Báo cáo TTTN xây dựng cầu đường

29 131 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:38

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Chương I Giới thiệu Đơn vị 1.1 Giới thiệu sơ sở GTVT TP Đà Nẵng 1.2 Giới thiệu phòng thẩm định quản lý chất lượng Chương II: Nội dung thực tập 2.1 Văn Phòng 2.1.1 Tìm hiểu cứ, sở pháp lý hồ sơ 2.1.2 Tìm hiểu quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo quy chế cửa cửa liên thơng 2.1.3 Tìm hiểu quy định công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.1.4 Tìm hiểu hồ sơ thực tế bao gồm gì? 2.1.5 Đọc kiểm tra khối lượng hồ sơ thực tế 2.2 Công trường: Tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương: Tìm hiểu hệ thống biển báo hiệu giao thơng tuyến, hệ thống tín hiệu đèn giao thông nút giao tuyến với đường DT605 Tìm hiểu tĩnh khơng thơng xe vị trí giao khác mức với đường cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi Tìm hiểu Vạch sơn giảm tốc Chương III: Kết luận kiến nghị 3.1 Nhận xét chung 3.2 Kiến nghị Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường LỜI NÓI ĐẦU Cùng với q trình học tập, thí nghiệm trường, thực tập hành trang thiếu người kỹ sư tương lai Với ý nghĩa đó, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối nhằm giúp cho sinh viên làm quen với công việc thực tế mà kỹ sư Xây Dựng Cầu Đường phải làm Mặt khác thực tế ln có vấn đề khác biệt so với lý thuyết lĩnh hội nhà trường yêu cầu thử nghiệm, kiểm tra lý thuyết, việc mô hình hố có xác hay khơng xác đến mức độ qua nâng cao hiểu biết sinh viên Trong xu nay, khoa học cơng nghệ có bước tiến vượt bậc, việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với máy móc thiết bị đại tiên tiến vấn đề quan tâm nhà trường, nhiên điều kiện chưa có nên nhà trường có số thiết bị, việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với máy móc, thiết bị công nghệ đơn vị thiết kế, thi cơng từ nâng cao hiệu học tập thực hành giúp sinh viên có bước làm quen với công nghệ mới, kết hợp học đôi với hành Chúng em xin chân thành cảm ơn khoa xây dựng cầu đường, phòng Quản lý chất lượng cơng trình giao thơng, đặc biệt thầy Nguyễn Thanh Cường, anh Lê Văn Dũng anh chị tận tình giúp đỡ chúng em nhiều thời gian thực tập vừa qua Do trình độ kiến thức chúng em nhiều hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót nhầm lẫn, mong anh chị thầy bảo thêm để giúp chúng em hồn thiện tốt Nhóm sinh viên thực tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Đà Nẵng, Ngày………Tháng………Năm 2019 Người hướng dẫn CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường 1.1 Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 1.1.1 Sơ đồ tổ chức Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức sở GTVT Đà Nẵng 1.1.2 Vị trí chức Sở GTVT Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng quan tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực chức quản lý Nhà nước Giao thông Vận tải Hạ tầng kỹ thuật Đô thị địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời chịu đạo, kiểm tra nghiệp vụ Bộ GTVT Bộ Xây dựng 1.1.3 Trách nhiệm lãnh đạo sở Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chung toàn diện trước cấp trước pháp luật toàn hoạt động Sở, kể phân công uỷ quyền cho phó Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở Giám đốc sở phân công phụ trách số mặt công tác, sử dụng quyền hạn Giám đốc sở thực thi công vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật nhiệm vụ phân cơng 1.2 Phòng quản lý chất lượng Tham mưu cho Giám đốc Sở thực việc quản lý nhà nước tổ chức thực thi pháp luật quản lý xây dựng chất lượng công trình xây dựng giai đoạn thực đầu tư dự án đầu tư xây dựng thuộc ngồn vốn XDCB Sở Giao thông vận tải quản lý; quản lý nhà nước chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thơng phạm vi thành phố Đà Nẵng theo nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông vận tải CHƯƠNG II NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2.1 Tiến độ thực công việc( nhật ký thực tập) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường - Ngày 06-10/05/2019: Tìm hiểu cứ, sở pháp lý hồ sơ; Ngày 06-10/05/2019: Tìm hiểu quý trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo chế cửa cửa liên thông; - Ngày 06-10/05: Tìm hiểu quy định cơng tác quản lí dự án đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng; - Ngày 13/05-16/05/2019, 20/05-27/05/2019: Tìm hiểu hồ sơ thực tế bao gồm gì? - Ngày 13/05-16/05/2019, 20/05-27/05/2019: Đọc kiểm tra khối lượng hồ sơ thực tế - Ngày 15-18/05/2019: Đi thực tế công trường dự án tuyến đường Hòa PhướcHòa Khương: Kiểm tra việc lắp đặt hệ thông biển báo giao thông tuyến Giám sát trình thi cơng vạch sơn giảm tốc, tìm hiểu tĩnh không thông xe, gia cố đất yếu đường đầu cầu - Ngày 29/05, 31/05/2019: Đi thực tế công trường Tuyến đường ĐH2 Hiểu biết số loại máy móc thi cơng đường, vấn đề phát sinh q trình thi cơng hướng giải Q trình thi cơng cầu cống ngồi thực tế, cơng tác thí nghiệm phòng thí nghiệm trường… - Ngày 04/06-07/06/2019: Tổng hợp viết báo cáo thực tập 2.2 Quá trình thực cơng việc A Tại Văn Phòng 2.2.1 Tìm hiểu cứ, sở pháp lý hồ sơ Luật -> Nghị định -> Thông tư -> Quyết định -> Văn pháp lí khác a Luật: -Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; -Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; -Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; b Nghị định: -Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều luật đầu tư công; -Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; -Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; -Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường -Nghị định số 42/2015NĐ-CP ngày 15/5/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; -Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư; c Thông tư: -Thông tư 26/2016/TT-BXD: Thông tư xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng -Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; -Thơng tư số 16/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; d Quyết định: -Quyết định số 2357/QĐ-TTg: Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; -Quyết định số 1866/QĐ-TTg: Quyết định Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TT Đà Nẵng đến năm 2020; -Quyết định số 5030/QĐ-UBND: Quyết định UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đếm năm 2030; -Và số định cụ thể theo dự án cụ thể e Các văn pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng quy chuẩn, quy trình xây dựng hành 2.2.2 Tìm hiểu quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo chế cửa cửa liên thông Nội dung thực hiện: a Lưu đồ: b Mô tả nội dung bước Bước Trình hồ sơ: - Tổ chức trình hồ sơ TTN&TKQ – Sở GTVT: Hồ sơ trình phải bao gồm văn có liên quan ; Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Bước Tiếp nhận hồ sơ: TTN&TKQ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ khơng thuộc phạm vi giải hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến quan có thẩm quyền giải quyết; - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung - Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận lập giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết cho tổ chức, cá nhân Cập nhật, gửi thơng tin cơng trình đến Trưởng phòng chun mơn thông qua trang dịch vụ công trực tuyến Bước Phòng QLCL CTGT tiếp nhận, phân cơng xử lý - Trong vòng 0,5 ngày sau TTN&TKQ chuyển thơng tin hồ sơ qua trang dịch vụ công trực tuyến, Trưởng phòng phân cơng xử lý cho CV xử lý qua trang mạng theo bảng danh sách phân công theo dõi cơng trình ban hành, chưa có tên danh sách cơng trình, u cầu phân cơng cập nhật vào bảng phân công gửi lại cho chuyên viên phòng Bước Xử lý hồ sơ - Chuyên viên tiến hành xử lý hồ sơ theo quy trình lưu đồ Bước Lãnh đạo phòng sốt Kết xử lý - Sau nhận hồ sơ, Kết xử lý từ CV, vòng (2-3) ngày Lãnh đạo phòng kiểm tra, rà sốt Nếu có ý kiến khác, phải có bút phê ý kiến vào trực tiếp dự thảo Kết Phiếu trình Bước Báo cáo Lãnh đạo Sở - Theo lịch đăng ký Lãnh đạo Sở thống nhất, CV mời đơn vị liên quan, thành phần gồm (Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư (hoặc Điều hành dự án), Lãnh đạo phòng phụ trách, CV), CV báo cáo nội dung liên quan hồ sơ, nội dung yêu cầu chỉnh sửa, … Sau đơn vị có ý kiến, Lãnh đạo Sở đến kết luận (thời gian báo cáo 01ngày) - Nội dung họp ghi thành biên ký đơn vị liên quan Bước Hoàn thiện KQ xử lý - Trên sở biên họp, CV hoàn thiện nội dung KQ xử lý kèm hồ sơ bảng tổng hợp dự tốn (có ghi rõ phí thẩm định) Phiếu trình, trình Lãnh đạo phòng phụ trách xem xét Thời gian hoàn thiện KQ (1-2) ngày Bước Lãnh đạo Sở xem xét, định 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - - GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án : trình triển khai thực dự án, trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến điều chỉnh dự án, chủ đầu tư, quan quản lí dự án tổng hợp hồ sơ, báo cáo quan thẩm định dự án kiểm tra, kiến nghị xử lí, từ lập báo cáo tư vấn cho chủ đầu tư để đưa ý kiến thống nhất, làm sở triển khai thực bước Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kĩ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng: Đối với dự án cấu phần xây dựng : + Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Theo quy định Điều Quy định chủ trí tổ chức thẩm định thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước ), thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng ( trường hợp thiết kế hai bước ) cơng trình cấp II trở xuống + Người định đầu tư phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước, phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dư tốn xây dựng trường hợp thiết kế hai bước Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hơp thiết kế ba bước + Dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách: Sở GTVT theo quy định tổ chức thẩm định thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dưng cơng trình cấp II, cấp III Người định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế dự toán phần cơng nghệ (nếu có ), tổ chức thẩm định thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình lại cơng trình khác Người định đầu tư phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng trường hợp thiết kế hai bướic phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình dự án đầu tư theo hình thức PPP - Đối với dự án quy mơ nhỏ có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng áp dụng thiết kế bước thiết kế vẽ thi cơng dự tốn trình thẩm định, phê duyệt với trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu tư xây dựng Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự tốn cơng trình xây dựng: + Trong q trình triển khai thực dự án, trường hợp phát sinh yếu tố dẫn tới việc điều chỉnh thiết kế, dự tốn cơng trình xây dựng, chủ đầu tư, quan quản lí dự án có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, báo cáo quan có thẩm quyền để kiểm tra, kiếm nghị xử lí, gửi người định đầu tư có ý kiến thống nhất, làm sở để tổ chức triển khai thực nghiệm + Nội dung điều chỉnh thiết kế dự toán phải quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường - Quy định công tác đầu thầu: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sở mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết đánh giá hồ sơ quan tâm, kết đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết lựa chọn mời thầu Tham mưu để chọn nhà thầu đủ điều kiện thực cơng trình 2.2.4 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tuyến đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh Cơng trình giao thơng cấp II, thiết kế ba bước Loại đường phố: đường phố thị thứ yếu Tốc độ thiết kế: 60 km/h Tốc độ thiết kế nút: 20 km/h Tải trọng thiết kế: + đường 120 kN + cơng trình tuyến HL93 Mặt đường cấp cao A1 ( BTN) Phần I: Thuyết minh chung Giới thiệu chung Sự cần thiết đầu tư Hiện trạng, chiến lược quy hoạch kinh tế- xã hội phát triển Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi xây dựng quy mơ dự Phân thích điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu Quy mơ tiêu chuẩn chủ yếu Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật xây dựng Phương án tổ chức quản lý, dự kiến tiến độ thực đầu tư Đánh giá tác động môi trường giải pháp bảo vệ môi trường 10 Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt tái định cư 11 Tổng mức đầu tư, cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn 12 Phân tích hiệu đầu tư 13 Kết luận kiến nghị Phần II: Hồ sơ thiết kế sở 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Tập I.1: Thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, đường giao cơng trình phụ tuyến - Chương Giới thiệu cơng trình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tổng quan Tên dự án, chủ đầu tư địa liên lạc Phạm vi phân đoạn Tổ chức thực dự án đơn vị tham gia lập thiết kế Các cứ, sở pháp lý lập thiết kế sở Nguồn tài liệu sử dụng để lập thiết kế - Chương Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực 2.1 Đặc điểm khu vực dự án 2.2 Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng - Chương Tiêu chuẩn thiết kế - Chương Giải pháp thiết kế sở 4.1 Hướng tuyến 4.2 Giải pháp kết thiết kế tuyến 4.3 Giải pháp kết thiết kế cầu 4.4 Xử lý giao cắt với đường dây điện cao 4.5 Giải pháp thiết kế hệ thống điện chiếu sáng Tập I.2: Bản vẽ thiết kế Tập I.3: Thiết kế bình đồ trắc dọc,trắc ngang,đường giao cơng trình phụ tuyến : Tính tốn mực nước thiết kế ; Tính tốn lưu lượng thiết kế; Tính tốn độ thiết kế; Một số tính tốn khác; Tập I.4: Thiết kế cầu vượt đường hai đường cầu nút giao quốc lộ 14B - A Thuyết minh thiết kế sở - B Bản vẽ - C Các vẽ cầu vượt - D Các vẽ tường chắn - E Các bảng khối lượng 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Tập I.4.1: Lý trình km12+338,08 – km 19+177,3 - A Thuyết minh thiết kế sở - B Bản vẽ chung - C Bình đồ trắc dọc tuyến - D Trắc dọc ngang - E Cống thoát nước ngang – Cống kĩ thuật - F Đường giao dân sinh - G Tính hiệu giao thơng - H Các bảng khối lượng Tập I.5: Thiết kế cầu vượt qua sông - A Thuyết minh - B Cầu thuộc km6+983,46 Tập II.1 Các bảng tính tập thuyết minh tính tốn thủy văn Tập II.2 Tính tốn thủy văn cầu, tuyến kết cấu cơng trình nút giao khác mức Tập III.3 Tính tốn thủy văn kết cấu cơng trình, nút giao QL14B - A thủy văn + I Giới thiệu chung: Vị trí, điều kiện tự nhiên, khí hậu… + II Phân tích, tính tốn số liệu thủy văn thiết kế: Nguyên tắc cức thiết kế Tóm tắt nguồn tài liệu liên quan sử dụng Kết tính đường tần suất yếu tố thủy văn mưa trạm khu vực sử dụng .4 Đánh giá tình hình thủy văn số cơng trình liên quan Phương pháp tính tốn Kết tính tốn + III hệ cao độ sử dụng + IV Kết luận - B Bảng tính Bảng tính lưu lượng cống ngang Bảng tính tốn độ cống ngang Bảng tính tốn độ rãnh biên Tính tốn kết cấu áo đường tuyến Tính tốn kết cấu nút giao QL14B - Bảng tính mố - Bảng tính trụ - Bảng tính bẩn mặt cầu - Bảng tính liên tục nhiệt - Bảng tính gối cầu - Bảng tính tường chắn Tập II.4 Hạng mục đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp điện chiếu sáng Chương 1: Cơ sở lập đề án Chương 2: Đặc điểm tự nhiên, tình hình nguồn, lưới điện trạng khu vực dự án 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường cần thiết đầu tư xây dựng cơng trình Chương 3: Phương án tháo dỡ di dời hệ thống điện trung, hạ trạngvà xây dựng hệ thống điện hiếu sáng A Phương án tháo dỡ di dời hệ thống điện trung, hạ trạng B Phương án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Chương 4: Các yêu cầu giải pháp kĩ thuật A Phần tháo dỡ, di dời đường dây trung, hạ B Phần xây dựng hệ thống chiếu sang B Tại công trường: Tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương Tìm hiểu hệ thống biển báo hiệu giao thông tuyến, hệ thống tín hiệu đèn giao thơng nút giao tuyến với đường DT605  Hệ thống biển báo giao thông tuyến: Bao gồm biển báo cấm; biển hiệu lệnh; biển báo nguy hiểm cảnh báo; biển dẫn; biển phụ, biển viết chữ bố trí vị trí yêu cầu cần thiết đảm bảo an tồn cho người tham gia giao thơng  Màu sắc, hình dạng kích thước biển báo hiệu quy định điều 15 16 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN-41-2016-BGTVT báo hiệu đường báo hiệu đường - Nhóm biển báo cấm nhóm biển biểu thị điều cấm mà người tham gia giao thông không vi phạm Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, màu trắng, có hình vẽ chữ số, chữ viết màu đen thể điều cấm, trừ số trường hợp đặc biệt Kích thước biển báo cấm tuyến có đường kính 70cm, chiều cao trụ đỡ biển báo nơi khác có giá trị khác không chênh lệch 10cm 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình 2.1 Biến báo cấm ngược chiều - Nhóm biển hiệu lệnh nhóm biển để báo hiệu lệnh phải chấp hành Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh biển báo Trừ số biển đặc biệt, biển thể hình tròn xanh lam có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thơng đường biết - Nhóm biển báo nguy hiểm cảnh báo nhóm biển báo cho người tham gia giao thông biết trước nguy hiểm đường để chủ động phòng ngừa kịp thời Biển có hình tam giác đều, viền đỏ, màu vàng, có hình vẽ màu đen mơ tả việc cần báo hiệu Hình 2.2.Biển báo số W.207a W.205a 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Các biển báo nguy hiểm tuyến có hình tam giác cạnh 69cm, viền màu đỏ 5cm màu sắc hình Trụ chống biển báo W.207a có chiều cao từ 263-267cm, biển báo W.205a có chiều cao 255cm Sở dĩ có khác biệt biển báo W.207a báo hiệu cho người tham gia giao thơng biết phía trước có giao với đường không ưu tiên nguy hiểm biển báo W.205a báo hiệu giao mức với đường cấp - Nhóm biển dẫn nhóm biển báo dùng để cung cấp thông tin dẫn cần thiết cho người tham gia giao thơng Biển có hình chữ nhật hình vng hình mũi tên, màu xanh lam Hình 2.3.Biển báo dẫn tên đường 21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường - Nhóm biển phụ, biển viết chữ nhóm biển nhằm thuyết minh bổ sung nội dung biển sử dụng độc lập Đề xuất lắp thêm số biển báo nguy hiểm đường ngang dân sinh tuyến để đảm bảo an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông  Tín hiệu đèn nút giao với đường ĐT605 - Vị trí độ cao đặt đèn tín hiệu, kích thước, hình dạng quy định khác đèn tín hiệu theo quy định điều 13 14 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN-41-2016-BGTVT báo hiệu đường báo hiệu đường - Loại đèn tín hiệu nút GT đèn lắp cột cần vươn hay giá long mơn, bố trí tín hiệu khác (xanh, đỏ, vàng) bóng đèn phải đảm bảo tín hiệu màu nhất, rõ ràng mặt đèn thời điểm chu kỳ đèn - Tại nút giao thơng chu kỳ đèn có khác biệt trục đường lưu lượng xe tuyến đường hoàn toàn khác Trên tuyến DT605 lưu lượng xe nhiều nên thời gian đèn xanh nhiều so với bên tuyến HP-HK - Tóm tắt: Hệ thống tín hiệu đèn nút giao ổn, kiến nghị giảm thời gian chờ đèn đỏ bên tuyến DT605 xuống tuyến HP-HK có số lượng người phương tiện tham gia giao thơng Thường xuyên phát quang xanh gần đèn tín hiệu tuyến DT605 để đảm bảo tầm nhìn phản xạ người tham gia giao thông - Một số hình ảnh nút giao thơng 22 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình 2.4 Nút giao DT605 với tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình 2.5 Đèn tín hiệu giao thơng tuyến HP-HK Hình 2.6 Đèn tín hiệu giao thơng tuyến DT605 Tìm hiểu tĩnh khơng thơng xe cầu 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường - Tĩnh không thông xe cầu Theo quy định điều 19 chương Nghị định 186/2004/NĐ-CP quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Điều 19 Giới hạn khoảng cách an toàn đường phần không quy định sau: Đối với đường 4,75 m (bốn mét bảy lăm) tính từ tim mặt đường trở lên theo phương thẳng đứng Đối với cầu phận kết cấu cao cầu, không thấp 4,75 m (bốn mét bảy lăm) tính từ mặt sàn cầu trở lên theo phương thẳng đứng Chiều cao đường dây thơng tin phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu từ mặt đường đến đường dây thông tin 5,50 m (năm mét năm mươi) Chiều cao đường dây tải điện phía đường gắn trực tiếp kết cấu cầu phải bảo đảm an tồn cho hoạt động giao thơng vận tải an toàn lưới điện tùy theo điện áp cuả đường dây điện - Hình ảnh bên cạnh ví dụ thực tế tĩnh khơng thơng xe cầu nút giao thông khác mức tuyến HPHK với cao tốc ĐN-QN Có thể thấy bất cập có tới giá trí tĩnh khơng 4.0m 4.75m Có sai sót hay khơng hay người ta có tình làm Nếu theo nghị định nêu giá trị 4.75m hợp lý Hình 2.7 Tĩnh khơng thơng xe cầu Thi công vạch sơn giảm tốc - Thi công vạch sơn giảm tốc phần cơng việc q trình thi cơng vạch sơn tín hiệu giao thông – vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo quy định theo tiêu chuẩn TCVN 8791:2018 - Tiêu chuẩn TCVN 8791:2018 quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử cho vật liệu sơn vạch đường nhiệt dẻo, công nghệ thi công nghiệm thu cho vật liệu kẻ đường nhiệt dẻo sử dụng làm vạch kẻ đường, gờ giảm tốc dẫn khác cho mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng, mặt đường tráng nhựa đường ô tô đường cao tốc 25 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình 2.8 Thi cơng vạch sơn giảm tốc đường ngang dân sinh Một số hình ảnh khác Hình 2.9 Bản vẽ bình đồ tổ chức giao thông KM6+335.79 – KM6+660.69 26 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình 2.10 Cầu sơng n Hình 2.11 Xe trộn bê tông thi công 27 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình 2.12 Thi cơng mặt đường BTXM Hình 2.13 Máy đào gàu nghịch 28 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét chung - Trong trình thực tập, chúng em có hội làm quen với mơi trường làm việc mới, phần tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức quý báu nghề xây dựng đường nói riêng kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng nói chung - Tuy thời gian thực tập khơng nhiều chúng em biết hiểu bổ ích cần thiết cho tương lai chúng em sau Chúng em có kiến thức kinh nghiệm quý báu nhờ giúp đỡ tận tình thầy Nguyễn Thanh Cường, anh Lê Văn Dũng anh chị phòng giám định suốt q trình thực tập - Mặc dù nhiều hạn chế, nhiều kiến thức ngồi chun mơn mà chúng em chưa thể tiếp thu phần khối lượng hồ sơ lớn, công trường thi công nhiều 3.2 Kiến nghị -Trong trình thực tập chúng em nhận thấy dự án thực tế (nhất tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương) có nhiều thay đổi khác biết so với mà chúng em học giảng đường Vì vậy, chúng em có kiến nghị tới anh Lê Văn Dũng sau: Cũng phần mục tiêu đợt thực tập phục vụ cho trính làm đồ án tốt nghiệp sau tích lũy thêm kinh nghiệm công việc Chúng em xin phép anh Lê Văn Dũng cho chúng em số liệu cần thiết dự án tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương để sau chúng em thực ĐATN 29 ... quản lý xây dựng chất lượng cơng trình xây dựng giai đoạn thực đầu tư dự án đầu tư xây dựng thuộc ngồn vốn XDCB Sở Giao thông vận tải quản lý; quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng kết... Phương án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Chương 4: Các yêu cầu giải pháp kĩ thuật A Phần tháo dỡ, di dời đường dây trung, hạ B Phần xây dựng hệ thống chiếu sang B Tại cơng trường: Tuyến đường. .. bảo trì cơng trình xây dựng -Thơng tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; -Thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo TTTN xây dựng cầu đường, Báo cáo TTTN xây dựng cầu đường, Chuyên viên có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản hồ sơ thẩm định gồm: Tờ trình thẩm định; các kết luận của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định; văn bản góp ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan; Thông báo kết quả thẩm định; hồ sơ thiết kế dự toán đã đóng d

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn