Nguy n thi minh hu qua n ly hoa t ng h tr TV t m ly 1

10 118 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 17:57

1.Tổ chức hoạt động tham vấn tâm lý, nhằm lắng nghe, khơi dậy nội lực, giúp học sinh tiểu học tự phát triển thể chất tinh thần, tránh những sự phát triển lệch lạc không đáng có.2.Cung cấp một số kiến thức cũng như tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.3.Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động vì cộng đồng, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho các em.4.Cần rèn cho học sinh khả năng thích ứng học tập và rèn luyện bản lĩnh học tập.5.Cần rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác, lắng nghe, biết trình bày… cho học sinh.6.Cung cấp các kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe, ……, cho học sinh.7.Cần có hoạt động bảo vệ, tạo điều kiện hòa nhập cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.8.Không chỉ tư vấn cho học sinh TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP School Counseling in Danang high Schools, ThS Nguyễn Thị Minh Huệ Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi thành phố Đà Nẵng Email: minhhue.av.nt@gmail.com ABSTRACT: Psychological counseling for high school students is becoming more urgent in the current social trends That is the inescapable demands to relieve the frustrations and problems in learning, living, careering , which require the psychological balance, understanding and the development of personality oriented correctly The need for counseling from students is becoming more urgent before the current existence when the students are difficult to looking for the support and help We can say the operation of psychological counseling is as a part of the educational process in schools, it plays an important role in creating the human for meeting comprehensive educational goals But how to manage the operation of psychological counseling for bringing the highest efficiency, developing full effect and meeting human resources for the innovation is essential The operation of psychological counseling have an important role and significant impact on the development of their personality On a theoretical basis for management the operation of psychological counseling, we have learnt, studied the exsitence of the management on the operation of psychological counseling at some high schools in the city of Da Nang to propose measures to improve the management of the operation of psychological counseling at schools Keywords: high school, psychological counselling, school counseling, management, education TÓM TẮT: Tư vấn tâm lý cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) ngày trở nên cấp thiết xu xã hội Đó đòi hỏi tất yếu nhằm giải tỏa xúc, vướng mắc học tập, sinh hoạt, hướng nghiệp…, có thăng tâm lý, hiểu biết phương hướng phát triển nhân cách đắn Nhu cầu cần tư vấn học sinh ngày trở nên cấp bách trước thực trạng em học sinh gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ giúp đỡ Có thể nói hoạt động tham vấn tâm lý (HĐTVTL) phận trình giáo dục nhà trường, có vai trò quan trọng việc tạo nên người đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện Tuy nhiên việc làm để việc quản lý HĐTVTL mang lại hiệu cao nhất, phát huy hết tác dụng đáp ứng nguồn nhân lực cho công đổi điều cần thiết HĐTVTL có vai trò quan trọng ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển nhân cách em Trên sở lý luận quản lý HĐTVTL, chúng tơi tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng quản lý HĐTVTL số trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đề xuất biện pháp góp phần nâng cao cơng tác quản lý hoạt động tư vấn tâm lý trường THPT Từ khóa: THPT, tư vấn, tâm lý, tư vấn tâm lý học đường, quản lý giáo dục ĐẶT VẤN ĐỀ Sự phát triển với tốc độ nhanh đầy biến động kinh tế xã hội, yêu cầu ngày cao nhà trường điều bất cập thực tiễn giáo dục; thêm vào kỳ vọng cao cha mẹ, thầy cô tạo áp lực lớn gây căng thẳng cho HS sống, học tập trình phát triển Mặt khác, hiểu biết HS thân kỹ sống em hạn chế trước sức ép nói Thực tế cho thấy HS nhà trường phổ thơng có rối loạn tâm lý, rối loạn phát triển kỹ nhà trường (như đọc, viết, tính tốn…), rối loạn cảm xúc lo âu, trầm cảm hay rối loạn hành vi (như gây rối, bỏ học, trộm cắp…) hậu ngày có nhiều học sinh gặp khơng khó khăn học tập, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lý tưởng sống cho xác định cách thức ứng xử cho phù hợp với mối quan hệ xung quanh Vì HS cần giúp đỡ nhà chuyên môn, thầy cô giáo cha mẹ, em có nhu cầu cần giúp đỡ người lớn để thoát khởi khủng hoảng tâm lý trình phát triển Đứng trước thực trạng cần có hoạt động tâm lý học đường cho HS Tuy nhiên, nước ta hoạt động trợ lý tâm lý trường học chưa thực cách phở biến chưa trọng cách hợp lý, hoạt động tư vấn trường THPT chưa mang tính hệ thống chưa đáp ứng nhu cầu tư vấn tâm lý ngày cao học đường Theo khảo sát số trường phổ thơng địa bàn thành phố Đà Nẵng có lập phòng tư vấn hoạt động chưa có hiệu cao công tác quản lý bất cập đội ngũ tham gia hoạt động tư vấn tâm lý chưa qua trường lớp đào tạo chưa bồi dưỡng chuyên sâu chuyên môn Việc quản lý hoạt động tư vấn tâm lý trường THPT mang tính hình thức, đối phó Đa số học sinh gặp khó khăn tự giải tham khảo ý kiến qua hình thức khác thay đến phòng tư vấn tâm lý nhà trường Trước thực trạng trên, việc thành lập trung tâm tư vấn tâm lý học đường để giúp học sinh tháo gỡ nút thắt nhận thức, cảm xúc hành vi việc làm có ý nghĩa thiết thực Trên thực tế, số trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng có phòng tư vấn tâm lý ít, cơng tác quản lý thiếu chặt chẽ mang nặng tính thức đối phó Vì việc tìm hiểu, phân tích đưa biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh THPT cần thiết NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết Khái niệm tư vấn tâm lý học đường Hội ngành tư vấn viên tâm lý thuộc Hiệp hội Tâm lý nước Mỹ năm 1961 lần làm rõ ý nghĩa chức hoạt động tư vấn tâm lý Theo đó, khuynh hướng sau hợp lại tư vấn tâm lý (Counseling): Tư vấn hướng nghiệp (Vocational Guidance), Tư vấn trắc nghiệm, chẩn đoán tâm lý (Psychometrics), tư vấn phát triển nhân cách (Personnality Development) Tư vấn học đường bao gồm ý nghĩa “hướng dẫn” tham vấn tâm lý - Hướng dẫn, cố vấn, cung cấp thông tin hướng nghiệp: trắc nghiệm, thông tin kết trắc nghiệm tâm lý, tính cách người, thông tin thị trường lao động, giới nghề nghiệp liên quan - Tư vấn tâm lý, phát triển nhân cách (tư vấn phát triển, lắng nghe, khơi dậy…) Cũng theo thời gian kinh nghiệm, hoạt động hướng nghiệp tư vấn tâm lý nhà trường không hoạt động đơn lẻ, mà hoạt động nhằm xúc tác, thúc đẩy nhiều hoạt động khác trường học, lãnh đạo giáo dục đặc biệt hiệu trưởng, hình thức chương trình tởng thể tư vấn học đường (Comprehensive School Counseling Program).[1] Theo nghĩa đại, kết kỷ phát triển, tham vấn học đường ý nghĩa thông thường bao gồm hoạt động hướng nghiệp tham vấn tâm lý, chương trình giáo dục theo thời kỳ, có thơng đạt tham gia tổng lực nhà trường, quan tâm đến kiến thức, kỹ học sinh giáo viên, phụ huynh người trực tiếp tham gia gi dục học sinh: Chương trình tởng thể tư vấn học đường Tóm lại, tư vấn tâm lý học đường hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ học sinh việc giải khó khăn nảy sinh học tập, hoạt động hướng nghiệp mối quan hệ với bạn bè, thầy, cô giáo, người thân…[2,177] Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý trường học Theo văn số 9971/BGD&ĐT-HSSV ngày 28/10/2005 Bộ Giáo dục- đào tạo việc Triển khai cơng tác tư vấn cho học sinh, sinh viên Tư vấn cho học sinh, sinh viên phương pháp tác động mang tính định hướng giáo dục tới học sinh, sinh viên có khó khăn tâm lý, tình cảm, xúc lứa t̉i cần giải đáp, vướng mắc học tập, sinh hoạt, hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm cần người am hiểu có trách nhiệm trợ giúp, tham vấn giải để chọn cách xử lý đúng, góp phần ởn định đời sống tâm hồn, tình cảm giúp học sinh, sinh viên thực nguyện vọng Trong thời gian qua, số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chủ động tở chức hoạt động tư vấn, tìm việc làm cho học sinh, sinh viên phần lớn hình thành trung tâm (có nơi nhóm, phận, câu lạc nhà trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường đảm nhiệm, ) giúp tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên Một số trường phổ thông tổ chức tham vấn học đường cho học sinh trung học phổ thông, thu hút đơng đảo em tham gia có hiệu cao Hoạt động phận tư vấn nói đáp ứng phần nhu cầu xúc giải đáp vướng mắc tâm lý, tình cảm học sinh, sinh viên tham gia, giải việc làm cho nhiều sinh viên sau tốt nghiệp trở thành địa đáng tin cậy học sinh, sinh viên trước sau tốt nghiệp trường Quản lý HĐTVTL phận trình quản lý trường học, bao gồm hoạt động tư vấn tâm lý, tổ chức, nguồn lực, tác động tập thể sư phạm, giáo viên, học sinh, lực lượng giáo dục khác nhà trường theo kế hoạch tổ chức khuôn khổ thời gian ngồi chương trình giáo dục khóa ngồi học lớp nhằm hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn tâm lý phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, tạo hiệu giáo dục cần thiết HĐTVTL tổ chức nhà trường nhà trường quản lý, tiến hành dạy học lớp với tham gia CB, GV chọn lựa từ đầu năm học HĐTVTL tiến hành xen kẽ phạm vi nhà trường đời sống xã hội, diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín q trình giáo dục, hỗ trợ tâm lý cho em, làm cho q trình thực lúc, nơi Như hiểu quản lý HĐTVTL cho học sinh trình tác động chủ thể quản lý (Hiệu trưởng máy giúp việc hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên học sinh, tiến hành ngồi học khóa theo chương trình kế hoạch nhằm đạt mục đích giáo dục học sinh cách toàn diện Hiệu trưởng sở nắm vững chủ trương Bộ GD&ĐT việc tổ chức TVTL cho học sinh trường THPT để hướng, mềm hóa nội dung, đa dạng hóa hình thức, thực bước việc quản lý HĐTVTL cho học sinh trường theo nội dung sau: Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng HĐTVTL; Xây dựng kế hoạch quản lý HĐTVTL kế hoạch hoạt động; Tổ chức, đạo HĐTVTL; Kiểm tra đánh giá kết HĐTVTL; Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia vào Tổ tư vấn tâm lý Ban quản lý HĐTVTL; Xây dựng điều kiện quản lý HĐTVTL 2 Phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sát CBQL, GV tham gia TVTL, GVCN HS trường THPT Nguyễn Trãi, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hiền, Thái Phiên, Phan Châu Trinh, Phạm Phú Thứ Bảng 2.1 Thực trạng đối tượng khảo sát và địa bàn khảo sát THPT THPT THPT THPT Tổng THPT THPT Phan Nguyễn Phạm Nguyễn mẫu Stt Đối tượng khảo sát Nguyễn Thái Châu Thượng Phú Trãi điều Hiền Phiên Trinh Hiền Thứ tra CBQL(BGH,BTĐ,TTCM) 3 3 20 GV 15 15 15 15 15 15 90 HS 50 50 50 50 50 50 300 CMHS 10 10 10 10 10 10 60 GV – TVV 2 2 2 12 Tổng 82 80 80 80 80 80 482 Phương pháp khảo sát Tác giả sử dụng phương pháp vấn điều tra bảng hỏi để thực Bảng hỏi thiết kế thành phiếu hỏi: Phiếu hỏi dành cho Cán quản lý, GV, Cha mẹ phụ huynh học sinh Các câu hỏi thiết kế nhằm đánh giá nội dung công tác tham vấn tâm lý học đường quản lý công tác tư vấn tâm lý học đường trường THPT thành phố Đà Nẵng 2.3 Kết nghiên cứu và bàn luận 2.3.1 Thực trạng HĐTVTL cho học sinh trường THPT địa bàn Đà Nẵng Thực trạng đội ngũ tư vấn viên trường THPT Hiện nay, trường học địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa thực có đội ngũ chuyên trách công tác tham vấn học đường Ở trường có thành lập tở tham vấn tâm lý, nhiên giáo viên tham gia vào tở chưa đào tạo quy Bộ, ngành giáo dục chưa đưa tiêu biên chế trường học, mà chưa khẳng định vị trí, vai trò cơng tác tham vấn học đường Theo thống kê trường THPT có 92,76% cán bộ, giáo viên tham gia vào Tổ tư vấn tâm lý chưa qua lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn đào tạo chuyên ngành tâm lý Có 7,2 % giáo viên tham gia lớp tập huấn giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn tâm lý - giáo dục cho học sinh trung học (Trường THPT Nguyễn Hiền trường THPT Phan Châu Trinh) Như với thống kê thực tế Tổ tư vấn trường THPT hoạt động theo kiểu không chuyên bán chuyên nghiệp thầy cô biên chế nhà trường Thực trạng hoạt động Tư vấn viên (TVV) Để khảo sát thực trạng hoạt động tư vấn viên trường THPT, vấn trực tiếp CBQL, phát phiếu hỏi cho CBQL, 12 TVV trường THPT Kết cho thấy hoạt động tư vấn viên chưa thật hiệu quả, thiếu tính chuyên nghiệp Qua vấn khảo sát 20 CBQL, 12 GV (tổng số người vấn 32) tham gia TVTL (TVV) trường THPT hoạt động tư vấn viên tư vấn viên xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân việc triển khai thực đạo nhà trường mà thực theo kế hoạch chung Tổ tư vấn tâm lý đầu năm học Khảo sát mức độ thực việc tư vấn cho học sinh có 43.8% cho thực khơng thường xuyên, 21.8% CBQL TVV cho thực thường xuyên (số TVV CBQL cho thực thường xuyên trường THPT Phan Châu Trinh THPT Nguyễn Hiền) Thực tế trường THPT, việc TVV tư vấn cho lãnh đạo nhà trường việc nâng cao chất lượng HĐTVTL nhà trường hạn chế Có đến 75% TVV đánh giá mức độ khơng thường xuyên 35% CBQL đánh giá mức độ Ngoài hoạt động TVV cần báo cáo cho BGH kết thực tư vấn cho học sinh định kỳ hàng tuần, hàng tháng để nhà trường nắm bắt tình hình HĐTVTL TVV Qua khảo sát thực tế cho thấy có 41.7%TVV 20% CBQL cho TVV thường xuyên báo cáo HĐTVTL, 25% TVV 15% CBQL đánh giá mức “không thường xuyên” Với kết khảo sát chúng tơi nhận thấy, TVV nói riêng nhà trường nói chung chưa coi trọng hoạt động Thực trạng phương pháp hỗ trợ tư vấn tâm lý ở trường THPT Với phương pháp lập chương trình hướng dẫn/ giáo dục “nhằm mục đích giúp học sinh tự nhận thức thân, phát triển kĩ năng” GV HS đánh giá từ 4% đến 8.9% mức độ “Rất thường xuyên”, mức độ “thỉnh thoảng” có 28.7% HS 18.9% GV chọn Đánh giá mức độ hiệu phương pháp này, tỉ lệ chiếm cao HV HS chọn “Không hiệu quả” với tỉ lệ từ 58.3% 62.2% mức trung bình Như trường THPT khảo sát cho có sử dụng phương pháp hỗ trợ khơng thường xun khơng có tính khả thi cao Khảo sát “Phương pháp hướng dẫn lập kế hoạch cá nhân” với mục đích giúp học sinh cha mẹ định hướng học tập, đào tạo kế hoạch nghề nghiệp, đa số HS GV cho Tổ tư vấn tâm lý thường xuyên sử dụng phương pháp hỗ trợ này, tỉ lệ có 71.1% GV 59.3 GV đánh giá mức độ “Thường xuyên” tính hiệu phương pháp nhiều HS GV chọn với tỉ lệ trung bình 72%, chiếm tỉ lệ cao mức độ “Hiệu quả” Với “Phương pháp hỗ trợ phòng ngừa và can thiệp” nhằm hỗ trợ can thiệp kịp thời nhu cầu, khó khăn, lo lắng, khủng hoảng trước mắt học sinh, có 5.6% GV HS chọn mức“Rất thường xuyên”, 62.2% GV 27.6% HS đánh giá mức độ “khơng thường xun” có 82.2% HS chọn mức “Thỉnh thoảng” thực Đánh giá mức độ hiệu áp dụng phương pháp đa số học sinh giáo viên chọn mức độ “Không hiệu quả” Thực tế khảo sát cho thấy nhà trường chưa quan tâm cách sâu sắc đến phương pháp phòng ngừa can thiệp, điều phù hợp với tình hình thực tế manh nha, non trẻ hoạt động hỗ trợ tâm lý trường học Thực trạng điều kiện hỗ trợ hoạt động tư vấn tâm lý trường học Để HĐTVTL đạt hiệu cao, hiệu trưởng trường cần tính đến điều kiện phục vụ HĐTVTL nhà trường Chúng tiến hành khảo sát 20 CBQL 90 GV với tiêu chí: Đảm bảo nguồn lực, đội ngũ cán tham gia hoạt động tư vấn tâm lý; đảm bảo nội dung phương thức hoạt động phòng tư vấn tâm lý; đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động tư vấn tâm lý nhà trường; đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động tư vấn tâm lý nhà trường; đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động tư vấn tâm lý nhà trường Kết khảo sát cho thấy có 85.6% CBQL GV cho việc đảm bảo nguồn lực, đội ngũ cán tham gia hoạt động tư vấn tâm lý quan trọng khơng có CBQL GV đánh giá mức độ “không quan trọng” Điều chứng tỏ nhà trường quan tâm đến nguồn lực, đội ngũ cán tham gia HĐTVTL Về điều kiện đảm bảo nội dung phương thức hoạt động phòng tư vấn tâm lý mức độ “rất quan trọng” chiếm tỉ lệ cao 63.3% thấp 11.1% mức “không quan trọng” Với điều kiện đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động tư vấn tâm lý nhà trường có 12/20 CBQL cho “rất quan trọng” 57/90 GV chọn mức độ 2.3.2 Thực trạng quản lý HĐTVTL ở trường THPT Thực trạng nhận thức GV, HS, CBQL HĐTVTL Để điều tra nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh vị trí, vai trò hoạt động TVTL vừa tiến hành điều tra phiếu hỏi vừa kết hợp với vấn Kết nghiên cứu mô tả bảng sau: Bảng 2.2 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh vị trí, vai trò HĐTVTL Khơng quan Rất quan trọng Quan trọng Đối tượng điều tra trọng SL % SL % SL % Cán quản lý (20) 19 95 01 0 Giáo viên (90) 89 98 01 0 Học sinh (300) 230 76 58 19 11 Phụ huynh (60) 52 87 13 0 Tổng (470) 390 83 68 14 12 [Nguồn: Sở Giáo dục & Đào tạo TP Đà Nẵng] Qua bảng 2.2 nhận thấy: 95% cán quản lý hỏi khẳng định HĐTVTL có vị trí, vai trò quan trọng “Giúp học sinh giải vướng mắc, khó khăn chưa giải tâm lý, tình cảm, xúc lứa tuổi”, có 84% CBQL cho HĐTVTL “Giúp đỡ cá nhân tất học sinh hay nhóm học sinh riêng biệt xây dựng kế hoạch phát triển học tập, định hướng nghề nghiệp, xác định mục tiêu kế hoạch xây dựng nhân cách, học tập kỹ xã hội”; 5% cán quản lý khẳng định HĐTVTL có vị trí, vai trò quan trọng khơng có cán quản lý cho HĐTVTL khơng có vị trí, vai trò Điều chứng tỏ 100% cán quản lý nhận thức vị trí, vai trò quan trọng HĐTVTL nhà trường Bảng khảo sát cho thấy có 52% CBQL chọn nội dung HĐTVTL có vai trò quan trọng việc “Hỗ trợ nhà trường việc hoạch định chiến lược giáo dục toàn diện cho học sinh, cách thức phối hợp với phụ huynh việc giáo dục, cách thức tổ chức hoạt động nhằm phát triển và ngăn ngừa hành vi nguy trường học học sinh” Thực trạng quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch HĐTVTL Kết khảo sát nội dung chương trình, kế hoạch HĐTVTL cho thấy, có 79% giáo viên 82% học sinh cho Hiệu trưởng có kế hoạch, chương trình cụ thể hoạt động Tổ tư vấn tâm lý từ đầu năm học Qua khảo sát có 15% CBQL cho Hiệu trưởng thường xuyên xây dựng kế hoạch, chương trình HĐTVTL lãnh đạo nhà trường đạo việc xây dựng CT, KH HĐNGLL Tổ TVTL Mức độ hiệu hai hoạt động không cao mức từ 5% đến 10% CBQL chọn mức “Rất hiệu quả” Đối với GV khảo sát nhận kết mức độ thực “Rất thường xuyên” thấp từ 10% đến 12% Có 44% GV cho việc quản lý hai hoạt động lãnh đạo nhà trường “Không hiệu quả” Bảng 2.3 Thực trạng quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động HĐTVTL Nội dung Nhóm Mức độ thực Kết thực đánh giá RTX TX KTX KTH RHQ HQ IHQ KHQ Xây dựng kế CBQL SL 11 10 % 15 25 55 10 15 25 50 hoạch, chương SL 11 24 18 20 trình HĐTVTL GV % 12 22 48 18 10 14 36 40 lãnh đạo nhà trường Chỉ đạo việc xây CBQL SL 3 7 11 % 15 15 35 35 10 20 55 15 dựng CT, KH GV SL 16 21 7 14 22 HĐNGLL Tổ % 10 16 32 42 14 14 28 44 TVTL Duyệt KH, CT CBQL SL 2 8 2 8 % 10 10 40 40 10 10 40 40 HĐTVTL GV SL 19 21 22 15 % 12 38 42 12 14 44 30 Kiểm tra, đánh giá CBQL SL 5 % 15 25 35 25 15 25 35 25 việc thực CT, GV SL 11 11 19 6 19 19 KH HĐTVTL % 18 22 22 38 12 12 38 38 [Nguồn: Sở Giáo dục & Đào tạo TP Đà Nẵng] Tình hình khảo sát thực tế cho thấy có 100% GV cho chưa thường xuyên việc đạo theo dõi hoạt động Tổ tư vấn tâm lý, chưa thực nghiêm túc buổi trực theo đạo nhà trường; nhà trường chưa thường xuyên duyệt KH, CT HĐTVTL đạo giáo viên tham gia Tổ tư vấn tâm lý thực yêu cầu nhiệm vụ, chức tư vấn viên, ý đến đối tượng học sinh tư vấn tâm lý Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu định thành lập Tổ tư vấn tâm lý, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể Tuy nhiên cơng tác kiểm tra, đánh giá việc thực CT, KH HĐTVTL trường thực chưa thật hiệu quả, có 38% GV 25% CBQL cho cơng tác kiểm tra, đánh giá việc thực chương trình, kế hoạch HĐTVTL không hiệu Như với kết khảo sát mức độ thực hiệu thực thực trạng quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch HĐTVTL trường THPT chưa hiệu thực không thường xuyên Thực trạng quản lý công tác phối hợp với tổ chức HĐTVTL Hiện trường THPT có kế hoạch phối hợp với tổ chức nhà trường nhằm nâng cao hiệu HĐTVTL Nhìn vào bảng khảo sát ta thấy với nội dung “Phối hợp với ĐTNCS Hồ chí Minh Cơng đồn nhà trường” trường THPT phối hợp nhằm tổ chức, quản lý HĐTVTL, nhiên mức độ “thường xuyên” đạt mức 20% đến 23.3 % “không thực hiện” chiếm tỉ lệ 8% Với nội dung “Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh”, trường THPT phối kết hợp HĐTVTL, nhiên mức độ “không thường xuyên” CBQL GV lựa chọn nhiều với tỉ lệ từ 30% đến 33.3% Kết khảo sát nội dung “Phối hợp với quyền địa phương” có 36.6%GV 15% CBQL chọn mức độ “Thỉnh thoảng”, mức độ thực đạt mức trung bình, chưa có phối hợp chặt chẽ HĐTVTL nhà trường Chúng tơi có khảo sát nội dung “Phối hợp với Bênh viện tâm thần Đà Nẵng” HĐTVTL nhà trường mức độ “thường xun” khơng có CBQL GV chọn, có đến 63.3% GV đánh giá mức độ “Không thực hiện Để hoạt động TVTL nhà trường hoạt động cách hiệu trường cần phối hợp với bệnh viên tâm thần để tư vấn chuyên môn, cách thức tư vấn đặc biệt trường hợp cần điều trị tâm lý 2.4 Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng HĐTVTL Từ thực tế HĐTVTL trường THPT nay, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết nhà quản lý tìm kiếm giải pháp ưu việt để HĐTVTL trường đạt hiệu mong đợi Từ thực trạng nêu trên, báo đề xuất biện pháp quản lý HĐTVTL cho học sinh trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn sau: 1) Nâng cao nhận thức học sinh, giáo viên - Tư vấn viên hoạt động tư vấn tâm lý nhà trường Trước hết, hiệu trưởng phải nhận thức đắn vai trò, vị trí hoạt động TVTL việc giáo dục toàn diện cho HS hướng tới mục tiêu giáo dục nhà trường phổ thơng Từ có biện pháp để động viên thành viên Ban đạo hoạt động TVTL tham gia tích cực hoạt động TVTL tổ chức tốt đội ngũ tư vấn viên, giáo viên chủ nhiệm tham gia vào hoạt động TVTL, động viên sử dụng giáo viên có kinh nghiệm, có kỹ giao tiếp, thấu hiểu vấn đề để làm nòng cốt cho hoạt động 2) Kế hoạch hoá HĐTVTL nhà trường BGH cần xây dựng tồn chương trình hoạt động TVTL nhà trường, Tở tư vấn tâm lí vào hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, vật chất đảm bảo, ủng hộ lực lượng nhà trường Việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm học giúp cho người quản lý có nhìn bao quát hoạt động TVTL diễn năm 3) Hoàn thiện máy nhân làm công tác TVTL Thành lập Ban đạo bao gồm: Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng), bí thư Đồn niên, tổ trưởng tổ chủ nhiệm, đại diện Ban chấp hành Cơng đồn, trưởng ban đại diện Hội CMHS, số giáo viên có lực hoạt động giáo dục nhà trường 4) Điều chỉnh mô hình tư vấn tâm lý trường THPT Hỗ trợ giáo viên, cán quản lý, cha mẹ học sinh việc vận dụng kiến thức tâm lý học giáo dục học để nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, để dự phòng, từ ngăn chặn phát triển không lành mạnh sức khoẻ tinh thần học sinh; Trực tiếp tìm hiểu, can thiệp sớm với trường hợp chớm có dấu hiệu rối nhiễu Ngoài nội dung trường cần điều chỉnh mơ hình tư vấn tâm lý theo nội dung sau: Bảng 2.4 Bảng mơ hình TVTL Nội dung Bước thực Tở chức cấp độ dự phòng Bước Tở chức Tư vấn nhóm Bước Tở chức Tư vấn cá nhân Bước Tổ chức phối hợp với chuyên gia TL Bước Tổ chức phối hợp điều trị Bước 5) Bồi dưỡng đội ngũ GV, TVV lực TVTL: Bồi dưỡng nhận thức, ý thức; Bồi dưỡng lực TVTL; Bồi dưỡng khả ứng xử 6) Tăng cường rèn luyện kỹ sống, giá trị sống cho học sinh: Tăng cường công tác tuyên truyền; Các quan chức năng, đoàn thể xã hội cần phối hợp tốt với nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cho học sinh, trường học chủ động phối hợp với gia đình- nhà trường - xã hội việc giáo dục học sinh; Nhà trường giúp gia đình tư vấn giáo dục học sinh, tở chức nhiều hoạt động ngoại khố, hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ sống, giá trị sống cho em học sinh 7) Quản lí điều kiện hỗ trợ HĐTVTL trường học: Tăng cường sở vật chất, nguồn tài cho tở chức hoạt động TVTL; Có kế hoạch xây dựng, trang bị sở vật chất trước mắt lâu dài cho trường nguồn lực khác nhau; 8) Tăng cường quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá quản lý hoạt động TVTL để điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh biện pháp quản lý; Kiểm tra việc thực kế hoạch hoạt động phận, cá nhân tư vấn viên KẾT LUẬN Với đề xuất giải pháp nêu trên, trường THPT thực phương châm “Phòng tư vấn chỗ dựa học sinh”, em cảm thơng, giúp đỡ trưởng thành theo tính cách Các HĐTVTL học đường cần đa dạng từ hoạt động đào tạo đến nghiên cứu, ứng dụng xâu chuỗi lại thành hoạt động chung mục tiêu, chương trình Các nhà quản lý cần làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh người làm công tác giáo dục nhận thức tính cấp thiết cơng tác hỗ trợ tâm lý học đường, mà công tác tham vấn học đường hoạt động cần thiết nhà trường phổ thông tạo nên chất lượng sống học sinh đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Minh Đức – Đỗ Hoàng, Tham vấn học đường – nhìn từ góc độ giới, Tạp chí Tâm lý học, số 11 (92), tháng 11 năm 2006 [2] Báo cáo khoa học hội nghị quốc tế lần thứ tâm lý học đường Việt Nam, thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường Việt Nam, NXB Đại học Huế, 2011 [3] Bộ Giáo dục đào tạo (2005), văn số 9971/BGD&ĐT-HSSV ngày 28/10/2005 việc Triển khai công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên Tư vấn cho học sinh, sinh viên 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguy n thi minh hu qua n ly hoa t ng h tr TV t m ly 1, Nguy n thi minh hu qua n ly hoa t ng h tr TV t m ly 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn