Khảo sát sử dụng albumin truyền tĩnh mạch tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City

71 108 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 11:24

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THIÊN KHẢO SÁT SỬ DỤNG ALBUMIN TRUYỀN TĨNH MẠCH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THIÊN MÃ SINH VIÊN: 1401579 KHẢO SÁT SỬ DỤNG ALBUMIN TRUYỀN TĨNH MẠCH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: Ths Nguyễn Tứ Sơn Ths Dương Thanh Hải Nơi thực hiện: Bộ môn Dược lâm sàng Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ths Dương Thanh Hải – Dược sỹ lâm sàng – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Ths Nguyễn Tứ Sơn – Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình làm khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Phan Quỳnh Lan – Trưởng khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City toàn thể anh chị Dược sỹ lâm sàng – Tổ Dược lâm sàng – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City tạo điều kiện tốt nhất, chia sẻ, động viên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị phòng Hồ sơ bệnh án, phòng Cơng nghệ thông tin – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tồn thể thầy giáo Bộ mơn Dược lâm sàng – Trường Đại học Dược Hà Nội dạy dỗ bảo nhiều không học tập mà vấn đề sống Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân yêu động viên, giúp đỡ, chia sẻ với thăng trầm suốt trình học tập thực khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Văn Thiên MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan albumin 1.1.1 Cấu trúc phân tử, trình chuyển hóa chức albumin 1.1.2 Chế phẩm albumin người (human albumin) 1.2 Tổng kết số hướng dẫn nghiên cứu đánh giá sử dụng albumin 1.2.1 Các hướng dẫn sử dụng albumin 1.2.2 Các nghiên cứu đánh giá sử dụng albumin 10 1.3 Giới thiệu Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City 12 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 2.1 Đối tượng nghiên cứu 13 2.2 Phương pháp nghiên cứu .13 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 13 2.2.2 Xây dựng phiếu thu thập thông tin 13 2.2.3 Lấy mẫu 14 2.2.4 Thu thập thông tin 14 2.3 Các tiêu nghiên cứu 16 2.3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 16 2.3.2 Đặc điểm sử dụng albumin 16 2.4 Xử lý số liệu 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 17 3.2 Đặc điểm sử dụng albumin 18 3.2.1 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng albumin khoa lâm sàng 18 3.2.2 Nồng độ albumin máu trước truyền albumin 18 3.2.3 Lí định albumin 19 3.2.4 Đặc điểm lâm sàng số định albumin 25 3.2.5 Tổng lượng albumin sử dụng thời gian dùng 28 3.2.6 Tốc độ truyền dung môi pha albumin .28 CHƯƠNG BÀN LUẬN 30 4.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 30 4.2 Đặc điểm sử dụng albumin 30 4.2.1 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng albumin khoa lâm sàng 30 4.2.2 Nồng độ albumin máu trước truyền albumin 30 4.2.3 Lí định albumin 30 4.2.4 Đặc điểm lâm sàng số định albumin 31 4.2.5 Tổng lượng albumin sử dụng thời gian dùng 41 4.2.6 Tốc độ truyền dung môi pha albumin .41 4.3 Một số hạn chế nghiên cứu 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC .48 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ Tên viết tắt ĐKQT ARDS ALI FDA UHC Đa khoa Quốc tế Acute/Adult Respiratory Distress Syndrome: Hội chứng suy hô hấp cấp/suy hô hấp tiến triển người lớn Acute Lung Injury: Tổn thương phổi cấp Food and Drug Administration: Cục quản lí Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ University Hospital Consortium: Hiệp hội Bệnh viện Trường Đại học Mỹ NHS National Health Service: Dịch vụ y tế quốc gia Anh BMI Body Mass Index: Chỉ số khối thể AASLD BN American Association for the Study of Liver Diseases: Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ Bệnh nhân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các trường hợp dùng albumin để tăng thể tích huyết tương Bảng 1.2 Các trường hợp dùng albumin để tăng nồng độ albumin máu Bảng 1.3 Các định lâm sàng albumin Bảng 3.1 Các đặc điểm chung mẫu nghiên cứu .17 Bảng 3.2 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng albumin khoa lâm sàng .18 Bảng 3.3 Nồng độ albumin máu trước truyền albumin 18 Bảng 3.4 Tỷ lệ lí định albumin chung tồn bệnh viện 19 Bảng 3.5 Đặc điểm bệnh nhân khơng phân loại lí định albumin .21 Bảng 3.6 Tỷ lệ lí định albumin khoa ICU 22 Bảng 3.7 Tỷ lệ lí định albumin khoa Nội chung – Tim mạch 23 Bảng 3.8 Tỷ lệ lí định albumin khoa Ngoại tổng hợp 24 Bảng 3.9 Đặc điểm lâm sàng định giảm albumin máu 25 Bảng 3.10 Đặc điểm lâm sàng định can thiệp dinh dưỡng 26 Bảng 3.11 Nồng độ albumin lúc bắt đầu sử dụng albumin phẫu thuật 26 Bảng 3.12 Tổng lượng albumin sử dụng thời gian dùng 28 Bảng 3.13 Tốc độ truyền dung môi pha albumin 28 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Q trình tuần hồn albumin [21] .3 Hình 2.1 Chọn mẫu nghiên cứu khảo sát bệnh án 14 Hình 2.2 Quy trình xác định lí định albumin .15 ĐẶT VẤN ĐỀ Albumin protein quan trọng huyết tham gia vào chức là: trì áp lực thẩm thấu keo huyết tương; liên kết vận chuyển số chất nội sinh ngoại sinh bilirubin, hormon steroid thuốc có máu Albumin chế phẩm thuốc điều chế từ huyết tương, lấy từ máu người tình nguyện khỏe mạnh Tác dụng điều trị albumin có liên quan đến tác dụng áp lực thẩm thấu keo huyết tương, đó, albumin sử dụng nhiều tình lâm sàng khác [3], [9] Tuy nhiên, thực hành lâm sàng, nhiều định albumin tranh cãi chưa đủ chứng lợi ích thuốc [14], [17] Một số bệnh viện hiệp hội phải xây dựng hướng dẫn riêng để thống việc định sử dụng albumin [23], [30], [38], [41], [42] Bằng việc đánh giá sử dụng thuốc, tỷ lệ sử dụng albumin phù hợp với hướng dẫn ghi nhận nghiên cứu dao động từ khoảng 13% [19] tới 60% [39] Các định albumin không phù hợp phổ biến giảm albumin máu, hỗ trợ dinh dưỡng, điều trị phù hay dẫn lưu dịch… [18], [39], [40] Chi phí liên quan đến định khơng phù hợp albumin lên tới hàng trăm ngàn USD [15], [18], [40] Tại Việt Nam, chưa có hướng dẫn điều trị chuẩn sử dụng albumin quốc gia chưa có tổng kết sử dụng albumin số lượng lớn bệnh nhân Tuy nhiên số nghiên cứu cỡ mẫu nhỏ tỷ lệ sử dụng albumin không hợp lý mức cao Việc dùng sai định không hợp lý gây tốn hàng tỷ đồng năm [6], [7] Việc sử dụng thuốc có giá trị lớn có nhiều định tranh cãi albumin câu hỏi đặt nhiều bệnh viện Do đó, nhóm nghiên cứu thực đề tài “Khảo sát sử dụng albumin truyền tĩnh mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City” với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm định, cách dùng albumin truyền tĩnh mạch bệnh nhân nội trú bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City Kết khảo sát góp phần vào việc xây dựng “Hướng dẫn sử dụng albumin truyền tĩnh mạch” bệnh viện nhằm mục tiêu sử dụng thuốc hợp lí, an toàn hiệu CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan albumin 1.1.1 Cấu trúc phân tử, trình chuyển hóa chức albumin 1.1.1.1 Cấu trúc phân tử Albumin chiếm nửa lượng protein toàn phần huyết thành phần chủ yếu dịch ngồi lòng mạch dịch não tủy, nước tiểu, nước ối, dịch kẽ Albumin có cấu trúc hình cầu với trọng lượng phân tử khoảng 66,3 kDa, tạo chuỗi polypeptid gồm 585 acid amin (580 acid amin [8]) Phân tử albumin có 17 cầu nối S-S nội phân tử có nhóm -SH tự vị trí acid amin 34 Đây số protein huyết khơng gắn với carbonhydrat Albumin bền, có độ âm điện cao pH sinh lý dễ tan nước [8], [17], [35] 1.1.1.2 Q trình chuyển hóa Albumin tổng hợp tế bào nhu mô gan trừ giai đoạn đầu trình bào thai thì tổng hợp nỗn hồng Ở người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 10 – 15 g albumin (0,2 g/kg cân nặng [11]) tổng hợp ngày tế bào gan Albumin tổng hợp tình trạng dinh dưỡng, hormon môi trường thẩm thấu phù hợp Trong áp suất keo áp suất thẩm thấu dịch kẽ quanh tế bào gan tác nhân quan trọng điều hòa sinh tổng hợp albumin Các cytokin viêm (ví dụ: interleukin 6, yếu tố hoại tử khối u TNF-α) làm giảm sinh tổng hợp albumin Tốc độ tổng hợp albumin giảm thiếu hụt amino acid quan sát lâm sàng, ngoại trừ tình trạng suy dinh dưỡng nặng Việc bổ sung amino acid để làm tăng tổng hợp albumin chưa rõ ràng [8], [17], [21], [35] Sau tổng hợp, lượng nhỏ albumin lưu trữ gan (< g), phần lớn giải phóng vào khoang nội mạch Khoảng 30 – 40% lượng albumin toàn thể nằm khoang nội mạch, 60% nằm khoang ngồi lòng mạch Albumin từ khoang nội mạch qua thành mao mạch vào khoảng kẽ trở máu thông qua hệ bạch huyết (hình 1.1) Sự di chuyển albumin qua thành mao mạch gọi tốc độ thoát mạch, khoảng 5% Tốc độ mạch tăng nhiều trường hợp như: tăng huyết áp, suy tim sung huyết, tập thể dục, đái tháo đường, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết sốc, suy giáp, phẫu thuật lớn chấn thương, tải dịch, Sau phẫu thuật cấy ghép phổi: Rối loạn chức sau ghép độ cao Có thể hữu ích điều trị phù tồn thân bệnh nhân có albumin ≤ 30 g/L Cấy ghép phổi Cấy ghép tim Bỏng Phẫu thuật tim mạch Dịch tinh thể nên sử dụng để hồi sức ban đầu (trong vòng 24h đầu); dịch keo nên định kết hợp với dịch tinh thể thỏa mãn tất điều kiện sau: Bỏng > 50% diện tích bề mặt thể Qua 24h kể từ bị bỏng Liệu pháp dịch tinh thể bị thất bại việc phục hồi giảm lưu lượng máu Hướng dẫn sử dụng albumin BN hậu bắc cầu tuần hoàn tim phổi: Thay thể tích với albumin 5% giai đoạn hậu phẫu sớm (lên đến giờ); Nếu thể tích thay lớn, đổi sang muối sinh lý sau dùng 1500 ml albumin Thường dùng bỏng lớn 50% diện tích bề mặt thể (BSA) Cần cân nhắc chuyển bệnh nhân sang trung tâm bỏng tình Hồi sức sau phẫu thuật sau phẫu thuật tim: Albumin 5% sử dụng > L dịch tinh thể sử dụng 24 mà khơng có đáp ứng huyết động đầy đủ Chỉ gồm dịch tinh thể dùng bolus (không bao gồm dịch truyền trì, dịch truyền mang, vv) Khơng bao gồm dịch truyền cung cấp phẫu thuật Khơng có chứng cho thấy hiệu albumin bỏng nặng lợi ích thời gian nằm viện tỷ lệ tử vong (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng trung bình) Sử dụng albumin đẳng trương nên hạn chế trường hợp nồng độ albumin huyết < 20 g/l sau 18h bị thương (khuyến cáo yếu, mức độ chứng trung bình) Bởi hầu hết nghiên cứu không cung cấp chứng cho thấy hiệu lợi ích albumin đẳng trương thời gian nằm viện tỷ lệ tử vong sử dụng sớm phẫu thuật tim với việc bắc cầu tuần hoàn tim phổi, albumin nên sử dụng cẩn thận (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) Sốc giảm thể tích Dịch tinh thể nên lựa chọn ban Không định (chỉ đầu; dịch keo phù hợp định không phê duyệt) kết hợp với dịch tinh thể Khơng có chứng mạnh ủng hộ việc dùng thường quy dịch keo, bao gồm albumin Phục hồi thể tích giảm thể tích tuần hồn cai thở máy KHƠNG sử dụng thường xuyên: sử dụng BN tải dịch Dịch tinh thể nên lựa chọn đầu Không định (chỉ tay Khơng có khác biệt định không phê duyệt) dịch tinh thể dịch keo điều trị sốc nhiễm khuẩn KHÔNG sử dụng thường xuyên Có thể dùng bệnh nhân sốc nhiễm trùng khó điều trị, hồi sức dịch tinh thể dùng > 0,2 mcg/kg/phút norepinephrine Sốc nhiễm khuẩn Tăng bilirubin trẻ sơ sinh Một định FDA phê duyệt cho albumin 25% Theo Micremedex, chứng không thuyết phục Không nên dùng kết hợp với liệu pháp chiếu đèn, không nên dùng trước thay máu BN giảm thể tích tuần hoàn thứ phát chấn thương, phẫu thuật, vv dịch truyền coi cần thiết để trì mở rộng thể tích tuần hồn, việc sử dụng albumin không cải thiện tỷ lệ tử vong so với dịch tinh thể (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng mạnh) Khi albumin sử dụng để thay thể tích giảm tích tuần hồn thứ phát chấn thương, phẫu thuật cải thiện tình trạng bệnh (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) BN nhiễm trùng huyết nặng sốc nhiễm trùng, việc sử dụng albumin không liên quan đến việc cải thiện tỷ lệ tử vong so với dịch tinh thể (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng trung bình) Điều trị ban đầu BN nhiễm trùng huyết nặng, việc dùng albumin giúp ổn định huyết động (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) Hút dịch cổ trướng> lít: Xem Hút > L dịch cổ trướng xét albumin để phòng ngừa (hoặc lượng dịch biến chứng Có thể sử dụng đến creatinin > 130 μmol/L) g albumin cho lít dịch cổ trướng loại bỏ Trường hợp Nên dùng cho tất cổ trướng lần dẫn lưu khó điều trị việc hạn chế natri (2g/ngày), albumin định sau chọc hút dịch Điều trị albumin tĩnh mạch với kháng sinh làm giảm tỷ lệ suy thận tử vong so với điều trị kháng sinh bệnh nhân với: Số lượng bạch cầu trung tính dịch cổ trướng ≥ 250 tế bào/mm3 (0,25x109/L); Lâm sàng nghi ngờ SBP; Creatinine huyết > mg/dL; BUN > 30 mg/dL bilirubin toàn phần > mg/dL Một tiêu chí chẩn đốn HRS bao gồm khơng cải thiện chức thận sau ngưng thuốc lợi tiểu bắt đầu Dùng albumin SBP làm giảm tỷ lệ suy thận giảm tỷ lệ tử vong Dẫn lưu dịch cổ trướng NT màng bụng tự phát (SBP) Chẩn đoán hội chứng gan thận (HRS) Được xác định bệnh nhân với dịch cổ trướng có số lượng bạch cầu hạt ≥ 250 tế bào/mm3 cộng với điều sau: creatinine huyết > 130 μmol/L; BUN > 30 mg/dL; Bilirubin tồn phần > mg/dL Chẩn đốn nghi ngờ HRS: Được xác định rối loạn chức thận cấp tính BN cổ trướng thứ phát xơ gan dùng thuốc lợi tiểu, albumin làm giảm cổ trướng, ngăn ngừa tái phát cải thiện tỷ lệ sống sau thời gian dài dùng thuốc (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng trung bình) Khi ≤ tới lít dịch cổ trướng lần dẫn lưu, albumin khơng cần thiết dẫn lưu gây rối loạn tuần hồn quản lý với dung dịch điện giải thay Khi lượng lớn dịch cổ trướng bị lấy đi, dung dịch albumin ưu trương với mức liều từ 8-10g lít dịch cổ trướng hiệu (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng mạnh) Tất BN dùng Nhiễm trùng màng bụng tự phát với suy albumin kết hợp với giảm chức thận có lợi từ việc dùng kháng sinh phù hợp albumin ưu trương mức liều 1.5 g/kg cân nặng vòng 6h sau chẩn đốn, sau g/kg cân nặng vào ngày thứ bệnh (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng mạnh) tăng thể tích với việc truyền albumin 1g/kg (lên đến 100 g) ngày ngày liên tục Điều trị HRS typ I: Việc truyền Albumin cộng với việc sử dụng thuốc co mạch octreotide midodrine nên xem xét Hội chứng gan thận (HRS) Bệnh thận hội chứng thận hư Sử dụng ngắn hạn albumin, kết hợp với lợi tiểu BN phù cấp, phù ngoại vi nặng phù phổi, người thất bại với lợi tiểu Đây định FDA phê duyệt cho albumin 25% trường hợp cấp tính, (creatinin huyết > 130 μmol/L) có xơ gan Hội chứng Hepatorenal (HRS), xác định: Được xác định là: i Creatinine huyết > 130 μmol/L có xơ gan; ii Khơng có sốc, nhiễm khuẩn liên tục, và/hoặc điều trị với loại thuốc gây độc cho thận; iii Khơng có cải thiện liên tục chức thận sau ngưng thuốc lợi tiểu dùng thử albumin g/kg; iv Khơng có protein niệu ( 20 mL/kg phiên, > 20 ml/kg phiên lặp lặp lại Các dịch tinh thể phối hợp albumin/tinh thể nên xem xét chi phí-hiệu thay cho việc trao đổi thể tích nhỏ Sử dụng albumin 5% protocol thay huyết tương (dựa thể tích huyết tương nồng độ fibrinogen huyết thanh) bao gồm thiểu niệu, tưới máu ngoại vi kém, đau vùng bụng, tăng creatinin hematocrit; Dưới giám sát bác sĩ nhi khoa chuyên ngành thận học Nên sử dụng với frusemid cách khác để kiểm soát cân dịch liệu pháp thay thận Dịch thay Albumin 4,5% Liệu pháp thay huyết tương (PE) không chuẩn 5% dịch thay yêu cầu thay yếu tố đông máu cho thay phổ biến PE sử dụng albumin đẳng trương huyết tương pha loãng dung dịch ưu trương albumin chất lỏng thay (1 đến 1,5 lần thể tích 5% có huyết tương cho phiên) khuyến khơng có cáo để điều trị rối loạn thần kinh, chẳng Gelofusine hạn CIDP GBS (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng mạnh) PE sử dụng albumin đẳng trương pha loãng dung dịch ưu trương chất lỏng thay khuyến cáo để loại bỏ kháng thể anti A anti B cấy ghép ABO khơng tương thích sử Thiếu lợi ích hạ albumin máu Khơng định (chỉ sản xuất không đầy đủ, tăng định khơng phê duyệt) dị hóa protein niệu Giảm albumin máu nặng Can thiệp dinh dưỡng Albumin không nên sử dụng BN tiêu chảy không dung nạp thức ăn đường ruột hưởng lợi từ việc dùng albumin đáp ứng tất điều kiện sau: Tiêu chảy đáng kể (> lít/ngày); Albumin huyết < 20 g/L; Tiếp tục tiêu chảy thử dùng peptid chuỗi ngắn công thức dụng kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch (khuyến cáo mạnh, mức độ chứng trung bình) Về nguyên tắc, điều trị thuốc sử dụng bệnh đa xơ cứng rối loạn huyết học (ví dụ, đa u tủy macroglobulinemia) liệu pháp PE bị hạn chế (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) Sử dụng albumin không khuyến cáo BN huyết động ổn định có giảm albumin suốt giai đoạn phẫu thuật (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) BN có phù phổi kháng trị phù rõ rệt, việc sử dụng albumin ưu trương xem xét trường hợp albumin máu giảm rõ rệt (khuyến cáo yếu, mức độ chứng trung bình) Việc dùng albumin nguồn cung cấp protein có giá trị việc cung cấp dinh dưỡng việc sử dụng sớm nuôi dưỡng đường ruột đường tĩnh mạch hiệu giảm albumin máu (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) Mặc dù nồng độ albumin huyết yếu tố tiên lượng độc lập cho bệnh nhân nằm viện, việc sử dụng albumin nên tránh khơng có tác dụng tích cực tỷ lệ biến chứng thời gian nằm viện Thiếu máu cục bộ/xuất huyết não Khác bản; Các nguyên nhân tiêu chảy xem xét loại trừ BN ICU phẫu thuật thần kinh, dịch tinh thể dịch keo (chủ yếu muối albumin) sử dụng để trì lưu lượng máu bình thường chí lưu lượng máu cao BN có hematocrit cao lúc nhập viện nên dùng dịch tinh thể để tăng thể tích tuần hồn, tạo tình trạng lưu lượng máu cao pha loãng máu (hematocrit khoảng 30% để tối đa hóa tưới máu não) - Albumin thích hợp để tiền xử lý ghép động mạch chủ Dacron - Các định albumin không phù hợp: + Tăng hiệu thuốc + Viêm tụy không biến chứng + Chấn thương sọ não tiên lượng (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) Thiếu máu não cục Sử dụng albumin đẳng trương nên xem xét để trì thể tích máu trường hợp co thắt mạch não xuất huyết nhện mà không đáp ứng với dịch tinh thể (khuyến cáo yếu, mức độ chứng yếu) - Albumin không định trong: + Chấn thương sọ não + Chấn thương nặng + Hội chứng phúc mạc Bằng chứng cho thấy có hại cho bệnh nhân: Chấn thương sọ não - Albumin đẳng trương sử dụng: + Sốc thứ phát giảm thể tích tuần hồn viêm tụy cấp + Chống tăng huyết áp phụ nữ có thai + Các trường hợp khó sử dụng dịch thay huyết tương albumin - Albumin không khuyến cáo trong: + Chấn thương sọ não bắt đầu điều trị đột quỵ cấp + Viêm đường ruột + Tăng lượng chất hữu hình tuần hoàn, chạy thận nhân tạo, trường hợp huyết động không ổn định + BN giai đoạn cuối Số phiếu:……… PHỤ LỤC PHIẾU TĨM TẮT THƠNG TIN BỆNH ÁN SỬ DỤNG ALBUMIN I THÔNG TIN BỆNH NHÂN Mã PID:…………………………………… Mã bệnh án:…………… Họ tên BN:………………………………… Ngày sinh:……/ … /…… Giới tính:  Nam  Nữ Chiều cao:………cm BMI:…… Cân nặng:……….kg Ngày vào viện: ……./……/20.… Ngày viện:………./……/20.… Tổng số ngày nằm viện:……… ngày Các khoa điều trị: ……………………………………… từ ngày… /……/……… ……………………………………… từ ngày… /……/……… ……………………………………… từ ngày… /……/……… Chẩn đoán ban đầu:…………………… Chẩn đoán xác định:………………………… Bệnh mắc kèm:……………………………… Kết quả:  Ra viện  Chuyển viện  Tử vong Lý do:  Người bệnh tự nguyện  Bác sĩ định II THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG ALBUMIN LÍ DO DÙNG ALBUMIN NGOẠI KHOA: Thời điểm phẫu thuật:…………Thời điểm bắt đầu dùng albumin:……… Chỉ định  Cắt gan  Cấy ghép gan  Cấy ghép thận  Bỏng Đặc điểm lúc bắt đầu sử dụng albumin Tỷ lệ gan cắt bỏ:……% Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… Thời gian từ bị bỏng tới lúc dùng albumin:… h Nồng độ albumin máu:…………g/L Nồng độ albumin máu:……… g/L Áp lực mao mạch phổi bít PCWP:…… mmHg Hematocrit:……….L/L Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… Thời gian từ sau PT đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L Tỷ lệ diện tích bỏng:…….% BSA Thời gian từ bị bỏng tới lúc dùng albumin:… h Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… Nồng độ albumin máu:……… g/L  Phẫu thuật tim mạch ………………………… Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… Thời gian từ sau PT đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L  Phẫu thuật tiêu hóa Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… ………………………… Thời gian từ sau PT đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L  Chấn thương Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… ………………………… Thời gian từ sau PT đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L  Khác: Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… ………………………… Thời gian từ sau PT đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L NỘI KHOA: Chỉ định  Sốc giảm thể tích Đặc điểm lúc bắt đầu sử dụng albumin Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):………… Thời gian từ lúc bắt đầu truyền dịch tinh thể đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L  Sốc nhiễm trùng Lượng dịch tinh thể dùng (ml/kg/h):……… Loại thuốc vận mạch, liều lượng:………………… ……………………………………… mcg/kg/phút Thời gian từ lúc bắt đầu truyền dịch tinh thể đến lúc dùng albumin:…….h Nồng độ albumin máu:……… g/L  Tăng bilirubin trẻ sơ Nồng độ bilirubin tự (gián tiếp):……… μmol/L sinh (< tháng) Nồng độ bilirubin toàn phần:………… μmol/L Nồng độ albumin máu:……… g/L  Suy gan cấp Phù (khám):…………… Tràn dịch đa màng:…………… Nồng độ albumin máu:……… g/L  Dẫn lưu dịch cổ trướng Thể tích dịch cổ trướng dẫn lưu/1 lần (ml):……… Nồng độ creatinin huyết thanh:………μmol/L Nồng độ albumin máu:……… g/L  NT màng bụng tự phát Số lượng BC trung tính dịch cổ trướng:… TB/mm3 Nồng độ creatinin huyết thanh:……… μmol/L BUN:……… mg/mL Bilirubin toàn phần:……… μmol/L Thời gian từ lúc chẩn đoán đến lúc dùng albumin:……h Nồng độ albumin máu:……… g/L  Chẩn đoán HC gan Nồng độ creatinin huyết thanh:……… μmol/L thận Nồng độ albumin máu:……… g/L  Điều trị HC gan thận  Hội chứng thận hư  Bệnh thận cấp Nồng độ creatinin huyết thanh:……… μmol/L Protein niệu:………… g/ngày Hồng cầu niệu:…………… tế bào/vi trường Nồng độ albumin máu:……… g/L Phù (khám):…………… Protein niệu:……….g/ngày Cholesterol máu:………… Lợi tiểu, liều dùng, cách dùng:…………… Nồng độ hematocrit…………… L/L Nồng độ creatinin huyết thanh:…………… μmol/L Nồng độ albumin máu:……… g/L Phù (khám):………… Tràn dịch đa màng:……… Nồng độ creatinin huyết thanh:………… μmol/L Nồng độ albumin máu:……… g/L  Hội chứng suy hô hấp Lợi tiểu, liều dùng, cách dùng:……………… cấp (ARDS) tổn Nồng độ albumin máu:……… g/L thương phổi cấp (ALI)  Thay huyết tương Thể tích huyết tương trao đổi:………… /1 phiên Nồng độ fibrinogen huyết thanh:………… g/L Nồng độ albumin máu:…………g/L  Giảm albumin máu Phù (khám): ……… Tràn dịch đa màng:……… Nồng độ albumin máu:…………g/L  Can thiệp dinh dưỡng Tình trạng tiêu chảy:……… Nồng độ albumin máu:……… g/L  Hội chứng kích Phù (khám): ……… buồng trứng Tràn dịch đa màng:……… Nồng độ albumin máu:…………g/L  Xuất huyết não Phù (khám): ……… Tràn dịch đa màng:……… Nồng độ albumin máu:…………g/L  Khác:…………… Phù (khám):…………… Tràn dịch đa màng:……… Nồng độ albumin máu:…………g/L  Không phân loại Đặc điểm bệnh nhân: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Nồng độ albumin máu:…………g/L ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG ALBUMIN: Ngày Nồng độ albumin (g/L) Liều dùng (ml) Tốc độ truyền (ml/h) Dung môi pha, lượng dùng Ngày Nồng độ albumin (g/L) Liều dùng (ml) Tốc độ truyền (ml/h) Dung môi pha, lượng dùng Ngày Nồng độ albumin (g/L) Liều dùng (ml) Tốc độ truyền (ml/h) Dung môi pha, lượng dùng Ngày Nồng độ albumin (g/L) Liều dùng (ml) Tốc độ truyền (ml/h) Dung môi pha, lượng dùng Khoảng tham chiếu albumin:…………g/L PHỤ LỤC TỶ LỆ CÁC LÍ DO CHỈ ĐỊNH ALBUMIN CHUNG TOÀN BỆNH VIỆN VÀ TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG Lí định Cắt gan Chung toàn viện ICU Nội Chung Tim mạch 27 (5,5) Ngoại Cấy ghép gan 17 (3,4) 14 (7,0) 13 (11,5) quan Cấy ghép thận (1,6) (0,5) (6,2) Thay van tim 21 (4,3) 21 (10,6) Sửa chữa Fallot (1,2) (3,0) Bắc cầu chủ vành (0,8) (2,0) Vá thông liên nhĩ/liên thất (0,4) (1,0) Thay quai động mạch chủ (0,2) (0,5) Cắt đại tràng (0,6) Cắt dày (0,4) Cắt ruột thừa (0,4) (1,8) Cắt trực tràng (0,4) (1,8) Cắt ruột non (0,2) Khâu lỗ thủng tạng rỗng (0,2) Mổ teo đường mật bẩm sinh (0,2) Nối mật ruột tắc mật (0,2) (0,9) Nối vị tràng hẹp môn vị (0,2) (0,9) Sốc giảm thể tích (1,6) (4,0) Sốc nhiễm trùng 36 (7,3) 30 (15,1) tim mạch Phẫu thuật tiêu hóa Sốc Sản Nhi 27 (23,9) Cấy ghép Phẫu thuật Sơ sinh (0,9)* (0,9)* (2,7) (0,5) (0,9) (4,2) (0,5) (0,9)* (4,2) (18,2) Ung bướu Tăng bilirubin trẻ sơ sinh (0,4) Suy gan cấp (0,8) Xơ gan cổ Dẫn lưu dịch cổ trướng (1,0) trướng (0,6) (0,5) (1,7)* Bệnh thận cấp (0,6) (1,0) (0,9) Hội chứng thận hư (0,4) Hội chứng suy hô hấp cấp (0,4) (1,0) Thay huyết tương 13 (2,6) (4,0) 223 (45,2) 66 (33,2) 65 (56) 38 (33,6) Can thiệp dinh dưỡng 33 (6,7) 10 (5,0) 15 (12,9) (7,1) Hội chứng kích buồng trứng 10 (2,0) Xuất huyết não (1,4) (3,5) (1,7)* Phù/tràn dịch 17 (3,4) (2,0) (7,8) Bù dịch 10 (2,0) (2,5) (4,3) Thiếu máu (0,2) Điều trị hội chứng gan thận Giảm albumin máu Khác Không phân loại Tổng 14 (2,8) 493 (100,0) (6,1) (1,5) (0,9) (3,4) (0,9) (5,3) (4,2) (0,9) (0,9)* (4,4) 24 (72,7) 14 (46,7) 20 (83,3) 11 (57,9) (26,3) 10 (33,3) (0,9) (6,7) (6,7) (10,5) (4,2) (3,3) (1,0) (6,9) (1,8) 199 (100,0) 116 (100,0) 113 (100,0) *Albumin sử dụng trì với lí định khoa trước (3,0) (3,3) 33 (100,0) 30 (100,0) 24 (100,0) 19 (100,0) PHỤ LỤC ĐẶC ĐIỂM LÚC BẮT ĐẦU SỬ DỤNG ALBUMIN TRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ Giá trị Trung bình (%) (min – max) Chỉ định Đặc điểm lúc bắt đầu sử dụng albumin Tăng bilirubin Nồng độ bilirubin tự (gián tiếp) (μmol/L) 372 (341 – 402) Nồng độ bilirubin toàn phần (μmol/L) 384 (355 – 412) trẻ sơ sinh (n = 2) Suy gan cấp (n = 4) Dẫn lưu dịch cổ trướng Nồng độ albumin máu (g/L) Có phù/có tràn dịch 35,4 (35,1 – 35,6) (50,0) Nồng độ albumin máu (g/L) 30,8 (28,3 – 36,3) Thể tích dịch cổ trướng dẫn lưu/1 lần (ml) 1760 (1500 - 2100) Nồng độ creatinin huyết (μmol/L) 93,8 (60,0 - 102) (n = 5) Nồng độ albumin máu (g/L) 30 (28,0 – 34,2) Điều trị Nồng độ creatinin huyết (μmol/L) 216 (113 - 285) hội chứng Protein niệu (g/ngày) Không rõ gan thận Hồng cầu niệu (tế bào/vi trường) Không rõ (n = 3) Nồng độ albumin máu (g/L) Có phù/có tràn dịch 26,8 (19,6 - 34,9) (50,0) 14,8 (13,5 – 16,1) Protein niệu (g/ngày) Có xét nghiệm cholesterol máu (50,0) thận hư Có dùng thuốc lợi tiểu (50,0) (n = 2) Hematocrit (L/L) Hội chứng Bệnh thận cấp (n = 3) ARDS/ALI (n = 2) Thay huyết tương (n = 13) 0,31 (0,29 – 0,33) Nồng độ creatinin huyết (μmol/L) 145 (118 – 172) Nồng độ albumin máu (g/L) 21,1 (19,2 – 23) Có phù/tràn dịch (66,7) Nồng độ creatinin huyết (μmol/L) 314 Nồng độ albumin máu (g/L) Có dùng thuốc lợi tiểu 81,6 (26,7 – 27,6) (100,0) Nồng độ albumin máu (g/L) 28,4 (24,8 - 31,9) Thể tích huyết tương trao đổi phiên (mL) 3060 (600 - 4000) Nồng độ fibrinogen huyết (g/L) 2,39 (0,49 – 6,28) Nồng độ albumin máu (g/L) 35,8 (29,4 – 43,5) Hội chứng Có phù/tràn dịch (90,0) kích buồng trứng Nồng độ albumin máu (g/L) 36,2 (30,4 – 40,0) (n = 10) Xuất huyết não (n = 7) Khác (n = 28) Có phù/tràn dịch (14,3) Nồng độ albumin máu (g/L) Có phù/tràn dịch Nồng độ albumin máu (g/L) 33,1 (29,9 – 39,3) 20 (71,4) 32,6 (17,1 – 44,6) ... bệnh viện Do đó, nhóm nghiên cứu thực đề tài Khảo sát sử dụng albumin truyền tĩnh mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm định, cách dùng albumin truyền. .. albumin truyền tĩnh mạch bệnh nhân nội trú bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City Kết khảo sát góp phần vào việc xây dựng “Hướng dẫn sử dụng albumin truyền tĩnh mạch bệnh viện nhằm mục tiêu sử dụng thuốc...BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THIÊN MÃ SINH VIÊN: 1401579 KHẢO SÁT SỬ DỤNG ALBUMIN TRUYỀN TĨNH MẠCH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY KHÓA LUẬN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát sử dụng albumin truyền tĩnh mạch tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City, Khảo sát sử dụng albumin truyền tĩnh mạch tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City

Từ khóa liên quan