Khai bao IP cho NEC ipasolink VR4

9 186 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:07

CÁC BƯỚC CẤU HÌNH NETWORK CHO IPASOLINK VR4 Có hai cách cấu hình cho IP (I) Load file IP có sẵn lên thiết bị, (II) Cấu hình IP trực tiếp lên thiết bị I Load file IP có sẵn lên thiết bị Tên File load là: evo-network.cfg cung cấp từ nhóm NMS hay quản lý dự án Thủ tục: Sau login vào thiết bị xong thì: Chọn mục Equipment ultility - > Update (Storage->NE) Ultility -> chọn Config Data -> Nhấn nút Excute (Lưu ý bắt buộc phải mở Maintenance) Nếu chưa mở Maintenace mà Click “Excute” hiển thị thơng báo Click “OK” mở Maintenance lên Chữ Maint chuyển màu vàng hình Khi Maintenance mở Click “excute” để vào upload file network Chọn select config Data type -> Network Config – Chọn import Local PC-> chọn file evo-network.cfg Site cần load-> Click “ok” để hồn tất Quá trình diễn khoảng gần 10 phút II Cấu hình IP trực tiếp lên thiết bị Có dạng cấu hình cho NE - Cấu hình NE dạng Root - Cấu hình NE dạng bình thường đóng Port NE/1 không cho kết nối NMS qua NE/1 - Cấu hình NE dạng bình thường mở Port NE/1 cho kết nối NMS qua NE/1 Cấu hình NE dạng Root a) Mở Port cho MNS Network management Setting \Port /Vlan Setting, Click “ Enthenet Port Setting” Trong “Ethernet port setting” thiết lập bên dưới: Mục đích thiết lập “Ethernet port setting” - Mở Port NMS Mở Port NE1: chọn port mode Management port (Chọn NE1 để sử dụng cho kết nối NMS) Vlan Port Type : kiểu Access Sau chọn xong ta Click “OK” b) Khai báo Bridge Network management Setting \Bridge Setting -> Click “Setup” Màn hình Setup xuất Địa địa IP gateway node, Do nhóm NMS đưa Tại Bridge 1: (Chọn hình trên) - Bridge IP Address: địa IP trạm (IP Radio) Bridge Subnet mask: Địa subnet mask trạm Primary IP Address: Chọn địa IP trạm - NE1: Chọn địa IP trạm Modem (slot01): Chọn địa IP trạm Tại Bridge 02: (Chọn hình trên) - Bridge IP Address: địa IP NMS (Địa DCN cho Root nhóm NMS cho) Bridge Subnet mask: Địa subnet mask NMS NMS: Chọn Bridge 02 (dùng để kết nối Server qua đường DCN) Chọn not used cho management vlan usage Chọn auto cho STP auto configuration Sau nhấn nút ok để hồn tất c) Khai báo LLDP Network management Setting \ LLDP Setting -> Click “Setup” Mở LLDP cho NMS NE1 chọn mode LLDP Standard Cấu hình NE dạng bình thường “Mở” “Đóng” Port NE/1 cho kết nối NMS a) Mở Port cho MNS Network management Setting\Port/Vlan Setting, Click “ Enthenet Port Setting” Mục đích thiết lập “Ethernet port setting” - Mở Port NMS Port NE1: Nếu chọn port mode “Used port” (Lúc chọn NE1 dùng truyền data FE) Nếu chọn port mode “Management port” (Chọn NE1 để sử dụng cho kết nối NMS) Vlan Port Type: kiểu Access Sau chọn xong ta Click “OK” Thiết lập hình bên b) Khai báo Bridge Network management Setting \Bridge Setting -> Click “Setup” Màn hình Setup xuất Địa địa IP Trạm Root, Do nhóm NMS đưa Tại Bridge 1: (Chọn hình trên) - Bridge IP Address: địa IP trạm (IP Radio) Bridge Subnet mask: Địa subnet mask trạm Primary IP Address: Chọn địa IP trạm NMS: Chọn địa IP trạm NE1: Chọn địa IP trạm (Nếu port mode “Management port”) Không chọn (Nếu port mode “Used port” Modem (slot01): Chọn địa IP trạm Tại Bridge 02: Not Used Chọn not used cho management vlan usage Chọn auto cho STP auto configuration Sau nhấn nút ok để hoàn tất c) Khai báo LLDP Network management Setting \ LLDP Setting -> Click “Setup” Mở LLDP cho NMS NE1 chọn mode LLDP standart Lưu ý 1: Sau Khai báo IP thành cơng cần Reload lại trang Web (Web LCT) “Opposite site link” thấy IDU khác qua vô tuyến hay qua Cable J45 kết nối DCN (Như hình bên dưới) Lưu ý 2: Xuất file IP để lưu trữ để thay IDU load vơ lại Equipment Ultility\Export (NE->storage) Ultility  chọn Network config data  Nhấn nút Excute để xuất file ... trên) - Bridge IP Address: địa IP trạm (IP Radio) Bridge Subnet mask: Địa subnet mask trạm Primary IP Address: Chọn địa IP trạm - NE1: Chọn địa IP trạm Modem (slot01): Chọn địa IP trạm Tại Bridge... Địa địa IP Trạm Root, Do nhóm NMS đưa Tại Bridge 1: (Chọn hình trên) - Bridge IP Address: địa IP trạm (IP Radio) Bridge Subnet mask: Địa subnet mask trạm Primary IP Address: Chọn địa IP trạm... trên) - Bridge IP Address: địa IP NMS (Địa DCN cho Root nhóm NMS cho) Bridge Subnet mask: Địa subnet mask NMS NMS: Chọn Bridge 02 (dùng để kết nối Server qua đường DCN) Chọn not used cho management
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai bao IP cho NEC ipasolink VR4, Khai bao IP cho NEC ipasolink VR4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn