C0202 giao thoa sóng cơ học

33 56 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0202 - Giao thoa sóng học Câu 1 Cho hai nguồn phát sóng S1, S2 trên mặt nước dao động điều hòa với phương trình  giống hệt nhau là u = 10cos(80πt) cm trong phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền  sóng bằng 18 m/s và biên độ sóng khơng đổi trong q trình lan truyền. Điểm M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 với khoảng cách tương ứng là 15 cm và 30 cm.  Biên độ dao động của phần tử mơi trường tại M và độ lệch pha của dao động tại M  so với dao động kích thích tại hai nguồn S1, S2 lần lượt là  A.  7 cm; 3π/8 rad B 10 cm; π rad C 7 cm; π rad D 10 cm; π/3 rad B - Trả lời A ID: 274460 Level: 31 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (26) Lời giải & Bình luận Theo dõi 14 Tháng lúc 14:51 Link fb: Ta có: Đặt Ta lại có: Pha ban đầu M Độ lệch pha dao động M so với dao động nguồn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải 01628837670 dấu suyra cuối khó hiểu giúp tớ với Trả lời 22/9/2016 lúc 19:39 hoanglinh208 -pi với pi bạn khác chiều quay thơi nên lấy pi hay -pi giống 22/9/2016 lúc 22:38 toidaidot dùng cthuc delta phi = 2pi.d/lamda lại ko kết đúng? Trả lời 2/10/2016 lúc 13:25 toidaidot ý hỏi chỗ độ lệch pha ý Trả lời 2/10/2016 lúc 13:26 Teamonline cơng thức tính độ lệch pha sóng thành phần mà, đề yêu cầu điểm M Trả lời 24/11/2016 lúc 15:17 anhemruaha dao thoa sóng mà bạn Trả lời 11/10/2016 lúc 22:45 anhemruaha giao thoa sóng nên ko dùng denta phi đc nha Trả lời 11/10/2016 lúc 22:45 luuhungtdvp lại 15+30 Trả lời 18/10/2016 lúc 20:15 hoctaprenluyen cơng thức tính độ lệch pha bạn Trả lời 18/10/2016 lúc 20:17 luuhungtdvp mk tưởng trị tuyệt đối trừ mà Trả lời 18/10/2016 lúc 21:21 hoanglinh208 ý bạn sao? Trả lời 18/10/2016 lúc 22:1 tuanmeo11a cách làm : dentaphi=2pi*|(d1-d2)/lamda| dùng ? hai cách khác ? Trả lời 19/10/2016 lúc 17:29 JinTran đề hỏi độ lệch pha sóng M Trả lời 19/10/2016 lúc 17:30 tuanmeo11a hai khác -giải thích giùm vs ?? Trả lời 19/10/2016 lúc 18:42 phuongdac2411 mà giải tương tự vid thầy thày tính giá trị a=|-7.65| d1= 15, d2=30.vậy mà d1=15 d2=30 a=|7.65| tớ thấy têta lời giải tính 0??? Trả lời 26/10/2016 lúc 21:10 dieukhanh99 denta phi=2pi/lamda* có pi thơi Trả lời 10/11/2016 lúc 14:58 hoangquyettam nên dùng hai cơng thức giống gup voi Trả lời 4/12/2016 lúc 9:37 voquocdin phi M lại công z trừ Trả lời 30/12/2016 lúc 15:3 huytuan03051997 óc chó thật Trả lời 8/1/2017 lúc 0:8 Phamhongsonnb yess 26/4/2017 lúc 23:1 Phamhongsonnb gbm,uyl 26/4/2017 lúc 23:1 LeAnhDuc080997 cau sai ngu buc vai Trả lời 15/4/2017 lúc 23:21 phamduccghd oke Trả lời 16/4/2017 lúc 21:57 dinhluongfgh câu dễ nhầm? Trả lời 16/4/2017 lúc 22:48 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 16 cm, đang dao động điều  hòa trên phương thẳng đứng với phương trình giống hệt nhau u = 2cos(40πt + π/4)  cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 70 cm/s và biên độ sóng khơng đổi trong quá trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của đoạn S1S2, điểm M ở mặt chất lỏng và  nằm trên đường trung trực của S1S2 sao cho M dao động cùng pha với hai nguồn.  Khoảng cách gần nhất giữa M và O xấp xỉ bằng  A.  10,5 cm B 2,5 cm C 3,2 cm D 6,8 cm D - Trả lời A ID: 274461 Level: 12 (23) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 14 Tháng lúc 14:57 Link fb: Ta có: cm Mà cm , Để M pha với nguồn cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thuhuong3010 để lamda lamda m tn Trả lời 20/9/2016 lúc 14:31 hoanglinh208 để lamđa ẩn số bạn tìm kmin Trả lời 20/9/2016 lúc 17:4 thuhuong3010 ý m mét bạn Trả lời 25/9/2016 lúc 19:33 reus98 mét hay cm dk bạn Trả lời 25/9/2016 lúc 19:36 hoanglinh208 bạn để mét d bạn phải để sang mét nha klq mà reus98 98 thi lại Trả lời 25/9/2016 lúc 20:52 nguyen1999vu klq mà mod 98 làm quen Trả lời 25/9/2016 lúc 20:54 Vinh258 d > 16/2 v Trả lời 29/9/2016 lúc 22:48 nguyen1999vu d=16/2 trúng vs trung điểm nhỏ k thể nằm trung trực dc Trả lời 29/9/2016 lúc 22:49 huypro41127 kmin v smod Trả lời 3/10/2016 lúc 20:34 nguyen1999vu k> 2,3 mà chọn số nguyên gần để k/c gần nên 3/10/2016 lúc 20:46 luuhungtdvp cho e hỏi cơng thức tính dmin Trả lời 18/10/2016 lúc 21:18 nhattrang1103 giảng thầy có đầy đủ bạn Hãy xem kĩ lại bạn Trả lời 18/10/2016 lúc 21:21 hothikimoanh bit fa đc Trả lời 24/10/2016 lúc 20:14 thythysb tìm góc lệch phi chúng= k2pi pha, tính giải vip >> 24/10/2016 lúc 21:2 thomashuynh2012 d >= l/2 ko Trả lời 31/10/2016 lúc 19:6 dieukhanh99 k>L/(2*lamda) ak Trả lời 10/11/2016 lúc 15:12 Nguyenthanhquang1999 Bài sóng khó thật Trả lời 8/12/2016 lúc 17:54 haidangkv96 mod cho hỏi O trung điểm S1 S2 mà cách giải là so M với nguồn S Trong giảng O M khác mà Trả lời 30/12/2016 lúc 20:32 soima1999 đen ta phi MS = phi M- phi S mod? Trả lời 17/1/2017 lúc 0:45 cuongdz hay tình trạng học trước quên sau ntn nhà cay Trả lời 19/4/2017 lúc 21:34 ngosyha08081998 )00 Trả lời 21/4/2017 lúc 15:47 7upbaby 22222 Trả lời 26/4/2017 lúc 21:37 myshy99 làm theo cách thầy tính uO số lớn Trả lời 28/4/2017 lúc 21:40 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Cho hai nguồn phát sóng S1, S2 trên mặt nước dao động điều hòa với phương trình  giống hệt nhau là u = 10cos(100πt + π/2) cm trong phương thẳng đứng. Biết tốc độ  truyền sóng bằng 12 m/s và biên độ sóng khơng đổi trong q trình lan truyền. Điểm  M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 với khoảng cách tương ứng là 20 cm và 30  cm. Biên độ dao động của phần tử mơi trường tại M và độ lệch pha của dao động tại  M so với dao động kích thích tại hai nguồn S1, S2 lần lượt là  A.  7 cm; 3π/8 rad B 7 cm; 5π/6 rad C 5,2 cm; π/12 rad D 5,2 cm; 5π/6 rad C - Trả lời A ID: 274466 Level: 30 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (38) Lời giải & Bình luận Theo dõi 14 Tháng lúc 14:21 Link fb: Ta có: Đặt Ta lại có: Mà cm Độ lệch pha dao động M so với dao động nguồn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen SAI ĐÂU NHỈ : X1= X2= TỔNG HỢP CASI O ĐƯƠC 5,2 COS ( -PI/12) RỒI TRỪ CHO NHAU ĐC 7PI/12 MÀ Trả lời 15/9/2016 lúc 23:33 ghostrider1999 "so với dao động kích thích hai nguồn S1, S2" tổng hợp làm Trả lời 15/9/2016 lúc 23:39 phenomenon1999 câu ngĩ đáp án 7pi/12 smod Trả lời 18/9/2016 lúc 10:56 tungnguyen2211 bạn chưa trừ pi/2 Trả lời 18/9/2016 lúc 10:57 phenomenon1999 trừ r mà bạn ko trừ đáp án có câu tớ hỏi Trả lời 18/9/2016 lúc 11:1 phenomenon1999 triệu hồi tuanthanh99 nguyen1999 Trả lời 18/9/2016 lúc 11:1 JinTran câu mà Trả lời 18/9/2016 lúc 11:8 JinTran Am dương nên lấy trịn tuyệt đối -pi.(d1+ d2)/lamđa Trả lời 18/9/2016 lúc 11:9 ghostrider1999 lệch pha khác pha ban đầu nha bạn Trả lời 18/9/2016 lúc 12:2 tuanthanh99 Phenon: Giải vip mà Ở pha dao động nguồn điểm M có +pi/2 Nên tính độ lệch pha M so với nguồn cần lấy độ lớn Pi(d1+d2)/lamđa Pi/2 tự triệt tiêu cho mà Trả lời 18/9/2016 lúc 13:44 phenomenon1999 ròi hiểu r tks bạn nhiều Trả lời 18/9/2016 lúc 19:28 huyhoa308 thánh giải thích lệch pha giúp đc ko -_- toàn áp dụng sai công thức Trả lời 20/9/2016 lúc 20:3 JinTran Độ lệch pha sóng M dùng Ct độ lệch pha dao động M so với dao động kích thích hai nguồn làm Trả lời 20/9/2016 lúc 20:9 tuanthanh99 Bạn cần giải thích độ lệch pha với gì? 20/9/2016 lúc 20:9 huyhoa308 tks mod Trả lời 20/9/2016 lúc 20:25 huyhoa308 đại khái dùng d1-d2, dùng d1+d2 mà chưa hiểu chép công thức quên ghi trường hợp áp dụng Trả lời 20/9/2016 lúc 20:10 thanhthuyphuthuy kinh nghiệm chép đầy đủ ví dụ thầy vào bạn VD dạng bt điển hình rồi, khơng ghi lại tới làm bị rối làm chậm 20/9/2016 lúc 20:12 huyhoa308 ok hiểu Trả lời 20/9/2016 lúc 20:14 tuanthanh99 Độ lệch pha sóng thành phần truyền đến M 2pi*(d1-d2)/lamđa ( Lấy trị tuyệt đối d1-d2 nhé).Còn độ lệch pha dao động M so với nguồn pi*(d1+d2)/lamđa 20/9/2016 lúc 20:14 huyhoa308 tks mod Trả lời 20/9/2016 lúc 20:26 nhocchibi mn oi th đâu có dạy kc từ M đến ngn d1 +d2 đâu Trả lời 13/10/2016 lúc 21:11 hoctaprenluyen có nhiều phải vận dụng bạn Trả lời 13/10/2016 lúc 23:0 AnNguyenQH cơng thức nhiều khó nhớ thật Trả lời 15/10/2016 lúc 0:25 cách nhớ với thythysb ráng cày tập tự nhớ công thức Hiểu chất dễ ghi nhớ cơng thức 15/10/2016 lúc 0:31 AnNguyenQH có hiểu dc nỗi lòng dân khối B Trả lời 15/10/2016 lúc 0:35 AnNguyenQH có hiểu dc nỗi lòng dân khối B tớ Trả lời 15/10/2016 lúc 0:35 thythysb bạn đừng lo, kB ko lấy điểm lý xét đh mà, chống liệt đc rồi, ko giỏi hóa dân A1 15/10/2016 lúc 0:36 tianangmuaxuan068 khối C phải học lý =.=" 15/10/2016 lúc 0:37 thythysb Khối C mà team cô MAPHU =.= toande 15/10/2016 lúc 0:38 linhnhi99 kb mà hk lý @@ 15/10/2016 lúc 10:17 huyquantk9x phân tích sai người ( ko hiểu kiểu phân tích lời giải vip ) Trả lời 16/10/2016 lúc 10:31 JinTran ạ? Trả lời 16/10/2016 lúc 10:32 hoangquyettam pi/2 đâu Trả lời 4/12/2016 lúc 10:21 hocly99 vl , bấm máy k ăn số sai vl Trả lời 8/12/2016 lúc 16:56 huytuan03051997 dùng cộng dùng trừ mm Trả lời 8/1/2017 lúc 0:30 congdanh2015 câu h hết sai Trả lời 13/2/2017 lúc 15:10 nt031298 độ lệch pha so với hai nguồn s1s2 mà không trừ cho pi/2 Trả lời 25/4/2017 lúc 22:41 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho hai nguồn phát sóng S1, S2 trên mặt nước dao động điều hòa với phương trình  giống hệt nhau là u = 10cos(100πt + π/4) cm trong phương thẳng đứng. Biết tốc độ  truyền sóng bằng 15 m/s và biên độ sóng khơng đổi trong q trình lan truyền. Điểm  M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 với khoảng cách tương ứng là 15 cm và 25  cm. Biên độ dao động của phần tử mơi trường tại M và độ lệch pha của dao động tại  M so với dao động kích thích tại hai nguồn S1, S2 lần lượt là  A.  7 cm; 2π/3 rad B 10 cm; 2π/3 rad C 10 cm; 5π/12 rad D 7,7 cm; 5π/8 rad B - Trả lời A ID: 274467 Level: 17 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Đặt Ta lại có: Mà (10) Lời giải & Bình luận 14 Tháng lúc 14:41 Link fb: Theo dõi Độ lệch pha dao động M so với dao động nguồn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen CHI VÂY CHOOIW TONG HỌP MA FKO DC À BON VCL NHAI Trả lời 15/9/2016 lúc 23:34 Dragon98 có pt tổng quát r thay vào k bậy bạ nha cu Trả lời 15/9/2016 lúc 23:38 phenomenon1999 snmod oi câu 5pi/12 nhề pha dao động M 2pi/3 mà Trả lời 18/9/2016 lúc 11:0 JinTran ko trừ pi/4 phải Trả lời 18/9/2016 lúc 11:29 JinTran anh Tú máy ko cần trừ pha bạn đầu nguồn ko? Trả lời 18/9/2016 lúc 11:47 ghostrider1999 khơng trừ nha tính dentaphi = 2pi/3 mak nghĩa trừ pha ban đầu M 11pi/12 nha Trả lời 18/9/2016 lúc 11:52 JinTran pha ban đầu M cộng lệch pha pha ban đầu nguồn anh? Trả lời 18/9/2016 lúc 11:56 ghostrider1999 tùy nha.lệch pha lấy từ [0,π] nên thể sơm pha muộn pha Trả lời 18/9/2016 lúc 12:0 JinTran em hiểu r thanks anh Trả lời 18/9/2016 lúc 12:2 phamdat1999 không lấy pi/3 Trả lời 6/11/2016 lúc 23:23 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 13 cm, đang dao động điều  hòa theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt nhau u = 5cos(60πt + π/6)  cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 50 cm/s và biên độ sóng khơng đổi trong q trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của đoạn S1S2, điểm M ở mặt chất lỏng và  nằm trên đường trung trực của S1S2 sao cho M dao động cùng pha với hai nguồn.  Khoảng cách gần nhất giữa M và O xấp xỉ bằng  A.  2,7 cm B 1,48 cm C 3,1 cm D 2,9 cm B - Trả lời A ID: 274468 Level: (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 14 Tháng lúc 15:38 Link fb: Ta có: cm Mà cm , Để M pha với nguồn cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải duong1501 m lm có k s dao động vs biên độ cực đại mà m dao động với biên độ cực đại suy d=landa.k Trả lời 13/11/2016 lúc 15:57 lamnhatty219 d = k nhân landa ạ?? Trả lời 9/2/2017 lúc 15:52 NguyenDuk khóa 9/2/2017 lúc 15:54 havip992305 khóa bt thơi anh.hình phần giao thoa sóng Trả lời 9/2/2017 lúc 15:56 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 14 cm, đang dao động điều  hòa theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt nhau u = 7cos(20πt + π/4)  cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 25 cm/s và biên độ sóng khơng đổi trong q trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của đoạn S1S2, điểm M ở mặt chất lỏng và  nằm trên đường trung trực của S1S2 sao cho M dao động cùng pha với hai nguồn.  Khoảng cách gần nhất giữa M và O xấp xỉ bằng  A.  2,7 cm B 2,5 cm C 3,1 cm D 2,9 cm A - Trả lời A ID: 274469 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (2) Lời giải & Bình luận 14 Tháng lúc 15:49 Link fb: Theo dõi cm Mà cm , Để M pha với nguồn cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vietpro1999 cho hỏi pha với nguồn pha với trung điểm O khác Trả lời 20/9/2016 lúc 14:40 anhvan1999 khác cậu, pha nguồn đồng phi pha trung điểm O phi-pi.l/lamda với l khoảng cách nguồn sóng Trả lời 20/9/2016 lúc 14:45 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 cách nhau 13 cm, đang dao  động điều hòa theo phương trình u = 5cos(20πt + π/2) cm trên phương vng góc với mặt chất lỏng. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s và biên độ sóng khơng đổi trong q  trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của S1S2 và M là một điểm trên mặt chất lỏng  thuộc đường trung trực của S1S2. Biết rằng phần tử mơi trường tại M dao động cùng  pha với phần tử mơi trường tại O. Khoảng cách gần nhất giữa M và O bằng  A.  4√2 cm B 4√3 cm C 6,13 cm D 5,21 cm B - Trả lời A ID: 274470 Level: 15 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (15) Lời giải & Bình luận Theo dõi 14 Tháng lúc 15:56 Link fb: Ta có: cm Mà cm , Để M pha với O cm C 50 cm/s D 36 cm/s C - Trả lời A ID: 274479 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 15 Tháng lúc 11:23 Link fb: Tại M cực đại mà M đường trung trực có cực đại khác nên M cực đại bậc Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1, S2 dao động cùng pha  và cùng tần số bằng 13 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 lần  lượt các khoảng bằng 32 cm và 20 cm có một cực đại đi qua. Trong khoảng giữa M  và đường trung trực của S1S2 còn có hai cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt  nước bằng  A.  63 cm/s B 60 cm/s C 50 cm/s D 52 cm/s D - Trả lời A ID: 274480 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 15 Tháng lúc 11:35 Link fb: Tại M cực đại mà M đường trung trực có cực đại khác nên M cực đại bậc Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng đồng bộ S1, S2 dao động cùng pha và  cùng tần số. Tốc độ truyền sóng bằng 40 cm/s. Cho điểm M trên mặt chất lỏng cách  cách các nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 30 cm và 16 cm. Để trong khoảng  giữa M và đường trung trực của S1S2 có tất cả ba cực đại thì tần số sóng phải nhận  giá trị nào trong các giá trị dưới đây ?  A.  6 Hz B 9 Hz C 12 Hz D 15 Hz B - Trả lời B ID: 274481 Level: 17 (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 15 Tháng lúc 11:31 Link fb: Để khoảng M đường trung trực có cực đại So với đáp án đề cho Chọn B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải phamduccghd lại rồi>.< Trả lời 30/11/2016 lúc 0:49 soima1999 M nằm đường cực tiểu điều kiện 3,5 lam đa mod? Trả lời 19/1/2017 lúc 0:31 LaPhuong đc k 19/4/2017 lúc 22:8 ngosyha08081998 đọc nhầm đề xong luôn: Trả lời 21/4/2017 lúc 17:6 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng đồng bộ S1, S2 dao động cùng pha và  cùng tần số. Tốc độ truyền sóng bằng 30 cm/s. Cho điểm M trên mặt chất lỏng cách  cách các nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 25 cm và 16 cm. Để trong khoảng  giữa M và đường trung trực của S1S2 có tất cả ba cực đại thì tần số sóng phải nhận  giá trị nào trong các giá trị dưới đây ?  A.  6 Hz B 9 Hz C 12 Hz D 15 Hz C - Trả lời A ID: 274482 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 15 Tháng lúc 11:33 Link fb: Để khoảng M đường trung trực có cực đại So với đáp án đề cho Chọn C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 dao động  cùng pha và cùng tần số bằng 50 Hz. Tốc độ truyền sóng là 35 cm/s. Coi biên độ  sóng khơng đổi trong q trình truyền sóng. Điểm P trên mặt nước cách các nguồn  S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 3 cm và 6 cm. Điểm Q trên mặt nước cách các  nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 10 cm và 4 cm. Tổng số điểm khơng dao  động trên đoạn PQ là  A.  B 13 C 16 D 17 B - Trả lời A ID: 274483 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (7) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15 Tháng lúc 11:58 Link fb: Điều kiện để khơng dao động Có 13 điểm không dao động đoạn PQ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải quyenmeox5vt 13 lẻ, đáp án phải 12 lại tính m=0 Trả lời 3/11/2016 lúc 1:44 reus98 m nằm khoảng -4 đến mà e nên có 13 giá trị Trả lời 3/11/2016 lúc 9:49 nguyenthanh1999 anh giải sai rồi.phai nam khoảng tù 2,1 đến 4,2 chứtưc có giá tri PQ Trả lời 4/11/2016 lúc 22:29 luongiuniemtin mà cậu , 13 Trả lời 5/11/2016 lúc 16:35 phamdat1999 tính âm nha bé Trả lời 7/11/2016 lúc 22:41 giatdien cho mk hỏi mk tưởng tổng số cực tiểu chẵn mà Trả lời 27/11/2016 lúc 23:52 soima1999 m-0,5 mod? Trả lời 19/1/2017 lúc 0:37 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 dao động  cùng pha và cùng tần số bằng 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là 70 cm/s. Coi biên độ  sóng khơng đổi trong q trình truyền sóng. Điểm P trên mặt nước cách các nguồn  S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 3 cm và 7 cm. Điểm Q trên mặt nước cách các  nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng bằng 11 cm và 4 cm. Tổng số điểm dao động với  biên độ cực đại trong khoảng PQ là  A.  B 15 C 16 D 17 B - Trả lời A ID: 274484 Level: 56 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (51) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15 Tháng lúc 12:3 Link fb: Điều kiện để dao động với biên độ cực đại Có 15 điểm dao động với biên độ cực đại khoảng PQ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải coolboy1999 hic, tưởng lấy đc m=10 Trả lời 17/9/2016 lúc 23:21 nevergiveup0123 chữ khoảng @@ Trả lời 17/9/2016 lúc 23:30 nguyen1999vu lấy điêm Q Chuột đội mũ bảo hiểm 17/9/2016 lúc 23:31 phenomenon1999 câu tí hi sinh may thấy chữ khoảng 17/9/2016 lúc 23:32 nevergiveup0123 có lấy điểm 10 đâu t lấy điểm 10 thành 16 hic 17/9/2016 lúc 23:33 thuannguyenngoc lấy đoạn 10 tính phải k mn Trả lời 18/9/2016 lúc 7:50 anhvan1999 uk cậu, đoạn tính, khoảng khơng tính 18/9/2016 lúc 8:0 thuannguyenngoc tưởng s1s2 ms tính c dạng tìm điểm PQ k tính 18/9/2016 lúc 8:2 anhvan1999 cậu dựa vào yêu cầu đề bài, đề nói "tìm tất điểm đoạn PQ" điểm mà cậu tìm trùng với P hay Q khơng sao, mặt khác khoảng PQ khơng tính đề k tính đầu mút 18/9/2016 lúc 8:8 tieulaclac sai sai Trả lời 18/9/2016 lúc 8:18 Rosenguyen234 ngu ngu Trả lời 18/9/2016 lúc 8:33 linhnhi99 khoảng Trả lời 18/9/2016 lúc 8:57 JinTran nhắc anh Hồng xong lại đến lượt =.= Trả lời 18/9/2016 lúc 18:17 maiphuongsehun sai Trả lời 18/9/2016 lúc 23:25 nguyen1999vu câu có lẽ giành dc giải quán quân câu sai nhiều 18/9/2016 lúc 23:26 maiphuongsehun phải cmt cho nhớ ĐOẠN-KHOẢNG Trả lời 18/9/2016 lúc 23:27 nvduc HIX 16 Trả lời 19/9/2016 lúc 5:46 quangjvevermind 16 đen Trả lời 20/9/2016 lúc 21:14 reus98 15 -5 Trả lời 21/9/2016 lúc 22:34 huyhoa308 cho phép chửi thề phát Trả lời 20/9/2016 lúc 22:30 mịa chữ khoảng quangjvevermind khoảng PQ vui tính thiệt Trả lời 21/9/2016 lúc 5:42 Quyenyp1999 lấy 10 Trả lời 23/9/2016 lúc 15:39 tamvothuong Khoảng Trả lời 25/9/2016 lúc 7:30 hiencandy99 đoạn với khoảng haizzz Trả lời 25/9/2016 lúc 22:50 0918296290 đm Trả lời 6/10/2016 lúc 14:46 AnNhien99 câu hỏi lừa tình Trả lời 8/10/2016 lúc 21:1 bietrotvanthi má lừa vcl Trả lời 11/10/2016 lúc 18:51 AnNguyenQH mệ = = Trả lời 16/10/2016 lúc 9:14 hanbaoson mẹ kiếp làm 15 lại chọn 16 Trả lời 16/10/2016 lúc 22:45 kysibongdem1210 bị lừaaaaa Trả lời 19/10/2016 lúc 18:50 supercooltitan vc "khoảng" Trả lời 23/10/2016 lúc 20:38 kimngan119211 đoạn khoảng :( Trả lời 24/10/2016 lúc 2:42 hyphana5 má cay nhở ! khoảng vãi thật Trả lời 24/10/2016 lúc 16:7 biia00phucuong ua su khac giua khoang va doan la gi vay ? Trả lời 27/10/2016 lúc 22:49 hyphana5 k lấy điểm đầu mút bạn 27/10/2016 lúc 23:45 Bach98mooner Đoạn khoảng vãi thật Trả lời 30/10/2016 lúc 14:9 thanhnga99 khoảng Trả lời 1/11/2016 lúc 9:49 daihoc201777 khoảng,,, TỔ SƯ LOÀI NGƯỜI Trả lời 14/11/2016 lúc 21:35 chauminh139 lấy 10 fucking life Trả lời 5/12/2016 lúc 22:59 hocly99 đệt "khoảng" Trả lời 16/12/2016 lúc 19:9 thanhnguyen1999 úi! wen k đk lấy dấu = Trả lời 29/12/2016 lúc 16:21 phuong29qt29d vl gài ak Trả lời 31/12/2016 lúc 12:55 huytuan03051997 mẹ lừa tình Trả lời 8/1/2017 lúc 19:33 soima1999 khoảng,lừa người.thà để moon lừa cụ BGD lừa ==' Trả lời 19/1/2017 lúc 0:40 congdanh2015 khoảng mk nhớ suốt đời Trả lời 13/2/2017 lúc 18:41 lundethuong hi hiu khoảng huhuhuh Trả lời 16/3/2017 lúc 9:38 team lấy 10 huyquantk9x khoảng thốn tim :( Trả lời 16/4/2017 lúc 8:52 toannine99 lúc làm sai, để thi cho nhớ :( Lời an ủi làm sai =(( Trả lời 16/4/2017 lúc 22:28 ngosyha08081998 khoang.max buồn Trả lời 21/4/2017 lúc 17:11 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B dao động cùng pha, cùng tần số, theo  phương vng góc với mặt nước. Khoảng cách AB = 6,5 cm. Tần số và vận tốc  truyền sóng lần lượt là f = 80 Hz và v = 32 cm/s. Có hai điểm CD trên mặt nước sao  cho ABCD là hình vng. Số phần tử mơi trường trên đoạn DB dao động bới biên độ cực tiểu là  A.  23 B 20 C 22 D 24 A - Trả lời A ID: 274488 Level: 20 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (16) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15 Tháng lúc 12:11 Link fb: Ta có: Điều kiện để khơng dao động Có 23 điểm khơng dao động đoạn DB Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải sieunhangaoxm 22 Trả lời 20/9/2016 lúc 22:0 nguyen1999vu 23 mà bạn Trả lời 20/9/2016 lúc 22:1 clovers293 chùa exp Trả lời 20/9/2016 lúc 22:15 nguyen1999vu →_→ chùa kinh Trả lời 20/9/2016 lúc 22:18 doanthithuha m-0.5 pải ko Trả lời 4/11/2016 lúc 17:18 thidaihoc1999 làm theo d2-d1 kết không ảnh hưởng sau có lệch k Trả lời 4/10/2016 lúc 1:53 thidaihoc1999 22222222222222 Trả lời 4/10/2016 lúc 1:54 phim10a4 pha nên , sau có lệch pha theo bạn nên cẩn thận :v ahihi Trả lời 4/10/2016 lúc 2:7 toilaemo Tại lại tính ln đường trung trực vậy, tưởng hai nguồn pha đường trung trực cực đại Trả lời 17/10/2016 lúc 22:48 hothikimoanh cực đại nguyên vẳn ko trừ đg ko Trả lời 2/11/2016 lúc 19:22 doanthithuha m-0.5 ad Trả lời 4/11/2016 lúc 17:17 luongiuniemtin cực tiểu số nửa nguyên lần bước sóng mà bạn , m+1/2 5/11/2016 lúc 17:36 thuyan99 Vì trước lấy d1-d2 mà lấy d2-d1 Trả lời 26/12/2016 lúc 1:19 tungha232 mà 15/4/2017 lúc 23:49 huyquantk9x hên vãi nhớ Trả lời 30/4/2017 lúc 10:15 đenta d Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 15 cm.  Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 =  4cos(20πt) mm và u2 = 4cos(20πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là  60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là  A.  B C D B - Trả lời A ID: 275963 Level: 14 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (35) Lời giải & Bình luận Theo dõi 23 Tháng lúc 10:36 Link fb: Ta có: Hai nguồn dao động ngược pha Các điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn: hay Có giá trị k thỏa mãn Hay có điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải mkwind123 Tinh ca Hai nguon luon mod? Trả lời 2/10/2016 lúc 22:7 hoanglinh208 ngta nói đoạn thẳng nên tính nguồn 3/10/2016 lúc 16:39 cungtamtam tren duong thang cung tinh nguon ma 27/10/2016 lúc 22:16 ceovietnamese cho hỏi tí để biết điểm M thuộc đường S1S2 M nằm đường S1S2 để dùng công thức cho phù hợp mod Trả lời 4/10/2016 lúc 6:14 reus98 đề họ cho mà e 4/10/2016 lúc 7:19 duyenbun cho minh khoi dùng landa/8 z mjh biết độ dịch phi*landa/4*pi mak vd1 vs vd4 thầy dùng landa khác ak? Trả lời 4/10/2016 lúc 20:23 reus98 làm có lam đa /8 mà áp dụng e -S1S2/2< lam đa /4 + k lam đa/2< S1S2/2 4/10/2016 lúc 21:32 thuhuong3010 bạn nói xét xB vs xN 4/10/2016 lúc 22:30 reus98 xB với xN em? 4/10/2016 lúc 22:35 thuhuong3010 tọa độ bụng vs nút a 4/10/2016 lúc 22:37 reus98 em đưa cụ thể a xem cho 4/10/2016 lúc 22:38 thuhuong3010 vd4 giảng thầy a 4/10/2016 lúc 22:39 reus98 để mai a xem lại a nói cho, a off xl em nha 4/10/2016 lúc 22:41 thuhuong3010 em đâu có hỏi đâu 4/10/2016 lúc 22:42 tuanna99qn đet nhìn nhần cách 25 cm đ m điểm =( Trả lời 21/10/2016 lúc 14:25 7upbaby -15=< (m+1/2)lamda =< 15 làm zậy đc ko mod Trả lời 25/10/2016 lúc 15:20 toidaidot lại k.lamda/4 + lamda/2 vậy? tưởng cực đại nguồn pha phải là: (k+1/2)lamda ? Trả lời 27/10/2016 lúc 22:5 sautatca1999 cực đại nguồn ngược pha là: -S1S2
- Xem thêm -

Xem thêm: C0202 giao thoa sóng cơ học , C0202 giao thoa sóng cơ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn