Đề thi lại môn toán 8

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:29

Bài 1: (2đ) Giải phương trình sau: Bài 2: (1đ)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:2x + 15 > 19 + xBài 3: (2đ)Trong 1 buổi lao động, lớp 8A gồm 42 học sinh chia thành 2 tốp, tốp thứ nhất trồng cây, tốp thứ 2 làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh ?Bài 4: (2đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của ABC cắt AH ở D và cắt AC ở E. Chứng minh: AB . HD = AE . HB Bài 5: (3đ)Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng MNP.M’N’P’ cho ở hình vẽ sau đây: Trường THCS Lê Qúy Đơn ĐỀ THI LẠI MƠN: TỐN - Năm học: 2018 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) - Duyệt - MA TRẬN Cấp độ Chủ đề Phương trình bậc ẩn Giải toán cách lập pưhưong trình bậc ẩn Số câu Số điểm Tỉ lệ Bất phương trình bậc ẩn Nhận biết TL Có kỹ giải phương trình chứa ẩn mẫu TL 2đ 20% Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TL TL Nắm vững cách giải toán cách lập phương trình bậc 2đ 20% 1đ 10% Có kỹ vận dụng trường hợp đồng dạng tam giác vuông để giải toán 2đ 20% Số câu Số điểm Tỉ lệ Lăng trụ đứng Có kỹ vận dụng đònh lý Pitago, công thức tính diện tích hình lăng trụ để giải toán 2đ 20% 2đ 3đ Tổng 4đ 40% - Giải thành thạo bất phương trình bậc ẩn - Biết biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trục số 1đ 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ Tam giác đồng dạng Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng Số câu Số điểm Thông hiểu 2đ 20% Biết vận dụng công thức tính để tìm diện tích toàn phần lăng trụ đứng 4ñ 1ñ 10% 3ñ 30% 2ñ 10đ Tỉ lệ 20% 30% 40% 20% 100% Trường THCS Nguyễn Viết Xn Họ tên: ………………………… Lớp: …… ĐỀ THI LẠI MƠN: TỐN – Năm học: 2011 - 2012 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2đ) Giải phương trình sau:   x  x   x  1 x  1 Bài 2: (1đ) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 2x + 15 > 19 + x Bài 3: (2đ) Trong buổi lao động, lớp 8A gồm 42 học sinh chia thành tốp, tốp thứ trồng cây, tốp thứ làm vệ sinh Tốp trồng đông tốp làm vệ sinh người Hỏi tốp trồng có học sinh ? Bài 4: (2đ) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Tia phân giác ABC cắt AH D cắt AC E Chứng minh: AB HD = AE HB Bài 5: (3đ) Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình lăng trụ đứng MNP.M’N’P’ cho hình vẽ sau đây: M N 3cm 4cm P 6cm N' M' P' Trường THCS Nguyễn Viết Xn ĐỀ THI LẠI MƠN: TỐN – Năm 2012 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) II TỰ LUẬN - (10 điểm) Bài 1: (2đ)   x  x   x  1 x  1 ĐKXĐ: x   x  1   x  1  x  1 x  1  0,5đ  x  1 x  1  5(x - 1) - (x + 1) =  5x - - x - =  4x =6+5+1 12  x = = (TMĐK) Vậy tập nghiệm pt: S = {3} Bài 2: (1đ) 2x + 15 > 19 + x  2x - x > 19 - 15  x > Vậy tập nghiệm bất phương trình: S = {x/ x >4} * Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trục số Bài 3: (2đ) Nên ta có pt: x + (x - 8) = 42  x + x - = 42  2x = 42 + = 50 x = 50 = 25 GT A B D H  ABC ( A = 900) AH  BC B1 = B2 AE AD = {D} AE AC = {E} E C 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Vậy số HS tốp trồng cây: 25 học sinh Bài 4: (2đ) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Gọi x số học sinh tốp trồng (x nguyên < x < 42) Số HS tốp làm vệ sinh: x - Tổng số HS tốp 42  0,25đ 0,25đ KL AB HD = AE HB Hình vẽ đúng: GT,KL đúng: Ta có BE phân giác ABC (gt)  B1 = B2  BHD (g - g) Do  BAE AB AE  HB HD  0,25đ  AB HD = AE HB Bài 5: (3đ) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ M 0,25đ N 3cm 4cm P 6cm N' M' P' *  MNP: P = 90 ; MP = 3cm; PN = 4cm Ta coù: MN2 = MP2 + PN2 (định lý Pitago) MN = MP  PN  = 32  42   16 = (cm) * Diện tích xung quanh lăng trụ đứng Sxq = (MP + PN + MN).NN’ = (3 + + 5) = 72 (cm2) Hình vẽ: 0,25ñ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ * Diện tích đáy hình lăng trụ đứng: MP.PN = = (cm2) Sđ = * Diện tích tồn phần lăng trụ đứng Stp = Sxq + 2Sđ = 72 + = 72 + 12 = 83 (cm2) 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ ... Trường THCS Nguyễn Viết Xn Họ tên: ………………………… Lớp: …… ĐỀ THI LẠI MƠN: TỐN – Năm học: 2011 - 2012 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2đ) Giải phương trình sau:   x  x  ... đây: M N 3cm 4cm P 6cm N' M' P' Trường THCS Nguyễn Viết Xn ĐỀ THI LẠI MƠN: TỐN – Năm 2012 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) II TỰ LUẬN - (10 điểm) Bài 1: (2đ)   x  x   x  1... phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 2x + 15 > 19 + x Bài 3: (2đ) Trong buổi lao động, lớp 8A gồm 42 học sinh chia thành tốp, tốp thứ trồng cây, tốp thứ làm vệ sinh Tốp trồng đông tốp làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi lại môn toán 8, Đề thi lại môn toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn