Đề lý thuyết hay và khó số 8 môn vật lý

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Trong máy thu vô tuyến, phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có tần số A micrơ B mạch chọn sóng C mạch tách sóng D loa Câu Khi sử dụng máy thu vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài để: A tách tín hiệu cần thu khỏi sóng mang cao tần B khuếch đại tín hiệu thu C thay đổi tần số sóng tới D thay đổi tần số riêng mạch chọn sóng Câu Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm mắc nối tiếp với điện trở điện áp xoay chiều cảm kháng cuộn dây √3 lần giá trị điện trở Pha dòng điện đoạn mạch so với pha điện áp hai đầu đoạn mạch là: A nhanh góc π/6 B chậm góc π/3 C nhanh góc π/3 D chậm góc π/6 Câu Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện hoạt động dựa tượng A phản xạ sóng điện từ B giao thoa sóng điện từ C khúc xạ sóng điện từ D cộng hưởng sóng điện từ Câu Phát biểu sai nói sóng điện từ A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kỳ B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha π/2 C Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên tuần hồn theo thời gian Câu Đối với sóng học sóng ngang truyền A chất rắn, chất lỏng chất khí B chất rắn, bề mặt chất lỏng, chân không C chất rắn bề mặt chất lỏng D mơi trường rắn khí Câu Khi nói sóng siêu âm, phát biểu sau sai A Sóng siêu âm gặp vật cản bị phản xạ B Sóng siêu âm có tần số lớn 20 kHz C Trong môi trường, sóng siêu âm có bước sóng lớn bước sóng sóng hạ âm D Sóng siêu âm truyền chất rắn Câu Tai người nghe âm phát từ nguồn âm có chu kì dao động giá trị sau A 0,4 s B 0,4 ms C 0,4 μs D 0,4 ns Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A Lực cản môi trường B Độ chênh lệch tần số ngoại lực tần số riêng hệ C Biên độ ngoại lực D Pha ban đầu ngoại lực Câu 10 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều hệ số cơng suất mạch là: A giảm B giảm tăng C tăng D không thay đổi Câu 11 Mạch nối tiếp RLC mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng tần số cơng suất mạch thay đổi nào? A giảm sau tăng B tăng sau giảm C ln giảm D ln tăng Câu 12 Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng A Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, khơng sáng B Vừa sáng dần ℓên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu C Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu D Hồn tồn khơng thay đổi Câu 13 Phát biểu sau sóng khơng đúng? A Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vận tốc dao động phần tử sóng B Để phân loại sóng người ta vào phương truyền sóng phương dao động C Trong q trình truyền sóng phần tử vật chất khơng truyền mà dao động vị trí định D Mơi trường có tính đàn hồi cao sóng dễ lan truyền Câu 14 Nếu nguyên tử oxi bị hết electron mang điện tích A + 1,6.10-19 C B – 1,6.10-19 C C + 12,8.10-19 C D - 12,8.10-19 C Câu 15 Trong dao động điều hòa lắc lò xo, đồ thị biểu diễn phụ thuộc lực kéo theo li độ A đường thẳng B đường elip C đường tròn D đoạn thẳng Câu 16 Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học khơng đúng? A Tốc độ truyền sóng tốc độ dao động phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua B Tần số sóng tần số dao động phần từ vật chất mơi trường mà sóng truyền qua C Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần từ vật chất mơi trường mà sóng truyền qua D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ sóng Câu 17 Khi nguồn sáng chuyển động, tốc độ truyền ánh sáng chân khơng có giá trị A nhỏ c B lớn c C lớn nhỏ c, phụ thuộc vào phương truyền tốc độ nguồn D c, không phụ thuộc phương truyền tốc độ nguồn Câu 18 Khi khối lượng vật nặng tăng lần tần số dao động lắc lò xo A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 19 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ, dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang Động lắc đạt giá trị cực tiểu A lò xo khơng biến dạng B vật có vận tốc cực đại C vật qua vị trí cân D lò xo có chiều dài cực đại Câu 20 Hai âm có độ cao hai âm có A cường độ âm B mức cường độ âm C biên độ D tần số Câu 21 Chất điểm dao động điều hòa đổi chiều chuyển động lực kéo A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C đổi chiều D khơng Câu 22 Tại thành phố Hải Phòng có dạng nhà máy phát điện sau đây: A Nhà máy điện hạt nhân B Nhà máy nhiệt điện C Nhà máy thủy điện D Nhà máy điện mặt trời Câu 23 Trong nhạc cụ, hộp đàn, thân kèn, sáo có tác dụng A làm tăng độ cao độ to âm B lọc bớt tạp âm tiếng ồn C giữ cho âm phát có tần số ổn định D vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm nhạc cụ phát Câu 24 Nhận định sóng âm sai ? A Các loại nhạc cụ khác phát âm có âm sắc khác B Độ cao đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào tần số sóng âm C Mọi sóng âm gây cảm giác âm D Âm thanh, siêu âm, hạ âm có chất Câu 25 Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím Câu 26 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức xác định lực kéo tác dụng lên vật li độ x F = –kx Nếu F tính niutơn (N), X tính mét (m) k tính A N/m2 B N.m2 C N/m D N.m Câu 27 Khi đường kính khối kim loại đồng chất tăng lần điện trở khối kim loại A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 28 Trong trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ A Tăng theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ B Giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ C Tỉ ℓệ thuận với thời gian D Tỉ ℓệ nghịch với thời gian Câu 29 Gọi T chu kỳ vật nhỏ dao động điều hòa Năng lượng vật A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T B vật vật qua vị trí cân C biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T D động vật vật qua vị trí cân Câu 30 Chiết suất tỉ đối hai môi trường suốt A lớn góc tới tia sáng lớn B cho biết tia sáng bị lệch nhiều hay từ môi trường vào môi trường C lớn góc khúc xạ nhỏ D tỉ số góc khúc xạ góc tới Câu 31 Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng A đường thẳng B đường elip C đoạn thẳng D đường hình sin Câu 32 Khi nói sóng âm, phát biểu sau không đúng? A Khi cường độ âm, nghe âm cao “to” nghe âm trầm B Độ to âm tỉ lệ thuận với mức cường độ âm C Cường độ âm lớn cảm giác âm to D Âm có tần số lớn nghe cảm giác thấy cao Câu 33 Trường hợp sau ta khơng có tụ điện? A Giữa hai kim loại sứ B Giữa hai kim loại khơng khí C Giữa hai kim loại nước vôi D Giữa hai kim loại nước tinh khiết Câu 34 Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo B Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật C Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh thật Câu 35 Khi sóng âm sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước A tốc độ truyền sóng âm bước sóng sóng điện từ giảm B tốc độ truyền sóng âm giảm, bước sóng sóng điện từ tăng C bước sóng sóng âm tăng, bước sóng sóng điện từ giảm D bước sóng sóng âm bước sóng sóng điện từ tăng Câu 36 Trong mạng điện pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại I0 dòng điện qua hai pha có cường độ A I0/3, ngược chiều với dòng B I0/2, chiều với dòng C I0/3, chiều với dòng D I0/2, ngược chiều với dòng Câu 37 Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước thì: A tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng B tốc độ truyền sóng bước sóng giảm C tốc độ truyền sóng bước sóng tăng D tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm Câu 38 Chọn câu đúng: Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thì: A Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật nằm màng lưới B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới C Màng lưới phải dịch lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật ln nằm màng lưới D Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới Câu 39 Khi chiều dài khối kim loại đồng chất tiết diện tăng lần điện trở suất kim loại A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định Câu 40 Mức cường độ âm âm có cường độ âm I xác định công thức: A B C D thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... tần số dòng điện xoay chiều hệ số công suất mạch là: A giảm B giảm tăng C tăng D không thay đổi Câu 11 Mạch nối tiếp RLC mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng khơng đổi tần số thay... chu kỳ vật nhỏ dao động điều hòa Năng lượng vật A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T B vật vật qua vị trí cân C biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T D động vật vật qua... thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo B Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật C Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 8 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 8 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn