BLOCK 20 question

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 20 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG191 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi đau ngực vùng bụng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG192 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi đau ngực, vùng bụng trên, mồ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG193 Một bệnh nhân nam 73 tuổi tiền sử vừa bị nhồi máu tim cấp vào viện nơn mửa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG194 Một bệnh nhân nữ 67 tuổi tiền sử suy thận vào viện lờ đờ, HA 75/35mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG195 bệnh nhân nam 39 tuổi bị AIDS vào viện sốt, khó thở, nặng ngực HA: 90/35mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG196 Một bệnh nhân nữ 81 tuổi khó thở tăng dần, khó thở thay đổi theo tư tế, phù chi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG197 Một bệnh nhân nữ 57 tuổi xồng đầu, chống váng dội ngày sau sử dụng loại thuốc huyết áp Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG198 Một bệnh nhân nữ 69 tuổi vào viện đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG199 Một bệnh nhân nữ 95 tuổi vào viện nơn mửa Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG200 Một bệnh nhân nữ 54 tuổi tiền sử ung thư vú di bị ngất chuyển vào phòng cấp cứu, chưa tỉnh lại Copyright© www.dientamdo.com .. .BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG191 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi đau ngực vùng bụng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG193 Một bệnh nhân nam 73 tuổi tiền sử vừa bị nhồi máu tim cấp vào viện nơn mửa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I... www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG195 bệnh nhân nam 39 tuổi bị AIDS vào viện sốt, khó thở, nặng ngực HA: 90/35mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 20 question , BLOCK 20 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn