giáo án hóa học 9 đổi mới

146 58 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 15:26

Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Tiết 1: CHẤT, NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Ngày dạy: 07/07/2014 I Mục tiêu: Kiến thức: + Giúp HS phân biệt vật thể, vật liệu chất + HS biết cách nhận tính chất chất để có biện pháp sử dụng Kĩ năng: + Rèn luyện kỉ biết cách quan sát, dùng dụng cụ đo thí nghiệm để nhận tính chất chất + Biết ứng dụng chất tuỳ theo tính chất chất + Biết dựa vào tính chất để nhận biết chất 3.Trọng tâm: Tính chất chất II.Chuẩn bị: Chuẩn bị số mẫu chất: viên phấn, miếng đồng, đinh sắt Chuẩn bị số vật đơn giản: thước, compa, III Phương pháp: Nêu vấn đề, giảng giải, hỏi đáp , hoạt động nhóm IV.Tiến trình dạy: Ổn định: Bài cũ: Lồng vào Bài mới: Hoạt động GV HS Hoạt động 1(8p): Tìm hiểu chất HS: đọc SGK quan sát H.T7 Gv: Hãy kể tên vật thể xung quanh ta ?  Chia làm hai loại chính: Tự nhiên nhân tạo GVgiới thiệu chất có đâu : -Thơng báo thành phần vật thể tự nhiên vật thể nhân tạo Gv: Kể vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo? - Phân tích chất tạo nên vật thể tự nhiên Cho VD ? Vật thể nhân tạo làm ? Vật liệu làm ? *GV hướng dẫn học sinh tìm Vd đời sống Hoạt động 2: Nguyên tử 15p GV đặt câu hỏi giúp học sinh nhớ lại chất vật thể Vật thể tạo từ đâu ? HS: Từ chất Chất tạo từ đâu ? GV hướng dẫn HS sử dụng thông tin Sgk phần đọc thêm (Phần 1) HS trả lời câu hỏi: Nguyên tử hạt nào? HS nhận xét mối quan hệ chất, vật thể nguyên tử liên hệ từ vật lý lớp 7.(Tổng điện tích hạt e có trị số tuyệt đối = Điện tích dương hạt nhân) Hoạt động 3: Hạt nhân nguyên tử:5p GV hướng đẫn HS đọc thông tin sgk ? Hạt nhân nguyên tử tạo loại hạt ?Cho biết kí hiệu, điện tích hạt Nội dung Chất có đâu? Vật thể Tự nhiên: VD: Cây cỏ Sơng suối Khơng khí Nhân tạo: Bàn ghế Thước Com pa Nguyên tử ? * Ngun tử hạt vơ nhỏ trung hồ điện, từ tạo chất - Nguyên tử gồm: + Hạt nhân mang điện tích dương + Vỏ tạo hay nhiều e mang điện tích âm 3.Hạt nhân nguyên tử: *Hạt nhân nguyên tử tạo proton nơtron - Kí hiệu: + Proton : p (+) + Nơtron : n (khơng mang điện) Lê Đức Tồn HS đọc thơng tin Sgk (trang 15) GV nêu khái niệm “Nguyên tử loại” ? Em có nhận xét số p số e nguyên tử ? So sánh KL hạt p, n , e nguyên tử GV phân tích , thơng báo : Vậy khối lượng hạt nhân coi khối lượng nguyên tử HS làm tập Hoạt động 4:Lớp electon 7p GV thông báo thông tin Sgk GV hướng dẫn HS quan sát sơ đồ minh hoạ nguyên tử: H,O Na ? Nhận xét số lớp e Số e lớp Số p số e Dùng nguyên tử Na,O phân tích: + Na có lớp e + O có lớp e * GV giải thích nguyên tử O khái niệm kiến thức: - Yêu cầu HS dùng sơ đồ nguyên tử Na để giải thích * GV đưa sơ đồ nguyên tử Mg,N Ca ? HS nhận xét số e tối đa lớp 1,2,3 -Yêu cầu HS vẽ sơ đồ nguyên tử Si,Cl,K Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Nguyên tử loại có số p hạt nhân (tức điện tích hạt nhân) Số p = Số e Lớp e: e chuyển động nhanh quanh hạt nhân xếp thành lớp Mõi lớp có số e định - VD: Cấu tạo nguyên tử Oxi + Hạt nhân nguyên tử: có điện tích + Số p:8 + Số e quay quanh hạt nhân:8 + Số e cùng: * Số e tối đa : Lớp1: 2e Lớp2: 8e Lớp3: 8e Củng cố: 5p - GV đưa số mơ hình cấu tạo cho HS nhận xét số e, p, số lớp, số e lớp (bt1) - Nhắc lại toàn nội dung học Dặn dò : 1p Xem trước nội dung nguyên tố hoá học trả lời câu hỏi sau: Nguyên tố hoá học gì? Kí hiệu hố học viết ntn? Có NTHH phân loại Làm tập 1, 3, 4, (SGK) V Rút kinh nghiệm Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Tiết 2: ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT, PHÂN TỬ, CƠNG THỨC HĨA HỌC, HÓA TRỊ Ngày dạy: 07/07/2014 I Mục tiêu: Kiến thức: + Giúp HS hiểu đơn chất, hợp chất + HS phân biệt đơn chất kim loại phi kim + HS biết mẫu chất ngun tử khơng tách rời mà liên kết với xếp liền sát Kỹ năng: + Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng hợp giải thích vấn đề  sử dụng ngơn ngữ hố học xác: đơn chất hợp chất Trọng tâm: - Khái niệm đơn chất hợp chất, cơng thức hóa học, hóa trị - Đặc điểm cấu tạo đơn chất hợp chất II Chuẩn bị: Giáo án, tập củng cố III Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết giảng IV Tiến trình dạy: Ổn định: Bài cũ: Cấu tạo nguyên tử? Bài mới: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Đơn chất: 10p GV đặt tình huống: Nói lên mối liên hệ chất, nguyên tử, ngun tố hố học ? Ngun tố hố học có tạo nên chất không HS đọc thông tin Sgk GV thông báo: Thường tên đơn chất trùng với tên nguyên tố trừ ? Vậy đơn chất GV giải thích : Có số ngun tố tạo 2,3 dạng đơn chất ( Ví dụ nguyên tố Cacbon) HS quan sát tranh vẽ mô hình tượng trưng than chì, kim cương GV đặt tình huống: Than củi sắt có tính chất khác không? ? Rút khác tính dẫn điện, dẫn nhiệt ,ánh kim đơn chất ? Có kết luận đơn chất HS quan sát tranh mơ hình kim loại Cu phi kim khí H 2, khí O2 ? So sánh mơ hình xếp kim loại đồng với oxi, hydro ? Khoảng cách nguyên tử đồng, oxi Khoảng cách gần hơn? Hoạt đông 2: Hợp chất:10p HS đọc thông tin Sgk ? Các chất: H2O, NaCl, H2SO4 tạo nên từ NTHH GV thông báo: Những chất hợp chất ? Theo em chất ntn hợp chất Nội dung I Đơn chất: Đơn chất gì? Định nghĩa: Đơn chất nguyên tố hoá học cấu tạo nên - Đơn chất kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim - Đơn chất phi kim: Không dẫn điện, dẫn nhiệt, khơng có ánh kim 2.Đặc điểm cấu tạo: - Đơn chất KL: Nguyên tử xếp khít theo trật tự xác định - Đơn chất PK: Nguyên tử liên kết với theo số định (Thường 2) II.Hợp chất: 1.Hợp chất gì? * Định nghĩa: Hợp chất chất tạo nên từ NTHH trở lên - Hợp chất gồm: + Hợp chất vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4 Lê Đức Tồn GV giải thích dẫn VD HCVC HCHC GV cho học sinh quan sát tranh vẽ mô hình tượng trưng H2O, NaCl(hình 1.12, 1.13) ? Hãy quan sát nhận xét đặc điểm cấu tạo hợp chất Hoạt động 3: Phân tử:10p GV yêu cầu hs qs tranh vẽ 1.11, 1.12, 1.13 Sgk HS quan sát tranh vẽ mơ hình tuợng trưng phân tử hiđro, oxi, nước ? Mẫu khí hiđro mẫu khí oxi hạt phân tử có cách xếp Nhận xét ? Tương tự, nước, muối ăn ? Vậy hạt hợp thành chất GV: + Các hạt hợp thành chất đồng thành phần hình dạng kích thước + Mỗi hạt thể đầy đủ tính chất chất đại diện cho chất mặt hóa học gọi phân tử ? Phân tử hạt GV giải thích trường hợp phân tử kim loại; phân tử hạt hợp thành có vai trò phân tử Cu, Fe, Al, Zn, Mg - Cho học sinh nhắc lại định nghĩa NTK ? Tương tự em nêu định nghĩa PTK GV lấy ví dụ giải thích (H2O = 1.2 +16 = 18 đvC; CO2 = 12 + 16 = 44 đvC ) Từ VD HS nêu cách tính PTK chất ? Tính PTK hợp chất sau: O2, Cl2,CaCO3; H2SO4, Fe2(SO4)3 Trường THPT Trịnh Hoài Đức + Hợp chất hữu cơ: CH4 (Mê tan), C12H22O11 (đường), C2H2 (Axetilen), C2H4 (Etilen) 2.Đặc điểm cấu tạo: - Trong hợp chất: Nguyên tố liên kết với theo tỷ lệ thứ tự định III Phân tử: 1.Định nghĩa: VD: - Khí hiđro, oxi : nguyên tử loại liên kết với - Nước : 2H liên kết với 1O - Muối ăn: 1Na liên kết với 1Cl * Định nghĩa: Phân tử hạt đại diện cho chất, gồm số nguyên tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hố học chất 2.Phân tử khối: * Định nghĩa: (skg) 4.Củng cố: 5p * Cho HS nhắc lại nội dung : phân tử ? Phân tử khối gì? Khoảng cách chất thể rắn, lỏng, khí nào? * Cho HS làm tập * GV nhận xét, bổ sung cần thiết Bài tập 6: CO2 = 44, CH4 = 16, HNO3 = 63, KMnO4 = 158 5.Dặn dò:1p Học bài,Bài tập nhà: 4, 5, 7, (SGK) V Rút kinh nghiệm: Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Tiết 3: LUYỆN TẬP CHẤT, NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Ngày dạy: 10/07/2014 I Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố lại kiến thức chất nguyên tử, nguyên tố hóa học Kĩ năng: Giải tốn hóa học Trọng tâm: Cấu tạo nguyên tử, nguyên tố hóa học II Chuẩn bị: Giáo án, tập củng cố III Phương pháp: Thuyết giảng, hỏi đáp IV Tiến trình dạy: Ổn định Bài cũ: Định nghĩa chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1:Kiến thức cần nhớ I Kiến thức cần nhớ: GV cho HS nhắc lại kiến thức học(Vật thể, Sơ đồ mối quan hệ khái niệm: chất, nguyên tử, phân tử) Vật thể (tự nhiên nhân tạo) GV đưa sơ đồ câm , học sinh lên bảng điền từcụm từ thích hợp vào trống Vật thể Chất (tạo nên tử nguyên tố hoá học) (Tự nhiên, nhân tạo) Đơn chất Tạo nên tử Ntố (Tạo nên từ NTHH) (Tạo nên từ NTHH) (Tạo nên từ NTHH trở lên) Kloại – Pkim Hợp chất Tạo nên tử Ntố HC Vô – HC HCơ VD: (Hạt hợp thành (Hạt hợp thành ng tử hay phân tử) phân tử) GV nhận xét, bổ sung tổng kết khái niệm Hoạt động 2: Tổ chức trò chơi GV tổ chức cho HS trò chơi chữ để khắc sâu khái niệm học GV chia lớp theo nhóm, phổ biến luật chơi- cho điểm theo nhóm viẹc trả lời câu hỏi *Câu 1: (8 chữ cái) Hạt vơ nhỏ, trung hồ điện *Câu 2: ( chữ cái) Gồm nhiều chất trộn lẫn với *Câu 3: (7 chữ cái) Khối lượng phân tử tập trung hầu hết phần *Câu4: (8 chữ cái) Hạt cấu tạo nên nguyên tử, mang giá trị điện tích âm *Câu 5: (6 chữ cái) Hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên Tổng kết chất, nguyên tử phân tử: a) b) Nguyên tử gồm hạt nhân vỏ Nguyên tử số p gọi nguyên tố hoá học Nguyên tử khối khối lượng nguyên tử tính đvC c) Phân tử Lê Đức Tồn tử, mang giá trị điện tích dương *Câu6: (8 chữ cái) Chỉ tập trung nguyên tử loại( có số proton hạt nhân) Các chữ gồm: Ư,H, Â,N, P, T Nếu học sinh khơng trả lời có gợi ý GV tổng kết, nhận xét Trường THPT Trịnh Hoài Đức N e n g h h l p g u o a e r u y n t c o y e h n t t e n o h r o n t p a o n t Từ chìa khoá : PHÂN TỬ Củng cố:5p Nhắc lại nội dung bài, điểm lưu ý giải tốn Dặn dò:1p Hồn thành tập vào vở, xem trước tập nhà V Rút kinh nghiệm: Tiết 4: LUYỆN TẬP CHẤT, NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Ngày dạy: 10/07/2014 I Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố lại kiến thức chất nguyên tử, nguyên tố hóa học Kĩ năng: Giải tốn hóa học Trọng tâm: Cấu tạo ngun tử, nguyên tố hóa học II Chuẩn bị: Giáo án, tập củng cố III Phương pháp: Thuyết giảng, hỏi đáp IV Tiến trình dạy: Ổn định: Bài cũ: Định nghĩa chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung GV đưa 1số tập lên bảng phụ, hương dẫn HS cách làm Câu 1:20p Phân tử hợp chất gồm nguyên tử Giải: nguyên tố X liên kết với nguyên tử hiđro, nặng a, KLNT oxi là: 16 đvC nguyên tử oxi - Gọi hợp chất là: XH4 a, Tính NTK X,cho biết tên KHHH nguyên Ta có: XH4 = 16 đvC tố X X + 4.1 = 16 đvC b, Tính % khối lượng nguyên tố X hợp X = 16 -4 = 12 đvC chất Vậy X Cac bon, kí hiệu: C GV hướng dẫn: a,+ Viết CT hợp chất Biết NTK b, CTHH hợp chất CH4 oxi  X KLPT CH4 = 12 + 4.1 = 16 đvC b, Biết KLNT C phân tử, tìm % C KL nguyên tử C = 12 đvC U n n o Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Vậy: b, +Từ PTK hợp chất tìm NTK X + Tìm X 12 100% 75% 16 * BT2:( trang 31) Giải: a, Gọi CTPT hợp chất là: X2O Biết H2 = đvC, mà X2O nặng phân tử Hiđro 31 lần, nên: X2O = 2.31= 62 đvC b,  X2O = 2.X + 16 = 62 đvC 62  16  23dvC X= Vậy X Natri, kí hiệu: Na %C= Câu 2: Ở đâu có vật thể có chất vật thể làm Câu 2:7p nhơm : chậu, mâm, cửa Chất có đâu ? Hãy kể tên vật thể làm Câu 3: nhơm Muối ăn : có vị mặn, tan nước, không Câu 3: 8p cháy Hãy so sánh tính chất : vị, tính tan, tính cháy Đường : có vị ngọt, tan nước, cháy muối ăn đường ? Câu 4: Câu 4: 8p Nguyên tử hạt vơ nhỏ trung hòa điện Ngun tử ? Hãy kể tên hạt mang điện Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương vỏ nguyên tử ? tạo hay nhiều e mang điện tích âm Những loại hạt mang điện nguyên tử : Electron (e) : mang điện tích âm Proton (P) : mang điện tích dương Củng cố:5p Nhắc lại nội dung bài, điểm lưu ý giải tốn Dặn dò:1p Hồn thành tập vào vở, xem trước tập nhà V Rút kinh nghiệm: Tiết 5: LUYỆN TẬP ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT, PHÂN TỬ, CƠNG THỨC HĨA HỌC, HÓA TRỊ Ngày dạy: 11/07/2014 I Mục tiêu: Kiến thức: Luyện tập lại kiến thức đơn chât, hợp chất, phân tử, cơng thức hóa học, hóa trị Kĩ năng: Giải tốn hóa học, nắm lý thuyết chọn lọc Trọng tâm: Hóa trị nguyên tố II Chuẩn bị: Giáo án, tập củng cố III Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết giảng IV Tiến trình dạy: Ổn định Bài cũ: Bài mới: Lê Đức Toàn Hoạt động GV HS Hoạt động 1:Tính hố trị ngun tố: HS viết công thức tổng quát HS vận dụng công thức tổng quát để giải: a.x= b.y Tương tự: Tính hoá trị nguyên tố hợp chất sau: FeCl2, MgCl2, CaCO3, Na2CO3, P2O5 GV hướng dẫn HS làm tập 1,2, HS dựa vào Cl để tính hố trị nguyên tố hợp chất 3, 4, HS rút nhận xét áp dụng quy tắc làm tập Xác định hoá trị nguyên tố hợp chất sau: K2S, MgS, Cr2S3 Trường THPT Trịnh Hồi Đức Nội dung 1.Tính hố trị ngun tố: * Ví dụ: Tính hố trị Al hợp chất sau: AlCl3 (Cl có hố trị I) - Gọi hố trị nhơm a: 1.a = 3.I FeCl : a = II MgCl 2: a = II CaCO3 : a = II (CO3 = II) Na2SO3 : a = I P2O5 :2.a = 5.II a = V * Nhận xét: a.x = b.y = BSCNN Hoạt động 2: Lập cơng thức hố học hợp chất theo hoá trị GV cho HS làm tập Sgk (Ví dụ 1) 2.Lập cơng thức hố học hợp chất theo hoá trị: * VD1: CTTQ: SxOy Theo quy tắc: x VI = y II = x II   GV hướng dẫn HS chuyển công thức tổng quát thành y III dạng tỷ lệ: Vậy : x = 1; y = x b CTHH: SO3 a.x = b.y   y a * VD2 : Na x (SO4)y (x, y số nguyên đơn giản nhất) x II GV hướng dẫn HS cách tính x,y dựa vào BSCNN   y I GV hướng dẫn lập công thức hố học ví dụ CTHH : Na2SO4 * Lưu ý: Nhóm ngun tử cơng thức bỏ dấu * Bài luyện tập 5: ngoặc đơn PxHy : PH3 x II * HS đọc đề    CS2 CxSy : P (III) H y IV C (IV) S (II) x II    Fe2O3 FexOy: Fe (III) O y III Gọi HS lên bảng làm tập * Cơng thức hố học sau: HS tiếp tục làm tập (phần 2) *Bài tập 10.7 (Sbt) Lập cơng thức hố học hợp chất tạo Ba(OH)2 nguyên tố nhóm nguyên tử sau: CuNO3 Ba nhóm OH Al(NO)3 Cu NO3 Na3PO4 Al NO3 CaCO3 Na PO4 MgCl2 Ca CO3 Mg .Cl Củng cố:5p Nhắc lại nội dung bài, điểm lưu ý giải tốn Dặn dò:1p Hồn thành tập vào vở, xem trước tập nhà V Rút kinh nghiệm: Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hồi Đức Tiết 6: PHẢN ỨNG HĨA HỌC- PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Ngày dạy: 14/07/2014 I Mục tiêu Kiến thức: - Nắm vững khái niệm phản ứng hóa học, phản ứng hóa học xảy ra, nhận biết có phản ứng hóa học xảy Kĩ năng: Giải tập SGK, vận dụng giải thích Trọng tâm: Phản ứng hóa học viết phương trình hóa học II Chuẩn bị: Giáo án, tập củng cố III Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết giảng IV Tiến trình dạy: Ổn định: Bài cũ:6p Bài tập trang 38 SGK hóa Bài Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Phản ứng hóa học 5p Phản ứng hóa học: Gv: lấy ví dụ trang 45+ 46 sgk tượng vật Là trình biến đổi chất thành chất khác lý, tượng hóa học Chất tham gia: Gv: Yêu cầu hs nhắc lại tượng vật lý, Sản phẩm: tượng hóa học? Hs: chất biến đổi trạng thái mà giữ nguyên chất ban đầu gọi tượng vật lý Chất biến đổi thành chất khác gọi tượng hóa học Gv: lấy ví dụ tượng vật lý hóa học cho hs nắm Gv: trình biến đổi từ chất thành chất khác gọi phản ứng hóa học Gv: giảng giải: chất tham gia phản ứng chất bị biến đổi, chất sinh sản phẩm Gv: biểu diễn mũi tên 2.Lập phương trình hố học: Hoạt động 2: Phương trình hóa học 20p BT1: Gv: hướng dẫn hs lập pthh với pư sau: *Phương trình chữ: Bài tập 1: Cho Magiê tác dụng với oxi tạo sản phẩm Magiê + oxi  Magiê oxit Magiêoxit (Biết rằng:Magiê oxit gồm: Mg O) *Viết công thức hoá học chất phản ứng: Hs: viết pt chữ, cơng thức hóa học chất phản Mg + O2  MgO ứng GV: Theo định luật bảo toàn khối lượng: Số nguyên tử 2Mg + O2 2MgO nguyên tố trước sau phản ứng không đổi HS nêu số nguyên tử oxi vế phương trình GV hướng dẫn HS thêm hệ số trước MgO GV dẫn dắt để HS làm cho số nguyên tử Mg vế phương trình cân HS phân biệt số trước Mg số tử phân tử O2 Ví dụ: Lập phương trình hoá học: (Hệ số khác số) Bài tập 2: Hydro + oxi  Nước Hs lập phương trình hố học Hydro, oxi theo H2 + O2  H2O bước: Lê Đức Tồn +Viết phương trình chữ +Viết cơng thức hố học chất trước sau phản ứng +Cân số nguyên tử nguyên tố GV lưu ý cho HS viết số, hệ số GV Kết luận định nghĩa pthh Hoạt động 3: Bài tập áp dụng 15p Gv: đưa tập 2, 3, sgk trang 57 + 58 cho hs làm Củng cố: Trường THPT Trịnh Hoài Đức 2H2 + O2 2 H2O *Phương trình hố học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học Đáp án: a 4Na + O2  2Na2O b P2O5 + 3H2O  2H3PO4 3a 2HgO  2Hg + O2 b 2Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O 5a Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 -HS nhắc lại nội dung -HS đọc phần ghi nhớ Dặn dò: -Học Làm tập: 2,3,5,7, (sgk- 57,58) - Xem trước phần lại V Rút kinh nghiệm: Tiết 7: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Ngày dạy: 14/07/2014 I Mục tiêu 1.Kiến thức: - HS hiểu nội dung định luật, biết giải thích định luật dựa vào bảo toàn khối lượng nguyên tử phản ứng hoá học - Biết vận dụng định luật để làm tập hoá học Kỹ năng: Viết phương trình chữ, giải tập Trọng tâm: Định luật bảo toàn khối lượng áp dụng tập II.Chuẩn bị: Giáo án, tập III Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết giảng IV Tiến trình dạy: Ổn định Bài cũ: Lồng vào Bài mới: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Tìm hiểu thí nghiệm 7p GV giới thiệu thí nghiệm hình 2.7 (Sgk) + Đặt đĩa cân A cốc (1) (2) có chứa dung dịch BaCl2 Na2SO4 Nội dung 1.Thí nghiệm : (Sgk) 10 Lê Đức Ton Ngày giảng: 9A: Trng THPT Trnh Hoi c 9B: 9C: Tiết 63: Tinh bột xenlulozơ 9D: I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm đợc công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử tinh bột xenlulozơ - Nắm đợc tính chất lí học, tính chất hoá học ứng dụng tinh bột, xenlulozơ Kỹ năng: Viết đợc PTHH thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ phản ứng tạo thành chất xanh Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc cẩn thận làm thí nghiệm II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy học: - GV:+ SGK, SGV, giáo án + Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn, ống hút, kẹp gỗ + Hoá chất: Tinh bột, xenlulozơ, dd iôt, nớc cất - HS: SGK, ghi III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 9D: Kiểm tra cũ: Nêu TCVL TCHH saccarozơ Viết PTPƯ minh hoạ HS lm tập 2, trang 155 Sgk Dạy mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần ®¹t 132 Lê Đức Tồn 1.Ho¹t ®éng 1: - HS quan sát hình (trang 156) - GV đa số loại cây, hạt, Sau cho HS xác định loại chứa nhiều tinh bột, xenlulozơ 2.Hoạt động 2: - GV cho HS quan s¸t mÉu tinh bét, xenlulozơ Yêu cầu nhận xét trạng thái, màu sắc - HS quan sát, nhận xét khả hoà tan nớc tinh bột xenlulozơ trớc sau đun nóng 3.Hoạt động 3: - Yêu cầu HS nhận xét (Tinh bột xenlulozơ) : + Thành phần phân tử + Khối lợng phân tử - GV thông báo: Tinh bột xenlulozơ polime, mắt xích phân tử giá trị trung bình Các phân tử tinh bột xenlulozơ có khối lợng phân tử lớn đợc tạo từ mắt xÝch - C6H10O5- Trường THPT Trịnh Hồi Đức I Tr¹ng thái tự nhiên: - Tinh bột: Hạt, củ, (Lúa, ngô, khoai ) - Xenlulozơ: Sợi bông, tre, gỗ, nứa II TÝnh chÊt vËt lÝ: - Tinh bét: ChÊt rắn màu trắng, không tan nớc nhiệt độ thờng, nhng tan đợc nớc nóng tạo dung dịch keo gọi hồ tinh bột - Xenlulozơ: Chất rắn màu trắng, không tan nớc đun nóng III Đặc điểm cấu tạo phân tử: - Phân tử tinh bột xenlulozơ đợc tạo tành nhiỊu nhãm - C6H10O5- liªn kÕt víi nhau: - C6H10O5- C6H10O5- C6H10O5- + Tinh bét: (- C6H10O5-)n  n 1.200  6.000 + Xenluloz¬: (- C6H10O5-)n  n 10.000 14.000 4.Hoạt động 4: - GV: Nếu đun tinh bột xenlulozơ với dung dịch axit loãng xảy trình thuỷ phân tạo glucozơ - GV viết PTHH 5.Hoạt động 5: * GV làm thí nghiệm: + Nhỏ dd iôt vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột + Đun nóng ống nghiệm, quan sát - GV yêu cầu HS nêu tợng quan sát đợc - GV thông báo : Dựa vào tợng thí nghiệm trên, iôt dùng để nhận biết hồ tinh bột 6.Hoạt động 6: - GV nêu lên trình hình thành tinh bột xenlulozơ - Yêu cầu HS nêu thí dụ ứng dụng tinh bột xenlulozơ IV Tính chất hoá học: Phản ứng thuỷ phân: ,t (- C6H10O5-)n + nH2O  Axit   nC6H12O6 (Tinh bột (Glucozơ) Xenlulozơ) Tác dụng tinh bét víi i«t: * ThÝ nghiƯm : * HiƯn tợng : - Hồ tinh bột xuất màu xanh - Đun nóng : Màu xanh biến - Để ngi : Mµu xanh hiƯn IV øng dơng : - Tinh bột : + Lơng thực + Nguyên liệu sản xuất đờng glucozơ rợu etylic - Xenlulzơ: Sản xuất giấy, vải sợi, đồ gỗ, vật liệu xây dựng 4.Củng cố: * Bài tập 1: Trình bày PPHH để phân biệt chất: a Tinh bột, glucozơ, saccarozơ 133 Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức b Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ * Bài tập 2: Từ nguyên liệu ban đầu tinh bột, viết PTPƯ để điều chế etylaxetat GV gợi ý: Tinh bột Saccarozơ Glucozơ Rợu etylic Axit axetic Etylaxetat Híng dÉn häc sinh häc ë nhµ: - Häc bài, làm tập: 1, 2, 3, Sgk trang 158 * GV híng dÉn c©u Sgk ,t a PTHH: (- C6H10O5-)n + nH2O  Axit   nC6H12O6 162n tÊn 180n tÊn tÊn ? tÊn - Theo ra, khối lợng glucozơ thu đợc từ tÊn tinh bét lµ: 1.180n mGlucozo  1,1111111 (t ) 162n - Vì hiệu suất đạt 80% nên lợng glucozơ thu đợc là: 80 mGlucozo 1,1111111 0,8888889 (t ) 100 b PTHH: C6H12O6  2C2H6O + 2CO2 180 tÊn 92 tÊn tan ? tÊn - Theo phơng trình , khối lợng rợu etylic tạo lµ: 92 mRuouetylic  0,454321(t ) 180 - Vì hiệu suất đạt 75% nên khối lợng rợu tạo là: 75 mRuouetylic 0,454321 0,341(t ) 100 _ Ngày giảng: 9A: 9B: 9C: TiÕt 64: protein 9D: I Mơc tiªu: 1.KiÕn thức: - Nắm đợc protein chất thiếu đợc thể sống Nắm đợc protein có khối lợng phân tử lớn có cấu tạo phân tử phức tạp nhiều amino axit tạo nên - Nắm đợc hai tính chất quan trọng protein phản ứng thủy phân đông tụ Kỹ năng: Vận dụng số kiến thức đợc học protein để giải thích số tợng thực tế Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc cẩn thận làm thí nghiệm II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy häc: - GV: + SGK, SGV, gi¸o ¸n + Dơng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ + Hoá chất: Lòng trắng trứng, dung dịch rợu etylic, nớc, lông gà - HS: SGK, ghi III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chøc: 9A: 9B: 9C: 9D: KiĨm tra bµi cò: 134 Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử tinh bột, xelulozơ tính chất hóa học chúng HS chữa tập trang 158 Sgk Dạy mới: Hoạt động thầy trò 1.Hoạt động 1: - GV thông báo: Protein có nhiều thể ĐV, TV Tuy nhiên, số loài TV, số phận có hàm lợng protein cao, thí dụ nh đỗ tơng 2.Hoạt động 2: - GV giới thiệu thành phần nguyên tố protein - GV thông báo: Protein có hai loại: + Protein đơn giản đợc tạo thành từ amino axit + Protein phức tạp amino axit có thành phần amino axit 3.Hoạt động 3: - GV thông báo : Khi đun nóng protein dung dịch axit bazơ, protein bị thủy phân sinh amino axit Sự thủy phân protein xảy nhờ tác dụng men nhiệt độ thờng - GV gọi HS lên viết PTPƯ dạng chữ 4.Hoạt động 4: *GV hớng dẫn HS làm thí nghiệm: Đốt cháy tóc, sừng lông gà, lông vịt - Yêu cầu HS quan sát, nêu nhận xét 5.Hoạt động 5: * GV hớng dẫn HS làm thí nghiệm: Cho lòng trăng trứng vào hai ống nghiệm + ống 1: Thêm nớc, lắc nhẹ đun nóng + ống 2: Cho thêm rợu etylic lắc - Gọi HS nêu tợng rút nhận xét 6.Hoạt động 6: ? Em nêu ứng dụng protein Nội dung kiến thức cần đạt I Trạng thái tự nhiên: - Có thể ngời, ĐV, TV: Trứng, thịt, máu sữa, tóc, sừng, móng, rễ, thân, lá, quả, hạt II Thành phần cấu tạo phân tử: Thành phần nguyên tố: - Chứa C, H, O, N lợng nhỏ S, P, kim loại Cấu tạo phân tử: - Phân tử khối lớn có cấu tạo phức tạp - Protein đợc cấu tạo từ cac amino axit, phân tử amino axit tạo thành "mắt xích" phân tử protein III Tính chất: Phản ứng thuỷ phân: Protein + nớc t, axit bazo Hỗn hợp amino axit Sù ph©n hđy bëi nhiƯt: - Khi đun nóng mạnh nớc, protein bị phân hủy tạo chất bay có mùi khét Sự đông tụ: - Một số protein tan đợc nớc, tạo thành dung dịch keo, đun nóng thêm hóa chất vào dung dịch thờng xảy kết tủa Hiện tợng gọi đông tụ IV ứng dụng : - Làm thức ¨n - C«ng nghiƯp dƯt, da, mÜ nghƯ 4.Cđng cố: * Bài tập 1: Em nêu tợng xảy vắt chanh vào sữ bò sữa đậu nành * Bài tập 2: Tơng tự nh axit axetic (H2N- CH2- COOH) tác dụng đợc víi: Na, Na2CO3 , NaOH, C2H5OH 135 Lê Đức Tồn Trng THPT Trnh Hoi c Em viết PTPƯ ®ã 2H2N- CH2- COOH + 2Na  2H2N- CH2- COONa + H2 2H2N- CH2- COOH + Na2CO3  2H2N- CH2- COONa + H2O + CO2 H2N- CH2- COOH + NaOH  H2N- CH2- COONa + H2O H SO4 ,t H2N- CH2- COOH + C2H5OH     H2N- CH2- COOC2H5+ H2O Híng dÉn häc sinh häc ë nhµ: - Häc bµi, lµm tập: 1, 2, 3, Sgk trang 160 Ngày giảng: 9A: 9B: 9C: Tiết 65: polime (TiÕt 1) 9D: I Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Nắm đợc định nghĩa, cấu tạo cách phân loại, tính chất chung polime Nắm đợc khái niệm chất dẻo, tơ, cao su ứng dụng chủ yếu loại vật liệu thực tế Kỹ năng: Từ CTCT số polime viết CT tổng quát, từ suy công thức monome ngợc lại Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc học tập II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy học: - GV: + SGK, SGV, giáo ¸n + MÉu polime: Tói PE, cao su, vá d©y điện, mẫu xăm lốp xe - HS: SGK, ghi III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn ®Þnh tỉ chøc: 9A: 9B: 9C: 9D: KiĨm tra cũ: Viết CTPT tinh bột, xenlulozơ protein Nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử chất so với rợu etylic, glucozơ, metan HS chữa tập Sgk Dạy mới: Hoạt động thầy trò 1.Hoạt động 1: - Yêu cầu HS viết công thức tinh bột, xenlulozơ, polietilen ? Nhận xét đặc điểm chung kích thớc phân tử, khối lợng phân tử - GV bổ sung đa định nghĩa * GV đặt vấn đề: Polime đợc phân loại nh nào? - GV đa số polime nh: Tơ tằm, bông, cao su, nhựa PE, nhựa PVC ? Em phân loại theo nguồn gốc Nội dung kiến thức cần đạt I Khái niệm polime: Polime gì? * Polime chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với tạo thành * Phân loại: - Polime thiên nhiên (có sẵn tự nhiên): Tinh bột, xenlulozơ, protein, cao su thiên nhiên - Polime tổng hợp (do ngời tổng hợp từ chất đơn giản): polietilen, PVC, tơ nilon, cao su buna 136 Lê Đức Tồn Trường THPT Trịnh Hồi Đức 2.Ho¹t động 2: Polime có cấu tạo tính chất nh - GV cho HS đọc thông tin Sgk nào? ? Nhận xét công thức chung mắt a Cấu tạo: xích polime - Polime thiên nhiên hay tổng hợp cấu tạo nhiều mắt xích liên kết với ? Nhận xét mạch liên kết polime - GV cung cấp thêm thông tin - Mạch thẳng mạch nhánh 3.Hoạt động 3: - Yêu cầu HS cho biết: Trạng thái, khả b Tính chất: bay hơi, tính tan nớc, r- - Thờng chất rắn, không bay ợu cđa mét sè polime thĨ - Kh«ng tan nớc dung ? Nêu tính chất chung polime môi thờng Một số polime tan đợc axeton, xăng 4.Củng cố: * Bài tập: Hãy mắt xích phân tử polime sau: PVC, polipropilen, polietilen Híng dÉn häc sinh häc ë nhà: - Học bài, làm tập: 1, 2,4 Sgk trang 165 - GV híng dÉn bµi tËp 5: + Polime đem đốt cháy polietilen + Polivinyl clorua, protein đen đốt cháy có sản phẩm khác CO2, H2O + Tinh bột đốt cháy cho tỉ lệ CO2, H2O không phù hợp Ngày giảng: 9A: 9B: 9C: TiÕt 66: polime (TiÕt 2) 9D: I Môc tiêu: 1.Kiến thức: Nắm đợc khái niệm chất dẻo, tơ, cao su ứng dụng chủ yếu loại vật liệu thực tế Kỹ năng: Tõ CTCT cđa mét sè polime viÕt CT tỉng qu¸t, từ suy công thức monome ngợc lại Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc học tập II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy häc: - GV: + SGK, SGV, gi¸o ¸n + MÉu polime: Chất dẻo, tơ, cao su - HS : Su tầm số mẫu chất dẻo, tơ, cao su, tìm hiểu chất dẻo, tơ, cao su ứng dụng chúng đời sống III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 9D: Kiểm tra cũ: Polime gì? Phân loại Nêu cấu tạo tính chất polime HS chữa tập Sgk Dạy mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt 1.Hoạt động 1: I ứng dụng polime: - GV cho HS quan s¸t mét sè vËt dụng đ- Chất dẻo gì? ợc chế tạo từ chất dẻo, mô tả cách chế tạo * Chất dẻo vật liệu có tính dẻo đ- 137 Lờ c Ton vật dụng - HS đọc khái niệm Sgk - Từ khác màu sắc vật dụng, yêu cầu HS cho biết thành phần chất dẻo - Yêu cầu HS liên hệ vật dụng đợc chế tạo từ chất dẻo để nêu u điểm chất dẻo (nh so sánh vài đồ vật gỗ, kim loại với chất dẻo) 2.Hoạt động 2: - GV cho HS quan sát số loại tơ: Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, tơ nilon - HS đọc khái niệm Sgk - GV cho HS xem sơ đồ phân loại tơ ? Dựa vào đâu để phân loại tơ Có loại tơ, kể tên - GV cho HS quan sát tranh hình 5.17 ? Nêu u điểm loại tơ Trng THPT Trnh Hoi c ợc chế tạo từ polime * Thành phần: - Thành phần chính: Polime - Thành phần phụ : Chất dẻo hóa, chất độn, chất phụ gia * Ưu điểm: Nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt, dễ gia công * Nhợc điểm: Kém bền với nhiệt Tơ gì? * Tơ polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng kéo dài thành sợi * Phân loại: - Tơ thiên nhiên (có sẵn tự nhiên): Tơ tằm, sợi bông, sợi đay - Tơ hóa học: + Tơ nhân tạo (chế biến hóa học từ polime thiên nhiên): Tơ visco, tơ axetat + Tơ tổng hợp (chế tạo từ chất đơn giản): Tơ nilon- 6.6, tơ capron * u điểm: - Tơ hóa học: bền, đẹp, giặt dễ sạch, phơi mau khô Cao su gì? * Cao su polime(thiên nhiên hay tổng hợp) có tính đàn hồi * Phân loại: - Cao su thiên nhiên ( mủ cao su) - Cao su tổng hợp(chế tạo từ SP đơn giản) * u điểm: - Đàn hồi, không thấm nớc, không thấm khí, chịu mài mòn, cách điện 3.Hoạt ®éng 3: - GV cho HS quan s¸t mét sè vật mẫu cao su ? Kể tên vật dụng đợc chế tạo từ cao su - GV làm thí nghiệm đàn hồi cao su - GV hớng dẫn HS liên hệ vật dụng đợc chế tạo từ cao su để nêu đợc u điểm cao su 4.Củng cố: Thế chất dẻo, tính dẻo? Nêu vật dụng sản xuất từ tơ mà em biết Việt Nam có địa phơng sản xuất tơ tiếng? Hãy nêu cac vật dụng xung quanh đợc chế tao tõ cao su mµ em biÕt? TÝnh chÊt chung cđa vật liệu gì? Hớng dẫn học sinh học nhà: - Học bài, làm tËp: Sgk trang 165 _ 138 Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Ngày giảng: 9A: Tiết 67: 9B: 9C: thực hành: tính chÊt cđa gluxit 9D: I Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: Cđng cố kiến thức phản ứng đặc trng glucozơ, saccarozơ, tinh bột Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm, rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì học tập thực hành hóa học Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc cẩn thận làm thí nghiệm II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy học: - GV: + SGK, SGV, giáo án + Dụng cụ: Giá đựng ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn + Hoá chất: Dung dịch glucozơ, ddNaOH, ddAgNO3, ddNH3 - HS: Nắm TCHH hợp chất glucozơ, saccarozơ, tinh bột III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 9D: Kiểm tra cũ: Nêu TCHH rợu glucozơ, saccarozơ, tinh bột Dạy mới: Hoạt động thầy trò 1.Hoạt động 1: * GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm: Cho vµi giọt dung dịch bạc nitrat vào dung dịch amoniăc đựng ống nghiệm, lắc nhẹ Sau cho tiếp 1ml dung dịch glucozơ vào, lắc khẽ, đun nóng nhẹ (hoặc đặt vào cốc nớc nóng) - Hớng dẫn HS quan sát tợng xảy ống nghiệm Nhận xét TCHH glucozơ Viết PTPƯ 2.Hoạt động 2: - GV đặt vấn đề: Có dung dịch gồm glucozơ, saccarozơ hồ tinh bột (loãng) đựng lọ bị nhãn Em nêu cách phân biệt lọ dung dịch - GV gọi HS trình bày cách làm * GV hớng dẫn HS làm thÝ nghiƯm: Nhá 1-2 giät dd iot vµo ba dd ống nghiệm Để riêng lọ đựng dd nhận biết đợc Lấy hai ống nghiệm đánh số thứ tự với hai lọ dd lại Cho vào èng nghiƯm 3ml dd amoniac, thªm tiÕp giät dd AgNO3 vào lắc mạnh Tiếp tục cho vào hai ống nghiệm 3ml dd đựng lọ tơng ứng råi ng©m èng nghiƯm cèc níc nãng Néi dung kiến thức cần đạt I Tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Tác dụng glucozơ với bạc nitrat dung dịch amoniac * Hiện tợng: Có chất rắn màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm * PTHH: C6H12O6 + Ag2O  NH  3  C6H12O7 + 2Ag Phản ứng tráng gơng Thí nghiệm 2: Phân biệt glucozơ, sacca rozơ, tinh bột * Hiện tợng: - Nhá 1- giät dd iot vµo dd ®ùng èng nghiƯm: NÕu thÊy xt hiƯn mµu xanh lµ hå tinh bét - Nhá 1- giät dd AgNO NH3 vào hai dd lại, ®un nãng nhĐ: NÕu thÊy xt hiƯn Ag kÕt tđa bám vào thành ống nghiệm dd glucozơ - Còn lại dd saccarozơ * PTHH: C6H12O6 + Ag2O NH  3  C6H12O7 + 2Ag  Ph¶n øng tráng gơng 139 Lờ c Ton Trng THPT Trnh Hoi c - Hớng dẫn HS quan sát tợng xảy ống nghiệm Ghi chép, nhận xét tợng xảy Viết PTPƯ 3.Hoạt động 3: II Tờng trình: - GV hớng dẫn HS làm tờng trình * Học sinh viết tờng trình theo mẫu 4.Cđng cè: - GV nhËn xÐt, rót kinh nghiƯm giê thùc hµnh - HS thu dän hãa chÊt, vƯ sinh dụng cụ - phòng thực hành Hớng dẫn học sinh học nhà: - Ôn lại kiến thức hóa học vô hóa học hữu Chuẩn bị cho sau ôn tập, kiểm tra học kì II _ Ngày giảng: 9A: 9B: 9C: Tiết 68: ôn tập cuối năm (Tiết 1) 9D: I Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Häc sinh thiÕt lập đợc mối quan hệ chất vô cơ: Kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối đợc biểu diễn sơ đồ học - Biết chọn chÊt thĨ ®Ĩ chøng minh cho mèi quan hƯ đợc thiết lập - Vận dụng tính chất chất vô học để viết đợc PTHH biểu diễn mối quan hệ chất Kỹ năng: Rèn kĩ năng: Biết thiết lập mối liên hệ chất vô dựa tính chất phơng pháp điều chế chúng Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc học tập II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy học: - GV: + SGK, SGV, giáo án + Bảng phụ - HS: Ôn tập kiến thức kim loại, phi kim loại hợp chất vô III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9C: Kiểm tra cũ: Kết hợp 9B: 9D: Dạy mới: Hoạt động thầy trò 1.Hoạt động 1: - Yêu cầu HS : Nội dung kiến thức cần đạt Phần I: Hóa vô I Kiến thức cần nhớ: Mối quan hệ loại hợp chất vô cơ: 140 Lờ c Ton + Nhớ lại chất vô học xếp theo cột kim loại phi kim + Dùng mũi tên để biểu diễn mối quan hệ cặp chất có - Yêu cầu nhóm thảo luận đa kết nhóm GV yêu cầu HS thảo luận để đa kết 2.Hoạt động 2: - Phân công nhóm bàn thực nhiệm vụ định - Yêu cầu 2- HS lên bảng thực - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn chọn phơng án phơng án 3.Hoạt động 3: - GV giao tập cho nhóm bàn dãy bàn Yêu cầu HS giải tập bảng phụ - Yêu cầu đại diện báo cáo, nhóm khác lắng nghe- bổ sung * Bµi tËp 1: Sgk trang 167 - Nhãm báo cáo Nhóm bổ sung * Bài tập 2: Sgk trang 167 - Nhãm b¸o c¸o Nhãm bỉ sung * Bµi tËp 3: Sgk trang 167 - Nhãm b¸o c¸o Nhãm bỉ sung * Bài tập 4: Sgk trang 167 - Nhóm báo cáo Nhóm bổ sung * Bài tập 5: Sgk trang 167 - C¸c nhãm thùc hiƯn - Gäi HS lên bảng làm Trng THPT Trnh Hoi c Kim loại Phi kim (1) (9) (3) (6) Oxit bazơ Muối Oxit axit (2) (4) (7) (10) Baz¬ (5) (8) Axit Ph¶n øng hãa häc thĨ hiƯn mèi quan hƯ: - ViÕt c¸c PTHH thĨ biĨu diƠn sù biÕn đổi qua lại loại chất nh sau: a Kim lo¹i Muèi b Phi kim Muèi c Kim loại Oxit bazơ d Kim loại Axit e Oxit baz¬ Muèi g Oxit axit Muèi II Bµi tËp: * Bµi tËp 1: Cã thĨ nhËn biÕt nh sau: a Zn hc q tÝm, Na2CO3 b Fe quỳ tím, CaCO3 c Cho Na2CO3 CaCO3 vào è/n ®ùng dd H2SO4 d - Cã khÝ, chÊt rắn tan hết, Na2CO3 - Có khi, có kết tủa tạo thành, CaCO3 * Bài tập 2: Cã thĨ cã d·y chun ®ỉi sau: (1) ( 2) ( 3) FeCl3   Fe(OH)3    Fe2O3   Fe ( 4)    FeCl2 * Bài tập 3: Có thể điều chế cách: - Điện phân dd NaCl bão hòa có màng ngăn: 2NaCl + 2H2O  DPCMN    2NaOH + H2 + Cl2 - Điều chế theo dãy chuyển đổi: NaCl   HCl   Cl2 * Bµi tËp 4: Cã thÓ nhËn biÕt nh sau: - Dïng quú tÝm ẩm nhận đợc: + Khí Clo (làm màu giấy quỳ tím) + Khí CO2 ( làm đỏ giấy quú tÝm) * Bµi tËp 5: - ViÕt PTHH 141 Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức 3,2 0,05mol - Chất rắn màu đỏ Cu: 64 - Số mol Fe p/ (1): 0,05(mol) %Fe  58,33% ; %Fe2O3 41,67% 4.Củng cố: - Phơng pháp giải toán: + Khắc sâu nội dung tập chữa dạng tập thờng gặp + Cho HS nhắc lại nội dung kiến thức qua tập Hớng dẫn học sinh học nhà: - Ôn tập hóa hữu chuẩn bị cho sau - Làm tập: 3, 6, Sgk trang 168 _ Ngµy giảng: 9A: 9B: 9C: 9D: Tiết 69: ôn tập cuối năm (Tiết 2) I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố lại kiến thức học chất hữu Hình thành mối liên hệ chất - Củng cố kĩ giải tập, kĩ vận dụng kiến thức vào thực tế Kỹ năng: rèn kĩ viết PTHH hợp chất hữu tính toán hoá học Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc học tập 142 Lờ Đức Tồn Trường THPT Trịnh Hồi Đức II Chn bÞ tài liệu Thiết bị dạy học: - GV: + SGK, SGV, giáo án + Bảng phụ - HS: Ôn tập kiến thức chất hữu III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chøc: 9A: 9B: 9C: 9D: KiĨm tra bµi cò: Kết hợp Dạy mới: Hoạt động thầy trò 1.Hoạt động 1: - Yêu cầu HS : Nhớ lại lên bảng viết CTPT, CTCT hiđrocacbon học, rợu etylic, axit axetic; CTPT số gluxit 2.Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS nhớ lại loại phản ứng hóa học hóa hữu Yêu cầu em cho biết các loại phản ứng đặc trng cho loại hợp chất học Yêu cầu HS viết số PTHH minh họa 3.Hoạt động 3: - GV yêu cầu HS nêu ứng dụng quan trọng chất hữu học đời sống sản xuất 4.Hoạt động 4: - GV giao tập cho nhóm Yêu cầu HS giải tập phiếu học tập (bảng phụ) - Yêu cầu đại diện báo cáo, nhóm khác lắng nghe- bổ sung * Bµi tËp 1: Sgk trang 168 - Nhãm báo cáo Nhóm bổ sung * Bài tập 2: Sgk trang 168 - Nhãm b¸o c¸o Nhãm bỉ sung * Bµi tËp 3: Sgk trang 168 - Nhãm b¸o c¸o Nhãm bỉ sung * Bài tập 4: Sgk trang 168 - Nhóm báo cáo Nhóm bổ sung * Bài tập 5: Sgk trang 168 - Nhãm b¸o c¸o Nhãm nhË xét Nội dung kiến thức cần đạt Phần II: Hóa hữu I Kiến thức cần nhớ: Công thức cấu tạo: Metan, etilen, axetilen, benzen,rợu etylic, axit axetic Các phản ứng quan trọng: a Phản ứng cháy hiđrocacbon, rợu etylic b Phản ứng metan, benzen víi clo, brom c Ph¶n øng céng cđa etilen axetilen, phản ứng trùng hợp etilen d Phản øng cđa rỵu etilic víi axit axetic, víi natri e Phản ứng axit axetic với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối g Phản ứng thủy phân chất béo, gluxit, protein C¸c øng dơng: a øng dơng cđa hidrocacbon b.øng dơng cđa chÊt bÐo, gluxit, protein c øng dơng polime II Bài tập: * Bài tập 1: Điểm chung: a Đều hiđrocacbon b Đều dẫn xuất hiđrocacbon c Đều hợp chất cao phân tử d Đều este * Bài tập 2: a Đều nhiên liệu b Đều gluxit * Bài tập 3: - HS đa kết lên bảng phụ * Bài tập 4: - Câu câu e * Bài tập 5: Phơng pháp nhận biết a TN1: Dùng dd Ca(OH)2  CO2 TN2: Dïng dd Br2d  nhËn biÕt khÝ 143 Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài c lại b TN1: Dùng Na2CO3 CH3COOH TN2: Cho t/d víi Na  C2H5OH c TN1: Cho t/d víi Na2CO3  axit axetic TN2: Cho t/d víi AgNO NH3 d  C6H12O6 * Bµi tËp 6: - Công thức phân tử C2H4O2 * Bài tập7: - ChÊt A lµ Protein * Bµi tËp 6: Sgk trang 168 - C¸c nhãm thùc hiƯn - Gäi HS lên bảng làm * Bài tập 7: Sgk trang 168 - Đại diện nhóm lên bảng làm 4.Củng cố: - Phơng pháp giải toán hữu + Khắc sâu nội dung tập chữa dạng tập thờng gặp + Cho HS nhắc lại nội dung kiến thức qua bµi tËp Híng dÉn häc sinh häc ë nhµ: - Xem lại toàn nội dung tập kiến thức học - Chuẩn bị giấy bút đồ dùng học tập buổi sau kiểm tra HKII _ Ngày giảng: 9A: 9B: 9C: Tiết 70: Kiểm tra cuối năm 9D: I Mục tiªu: 1.KiÕn thøc: KiĨm tra viƯc tiÕp thu kiÕn thøc vµ vËn dơng cđa häc sinh sau häc xong chơng trình hoá học Kỹ năng: Kiểm tra kĩ viết PTHH, kĩ tính toán trình bày lời giải toán hoá học Thái ®é: Gi¸o dơc tÝnh cÈn thËn , tù gi¸c học tập học sinh II Chuẩn bị tài liệu Thiết bị dạy học: - GV: Đề kiểm tra, đáp án - HS: Giấy kiểm tra đồ dùng học tập III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 9D: Kiểm tra cũ: Dạy mới: đề kiểm tra học kì ii I phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ A B, C, D đứng trớc đáp án câu sau Câu Cát trắng, đá vôi sôđa nguyên liệu dùng để sản xuất: A đồ sành B đồ sứ C xi măng D thuỷ tinh Câu phản ứng đặc trng metan phản ứng nào? A Ph¶n øng thÕ víi clo B Ph¶n øng céng C Phản ứng với nớc D Phản ứng phân huỷ Câu Hoá chất dùng để loại bỏ tạp chất CO2 khỏi hỗn hợp CH4, CO2 là: A dung dÞch HCl d B dung dÞch Ca(OH)2 d C Dung dịch Br2 d D khí Cl2 Câu Có công thức cấu tạo mạch vòng ứng với công thức phân tử C3H6? A B C D 144 Lê Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoi c Câu Trong chất sau, chất cháy sinh số mol nớc lớn số mol CO2? A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 C©u Bằng cách (1)dầu mỏ thô, ngời ta thu đợc xăng, dầu hoả nhiều sản phẩm khác Để tăng thêm lợng xăng ngời ta tiến hành(2)dầu nặng A (1) chng cÊt, (2) cr¾ckinh B (1) chng cÊt, (2) chng cất C (1) crắckinh, (2) chng cất D (1) phân tÝch, (2) chng cÊt II phÇn tù luËn : (7 điểm) Câu 1.(2đ) Viết PTHH thực chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): (1) ( 2) ( 3) ( 4) C2H4   C2H5OH    CH3COOH   CH3COOC2H5    CH3COONa Câu 2.(2đ) Nêu phơng pháp hoá học để phân biệt chất nhóm chất sau: a) Etilen metan b) Etilen, khí hiđrô khí cacbonic Câu 3.(3đ) Cho 7,6g hỗn hợp rợu etylic axit axetic tác dụng hết với Na thu đợc 1,68 lít khí hiđrô (đktc) Viết phơng trình phản ứng xảy tính khối lợng chất hỗn hợp ban đầu ( Cho C = 12; H = 1; O =16; Na = 23 ) đáp án - THANG ĐIểM I phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh đáp án câu đợc 0,5 điểm Câu Đáp án D A B D C A II phần tự luận : (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Mỗi phơng trình viết đúng, đủ điều kiện (nếu có) đợc 0,5 điểm (1) C2H4 + H2O Axit    C2H5OH (2) C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O  Mengiam   H SO ,t (3) CH3COOH + C2H5OH   4 d  CH3COOC2H5 + H2O (4) CH3COOC2H5 + NaOH Câu 2:(2điểm) t CH3COONa + C2H5OH a) - Cho lần lợt khí vào nớc brôm, trờng hợp thấy nớc brôm màu etilen: CH2 = CH2 + Br2 CH2Br - CH2Br (0,5đ) (không màu) - Chất lại etilen (0,5đ) b) - Cho lần lợt khí vào nớc brôm, trờng hợp thấy nớc brôm màu etilen (0,25đ) - Cho hai khí lại vào nớc vôi lấy d, trờng hợp thấy nớc vôi vẩn đục khí CO2: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O - Chất khí lại H2 (0,5đ) (0,25đ) Câu 3: (3,0 điểm) 145 Lờ Đức Toàn Trường THPT Trịnh Hoài Đức Gäi x, y lần lợt số mol rợu etylic axit axetic Khối lợng hỗn hợp: 46x + 60y = 7,6 (1) (0,25đ) Phản ứng với Na: C2H5OH + Na C2H5ONa + mol x mol H2 mol ? CH3COOH + Na  CH3COONa + H2 (0,5®) mol mol y mol Sè mol H2: (0,5®) ? 1,68 x y + = = 0,075  x + y = 0,15 (2) 22,4 2 Từ (1) (2) ta có hệ phơng tr×nh: 46x + 60y = 7,6 x + y = 0,15 Gi¶i ta cã: x = 0,1 ; y = 0,05 Khèi lỵng rỵu etylic : 46 0,1 = 4,6g Khèi lỵng axit axetic: 60 0,05 = 3g (0,25đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác đợc điểm tối đa 4.Củng cố : - Nhắc học sinh xem lại Chuẩn bị thu - Nhận xét tinh thần thái độ làm học sinh Hớng dẫn học sinh học nhà: - Làm lại kiểm tra vào tập - Ôn tập lại toàn nội dung chơng trình hoá học 146 ... khái niệm phản ứng hóa học, phản ứng hóa học xảy ra, nhận biết có phản ứng hóa học xảy Kĩ năng: Giải tập SGK, vận dụng giải thích Trọng tâm: Phản ứng hóa học viết phương trình hóa học II Chuẩn... NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Ngày dạy: 10/07/2014 I Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố lại kiến thức chất nguyên tử, nguyên tố hóa học Kĩ năng: Giải tốn hóa học Trọng tâm: Cấu tạo nguyên tử, nguyên tố hóa học II... tập lại kiến thức đơn chât, hợp chất, phân tử, công thức hóa học, hóa trị Kĩ năng: Giải tốn hóa học, nắm lý thuyết chọn lọc Trọng tâm: Hóa trị nguyên tố II Chuẩn bị: Giáo án, tập củng cố III Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hóa học 9 đổi mới, giáo án hóa học 9 đổi mới, Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất:, I.TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn