Dạy thêm Ngữ văn 9 kì 1 (Giáo án và đề kèm theo)

12 149 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:07

Tuần 1 Tiết 1,2,3Các phương châm hội thoạiChuyện người con gái Nam XươngI.Các phương châm hội thoạiA.Lý thuyếtB.Bài tậpBài 1: Các thành ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nàoThành ngữPhương châm hội thoạiĂn ngay, nói thậtNói phải củ cả cũng ngheCâm như hếnCú nói có, vọ nói không Nửa úp nửa mởNói nước đôi Chẳng được miếng thịt miếng xôiCũng được lời nói cho toi vừa lòngNói có đầu có đũa Nói con cà con kêLúng búng như ngậm hột thị Nói đồng quang sang đồng rậm Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe Nói như dùi đục chấm mắm cáyBài 2: Trong “TruyÖn KiÒu” cña NguyÔn Du, ®o¹n kÓ vÒ Thuý KiÒu bÞ ®­¬a vµo lÇu xanh, Tõ H¶i mét bËc anh hïng c¸i thÕ – gÆp KiÒu n¬i nµy, song vÉn t©m sù:“ ThiÕp danh ®­a ®Õn lÇu hång” Theo em Tõ H¶i cã “vi ph¹m” ph­¬¬ng ch©m héi tho¹i nµo kh«ng? v× sao?II. ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng(TrÝch “TruyÒn kú m¹n lôc” NguyÔn D÷)1. Giới thiệu ngắn gọn về tác giả Nguyễn Dữ và tác phẩm “ Chuyện người con gái Nam Xương”.2. Tóm tắt văn bản “ Chuyện người con gái Nam Xương .3. Nêu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm.4. Cho biết nguyên nhân nào dẫn tới cái chết oan khuất của Vũ Nương5. Ý nghĩa của các yếu tố kì ảo trong “ Chuyện người con gái Nam Xương”.6. Phân tích giá trị biểu đạt của một số yếu tố miêu tả trong câu văn sau: “ Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh, mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khoc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa”7. Hình ảnh cái bóng có ý nghĩa gì trong cách kể chuyện? 8. Kết thúc truyện “ Chuyện người con gái Nam Xương ‘ Nguyễn Dữ viết : “ ...Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng giữa dòng, theo sau đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào: Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Tuần 5- Tiết 1,2,3 Các phương châm hội thoại Chuyện người gái Nam Xương I.Các phương châm hội thoại A.Lý thuyết B.Bài tập Bài 1: Các thành ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại Thành ngữ Phương châm hội thoại -Ăn ngay, nói thật -Nói phải củ nghe -Câm hến -Cú nói có, vọ nói khơng - Nửa úp nửa mở -Nói nước đôi - Chẳng miếng thịt miếng xôi Cũng lời nói cho toi vừa lòng -Nói có đầu có đũa - Nói cà kê -Lúng búng ngậm hột thị -Nói đồng quang sang đồng rậm - Nói gần nói xa chẳng qua nói thật -Biết thưa thớt, khơng biết dựa cột mà nghe - Nói dùi đục chấm mắm cáy Bài 2: Trong “TruyÖn Kiều Nguyễn Du, đoạn kể Thuý Kiều bị đa vào lầu xanh, Từ Hải - bậc anh hùng gặp Kiều nơi này, song tâm sự: Thiếp danh đa đến lầu hồng Theo em Từ Hải có vi phạm phơng châm hội thoại không? sao? II Chuyện ngời gái Nam Xơng (Trích Truyền kỳ mạn lục - Nguyễn Dữ) Giới thiệu ngắn gọn tác giả Nguyễn Dữ tác phẩm “ Chuyện người gái Nam Xương” Tóm tắt văn “ Chuyện người gái Nam Xương Nêu giá trị thực giá trị nhân đạo tác phẩm Cho biết nguyên nhân dẫn tới chết oan khuất Vũ Nương Ý nghĩa yếu tố kì ảo “ Chuyện người gái Nam Xương” Phân tích giá trị biểu đạt số yếu tố miêu tả câu văn sau: “ Nay bình rơi trâm gãy, mây tạnh, mưa tan, sen rũ ao, liễu tàn trước gió, khoc tuyết bơng hoa rụng cuống, kêu xuân én lìa đàn, nước thẳm buồm xa đâu lại lên núi Vọng Phu nữa” Hình ảnh bóng có ý nghĩa cách kể chuyện? Kết thúc truyện “ Chuyện người gái Nam Xương ‘ Nguyễn Dữ viết : “ Vũ Nương ngồi kiệu hoa đứng dòng, theo sau đến năm mươi xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc Chàng vội gọi, nàng dòng mà nói vọng vào: - Thiếp cảm ơn đức Linh Phi, thề sống chết không bỏ Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở nhân gian Rồi chốc lát, bóng nàng loang lống mờ dần biến mất.” Nêu cảm nhận em cách kết thúc câu chuyện Câu 9: Nhận xét cách kết thúc Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ, có ý kiến cho rằng: “Truyện kết thúc có hậu, thể ước mong người công đời”, song ý kiến khác lại khẳng định: “Tính bi kịch truyện tiềm ẩn kết lung linh kì ảo” Hãy trình bày suy nghĩ em hai ý kiến Câu 10: Suy nghĩ em vẻ đẹp só phận người phụ nữ xã hội phong kiến nam quyền qua hình tượng nhân vật Vũ nương “ Chuyện người gái Nam xương” Tuần 5- Tiết 1,2,3 Các phương châm hội thoại Chuyện người gái Nam Xương ChuyÖn ngời gái Nam Xơng (Trích Truyền kỳ mạn lục - Nguyễn Dữ) A-Mục tiêu cần đạt Kiến thức- Kỹ -Ôn tập nâng cao VB Chuyện ngời gái Nam xơng - Rèn kỹ viết đoạn văn phân tích tín hiệu nghệ thuật; kỹ phân tích bổ dọc, bổ ngang tác phẩm, phân tích nhân vật Giáo dục - Trân trọng cảm thông với thân phận ngời phụ nữ phong kiến - Biết rút học hạnh phúc gia đình B-Nội dung kiÕn thøc I Các phương châm hội thoại -Ăn ngay, nói thật - chất -Nói phải củ nghe- chất -Câm hến -Cú nói có, vọ nói khơng- Quan hệ - Nửa úp nửa mở - cách thức -Nói nước đơi-cách thức -Nói có đầu có đũa- cahcs thức - Nói cà kê ( cách thức) -Lúng búng ngậm hột thị ( CT) -Nói đòng quang sang đồng rậm ( CT) - Nói gần nói xa chẳng qua nói thật ( CT) -Biết thưa thớt, khơng biết dựa cột mà nghe ( Chất) -Nói dùi đục chấm mắm cáy- Lịch 2.Từ Hải vi phạm phơng châm hội thoại chất (0,5 điểm) - Vì: Kiều sống lầu xanh nơi xấu xa Từ Hải lại gửi thiếp danh đến lầu hồng nơi ngời gái đài (0,5 điểm) Song cách nói Từ Hải ngời đọc ngỡ ngàng để thấm thía tình cảm nhân văn bình dị bậc anh hùng thế, trân trọng nhân phẩm Thuý Kiều, cảm thông với sống bị đầy đoạ nàng ( 0,5 điểm) Chuyn ngi gỏi nam Xng Cõu 1: I Tác giả: - Nguyễn Dữ (cha rõ năm sinh, năm mất), quê Hải Dơng - Nguyễn Dữ sống vào nửa đầu kỷ XVI, thời kỳ Triều đình nhà Lê bắt đầu khủng hoảng, tập đoàn phong kiến Lê, Mạc, Trịnh tranh giành quyền lực, gây nội chiến kéo dài - Ông học rộng, tài cao nhng làm quan năm cáo về, sống ẩn dật vùng núi Thanh Hoá Đó cách phản kháng nhiều tri thức tâm huyết đơng thêi II T¸c phÈm: Xt xø: “Chun ngêi gái Nam Xơng truyện thứ 16 số 20 trun n»m t¸c phÈm nỉi tiÕng nhÊt cđa Nguyễn Dữ Truyền kỳ mạn lục Truyện có nguồn gốc từ truyện cổ dân gian kho tàng cổ tích Việt Nam Vợ chàng Trơng Thể loại: Truyện truyền kỳ mạn lục (ghi chép tản mạn truyện kỳ lạ đợc lu truyền) Viết chữ Hán Chủ đề: Qua câu chuyện đời chết thơng tâm Vũ Nơng, Chuyện ngời gái Nam Xơng thể niềm thơng cảm số phận oan nghiệt, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp trun thèng cđa nh÷ng phơ n÷ ViƯt Nam díi chÕ độ phong kiến Tóm tắt: Vũ Thị Thiết (Vũ Nơng) ngời phụ nữ nhan sắc, đức hạnh Chồng nàng Trơng Sinh phải lính sau cới lâu Nàng nhà, vừa nuôi nhỏ vừa chăm sóc mẹ chồng đau ốm làm ma chu đáo bà Trơng Sinh trở về, nghe lời con, nghi vợ thất tiết nên đánh đuổi Vũ Nơng uất ức gieo xuống sông Hoàng Giang tự vẫn, đợc thần Rùa Linh Phi tiên nữ cứu Sau Trơng Sinh biết vợ bị oan lâu sau, Vũ Nơng gặp Phan Lang, ngời làng chết đuối đợc Linh Phi cứu Khi Lang trở về, Vũ Nơng nhờ gửi hoa vàng nhắn chàng Trơng lập đàn giải oan cho nàng Trơng Sinh nghe theo, Vũ Nơng ẩn dòng, nói vọng vào bờ lời tạ từ biến Bố cục: đoạn - Đoạn 1: mình: Cuộc hôn nhân Trơng Sinh Vũ Nơng, xa cách chiến tranh phẩm hạnh nàng thời gian xa cách - Đoạn 2: qua rồi: Nỗi oan khuất chết bi thảm Vũ Nơng - Đoạn 3: Còn lại: Cuộc gặp gỡ Vũ Nơng Phan Lang đội Linh Phi Vũ Nơng đợc giải oan III Giá trị nội dung tác phẩm: (Giá trị thực giá trị nhân đạo sâu sắc) Giá trị thực: - Chuyện phản ánh thực xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền, chà đạp số phận ngời phụ nữ (Đại diện nhân vật Trơng Sinh) - Phản ánh số phận ngời chủ yếu qua số phận phụ nữ: chịu nhiều oan khuất bế tắc - Phản ánh xã hội phong kiến với chiÕn tranh phi nghÜa lµm cho cc sèng cđa ngêi dân rơi vào bế tắc Giá trị nhân đạo: a Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp ngời phụ nữ Việt Nam thông qua nhân vật Vũ Nơng Tác giả đặt nhân vật Vũ Nơng vào hoàn cảnh khác để bộc lộ đời sống tính cách nhân vật Ngay từ đầu, nàng đợc giới thiệu tính thuỳ mị, nết na, lại thêm t dung tốt đẹp Chàng Trơng mến dung hạnh ấy, nên xin với mẹ trăm lạng vàng cới Cảnh 1: Trong sống vợ chồng bình thờng, nàng giữ gìn khuôn phép nên dù chồng nàng đa nghi, vợ phòng ngừa sức nhng gia đình cha phải bất hoà Cảnh 2: Khi tiễn chồng đi, Vũ Nơng rót chén rợu đầy, dặn dò chồng lời tình nghĩa đằm thắm Nàng chẳng dám mong vinh hiển mà cầu cho chồng mang theo đợc hai chữ bình yên, đủ Vũ Nơng thông cảm cho nỗi gian lao, vất vả mà chồng phải chịu đựng Và xúc động lời tâm tình nỗi nhớ nhung, trông chờ khắc khoải xa chồng Những lời văn nhịp, nhịp biền ngẫu nh nhịp đập trái tim nàng - trái tim ngời vợ trẻ khát khao yêu thơng thổn thức lo âu cho chồng Những lời đso thấm vào lòng ngời, khiến ai xúc động ứa hai hàng lệ Cảnh 3: Rồi đến xa chång, nµng cµng chøng tá vµ béc lé nhiều phẩm chất đáng quý Trớc hết, nàng ngời vợ chung thuỷ với chồng Nỗi buồn nhớ chồng vò võ, kéo dài qua năm tháng Mỗi thấy bớm lợn đầy vờn cảnh vui mùa xuân hay mây che kín núi cảnh buồn mùa đông, nàng lại chặn nỗi buồn góc bể chân trời nhớ ngời xa Đồng thời, nàng ngời mẹ hiền, hết lòng nuôi dạy, chăm sóc, bù đắp cho đứa trai nhỏ thiếu vắng tình cha Bằng chứng bóng phần sau câu chuyện mà nàng bảo cha Đản Cuối cùng, Vũ Nơng bộc lộ đức tính hiếu thảo ngời dâu, tận tình chăm sóc mẹ chồng già yếu, ốm đau Nàng lo chạy chữa thuốc thang cho mẹ qua khỏi, thành tâm lễ bái thần phật, yếu tố tâm linh ngời xa quan trọng Nàng lúc dịu dàng, lấy lời ngào khôn khéo, khuyên lơn Lời trăng trối cuối bà mẹ chồng đánh giá cao công lao Vũ Nơng gia đình: Xanh chẳng phụ con, nh chẳng phụ mẹ Thông thờng, xã hội cũ, mối quan hệ mẹ chồng dâu mối quan hệ căng thẳng, phức tạp Nhng trớc ngời dâu hiền thảo nh Vũ Nơng bà mẹ Trơng Sinh không yêu mến Khi bà mất, Vũ Nơng hết lời thơng xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu nh cha mẹ đẻ Có thể nói, đời Vũ Nơng ngắn ngủi nhng nàng làm tròn bổn phận ngời phụ nữ: ngời vợ thuỷ chung, ngời mẹ thơng con, ngời dâu hiếu thảo cơng vị nào, nàng làm hoàn hảo Cảnh 4: Khi bị chồng nghi oan, nàng tìm cách để xoá bỏ ngờ vực lòng Trơng Sinh + lời nói đầu tiên, nàng nói đến thân phận mình, tình nghĩa vợ chồng khẳng định lòng chung thuỷ trắng Cầu xin chồng đừng nghi oan, nghĩa nàng cố gắng hàn gắn, cứu vãn hạnh phúc gia đình có nguy c¬ tan + ë lêi nãi thø hai tâm trạng bất đắc dĩ, Vũ Nơng bày tỏ nỗi thất vọng không hiểu bị đối xử tàn nhẫn, bất công, quyền tự bảo vệ mình, chí quyền đợc bảo vệ lời biện bạch, minh hàng xóm láng giềng Ngời phụ nữ gia đình hạnh phúc gia đình, thú vui nghi gia nghi thất Tình cảm đơn thuỷ chung nàng dành cho chồng bị phủ nhận không thơng tiếc Giờ bình rơi trâm gãy, mây tạnh ma tan, sen rũ ao, liễu tàn trớc gió, khóc tuyết hoa rụng cuống, kêu xuân én lìa đàn, nớc thẳm buồn xa, nỗi nhớ chờ chồng mà hoá đá trớc không Vậy đời ý nghĩa ngời vợ trẻ khao khát yêu thơng ấy? + Chẳng cả, có nỗi thất vọng cùng, đau đớn ê chề hôn nhân không cách hàn gắn nổi, mà nàng phải chịu oan khuất tày trời Bị dồn đến bớc đờng cùng, sau cố gắng không thành, Vũ Nơng biết mợn dòng nớc Hoàng Giang để rửa nỗi oan nhục Nàng tắm gội chay mong dòng nớc mát làm dịu tức giận lòng, khiến nàng suy nghĩ tỉnh táo để không hành động bồng bột Nhng nàng không thay đổi định ban đầu, chẳng đờng khác cho ngời phụ nữ bất hạnh Lời than nàng trớc trời cao sông thẳm lời nguyện xin thần sông chứng giám cho nỗi oan khuất nh đức hạnh nàng Hành động trẫm hành động liệt cuối cùng, chất chứa nỗi tuyệt vọng đắng cay nhng theo đạo lý trí + Đợc tiên nữ cứu, nàng sống dới thuỷ cung đợc đối xử tình nghĩa Nàng cảm kích ơn cứu mạng Linh Phi tiên nữ cung n ớc Nhng nàng không nguôi nỗi nhớ sống trần sống nghiệt ngã đẩy nàng đến chết Vũ Nơng ngời vợ yêu chồng, ngời mẹ thơng con, nặng lòng nhung nhớ quê hơng, mộ phần cha mẹ, đồng thời khao khát đợc trả lại danh dự Bởi mà nàng Trơng Sinh lập đàn giải oan Thế nhng cảm ơn đức Linh Phi, thề sống chết không bỏ, Vũ Nơng không quay trở trần gian Tóm lại: Vũ Nơng ngời phụ nữ xinh đẹp, nết na, hiền thục lại đảm đang, tháo vát, thờ kính mẹ chồng mực hiếu thảo, thuỷ chung với chồng, hết lòng vun đắp cho hạnh phúc gia đình Nàng ngời phụ nữ hoàn hảo, lý tởng gia đình, khuôn vàng thớc ngọc ngời phụ nữ Ngời nh nàng xứng đáng đợc hởng hạnh phúc trọn vẹn, mà lại phải chết oan uổng, đau đớn b Vì Vũ Nơng phải chết oan khuất? Từ em cảm nhận đ ợc điều thân phận ngời phụ nữ dới chế độ phong kiến? Những duyên cớ khiến cho ngời phụ nữ đức hạnh nh Vũ Nơng sống mà phải chết cách oan uổng: - Nguyên nhân trực tiếp: lời nói ngây thơ bé Đản Đêm đêm, ngồi buồn dới đèn khuya, Vũ Nơng thờng trỏ bóng mà bảo cha Đản Vậy nên Đản ngộ nhận cha mình, ngời cha thật chở không chịu nhận vô tình đa thông tin khiến mẹ bị oan - Nguyên nhân gián tiếp: + Do ngời chồng đa nghi, hay ghen Ngay từ đầu, Trơng Sinh đợc giới thiệu ngời đa nghi, vợ phòng ngừa sức, lại thêm học Đó mầm mống bi kịch sau có biến cố xảy Biến cố việc Trơng Sinh phải lính xa nhà, mẹ Mang tâm trạng buồn khổ, chàng bế đứa lên ba thăm mộ mẹ, đứa trẻ lại quấy khóc không chịu nhận cha Lời nói ngây thơ đứa trẻ làm đau lòng chàng: Ô hay! Thế ông cha ? Ông lại biết nói, chø kh«ng nh cha t«i tríc kia, chØ nÝn thin thít Trơng Sinh gạn hỏi đứa bé lại đa thêm thông tin gay cấn, đáng nghi: Có ngời đàn ông đêm đến (hành động lút che mắt thiên hạ), mẹ Đản đi, mẹ Đảng ngồi ngồi (hai ngời quấn quýt nhau), chẳng bế Đản (ngời không muốn có mặt đứa bé) Những lời nói thật làm thổi bùng lên lửa ghen tuông lòng Trơng Sinh + Do cách c xử hồ đồ, thái độ phũ phàng, thô bạo Trơng Sinh Là kẻ học, lại bị ghen tuông làm cho mờ mắt, Trơng Sinh không đủ bình tĩnh, sáng suốt để phân tích điều phi lý lời nói trẻ Con ng ời độc đoán vội vàng kết luận, đinh ninh vợ h Chàng bỏ tai tất lời biện bạch, minh, chí van xin vợ Khi Vũ Nơng hỏi nói lại giấu không kể lời Ngay lời bênh vực họ hàng, làng xóm cời bỏ oan khuất cho Vũ Nơng Trơng Sinh bỏ qua tất hội để cứu vãn thảm kịch, biết la lên cho giận Trơng Sinh lúc không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, chẳng quan tâm đến công lao to lớn Vũ Nơng gia đình, gia đình nhà chồng Từ thấy Trơng Sinh đẻ chế độ nam quyền bất công, thiếu lòng tin thiếu tình thơng, với ngời thân yêu + Do hôn nhân không bình đẳng, Vũ Nơng nhà kẻ khó, Trơng Sinh nhà hào phú Thái độ tàn tệ, rẻ rúng Trơng Sinh Vũ Nơng phần thể quyền ngời giàu ®èi víi ngêi nghÌo mét x· héi mµ ®ång tiền bắt đầu làm đen bạc thói đời + Do lễ giáo hà khắc, phụ nữ quyền đ ợc nói, quyền đợc tự bảo vệ Trong lễ giáo ấy, chữ trinh chữ quan trọng hàng đầu; ngời phụ nữ bị mang tiếng thất tiết với chồng bị xã hội hắt hủi, đờng chết để tự giải thoát + Do chiến tranh phong kiến gây nên cảnh sinh ly góp phần dẫn đến cảnh tử biệt Nếu chiến tranh, Trơng Sinh lính Vũ Nơng chịu nỗi oan tày trời dẫn đến chết thơng tâm nh Tóm lại: Bi kịch Vũ Nơng lời tố cáo xã hội phong kiến xem trọng quyền uy kẻ giàu có ng ời đàn ông gia đình, đồng thời bày tỏ niềm cảm thơng tác giả số phận oan nghiƯt cđa ng êi phơ n÷ Ngêi phơ n÷ đức hạnh không đợc bênh vực, trở che mà lại bị đối xử cách bất công, vô lý; lời nói thơ ngây đứa trẻ hồ đồ, vũ phu anh chồng hay ghen tuông mà phải kết liễu đời IV Giá trị nghệ thuật: Một số nét nghệ thuật đặc sắc Chuyện ngời gái Nam Xơng - Xây dựng tình truyện độc đáo, đặc biệt chi tiết bóng Đây khái quát hoá lòng, ngộ nhận hiểu lầm nhân vật Hình ảnh hoàn thiện thêm vẻ đẹp nhân cách Vũ N ơng, đồng thời thể rõ nét số phận bi kịch Vũ N ơng nói riêng ngời phụ nữ Việt Nam nói chung - Nghệ thuật dựng truyện Dẫn dắt tình truyện hợp lý Chi tiết bóng đầu mối câu chuyện lại xuất lần cuối truyện, tạo bất ngờ, bàng hoàng cho ngời đọc tăng tính bi kịch cho câu chuyện - Có nhiều sáng tạo so với cốt truyện cổ tích "Vợ chàng Trơng" cách xếp thêm bớt chi tiết cách độc đáo - Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhân vật đợc xây dựng qua lời nói hành động Các lời trần thuật đối thoại nhân vật sử dụng nhiều hình ảnh ớc lệ nhng khắc hoạ đậm nét chân thật néi t©m nh©n vËt - Sư dơng u tè trun kỳ (kỳ ảo) làm bật giá trị nhân đạo tác phẩm Yếu tố kỳ ảo, hoang đờng làm câu chuyện vừa thực vừa mơ, vừa có hậu vừa hậu, làm hoàn chỉnh vẻ đẹp Vũ Nơng - Kết hợp phơng thức biểu đạt: Tự + biểu cảm (trữ tình) làm nên văn xuôi tự sống với thời gian ý nghĩa chi tiết kỳ ảo * Các chi tiết kỳ ảo câu chuyện: - Phan Lang nằm mộng thả rùa - Phan Lang gặp nạn, lạc vào động rùa, gặp Linh Phi, đợc cứu giúp; gặp lại Vũ Nơng, đợc sứ giả Linh Phi rẽ đờng nớc đa dơng - Vũ Nơng lễ giải oan bến Hoàng Giang lung linh, huyền ảo lại biến * Cách đa chi tiết kỳ ảo: - Các yếu tố đợc đa vào xen kẽ với yếu tố thực địa danh, thời điểm lịch sử, chi tiết thực trang phục mỹ nhân, tình cảnh nhà Vũ Nơng không ngời chăm sóc sau nàng Cách thức làm cho giới kỳ ảo lung linh, mơ hồ trở nên gần với đời thực, làm tăng độ tin cậy, khiến ngời đọc không cảm thấy ngỡ ngàng * ý nghĩa chi tiết kỳ ảo: - Cách kết thúc làm nên đặc trng thể loại truyện truyền kỳ - Làm hoàn chỉnh thêm nét đẹp vốn có Vũ N ơng: nặng tình, nặng nghĩa, quan tâm đến chồng con, phần mộ tổ tiên, khao khát đợc phục hồi danh dự - Tạo nên kết thúc phần có hậu cho câu chuyện - Thể ớc mơ, lẽ công cõi đời nhân dân ta - Chi tiết kỳ ảo đồng thời không làm tính bi kịch câu chuyện Vũ Nơng trở mà xa cách dòng nàng chồng âm dơng chia lìa đôi ngả, hạnh phúc vĩnh viễn rời xa Tác giả đa ngời đọc vào giấc chiêm bao lại kéo sực tỉnh giấc mơ - giấc mơ ngời phụ nữ đức hạnh vẹn toàn Sơng khói giải oan tan đi, thực cay đắng: nỗi oan ngời phụ nữ không đàn tràng giải Sự ân hận muộn màng ngời chồng, đàn cầu siêu tôn giáo không cứu vãn đợc ngời phụ nữ Đây giấc mơ mà lời cảnh tỉnh tác giả Nó để lại d vị ngậm ngùi lòng ngời đọc học thấm thía giữ gìn hạnh phúc gia đình -> Yêu cầu trả lời ngắn gọn, giải thích rõ yêu cầu đề bài; ý có liên kết chặt chẽ; trình bày rõ ràng, mạch lạc Cõu 7: Phân tích ý nghĩa chi tiết bóng - Về nghệ thuật : chi tiết bóng tạo lên cách thắt nút, mở nút bất ngờ, hấp dẫn: + Cái bóng biểu tình yêu thương, lòng chung thuỷ, trở thành nguyên nhân trực tiếp nỗi đau oan khuất, dẫn đến chết bi thảm nhân vật (thắt nút) + Cái bóng làm nên hối hận chàng Trương giải oan cho Vũ Nương (mở nút) - Về nội dung : + Chi tiết bóng làm cho chết Vũ Nương thêm oan ức giá trị tố cáo xã hội phong kiến nam quyền đầy bất công với phụ nữ thêm sâu sắc + Phải chăng, qua chi tiết bóng, tác giả ngầm muốn nói xã hội phong kiến, thân phận người phụ nữ mong manh rẻ rúng chẳng khác bóng tường Câu 8: * Hình ảnh Vũ Nương trở không gian rực rỡ tràn đầy ánh sáng đền bù xứng đáng cho người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp đời bất hạnh Nỗi oan Vũ Nương giải Đây kết thúc có hậu ta thường gặp truyện dân gian : Ở hiền gặp lành - Cách kết thúc làm hoàn thiện thêm vẻ đẹp nhân vật Vũ Nương :+ Đối với chồng con: nàng người phụ nữ độ lượng, vị tha, ân tình, nhân hậu + Đối với Linh Phi: ngàng người trọng tình, trọng nghĩa giữ trọn lời hứa - Câu truyện kết thúc có hậu song tiềm tàng tính bi kịch, Vũ Nương mãi khơng thể trở trần gian, sống giàu sang mà nàng có nơi mây cung nước ảo ảnh, hạnh phúc thực không đến với Vũ Nương Chọn cách kết thúc làm giá trị tố cáo truyện trở nên sâu sắc Chế độ nam quyền độc đốn khơng cho người phụ nữ quyền hưởng hạnh phúc Phải với người phụ nữ phong kiến hạnh phúc họ q mong manh, hư khơng - Hình ảnh Vũ Nương trở kiệu hoa rực rỡ hình ảnh đặc sắc thể đặc trưng thể loại truyền kì làm truyện thêm sâu sắc, hấp dẫn Hình ảnh cuối truyện Vũ Nương lên mờ ảo lúc ẩn lúc nói với chồng vài lời biến Nàng trở lại nhân gian dù thương nhớ chồng con, dù Trương Sinh hối hận đau lòng nói lên học : Phải có niềm tin với người thân yêu, thiếu khó đắp xây hạnh phúc gia đinh, phải biết trân trọng nâng niu có Câu 9: Nhận xét cách kết thúc Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ có ý kiến: “Truyện kết thúc có hậu, thể ước mong người cơng đời” “Tính bi kịch truyện tiềm ẩn kết lung linh kì ảo” Cả hai ý kiến nói lên ý nghĩa cách kết thúc Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ Hai ý kiến khơng phải mâu thuẫn với mà bổ sung cho để nói lên đầy đủ ý nghĩa sâu xa cách kết thúc vừa có hậu vừa mang tính bi kịch sâu sắc tác phẩm Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ (1,0 điểm) -Ý kiến thứ muốn đề cao kết thúc có hậu tác phẩm, thể mơ ước ngàn đời nhân dân lẽ công bằng: Người tốt dù có trải qua bao oan khuất cuối đền trả xứng đáng, thiện chiến thắng (1,5 điểm) -Ý kiến thứ hai muốn đề cập tính bi kịch tác phẩm.Vũ Nương trở uy nghi, rực rỡ thấp thoáng lúc ẩn lúc dòng sơng sau lời tạ từ đầy ngậm ngùi biến Nàng không trở lại trần gian thực đâu phải nghĩa với Linh Phi: “ Thiếp cám ơn đức Linh Phi, thề sống chết không bỏ”, mà điều chủ yếu nàng chẳng để trở Đàn giải oan chút an ủi cho người bạc phận khơng thể làm sống lại tình xưa Nỗi oan giải, hạnh phúc thực đâu tìm lại Sự dứt áo Vũ Nương biểu thái độ phủ định cõi trần với xã hội bất công đương thời, xã hội mà phụ nữ khơng thể có hạnh phúc Như ý kiến nhận xét thứ hai muốn đề đến với phê phán niềm thương cảm tác giả tiềm ẩn kết lung linh kì ảo (1,5 điểm) Câu 10: (Tham kh¶o ) *Phần mở - Các tác phẩm văn học đời trớc kỉ XVI, hầu hết đề cập tới vấn đề lớn lao, trọng đại quốc gia, dân tộc: vấn đề đấu tranh chống ngoại xâm, ý thức tự cờng dân tộc, ca ngợi quê hơng, đất nớc, không đề cập tới số phận, đời t cá nhân - Chuyện ngời gái Nam Xơng Nguyễn Dữ đời vào kỷ XVI lại đề cập tới thân phận cđa ngêi thĨ.Trong chÕ ®é phong kiÕn, ngêi phụ nữ vị trí xứng đáng văn häc Mét nÐt míi mỴ mang tÝnh tiÕn bé cđa Nguyễn Dữ đa hình ảnh ngời phụ nữ thờng dân vào trung tâm tác phẩm tác giả thể quan tâm đặc biệt tới tầng lớp "thấp cổ, bé họng" XH, tầng lớp đáng đợc quan tâm, bênh vực => Biểu tinh thần nhân đạo II.Hình ảnh ngời phụ nữ * Tác phẩm xây dựng thành công hình ảnh ngời phụ nữ VN XHPK: đẹp hoàn hảo nhng lại chịu số phận bi đát, bất hạnh Vũ Nơng đợc coi hình tợng điển hình cho ngời phụ nữ đẹp văn chơng VN kỉ XVI *Phần thân / Vũ Nơng ngời phụ nữ đẹp hoàn hảo a/ Là ngời phụ nữ có nhan sắc, có đức hạnh: Mở đầu trang truyện, với thái độ trân trọng, mến yêu, ND giới thiệu Vũ Nơng ngời phụ nữ "thuỳ mị, nết na lại thêm t dung tốt đẹp" Mặc dù nhà nghèo lấy chồng nhà giầu lại đa nghi, học nhng hiền dịu, nết na, khéo c xử nàng san đợc khoảng cách môn đăng hộ đối, quan niệm nặng nề lễ giáo phong kiến giữ đợc không khí gia đình yên ấm, hạnh phúc không để lúc vợ chồng phải thất hoà b/ Là ngời vợ hết lòng yêu thơng, chung thuỷ: - Trong buổi tiễn đa: Nàng rót chén rợu đầy tiễn chồng lời lẽ dịu dàng, tha thiết cảm động: "Chàng chuyến này, thiếp chẳng dám đeo đợc ấn phong hầu, mặc áo gấm trở quê cũ, mong ngày mang theo đợc hai chữ bình yên , đủ rồi" Ngời đọc xúc động trớc khao khát, ớc mơ bình dị Vũ Nơng Đằng sau niềm khao khát, ớc mơ lòng yêu thơng chân thành, đằm thắm vợt cám dỗ vật chất tầm thờng vinh hoa phú quý - Khi Trơng Sinh chiến trận: Tình cảm nàng hớng Trơng Sinh Hình ảnh "Bớm lợn đầy vờn, mây che kín núi " hình ảnh thiên nhiên hữu tình gợi lên trôi chảy thời gian khiến cho "nỗi buồn góc bể chân trời lại xua đợc" Tất diễn tả tinh tế, chân thực nỗi niềm nhớ nhung, mong mỏi kín đáo, âm thầm mà da diết - Đêm khuya, nàng dỗ con, trỏ bóng vách nói cha Đản Việc làm nàng đâu phải đơn nói với con, mà nói với lòng Nàng tởng tợng nhà nhỏ bé hai mẹ lúc có hình bóng Trơng Sinh, ý nghĩ làm vơi bớt nỗi cô đơn, trống vắng lòng Trong suốt ba năm Trơng Sinh vắng, nàng :"Tô son điểm phấn nguôi lòng, ngõ liễu tờng hoa cha bén gót", thuỷ chung, chờ đợi c/ Là mẹ hiền đảm đang, ngời dâu hiếu thảo: Trong thời gian Trơng Sinh vắng: nàng thay chồng phụng dỡng mẹ chồng, nuôi dạy thơ không lời kêu ca, phàn nàn Khi mẹ ốm, nàng thuốc thang dùng lời lẽ ngào, khéo léo để động viên Khi mẹ mất, nàng hết lời thơng xót lo ma chay chu đáo Lời trăng trối mẹ chồng trớc lúc lâm chung "Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, cháu đông đàn, xanh chẳng phụ con, nh chẳng phụ mẹ" minh chứng cho lòng hiếu thảo nàng Rõ ràng, cách c xử nàng với mẹ 10 chồng xuất phát từ ý thức trách nhiệm mà đợc xuất phát từ tình cảm yêu thơng chân thành ngời có hiếu d/ Là Là ngời phụ nữ nhân hậu, bao dung: Cuộc sống nơi trần gian chấm dứt Nàng đợc nàng tiên cung nớc thơng tình cứu đa sống dới thuỷ cung đó, nàng đợc sống đầy đủ, sung sớng, đợc che chở yêu thơng nhng lúc nàng đau đáu nhớ quê hơng, gia đình, chồng Khi nghe Phan Lang kể gia cảnh nhà nàng cỏ gai rợp mắt, nàng ứa hai hàng nớc mắt VN chết rồi, giới bên mà nặng tình đời, thơng nhớ chồng Câu nói nàng với Phan Lang khiÕn ngêi ®äc rng rng xóc ®éng:"ngùa Hå gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam, tất phải tìm có ngày" Lẽ ra, nàng có quyền căm thù nơi trần đẩy nàng đến chết oan khuất, nhng trái tim nàng không vẩn chút oán hờn mà nh ngọc, vị tha, nhân hậu, bao dung *Đánh giá chung: ND đa thêm vào phần cuối truyện yếu tố kỳ ảo không để thể niềm mơ ớc ngàn đời nhân dân ta lẽ công bằng, đền bù xứng đáng mà Đó nhằm hoàn chỉnh thêm nét đẹp tâm hồn vốn có cho nhân vật mà ông hết lòng yêu mến xót thơng Có thể nói Vũ Nơng ngời phụ nữ lí tởng theo quan niệm lễ giáo phong kiến ngày xa vị trí nào, nàng thể vẻ đẹp cao quí Đó ngời vợ hết lòng yêu thơng, chung thuỷ; ngời hiếu thảo, ngời mẹ hiền đảm đang, tháo vát; ngời phụ nữ trọng danh dự, nhân hâụ, bao dung VN hội tụ vẻ đẹp truyền thống ngời phụ nữ Việt Nam Nàng xứng đáng đợc hởng sống hạnh phúc Số phận bi kịch - Là ngời phụ nữ đoan chính, mực đằm thắm, thuỷ chung nhng lại bị khép vào tội không chung thuỷ, tội nặng ngời phụ nữ, đáng bị ngời đời nguyền rủa, phỉ nhổ Nhân phẩm mµ nµng coi träng nhÊt, quý nhÊt vµ søc giữ gìn bị xúc phạm nặng nề Nỗi đau mà nàng phải chịu đựng lớn - Nàng tha thiết minh, tha thiết đợc sống chồng, nhng không đợc Khao khát bình dị nàng lúc tiễn đa thành thực Trơng Sinh trở với hai chữ "bình yên" nhng lúc nàng phải từ giã cõi trần - Nàng bị đẩy vào bớc đờng cùng, phải chọn lấy chết nàng khao khát sống Trong lần trở cuối lễ giải oan, VN trở lại dơng thế, rực rỡ, uy nghi, nhng thấp thoáng dòng sông với lời tạ từ ngậm ngùi: Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở nhân gian đợc Câu nói VN nói lên thái độ phủ định VN, ngời phụ nữ đơng thời với nhân gian, XHPK thối nát họ không tìm thấy niềm vui, không tìm thấy hạnh phúc, không đợc chở che, Trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến mất. Tất ảo ảnh, chút an cho ngêi b¹c phËn, h¹nh thùc sù đâu làm lại đợc Và chàng Trơng phải trả giá cho hành động phũ phàng Tính bi kịch truyện tiềm ẩn lung linh kì ảo Và điều lần khẳng định niềm cảm thơng tác giả số phận bi thảm ngời phụ nữ chế độ phong kiến xa VN nạn nhân lễ giáo nam quyền khắc nghiệt mà TS đẻ lễ giáo ->Nàng thật ngời thiết tha gắn bó với quê hơng, khao khát hạnh phúc gia đình mà không đợc sống, không đợc hởng VN dù lúc sống nơi trần hay làm tiên nơi thuỷ cung lộng lẫy, nàng ngời phụ nữ đẹp hình dáng, phẩm giá, tâm hồn Nàng ngời vợ thuỷ chung, ngời mẹ hiền đảm đang, ngời dâu hiếu thảo, nặng tình đời trọng danh dự Tuy 11 nhiên ND muốn khẳng định chân lí: đẹp VN không sống đợc cõi trần sống cõi tiên, cõi vĩnh muôn thủa Số phận nàng bi kịch đau thơng Cái chết oan khuất, tức tởi nàng lời tố cáo đanh thép chế độ phong kiến bất công, vô lí cớp quyền sống, quyền hởng hạnh phúc đáng ngời phụ nữ VN nạn nhân lễ giáo nam quyền hà khắc, bất công, vô lý *Phần kết - Hình ảnh nhân vật Vũ Nơng tiêu biểu cho hình ảnh ngời phụ n÷ ViƯt Nam x· héi phong kiÕn: võa cã phẩm chất cao đẹp, đáng trân trọng lại vừa phải chịu số phận bi đát, bất hạnh Họ nạn nhân lễ giáo nam quyền hà khắc, bất công chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc ngêi phơ n÷ 12 ... nghĩ em hai ý kiến Câu 10 : Suy nghĩ em vẻ đẹp só phận người phụ nữ xã hội phong kiến nam quyền qua hình tượng nhân vật Vũ nương “ Chuyện người gái Nam xương” Tuần 5- Tiết 1, 2,3 Các phương châm... Dữ (1, 0 điểm) -Ý kiến thứ muốn đề cao kết thúc có hậu tác phẩm, thể mơ ước ngàn đời nhân dân lẽ công bằng: Người tốt dù có trải qua bao oan khuất cuối đền trả xứng đáng, thiện chiến thắng (1, 5... xét thứ hai muốn đề đến với phê phán niềm thương cảm tác giả tiềm ẩn kết lung linh kì ảo (1, 5 điểm) Câu 10 : (Tham khảo ) *Phần mở - Các tác phẩm văn học đời trớc kỉ XVI, hầu hết đề cập tới vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy thêm Ngữ văn 9 kì 1 (Giáo án và đề kèm theo), Dạy thêm Ngữ văn 9 kì 1 (Giáo án và đề kèm theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn