100 câu hỏi lý thuyết hay và khó ôn thi THPT quốc gia 2018 môn vật lý

21 53 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

100 câu hỏi lý thuyết hay khó ơn thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý Câu Đài tiếng nói nhân dân thành phố HCM phát sóng FM có tần số 99,9 MHz thuộc loại sóng A sóng dài B sóng cực ngắn C sóng ngắn D sóng trung Câu Phát biểu sau dao động cưỡng sai? A Biên độ dao động cưỡng ln thay đổi q trình vật dao động B Dao động cưỡng dao động vật tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa theo thời gian C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng đạt giá trị cực đại tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ Câu Vật dao động tắt dần có A ln giảm theo thời gian B li độ giảm dần theo thời gian C pha dao động giảm dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Câu Với mức cường độ âm thích hợp, tai người bình thường nghe âm có tần số nằm khoảng từ A 20kHz đến 30kHz B 500Hz đến 1500Hz C 160Hz đến 25kHz D 10Hz đến 2000Hz Câu Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A Tăng bước sóng tín hiệu B Tăng tần số tín hiệu C Tăng chu kì tín hiệu D Tăng cường độ tín hiệu Câu Chọn phát biểu Tia hồng ngoại tia tử ngoại A có tần số lớn tần số tia X B có tính đâm xun mạnh C kích thích số chất phát sáng D gây số phản ứng hóa học Câu Chọn phát biểu đúng? A Lực hạt nhân lực liên kết nuclon, có tác dụng khoảng cách ngắn vào cỡ 10-10 m B Các nguyên tử mà hạt nhân có số notron khác số proton gọi đồng vị C Độ hụt khối hạt nhân độ chênh lệch tổng khối lượng nuclon tạo thành hạt nhân khối lượng hạt nhân D Năng lượng liên kết hạt nhân lượng tối thiểu cần cung cấp để nuclon ( đứng riêng rẽ ) liên kết với tạo thành hạt nhân Câu Phát biểu sau nói sóng cơ? A Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang B Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc D Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường truyền Câu Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 10 Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k, khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa Tần số góc lắc tính cơng thức A B C D Câu 11 Cho điện tích điểm –Q; điện trường điểm mà gây có chiều A hướng phía B hướng xa C phụ thuộc độ lớn D phụ thuộc vào điện môi xung quanh Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Tại thời điểm ban đầu, chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm, thời điểm t = T/4 chất điểm có A gia tốc B li độ cực đại C tốc độ D động cực đại Câu 13 Cho hai động x1 = 2cos(10πt + π/3) cm, x2 = 6cos(10πt + φ) cm Hai dao động gọi ngược pha φ có giá trị A _ 2π/3 B 2π/3 C π/3 D _ π/3 Câu 14 Chọn phương án Quang phổ liên tục vật nóng sáng A phụ thuộc vào chất vật B phụ thuộc nhiệt độ chất vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật Câu 15 Các sóng vơ tuyến xuyên qua tầng điện li có bước sóng vào cỡ A vài chục mét B vài mét C vài trăm mét D vài nghìn mét Câu 16 Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Nếu gọi u hiệu điện A B tụ điện điện tích B biến thiên A trễ pha π/2 so với u B sớm pha π/2 so với u C ngược pha với u D pha với u Câu 17 Sóng vi ba lò vi sóng phát có tần số 2450 MHz Sóng thuộc loại A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C sóng siêu âm D sóng vơ tuyến Câu 18 Laze nguồn sáng phát A chùm sáng song song, kết hợp, cường độ lớn B số xạ đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn C chùm sáng đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn D chùm sáng trắng song song, kết hợp, cường độ lớn Câu 19 Hai dao động ngược pha A biên độ hai dao động gấp số lẻ lần B độ lệch pha số chẵn lần π C độ lệch pha số lẻ lần π D độ lệch pha số nguyên lần π Câu 20 Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ điện từ lan truyền không gian B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng dọc sóng ngang D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với Câu 21 Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng A, tần số 50 Hz chạy dây dẫn Trong thời gian s, số lần cường độ dòng điện có độ lớn A là? A 50 B 100 C 200 D 400 Câu 22 Hiện tượng sau chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang – phát quang C Hiện tượng tán sắc ánh sáng D Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng Câu 23 Chọn phát biểu Chiếu chùm sáng trắng hẹp từ khơng khí vào nước theo phương xiên góc với mặt nước Nếu tia sáng đơn sắc có góc lệch A lớn có tốc độ lớn so với tia đơn sắc lại B nhỏ có tốc độ lớn so với tia đơn sắc lại C nhỏ có bước sóng nhỏ so với tia đơn sắc lại D lớn có bước sóng lớn so với tia đơn sắc lại Câu 24 Nếu nguyên tử oxi bị hết electron mang điện tích A + 1,6.10-19 C B – 1,6.10-19 C C + 12,8.10-19 C D - 12,8.10-19 C Câu 25 Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B Những điểm mặt nước nằm đường trung trực AB A đứng yên không dao động B dao động với biên độ bé C dao động với biên độ lớn D dao động với biên độ có giá trung bình Câu 26 Ngày để phẫu thuật y học, người ta sử dụng loại tia sau đây? A Tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia X B Tia hồng ngoại tia tử ngoại C Tia tử ngoại tia laze D Tia laze, tia X tia gamma Câu 27 Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm xét tăng lần cường độ điện trường A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 28 Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = A.cosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến bằng: A số nguyên nửa bước sóng B số bán nguyên lần nửa bước sóng C số bán nguyên lần bước sóng D số nguyên lần bước sóng Câu 29 Trong dao động điều hồ vật, đại lượng sau dao động thay đổi theo thời gian? A Tần số B Biên độ C Pha dao động D Chu kì Câu 30 Phát biểu sau khơng nói hạt β+ hạt β-? A Có khối lượng B Được phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trường hai tụ bị lệch hai phía khác D Được phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) Câu 31 Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện ω = 1/√LC thì: A Cường độ dòng điện dao động pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch B Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại C Công suất tiêu thụ trung bình mạch đạt cực đại D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Câu 32 Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào A công suất nguồn phát âm B độ đàn hồi nguồn âm C số lượng nguồn âm D tính đàn hồi khối lượng riêng môi trường Câu 33 Kết luận sau sai ? A Tia hồng ngoại tử ngoại dùng để sấy sản phẩm nơng nghiệp, tia X dùng để kiểm tra khuyết tật sản phẩm công nghiệp B Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn phát C Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa thiết bị điện tử D Tia tử ngoại bị nước hấp thụ mạnh Câu 34 Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì: A Năng lượng phôtôn chùm sáng đơn sắc B Năng lượng phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát C Năng lượng phơtơn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) D Năng lượng phơtơn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn Câu 35 Chọn câu trả lời không đúng.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với cos φ =1 A 1/Lω = Cω B P = UL C Z/R =1 D U ≠ UR Câu 36 Cường độ dòng điện tức thời ln sớm pha so với điện áp xoay chiều đoạn mạch đoạn mạch A Chỉ có cuộn cảm L B Gồm L nối tiếp C C Gồm R nối tiếp C D Gồm R nối tiếp L Câu 37 Khi từ khơng khí vào thủy tinh, lượng phơton ánh sáng A giảm bước sóng tăng B khơng đổi bước sóng tăng C khơng đổi bước sóng giảm D tăng bước sóng giảm Câu 38 Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp đặt A B dao động với tần số ngược pha, điểm mơi trường truyền sóng cực đại giao thoa hiệu đường hai sóng từ hai nguồn kết hợp truyền tới A B C D Câu 39 Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau sai? A Dao động tắt dần lúc có hại B Nguyên nhân tắt dần dao động lực cản C Biên độ dao động tắt dần giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần chậm lượng ban đầu truyền cho hệ dao động lớn lực cản môi trường nhỏ Câu 40 Trong dao động điều hòa, vector gia tốc: A đổi chiều vị trí biên B ln hướng vị trí cân li độ x ≠ C có hướng khơng thay đổi D hướng với vector vận tốc Câu 41 Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A phát quang chất rắn B tán sắc ánh sáng C quang điện D quang điện Câu 42 Một sóng âm truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 43 Cường độ dòng điện khơng đổi xác định công thức sau đây? A I = qt B I = q/t C I = t/q D I = q/e Câu 44 Chọn đáp án sai Chuyển động tròn có A quỹ đạo đường tròn B tốc độ dài khơng đổi C tốc độ góc khơng đổi D vectơ gia tốc khơng đổi Câu 45 Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất khí áp suất lớn bị nung nóng C Chất rắn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu 46 Hiện công nghệ đèn LED có bước nhảy vọt ứng dụng thị trường dân dụng công nghiệp cách rộng rãi phân hiển thi thiết bị điện tử , đèn quảng cáo , đèn giao thơng , trang trí nội thất, ngoại thất… Nguyên lí hoạt động đèn LED dựa vào tượng: A Quang phát quang B Điện phát quang C Catơt phát quang D Hóa phát quang Câu 47 Khi nguồn điện bị đoản mạch A khơng có dòng điện qua nguồn B điện trở nguồn đột ngột tăng C dòng điện qua nguồn lớn D dòng điện qua nguồn nhỏ Câu 48 Đặt điện áp u = U0cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Cảm kháng cuộn cảm lúc A ωL B 1/2ωL C 2ωL D 1/ωL Câu 49 Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B A pha B lệch pha góc π/4 C vng pha D ngược pha Câu 50 Khi vật dao động điều hòa A vận tốc li độ pha B gia tốc li độ pha C gia tốc vận tốc pha D gia tốc li độ ngược pha Câu 51 Chọn câu sai: A dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động C cộng hưởng dao động, tần số dao động hệ tần số riêng hệ D dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn Câu 52 Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng có tính chất chung sau đây? A Có thể kích thích phát quang số chất B Có chất sóng điện từ C Là tia khơng nhìn thấy D Khơng bị lệch điện trường, từ trường Câu 53 Để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lý tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng ngắn B sóng trung C sóng cực ngắn D sóng dài Câu 54 Chọn phát biểu sai Xét lắc đơn dao động điều hòa tác dụng trọng lực lực căng dây, chu kì dao động lắc thay đổi A giảm chiều dài dây treo giữ nguyên thông số khác B tăng chiều dài dây treo giữ nguyên thông số khác C thay đổi gia tốc trọng trường nơi đặt lắc giữ nguyên thông số khác D thay đổi khối lượng vật nặng giữ nguyên thông số khác Câu 55 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, i = I0cos ωt cường độ dòng điện qua mạch u = U0cos(ωt + φ) điện áp hai đầu đoạn mạch Công suất tiêu thụ đoạn mạch tính theo biểu thức A P =UI B P = 1/2 U0I0cosφ C P = I2Z D P = RI02 Câu 56 Hiện tượng quang điện tượng A tạo thành electron dẫn lỗ trống chất bán dẫn tác dụng ánh sáng có bước sóng thích hợp B ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại C êlectron chuyển động nhiệt mạnh kim loại bị chiếu sáng D êlectron bị bứt khỏi khối chất khối chất bị nung nóng Câu 57 Trong phòng điều trị vật lí trị liệu bệnh viện thường trang bị bóng đèn dây tóc vonfram có cơng suất từ 250 W đến 1000 W bóng đèn nguồn A phát tia X dùng để chiếu điện, chụp điện B phát tia hồng ngoại để sưởi ấm giúp máu lưu thông tốt C phát tia tử ngoại chữa bệnh còi xương, ung thư da D phát tia hồng ngoại có tác dụng diệt vi khuẫn Câu 58 Cơng thức xác định cường độ điện trường gây điện tích điểm Q < 0, điểm chân khơng cách điện tích điểm khoảng r là: ( lấy chiều véctơ khoảng cách làm chiều dương): A B C D Câu 59 Trong công thức sau, cơng thức khơng phải để tính lượng điện trường tụ điện A W = Q2/(2C) B W = QU/2 C W = CU2/2 D W = C2/(2Q) Câu 60 Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn A heli B sắt C urani D cacbon Câu 61 Một lắc lò xo dao động điều hòa Gia tốc vật nhỏ lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với: A độ lớn vận tốc vật B độ lớn li độ vật C biên độ dao động lắc D chiều dài lò xo lắc Câu 62 Tia hồng ngoại tia tử ngoại A có tần số lớn tần số Rơnghen B có tác dụng nhiệt C có tính đâm xun mạnh D kích thích nhiều chất phát quang Câu 63 Chọn phát biểu sai Đối với chất điểm dao động điều hồ với tần số f A vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f B gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f C động biến thiên điều hoà với tần số f D biến thiên điều hoà với tần số 2f Câu 64 Chọn câu nói đặc trưng sinh lí âm A Mức cường độ âm số đo độ to B Âm có tần số lớn nghe trầm C Âm sắc màu sắc âm D Âm nốt “La 4” cao nốt “Mi 4” Câu 65 Chọn câu A Sóng điện từ có bước sóng lớn khả truyền xa cao B Trong sóng vơ tuyến, sóng dài có lượng bé nhất, truyền xa C Những dao động điện từ có tần số từ 100Hz trở xuống, sóng điện từ chúng truyền xa D Ban ngày sóng trung truyền xa Câu 66 Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A photon phụ thuộc vào khoảng cách tử photon tới nguồn phát B photon chùm sáng đơn sắc C photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon D photon lượng nghỉ electron Câu 67 Tần số dao động điều hòa lắc lò xo khơng phụ thuộc vào A độ cứng lò xo B khối lượng nặng C gia tốc trọng trường D chiều dài lò xo Câu 68 Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ thuận với A diện tích mạch B tốc độ biến thiên từ thơng qua mạch C độ lớn từ thông gửi qua mạch D điện trở mạch Câu 69 Chọn phương án SAI: A Ánh sáng lân quang kéo dài thời gian sau tắt ánh sáng kích thích B Ánh sáng huỳnh quang bị tắt nhanh tắt ánh sáng kích thích C Sự huỳnh quang phát quang chất lỏng khí D Sự lân quang phát quang chất lỏng khí Câu 70 Tia hồng ngoại tia tử ngoại A có tần số lớn tần số tia Rơnghen B có tính đâm xun mạnh C kích thích số chất phát sáng D gây số phản ứng hóa học Câu 71 Cho xạ có tần số f truyền mt có chiết suất n Năng lượng photơn A hf B hf/n C nhf D (n+1)hf Câu 72 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau không đúng? A biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực B tần số dao động trì tần số riêng hệ dao động C biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào quan hệ tần số ngoại lực tần số riêng dao động D tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Câu 73 Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 74 Một vật thực đồng thời hai dao động phương tần số có phương trình là: x1 = A1cos(ωt + φ1) (cm) x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm) Biên độ dao động tổng hợp A B C D Câu 75 Trong dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau không đúng? A Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật B Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo C Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng Câu 76 Mắt viễn mắt A nhìn vật vơ cực phải đeo kính B khơng điều tiết, tiêu điểm vật nằm trước võng mạc C có điểm cực cận xa mắt so với cực cận người bình thường D tiêu cự mắt có giá trị nhỏ mắt thường Câu 77 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Photon không tồn trạng thái đứng yên B Photon ánh sáng đơn sắc khác mang lượng C Nếu không bị hấp thụ, lượng photon không đổi truyền xa D Trong chân không, photon bay với tốc độ 3.108 m/s Câu 78 Chọn câu đúng? Một ánh sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước có A bước sóng giảm B bước sóng tăng C tần số giảm D tần số tăng Câu 79 Tia hồng ngoại khơng có tính chất sau đây? A Biến điệu sóng điện từ B Làm phát quang số chất C Tác dụng nhiệt mạnh D Tác dụng lên số loại phim ảnh Câu 80 Điện trở kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào A nhiệt độ kim loại B chất kim loại C kích thước vật dẫn kim loại D hiệu điện hai đầu vật dẫn kim loại Câu 81 Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 82 Trong động không đồng ba pha, tốc độ quay rôto A nhỏ tốc độ quay từ trường B lớn tốc độ quay từ trường C nhỏ lớn tốc độ quay từ trường D tốc độ quay từ trường Câu 83 Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sai A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy Câu 84 Đơn vị khối lượng nguyên tử u A B C D khối lượng nguyên tử 1/12 khối lượng hạt nhân cacbon 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon khối lượng hạt nhân cacbon Câu 85 Phát biểu sau tia hồng ngoại không ? A Tia hồng ngoại vật nung nóng phát B Tia hồng ngoại làm phát quang số chất khí C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại có tần số nhỏ 4.1014 Hz Câu 86 Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào: A Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ mơi trường B Hiện tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C Hiện tượng cộng hưởng điện tử mạch LC D Hiện tượng giao thoa sóng điện từ Câu 87 So với âm có tần số f1 = 5000 Hz âm có tần số f2 = 1000 Hz có cảm giác âm A to B thấp C nhỏ D cao Câu 88 Tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng trắng bị phân tích thành màu qua lăng kính B chùm tia sáng trắng bị lệch phía đáy lăng kính truyền qua lăng kính C tia sáng đơn sắc bị đổi màu qua lăng kính D chùm sáng phức tạp bị phân tích thành nhiều màu đơn sắc qua lăng kính Câu 89 Xét tương tác hai điện tích điểm môi trường xác định Khi lực đẩy Cu – lông tăng lần số điện mơi A tăng lần B không đổi C giảm lần D giảm lần Câu 90 Đơn vị đo cường độ âm là: A N/m2 B W/m C B D W/m2 Câu 91 Tia sau không tạo thành phôtôn? A Tia γ B Tia laze C Tia hồng ngoại D Tia α Câu 92 Hai dao động pha A biên độ hai dao động gấp số lẻ lần π B độ lệch pha số nguyên lần π C độ lệch pha số lẻ lần π D độ lệch pha số chẵn lần π Câu 93 Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian t, số hạt nhân chất chưa bị phân rã A B C D Câu 94 Tổng trở đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp khơng thể tính theo cơng thức: A B C D Câu 95 Sóng điện từ q trình lan truyền điện từ trường biến thiên không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kỳ B véc tơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn C điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 D điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha Câu 96 Chiếu xiên chùm sáng hẹp (coi tia sáng) gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D tia khúc xạ ánh sáng lam, tia sáng vàng bị phản xạ toàn phần Câu 97 Hạt nhân tạo thành hạt A êlectron nuclôn B prôtôn nơtron C nơtron êlectron D prôtôn êlectron Câu 98 Phát biểu sai? A bên bóng thủy tinh tế bào quang điện chân khơng B dòng quang điện có chiều từ anot sang catot C tế bào quang điện, điện trường hướng từ anot sang catot D catot tế bào quang điện kim loại Câu 99 Khi âm truyền từ nước khơng khıı́ thì: A Bước sóng giảm, tần số khơng đổi B Bước sóng tăng, tần số khơng đổ i C Bước sóng tăng, tần số tăng D Bước sóng giảm, tần số tăng Câu 100 Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều? A Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn chu kỳ dòng điện C Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn khoảng thời gian D Công suất tỏa nhiệt tức thời đoạn mạch có giá trị cực đại √2 lần cơng suất tỏa nhiệt trung bình thukhoacaodang/ ... thuộc vào chất vật B phụ thuộc nhiệt độ chất vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật Câu 15 Các sóng vơ tuyến xuyên qua tầng điện li có bước sóng vào cỡ A vài chục... chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 74 Một vật thực đồng thời... B C D Câu 75 Trong dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau không đúng? A Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật B Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo C Tần số góc vật phụ thuộc vào khối
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu hỏi lý thuyết hay và khó ôn thi THPT quốc gia 2018 môn vật lý , 100 câu hỏi lý thuyết hay và khó ôn thi THPT quốc gia 2018 môn vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn