Tổng quan về cây sầu riêng

89 351 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:11

Hiện nay, cây sầu riêng đang là diện cây trồng thu hút được nhiều lượt quan tâm từ bà con nông dân và các công ty phân bón. Do đó, nhằm đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc, canh tác sầu riêng, tôi xin giới thiệu tới bạn đọc về bài viết Tổng quan cây sầu riêng. Tài liệu này giới thiệu cho bạn đọc một cách tổng quan nhất về cây sầu riêng. Giúp cho những người mới trồng, đang trong quá trình tìm hiểu, các bạn sinh viên muốn nghiên cứu thêm về cây sầu riêng. TỔNG QUAN VỀ CÂY SẦU RIÊNG Mục Lục Đặc điểm thực vật học Giống Yêu cầu sinh thái Thụ phấn bổ sung Nguyên tắc trồng sầu riêng Chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch Xử lý hoa Sâu bệnh Thời vụ 10 Nhu cầu dinh dưỡng sầu riêng 11 Rối loạn sinh lý sầu riêng cách khắc phục Flushing 60 days Hoa - Xả nhụy (7 - 10 days) Mắt cua – days Xả nhụy - Quả non (30 days) Mắt cua - Ra hoa (30 days) Thu hoạch (45 days) ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC 1.1 Rễ Bộ rễ sầu riêng đâm sâu 5-6m Sự phân bó rễ phụ thuộc vào tính chất đất, mực nước ngầm nơi trồng, hình thức nhân giống gieo hạt, chiết cành, ghép kỹ thuật chăm sóc Rễ sầu riêng khơng có lơng hút. Thay vào đó, rễ hút nước chất dinh dưỡng gọi là rễ nấm (fungus roots) phát triển từ rễ thứ sinh rễ bậc ba. Chúng rễ cạn mọc nông phát triển khoảng 45 đến 50 cm bề mặt đất. Ngoài ra, khoảng 85% rễ mọc bán kính tán cây. Điều hữu ích áp dụng phân bón tưới tiêu   Nguồn: Không kiểm chứng 1.2 Thân Trong tự nhiên sầu riêng có tháp cao, rộng, mọc thẳng Cây trưởng thành có đường kính từ lên tới 50-120 cm Một sầu riêng thường mọc đến độ cao 30-40 m, đặc biệt số đạt độ cao tới 60 m. Tuy nhiên, sầu riêng vượt 12m trồng dòng vơ tính ghép vườn sầu riêng. Nó có tuổi thọ từ 80-150 năm Cây sầu riêng lâu đời Thái Lan cho khoảng 210 tuổi 1.3 Lá sầu riêng Là mầm, có hình nhọn mũi giáo, dài 10-20 cm rộng 3-7,5 cm với mặt màu xanh đậm, mặt có màu đồng sáng bóng có lớp phủ dày Thân tròn, dài khoảng 2,5 cm. Các đỉnh có đầu nhọn. Khi xuất (nhú đọt), chúng bị gập lại mở thành thục Sầu riêng thường xanh, hình thành liên tục giai đoạn phát triển khác cây. Lá già bị thay sau vụ thu hoạch Thơng thường có từ đến cơi đọt xuất vòng năm.  Các giai đoạn phát triển sầu riêng 10 11 12 Quả trưởng thành Đậu trái, trái non Hoa nở rộ Cơi đọt Cơi đọt Cơi đọt + mắt cua 10 11 12 Thu Hoạch Ghi chú: Đây ví dụ đại diện, khơng phản ảnh cho tất khu vực Hiện tỉnh ,thậm chí huyện xã nhiều vườn sầu riêng có nhiều giai đoạn khác nhau, từ trái non thu hoạch nên bà không cần lo lắng việc đụng hàng giữ địa phương với Do đó, khơng cần xử lý hoa trái vụ 10 NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY SẦU RIÊNG NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY SẦU RIÊNG Ng Thamboo (1967) cho biết suất trái 6.720 kg, sầu riêng lấy 18,1 kg N, 6,6 kg P2O5, 33,5 kg K2O, 5,4 kg MgO 2,6 kg CaO Khảo sát biến động chất đa lượng sầu riêng Monthong Darwin, Úc, Lim ctv (2000) nhận thấy tất chất đa lượng hai chất vi lượng Kẽm Bo mức thấp giai đoạn đậu trái phát triển trái Nhìn chung, N, P Ca giới hạn giai đoạn phát triển trái, K yếu tố giới hạn giai đoạn sau phát triển trái thu họach Hàm lượng N thấp giai đoạn phát triển Kết thí nghiệm cho thấy K, Ca Mg diện nhiều vỏ trái Khảo sát biến động chất dinh dưỡng đất tác giả nhận thấy chất dinh dưỡng có khuynh hướng biến động tương tự Các chất N, P chất Bazơ K, Ca Mg mức thấp giai đoạn phát triển trái giai đoạn Phân bón Tuổi (năm) Kg / / năm Số lần bón NPK S Phân bón loại 0,6 14: 13: 9: 1/2 Kiến thiết 1,0 15: 15: 15 Kiến thiết 2.0 15: 15: 6: Kiến thiết 3.6 11: 16: 9: 1/2 Kiến thiết 4,5 12: 12: 17: + TE Kinh Doanh nuôi trái 6,0 12: 12: 17: + TE Kinh Doanh nuôi trái 7,5 13: 13: 20 Kinh Doanh nuôi trái 9,0 12: 6: 22: Kinh Doanh nuôi trái 10 15: 7: 18: Kinh Doanh nuôi trái Các nghiên cứu phân bón sầu riêng Punnachit cộng (1992) báo cáo chứng minh phun KNO3 giai đoạn nuôi trái làm tăng kích thước trái, tăng tỷ lệ cơm tăng tỷ lệ hạt lép Ở Philippines, Loquias cộng (1996) cho thấy phân bón có chứa NPK 20-5-30 kết hợp với kg phân bón gốc NPK 14-14-14 + TE(Cu, Zn ,Bo) + (Ca, MgO) cải thiện suất chất lượng sầu riêng với 158 quả/cây so với đối chứng 41 quả/cây sử dụng phân bón gốc NPK 14-14-14, Ngồi ra, lượng cơm sầu riêng cải thiện với việc sử dụng phân bón có tỷ lệ NPK 4-0-48 Theo Tài liệu hội thảo có tựa đề "Hoa sầu riêng (Durio zibethinus L. ), hoa tỉa cành"  cho rằng: Khi số lượng cành mang hoa 60% tổng số cành nở hoa mật độ hoa cụm hoa mét chiều dài nhánh, cần phải quản lý phân bón để tăng số lượng cành hoa mật độ hoa.  KNO3(13-0-46) 100 đến 200 g chiết xuất rong biển 60 ml 20 lít nước phun qua giai đoạn trước phân hóa mầm hoa. Biện pháp làm tăng số lượng hoa.  Ca, Mg, K, B đề xuất dưỡng chất cho nảy mầm hạt phấn phát triển ống phấn  Một nghiên cứu cho phấn hoa sầu riêng cần Ca 50-90 ppm, B 30-60 ppm, Mg 15-30 ppm 15-30 ppm K để nảy mầm  Ở nồng độ thấp cao nảy mầm phát triển ống phấn bị hạn chế 11 Rối loạn sinh lý sầu riêng Sượng trái, nhão cơm cháy cơm Sượng trái, nhão cơm cháy cơm rối loạn sinh lý phổ biến xảy trái sầu riêng Rối loạn sinh lý gây phát triển bất thường thịt sầu riêng làm giảm chất lượng tổng thể quả.  Thông thường khơng có triệu chứng bên ngồi phận bị ảnh hưởng thịt sầu riêng nhìn thấy tách chín Rối loạn sinh lý xảy giai đoạn sinh trưởng phát triển quả. Chúng mầm bệnh gây bệnh, côn trùng gây bệnh, tổn thương học điều kiện bảo quản mà phản ứng với điều kiện bất lợi sức khỏe cây, nước, thiếu hụt dinh dưỡng 11.1.Sượng trái Sượng trái biểu phần thịt bị cứng lại, không vị cơm sầu riêng. Nó thường xảy trái chín khơng phát tách Một nghiên cứu cho thấy lượng mưa tác nhân gây nên rối loạn sinh lý sầu riêng có sượng trái nhão cơm   Nghiên cứu cho thấy: “lượng mưa cao từ 200 mm trở lên thời gian vào cơm sầu riêng gây tỷ lệ sượng trái nhão cơm cao nhất”. Kết nghiên cứu cho thấy lượng mưa làm cho đọt non Sẽ cạnh tranh dinh dưỡng cần thiết trái làm cho trái không đủ dinh dưỡng để phát triển hoàn thiện Một nghiên cứu khác cho thấy: “người ta thu hoạch trái sầu riêng mongthong sau 106 113 ngày sau đậu trái Các trái sầu riêng ở 106 ngày có tỉ lệ sượng trái cao so với thu hoạch 113 ngày” Qua đó, thấy việc thu hoạch sớm so với chu kỳ sinh trưởng ảnh hưởng đến việc gây sượng trái Ngoài ra, để xác định liệu cạnh tranh việc đồng hóa trái phận khác hay không? Chẳng hạn đọt non liên quan đến sượng trái Cây sầu riêng sử dụng lưới che bóng tuần thời gian 92-112 sau đậu trái cho thấy thấy trái từ che bóng, thu hoạch sau113 ngày sau đậu trái có tỉ lệ sượng trái cao đối chứng Như vậy, ánh sáng ảnh hưởng đến việc gây sượng trái 11.2.Nhão cơm Nhão cơm sầu riêng làm thịt ướt mềm. Nguyên nhân mưa lớn trước thu hoạch.  Một vài nguyên nhân khác như: mực nước ngầm cao giai đoạn thu hoạch hàm lượng kali đất thấp 11.3 Cháy cơm Cháy cơm sầu riêng xảy cơm sầu riêng chuyển sang màu nâu đậm hai đầu múi. Nó thường xảy giai đoạn phần thịt phát triển mạnh không cung cấp đủ dinh dưỡng không đủ nước ... khác cây. Lá già bị thay sau vụ thu hoạch Thơng thường có từ đến cơi đọt xuất vòng năm.  1.4 Hoa sầu riêng Hoa lưỡng tính mọc thành chùm, sinh thân để đủ sức mang chín sau Chồi hoa (mắt cua) thường... vật học Giống Yêu cầu sinh thái Thụ phấn bổ sung Nguyên tắc trồng sầu riêng Chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch Xử lý hoa Sâu bệnh Thời vụ 10 Nhu cầu dinh dưỡng sầu riêng 11 Rối loạn sinh lý sầu... – 12h đêm, nhụy hoa nhị hoa không xuất lúc. Nhụy hoa thường xuất trước, nhị hoa xuất rụng phấn sau.  Và thời gian phấn hoa hoạt động, nhụy hoa khơng khả tiếp nhận nữa. Cho đến nửa đêm hầu hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về cây sầu riêng, Tổng quan về cây sầu riêng, Xử lý ra hoa, Thời vụ sầu riêng, Rối loạn sinh lý sầu riêng