LIỀU KHÁNG SINH cho suy than

2 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:57

LIỀU KHÁNG SINH DÙNG CHO BỆNH NHÂN SUY THẬN  Cách tính Độ lọc cầu thận (hay độ thải Créatinine) GFR = Hệ số K x Chiều cao bệnh nhân (cm) Creatinine máu (micromol/l) Creatinine máu (micromol/l) = Creatinine máu (mg%) x 88,4 Tuổi giới – tháng – 12 tháng 13 tháng – 12 tuổi Trẻ Nữ > 12 tuổi Trẻ Nam > 12 tuổi Hệ số K 39 44 47 44 48 LIỀU KHÁNG SINH DÙNG CHO BỆNH NHÂN SUY THẬN: SUY THẬN SUY THẬN VỪA NHẸ (GFR 10(GFR > 50ml/min) 50ml/min) Acyclovir LBT LBT 24 Amikacin 60%-90% LBT 30%-70% LBT 12 12-18 Amphotericin B LBT 24 LBT 24 Ampicillin LBT LBT 6-12 Ampicillin/ Sulbactam Aztreonam Cefazolin cefotaxime Cefotetan Cefoxitin KĐ LBT KĐ KĐ LBT 50%-75% LBT LBT 12 LBT 8-12 50% LBT LBT 8-12 ceftazidime ceftriaxone cefuroxime Cephalothin Chloramphenicol Chloroquine Ciprofloxacin LBT 8-12 KĐ 45%-100% LBT LBT KĐ KĐ KĐ Clindamycin Cotrimoxazole Erythromycin IV Ethambutol KĐ LBT 12 KĐ LBT 24 Flucytosine LBT LBT 24-48 KĐ 10%-45% LBT LBT 6-8 KĐ KĐ LBT 12-24 KĐ LBT 18 50% LBT LBT 24 – 36 LBT 12-24 SUY THẬN NẶNG (GFR
- Xem thêm -

Xem thêm: LIỀU KHÁNG SINH cho suy than , LIỀU KHÁNG SINH cho suy than

Từ khóa liên quan