socmatmau y học

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:52

SỐC MẤT MÁU DO CHẤN THƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG: Sốc máu chấn thương cấp cứu nội-ngoại khoa khẩn cấp giảm lưu lượng máu lưu thông Bình thường máu lưu thông trẻ em khoảng 80 mL/kg cân nặng Sốc xảy lượng máu 25% Nguyên nhân: • Vỡ tạng đặc (gan,lách, thận ) chấn thương bụng kín • Gãy xương lớn (xương đùi, xương chậu) • Đứt mạch máu lớn Phân độ máu: • Độ I: < 15% thể tích máu: dấu hiệu sinh tồn thay đổi, tim nhanh, huyết áp bình thường • Độ II: 15 - 25% thể tích máu: tim nhanh, huyết áp kẹp, kích thích • Độ III: 26 - 40% thể tích máu: huyết áp tụt, mạch nhẹ, lơ mơ • Độ IV: 40% thể tích máu: sốc nặng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, hôn mê, da lạnh Trẻ em tụt huyết áp người lớn dù lượng máu đáng kể Vì cung lượng tim huyết áp động mạch trì nhòp tim tăng co mạch nên tụt huyết áp thường có giai đoạn trễ, sốc nặng II CHẨN ĐOÁN: Công việc chẩn đoán a) Hỏi bệnh: Chấn thương: chế chấn thương Xuất huyết: vò trí, lượng máu Cách sơ cứu cầm máu b) Khám lâm sàng: Dấu hiệu sinh tồn, thời gian phục hồi màu da Dấu hiệu thiếu máu, nơi chảy máu Mức độ tri giác Khám tim, phổi, bụng, đầu, chi c) Cận lâm sàng: CTM, tiểu cầu đếm, Hct, nhóm máu Đông máu toàn Tìm nguyên nhân: Xquang bụng không sửa soạn, X-quang xương có dấu hiệu nghi gãy xương, siêu âm bụng Chẩn đoán xác đònh: • Dấu hiệu sốc • Đang chảy máu dấu hiệu thiếu máu Hct < 30% III ĐIỀU TRỊ: Nguyên tắc điều trò: • Sơ cứu cầm máu • Bù lượng máu • Điều trò nguyên nhân: phẩu thuật cầm máu Điều trò ban đầu: 2.1 Nếu thấy máu chảy: nhanh chóng cầm máu cách: dùng gạc ấn ngón tay vào nơi máu chảy, nâng cao chỗ bò thương chảy máu, không cột garrot ngoại trừ trường hợp đứt lìa chi không kiểm soát chảy máu mạch máu lớn Sau mời khám ngoại khoa 2.2 Thở oxy 2.3 Nằm đầu phẳng, chân cao 2.4 Lập đường truyền tónh mạch lớn chi (thường chi trên)với kim luồn • Lấy máu xét nghiệm: Hct, nhóm máu, đăng ký máu • Truyền dòch chờ máu (đường truyền 1) Lactate Ringer hay Normal saline để tăng thể tích tuần hoàn bù lượng dòch thiếu hụt Ban đầu truyền 20 mL/kg chảy nhanh, sau tùy theo đáp ứng bệnh nhân mà điều chỉnh tốc độ Ở trẻ tuổi mà không chích tónh mạch truyền tạm thời qua đường tủy xương thời gian chích bộc lộ tónh mạch 2.5 Truyền máu toàn phần (đường truyền 2) • Truyền máu toàn phần nhóm 20 mL/kg Nếu máu nhóm, truyền máu nhóm O Tốc độ tùy theo tình trạng huyết động Nếu sốc nặng với mạch=0, huyết áp = bơm trực tiếp Chỉ đònh truyền máu: Hct thấp < 30% sau truyền nhanh 40 mL/kg dung dòch điện giải không nâng huyết áp • Tiếp tục truyền dung dòch điện giải qua đường truyền • Nếu cần truyền máu tốc độ nhanh, lượng nhiều máu cần làm ấm để tránh rối loạn nhòp tim • Nếu chưa có máu sau truyền dung dòch điện giải 40 mL/kg mà bệnh nhân sốc: truyền cao phân tử (Gelatine) 20 mL/kg, tốc độ tùy theo tình trạng sốc Điều trò tiếp theo: Sau truyền máu toàn phần 20 mL/kg: a Cải thiện tốt: bệnh nhân sốc Hct bình thường: tiếp tục trì dòch điện giải, nhiên tránh truyền nhanh gây tải Nếu nguyên nhân sốc vỡ tạng đặc mời ngoại khoa can thiệp phẫu thuật b Đáp ứng huyết áp tụt giảm tốc độ truyền dòch: tiếp tục bù dòch máu Nếu có đònh phẫu thuật hồi sức song song với phẫu thuật c Không đáp ứng: • Nếu sốc Hct thấp < 30% cần truyền máu tiếp tục Số lượng tùy tình trạng huyết động bệnh nhân lúc Khi truyền máu khối lượng lớn > 50 mL/kg, cần xét nghiệm chức đông máu tiểu cầu Nếu rối loạn đông máu truyền hồng cầu lắng huyết tương tươi đông lạnh 10 mL/kg Nếu giảm tiểu cầu (30% + • Lactate Ringer 10ml/kg • Phẩu thuật cầm máu • Truyền máu • XN: chức đông máu lượng máu truyền >50ml/kg→RL đông máu: HC lắng + huyết tương tươi đông lạnh + tiểu cầu • Xem xét đònh phẩu thuật cầm máu: hồi sức song song với phẩu thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: socmatmau y học, socmatmau y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn