ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI điều TRỊ u NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

83 40 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:25

BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM TRẦN XUÂN NAM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM TRẦN XUÂN NAM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: Ngoại Nhi Mã số: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦN NGỌC SƠN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nêu bệnh án trung thực chưa tác giả khác công bố công trình nghiên cứu Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2016 Ký tên Trần Xuân Nam LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy - Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương cho phép tạo điều kiện cho học tập hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Ngọc Sơn, người thầy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, bảo cho phương pháp quý báu suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Phạm Duy Hiền - trưởng khoa Ngoại tổng hợp tồn chú, anh chị bác sỹ, điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi Trung Ương dành cho tơi nhiều tình cảm tốt đẹp, tạo điều kiện cho học tập, làm việc, thu thập số liệu suốt q trình hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị tổ lưu trữ hồ sơ bệnh án thuộc phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung Ương tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập số liệu để hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới bệnh nhi gia đình bệnh nhi- người đóng góp lớn lao thành cơng luận văn Cuối cùng, xin ghi nhận vô biết ơn tình cảm ưu ái, động viên cổ vũ, giúp đỡ hết lòng vật chất tinh thần gia đình, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp gần xa Trần Xuân Nam DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFP : Alpha Feto Protein B-HCG : Beta- Human Chorionic Gonadotropin BT : Buồng trứng CT Scanner : Computed Tomography : Phim chụp cắt lớp vi tính FSH : Follicle-stimulating hormone GnRH : Gonadotropin Releasing Hormone LH : Luteinizing hormone MRI : Magnetic Resonance Imaging: Phim chụp cộng hưởng từ PNTS : Phẫu thuật nội soi UNBT : U nang buồng trứng UNBTLT : U nang buồng trứng lành tính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số sở giải phẫu, sinh lý, chức buồng trứng liên quan đến bệnh u nang buồng trứng 1.1.1 Giải phẫu buồng trứng .3 1.1.2 Sinh lý buồng trứng liên quan đến bệnh u nang buồng trứng lành tín5 1.1.3 Chức buồng trứng 1.2 Tỉ lệ bệnh 1.3 Phân loại khối u buồng trứng nói chung UNBTLT nói riêng 1.3.1 U nang dịch .8 1.3.2 U quái buồng trứng 1.4 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 12 1.4.1 Đặc điểm lâm sàng 12 1.4.2 Các biến chứng UNBTLT 13 1.4.3 Đặc điểm cận lâm sàng 15 1.5 Điều trị 20 1.5.1 Điều trị nội khoa 20 1.5.2 Điều trị ngoại khoa 20 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .27 2.2.2 Chọn mẫu 27 2.2.3 Phương pháp phẫu thuật nội soi 28 2.2.4 Điều trị sau mổ 31 2.2.5 Các tiêu nghiên cứu phục vụ mục tiêu 31 2.2.6 Các tiêu nghiên cứu phục vụ mục tiêu nghiên cứu 32 2.2.7 Xử lý số liệu 33 2.2.8 Hình thức liên hệ bệnh nhân sau mổ .33 2.2.9 Đạo đức nghiên cứu 33 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Lâm sàng .34 3.1.1 Tuổi bệnh nhân mổ 34 3.1.2 Lí bệnh nhân đến viện khám 35 3.1.3 Dấu hiêụ khám lâm sàng 35 3.2 Cận lâm sàng 36 3.2.1 Giá trị AFP trước mổ: 36 3.2.2 Giá trị Beta- HCG trước mổ 36 3.2.3 Đường kính u nang qua siêu âm trước mổ 36 3.2.4 Vị trí u nang 37 3.2.5 Tính chất UNBTLT siêu âm 37 3.2.6 Tính chất UNBTLT CT ổ bụng 38 3.3 Kết điều trị 39 3.3.1 Phương pháp phẫu thuật .39 3.3.2 Vị trí phẫu tích cắt u nang: 40 3.3.3 Chọc hút u nang trước cắt: 40 3.3.4 Cách thức phẫu thuật: 41 3.3.5 Sinh thiêt lạnh mổ: 41 3.3.6 Thời gian phẫu thuật 42 3.3.7 Mở rộng vết mổ rốn: 42 3.3.8 Thời gian nằm viện sau mổ: 43 3.3.9 Thời gian phục hồi lưu thông tiêu hóa: 43 3.3.10 So sánh PTNS trocar hỗ trợ PTNS khác .44 3.4 Tai biến mổ biến chứng sau mổ 44 3.5 Kết giải phẫu bệnh sau mổ 44 3.6 Kết sau mổ: khám lại 45 3.6.1 Kết mổ cắt u 45 3.6.2 Các biến chứng xa sau mổ .45 3.6.3 Tính thẩm mỹ sẹo mổ 46 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 47 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 47 4.2 Kết PTNS điều trị UNBTLT 51 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Giá trị AFP theo độ tuổi 19 Bảng 3.1 Tuổi bệnh nhân mổ .34 Bảng 3.2 Lí đến khám 35 Bảng 3.3 Đường kính u nang qua siêu âm 36 Bảng 3.4 Vị trí u nang 37 Bảng 3.5 Phương pháp phẫu thuật .39 Bảng 3.6 Số lượng bệnh nhân chọc hút dịch nang trước cắt .40 Bảng 3.7 Cách thức phẫu thuật 41 Bảng 3.8 Thời gian phẫu thuật 42 Bảng 3.9 Thời gian nằm viện sau mổ 43 Bảng 3.10 So sánh phẫu thuật nội soi trocar hỗ trợ phẫu thuật nội soi khác 44 Bảng 3.11 Kết giải phẫu bệnh sau mổ 44 Bảng 4.1 So sánh tuổi bệnh nhân phẫu thuật 47 Bảng 4.2 So sánh dấu hiệu lâm sàng khiến bệnh nhân khám 47 Bảng 4.3 Giá trị AFP trước mổ nghiên cứu 49 Bảng 4.4 Vị trí khối UNBTLT 50 Bảng 4.5 So sánh trung vị UNBTLT 51 Bảng 4.6 So sánh phẫu thuật nội soi mổ mở 52 Bảng 4.7 So sánh ứng dụng phẫu thuật nội soi nghiên cứu 53 Bảng 4.8 Kết giải phẫu bệnh sau mổ 56 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Dấu hiệu khám lâm sàng 35 Biểu đồ 3.2 Tính chất UNBTLT siêu âm 37 Biểu đồ 3.3 Tính chất UNBTLT CT ổ bụng 38 Biểu đồ 3.4 Vị trí phẫu tích cắt u nang .40 Biểu đồ 3.5 Mở rộng vết mổ rốn 42 Biểu đồ 3.6 Thời gian phục hồi lưu thơng tiêu hóa 43 Biểu đồ 3.7 Tỉ lệ tái phát u 45 58 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 45 bệnh nhân UNBTLT điều trị phẫu thuật nội soi bệnh viện Nhi Trung ương, rút số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh UNBTLT - Tuổi trung vị bệnh nhân tuổi (từ tháng tới 15 tuổi) - Đau bụng âm ỉ triệu chứng hay gặp làm bệnh nhân phải tới viện khám (chiếm 66,7%), chẩn đoán trước sinh (13,3%), sờ thấy khối (11,1%) - Dấu hiệu khám lâm sàng bệnh nghèo nàn (với 56,7% khơng có triệu chứng) - 100% bệnh nhân trước mổ làm AFP có kết mức giới hạn bình thường qui chiếu theo độ tuổi - Đường kính trung vị cm (từ 2,9 cm tới 15 cm) với khối u nang gặp chủ yếu bên phải (60%), khơng có trường hợp gặp UNBTLT bên Kết PTNS điều trị UNBTLT - Phẫu thuật nội soi trocar hỗ trợ sử dụng nhiều (86,7%) + Phẫu thuật nội soi trocar: 2,2% + Phẫu thuật nội soi trocar: 11,1% + Khơng có trường hợp phải chuyển mổ mở - Bảo tồn nhu mô buồng trứng thực 88,9% - U nang buồng trứng cắt chủ yếu qua rốn (77,7%) - Thời gian mổ trung bình: 52,56 ± 18,76 (phút) (dao động: 30 -120 phút) - Thời gian nằm viện trung bình sau mổ: 2,24 ± 1,15 (ngày) (từ 1- ngày) - Khơng có trường hợp xuất tai biến mổ (vỡ u, chảy máu, tổn thương tạng xung quanh: tử cung, bàng quang, mạch máu vùng chậu, ) Không có biến chứng sau mổ (viêm phúc mạc, nhiễm trùng vết mổ , ) 59 - Kết giải phẫu bệnh sau mổ: + U quái trưởng thành hay gặp nhất: 62,2% trường hợp + U nang bì: 8,9% + U nang dịch 28,9% - Kết sau mổ: có 2/45 trường hợp teratoma trưởng thành tái phát thời điểm theo dõi 12 18 tháng sau mổ + Cả PTNS trocar cắt tồn buồng trứng khơng thấy tái phát thời điểm - 100% người nhà bệnh nhân hài lòng sẹo mổ sau mổ BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU MÃ BỆNH ÁN I Hành - Họ tên BN Nam Nữ - Tuổi (ngày, tháng, năm sinh) - Địa chỉ: - Tên bố (mẹ) - Số điện thoại - Ngày vào viện: Ngày mổ: - Ngày viện: - Ngày phẫu thuật: - Thời gian nằm viện sau mổ: II Tiền sử: - Con thứ - Đẻ thường/ mổ đẻ - Chẩn đoán trước sinh: III Bệnh sử: - Thời gian xuất dấu hiệu lúc tới viện khám: - Đã điều trị trước hay chưa: IV Đánh giá trước mổ: - Cân nặng - Có thiếu máu khơng - Có đau bụng âm ỉ: - Có rối loạn về: + Tiêu hóa + Tiết niệu - Khám bụng: + Bụng chướng + Sờ thấy khối + Ấn đau - Siêu âm trước mổ: + Nang buồng trứng bên + Kích thước nang: + Tính chất truyền âm: tăng âm, giảm âm, trống âm + Tính chất bên tổ chức: dịch, đặc, hỗn hợp + Buồng trứng bên đối diện + Hạch tiểu khung, hạch quanh mạch máu + Các tạng khác ổ bụng - AFP trước mổ - Beta HCG trước mổ - Công thức máu trước mổ: + Hồng cầu: + Tiểu cầu: + Huyết sắc tố: + Bạch cầu + Hematocrit: - Đông máu trước mổ: PT : V Đánh giá kết mổ: - Phương pháp phẫu thuật: + NS trocar hỗ trợ + NS trocar + NS trocar + NS chuyển mổ mở + NS đường rạch - Có dịch ổ bụng hay khơng - Mơ tả tổn thương mổ - Có tổn thương kèm theo khơng APTT: - Có hút dịch nang trước không - Phương pháp: + Cắt u bảo tồn buồng trứng + Cắt toàn buồng trứng + Cắt tử cung, phần phụ - Có mở rộng vết mổ không - Đường mổ hỗ trợ - Mất máu mổ đòi hỏi phải truyền máu VI Điều trị sau mổ: - Số ngày nằm viện sau mổ - Số ngày dùng kháng sinh sau mổ - Số ngày truyền dịch sau mổ - Số ngày dùng giảm đau sau mổ - Kết giải phẫu bệnh sau mổ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Daniel Von Allmen et al (2006), Ovarian tumors, Pediactric Surgery 7th edition (Chapter 39), 529-548 Bryan J.Dicken et al (2007), Ovarian cysts and tumors, Operative Pediactric Surgery, 7th Edition, 967 - 972 Oltmann S.C., Garcia N., Barber R., Huang R., Hicks B and Fischer A (2010), Can we preoperatively risk stratify ovarian masses for malignancy?, Journal of Pediatric Surgery, 45, 130-134 Cass D.L., Hawkins E., Brandt M.L., Chintaqumpala M., Bloss R., Milewicz A., Minifee P., Wesson D., Nuchtern J (2001), Surgery for ovarian masses in infants, children, and adolescents: 102 consecutive patients trea- ted in a 15-year period, Journal of Pediatric Surgery, 36, 693-699 Madhumita Mukhopadhyay et al (2013), Ovarian cysts and tumors in infancy and childhood, Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons 18(1) Jessica R Zolton et al (2013), Evaluation of ovarian cysts in adolescents, Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 3, 12-16 Ashwal E et al (2015), Presentation, Diagnosis, and Treatment of Ovarian Torsion in Premenarchal Girls, Journal of Pediatric Adolescent Genecology, S1083-3188(15)00166-7 Bertolli M, Mayer JP (2009), Laparoscopic approach to ovarian mass in children and aldolescent: already a standard in therapy, J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 19, 111-115 Phạm Thị Thanh Quỳnh (2012), Nghiên cứu điều trị u nang buồng trứng phẫu thuật nội soi năm 2001 2010, Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 10 Nguyễn Bình An (2008), Nhận xét kết điều trị u nang buồng trứng phẫu thuật nội soi bệnh viện phụ sản Trung ương tháng đầu năm 2008, Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 11 Dương Thị Cương (1995), Giải phẫu phận sinh dục nữ, Chẩn đốn điều trị vơ sinh, bệnh viện bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh Trung ương, Nhà xuất y học, 39 - 44 12 Nguyễn Đức Hinh (1999), Phẫu thuật nội soi viện BVBM TSS năm 1996-1998, Tạp chí thơng tin y dược Số đặc biệt chuyên đề sản phụ khoa 12/1999 12-14 13 Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội (2002), U nang buồng trứng, Bài giảng Sản phụ khoa, (Nhà xuất Y học), 157-160 14 Vũ Bá Quyết Nguyễn Đức Hinh, Đỗ Thị Ngọc Lan (2000), Nhận xét kết áp dụng PTNS BVBM TSS (1996-1999), Nội san Sản phụ khoa (số đặc biệt) 55-58 15 Bộ môn Sinh lý học (2000), Sinh lý sinh sản, Sinh lý học, (Nhà xuất y học), 116-164 16 Frank H Netter (1998), Atlas giải phẫu người, 357 17 Nguyễn Khắc Liêu (1999), Sinh lý kinh nguyệt, Chẩn đốn điều trị vơ sinh, 70-80 18 Trần Ngọc Sơn (2013), Nội soi trocar hỗ trợ cắt u nang buồng trứng lành tính trẻ em, Y học thành phố Hồ Chí Minh số 3/2013, 180-183 19 International Classification of Diseases for Oncology (Creation date: 1976; last date change: 2000), ed (ICD-O-3) 20 Avush Goel et al Haemorrhagic ovarian cyst (Radiopaedia.org) 21 MD Eric K Outwater, Evan S Siegelman, MD, Jennifer L Hunt, MD (2001), Ovarian Teratomas: Tumor Types and Imaging Characteristics, RadioGraphics, 21, 475-490 22 Hebra A Brown MF, McGeehin K, Ross AJ III (1993), Ovarian masses in children: a review of 91 cases of malignant and benign masses, J Pediatr Surg, 1993, 28, 930-933 23 McCaw BK Linder D, Hecht F (1975), Parthenogenic origin of benign ovarian teratomas, N Engl J Med, 292, 63-66 24 Licciardi F Comerci JT Jr, Bergh PA, Gregori C, Breen JL (1994), Mature cystic teratoma: a clinicopathologic evaluation of 517 cases and review of the literature, Obstet Gynecol, 84, 22-28 25 Marsh MR Caruso PA, Minkowitz S, Karten G (1971), An intense clinicopathologic study of 305 teratomas of the ovary, Cancer, 27, 343–348 26 Dockerty MB Blackwell WJ, Mason JC, Mussey RD (1946), Dermoid cysts of the ovary: their clinical and pathological significance, Am J Obstet Gynecol, 51, 151–172 27 Talerman A et al (1994), Germ cell tumors of the ovary, In: Kurman RJ, ed Blaustein’s pathology of the female genital tract, 4th edition (Springer-Verlag), 849–914 28 Matz MH (1961), Benign cystic teratomas of the ovary, Obstet Gynecol Surv, 16, 591–605 29 Female Genital Pathology, www.health.auckland.ac.nz 30 Deppisch LM, Wisniewski M (1973), Solid teratomas of the ovary, Cancer, 32, 440–446 31 Symmonds GD, Malkasian GD, Dockerty MB (1965), Malignant ovarian teratomas, Obstet Gynecol, 25, 810–814 32 Cushing B, Heifetz SA, Giller R, et al (1998), Immature teratomas in children: pathologic considerations: a report from the combined Pediatric Oncology Group/ Children’s Cancer Group, Am J Surg Pathol, 22, 1115–1124 33 Giller R, Cushing B, Ablin A, et al (1999), Surgical resection alone is effective treatment for ovarian immature teratoma in children and adolescents: a report of the pediatric oncology group and the children’s cancer group, Am J Obstet Gynecol, 181, 353–358 34 Immature teratoma of ovary, www.pathpedia.com, (Gross pathology image) 35 Dermoid cyst, www.cystbursting.com 36 Wang X, Liu H, Lu D, Liu Z, Shi G (2013), Ovarian masses in children and adolescents in China: analysis of 203 cases, J Ovarian Res, (1) 47 37 B Kanizsai, Orley, J., Szigetvari, I and Doszpod, J (1998), Ovarian cysts in children and adolescents: Their occurrence, behavior, and management, Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 11, 85-88 38 Erickson S Quinn SF, Black WC (1985), Cystic ovarian teratomas: the sonographic appearance of the dermoid plug, Radiology, 155, 477–478 39 Feldstein VA Patel MD, Lipson SD, Chen DC, Filly RA (1998), Cystic teratomas of the ovary: diagnostic value of sonography, AJR Am J Roentgenol, 171, 1061– 1065 40 Budzik RF Dodd GD (1990), Lipomatous tumors of the pelvis in women: spectrum of imaging findings, AJR Am J Roentgenol, 153, 317– 322 41 Guerriero S Mais V, Ajossa S, Angiolucci M, Paoletti AM, Melis GB (1995), Transvaginal ultrasonography in the diagnosis of cystic teratoma, Obstet Gynecol, 85, 48-52 42 Kliewer MA, Hertzberg BS (1996), Sonography of benign cystic teratoma of the ovary: pitfalls in diagnosis, AJR Am J Roentgenol, 167, 1127–1133 43 Appelman Z, Caspi B, Rabinerson D, Elchalal U, Zalel Y, Katz Z (1996), Pathognomonic echo patterns of benign cystic teratomas of the ovary: classification, incidence and accuracy rate of sonographic diagnosis, Ultrasound Obstet Gynecol, 7, 275-279 44 Fishman EK, Sheth S, Buck JL, Hamper UM, Sanders RC (1988), The variable sonographic appearances of ovarian teratomas: correlation with CT., AJR Am J Roentgenol, 151, 331–334 45 Frankel SD, Occhipinti KA, Hricak H (1993), The ovary: computed tomography and magnetic resonance imaging, Radiol Clin North Am, 31, 1115–1132 46 Ghossain MA, Buy JN, Moss AA, et al (1989), Cystic teratoma of the ovary: CT detection, Radiology, 171, 697–701 47 McKinney CD Sutton CL, Jones JE, Gay SB (1992), Ovarian masses revisited: radiologic and pathologic correlation, RadioGraphics, 12, 853–877 48 Buck JL, Brammer HM III, Hayes WS, Sheth S, Tavassoli FA (1990), From the archives of the AFIP Malignant germ cell tumors of the ovary: radiologic-pathologic correlation, RadioGraphics, 10, 715–724 49 Cortez A, Bazot M, Sananes S, Boudghene F, Uzan S, Bigot JM (1999), Imaging of dermoid cysts with foci of immature tissue, J Comput Assist Tomogr, 23, 703-706 50 Dunton CJ, Outwater EK (1995), Imaging of the ovary and adnexa: clinical issues and applications of MR imaging, Radiology, 194, 1–18 51 Togashi K, Kawakami S, Egawa H, et al (1994), Solid mature teratoma of the ovary: appearances at MR imaging, Comput Med Imaging Graph, 18, 203–207 52 Book L, Wu JT, Sudar K (1981), Serum alpha fetoprotein (AFP) levels in normal infants, Pediatr Res, 5, 50 53 Lê Hải Dương (2004), Nghiên cứu tình hình khối u buồng trứng xoắn điều trị Viện bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh 10 năm 19922001, Luận văn thạc sỹ y học, (Trường Đại Học Y Hà Nội) 54 Đinh Thế Mỹ (1998), Khối u buồng trứng, Lâm sàng sản phụ khoa, (NXB y học, Hà Nội), 458-470 55 Salvat J et al (1998), Traitement des torsions d'annexe, J Gynecol Obstet Biol Peprod 27 242-243 56 Twisted ovarian cyst, Complications of ovarian cyst, www medchrome.com 57 Nguyễn Chấn Hùng, Nguyễn Sào Trung (1992), Bướu buồng trứng, Bệnh học ung bướu bản, (Trung tâm bồi dưỡng cán y tế thành phố Hồ Chí Minh), 160-251 58 S and Gosman Pfeifer G (1999), Evaluation of adnexal masses in adolescents, Pediatric Clinics of North America, 46, 573-592 59 B.W et al Warner (1992), Conservative management of large ovarian cysts in children: The value of serial pelvic ultrasonography, Surgery, 112, 749-755 60 T Okai, Kobayashi K., Ryo E., Kagawa H., Kozuma S and Taketani Y (1994), Transvaginal sonographic appearance of hemorrhagic functional ovarian cysts and their spontaneous regression, International Journal of Gynecology & Obstetrics, 44, 47-52 61 D.A Grimes, Jones L.B., Lopez L.M., Schulz S (2011), Oral contraceptives for functional ovarian cysts, Cochrane Database of Systematic Reviews, 15, CD006134 62 J.K Powell (2004), Benign adnexal masses in the adolescent, Adolescent Medicine, 15, 535-547 63 J Patino, Bettolli, M and Kolberg-Schwerdt A (2009), Laparoscopic approach to ovarian mass in children and adolescents: Already a standard in therapy, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, Part A (19), 111-115 64 S Berger-Chen, Herzog, T and Lewin S (2012), Access to conservative surgical therapy for adolescents with benign ovarian masses, Obstetrics & Gynecology, 119, 270-275 65 E Khalifa (1992), Significance of basal follicle stimulating hormone levels in women with one ovary in a pro-gram of in vitro fertilization, Fertility and Sterility, 57, 835-839 66 A Lass (1999), The fertility potential of women with a single ovary, Human Reproduction Update, 5, 546-550 67 A Broach, Mansuria S and Sanfilippo J (2009), Pediatric and adolescent gynecologic laparoscopy, Clinical Obstetrics and Gynecology, 52, 380-389 68 Xiong W et al (2014), Comparative study on transumbilical laparoendoscopic single-site surgery and the three-port laparoscopy in treatment of ovarian cystectomy, Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi (Articles in China), 49(3), 176-8 69 Pontarelli et al (2013), Single-incision laparoscopic resection of ovarian masses in children: a preliminary report, Pediatr Surg Int, 29(7), 715-8 70 Lee HM, Lee SY et al (2012), Transumbilical 1-port laparoscopic resection of benign ovarian tumor, J Pediatr SurgJu, 47(7), 1340-4 71 Targarona EM, Saldana L.J (2013), Single incision laparoscopic endosurgery: A systemic review, J laparoendo Surg Tech A, 23 (5), 467480 72 M Schafer, Krahenb L and Buchler M.W (1998), Comparison of adhesion formation in open and laparoscopic surgery, Digestive Surgery, (15), 148-152 73 Mage G, Canis M et al (1994), Laparoscopic diganosis of adnexal cystic mases: a 12 years experience with long-term follow up, Obstet Gynecol, 89 (5), 7007-7012 74 Fallat C., Templeman M (2005), Benign ovarian masses, Seminars in Pediatric Surgery, 14, 93-99 75 B Michelotti, Segura J., Sau I., Perez-Bertolez S Prince J (2010), Surgical management of ovarian disease in infants, children, and adolescents: A 15-year review, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 15, 261-264 76 Shih-Ming Chu, MD et al (2010), Ovarian Tumors in the Pediatric Age Group: 37 Cases Treated over An 8-year Period, Chang Gung Med J, 2010; 33: 152-6 77 Barbancho DC et al (2007), Laparoscopy for ovarian tumor in children, Cir Pediatr, 2007 Jan; 20(1):15-8 78 Chaubaud Williamson M (2011), Ovarian-sparing surgery for ovarian teratoma in children, Pediatr Blodd cancer 2011 Sep; 57(3): 429-34 79 Danzer E et al (2004), Laparoscopic Management of Ovarian Cysts in Infants, Children, and Adolescents, Pediatric Endosurgery & Innovative Techniques December 2001, 5(4): 349-353 DANH SÁCH CÁC BỆNH NHÂN TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Mã số 522190 529523 11294072 11234794 12999016 50951 576884 24960 15206521 13201460 11127817 14036550 12532643 15023654 77356 74706 52089 13036404 13111913 13363927 14031259 13246422 15792798 15415233 12130192 41446 495978 11307357 Họ tên Trần Thị Hải Anh Ngô Thị Lan A Nguyễn Mai A Nguyễn Thị Minh A Bùi Thị Phương A Lê Quỳnh A Đào Ngọc B Nguyễn Ngọc D Hoàng Thị Thu H Đỗ Thị H Mai Diễm H Lương Thị Mai H Lương Phương H Nguyễn Phương H Đỗ Thị Phương L Bùi Lê Mai L Nguyễn Hương L Lê Nguyễn Khánh L Nguyễn Thị Khánh L Phạm Khánh L Vũ Hà Ly Nguyễn Thị Khánh L Hà Nguyễn Ngọc L Vũ Thị Khánh L Vũ Tuệ Lâm Nguyễn Phương M Phạm May M Nguyễn Thị Bảo N Ngày phẫu thuật 09.09.2010 14.10.2010 06.12.2010 09.05.2012 11.01.2012 27.02.2012 08.10.2010 14.09.2011 26.06.2015 26.06.2013 13.09.2011 24.01.2014 26.12.2014 15.06.2013 16.10.2012 15.07.2012 22.02.2012 29.03.2013 12.04.2013 07.11.2013 17.02.2014 28.09.2013 27.10.2015 10.11.2015 09.09.2015 01.12.2011 25.02.2010 05.01.2012 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 15314130 15236251 13004931 10049726 36115 67267 12399778 87489 10347162 10081275 12235146 12235645 12269056 12255362 12090536 722921 14235623 Nguyễn Lê Bảo N Phạm Thị N Nguyễn Thị Hồng P Nguyễn Vũ Hà P Võ Thị Minh T Nguyễn Thanh T Nguyễn Thị T Trần Anh T Lê Thị Minh T Trần Thị T Nguyễn Thị Phương T Phạm Thị T Vũ Thị Thúy V Phạm Thị V Chu Bảo Y Lương Hải Y Vũ Hải Y 20.08.2013 15.11.2013 13.01.2011 13.05.2010 24.10.2011 18.06.2012 04.01.2013 14.12.2012 14.07.2010 28.04.2010 28.12.2014 29.05.2013 05.12.2012 27.12.2013 24.07.2012 31.07.2013 15.06.2014 Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016 XÁC NHẬN XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA THẦY HƯỚNG DẪN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN C U SỨC KHỎE TRẺ EM TRẦN XUÂN NAM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PH U THUẬT NỘI SOI ĐI U TRỊ U NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành:... sàng bệnh u nang buồng trứng lành tính trẻ em Đánh giá kết ph u thuật nội soi đi u trị u nang buồng trứng lành tính bệnh viện Nhi Trung Ương 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 Một số sở giải ph u, ... giá kết ph u thuật nội soi đi u trị bệnh lý Do tiến hành đề tài: "Đánh giá kết ph u thuật nội soi đi u trị u nang buồng trứng lành tính bệnh viện Nhi Trung Ương" bao gồm mục ti u sau: Mô tả đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI điều TRỊ u NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI điều TRỊ u NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn