TÍNH TOÁN nội lực sàn BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

8 124 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:41

Khi có sự làm việc chung giữa các cấu kiện dầm, sàn, cột, vách với nhau thì nội lực sẽ phân phối qua lại lẫn nhau. Việc sử dụng phương pháp tra ô bảng đơn không còn chính xác nữa.Tuy nhiên việc tính thép bằng phương pháp giải tích vẫn được ưu chuộng vì tính toán đơn giản, thiên về an toàn, thép được rải đều, thanh thép có cùng chiều dài đơn giản cho thi công. Tính thép theo phương pháp phần tử hữu hạn trong một ô sàn sẽ có nhiều bước đặt thép dẫn đến khó khăn về mặt thi công.Sinh viên chọn phương pháp giải tích để bố trí cốt thép. 1.1 TÍNH TỐN NỘI LỰC SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Sử dụng phần mềm SAFE 12.2.0 để mơ hình sàn tầng 1.1.1 Một số thơng số mơ hình: Hình 3.1-Khai báo vật liệu sàn Hình 3.2-Khai báo tải trọng Hình 3.3-Khai báo tổ hợp Hình 3.4-Mơ hình 3D sàn tầng điển hình (tầng 3-14) 1.1.2 Kết nội lực Sau thực bước dựng mơ hình, sinh viên tiến hành chạy mơ hình xuất kết nội lực Hình 3.5-Mơmen dương M11 (theo phương X) Hình 3.6-Mơmen âm M11 (theo phương X) Hình 3.7-Mơmen dương M22 (theo phương Y) Hình 3.8-Mơmen âm M22 (theo phương Y) 1.2 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP 1.2.1 So sánh nội lực Xét cho ô sàn giao trục 1-2 trục C-D, Ứng với ô sàn (S1, S2, S3) phương pháp giải tích Bảng 3.1-Bảng so sánh giá trị nội lực phương pháp Phương pháp giải tích Giá trị mơmen dương lớn 3.59 kNm, mômen âm lớn 8.22 kNm Giá trị mơmen có kích thước tải Các giá trị mơ men vị trí gối kê cho Đối với sơ đồ cạnh ngàm, vị trí gối dầm phụ có momen âm vị trị dầm chính, khơng có khác biệt Phương pháp phần tử hữu hạn Giá trị mômen dương lớn 6.67 kNm, mômen âm lớn 10.89 kNm Có phân phối sàn với Các sàn ngồi biên có giá trị nội lực lớn nhỏ dần vào Các giá trị mơ men vị trí gối kê có chênh lệch rõ rệt, phân bố ứng suất từ sàn truyền vào dầm không đều, nội lực tập trung nhiều vị trí giao cột Hầu hết vị trị dầm phụ khơng có momen âm, có khơng đáng kể 1.2.2 So sánh cốt thép Bảng 3.2-Bảng so sánh giá trị cốt thép phương pháp Phương pháp giải tích Thép nhịp đặt rải theo phương ô bản, dùng giá trị mômen nhịp (gối) để tính tốn cốt thép Thép gối đặt rải theo phương ô bản, dùng giá trị mômen nhịp (gối) để tính tốn cốt thép Phương pháp phần tử hữu hạn Có thay đổi momen nên sinh viên chia chiều dài nhịp thành khoảng khác để lấy mơmen tính tốn cốt thép, để có tính xác cao cần dựa biểu đồ mômen phần mềm, lấy mơmen lớn khoảng để tính cốt thép cho khoảng Tương tự moment nhịp D C Hình 3.9-Mặt thép gối phương pháp giải tích D C Hình 3.10-Mặt thép nhịp phương pháp giải tích D C Hình 3.11-Mặt thép gối phương pháp phần tử hữu hạn D C Hình 3.12-Mặt thép nhịp phương pháp phần tử hữu hạn 1.2.3 Nhận xét Việc đặt thép theo biểu đồ mômen phương pháp phần tử hữu hạn tiết kiệm thép nhiều so với phương pháp giải tích Nội lực gối dầm phụ khơng phân tích phương pháp phần tử hữu hạn Trường hợp sàn vị trí có vách cứng momen gối tăng lên nhiều so với vị trí có dầm Trường hợp quan niệm L2/L1>2  ô phương, theo phương pháp sơ đồ hóa xem làm việc 100% theo phương cạnh ngắn (momen truyền toàn 100% theo phương cạnh ngắn), phương cạnh dài đặt thép cấu tạo Nhưng giải phương pháp phần tử hữu hạn sinh viên thấy có momen theo cạnh dài sàn phương Kết luận: Khi có làm việc chung cấu kiện dầm, sàn, cột, vách với nội lực phân phối qua lại lẫn Việc sử dụng phương pháp tra bảng đơn khơng xác Tuy nhiên việc tính thép phương pháp giải tích ưu chuộng tính tốn đơn giản, thiên an toàn, thép rải đều, thép có chiều dài đơn giản cho thi cơng Tính thép theo phương pháp phần tử hữu hạn sàn có nhiều bước đặt thép dẫn đến khó khăn mặt thi cơng Sinh viên chọn phương pháp giải tích để bố trí cốt thép ... phần tử hữu hạn D C Hình 3.12-Mặt thép nhịp phương pháp phần tử hữu hạn 1.2.3 Nhận xét Việc đặt thép theo biểu đồ mômen phương pháp phần tử hữu hạn tiết kiệm thép nhiều so với phương pháp giải... phương, theo phương pháp sơ đồ hóa xem làm việc 100% theo phương cạnh ngắn (momen truyền toàn 100% theo phương cạnh ngắn), phương cạnh dài đặt thép cấu tạo Nhưng giải phương pháp phần tử hữu hạn sinh... chính, khơng có khác biệt Phương pháp phần tử hữu hạn Giá trị mômen dương lớn 6.67 kNm, mơmen âm lớn 10.89 kNm Có phân phối ô sàn với Các sàn ngồi biên có giá trị nội lực lớn nhỏ dần vào Các giá
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN nội lực sàn BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn, TÍNH TOÁN nội lực sàn BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn