11 cách để phát hiện ai đó đang nói dối trước mặt bạn

5 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 23:24

11 cách để phát nói dối trước mặt bạn Người có kỹ nói dối thường có xu hướng cung cấp thơng tin nhiều h ơn yêu cầu Trước bắt đầu, người nói dối thường chuyển động đầu nhanh, thở thay đổi… Tiến sĩ Lillian Glass chuyên gia ngôn ngữ th ể phân tích hành vi, t ừng h ợp tác với FBI để lật tẩy người có bệnh nói dối Tiến sĩ Glass cho biết, tìm hi ểu li ệu người có nói dối hay khơng, bạn cần phải hi ểu bình th ường người hay cư xử, biểu Sau đó, bạn phải ý xem bi ểu hi ện khuôn mặt, ngôn ngữ thể cách người nói chuyện Dưới cách phát nói dối Lillian Glass viết lại ngôn ngữ thể người nói dối Chuyển động đầu nhanh Nếu bạn thấy người bất ngờ thay đổi tư vị trí đầu bạn h ỏi họ câu hỏi trực tiếp, họ nói dối bạn điều Người có th ể r ụt đầu lại, cúi đầu xuống, nghiêng đầu sang bên Điều thường xảy tr ước họ trả lời câu hỏi Hơi thở thay đổi nói dối Khi người nói dối bạn, thở họ nặng nề, hành động phản xạ Khi thở họ thay đổi, vai họ nâng lên giọng nói có v ẻ nơng Về chất, họ thở nhịp tim mạch máu thay đổi Bình thường bạn lo lắng có cảm giác căng thẳng, bạn th 3 Họ đứng yên Thông thường, người lo lắng, họ bồn chồn lại Tuy nhiên, Glass cho r ằng, nên đề phòng người đứng yên không động đậy Đây m ột dấu hiệu tự nhiên phát từ thần kinh, người chuẩn bị s ẵn sàng cho m ột đối đầu Khi bạn nói tham gia hội thoại bình thường, thể bạn di chuy ển hay thay đổi vị trí tư cách tự nhiên thoải mái vơ thức Nếu trò chuyện mà người cứng đơ, họ nói dối Nói lặp lại từ cụm từ Điều xảy người nói dối cố gắng thuyết phục bạn thân họ điều “Họ cố gắng để xác nhận lời nói dối tâm trí h ọ Ví d ụ, người nói: “Tơi khơng … tơi khơng …” nhi ều lần”, Glass cho bi ết Nói lắp lỗ hổng giao tiếp người bình thường l ại m ột cách để người nói dối có thêm thời gian cho họ cố gắng để t ập h ợp suy ngh ĩ lại Vơ tình chạm vào miệng che miệng lại Cách phát nói dối người nói dối thường hay che mi ệng lại Một dấu hiệu cho thấy người nói dối họ thường tự động đưa tay lên mi ệng họ không muốn phải đối phó với vấn đề câu hỏi trả lời câu hỏi “Khi ng ười trưởng thành đặt tay lên đơi mơi họ, có nghĩa họ che gi ấu ều h ọ khơng muốn nói thật Họ muốn khép lại hội thoại”, Glass nh ận xét Che chắn nh ững b ộ phận c th ể d ễ bị t ổn th ương m ột cách b ản n ăng Các phận bao gồm cổ họng, ngực, cổ, đầu, bụng Glass thường nhìn th họ làm điều phòng xử án, nơi bà làm việc người tư vấn cho luật sư Bà biết lời khai làm chứng người s ự th ật hay giả dối nhìn thấy bàn tay họ đưa lên che cổ họng Kéo lê bàn chân Kéo lê, di di bàn chân đất chứng tỏ người nói dối khó chịu lo l ắng Bàn chân di chuyển cho thấy người muốn khỏi tình tại, họ muốn bỏ “Đây cách quan trọng để phát ng ười nói dối Ch ỉ c ần nhìn vào đơi bàn chân họ bạn phát nhi ều điều.” Cung cấp q nhiều thơng tin “Khi người liên tục đưa cho bạn nhiều thông tin dù bạn khơng u c ầu, đặc biệt có nhiều chi tiết thừa, xác suất cao người khơng nói th ật v ới bạn Người nói dối thường nói nhiều họ hy vọng với tất họ trò chuyện cởi mở, người nghe tin tưởng họ Gặp khó khăn nói “Nếu bạn xem video ghi hình thẩm vấn nghi can, b ạn th ường th r ằng người cảm thấy khó khăn để nói“, Glass cho biết Nguyên nhân h ệ th ống thần kinh tự động giảm lưu lượng nước bọt thời gian bị stress, điều khiến màng nhầy miệng khơ người ta khó khăn mở miệng nói 10 Có xu hướng tạo nhiều điểm nhấn Khi người nói dối trở nên chống đối hay phòng thủ với người đối thoại, người nói dối cố gắng giành ưu so với đối phương Người nói dối trở nên chống đối b ởi họ tức giận biết bị phát nói dối, điều dẫn họ đến việc tung hỏa mù cung cấp thơng tin điểm nhấn 11 Nhìn chằm ch ằm vào b ạn mà không ch ớp m Tiếp xúc mắt – văn hóa giao tiếp mà đa số người nói d ối không mu ốn thực với người đối thoại, nhiên, đơi người nói dối có th ể xa hơn: trì tiếp xúc mắt nỗ lực kiểm soát thao túng ng ười Người nói dối nhìn chằm chằm vào người nói chuyện lâu bình thường khơng chớp mắt cách đặn Khi người nói thật, đơi mắt họ c ũng nhìn xung quanh Người nói dối có nhìn lạnh bình t ĩnh để mong ki ểm soát người nghe 11 dấu hiệu giúp bạn nhận biết người nói dối để biết cách đối phó đồng thời khuyên bạn đừng nên họ tác hại nói dối r ất khơn lường ... mà người cứng đơ, họ nói dối Nói lặp lại từ cụm từ Điều xảy người nói dối cố gắng thuyết phục bạn thân họ điều “Họ cố gắng để xác nhận lời nói dối tâm trí h ọ Ví d ụ, người nói: “Tơi khơng … tơi... ết Nói lắp lỗ hổng giao tiếp người bình thường l ại m ột cách để người nói dối có thêm thời gian cho họ cố gắng để t ập h ợp suy ngh ĩ lại Vơ tình chạm vào miệng che miệng lại Cách phát nói dối. .. muốn bỏ “Đây cách quan trọng để phát ng ười nói dối Ch ỉ c ần nhìn vào đơi bàn chân họ bạn phát nhi ều điều.” Cung cấp nhiều thông tin “Khi người liên tục đưa cho bạn nhiều thông tin dù bạn không
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 cách để phát hiện ai đó đang nói dối trước mặt bạn , 11 cách để phát hiện ai đó đang nói dối trước mặt bạn

Từ khóa liên quan