Nghiên cứu_Tác dụng và khả năng dung nạp của Irbesartan so với Enalapril trên bệnh nhân tăng huyết áp nặng

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:34

Tác dụng khả dung nạp Irbesartan so với Enalapril bệnh nhân tăng huyết áp nặng Thứ tư, 21 Tháng 2010 14:38 Bệnh nhân tăng huyết áp nặng có nguy cao trước mắt gặp biến chứng tim mạch cần điều trị suốt đời Những bệnh nhân đặc biệt khó điều trị thường cần liệu pháp gồm nhiều thuốc.1 Ức chế tổng hợp angiotensin II Pierre Larochelle, John M Flack, Thomas C Marbury, Pinhas Sareli, Eduardo M Krieger & Richard A Reeves, thay mặt Nhóm Nghiên cứu Đa trung tâm Irbesartan Tài liệu Sanofi-Aventis cung cấp Bệnh nhân tăng huyết áp nặng có nguy cao trước mắt gặp biến chứng tim mạch cần điều trị suốt đời Những bệnh nhân đặc biệt khó điều trị thường cần liệu pháp gồm nhiều thuốc.1 Ức chế tổng hợp angiotensin II phương pháp chứng minh có hiệu kiểm sốt huyết áp (HA) cao, kể tăng huyết áp nặng.2,3 Tuy nhiên, thuốc ức chế men chuyển (ƯCMC) có tác dụng phụ bao gồm ho khan dai dẳng.4 Có thể cản trở hoạt tính hệ thống renin-angiotensin cách chuyên biệt thuốc irbesartan, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II có tác dụng ức chế chọn lọc thụ thể AT1.5 Irbesartan có chung đặc tính dung nạp tốt thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II khác6-9 hạ thấp HA bệnh nhân tăng huyết áp từ nhẹ đến vừa.9 Mục tiêu nghiên cứu so sánh tác dụng chống tăng áp khả dung nạp phác đồ chứa irbesartan với phác đồ chứa enalapril bệnh nhân tăng huyết áp nặng *** Tất bệnh nhân nghiên cứu có HA tâm trương ngồi khoảng từ 115 đến 130 mmHg Nam giới phụ nữ vô sinh phẫu thuật phụ nữ sau mãn kinh, 18 tuổi, có giấy đồng ý tham gia nghiên cứu, nhận vào thử nghiệm Tiêu chí loại gồm: bệnh kèm gây rủi ro tính an tồn, đồng thời dùng thuốc gây cản trở đánh giá hiệu độ an tồn (ví dụ thuốc ảnh hưởng đến HA) Trước nghiên cứu, ngưng dùng thuốc lợi tiểu ngày tất thuốc chống tăng áp khác 24 Bệnh nhân có HA tâm trương ngồi từ 115 đến 130 mmHg đưa vào giai đoạn mù đơi nghiên cứu, bệnh nhân có HA tâm trương ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu_Tác dụng và khả năng dung nạp của Irbesartan so với Enalapril trên bệnh nhân tăng huyết áp nặng, Nghiên cứu_Tác dụng và khả năng dung nạp của Irbesartan so với Enalapril trên bệnh nhân tăng huyết áp nặng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn