Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản (tt)

27 57 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÊ THỊ THANH HẢI ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CƠ BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH HUẾ, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÊ THỊ THANH HẢI ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CƠ BẢN MÃ SỐ: 14 01 11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HUẾ, NĂM 2019 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Canh Phản biện 2: PGS.TS Lê Phạm Hoài Hương Phản biện 3: TS Nguyễn Đình Thu Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế, Vào lúc: ngày tháng năm … Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế HUẾ - 2019 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Ngữ cảnh vấn đề nghiên cứu Sau nhiều nỗ lực, Việt Nam xếp vào nhóm có trình độ tiếng Anh thấp (EF Education First, 2013) Để thay đổi tình trạng này, năm 2008, Chính phủ Bộ Giáo dục Việt Nam khởi động đề án ngoại ngữ 2020 với việc ứng dụng CEFR, khung lực ngôn ngữ quốc tế vào bối cảnh dạy học ngoại ngữ Việt Nam giải pháp “sửa chữa nhanh” tình (Steiner-Khamsi, 2004) nhằm tái cấu trúc hệ thống giáo dục ngoại ngữ quốc gia Điều dẫn đến việc điều chỉnh làm lại chương trình giảng dạy ngoại ngữ, tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá bậc học khác nhau, cho nhóm người học khác nhau, khắp loại hình trường từ phổ thông, đại học đến học viện khắp nước Dưới tác động sách này, chương trình học cho sinh viên bậc đại học trường sở thay đổi Giáo viên dạy tiếng Anh trường, với tư cách người thực hiện, phải kết nối người học, tài liệu, hoạt động giảng dạy đánh giá với cho sinh viên không chuyên ngữ đạt chuẩn đầu B1 theo CEFR với thời gian chương trình khung quy định Việc giáo viên dạy tiếng Anh nhận thức họ phản hồi hoàn cảnh điều đáng để nghiên cứu 1.2 Lý chọn đề tài Sau gần 10 năm giới thiệu Việt Nam, việc áp dụng CEFR gặp phải trở ngại thách thức định từ việc hạn chế nguồn nhân lực (Phạm, 2017) đội ngũ giáo viên thiếu chuyên môn (Nguyễn & Hamid, 2015) Ngoài nghiên cứu vấn đề trình ứng dụng thử nghiệm khung tham chiếu Việt Nam hạn chế (Phạm, 2012) Về việc ứng dụng khung CEFR Việt Nam, khung tham chiếu vận dụng nhiều lĩnh vực khác từ việc quy định mức chuẩn lực ngôn ngữ cho giáo viên, quy định chuẩn đầu cho sinh viên, làm lại chương trình, điều chỉnh tài liệu giảng dạy việc thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá (Chính phủ Việt Nam, 2008) Dù vậy, khung tham chiếu CEFR chuyển xuống cấp bên để triển khai ứng dụng mà thiếu lời giải thích lý việc áp dụng (Phạm, 2017) hay tham vấn người dạy người học sách Giáo viên đơn người áp dụng sách họ khơng đóng vai trò trung tâm q trình xây dựng sách (Poon, 2000; Waters, 2009) Vì việc ứng dụng khung CEFR Việt Nam dễ xảy khập khiễng người định sách (chính phủ) người áp dụng sách (giáo viên) (Chang, 2007) Việc nghiên cứu sách quốc gia áp dụng khung CEFR vấn đề trình ứng dụng thực cần thiết Vì lẽ đó, nghiên cứu nỗ lực việc khám phá việc ứng dụng khung CEFR cấp sở Việt Nam 1.3 Mục đích câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, kiến thức phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh (cụ thể giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ) họ chịu trách nhiệm áp dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ đại học Thứ nhất, nghiên cứu nhằm tìm hiểu giáo viên nhận thức hiểu việc áp dụng khung CEFR bậc đại học Đặc biệt, nghiên cứu tìm hiểu nhận thức giáo viên với CEFR giá trị khung, cần thiết sẵn sàng việc áp dụng, việc giáo viên hiểu diễn giải trình ứng dụng Nghiên cứu tìm hiểu phản hồi giáo viên với việc áp dụng CEFR bối cảnh trường sở tại, nghĩa giáo viên hành động yếu tố tác động đến hành động họ Nghiên cứu mong muốn xây dựng tảng vững để sở xây dựng đề xuất để hỗ trợ giáo viên tiếng Anh phương pháp, kỹ thuật quy trình nhằm điều chỉnh chương trình học theo CEFR Từ đó, góp phần gắn lý thuyết với thực tiễn, hỗ trợ nhà giáo dục nhà quản lý q trình áp dụng khung tham chiếu tồn cầu vào bối cảnh dạy học tiếng Anh địa phương Cụ thể, luận án nhằm trả lời hai câu hỏi nghiên cứu sau: Nhận thức giáo viên dạy tiếng Anh khung CEFR việc ứng dụng cho sinh viên khơng chuyên ngữ trường đại học Việt Nam gì? Phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh với việc áp dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Việt Nam gì? 1.4 Tổng quan thiết kế nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu sách áp từ xuống việc áp dụng khung tham chiếu toàn cầu ngôn ngữ vào ngữ cảnh địa phương mà thiếu giải thích thử nghiệm (Phạm, 2012) Kết nghiên cứu dựa quan điểm giáo viên Nghiên cứu không điều tra sinh viên nhà quản lý Nghiên cứu tập trung tìm hiểu giáo viên, với tư cách người thực hiện, nhận thức phản hồi trình áp dụng Phạm vi nghiên cứu, vậy, tập trung vào lĩnh vực giáo dục phương pháp giảng dạy ngôn ngữ cho giáo viên việc xây dựng cách sách ngơn ngữ Chủ thể nghiên cứu chương trình học theo CEFR cho sinh viên khơng chun ngữ, người mà động lực ngôn ngữ khác hoàn toàn so với sinh viên chuyên ngữ Địa điểm trường đại học miền trung Việt Nam nơi mà văn hóa, quan niệm, lối sống, v.v…khác với trường thành phố lớn thủ đô Kết là, kết nghiên cứu áp dụng cho trường đại học vùng có bối cảnh tương tự, việc khái quát hóa kết khơng thể thực cho trường đại học miền Nam hay miền Bắc Việt Nam, khái quát cho trường đại học Việt Nam 1.6 Tầm quan trọng nghiên cứu Nghiên cứu cung cấp hiểu biết hữu ích tác động sách ngôn ngữ lên lĩnh vực khác phương pháp giảng dạy ngơn ngữ, từ việc làm chương trình, điều chỉnh hoạt động dạy học thay đổi việc kiểm tra đánh giá Thứ nhất, việc nghiên cứu sách đóng vai trò quan trọng việc giúp hiểu rõ có kinh nghiệm quý giá cho Bộ Giáo dục nhà làm sách Thứ hai, kết nghiên cứu hy vọng soi sáng trình áp dụng chương trình học theo CEFR bậc đại học cho sinh viên khơng chun ngữ Mong tiếng nói nhận thức giáo viên giúp hiểu rõ thành tựu hạn chế sách, thuận lợi bất lợi trình áp dụng, thách thức đặt học mà sách mang lại Luận án giúp trường khoa sở đánh giá lại sách, đề xuất phương hướng hành động tiếp theo, cần trì điều gì, cần thay đổi làm sao, cần hỗ trợ giáo viên sinh viên nào, v.v…để việc áp dụng chương trình trở nên hiệu thành cơng Trên hết, nghiên cứu hữu ích cho giáo viên sinh viên Kết nghiên cứu cung cấp vô số học quý giá cho giáo viên Họ ý thức rõ vai trò tầm quan trọng trình ứng dụng Từ kết nghiên cứu, giáo viên rút cần phản hồi trình áp dụng Tất đề nghị thay đổi điều chỉnh nhằm mục đích cải thiện lực ngoại ngữ kết đầu sinh viên 1.7 Cấu trúc nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Định nghĩa thuật ngữ quan trọng 2.2 CEFR giảng dạy ngôn ngữ 2.2.1 Sơ lược CEFR: định nghĩa, nội hàm, mục đích, hạn chế đề xuất áp dụng 2.2.2 Sự lan tỏa CEFR giảng dạy ngôn ngữ 2.2.2.1 Độ phủ CEFR Khung CEFR có ảnh hướng lớn đến ngơn ngữ Châu Âu ngồi Châu Âu, cho việc dạy học ngôn ngữ lẫn 2, tất bậc học với tất đối tượng toàn giới 2.2.2.2 Các lĩnh vực ứng dụng CEFR Lâu nay, tác động khung CEFR nước khác ghi nhận vừa sâu rộng lại vừa cục (Little, 2011) nhiều lĩnh vực khác giảng dạy ngôn ngữ Ở bối cảnh nước Châu Âu, CEFR ảnh hưởng lớn đến kiểm tra đánh giá (Little, 2006; Little, 2007; Figueras, 2012, Jones & Saville, 2009, Beresova, 2011) nhận xét tầm ảnh hưởng đến kiểm tra đánh giá sâu rộng nhiều so với tác động thiết kế chương trình sư phạm (Little, 2007, tr.648) Ngoài Châu Âu, khung CEFR lại có ảnh hưởng sâu rộng đến việc xây dựng sách ngơn ngữ (Bonnet, 2007; Byrnes, 2007; Little, 2007; Phạm, 2012; Nguyễn & Hamid, 2015) mệnh danh “một sách giáo dục ngơn ngữ siêu quốc gia” (Little, 2007, tr.645) đặc biệt nước tiếng Anh dạy ngoại ngữ Đối với thiết kế chương trình, năm 20 kỷ XXI, Little (2006) nhận xét tác động CEFR không lớn việc tái cấu trúc lại chương trình sử dụng đặc tả CEFR bất chấp mục đích khung CEFR mơ tả “giúp chi tiết hóa chương trình ngơn ngữ” (Ủy hội Châu Âu, 2001, tr.1) Đối với phát triển nghiệp vụ cho giáo viên, tác động hạn chế (Little, 2006; Westhoff, 2007; Nguyễn & Hamid, 2015) 2.2.2.3.Khung CEFR giảng dạy ngoại ngữ Việt Nam Ở Việt Nam, khung CEFR lần dược giới thiệu vào tháng năm 2008 qua Quyết định 1400/QĐ-TTG Thủ tướng phủ Sau đó, khung chỉnh lý vài lần thức ban hành sáu năm sau qua Thơng tư 01 ngày 24 tháng năm 2014 Tuy nhiên, khung tham chiếu bị phê bình đơn “bản dịch khung CEFR gốc điều chỉnh thay đổi không đáng kể” (Phạm, 2015, tr.54) “trứng nước” (Nguyễn & Hamid, 2015, tr.64) Bên cạnh đó, giới thiệu lần vào năm 2008, đến năm 2014 phiên tiếng Việt khung CEFR thức ban hành tiếp tục chỉnh sửa (Nguyễn & Hamid, 2015) Kể từ năm 2011, năm sau giới thiệu Việt Nam, khung CEFR áp dụng rộng rãi giảng dạy ngôn ngữ từ việc định chuẩn lực cho giáo viên chuẩn đầu cho người học cải cách chương trình, điều chỉnh giáo trình thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá Đều gây khơng quan ngại lo lắng không cho giáo viên ngoại ngữ mà với người liên quan Thứ nhất, việc áp dụng khung CEFR Việt Nam dễ gây khơng tương thích Thứ hai, việc quy định áp dụng khung CEFR theo hình thức áp từ xuống mà không lắng nghe ý kiến gáo viên, không xem xét việc chênh lệch lực tiếng Anh giáo viên thành phố lớn nơng thơn, v.v… sách “không khả thi” (Le, 2014) Việc áp dụng khung CEFR Việt Nam cho không thực tế lắm, thể tỉ lệ phần trăm giáo viên sinh viên đạt chuẩn lực theo yêu cầu không cao (The Guardian, 2011, Le, 2014; Le, 2015; VOV, 2015) 2.3 Nhận thức phản hồi giáo viên 2.3.1 Nhận thức giáo viên Trong nghiên cứu này, nhận thức giáo viên hiểu hiểu biết giáo viên với vấn đề liên quan đến giảng dạy dựa kinh nghiệm, kiến thức, giáo dục, v.v… (Borg, 2009) Nhận thức giáo viên tiếng Anh định nghĩa việc giáo viên hiểu với sách Bộ Giáo dục việc ứng dụng khung CEFR bậc đại học, thể cách mà giáo viên ý thức tầm quan trọng cần thiết khung việc họ nghĩ việc áp dụng khung cho sinh viên không chuyên ngữ trường sở 2.3.2 Phản hồi giáo viên Brink định nghĩa cá thể (người) nhận kích thích, cá thể có phản hồi Đó mà cá thể suy nghĩ, cảm giác hay hành động ứng với kích thích (Brink, 2008, tr.7) Để tránh trùng lặp, nghên cứu này, khái niệm phản hồi giáo viên chủ yếu tập trung vào yếu tố hành vi Phản hồi giáo viên tương tự hoạt động giảng dạy, tức giáo viên làm (Borg, 2003) phân chia thành nhóm: hướng dẫn, hoạt động giáo viên tiến hành lớp hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp lớp học (Isac, da Costa, Araujo, Calvo & Albergaria-Almeida, 2015) 2.3.3 Mối quan hệ nhận thức phản hồi giáo viên Một mặt, tư giáo viên (những giáo viên nghĩ, biết tin) chứng minh có ảnh hưởng đến hành vi họ (những giáo viên tiến hành lớp) (Harste & Burke, 1977; Freeman & Richard, 1996; Borg, 2003; Baker, 2014) Mặt khác, thực hành giáo viên giúp hiểu tư họ (Borg, 2003) dẫn đến thay đổi tư (Borg, 2009) Từ công trình Phipps Borg (2007) nghiên cứu trước họ, Borg (2009) tóm tắt chất tư giáo viên mối quan hệ với hành vi tư giáo viên “có ảnh hưởng lâu dài với thực hành” đồng thời “khơng hồn hồn phản ánh hết giáo viên thực hành lớp” (tr.3) Ơng nhấn mạnh tư hành động giáo viên tương tác hai chiều với (cụ thể nhận thức ảnh hưởng đến hành động hành động dẫn đến thay đổi nhận thức) 2.4 Ứng dụng khung CEFR việc quản lý thay đổi giảng dạy tiếng Anh 2.4.1 Mơ hình quản lý thay đổi giáo dục 2.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý thay đổi giáo dục 2.4.3 Việc ứng dụng khung CEFR việc quản lý thay đổi giáo dục 2.5 Các nghiên cứu trước 2.5.1 Nghiên cứu trước giới Việc tổng quan tài liệu cho thấy mối quan tâm khung CEFR đa dạng từ cách thức lĩnh vực ứng dụng Về cách thức, nghiên cứu tập trung phân tích việc ứng dụng phần khung CEFR để hỗ trợ việc học ngôn ngữ sức mạnh đặc tả lực (can-do) với việc học ngoại ngữ sinh viên (Faez, 2011a; Nagai & O’Dwyer, 2011) khung tham chiếu chung (CRLs) để đánh giá sinh viên (Glover, 2011) Ngoài ra, nhiều nghiên cứu trọng đến việc sử dụng khung CEFR tác động đến mảng khác việc dạy học ngôn ngữ Trong Despagne Grossi (2011) Nakatani (2012) quan tâm đến tác động CEFR tính tự chủ lực ngôn ngữ người học, Glover (2011) nghiên cứu việc sử dụng khung CEFR việc tự đánh giá sinh viên Với Faez cộng sự, (2011a, 2011b), nghiên cứu tập trung vào chuẩn đầu cho sinh viên Thiết kế phát triển chương trình lại lại chủ thể nghiên cứu Moonen, Stoutjesdijk, Graaff, Corda (2013) Valax’s (2011) Trong khái niệm xã hội lý thuyết hàm ẩn CEFR thể tương đồng với ngành sư phạm ngôn ngữ, yếu tố thực hành, đặc biệt tiếng nói giáo viên lớp học ngơn ngữ dường trọng (Mison & Jang, 2011) Vì vậy, nhiều nghiên cứu tập trung vào tiếng nói giáo viên ngoại ngữ việc ứng dụng khung CEFR bối cảnh khác (Mison & Jang, 2011; Faez cộng sự, 2011a; Faez cộng sự, 2011b; Valax, 2011; Moonen cộng sự, 2013) Ngoại trừ nghiên cứu Valax, nghiên cứu lại thể nhận thức, thái độ tích cực giáo viên ngoại ngữ việc ứng dụng khung CEFR, thể khuynh hướng chung giáo dục ngơn ngữ cho bối cảnh Đó điều chỉnh ứng dụng phù hợp, việc áp dụng khung CEFR thành cơng 2.5.2 Nghiên cứu trước Việt Nam Do việc ứng dụng muộn so với quốc gia khác, nghiên cứu CEFR vấn đề giảng dạy ngơn ngữ Việt Nam ỏi (Phạm, 2017) dù mối quan tâm bên liên quan vấn đề ngày tăng Các nghiên cứu trước lĩnh vực chia thành nhóm sau: số xem khung CEFR sách áp từ xuống đánh giá tác động ngành giáo dục ngơn ngữ (Phạm, 2012), vai trò sư phạm khung CEFR (Luu, 2015; Phạm Thi Tuyet Nhung, 2015), vấn đề trình ứng dụng (Nguyễn & Hamid, 2015; Phạm, 2015) Tất nghiên cứu có chung điểm Bất chấp bối cảnh áp dụng, khuynh hướng chung việc ứng dụng tiến hành phù hợp, khung CEFR hữu ích có lợi giúp đổi chương trình, trọng đến chuẩn đầu ra, giúp đánh giá giáo trình nhằm hỗ trợ đẩy mạnh chuẩn đầu định hướng cho kiểm tra đánh giá để hỗ trợ chuẩn đầu Tuy nhiên, điều xảy việc ứng dụng khung CEFR thực cách Ngoài ra, nhiều câu hỏi vấn đề nghiên cứu đặt trình tổng hợp tài liệu việc áp dụng sách Rất nghiên cứu đề cập đến nhận thức phản hồi giáo viên với việc ứng dụng khung CEFR bối cảnh Việt Nam Cần có thêm nhiều nghiên cứu khung CEFR Việt Nam tác động hệ thống giáo dục, thái độ giáo viên học viên với việc ứng dụng này, hiệu thay đổi sách Vì lý trên, nghiên cứu tìm hiểu việc ứng dụng khung CEFR bậc đại học Việt Nam Luận án tập trung tìm hiểu nhận thức phản hồi giáo viên tiếng Anh trường sở việc áp dụng khung CEFR nhằm thay đổi chương trình tiếng Anh bản, bao gồm việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy giáo trình, thay đổi phương thức đánh giá để hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn đầu chìa khóa cho nhu cầu thường xun q trình giảng dạy 2.6 Khung khái niệm Khung lý thuyết cho việc ứng dụng thay đổi chương trình học hiên hạn chế Tuy nhiên, nghiên cứu dựa lý thuyết tư giáo viên (Borg, 2003; Borg, 2009; Waters, 2009), thuyết quản lý thay đổi (Fullan, 2007a) việc tổng quan tài liệu giá trị khung CEFR việc ứng dụng bối cảnh khác để xây dựng khung khái niệm cho nghiên cứu Nhận thức giáo viên  Giá trị khung CEFR  Sự cần thiết việc áp dụng khung CEFR  Sự sẵn sàng việc áp dụng khung CEFR  Các hoạt động liên quan đến trình áp dụng khung CEFR Ứng dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ Phản hồi giáo viên với  Thay đổi hoạt động dạy  Điều chỉnh tài liệu  Đổi kiểm tra đánh giá Kết mong muốn Đổi chương trình thành cơng, nâng kết đầu sinh viên Thuyết quản lý thay đổi Fullan Hình 2.5: Khung khái niệm 2.7 Tóm tắt chương CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp tiếp cận thiết kế nghiên cứu 3.1.1 Phương pháp tiếp cận Nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng định tính, gọi phương pháp kết hợp, phương pháp ưa chuộng trở nên phổ biến lĩnh vực khoa học xã hội xã hội học, y tế giáo dục (Creswell & Clark, 2007) Nguyên lý cở phương pháp kết hợp định lượng định tính giúp hiểu rõ vấn đề so với việc sử dụng hai phương pháp (Elliot, 2005; Creswell & Clark, 2007) 3.1.2 Thiết kế nghiên cứu Để trả lời câu hỏi nghiên cứu cách hiệu quả, thiết kế nghiên cứu khám phá sử dụng phương pháp kết hợp theo quy trình chọn làm mơ hình cho nghiên cứu (Sandelowski, trích dẫn Dornyei, 2007, tr.164) Đây thiết kế nghiên cứu khám phá gồm giai đoạn, bắt đầu với việc thu thập phân tích số liệu định lượng Từ kết ban đầu giai đoạn định lượng, nhà nghiên cứu xác định yếu tố cần tìm hiểu thêm sử dụng kết để xây dựng giai đoạn định tính (Creswell & Clark, 2007) 3.2 Câu hỏi nghiên cứu khung khái niệm 3.3 Bối cảnh khách thể nghiên cứu 3.3.1 Chọn bối cảnh vấn thể đồng ý với việc chia khung lực ngôn ngữ thành bậc với đặc tả cụ thể cho cấp độ cho kỹ khác Họ tin điều giúp chuẩn đầu rõ cụ thể rõ ràng Họ tin việc dạy học tiếng Anh định hướng tốt với việc ứng dụng khung CEFR Kết giống với kết nghiên cứu Phạm (2017) khác với kết Nguyễn Hamid (2016) 4.1.3 Nhận thức giáo viên tiếng Anh với sẵn sàng cho việc áp dụng khung CEFR Bảng 4.3 Nhận thức giáo viên tiếng Anh với sẵn sàng cho việc áp dụng khung CEFR STT Câu Nội dung Sự sẵng sàng cho việc áp dụng khung CEFR Các đặc tả khung CEFR mang tính đại diện Khung CEFR cụ thể cho tiêng Anh 11 Khung CEFR cụ thể cho bối cảnh 15 Khung CEFR sẵn sàng cho việc đổi chương trình 17 Các đặc tả CEFR cần cụ thể hóa N Mean S D 36 3.71 594 36 4.06 715 36 3.39 934 36 3.33 926 36 3.61 934 36 4.17 878 Dữ liệu từ phần vấn giúp giải thích rõ nhận thức giáo viên lý cho kết nghiên cứu Từ kết vấn, mâu thuẫn nhận thức giáo viên giải thích làm rõ Một mặt, dường giáo viên nhận thức khung CEFR khơng phải khung hồn hảo ứng dụng cho bối cảnh mà khơng cần điều chỉnh Mặt khác, họ có lưỡng lự nói điều họ khơng hài lòng với CEFR, khía cạnh CEFR khơng phù hợp cần điều chỉnh Kết nghiên cứu tương đồng với kết Phạm (2017), cho thấy hạn chế hiểu biết giáo viên CEFR đặc tả 4.1.4 Thái độ giáo viên tiêng Anh việc áp dụng CEFR Table 4.4 Nhận thức giáo viên tiêng Anh việc áp dụng CEFR STT Câu Nội dung Lý cần thiết việc ứng dụng CEFR 20a CEFR khung tham chiếu toàn cầu chi tiết 20b Giáo viên chưa sẵn sàng 20c Sinh viên chưa sẵn sàng 20d Khung CEFR áp dụng thành công nước khác 20e Cơ sở hạ tầng trường sẵn sàng 20f Khung CEFR giúp nâng cao lực giảng dạy giáo viên trường 20g Áp dụng khung CEFR giúp nâng cao danh tiếng trường 20h Việc ứng dụng khung CEFR giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ sinh viên trường 10 N 36 36 36 36 36 36 Mean 3.60 3.94 3.44 3.28 3.33 3.56 S D 452 826 843 914 676 877 36 3.89 708 36 3.69 822 36 3.69 822 Dữ liệu thu từ phần vấn củng cố thêm kết từ bảng hỏi Trong số giáo viên vấn, giáo viên ủng hộ cao việc áp dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ; ủng hộ chủ trương e ngại giáo viên không đồng ý việc ứng dụng Lý cho việc ủng hộ gồm việc khung CEFR tạo thay đổi lớn cho môi trường dạy học họ, ngắn hạn lẫn dài hạn Với giáo viên e dè, tính hiệu chủ trương lý yếu Ngại thay đổi không muốn thay đổi lý cho việc giáo viên không cho việc ứng dụng cần thiết Các giáo viên thể mệt mỏi với thay đổi đột ngột sách ngôn ngữ xảy trước đây, áp đặt lên giáo viên sinh viên mà không cho họ thời gian để chuẩn bị thích nghi dần 4.1.5 Sự khơng hài lòng giáo viên tiếng Anh với hoạt động chuẩn bị cho việc ứng dụng khung CEFR Table 4.5 Nhận thức giáo viên tiếng Anh với hoạt động chuẩn bị cho việc ứng dụng khung CEFR STT Câu Nội dung Các cơng việc chuẩn bị cho q trình ứng dụng khung CEFR 1 Trường có đủ tài nguyên cần thiết cho việc ứng dụng Quá trinhg ứng dụng khung CEFR có thử nghiệm trước Trường nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho việc ứng dụng Đội ngữ giáo viên thông tin đầy đủ giá trị hạn chế khung CEFR 10 Giáo viên tham gia vào trình thiết kế chương trình theo CEFR 14 Giáo viên tập huấn quy trình ứng dụng 16 Trường có sẵn đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ trình ứng dụng 19 Mục tiêu đặt khả thi với khung thời gian chọn N Mean 36 3.19 36 3.86 S D 570 833 36 2.69 1.142 36 3.81 889 36 3.67 1.095 36 1.56 558 36 3.39 964 36 2.56 1.027 36 3.06 1.068 Kết từ phần vấn giúp hiểu rõ liệu thu từ bảng hỏi Mặc dù khác số lượng, giáo viên vấn liệt kê số hội thảo tập huấn mà họ tham gia, Bộ Giáo dục trường tổ chức có liên quan đến khung CEFR, giá trị, hạn chế đặc tả Họ quan sát đánh giá cao thiết bị nguồn tài nguyên sẵn sàng cho việc áp dụng Họ nêu lên tập huấn nâng cao lực ngôn ngữ kỳ thi kiểm tra lực mà họ tham gia năm 2011-2013 minh chứng cho việc bồi dưỡng, nâng cao lực cho giáo viên mà trường chuẩn bị cho trình ứng dụng Tuy nhiên, giáo viên cho biết chương trình học theo CEFR khơng thử nghiệm trước họ khơng tham gia vào q trình soạn chương trình Có thể thấy rằng, giáo viên hiểu rõ khung CEFR, họ chưa chuẩn bị tốt cho q trình ứng dụng địa phương 11 Kết vấn cho thấy giáo viên dạy tiếng Anh khơng hài lòng với q trình ứng dụng Họ đưa chứng chênh khung CEFR bối cảnh ứng dụng tại, có khác biệt văn hóa, nhu cầu ngơn ngữ địa phương trình độ ngoại ngữ sinh viên trường xem thách thức lớn muốn ứng dụng thành cơng 4.1.6 Tóm tắt kết điều tra cho câu hỏi nghiên cứu thứ 4.2 Phản hồi giáo viên tiếng Anh với trình ứng dụng 4.2.1 Kết chung Bảng 4.6 Kết chung phản hồi giáo viên Nội dung Thay đổi hoạt động dạy học Điều chỉnh giáo trình Đổi kiểm tra đánh giá N 36 36 36 Mean 3.78 3.90 3.96 S D 383 468 424 4.2.2 Phản hồi giáo viên tiếng Anh việc thay đổi hoạt động dạy học Bảng 4.7 Phản hồi giáo viên tiếng Anh việc thay đổi hoạt động dạy học STT Câu Nội dung Thay đổi hoạt động dạy học Việc điều chỉnh hoạt động dạy học dựa đặc tả ngôn ngữ Tôi dựa vào đặc tả ngôn ngữ khung CEFR để phản hồi với sinh viên khả họ Tơi nhấn mạnh tầm quan trọng tính chủ động người học 10 Các hoạt động dạy học tập trung giúp người học vượt qua kỳ thi 12 Hoạt động dạy bị ảnh hưởng chuẩn đầu chương trình 14 Tơi khuyến khích sinh viên sử dụng đặc tả CEFR để tự đánh giá lực thân 15 Hoạt động dạy theo định hướng thi 17 Tôi dạy cho sinh viên chiến lược làm thi N Mean 36 3.78 S D 383 36 3.64 798 36 3.33 828 36 4.06 984 36 3.69 1.117 36 4.00 1.014 36 3.64 683 36 36 3.86 4.06 683 715 Khi vấn, giáo viên nói họ thay đổi nhiều phương pháp giảng dạy Tuy nhiên, câu hỏi vấn sâu cho thấy giáo viên không thực thay đổi phương pháp hay kỹ thuật dạy Họ điều chỉnh hoạt động dạy có sẵn theo định hướng thi Điều thay đổi lớn hoạt động dạy giáo viên xuất việc “dạy chiến lược làm bài” Tất điều chỉnh mà giáo viên mô tả xem chiến lược tức thời để đối phó với hồn cảnh Từ phần vấn, bật lên vấn đề gồm vai trò cơng nghệ thơng tin tính tự chủ người học 12 4.2.3 Phản hồi giáo viên việc điều chỉnh giáo trình Bảng 4.8 Phản hồi giáo viên với việc điều chỉnh giáo trình STT Câu Nội dung Điều chỉnh giáo trình dạy học Tơi sử dụng kiểm tra CEFR làm dạy 16 Tôi điều chỉnh chủ đề giáo trình dạy 18a Tơi chọn tài liệu bổ trợ tương thích với CEFR 18b Bài tập hoạt động giáo trình điều chỉnh cho tương thích với đặc tả CEFR 18c Tơi ưu tiên dạy phần giáo trình tương ứng với CEFR 19a Tôi thảo luận với đồng nghiệp điều chỉnh giáo trình 19b Tơi giải thích cho sinh viên lý việc điều chỉnh N Mean 36 3.90 36 3.94 36 3.97 36 4.06 S D 468 893 1.082 630 36 4.08 692 36 3.94 826 36 36 3.50 3.78 941 898 Dữ liệu thu từ vấn giải thích rõ phản hồi giáo viên việc điều chỉnh giáo trình Nói chung, kết phần vấn thống với kết bảng hỏi Giáo viên điều chỉnh nhiều giáo trình định Tuy nhiên, hoạt động thực dựa kinh nghiệm, kiến thức nhận thức giáo viên Thiếu hợp tác trao đổi để tổng hợp hệ thống điều chỉnh 4.2.4 Phản hồi giáo viên tiếng Anh với việc đổi kiểm tra đánh giá Bảng 4.9 Phản hồi giáo viên tiếng Anh với việc đổi kiểm tra đánh giá STT Câu Nội dung Đổi việc kiểm tra đánh giá 1 Việc kiểm tra đánh giá nhằm giúp sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi Việc kiểm tra lớp nhằm mục đích đánh giá sinh viên Việc kiểm tra đánh giá lớp tham chiếu theo khung CEFR Cả kỹ đánh giá Việc kiểm tra đánh giá lớp nhằm phát triển lực sinh viên 11 Tôi khuyến khích sinh viên sử dụng kiểm tra CEFR để tự đánh giá 13 Tôi sử dụng kiểm tra theo CEFR đánh giá thường xuyên N Mean S D 36 3.96 424 36 3.89 622 36 3.94 754 36 3.94 791 36 4.00 676 36 3.78 760 36 4.14 593 36 4.06 715 Trong lĩnh vực chương trình, gồm điều chỉnh hoạt động dạy, thiết kế lại giảng đổi kiểm tra đánh giá, kết nghiên cứu từ phần vấn cho thấy giáo viên tập trung vào thay đổi hoạt động kiểm tra đánh giá Cả giáo viên liên hệ chương trình học với chuẩn đầu theo qui định hoạt động kiểm tra đánh giá kèm theo Vì họ trọng thay đổi hoạt 13 động đánh giá lớp theo hướng hỗ trợ cho sinh viên đạt chuẩn đầu theo quy định Tác động rõ rệt chuẩn đầu theo CEFR lên q trình đánh giá lớp nhận thấy việc tập trung vào kiểm tra theo CEFR khuyến khích sinh viên tự đánh giá đánh giá chéo 4.1.6 Tóm tắt kết câu hỏi nghiên cứu thứ 4.3 Tóm tắt chương CHƯƠNG KẾT LUẬN 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 5.1.1 Nhận thức giáo viên với khung CEFR q trình ứng dụng Nói chung, giáo viên tiếng Anh có thái độ trung lập tích cực với khung CEFR việc ứng dụng cho sinh viên khơng chun ngữ Có thể kết luận giáo viên tiếng Anh hiểu rõ khung CEFR giá trị Họ đánh giá cao sẵn sàng khung với việc áp dụng lý cần thiết việc ứng dụng khung trường Tuy nhiên, họ không đề cao thực tế trình ứng dụng khung trường sở Theo thuyết tư (Borg, 2009), nhận thức giáo viên có “tác động lâu dài” (tr.3) đến trình thực Cụ thể, nhận thức giáo viên với giá trị khung CEFR, kết định lượng định tính cho thấy giáo viên tiếng Anh hiểu rõ mục tiêu nguyên lý sâu sắc khung bao gồm việc ứng dụng cho sinh viên khơng chun ngữ Điều phản ánh đặc trưng đóng góp khung CEFR với giáo dục ngơn ngữ tồn giới, Little (2006) Như vậy, giáo viên tiếng Anh có kiến thức sâu sắc lý việc áp dụng, tức nhân tố mục đích việc tạo nên cải cách (Fullan coongj sự, 2005, tr.5) Thứ hai, việc sẵn sàng cho việc áp dụng, giáo viên tiếng Anh không đồng nhận thức Trong họ mặt tin tưởng đặc tả khung CEFR sâu rộng toàn diện, họ đồng thời nghi ngờ tính cụ thể đặc tả Lý mâu thuẫn giải thích rõ qua hạn chế q trình áp dụng cho sinh viên khơng chuyên ngữ trường sở Họ phê phán điều không phù hợp đặc tả ngôn ngữ áp vào cho sinh viên đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho điều Kết phù hợp với cảnh báo Little (2006) Figueras cộng (2005) dù khung CEFR “khá hiển ngôn phần lớn tài liệu hướng dẫn soạn chương trình khác, trừu tượng” (tr.270) Thứ ba, lý cần thiết việc ứng dụng, giáo viên tiếng Anh ý thức việc ứng dụng khung CEFR trường bắt buộc, dù mức độ đồng tình có khác Dữ liệu định lượng thể chênh lệch quan điểm giáo viên Bên cạnh đó, giáo viên tiếng Anh nhận thức khác cần thiết việc áp dụng khung CEFR cho sinh 14 viên không chuyên ngữ trường sở Trong tác động hiệu có sách nhận phản hồi tích cực từ phía giáo viên, sở hạ tầng sẵn sàng nhân lực đồng tình từ phía giáo viên Lý giải cho điều này, giáo viên tiếng Anh phản hồi việc ứng dụng khung CEFR kỳ vọng mang lại nhiều thay đổi cho bối cảnh dạy học họ Trái lại, số giáo viên khơng nhìn thấy cần thiết việc áp dụng khung Họ hoài nghi hiệu nó, lưỡng lự trước thay đổi ngần ngừ không muốn thay đổi Mặc dù quan ngại bất đồng không nhiều, chúng giúp giải thích lý giáo viên tiếng Anh không thấy việc áp dụng khung CEFR cần thiết Kết chứng minh lý do, mục đích việc thay đổi sách thiết lập tâm thức giáo viên sinh viên trường Ngoài ra, hiểu biết giáo viên tiếng Anh trình ứng dụng khung CEFR trường chứng tỏ họ hiểu rõ trình quản lý thay đổi So với nhân tố Fullan cộng (2005) đưa ra, nhân tố tảng trình ứng dụng có Cuối cùng, liên quan đến cơng tác huẩn bị cho trình ứng dụng, liệu định lượng cho thấy giáo viên khơng hài lòng với thực để áp dụng chương trình học theo CEFR cho sinh viên khơng chun ngữ Ngoài số hoạt động ghi nhận, đa số nhận nhiều phê bình giáo viên Cụ thể, giáo viên tiếng Anh đánh giá cao thiết bị tài nguyên sẵn sàng cho trình áp dụng khung CEFR Họ liệt kê tập huấn hoạt động giúp nâng cao lực ngôn ngữ cho giáo viên để chuẩn bị cho trình áp dụng sách Tuy nhiên, ba yếu tố gồm hỗ trợ chuyên gia, trình thử nghiệm chương trình vai trò giáo viên sinh viên trình soạn thảo chương trình bị giáo viên trích Các giáo viên khẳng định họ khơng tham gia vào q trình biên soạn chương trình cho sinh viên khơng chun ngữ Họ tham gia vào trình áp dụng, tất khía cạnh sách ngơn ngữ này, từ chương trình, giáo trình, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu phê duyệt Chính sách áp dụng cho sinh viên không chuyên ngữ trường mà không thử nghiệm hay lấy ý kiến, gây nhiều hoang mang bối rối giáo viên sinh viên vào thời điểm áp dụng Điều cho thấy trình áp dụng, giáo viên tiếng Anh không chuẩn bị trước Họ thiếu giúp đỡ để hiểu hoàn tồn q trình ứng dụng Họ khơng tập huấn quy định ứng dụng Giáo viên tiếng Anh hồ nghi hiệu sách này, điều làm động lực giáo viên với sách ứng dụng khung CEFR Việc giáo viên, nhân tố trình ứng dụng bị động chứng tỏ trường sở chưa thành công việc tập trung phát triển vai trò lãnh đạo phát triển cấp (Fullan cộng sự, 2005) Lẽ ra, người trở thành lãnh đạo trình thay đổi So với thuyết quản lý thay đổi Fullan cộng sự, việc nâng cao lực 15 đội ngũ chưa trọng Thiếu hiểu biết việc tạo thay đổi Các nhân tố mang tính thúc đẩy thiếu Ngồi ra, để làm rõ lý khơng hài lòng với q trình áp dụng, giáo viên tiếng Anh cung cấp chứng lệch pha khung CEFR bối cảnh sở Sự khác biệt văn hóa, nhu cầu lực sử dụng ngôn ngữ sinh viên yếu tố tạo nên thách thức lớn giáo viên q trình áp dụng Cụ thể hơn, khơng lòng giáo viên có nguồn gốc từ hạn chế thời gian lên lớp, giáo trình khơng tương thích với chương trình khoảng chênh lớn thực lực sinh viên yêu cầu chuẩn đầu B1 Kết cho thấy, Bộ Giáo dục đưa mức chuẩn đầu B1 cho sinh viên không chuyên ngữ, giáo viên mong muốn tài liệu giảng dạy phải hỗ trợ cho việc đạt chuẩn Nói cách khác, giáo viên kỳ vọng giáo trình có sẵn, dễ sử dụng Quan điểm lực ngôn ngữ sinh viên thấp so với yêu cầu chuẩn đầu B1 theo khung CEFR yêu tố gây cản trở Điều ngăn giáo viên khơng nổ lực để giúp sinh viên nâng cao lực ngôn ngữ Một lần nữa, vấn đề việc bồi dưỡng lực trọng phát triển lực lãnh đạo để tạo thay đổi (Fullan cộng sự, 2005) khơng trọng thỏa đáng Q trình ứng dụng chương trình học theo khung CEFR cho sinh viên khơng chuyên ngữ trường sở thiếu số yếu tố tảng để việc thay đổi thành công 5.1.2 Phản hồi giáo viên tiếng Anh với trình ứng dụng Kết định lượng định tính cho thấy nổ lực giáo viên trình ứng dụng điều chỉnh Nói chung, giáo viên tiếng Anh nổ lực nhiều để điều chỉnh thay đổi mảng chương trình, gồm hoạt động dạy, tài liệu giảng dạy kiểm tra đánh giá Điều tương thích với nhận thức họ phản ánh tâm lý nhận thức giáo viên (Waters, 2009) hành vi phản chiếu nhận thức Trên sở đó, giáo viên có điều chỉnh định mảng Đã có thay đổi tích cực diễn Dù kết chưa mong đợi, thành cơng bước đầu trường cần ghi nhận sau năm ứng dụng khung CEFR Thứ nhất, việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy, kết nghiên cứu cho thấy hoạt động diễn thường xuyên bị ảnh hưởng mạnh mẽ chuẩn đầu theo CEFR Giáo viên tiếng Anh trọng nhiều đến nhiệm vụ kỹ xuất lại kỳ thi cấp chứng Tuy nhiên, họ trọng chiến lược tạm thời tức thời để giúp sinh viên đối phó với với kỳ thi Các hoạt động giới hạn vào chủ đề gắn với kỳ thi phát triển chiến lược làm Thiếu hoạt động dài hạn phương pháp để giúp sinh viên phát triển lực ngôn ngữ bắt kịp với chuẩn đầu Việc sử dụng đặc tả ngôn ngữ để nâng cao lực cho sinh viên không trọng 16 Đặc biệt, kết từ vấn cho thấy xuất việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin phát triển tính tự chủ người học hoạt động dạy học sinh viên không chuyên ngữ Các hoạt động tương thích với xu hướng giảng dạy ngoại ngữ khớp với mục tiêu chung khung CEFR (Ủy hội Châu Âu, 2001) Kết cho thấy tính tự chủ người học việc tự học sinh viên vận dụng thiếu hụt thời gian Việc ứng dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ phần theo nguyên lý khung CEFR Cụ thể, chương trình hỗ trợ cho việc dạy học ngôn ngữ qua việc phát triển tính linh hoạt giáo viên tính tự chủ người học (Ủy hội Châu Âu, 2001, tr.141) Tuy nhiên, hoạt động tự phát Giáo viên sinh viên cần hỗ trợ thêm để phát triển tốt tính tự chủ người học Mục tiêu lâu dài nhằm phát triển lực ngôn ngữ cho sinh viên chưa trọng Khơng có thay đổi lớn phương pháp giảng dạy Phản hồi giáo viên “nửa vời” chủ yếu mang tính đối phó, khó tạo thay đổi sâu rộng mong muốn Thứ hai, phản hồi giáo viên với tài liệu giảng dạy, liệu định lượng định tính cho thấy giáo viên tiếng Anh thường xuyên điều chỉnh tài liệu giảng dạy, sử dụng kỹ thuật khác Hai kỹ thuật bật điều chỉnh tài liệu có thêm tài liệu bổ trợ để tương thích với khung CEFR Ít đến 1/3 nội dung giáo trình bỏ thay Các điều chỉnh thực tham chiếu theo trình độ ngơn ngữ, sở thích sinh viên, đặc biệt chuẩn đầu theo CEFR Phản hồi giáo viên tiếng Anh giáo trình thể mối quan ngại lớn giáo viên với việc làm để dạy hết tài liệu thời lượng cho phép làm để tối ưu hóa tài liệu chọn Họ băn khoăn thời lượng áp đặt cho chương trình nhiều đánh giá giáo trình, ưu tiên chọn phần, mục đó, lựa chọn chủ đề hữu ích việc hỗ trợ cho sinh viên đạt chuẩn đầu theo quy định Tác động sâu sắc chuẩn đầu theo CEFR việc giáo viên dạy giáo trình sách luyện thi (Prodomou, 1995) sử dụng tài liệu luyện thi giáo trình bổ sung Hơn nữa, trình ứng dụng, việc hợp tác giáo viên không diễn thường xuyên Chỉ có buổi nói chuyện ngồi lề, trao đổi cá nhân giáo viên Mặc dù có tập huấn Bộ Giáo dục trường sở tại, thiếu tập huấn quy trình ứng dụng khung CEFR nói chung chương trình học theo CEFR cho sinh viên khơng chun ngữ nói riêng Phản hồi giáo viên việc đổi chương trình chưa thống có hệ thống So với nhân tố cần cho việc quản lý thay đổi Fullan cộng (2005), trường khoa sở chưa trọng vấn đề phát triển văn hóa học hỏi giáo viên với Cuối cùng, kiểm tra đánh giá, kết điều tra cho thấy giáo viên trọng vào việc điều chỉnh chương trình cho tương thích với chuẩn đầu hoạt động kiểm tra đánh giá Vì vậy, họ đổi hoạt động đánh giá thường xuyên theo hướng hỗ trợ cho sinh viên không chuyên ngữ đạt chuẩn đầu theo quy định Tác động sâu sắc chuẩn đầu theo CEFR 17 kiểm tra đánh giá thể qua xuất kiểm tra theo định dạng CEFR tập trung vào hoạt động tự đánh giá đánh giá chéo sinh viên Tuy nhiên hoạt động xuất phát từ hạn chế thời gian tình hình lớp đơng ngun lý, giá trị hiệu hoạt động Do đó, việc nâng cao lực ngôn ngữ sinh viên khó thực Tóm lại, việc ứng dụng chương trình học theo khung CEFR cho sinh viên khơng chun ngữ dẫn đến thay đổi điều chỉnh giáo trình, hoạt động giảng dạy kiểm ta đánh giá Tuy nhiên, tác động lớn kiểm tra đánh giá, ứng với tổng kết Little (2006, tr.178) tác động CEFR Ngoài ra, việc điều chỉnh thay đổi giáo trình hoạt động dạy học thực tinh thần hướng theo định dạng thi Các hoạt động thay đổi điều chỉnh mang tính chiến lược đối phó Bên cạnh thành cơng ban đầu, nhiều trở ngại thử thách 5.2 Kiến nghị Kết nghiên cứu cho thấy mâu thuẫn nhận thức giáo viên tiếng Anh phản hồi họ với trình ứng dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ trường sở Một mặt, hiểu biết giáo viên với triết lý khung CEFR, thái độ tích cực giáo viên với sẵn sàng cho việc áp dụng khung CEFR ý thức với cần thiết áp dụng yếu tố đảm bảo cho phản hồi họ giúp tạo thay đổi lớp học “nhận thức tác động đến hành vi” (Borg, 2009) Mặt khác, kết nghiên cứu thể bất giáo viên khó khăn họ q trình áp dụng Những nhân tố ngăn trở tham gia giáo viên giới hạn thành công họ Nhận thức phản hồi giáo viên tiếng Anh giúp có nhìn tổng qt kết sách áp dụng khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ Hơn nữa, kết thay đổi cách thức ứng dụng hình thức để tạo thay đổi bậc đại học Vì vậy, để hoạt động có hiệu quả, nhiều kiến nghị nêu 5.2.1 Khuyến nghị cho giáo viên việc dạy học Vì thay đổi cải cách diễn giáo viên nhận thức hoạt động khả thi (Van den Branden, 2009), thái độ tích cực giáo viên tiếng Anh với sách ứng dụng khung CEFR thuận lợi lớn để cải cách chương trình học cho sinh viên khơng chun ngữ Để tối ưu hóa điều này, nhận thức thái độ giáo viên cần trì phát huy Họ cần hiểu rõ điều liên quan đến quy trình áp dụng Họ cần cần trang bị tốt điều kéo theo sách này, trở ngại gặp phải, v…Có nhìn tồn diện khả thành công hay thất bại trình ứng dụng giúp giáo viên hiểu rõ cải cách, nhân tố thiết yếu lý thuyết quản lý thay đổi Fullan (2007a) 18 Thứ hai, giáo viên người trực tiếp triển khai chương trình Dù kiến thức sư phạm phương pháp giảng dạy họ có khác nhau, họ nhân tố then chốt trình ứng dụng Vì vậy, giáo viên tiếng Anh sinh viên không chuyên ngữ cần tham gia vào q trình soạn thảo chương trình Tiếng nói họ cần lắng nghe thực Về thời lượng chương trình, tài liệu giảng dạy phương thức đánh giá, tiếng nói họ cần lắng nghe họp hội đồng, hội nghị khoa học, thư kiến nghị, v.v Ít nhất, tiếng nói họ quan niệm việc dạy học, nguồn tài nguyên, trình độ sinh viên, nhu cầu xã hội, v.v…cần lắng nghe cân nhắc để có tranh bối cảnh dạy học đơn vị trước xây dựng thực thi sách, định Thứ ba, giáo viên tiếng Anh cần tham gia tích cực vào chương trình phát triển nghiệp vụ Không tham gia tập huấn hội thảo, họ cần phải động trình tổ chức Kết nghiên cứu thể giáo viên cảm thấy hội thảo tập huấn việc ứng dụng khung CEFR chưa đủ Vì vậy, họ cần lên tiếng nhu cầu để hội thảo tập tuấn trở nên phù hợp liên quan Là người trực tiếp triển khai chương trình, giáo viên tiếng Anh cần trang bị kỹ thuật, kỹ năng, kiến thức cần thiết cho việc áp dụng sách Họ cần tham gia tập huấn giảng dạy kỹ sư phạm Họ cần bổ sung kỹ thuật kỹ dể vận dụng tài ngun sẵn có, cách điều chỉnh tài liệu, giáo trình học cho tương thích với chương trình Họ cần tập huấn thêm kiểm tra đánh giá theo CEFR Một trang bị lý thuyết lẫn kỹ năng, với kinh nghiệm đứng lớp mình, giáo viên tiếng Anh chắn có giải pháp thực tế việc điều chỉnh giáo trình, thay đổi phương pháp giảng dạy cải cách phương pháp kiểm tra đánh giá để tất mảng chương trình thống với Có kết đầu đạt chuẩn mong muốn Hơn thế, giáo viên cần chủ động trình áp dụng Họ cần tìm đồng tình từ phía sinh viên, phụ huynh cộng đồng địa phương để việc áp dụng khung CEFR hiệu Trong lớp, họ cần ý thức thân với vai trò người lãnh đạo cải cách để đóng vai trò người lãnh đạo chủ động người thực thi bị động Với việc hiểu rõ mục đích kế hoạch nhà hoạch định sách, họ thực thi sách lan tỏa tinh thần làm chủ tình hình đến đồng nghiệp, sinh viên, lan tỏa tinh thần liên tục, giúp cải cách diễn thường xuyên bền vững (Fullan cộng sự, 2005) Trong nghiên cứu này, giáo viên nêu lên thách thức bất trình ứng dụng thời gian, giáo trình, trình độ sinh viên Họ cần nhìn thẳng vào vấn đề tự vấn xem họ làm để thay đổi hỗ trợ cho sinh viên Họ cần đương đầu, cần mạnh dạn thử mới, họ cần tiến phía trước làm điều tốt cho sinh viên 19 Hơn thế, giáo viên cần tìm kiếm hợp tác hỗ trợ lẫn Họ cần chủ động việc trao đổi kinh nghiệm kiến thức Vì thiếu hỗ trợ từ phía chuyên gia, giáo viên cần học hỏi nhiều từ bạn bè, đồng nghiệp Trong số họ nhiều giáo viên kỳ cựu tham gia nhiều tập huấn liên quan Họ có kinh nghiệm việc ứng dụng khung CEFR vào lớp học Việc trao đổi học tập từ đồng nghiệp chắn hữu ích Với hỗ trợ kịp thời từ trường khoa, giáo viên tích lũy kiến thức kinh nghiệm chun mơn, biến chúng thành sức mạnh cho họ, từ lan tỏa sức mạnh tập thể giáo viên Cuối cùng, giáo viên cần xem hội để hỗ trợ cho họ việc nâng cao nghiệp vụ lực Chính sách kết thúc ngày đó, có sách khác thay việc cải cách chương trình ln vấn đề nóng giảng dạy ngoại ngữ Vì vậy, giáo viên cần dấn thân vào hoạt động giành chủ động với trình cách tân, biến lực cách tân thay đổi thành phần nghiệp vụ thân Có làm giáo viên chủ động việc dạy ngoại ngữ cải cách chương trình, khơng giới hạn vào việc tìm giải pháp tình thế, chiến lược đối phó lệ thuộc vào giáo trình chọn sẵn 5.2.2 Khuyến nghị cho nhà quản lý Kết điều tra nghiên cứu cho thấy thành công ban đầu trường sở sau năm áp dụng chương trình học theo khung CEFR Tuy nhiên, kết cho thấy khơng hài lòng giáo viên số yếu tố liên quan đến q trình ứng dụng Vì nhà quản lý đóng vai trò quan trọng việc động viên giáo viên, hỗ trợ họ, đưa phản hồi củng cố kịp thời, khuyến nghị sau đưa nhằm giúp trình ứng dụng khung CEFR trường sở hiệu Thứ nhất, sách áp từ xuống, trường sở cần làm việc sâu sát hiệu với giáo viên để hiểu rõ bối cảnh, trình độ sinh viên, nhân lực, vật lực ,v.v trước thức chọn áp dụng chương trình Ngồi ra, cần thử nghiệm trước chương trình học để lường yếu tố trình độ tiếng sinh viên khơng chun ngữ nhu cầu em Sau giai đoạn thử nghiệm, cần có kênh thức để lắng nghe ý kiến phản hồi giáo viên Thư hai, có minh chứng cho thấy trường sở tại, việc xây dựng nguồn nhân lực đội ngũ, nhân tố thứ hai thuyết quản lý thay đổi Fullan (2007a), có thực để chuẩn bị cho trình ứng dụng khung CEFR Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ, công tác bồi dưỡng diễn đầu cuối đợt chưa đủ (Fullan cộng sự, 2005) Quá trình cần trở thành hoạt động định kỳ việc phát triển nghiệp vụ giáo viên “muốn cải cách thành cơng cần có học hỏi thường xun q trình áp dụng” (Fullan cộng sự, 2005) Điều ngụ ý Trường Khoa sở cần có kế hoạch tiếp tục tổ chức tập huấn liên quuan cho giáo viên Ngoài ra, giáo viên tiêng Anh phản ánh 20 họ tập huấn CEFR giá trị Họ khơng giới thiệu quy trình bước ứng dụng khung CEFR bối cảnh dạy học họ cho sinh viên khơng chun ngữ Do đó, tập huấn sau cần tập trung hiều vào quy trình ứng dụng khung CEFR, đặc biệt trọng phương pháp, phương thức điều chỉnh để giúp mảng chương trình gắn kết với Cuối cùng, việc thiếu phương pháp giảng dạy phù hợp trình áp dụng dẫn đến vấn đề việc cần có thêm tập huấn phát triển nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh trường Trường Khoa cần chủ động thu thập tập hợp ý kiến, góp ý mẻ, tiến bộ, kinh nghiệm ứng dụng có hiệu lan tỏa qua kênh thơng tin thức Khi Trường tạo “mơi trường” mà người “học hỏi lẫn nhau” “biến kiến thức thành hành động” (Fullan cộng sự, 2005), q trình ứng dụng khung CEFR khởi sắc 5.3 Đóng góp nghiên cứu Nghiên tìm hiểu vấn đề việc giảng dạy ngoại ngữ, cụ thể việc ứng dụng khung tham chiếu CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ Mục đích nhằm giúp giáo viên tiếng Anh có kiến thức kinh nghiệm họ ứng dụng khung cho sinh viên Ngồi ra, giáo viên xác định nhân tố ảnh hưởng đến trình áp dụng cách họ phản hồi trình ứng dụng Phần tập trung làm rõ đóng góp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp thực tiễn Thứ nhất, nghiên cứu tìm hiểu vấn đề liên quan đến việc ứng dụng khung CEFR, vấn đề cốt lõi Đề án Ngoại ngữ 2020 Việc vận dụng khung tham chiếu, phương pháp hay học thuyết ngoại lai vào ngữ cảnh địa phương mà không cân nhắc yếu tố văn hóa, tảng, lực, v.v địa vấn đề việc hoạch định sách ngơn ngữ Việt Nam nước khác Tổng quan khung CEFR nguyên lý ra, bàn luận làm rõ cho bên liên quan từ nhà hoạch định sách người thực thi, giúp người học hiểu vai trò, mục đích chất việc dạy học ngoại ngữ Thứ hai, khung lý thuyết cho việc ứng dụng cải cách chương trình học ngoại ngữ hạn chế Nghiên cứu kết hợp khái niệm lý thuyết tư giáo viên, (Borg, 2003; Borg, 2009), thuyết quy trình tâm lý giáo viên (Waters, 2009), thuyết quản lý thay đổi (Fullan, 2007a) nghiên cứu liên quan CEFR q trình ứng dụng để xây dựng nên khung khái niệm Cả lý thuyết kết nghiên cứu liên quan góp phần giúp tác giả hiểu khung CEFR việc ứng dụng khung sách cải cách ngơn ngữ toàn giới Mặc dù số nghiên cứu tìm hiểu việc trường đại học, viện nghiên cứu cộng đồng vận dụng sử dụng khung CEFR giới, nghiên cứu tiến hành Việt Nam (Phạm, 2017) 21 Nghiên cứu hy vọng giải vấn đề đồng thời cung cấp nhìn cụ thể việc ứng dụng khung CEFR Việt Nam Đóng góp mặt phương pháp nghiên cứu nhìn liên ngành việc ứng dụng khung CEFR địa phương Việc sử dụng thành cơng mơ hình nghiên cứu khám phá theo phương pháp kết hợp góp phần giải thích rõ nhận thức phản hồi giáo viên mối quan hệ hai yếu tố nghiên cứu Đóng góp thực tiễn nghiên cứu nhìn chi tiết việc ứng dụng khung CEFR, sách ngơn ngữ áp từ xuống góc nhìn địa phương Cụ thể, nghiên cứu giúp giải thích tác động sách lên hệ thống giáo dục ngôn ngữ, thái độ giáo viên sinh viên việc ứng dụng khung CEFR hiệu đổi này, v.v… Một đóng góp khác nghiên cứu kiến nghị thực tế cho giáo viên nhà quản lý Kết nghiên cứu hàm ý để ứng dụng cách hiệu quả, cần tập trung vào việc hiểu bối cảnh văn hóa xã hội sinh viên, giáo viên đơn vị Nghiên cứu hàm ý giáo viên nên tham gia vào q trình hoạch định sách Tiếng nói họ cần lắng nghe Họ cần trang bị kỹ thuật, kỹ kiến thức cần thiết cho việc áp dụng sách 5.4 Hạn chế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu tạo số hạn chế định Hạn chế thứ bắt nguồn từ thiết kế theo phương thức nghiên cứu kết hợp Một mặt, việc kết hợp phương pháp định lượng định tính giúp tăng độ giá trị liệu mạnh phương pháp bù cho hạn chế phương pháp Mặt khác, nhà nghiên cứu khơng có đủ kinh nghiệm với hai phương pháp để phân tích tổng hợp liệu cách tồn vẹn Với kết định tính, việc sử dụng hình thức vấn bán cấu trúc làm hạn chế việc chủ thể nghiên cứu xây dựng ý chủ đề (Bogdan & Biklen, 2007) Phỏng vấn bán cấu trúc cho phép tiếp cận linh họat với vấn đề vấn Người vấn đưa dẫn dắt vấn đề, người vấn chi tiết hóa số vấn đề tự phát triển vấn đề cách hấp dẫn, thú vị (Dornyei, 2007) Tuy nhiên, hình thúc bị phê bình khía cạnh nội dung nghiên cứu định hình từ phía người nghiên cứu, khơng phải từ phía người vấn Vấn đề tác giả dự tính thừa nhận Tiếp theo, nghiên cứu có số hạn chế công cụ thu thập số liệu Bằng cách sử dụng bảng hỏi câu hỏi vấn để tìm hiểu nhận thức phản hồi giáo viên, điều mà tác giả tìm qua phản ánh giáo viên thực tế họ làm Mặc dù hạn chế thừa nhận từ trước, thể thuật ngữ “phản hồi” tên đề tài mà “thực tế”, hạn chế nghiên cứu mà công cụ khác dự giờ, vật mẫu tường thuật không chọn sử dụng để so sánh chéo kết Một hạn chế khác nghiên cứu kiến thức công việc nhà nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Trong suốt 15 năm, nhà nghiên 22 cứu dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường sở Tác giả có kinh nghiệm việc ứng dụng khung CEFR từ lúc áp dụng sách Tác giả tập huấn dự hội thảo Bộ Giáo dục lẫn trường tổ chức CEFR Mặc dù điều giúp nhà nghiên cứu có nhiều kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu, việc phần làm lệch giải thích phân tích liệu quan niệm thiên kiến Thiết kế nghiên cứu điển hình luận án gây nên vấn về việc khái quát, tổng hợp kết Trong nghiên cứu điển hình giúp cung cấp thơng tin chi tiết sâu sắc, giúp tổng hợp khái quát kết nghiên cứu việc ứng dụng chương trình học theo khung CEFR cho sinh viên không chuyên ngữ, thiết kế nghiên cứu hạn chế khả khái quát kết cho bối cảnh áp dụng khác Kết nghiên cứu dùng để áp dụng cho trường hợp khác mẫu lớn bối cảnh không giống Mặc dù tất giáo viên tiếng Anh dạy sinh viên không chuyên ngữ trường sở mời tham gia, tổng số 36 giáo viên số mẫu nhỏ, làm hạn chế phần kết nghiên cứu định lượng nghiên cứu 5.5 Hướng nghiên cứu Kết nghiên cứu mở vô số khả cho nghiên cứu khác sách ứng dụng khung CEFR Việt Nam Các nghiên cứu điển hình tìm hiểu nhận thức phản hồi giáo viên với sách thực trường đại học, đơn vị khác, đa dạng đối tượng giáo viên tham gia nhóm cán quản lý khác mạnh độ giá trị độ tin cậy kết nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu việc ứng dụng khung CEFR việc áp dụng cho sinh viên khơng chuyên ngữ Tuy nhiên khách thể nghiên cứu lại giáo viên Vì thực nghiên cứu tương tự tìm hiểu vấn đề từ góc độ quan điểm nhận thức sinh viên Kết nghiên cứu giúp so sánh chéo với nghiên cứu Đồng thời nghiên cứu giúp giải thích rõ sâu hiệu tác động mà sách mang lại Cuối cùng, nghiên cứu nhìn mảng việc cải cách chương trình, gồm có hoạt động giảng dạy, giáo trình kiểm tra đánh giá Tuy nhiên cơng cụ thu thập liệu giới hạn vào bảng hỏi trắc nghiệm bảng vấn bán cấu trúc Những nghiên cứu xa tập trung vào lĩnh vực cụ thể, chảng hạn hoạt động giảng dạy, sâu vào tìm hiểu kết công cụ điều tra khác, chẳng hạn dự giờ, kể chuyện, thu mẫu vật thật 23 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ BÀI BÁO Lê Thị Thanh Hải (2015) Implementing CEFR at tertiary level: A preliminary study on investigating general English teachers’ perceptions of its assessment practice In Proceedings of the International Conference on “Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education” (pp.35-44) Hue: Hue University Publisher Lê Thị Thanh Hải (2016) Implementing the CEFR-based learning outcomes at Hue University: A preliminary study on general English teachers’ responses to adapting the teaching materials Proceedings of the International Conference on “Action Research in Language Education”, (pp.91-98) Hue: Hue University Publisher Lê Thị Thanh Hải (2018) A pilot study on implementing the CEFR for non-English major students at Hue University In Proceedings of the International Conference on “Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education”, (pp.135-148) Hue: Hue University Publisher Lê Thị Thanh Hải (2018) Advantages and challenges of the CEFR-aligned learning outcome implementation for non-English major students at Hue University Tạp chí Khoa học Ngơn ngữ Văn hóa Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2(3), pp.282-294 Lê Thị Thanh Hải (2018) Impacts of the CEFR-aligned learning outcome implementation on assessment practice Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Huế, 127(6B), pp.87-99 DOI: 10.26459/hueuni-jssh.v127i6B.4899 Lê Thị Thanh Hải, Phạm Thị Hồng Nhung (2019) Implementing the CEFR at a Vietnamese university—General English language teachers’ perceptions CEFR Journal: Research and Practice, 1May 2019), pp.41-57 Retrieved from https://cefrjapan.net/images/PDF/Newsletter/CEFR-1-1.pdf PROJECTS Lê Thị Thanh Hải cộng (2017- 2019) Nghiên cứu hoạt động ứng dụng khung tham chiếu Châu Âu ngôn ngữ (CEFR) kiểm tra đánh giá tiếng Anh- Trường hợp áp dụng cho Đại học Huế (Đề t khoa học cơng nghệ cấp Bộ) 24 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÊ THỊ THANH HẢI ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG... hai câu hỏi nghiên cứu sau: Nhận thức giáo viên dạy tiếng Anh khung CEFR việc ứng dụng cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Việt Nam gì? Phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh với việc áp dụng. .. việc ứng dụng khung CEFR cấp sở Việt Nam 1.3 Mục đích câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, kiến thức phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh (cụ thể giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản (tt) , Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn