ĐỀ án THÀNH lập trung tâm tiếng anh

13 116 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 15:03

mẫu đề án thành lập trung tâm tiếng anh đã được sở phê duyệt mẫu đề án thành lập trung tâm tiếng anh đã được sở phê duyệt .mẫu đề án thành lập trung tâm tiếng anh đã được sở phê duyệt .mẫu đề án thành lập trung tâm tiếng anh đã được sở phê duyệt .mẫu đề án thành lập trung tâm tiếng anh đã được sở phê duyệt . ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ I Sự cần thiết sở pháp lý việc thành lập trung tâm ngoại ngữ Sự cần thiết thành lập trung tâm ngoại ngữ Việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ nhằm góp phần thực chủ trương, sách Đảng, Chính phủ xã hội hố giáo dục đào tạo - Trong trình lãnh đạo đất nước dân tộc đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế, Đảng Chính phủ ln quan tâm đến nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Đảng Chính phủ chủ trương, với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Đảng, Chính phủ khuyến khích thành phần kinh tế tham gia công tác giáo dục đào tạo, nhằm xã hội hoá giáo dục, đa dạng hố quy mơ loại hình đào tạo, nâng cao tính cạnh tranh hiệu cơng tác giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế đất nước - Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ ngồi cơng lập ghi rõ: “ Nhà nước khuyến khích phát triển sở ngồi cơng lập, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư vốn huy động nguồn lực nhân dân, tổ chức thuộc thành phần kinh tế để thành lập, xây dựng phát triển sở ngồi cơng lập phù hợp với định hướng phát triển nhà nước” Các sách khuyến khích xã hội hố hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, mơi trường Chính phủ quy định cụ thể Nghị định 69/2008/NĐ-Cp ngày 30/5/2008 - Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định phát triển nghiệp giáo dục đào tạo lĩnh vực ưu đãi đầu tư - Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo lĩnh vực xã hội hóa cần khuyến khích thực - Người đăng ký thành lập Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky mong muốn đem nguồn lực người vật chất thuộc Trung tâm góp phần thực chủ trương xã hội hoá giáo dục Đảng Nhà nước thực tiễn sống Việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ nhằm đáp ứng phần nhu cầu học ngoại ngữ xã hội - Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ mục đích việc học tập: “Học để làm việc, làm người, làm cán Học để phụng đoàn thể, giai cấp nhân dân, tổ quốc nhân loại” - Trong xu phát triển kinh tế đất nước hội nhập quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ ngày tăng cao, đặc biệt nhu cầu học ngoại ngữ Lào Cai Ngoại ngữ, tiếng Anh ngơn ngữ cần thiết cho phát triển hội nhập với giới Năm 2015 Hiến chương khối Asean có hiệu lực, Việt Nam thành viên tham gia Hiến chương khối Asean Năm 2016 Việt Nam quốc gia giới ký hiệp định quan trọng việc phát triển kinh tế có hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TTP Cơng Thương chủ trì Đến lúc đó, trao đổi lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế… nước khối ASIAN quốc gia giới nâng lên tầm cao rộng lớn, đòi hỏi trình độ ngoại ngữ phải đáp ứng việc học ngoại ngữ cần thiết - Mặt khác, năm lượng khách nước đến Việt Nam tăng, ngành du lịch cần có số lượng lớn người biết ngoại ngữ phục vụ cho ngày Nhà hàng, Khách sạn, Hướng dẫn viên,… Ngồi ra, hội q báu để người u thích ngoại ngữ có hội rèn luyện nghe nói ngoại ngữ - Đối với ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lào Cai , năm học qua, lãnh đạo Sở nhấn mạnh tăng cường việc dạy học ngoại ngữ Dân số Lào Cai năm 2013 613.075 người, dự tính năm 2016 750.000 người, ước tính 1% dân số Lào Cai có nhu cầu học ngoại ngữ số lớn, có nhu cầu học ngoại ngữ trẻ nhỏ Học ngoại ngữ không để biết thêm ngôn ngữ mà thơng qua đó, trẻ em tiếp cận với thông tin lạ giới, đặc biệt em nhanh chóng dễ dàng đến với mơn tin học Do đó, nhu cầu học ngoại ngữ trẻ em nhu cầu có thật, nhu cầu lớn Phụ huynh học sinh ln ln có nhu cầu tìm Trung tâm ngoại ngữ thích hợp cho em theo học Vì vậy, việc đời Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky Lào Cai nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ người dân Lào Cai, đặc biệt nhu cầu học ngoại ngữ trẻ em Đồng thời, Trung tâm góp phần giải nhu cầu tìm Trung tâm ngoại ngữ tốt cho em học ngoại ngữ phụ huynh học sinh Tính pháp lý - Căn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ ngồi cơng lập ghi rõ: “ Nhà nước khuyến khích phát triển sở ngồi cơng lập, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư vốn huy động nguồn lực nhân dân, tổ chức thuộc thành phần kinh tế để thành lập, xây dựng phát triển sở ngồi cơng lập phù hợp với định hướng phát triển nhà nước” Các sách khuyến khích xã hội hoá hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, mơi trường Chính phủ quy định cụ thể Nghị định 69/2008/NĐ-Cp ngày 30/5/2008 - Căn luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định phát triển nghiệp giáo dục đào tạo lĩnh vực ưu đãi đầu tư - Căn nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định lĩnh vực giáo dục - đào tạo lĩnh vực xã hội hóa cần khuyến khích thực - Căn Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học II Thông tinchung Trung tâm Ngoại ngữ Thông tin Trung tâm - Tên trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky - Loại hình: Trung tâm ngoại ngữ ngồi công lập - Địa điểm: Số 001, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai - Điện thoại: 0203 858595 - Email: dreamskylc@gmail.com - Chương trình đào tạo: Xem phụ lục 03 Mục tiêu Trung tâm 2.1 Hệ đào tạo Trung tâm - Hệ Mầm non: Phát triển khả ngôn ngữ trẻ khả nghe nói, đặc biệt phát âm chuẩn từ, làm tiền đề cho bước phát triển trẻ lứa tuổi cao Đồng thời mở môi trường học ngoại ngữ đầy động hứng thú khiến tự tin yêu thích với ngôn ngữ - Hệ Tiểu học hệ Trung học sở: Lấy học sinh làm trung tâm, tập trung bồi dưỡng, cao khả ngôn ngữ trẻ thông qua kỹ ngơn ngữ: Nghe – Nói – Đọc – Viết Phát triển khả tư duy, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, tự tin đặc biệt phát âm chuẩn ngôn ngữ Tạo môi trường học tập đầy vui vẻ, sáng tạo, động khiến trẻ yêu thích ngoại ngữ - Hệ tiếng Anh giao tiếp: Lấy người học làm trọng tâm, phát triển kỹ nghe – nói cho người học, giúp người học thực hành ngôn ngữ đạt tới múc độ chuẩn chương trình Tạo hội cho người học tiếp thu tìm hiểu với nhiều nguồn văn hóa thơng qua chương trình học, giúp người học tự tin, hứng thú tự sức nâng cao kết thúc khóa học 2.2 Hệ đào tạo liên kết - Phát triển khả ngôn ngữ từ mẫu câu Đặc biệt mặt phát âm chuẩn từ câu làm tiền đề cho bước tiến lớn trẻ qua giai đoạn - Mở môi trường ngôn ngữ giúp trẻ học hỏi, khám phá, yêu thích theo cách tự nhiên hiệu thông qua việc học từ theo chủ đề gần gũi xung quanh hàng ngày trẻ Đặc biệt trẻ tự tin hát hát yêu thích theo chủ đề học tập Chức Trung tâm - Chức giảng dạy: Trung tâm thực chức giảng dạy theo mục tiêu đề án, giảng dạy theo định hướng đảng nhà nước đề phục vụ nhu cầu học tập cá nhân tập thể tỉnh - Tổ chức hội thảo, chuyên đề giảng dạy: Trong trình giảng dạy, trung tâm dự kiến kết hợp với sở ban ngành để tổ chức buổi hội thảo phương pháp giảng dạy theo cấp độ tuổi - Học tập – Nghiên cứu: Học tập nghiên cứu giáo trình sách giáo khoa phù hợp để đưa vào giảng dạy, phục vụ nhu cầu thực tế địa phương - Kết hợp tổ chức thi cấp chứng - giao lưu tiếng Anh: Trong trình hoạt động, trung tâm dự kiến kết hợp với trung tâm ngoại ngữ Quốc tế mở kỳ thi lấy chứng tiếng Anh cho đối tượng theo học Đồng thời mở buổi giao lưu tiếng Anh trung tâm với trung tâm, trung tâm với nhà trường địa bàn tỉnh tỉnh lân cận (nếu có) - Tổ chức chương trình vui chơi, du lịch theo yêu cầu - Tổ chức câu lạc tiếng Anh theo yêu cầu - Quản lý nguồn lực trung tâm 4 Nhiệm vụ Trung tâm - Giảng dạy: Thực giảng dạy theo chương trình đưa đề án - Có trách nhiệm tổ chức hội thảo, chuyên đề hay kỳ thi lấy chứng - Có trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực làm việc trung tâm tốn khoản lương, phân cơng công việc, nhiệm vụ theo đạo chung giám đốc trung tâm - Hoàn thành thủ tục, giấy tờ liên qua tới việc lưu trữ hồ sơ trung tâm, nội dung, chương trình giảng dạy phục vụ công tác tra, kiểm tra sở ban ngành III Cơ cấu tổ chức nhân trung tâm Giám đốc trung tâm Người dự kiến làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ Dream Sky Họ tên: PHẠM VĂN CƯƠNG Sinh ngày: 21 tháng 08 năm 1989 Giấy CMND số: 063269786 Cấp ngày: 04/06/2012 Nơi cấp: CA Tỉnh Lào Cai Hộ thường trú: Thôn Giang Đơng 2, Xã Vạn Hòa, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Nơi tại: Thôn Giang Đông 2, Xã Vạn Hòa, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Di động: 0989 836 365 Người dự kiến làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ Dream Sky tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh trường Đại Học Thành Đơ hồn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm trường đại học Sư Phạm Hà Nội Đồng chí có năm cơng tác dạy ngoại ngữ quản lý ngành giáo dục qua giai đoạn sau: + Từ 01/05/2011 - 31/08/2013 trung tâm Anh ngữ Dream Sky Hà Nội, chưc vụ: Giáo Viên – Trưởng phận đào tạo + Từ 10/09/2013 – 07/07/2014 làm việc công ty cổ phần giáo dục quốc tế EIV chi nhánh Hà Nội, đơn vị chuyên cung cấp giáo viên nước cho trường mầm non, tiểu học, trung tâm tiếng Anh địa bàn thành phố Hà Nội tỉnh lân cận….: Vị trí chun viên tư vấn giáo trình giảng dạy thẩm định giáo viên nước + Từ 10/08/2014 – 01/09/2015 làm giáo viên tiếng Anh trưởng phận đào tạo trung tâm Anh ngữ Popodoo Lào Cai + Từ 10/09/2015 – 10/06/2016 làm giáo viên tiếng Anh trưởng phận đào tạo trường mầm non Việt Hà, Lào Cai Trong trình học tập cơng tác vị trí khác nhau, đồng chí ln ln cố gắng, nhiệt tình, sáng tạo hồn thành tốt cơng việc giao Được đơn vị chủ quản tin tưởng giao phó cho cơng việc đòi hỏi kiên trì, sáng tạo động Ln ln học hỏi mong muốn phát huy hết lực làm việc, mong muốn cống hiến cho nghiệp giáo dục nước nhà, đồng chí có nguyện vọng thành lập trung tâm Anh ngữ Dreamsky thành phố Lào Cai Sơ yếu lý lịch chi tiết xin xem phụ lục 09 Hồ sơ Ông: PHẠM VĂN CƯƠNG; người đăng ký làm giám đốc trung tâm Anh ngữ Dreamsky gồm có: (1) Sơ yếu lý lịch (Bản có xác nhận Uỷ ban nhân dân xã Vạn Hòa, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.; (2) Giấy khám sức khoẻ (bản chính); (3) Bản foto hộ khẩu; (4) Bằng tốt nghiệp đại học (Bản foto chứng thực); (5) Bản công chứng nghiệp vụ sư phạm; (6) Xác nhận đơn vị quản lý kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ quản lý giáo dục Phòng chuyên mơn - Phòng đào tạo - Phòng kinh doanh (Tư vấn viên) - Phòng kế tốn Các phòng chun mơn chịu trách nhiệm thực công việc trung tâm theo mơ tả cơng việc, có phối hợp chặt trẽ cơng việc Tồn phòng chun môn chịu quản lý chung từ giám đốc trung tâm Nhiệm vụ, quyền hạn 3.1 Nhiệm vụ quyền hạn người dự kiến làm giám đốc - Chủ trì, phối hợp với phòng chun mơn thực kế hoạch định kỳ theo tháng, theo quý, theo kế hoạch năm trung tâm - Chủ trì với phòng chun mơn thực kế hoạch đề án - Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn nghiêm cứu, xây dựng kế hoạch cho tháng, cho quý cho kế hoạch lâu dài trung tâm - Ban hành quy chế thực nhiệm vụ chung mặt quản lý trả lương cho nhân viên - Quản lý phòng chuyên môn, đảm bảo tổ chuyên môn thực theo lộ trình đặt - Quản lý tài sản trung tâm - Quyền định với mô tả công việc giám đốc - Quyền định tuyển dụng tạm dừng việc theo kế hoạch trung tâm 3.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng đào tạo - Thực hiệm nhiệm vụ giảng dạy theo mô tả công việc - Kết hợp với phòng chun mơn thực kế hoạch riêng chung trung tâm - Thực nghiên cứu, nâng cao nghiệm vụ theo đạo từ giám đốc - Quyền đưa ý kiến đề xuất tới cấp cao trung tâm nhằm phục vụ công việc trung tâm - Quyền xin việc tăng lương 3.3 Nhiệm vụ quyền hạn tổ kế tốn - Thực cơng việc chun mơn phòng theo mơ tả cơng việc - Phối hợp phòng chun mơn trung tâm thực kế hoạch đề - Quyền đề xuất nâng cao nghiệp vụ, đề xuất tăng giảm thời gian làm việc việc Đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên gồm: 04 giáo viên trình độ Đại Học chuyên ngành tiếng Anh, có văn chứng nghiệp vụ sư phạm, có thành tích xuất sắc trường đại học có 01 năm kinh nghiệm trở lên giảng dạy trung tâm trường học Tất giáo viên có thành tích xuất sắc trường cao đẳng có năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ trung tâm Ngoài đội ngũ giảng dạy, trung tâm sử dụng 02 đồng chí giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, làm nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh trung tâm làm viên lễ tân (trực thuộc phòng kinh doanh) 01 nhân viên kế tốn Danh sách nhân viên dự kiến phụ lục 05 Địa điểm diễn hoạt động giảng dạy - Hoạt động giảng dạy Ngoại Ngữ diễn tại trung tâm Anh ngữ Dreamsky, số 01 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Kèm hồ sơ địa điểm dạy học bao gồm: Bản hợp đồng th nhà có cơng chứng văn phòng cơng chứng bên Trung tâm người cho thuê - Hoạt động giảng dạy liên kết diễn trường liên kết với trung tâm; trung tâm phải chịu trách nhiệm chương trình chất lượng giảng dạy quản lý Sở GD&ĐT Lào Cai IV Chương trình giảng dạy – Quy mơ đào tạo Chương trình giảng dạy 1.1 Giáo trình giảng dạy Trung tâm ngoại ngữ Dreamsky sử dụng 03 giáo trình giảng dạy sau: - Giáo trình “My Little Island”; tác giả Leone Dayson biên soạn nhà xuất Pearson ấn hành năm 2012 Bộ giáo trình gồm cấp độ dành cho lứa từ – tuổi Giáo trình sử dụng dụng phần mềm bảng tương tác thông minh - Giáo trình “ Family & Friends” có cấp độ (Starter to lever 05) phiên quốc tế, nhà xuất Oxford, Anh quốc - Giáo trình “New Headway” phiên quốc tế Tác giả: Liz John Soars biên soạn Nhà xuất Oxford ấn hành vào năm 2010 với cấp độ; Sơ cấp, trung cấp, cao cấp hay trình độ “A, B, C” giao tiếp * Sử dụng giáo trình bổ sung: - Giáo trình “Discovery Island”; tác giả Leone Dayson biên soạn nhà xuất Pearson ấn hành năm 2012 - Giáo trình “Let’s study English” – Tác giả: Đỗ Tuần Minh – Nhà xuất Giáo dục ấn hành năm 2005 1.2 Nội dung giảng dạy - Giáo trình “My Little Island” với cấp độ dụng giảng dạy cho lứa tuổi mầm non từ – tuổi Giáo trình giúp học sinh nâng cao khả nghe, nhìn, phân tích hình ảnh kèm theo câu truyện hát ngộ nghĩnh đầy hấp dẫn đảo tri thức Giáo trình kết hợp phương pháp giảng dạy đại “Let’s learn & Play together TPA” kèm phát âm chuẩn Nội dung giảng dạy xin xem phụ lục chi tiết số 06 nội dung chương trình đào tạo - Giáo trình “Family & Friends” bao gồm cấp độ học dành cho lứa tuổi bậc tiểu học Giáo trình giảng dạy với nhiều học kèm nhiều chủ đề sinh động, gần gũi với học viên Giáo trình cung cấp kỹ Nghe – Nói – Đọc – Viết cho học viên Bên cạnh cung cấp kỹ giáo trình kèm phát âm chuẩn cấp ngữ pháp cho học viên theo học Nội dung giảng dạy chi tiết phụ lục 06 - Giáo trình tiếng anh giao tiếp “New Headway” phiên quốc tế với cấp độ học, cung cấp cho học viên kiến thức đến nâng cao Giáo trình cung cấp cho học viên kỹ nghe – nói phụ vụ cho kỹ giao tiếp học viên, đồng thời kèm kỹ đọc - viết giúp học viên nâng cao trình độ Nội dung giảng dạy chi tiết phụ lục 06 Quy mô đào tạo Dự kiến quy mô học sinh năm đầu năm Hệ đào tạo trung tâm - Chương trình đào tạo định hướng tới đối tượng học chính: Mầm Non, Tiểu học – Trung học sở - Tiếng Anh giao tiếp - Số lượng học viên năm học dự kiến: 200 học viên tương đương 15 lớp học Số lượng học năm năm đạt 400 tương đương 30 lớp Hệ đào tạo liên kết - Năm đầu dự kiến số lượng học sinh 500 học viên Ba năm dự kiến số học viên đạt 1000 trì số hàng năm Thời gian đào tạo: Khóa học tháng, tháng năm tùy nhu cầu học viên V Cơ sở vật chất Nguồn tài trung tâm Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy - Trụ sở trung tâm đặt số 01 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Trung tâm có phòng học, với diện tích phòng từ 20 m trở lên, tất phòng học đảm bảo nguồn ánh sáng tự nhiên vào ban ngày đèn chiếu sáng phục vụ học buổi tối Các phòng học lắp đặt đầy đủ thiết bị dạy học như: Loa, đài, Tivi Bảng tương tác thông minh, bảng viết, kèm hệ thống điều hòa chiều quạt mát giúp học viên cảm thấy thoải mái tới lớp học Ngồi trung tâm có 01 phòng hành chính, 01 phòng đón tiếp học sinh với diện tích 35m2, 01 quản lý - đào tạo, 01 phòng đọc giải trí cho trẻ diện tích 20m2, 03 phòng vệ sinh rộng 4m2 phục thời gian học tập vui chơi học sinh - Trung tâm sử dụng loại bàn ghế chuyên dụng để phục vụ việc học cho học viên Ghế liền bàn 45 phục vụ lứa tuổi từ lớp trở lên Ngồi ghế học sinh mầm non 60 kèm 20 bàn mầm non phục vụ độ tuổi học từ – tuổi - Thông tin chi tiết sở vật chất phương tiện dạy học phụ lục 04 Tài trung tâm Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky hoạt động nguồn tài cá nhân Do chủ đầu tư ông Phạm Văn Cương đầu tư dựa nguồn vốn tự có từ gia đình vay từ người thân bạn bè Nguồn vốn cá nhân: 700.000.000 vnd Nguồn vốn vay: 300.000.000 vnd Việc sử dụng nguồn vốn ban đầu cho việc thuê nhà, sửa chữa mua sắm trang thiết bị cho trung tâm dự kiến 700 triệu Dự kiến 300 triệu lại sử dụng trình hoạt động trung tâm bao gồm khoản chi: Mua giáo trình, chương trình Marketing, trả lương cho nhân viên, giáo viên thời gian hoạt động Kế hoạch thực - Với chuẩn bị chu đáo đội ngũ giáo viên, giáo trình, điều kiện sở vật chất, sau Sở giáo dục đào tạo tỉnh Lào Cai cấp phép hoạt động, trung tâm ngoại ngữ Dreamsky Lào Cai triển khai việc chiêu sinh tiến hành giảng dạy - Quá trình triển khai thực trọng mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng Trung tâm thân thiện với môi trường, giáo viên chăm sáng tạo; học sinh tích cự, chủ động Đồng thời trọng việc xây dựng quảng bá cho trung tâm ngày phát triển - Ngồi chương trình đào tạo, trung tâm dự kiến triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh tham gia học tập Mở câu lạc tiếng Anh nơi học viên tới giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức bạn bè thầy Bên cạnh đó, trung tâm kết hợp với trung tâm tổ chức những kỳ thi, buổi giao lưu đánh giá kết đào tạo tạo sân chơi bổ ích cho học viên - Các hoạt động giảm học phí miễn phí khóa học cho học sinh nghèo có lực hay ham mê học tiếng Anh triển khai thời gian trung tâm vào hoạt động VI Đề xuất Cam kết Đề xuất Nhằm thực chủ trương xã hội hoá giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế nói chung nghiệp phát triển giáo dục Lào Cai, tham gia tích cực vào nghiệp giáo dục bồi dưỡng nhân lực Lào Cai; Người làm đề án kính mong Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cấp phép cho thành lập Trung tâm ngoại ngữ Dreamsky Cam kết Nếu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Dreamsky cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà nước hoạt động Trung tâm, chấp hành nghiêm chỉnh quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai ban hành ... Cai; Người làm đề án kính mong Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cấp phép cho thành lập Trung tâm ngoại ngữ Dreamsky Cam kết Nếu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cho phép thành lập Trung tâm ngoại... cơng lập ghi rõ: “ Nhà nước khuyến khích phát triển sở ngồi cơng lập, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư vốn huy động nguồn lực nhân dân, tổ chức thuộc thành phần kinh tế để thành. .. tin hát hát yêu thích theo chủ đề học tập Chức Trung tâm - Chức giảng dạy: Trung tâm thực chức giảng dạy theo mục tiêu đề án, giảng dạy theo định hướng đảng nhà nước đề phục vụ nhu cầu học tập cá
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ án THÀNH lập trung tâm tiếng anh, ĐỀ án THÀNH lập trung tâm tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn