daithaonhat y học

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:55

ĐÁI THÁO NHẠT I ĐỊNH NGHĨA: Đái tháo nhạt bệnh biểu tiểu nhiều uống nhiều thiếu ADH (antidiuretic hormone) tế bào ống thận xa không đáp ứng với ADH II CHẨN ĐOÁN: Công việc chẩn đoán: a) Hỏi:  Hỏi tiền sử: có bò bệnh lý não viêm màng não, lao màng não, u não, Histiocytosis, chấn thương não, mổ vùng não  Hỏi bệnh sử: tiểu nhiều, khát nhiều, uống nhiều sụt cân, thời gian bắt đầu xuất ? b) Khám lâm sàng:  Dấu hiệu sốc giảm thể tích: chi mát lạnh, mạch quay nhanh yếu, khó bắt, huyết áp tụt  Dấu hiệu nước: môi khô, mắt trủng, véo da chậm mất, teo da nhăn Tri giác lừ đừ, hay quấy khóc  Dấu hiệu khát: đòi uống nước liên tục, lượng nước uống tương đương lượng nước tiểu  Dấu hiệu tiểu nhiều: lượng nước tiểu >4l/ngày, hay > 300ml/kg/ngày Bệnh nhân tiểu nhiều lần, ngày lẫn đêm, nước tiểu suốt Ở trẻ nhủ nhi thường khát đòi uống nước, thích uống nước bú sữa, uống suốt ngày lẫn đêm, tiểu nhiều lần ngày lẫn đêm c) Đề nghò xét nghiệm:  Xét nghiệm thường qui: - Tổng phân tích nước tiểu - Ion đồ , đường huyết - Creatinine, US - Công thức máu - Áp lực thẩm thấu máu nước tiểu lúc  Xét nghiệm tìm nguyên nhân: - Test nhòn nước, test xòt Minirin (DDAVP) - Đònh lượng ADH - X Quang sọ thẳng nghiêng tìm dấu khuyết xương bệnh histiocytosis, thay đổi hố tuyến yên u tuyến yên Echo não tìm di lệch đường M, u não - MRI (nếu có khả năng) - VS, IDR, X-quang phổi nghi ngờ lao Chẩn đoán xác đònh: Tiểu nhiều, uống nhiều, tỉ trọng nước < 1,005, áp lực thẩm thấu nước tiểu thấp áp lực thẩm thấu máu, hay áp lực thẩm thấu nước tiểu = 50-200 mOsm/kg Chẩn đoán phân loại Đái tháo nhạt = TEST NHỊN NƯỚC + TEST KÍCH THÍCH DDAVP a) Mục tiêu:  Hạn chế nước uống vào để đánh giá khả cô đặc nước tiểu thận,  cho tiếp DDAVP sau test nhòn nước để phân biệt bệnh lý thận hay thùy sau tuyến yên b) Chuẩn bò vật liệu: DDAVP Ống giữ nước tiểu c) Chuẩn bò bệnh nhân: cần giải thích cho người chăm sóc trẻ biết để có cảm thông hợp tác chặt chẻ trình thực test  Thời điểm bắt đầu thực hiện: sáng sớm  Cho bệnh nhân ăn bình thường, tiểu trước vào test, cân sau tiểu (Wo), tính 96 % Wo, lượng giới hạn cần biết trước để ngưng test  Làm ion đồ, đường máu, US, tỉ trọng nước tiểu, osmolality máu nước tiểu trước test d) Test nhòn nước : - Theo dõi tri giác sinh hiệu trẻ nước nặng - Ghi bắt đầu test không cho trẻ ăn uống nửa - Mỗi giờ: cân, mạch, huyết áp, giữ lại nước tiểu - Mỗi 2- (hoặc rút ngắn lại, bệnh nhân tiểu nhiều: ion đồ, osmolality máu nước tiểu, tỉ trọng nước tiểu Xin kết sớm - Ngừng test khi: + Osmolality máu > 295 mOsm/kg (đang nứơc nặng) + Osmolality nước tiểu > 700 mOsm/kg (loại bỏ DI) + Sụt cân > 4% (< Wo) e) Test DDAVP: - Ngay ngưng test nhòn nước, đo osmolality nước tiểu < 700mOsm/kg xác đònh chẩn đoán đái tháo nhạt.Cho bệnh nhân uống 200ml nước + DDAVP (1-desamino-8-D-arginine vasopressine = Minirin) 0,125g/TB trẻ lớn hay 1/10 liều trẻ nhỏ,hoặc phun mũi (0,1ml = 10g, hay 0,1ml = 5g), liều 5-15g/lần - Ngưng uống nước lần đo lại osmolality nước tiểu, tỉ trọng nước tiểu 4–8 kế - Khi osmolality nước tiểu tăng sau xòt DDAVP, lúc cho uống nước tính thời gian tác dụng thuốc f) Test nhạy cảm VASOPRESSIN: tiêm Vasopressin mU/TB hay TDD làm giảm 50% lượng nước tiểu sau Test sử dụng Vasopressine khó tìm khó sử dụng DDAVP BIỆN LUẬN KẾT QUẢ: Nguyên nhân Bình thường Đái tháo nhạt thiếu ADH Đái tháo nhạt thận Đái tháo nhạt tâm lý Nghiệm pháp nhòn nước Desmopressine Osmolality máu Osmolality niệu Osmolality nieäu (mOsm/kg) (mOsm/kg) (mOsm/kg) 283-293 > 750 > 750 > 293 < 300 > 750 > 293 > 293 < 300 300-750 < 300 > 750 Chẩn đoán có thể: dấu nước +tiểu nhiều > 300ml/kg/ngày + tỉ trọng nước tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: daithaonhat y học, daithaonhat y học

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn