Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 8

6 105 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:46

CHỦ ĐỀ 7: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THƠNG NHAU A/ LÝ THUYẾT Sự tồn áp suất lòng chất lỏng: * Chất lỏng gây áp suất theo phương lên đáy bình, thành bình vật lòng Khác với chất rắn chất lỏng gây áp suất theo phương * Như vậy, chất lỏng không gây áp suất lên đáy bình mà lên thành bình vật lòng chất lỏng Cơng thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h Trong h độ sâu tính từ điểm áp suất tới mặt thống chất lỏng, d trọng lượng riêng chất lỏng Lưu ý: + Về đơn vị, p tính bẳng N/m3, h tính bẳng mét (m) + Cơng thức áp dụng cho điểm lòng chất lỏng, chiều cao h cột lỏng độ sâu điểm so với mặt thống * Từ suy chất lỏng đứng yên, áp suất điểm mặt phẳng ngang có độ lớn Bình thơng nhau: * Bình thơng bình có nhiều nhánh, thơng với đáy * Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên, mặt thoáng chất lỏng, nhánh khác độ cao Máy thủy lực: * Nguyên tắc hoạt động: Dựa nguyên lý Pascal: Chất lỏng đựng bình kín có khả truyền ngun vẹn độ tăng áp suất đến nơi chất lỏng * Cấu tạo: Gồm ống hình trụ có tiết diện khác nhau, thông với đáy, ống có pittơng, bên chứa chất lỏng * Hoạt động: Khi tác dụng lên pittông nhỏ lực f gây áp suất p = f/s Áp suất chất lỏng truyền nguyên vẹn sang pittông lớn gây nên lực nâng F lên pittông lớn: F = p.S = S.f/s Suy F/f = S/s B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG I/ CÂU HỎI TỰ LUẬN Bài Tìm ví dụ thực tế đời sống a Tìm ví dụ chứng tỏ chất lỏng gây áp suất lên thành bình chứa b Tìm ví dụ chứng tỏ chất lỏng gây áp suất lên điểm nằm lòng chất lỏng c Tìm ví dụ dụng cụ gia đình có cấu tạo tương tự bình thơng d Tìm ví dụ máy thủy lực (máy dùng chất lỏng) mà em gặp Bài Một bình có chiều cao 1,2m chứa đầy nước Cho biết trọng lượng riêng nước 10000N/m3 a Tính áp suất nước lên điểm nằm đáy bình ĐS: 12000Pa b Tính áp suất nước lên điểm nằm lòng chất lỏng cách đáy bình 0,5m ĐS: 7000Pa Bài Người ta cho nước vào hồ bơi đến đồng hồ đo áp suất gắn đáy hồ số 15000Pa ngừng lại Tính chiều cao cột nước hồ bơi Biết khối lượng riêng nước 1000kg/m Bài Một tàu ngầm lặn xuống biển Đồng hồ đo áp suất gắn vỏ tàu ngầm lúc đầu 103000Pa, lúc sau 824000Pa Biết trọng lượng riêng nước biển 10300N/m3 a Tính độ sâu tàu ngầm đạt lúc đầu ĐS: 10m b So sánh hai thời điểm tàu ngầm lặn sâu thêm mét? ĐS: 70m Bài Một tàu ngầm mini lặn xuống đáy biển sâu 50m Cho biết trọng lượng riêng nước biển 10300N/m3 a Tính áp suất nước biển độ sâu ĐS: 515000Pa b Cửa chiếu sáng tàu ngầm mini có diện tích 0,2m Hãy tính áp lực nước tác dụng lên cửa chiếu sáng ĐS: F = 103000N Bài Một bình thơng có hai nhánh có tiết diện S = 1cm2 S2 = 3cm2 Chiều cao hai nhánh h = 0,5m (hình bên) Ban đầu bình khơng chứa Người ta dùng van ngăn hai nhánh đổ đầy nước vào nhánh lớn sau mở van Đợi cho mực nước hai nhánh cân Bỏ qua phần chất lỏng ống nằm ngang a Độ cao mực nước hai nhánh có khơng, sao? b Hãy tính độ cao cột nước hai nhánh lúc ĐS: 0,375m II/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu : Điều nàosau nói áp suất A) Chất lỏng gây áp suất theo phương lên đáy bình, thành bình vật đặt lòng B) Chất lỏng gây áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ lên C) Chất lỏng gây áp suất theo phương ngang D) Chất lỏng gây áp suất đáy bình Câu 2: Cơng thức tính áp suất gây chất lỏng có trọng lượng riêng d điểm cách cách mặt thống có độ cao h : A) p = d.h B) p = h/d C) p = d/h D) công thức khác Câu 3: Điều sau nói bình thơng nhau? A) Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên,lượng chất lỏng hai nhánh ln B) Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên, không tồn áp suất chất lỏng C) Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng hai nhánh khác D) Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên,các mực chất lỏng hai nhánh ln có độ cao Câu Một tàu ngầm di chuyển biển.áp suất kế đặt vỏ tàu giá trị tăng dần.Phát biểu sau đúng? A) Tàu lặn sâu B) Tàu lên từ từ C) Tàu di chuyển theo phương ngang D) Các phát biểu Câu 5: Phát biểu sau nói máy ép dùng chất lỏng ? A) Máy ép dùng chất lỏng cho ta lợi đường B) Máy ép dùng chất lỏng cho ta lợi công C) Máy ép dùng chất lỏng cho ta lợi lực D) Máy ép dùng chất lỏng cho ta lợi công suất Câu 6: Tại lặn người thợ lặn phải mặt áo lặn ? Hãy chọn câu A) Vì lặn sâu, nhiệt độ thấp B) Vì lặn sâu, áp suất lớn C) Vì lặn sâu, lực cản lớn D) Vì lặn sâu, áo lặn giúp di chuyển dễ dàng Câu 7: Dựa vào hình vẽ dưới, chọn cách xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn áp suất nước bình tác dụng lên đáy bình A) C - A - D - B C) C -A - B - D B) C -D - A - B D) D - C - A - B Câu 8: Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước Ap suất nước lên đáy thùng lên điểm cách đáy thùng 0,4m nhận giá trị giá trị sau ? Hãy chọn câu A) p1 = 1200 N/m2 ; p2 = 800N/m2 B) p1 = 8000 N/m2 ; p2 = 12000 N/m2 C) p1 = 12000N/m2 ; p2 = 8000N/m2 D) Một cặp giá trị khác Câu 9: Hai bình A, B thơng nhau.Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới độ cao nối thông đáy lỗ nhỏ.Hỏi sau mở khóa ống nối nước dầu có chảy từ bình sang bình khơng ? Hãy chọn câu A) Khơng, độ cao cột chất lỏng bình B) Dầu chảy sang nước lượng dầu nhiều C) Dầu chảy sang nước lượng dầu nhẹ D) Nước chảy sang dầu áp suất cột nước lớn áp suất cột dầu trọng lượng riêng nước lớn trọng lượng riêng dầu Câu 10: Một tàu ngầm biển, áp suất kế vỏ tàu 2020000N/m Độ sâu tàu ngầm ? Hãy chọn câu A) 196,12m B) 19,612m C) 83,5m D) Một giá trị khác Câu 11: Một bình thơng chứa nước biển Người ta đổ thêm xăng vào nhánh Hai mặt thoáng chênh lệch 18 cm Độ cao cột xăng nhận giá trị ? Hãy chọn câu A) 5,618 cm B) 56,18cm C) 561,8 cm D) Một giá trị khác Câu 13: Tác dụng lực F = 380N lên Pit - tông nhỏ máy ép dùng nước, diện tích Pit - tơng nhỏ 2,5cm2, diện tích Pit - tơng lớn 180cm Áp suất tác dụng lên Pit - tông nhỏ lực tác dụng lên Pit tông lớn ? Hãy chọn câu A) 1520000 N/m2 27360N B) 152000N/m2 173600N C) 15200000 N/m2 2736 N D) Một cặp giá trị khác Câu 14: Đường kính Pit - tơng nhỏ máy ép dùng chất lỏng 2,5cm Hỏi diện tích tối thiểu Pit - tơng lớn để tác dụng lực 100N lên Pit - tơng nhỏ nâng tơ có trọng lượng 35000N.Hãy chọn câu A) 171,5m2 B) 17150m2 C) 1715m2 D) Một giá trị khác Câu 15: Trong máy ép dùng chất lỏng, lần Pit - tơng nhỏ xuống đoạn 0,4m Pit tông lớn nâng lên đoạn 0,02m Lực tác dụng đặt lên Pit - tông lớn bao nhiêu, tác dụng vào Pit - tông nhỏ lực f = 800N ? Hãy chọn câu A) 12000N B) 16000N C) 14000N D) 18000N Câu 16: Một bình thông chứa nước biển Người ta đổ thêm xăng vào nhánh Hai mặt thoáng chênh lệch 18cm Độ cao cột xăng nhận giá trị ? Hãy chọn câu A) h = 5,618m B) h = 56,18cm C) h =561,8cm D) Một giá trị khác * Sử dụng kiện sau : Một thợ lặn lặn độ sâu 36m so với mặt nước biển.Trọng lượng riêng trung bình nước biển 10300N/m3 Trả lời câu 17, 18 Câu 17 : áp suất độ sâu mà người thợ lặn lặn có giá trị ? Hãy chọn câu A) p = 37080 N/m2 B) p = 3708000 N/m2 C) p = 370800 N/m2 D) Một giá trị khác Câu 18 : Cửa chiếu sáng áo lặn có diện tích 0,016m2.Ap lực nước tác dụng lên phần diện tích ? A) F = 5932,8N B) F = 593,28N C) F = 5392,8N D) Một giá trị khác * Sử dụng kiện sau : Một tàu ngầm lặn đáy biển có độ sâu 180m Biết trọng lượng riêng trung bình nước biển 10300N/m3 Trả lời câu 19, 20 Câu 19 : Áp suất tác dụng lên mặt thân tàu ? Hãy chọn câu A) 185400N/m2 C) 18540N/m2 B) 1854000N/m2 D) Một giá trị khác Câu 20 : Nếu lặn sâu thêm 30m độ tăng áp suất lên thân tàu ? áp suất tác dụng lên thân tàu lúc ? Hãy chọn câu A) 3090N/m2 21630N/m2 B) 30900N/m2 216300N/m2 C) 309000N/m2 2163000 N/m2 D) Một giá trị khác Câu 21 : Đổ lượng nước vào cốc cho độ cao nước cốc 12cm Ap suất nước lên điểm A cách đáy cốc 4cm ? Biết trọng lượng riêng nước 10.000N/m Hãy chọn câu A) 600N/m3 B) 1000N/m3 C) 800N/m3 D) 1200N/m3 ... 37 080 N/m2 B) p = 37 080 00 N/m2 C) p = 37 080 0 N/m2 D) Một giá trị khác Câu 18 : Cửa chiếu sáng áo lặn có diện tích 0,016m2.Ap lực nước tác dụng lên phần diện tích ? A) F = 5932,8N B) F = 593,28N... 5,6 18 cm B) 56,18cm C) 561 ,8 cm D) Một giá trị khác Câu 13: Tác dụng lực F = 380 N lên Pit - tông nhỏ máy ép dùng nước, diện tích Pit - tơng nhỏ 2,5cm2, diện tích Pit - tông lớn 180 cm Áp suất tác... 5,618m B) h = 56,18cm C) h =561,8cm D) Một giá trị khác * Sử dụng kiện sau : Một thợ lặn lặn độ sâu 36m so với mặt nước biển.Trọng lượng riêng trung bình nước biển 10300N/m3 Trả lời câu 17, 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 8, Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn