Thong tieu ngat quang CIC

24 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:28

Thông tiểu Ngắt quãng CN iu dng : VO THI THANH Trung tâm PHCN Bệnh viện Bạch mai Hà nội Lịch sử Sir Guttmann Frankel Lapides vµ CS  Bakke 1966 1972 Sonde tiĨu lu  Tr¸nh  C¸c – – – tuyệt đối định ngoại lệ Cấp cứu LoÐt C¸c định tiết niệu – BƯnh nh©n lùa chänn NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA SonDE l u 1/ Nhiễm trùng đường tiểu : - Thơng tiểu cố định yếu tố (80%), vi khuẩn tăng 5-8 % mỗI ngày - Vi khuẩn vào BQ qua đường : lòng ống thơng, khỏang trống vành ống niệu đạo / Nghẽn / tắc ống th«ng : * Rối lọan chức ống th«ng mặt chế : - èng th«ng / túi nớc tiểu c, mủn - Vị trí túi nớc tiểu yếu tố quan trọn - Táo bón *Tắc lòng ống thông: - Nhng khoáng chất đóng cặn - Chất nhày máu cục Nớc tiểu = trung gian lý tëng cho vi khuÈn  ph¸t sinh màng sinh lý Vi Khuẩn màng tạo enzyme Urease, Xúc tác việc thuỷ phân Urê thành Nồng ®é Ph níc tiĨu tăng trªn 7,2  níc tiĨu tng độ kiềm kết Amoniac Sạn nhỏ bám vào ống thông rơi vào lòng bàng quang = Sỏi bàng qu Đặt Sonde xương mu  Biến đổi vic lu sonde BQ Tránh mt vài bin chng tit niu Khn cp Không th t Sonde Viêm TLT cấp A / Thông tiểu ngắt q THễNG TIU B / Tự thông tiểu ngắt u điểm thông tiểu ngắt quãng - L phng phỏp lm sạch, không thiết tiệt trùng - Phương pháp thông tiểu gián đọan tạo cho bàng quang họat động lại chức bể chứa - Giảm tỉ lệ nhiễm trùng đường tiểu thận, đồng thời có biến chứng phương pháp khác Khó tiểu 1/ CHỈ ĐỊNH : Tiểu tự động * Chẩn đóan Giảm trương lực bàng quang Bí tiểu Nghẽn tắc niệu quản * Triệu chứng Tiểu tự động Bí tiểu khẩn cấp 2/ ĐIỀU KIỆN : Lượng lớn nước tiểu ứ đọng Quyết tâm bệnh nhân gia đình 3/ MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN THÔNG TIỂU : - Thực thường xuyên để ngăn ngừa bàng quang căng + giữ bệnh nhân khô -Tùy thuộc vào : - Uống nhiều nước hay không - Sức chứa bàng quang - Số lượng nước tiểu ứ đọng: 100 ml : 1x / ngày 200 ml : 2x / ngày 300 ml : 3x / ngày - Kỹ thuật thông nên đơn giản 400 ml : 4x / ngày 4/ NHNG THUN LI CA THôNG TIU Ngắt quãng BN khơng cần mang ống thơng tiểu, miếng lót, túi tiểu,… Không gặp bất tiện khác Thoải mái việc lựa chọn quần áo Di chuyển đỡ khó khăn Sinh lý học: cho phép BQ đầy làm rỗng hòan tòan Cải thiện chất lượng sống Tự sinh hat tỡnh dc Thông tiểu ngắt quãng Các loại ống Sonde khác ống sonde khô Phải bôi trơn Tái sử dụng đợc (nguyên tắc) Giá Cỏc loi ng thụng tiu Xụng t bôi trơn – Nhúng vào nước – Tốt cho niu o Giảm biến chứng (niệu đạo) Không tái sử dụng đợc Thông tiểu ngắt quãng Các loại ống xông khác Xông tự bôi trơn biến chứng (niệu đạo) không tái sử dụng đợc Tự đặt Sonde Tiến hành Học đơn giản nhanh Kỹ thuật Không gng Nớc Xà phòng Sự cải tiến dụng cụ Tự đặt Sonde Hạn chế tự đặt Sonde Liệt tứ chi cao (C6/C7) Sự tiếp cận đáy chậu Rối loạn tâm thần Bệnh nhân từ chèi Tự đặt Sonde  Kỹ thuật ‘sạch’’ – Không cần găng – Với nước sonde hydrophiles  Sonde tái sử dụng sử dụng lần – Không tái sử dụng sonde hydrophiles Tự đặt Sonde Mong mn : - Q trình thơng tiểu nên thực mau xong, đơn giản, an tòan, khơng đau, cải thiện triệu chứng - Tham gia vào định thân thể họ Sỵ H·i - Tổn thương niệu đạo - Sự thất bại, thất vọng Ngêi khác đặt Sonde Tại bệnh viện Thực Chống định cá nhân +++ • Thùc hiƯn bëi mét y t¸ • Kü tht vô trùng (không sờ vào) Kỹ thuật Thay tự đặt xông Ngời khác đặt Sonde Ngoài bệnh viện Thực nhân viên y tế Thờng ngời thân Sau học cách Thủ thuật nhiễm trùng ++ + BIN CHNG CA Thông tiểu ngắt quãng Không đợc hỗ trợ đầy đủ Khó khn đặt sonde Co giật thắt (nam) ống thông vào âm đạo (n) Hớng dẫn bệnh nhân không đợc cẩn thận / phối hợp chặt chẽ KT LUN THông TIU Ngắt quãng L MT TRONG NHỮNG LỢI ÍCH LỚN ĐỐI VỚI NGÀNH NIỆU HỌC NHỮNG NGƯỜI Đà VÀ ĐANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐA SỐ RẤT HÀI LÒNG VÀ BIẾT ƠN ... bàng quang họat động lại chức bể chứa - Giảm tỉ lệ nhiễm trùng đường tiểu thận, đồng thời có biến chứng phương pháp khác Khó tiểu 1/ CHỈ ĐỊNH : Tiểu tự động * Chẩn đóan Giảm trương lực bàng quang. .. THÔNG TIỂU : - Thực thường xuyên để ngăn ngừa bàng quang căng + giữ bệnh nhân khô -Tùy thuộc vào : - Uống nhiều nước hay không - Sức chứa bàng quang - Số lượng nước tiểu ứ đọng: 100 ml : 1x /... tiĨu tăng trªn 7,2  níc tiĨu tăng độ kiềm kết Amoniac Sạn nhỏ bám vào ống thông rơi vào lòng bàng quang = Sỏi bàng qu Đặt Sonde xương mu  Biến đổi việc lu sonde BQ Tránh mt vài bin chng tit niu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong tieu ngat quang CIC , Thong tieu ngat quang CIC