Đáp án luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 5

6 56 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đáp án - Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Số mol He thu được Bảo toàn điện tích và số khối ta được X cũng là He → Để tạo mol He cần mol Li phân rã → Để tạo 4,5 mol He cần 2,25 mol Li phân rã → → Khối lượng Li ban đầu: Câu 15 Chọn B Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Chọn C Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Mạch chứa R và L nên i chỉ có thể trễ pha π/4 so với u Chọn A Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 thukhoacaodang/ Khoa2018 ... tạo 4 ,5 mol He cần 2, 25 mol Li phân rã → → Khối lượng Li ban đầu: Câu 15 Chọn B Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Chọn C Câu 28 Câu... có thể trễ pha π/4 so với u Chọn A Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 thukhoacaodang/ Khoa20 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 5 , Đáp án luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn