Huong dan phat song 3g huawei bang web LMT R17

5 186 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:12

Hướng dẫn cách phát sóng NodeB 3G Huawei Tool để làm: ‐ Web LMT Software R17 Huawei Link down load: http://www.mediafire.com/download/h69doyziveh6ane/BTS3900_V100R010C10SPC255_NodeB%28LMT%29.z ip ‐ ‐ ‐ Dây mạng LAN kết nối máy tính với 3G Huawei cổng ETH Data scrip cho trạm 3G( OMC tạo gửi cho đội phát song) Java 6.0 or 7.0 Bước 1: Set IP cho Laptop để bắt tay với NodeB Huawei(IP mặc định NodeB 17.21.2.15) cần đặt địa sau: IP address: 17.21.2.16 Subnetmask: 255.0.0.0 Bước 2: Kết nối Laptop với cổng ETH card WMPT dây cáp mạng LAN thẳng Bước 3: Mở phần mềm Web Local Maintenance Terminal(WEBLMT CLIENT) cài đặt sẵn laptop Khi mở lên đồng thời FTP server xuất bên góc phải hình Click đúp chuột trái để mở FTP server để cài đặt cho FTP server load file data 3G User: admin Password: admin123 Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas Working directory: tìm đến thư mục chứa file data 3G(chỉ tìm đến tên file thư mục) Port number 21 Thread number 50 để mặc định Tick chọn Plain text Như hình bên sau bấm OK Chú ý: user password FTP server đặt cho dễ nhớ không thiết phải đặt admin admin123) Bước 4: Tiến hành load scrip file cấu hình NodeB Chú ý phải cài đặt Java 6.0 7.0 trước Sau mở Control panel máy tính tìm đến Java để setting Java mức low Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas Mở phần mềm Web Local Maintenance Terminal(WEBLMT CLIENT) User name: admin Password: NodeB hwbs@com ( N B viết hoa) User type: Local Office đặt địa NodeB: 17.21.2.15 Nhập code ngẫu nhiên Và bấm Login Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas Khi vào ta tiến hành load data scrip 3G Bấm vào mục Device Maintenance → Data Configuration File Transfer sau nhập thông tin màu đỏ ô Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas Tick chọn mục Download(FTP server to site) FTP server IP IP laptop 17.21.2.16 File path: Tìm đến file data chứa thư mục NodeBCfg trạm 3G User name admin( Như user name lúc đặt cho FTP server) Password admin( Như password lúc đặt cho FTP server) Sau bấm Start bên phải Chờ kết load Complate 100% NodeB tự reset out LMT Bước 5: Đăng nhập lại vào NodeB LMT sau kiểm tra thông số vừa tạo lệnh MML ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ LST NODE ( Kiểm tra tên NodeB ngày load scrip data) LST VER kiểm tra version NodeB LST OMCH để xem địa NodeB RNC LST DEVIP để xem địa service NodeB PING để kiểm tra thông OM RNC Good luck to you when installed NodeB 3G Huawei version LMT_R17 Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas ... địa service NodeB PING để kiểm tra thông OM RNC Good luck to you when installed NodeB 3G Huawei version LMT_ R17 Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas ... setting Java mức low Created by Trịnh Trần Đức 0904846036 Company: Comas Mở phần mềm Web Local Maintenance Terminal(WEBLMT CLIENT) User name: admin Password: NodeB hwbs@com ( N B viết hoa) User type:... trạm 3G User name admin( Như user name lúc đặt cho FTP server) Password admin( Như password lúc đặt cho FTP server) Sau bấm Start bên phải Chờ kết load Complate 100% NodeB tự reset out LMT Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan phat song 3g huawei bang web LMT R17, Huong dan phat song 3g huawei bang web LMT R17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn