ASSIGNMENT MÔN: THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

23 162 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 13:53

Fpt Polytechnic College - - ASSIGNMENT MÔN: THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH Họ tên sv: Nguyễn Bá Tương Mã sv: PD02650 Lớp: PT14301 Giáo viên: Nguyễn Văn Định Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2019 Mục Lục *Yêu cầu 1: Các linh kiện, thiết bị để xây dựng mạng LAN thông qua cáp hữu tuyến vô tuyến: .2 Tuongnbpd02650 *Yêu cầu 2: Thực thiết kế mạng LAN: Mô Quá trình bấm cáp: *Yêu cầu 3: .8 *Yêu cầu 4: Cấu hình Access point: .10 *Yêu cầu 5: Kết nối internet 13 Nối cáp từ mode đến thiết bị trung tâm 13 Kiểm tra đèn tín hiệu .13 Đổi địa IP cho modem .14 Tài khoản quản trị 14 5.Thiết lập thông số moden để sử dụng internet 14 *Yêu cầu 6: Chia sẻ tài nguyên .16 Chia sẻ thư mục .16 Chia sẻ máy in 17 Thiết lâp mật cho tài nguyên dùng chung 19 *Yêu cầu 7: Kết nối Wifi 19 Quản lý các Profiles đăng nhập 19 Tạo mạng ad học .20 *Yêu cầu 1: Các linh kiện, thiết bị để xây dựng mạng LAN thông qua cáp hữu tuyến vô tuyến: Để xây dựng mạng LAN sử dụng cáp hữu tuyến vô tuyến ta dụng linh kiện thiết bị sau: Cable UTP CAT E thường gọi CAT5 loại cáp mạng nhất, gồm hai loại UTP khơng có lớp kim loại giảm nhiễu FTP có lớp kim loại giảm nhiễu Có tác dụng truyền dẫn tín hiệu, thường sử dụng mạng máy tính Ethernet Page | Tuongnbpd02650 Kìm bấm - Đầu bấm RJ45: loại dùng để bấm đồng nhỏ nằm đầu jack RJ45 (xem hình) Sau đẩy dây cáp vào đầu jack, ta dùng kìm đặt đầu jack vào bấm chặt để đồng xuống, "cắn" vào lớp nhựa bao bọc lõi đồng cáp Các đồng "cầu nối" data từ dây cáp vào Pin rack (Rack thiết bị female, port card mạng, Hub, Switch ) Bộ tước vỏ cable UTP: loại bán phổ biến VN Loại dụng cụ tuốt dây kèm theo loại tool "nhấn cáp", hữu ích làm lỗ cắm cáp mạng tường Nếu khơng mua loại này, bạn dùng dao để tuốt cáp dùng vít để nhấn cáp Page | Tuongnbpd02650 Thiết bị test cable: Nguyên lý hoạt động đơn giản, máy đánh số thứ tự cáp từ đến Mỗi lần test bắn tín hiệu pin(từ 1đến 8) Đầu nhận (recieve ) sáng đèn số thứ tự tương ứng Thiết bị trung tâm (Bộ phát sóng Wireless (Access Point), switch Hub) : Một điểm truy cập access point thiết bị tạo mạng không dây cục bộ, WLAN, thường văn phòng tòa nhà lớn Một điểm truy cập kết nối với định tuyến, chuyển mạch định tuyến có dây thơng qua cáp Ethernet dự báo tín hiệu WiFi đến khu vực định Ví dụ: bạn muốn bật truy cập WiFi khu vực tiếp tân công ty khơng có định tuyến phạm vi, bạn cài đặt điểm truy cập gần quầy lễ tân chạy cáp Ethernet qua trần trở lại phòng máy chủ Page | Tuongnbpd02650 Card mạng (NIC) Card rời Wrieless: Card mạng hay gọi card dùng để giao tiếp với internet loại bảng mạch giúp cho máy tính giao tiếp với máy khác, thơng qua internet, gọi với tên LAN adapter, sử dụng khe cắm bo mạch máy tính để bàn để giúp PC giao tiếp kết nối với môi trường mạng Page | Tuongnbpd02650 *Yêu cầu 2: Thực thiết kế mạng LAN: Mơ ¬ Tầng 1: gồm phòng ♣ phòng Kế hoạch kinh doanh: máy ♣ Phòng Nhân Sự : máy ♣ Phòng Sản xuất:4 máy ¬ Tầng 2: gồm phòng ♣ Phòng IT: 10 máy ♣ Phòng giám đốc: máy Tổng 24 máy -Có tất 24 máy tính laptop mạng -Cần 30 đoạn dây cáp Độ dài: đoạn 5m, 10 đoạn 4m, đoạn 3m, 10 đoạn 6m Tổng tất dây cáp dài: 142m -Cần 26 đoạn cáp thẳng đoạn cáp chéo -Cần chuẩn bị 60 đầu bấm RJ45 Quá trình bấm cáp: +Bước 1: chọn chiều dài đoạn cáp cần bấm +Bước 2: tước vỏ cáp Dùng kìm tách vỏ đầu đoạn dây cáp khoảng 2.5 - cm +Bước 3: Duỗi thẳng sợi cáp, để sợi theo thứ tự chuẩn (chuẩn A B) +Bước 4: Cắt mặt đầu sợi cáp +Bước 5: Một tay giữ nguyên vị trí thứ tự sợi cáp, tay lại cầm đầu RJ45 lật ngửa từ từ đưa sợi cáp vào +Bước 6: Đưa vào vị trí bấm kìm bấm từ từ, giữ kìm khoảng giây, kết thúc trình bấm Page | Tuongnbpd02650 -Sử dụng thiết bị trung tâm Switch, 24 cổng kết nối, khơng đủ dùng thiết bị trung tâm -Modem sử dụng loại Modem DSL -Access Point loại: Wireless Router Sơ đồ mơ phỏng: Gồm phòng máy: Hình 1: Sơ đồ hệ thống mạng LAN Page | Tuongnbpd02650 *Yêu cầu 3: -Tổng số lượng địa IP cần: 26 IP -Địa IP thuộc lớp: Lớp C -Phân bố địa IP hệ thống: máy gán địa IP khoảng từ: 192.168.1.1 – 192.168.1.26 cho 24 máy tính; Modem: 192.168.1.1; Wireless: 192.168.1.2; laptop nhận địa IP Wireless là: 192.168.1.2 -Cấu hình địa IP tĩnh cho máy mạng, có sử dụng chung internet, ta thao tác sau: Vào Start  Control Panel  Network and Internet  Network and Sharing Center Sau vào Local Area Connection  Chọn Properties Xuất hộp thoại Local Area Connection Properties Chúng ta chọn Internet Protocol Version (TCP/IP4) Sau nhấn vào Properties Hình 2: Cấu hình địa IP tĩnh cho máy Đánh dấu tích vào Use the fllowing IP address Sau điền vào: +IP address: Điền IP cho 26 máy 192.168.1.3 – 192.168.1.28 (Lưu ý: Các máy không điền IP trùng nhau) +Subnet mask: 255.255.255.0 mặc định cho tất 26 máy +Default Gateway: 192.168.1.1 điền cho tất 26 máy Page | Tuongnbpd02650 Sau nhấn OK Vậy hồn thành trình gán địa IP tĩnh cho máy Hình 3: Cấu hình địa IP tĩnh cho máy Page | Tuongnbpd02650 *Yêu cầu 4: Cấu hình Access point: Bước 1: Kết nối PC vào Access Point, xác định địa IP Access Point cách gõ vào ipconfig /all phần DHCP Server địa Access Point Hình 4: Xác định địa IP Access Point Bước 2: Truy nhập vào Access Point cách gõ địa IP Access Point (192.168.1.1) vào Web: Page | 10 Tuongnbpd02650 Hình 5: Truy nhập vào Access Point Bước 3: Đổi địa IP cho Access Point thành 192.168.6.2 ta vơ web địa IP thay đổi 192.168.6.2 Hình 6: Đổi địa IP cho Access Point Bước 4: Vào mục Wireless / Wireless Basic thay đổi tên mục SSID thành tên nhóm sau Apply Hình 7: Đổi tên cho Access Point Page | 11 Tuongnbpd02650 Bước 5: Vào mục Wireless /Wireless Security Ta thay đổi mật mục Pre-Shared Key polytechnic@6 sau Apply Hình 8: Thiết lập mật cho Access Point Bước 6: Sau hoàn tất, ta kết nối Laptop vào Access Point với tên Nhóm Password polytechnic@6 Hình 9: Cấu hình Access Point thành cơng Page | 12 Tuongnbpd02650 *Yêu cầu 5: Kết nối internet Nối cáp từ mode đến thiết bị trung tâm Hình 10: Nối cáp từ PC đến Access Point Kiểm tra đèn tín hiệu Hình 11: Tín hiệu đèn Page | 13 Tuongnbpd02650 Đổi địa IP cho modem - đổi địa IP thành 192.168.6.1 Hình 12: thay đổi địa IP Tài khoản quản trị Hình 13: Tạo tài khoản 5.Thiết lập thông số moden để sử dụng internet - Nhập vào username passwork - Các tham số khác để mặc định => nhấn ok Page | 14 Tuongnbpd02650 Hình 14: Thiết lập thơng số Page | 15 Tuongnbpd02650 *Yêu cầu 6: Chia sẻ tài nguyên Chia sẻ thư mục + Chia thư mục public cho người có quền đọc Hình 15: chia thư mục public cho người có quền đọc +Tạo thư mục cho phép users truy cập toàn quyền (full control) Page | 16 Tuongnbpd02650 Hình 16: tạo thư mục cho phép users truy cập toàn quyền Chia sẻ máy in - Control panel => hardware and sound => devices and printers => printer properties Page | 17 Tuongnbpd02650 Hình 17: Truy cập vào printer properties -Nhấn vào mục sharing => nhập tên để tên mặc định Hình 18: Nhập tên chia sẻ Page | 18 Tuongnbpd02650 Thiết lâp mật cho tài nguyên dùng chung Hình 19: Thiết lâp mật *Yêu cầu 7: Kết nối Wif Quản lý các Profiles đăng nhập -Để thực hiền việc quản lý xem thành phần Profiles đăng nhập vào Access Point ta làm sau: -Vào Start  Control Panel  Network and Internet  Network and Sharing Center Page | 19 Tuongnbpd02650 -Ở bên trái nhấn vào: Manage Wireless Networks -Xuất hộp thoại Manage Wireless Networks Hình 20: Quản lý các Profiles -Trong hộp thoại ta có thêm Profiles đăng nhập hay Remove profiles đăng nhập thành cơng lần trước Tại số trường hợp người quản lý Access Point thay đổi mật đăng nhập bắt buộc phải Remove tiến hành đặp nhập Access Point lại với mật Tạo mạng ad học *Cách tạo mạng Ad-Hoc -Đầu tiên vào Control Panel > Network and Sharing Center > bấm chọn 'Set up a new connection or network' Page | 20 Tuongnbpd02650 Hình 21: Truy cập vào mục set up a new connection or network -Cửa sổ Set Up a Connection or Network mở ra, chọn 'Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network', bấm Next Hình 22: Chọn mục Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network -Thiết lập mạng Page | 21 Tuongnbpd02650 Hình 23: Thiết lập mạng Hình 24: Thiết lập mạng thành công -Đăng nhập sử dụng wi-fi thông qua chế độ ad hoc Page | 22 Tuongnbpd02650 Hình 25: Đăng nhập sử dụng Wifi Hình 26: Nhập password sử dụng Page | 23 ... Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network -Thiết lập mạng Page | 21 Tuongnbpd02650 Hình 23: Thiết lập mạng Hình 24: Thiết lập mạng thành công -Đăng nhập sử dụng wi-fi thông qua chế... kinh doanh: máy ♣ Phòng Nhân Sự : máy ♣ Phòng Sản xuất:4 máy ¬ Tầng 2: gồm phòng ♣ Phòng IT: 10 máy ♣ Phòng giám đốc: máy Tổng 24 máy -Có tất 24 máy tính laptop mạng -Cần 30 đoạn dây cáp Độ dài:... quản trị Hình 13: Tạo tài khoản 5 .Thiết lập thông số moden để sử dụng internet - Nhập vào username passwork - Các tham số khác để mặc định => nhấn ok Page | 14 Tuongnbpd02650 Hình 14: Thiết lập
- Xem thêm -

Xem thêm: ASSIGNMENT MÔN: THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH, ASSIGNMENT MÔN: THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH, Quá trình bấm cáp:, Thiết lập các thông số trên moden để sử dụng internet, Tạo mạng ad học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn