ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ mòn cổ RĂNG BẰNG GC FUJI II

104 59 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:22

LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình từ thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS.BS Phạm Thanh Hà, người thầy tận tình hướng dẫn, dạy dỗ dìu dắt tơi đường nghiên cứu khoa học, nhiệt tình bảo tơi q trình học tập làm luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, PGS.TS.BS Trịnh Thị Thái Hà, TS.BS Nguyễn Thị Châu người tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu giúp tơi hồn thiện luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội - Ban Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - Trung tâm kỹ thuật khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt – Nhà A7 - Khoa Điều trị Răng người cao tuổi, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội Đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp người thân ln động viên, khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Trần Thị Ngọc Thúy LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Thị Ngọc Thúy, học viên Cao học khóa 23, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy TS.BS Phạm Thanh Hà Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu, đồng ý bệnh nhân tham gia nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người viết cam đoan Học viên Trần Thị Ngọc Thúy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIC : Glass ionomer cement Răng nanh : RN Răng hàm nhỏ : RHN RMGI : Resin Modified Glass Ionomer Bệnh án nghiên cứu : BANC Vật liệu hàn : VLH Composite : Comp MỤC LỤC 1.1.3 Tủy 16 2.Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 33 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 33 3.Địa điểm thời gian nghiên cứu 33 2.2.1 Địa điểm 33 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 34 4.Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 34 2.3.3 Kỹ thuật chọn mẫu 34 2.3.4 Các bước tiến hành nghiên cứu 34 5.Xử lý số liệu 41 5.1.2.5 Sai số biện pháp khống chế sai số 42 2.5.1 Sai số hệ thống bao gồm 42 2.5.2 Biện pháp khống chế sai số 43 2.5.3 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 43 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 44 3.1.1 Đăc điểm tuổi 44 51 52 3.3 Hiệu điều trị .56 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu .62 4.1.1 Tuổi, giới 62 4.1.2 Giới 62 4.1.3 Nghề nghiệp bệnh nhân 63 4.2 Đặc điểm lâm sàng tổn thương mòn cổ răng nanh nhóm hàm nhỏ .64 3.1.4.3 Kết điều trị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH HÌNH 1.1 CẤU TRÚC GIẢI PHẪU CỦA RĂNG [13] 13 HÌNH 1.2 HÌNH ẢNH MẶT NGOÀI CÁC RĂNG NANH [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 17 HÌNH 1.3 MẶT NGỒI GIẢI PHẪU RĂNG HÀM NHỎ THỨ NHẤT18 HÌNH 1.4 MẶT NGỒI CÁC RĂNG HÀM NHỎ THỨ HAI .18 HÌNH 1.5 CƠ CHẾ BỆNH SINH ĐỘNG HỌC MÒN RĂNG (GRIPPO) [15] 19 HÌNH 1.6 TỔN THƯƠNG CỔ RĂNG CHỈ MỊN LỚP MEN 24 HÌNH 1.7 TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG QUA LỚP MEN .25 HÌNH 2.1 SONDE NHA CHU [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] .35 HÌNH 2.2 SƠ ĐỒ MƠ TẢ TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG 36 HÌNH 2.3 MÁY ĐÁNH TRỘN CHẤT HÀN 37 HÌNH 2.4 GC FUJI II LC CAPSULE 37 HÌNH 2.5 HÌNH ẢNH COMPOSITE FILTEK Z350 XT 38 DANH MỤC BẢNG BẢNG 3.1 PHÂN BỐ BỆNH NHÂN THEO TUỔI 44 BẢNG 3.2 ĐẶC ĐIỂM Ê BUỐT RĂNG VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ TRƯỚC KHI VÀO VIỆN 47 BẢNG 3.3 THÓI QUEN CHẢI RĂNG CỦA BỆNH NHÂN 47 BẢNG 3.4 SỐ LƯỢNG RĂNG MÒN CỔ PHÂN BỐ THEO NHÓM TUỔI TỪ 35-45 49 BẢNG 3.5 SỐ LƯỢNG RĂNG MỊN CỔ PHÂN BỐ THEO NHĨM TUỔI TRÊNỪ 35- 45 50 BẢNG 3.6 KÍCH THƯỚC TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG 54 BẢNG 3.7 ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG MÒN CỔ RĂNG 54 BẢNG 3.8 Ê BUỐT RĂNG SAU KHI HÀN 56 BẢNG 3.9 HIỆU QUẢ GIẢM Ê BUỐT RĂNG SAU KHI HÀN 57 BẢNG 3.10 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 59 BẢNG 3.11 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ 3.1 PHÂN BỐ BỆNH NHÂN THEO GIỚI 44 BIỂU ĐỒ 3.2 NGHỀ NGHIỆP CỦA BỆNH NHÂN .45 BIỂU ĐỒ 3.3 LÝ DO VÀO VIỆN .47 BIỂU ĐỒ 3.4 TÌNH TRẠNG MỊN RĂNG NHIỀU THEO NHÓM TUỔI 49 BIỂU ĐỒ 3.67 ĐÁP ỨNG TỦY SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 58 BIỂU ĐỒ 3.87 ĐÁP ỨNG TỦY SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 60 DANH MỤC HÌNH HÌNH 1.1 CẤU TRÚC GIẢI PHẪU CỦA RĂNG [13] 13 HÌNH 1.2 HÌNH ẢNH MẶT NGỒI CÁC RĂNG NANH [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 17 HÌNH 1.3 MẶT NGOÀI GIẢI PHẪU RĂNG HÀM NHỎ THỨ NHẤT18 HÌNH 1.4 MẶT NGỒI CÁC RĂNG HÀM NHỎ THỨ HAI .18 HÌNH 1.5 CƠ CHẾ BỆNH SINH ĐỘNG HỌC MÒN RĂNG (GRIPPO) [15] 19 HÌNH 1.6 TỔN THƯƠNG CỔ RĂNG CHỈ MÒN LỚP MEN 24 HÌNH 1.7 TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG QUA LỚP MEN .25 HÌNH 2.1 SONDE NHA CHU [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] .35 HÌNH 2.2 SƠ ĐỒ MƠ TẢ TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG 36 HÌNH 2.3 MÁY ĐÁNH TRỘN CHẤT HÀN 37 HÌNH 2.4 GC FUJI II LC CAPSULE 37 HÌNH 2.5 HÌNH ẢNH COMPOSITE FILTEK Z350 XT 38 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIC : Glass ionomer cement Răng nanh : RN Răng hàm nhỏ : RHN RMGI : Resin Modified Glass Ionomer Bệnh án nghiên cứu : BANC Vật liệu hàn Composite : VLH : Comp Răng 13 14 15 23 24 25 33 34 35 43 44 45 Sâu (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Vị trí Hình dạng Tổ chức quanh Chú thích: Kích thước Vị trí: Trên (1) Hình dạng: Dưới lợi (2) Chữ C hay góc tù (1) Chữ V hay góc nhọn (2) Có tổn thương chồng lên (3) Tổ chức quanh răng: Bình thường □ Viêm □ III Kết điều trị 3.1 Sau hàn - Răng ê buốt có kích thích: Có □ Khơng □ - Răng ê buốt tự nhiên: Có □ Khơng □ 3.2 Sau tháng VLH 13 14 15 23 24 25 33 34 35 43 44 45 Răng Đáp ứng tủy (1-3) Lưu giữ (1-3) Sát khít (1-3) Bề mặt (1-4) Hình thể (1-3) Màu (1-3) Lợi (1-3) GIC Comp GIC Comp GIC Comp GIC Comp GIC Comp GIC Comp GIC Comp 3.3 Sau tháng Răng Đáp ứng tủy (1-3) Lưu giữ (1-3) Sát khít (1-3) Bề mặt (1-4) Hình thể (1-3) VLH GIC Comp GIC Comp GIC Comp GIC Comp GIC Comp 13 14 15 23 24 25 33 34 35 43 44 45 Màu (1-3) Lợi (1-3) GIC Comp GIC Comp PHIẾU CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tôi cung cấp đầy đủ thông tin nguy lợi ích việc tham gia vào nghiên cứu tơi có đủ thời gian để suy nghĩ định Tơi hiểu rõ mục đích nghiên cứu, đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu Tơi rút khỏi nghiên cứu Tên bệnh nhân……………………… Bác sĩ lập phiếu ………… ……… Chữ ký……………………………… Chữ ký……………………………… Ngày………………………………… Ngày………………………………… LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình từ thầy giáo bạn bè đồng nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS.BS Phạm Thanh Hà, người thầy tận tình hướng dẫn, dạy dỗ dìu dắt tơi đường nghiên cứu khoa học, nhiệt tình bảo tơi q trình học tập làm luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, PGS.TS Trịnh Thị Thái Hà, TS.BS Nguyễn Thị Châu người tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thiện luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội - Ban Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - Trung tâm kỹ thuật khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt – Nhà A7 - Khoa Điều trị Răng người cao tuổi, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội Đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp người thân ln động viên, khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Trần Thị Ngọc Thúy LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Thị Ngọc Thúy, học viên Cao học khóa 23, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy TS.BS Phạm Thanh Hà Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu, đồng ý bệnh nhân tham gia nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người viết cam đoan Trần Thị Ngọc Thúy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIC : Glass ionomer cement Răng nanh : RN Răng hàm nhỏ : RHN RMGI : Resin Modified Glass Ionomer Bệnh án nghiên cứu : BANC Vật liệu hàn : VLH Composite : Comp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .11 CHƯƠNG 13 TỔNG QUAN 13 1.1.Đặc điểm cấu tạo tổ chức học [13],[14] 13 1.1.1 Men 13 1.1.2 Ngà 15 1.1.3 Tủy 16 1.2 Đặc điểm giải phẫu nhóm nanh 16 1.3 Đặc điểm giải phẫu nhóm hàm nhỏ 17 1.4.Tổn thương tổ chức cứng không sâu cổ 18 1.4.1 Nguyên nhân tổn thương mòn cổ .18 1.4.2 Cơ chế tổn thương tổ chức cứng cổ 21 1.4.3 Phân loại tổn thương tổ chức cứng cổ 21 1.4.4 Đặc điểm lâm sàng 23 1.4.5 Các biến chứng [25] 23 1.4.6 Các biện pháp xử lí tổn thương cổ .24 1.5 Các vật liệu hàn tổn thương tổ chức cứng cổ 25 1.5.1 Amalgam [29] 25 1.5.2 Xi măng cacboxylat 26 1.5.3 Composite nha khoa [32] 26 1.5.4 Glassionomer cement (GIC) [30],[31] 26 1.6 1.6 Các nghiên cứu ngồi nước điều trị mòn cổ 30 1.6.1 Ngoài nước 30 1.6.2 Trong nước 31 CHƯƠNG 33 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33 2.Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 33 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 33 3.Địa điểm thời gian nghiên cứu 33 2.2.1 Địa điểm 33 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 34 4.Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 34 2.3.3 Kỹ thuật chọn mẫu 34 2.3.4 Các bước tiến hành nghiên cứu 34 5.Xử lý số liệu 41 5.1.2.5 Sai số biện pháp khống chế sai số 42 2.5.1 Sai số hệ thống bao gồm 42 2.5.2 Biện pháp khống chế sai số 43 2.5.3 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 43 CHƯƠNG 44 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 44 3.1.1 Đăc điểm tuổi 44 3.1.2 Đặc điểm giới tính 44 3.1.3 Đặc điểm nghề nghiệp bệnh nhân 45 3.1.4 Lý vào viện 46 3.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân 47 3.2.1 Đặc điểm ê buốt trình điều trị trước vào viện .47 3.2.2 Tình trạng mòn nhiều theo nhóm tuổi 49 3.2.3 Số lượng mòn cổ phân bố theo nhóm tuổi từ 35-45 49 3.2.4 Số lượng mòn cổ phân bố theo nhóm tuổi 45 50 3.2.5 Sự phân bố tổn thương mòn cổ theo loại răngSố cặp có tổn thương mòn cổ đối xứng qua đường loại 51 51 3.2.6 52 Sự phân bố tổn thương mòn cổ theo nhóm 52 52 3.2.7 Kích thước tổn thương mòn cổ 54 3.2.8 Đặc điểm tổn thương mòn cổ 54 3.3 Hiệu điều trị .56 3.3.1 Ê buốt sau hàn 56 3.3.2 Hiệu giảm ê buốt sau hàn .57 3.3.3 Đáp ứng tủy sau tháng điều trị 58 3.3.4 Kết đánh giá sau tháng điều trị 59 3.3.5 Đáp ứng tủy sau tháng điều trị 60 3.3.6 Kết đánh giá sau tháng điều trị 61 CHƯƠNG 62 BÀN LUẬN 62 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu .62 4.1.1 Tuổi, giới 62 4.1.2 Giới 62 4.1.3 Nghề nghiệp bệnh nhân 63 4.1.4 Lý vào viện 63 4.1.5 Tình trạng ê buốt tiền sử bệnh .63 4.1.6 Thói quen chải 63 4.1.7 Tình trạng mòn 64 4.2 Đặc điểm lâm sàng tổn thương mòn cổ răng nanh nhóm hàm nhỏ .64 4.2.1 Tổn thương mòn cổ phân bố theo nhóm tuổi 64 4.2.2 Số cặp có tổn thương mòn cổ đối xứng qua đường loại 64 4.2.32 Phân bố tổn thương mòn cổ theo nhóm nhóm rrăng 65 4.2.43 Kích thước có tổn thương mòn cổ 65 4.2.45 Đặc điểm tổn thương mòn cổ .66 3.1.4.3 Kết điều trị 67 4.3.1 Đáp ứng tủy 67 4.3.2 Sự lưu giữ miếng hàn 68 4.3.3 Mức độ sát khít miếng hàn 68 4.3.4 Bề mặt miếng hàn 69 4.3.5 Hình thể miếng hàn 69 4.3.6 Sự hợp màu miếng hàn 70 4.3.7 Tình trạng lợi 70 KẾT LUẬN 71 KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BẢNG 3.1 PHÂN BỐ BỆNH NHÂN THEO TUỔI 44 BẢNG 3.2 ĐẶC ĐIỂM Ê BUỐT RĂNG VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ TRƯỚC KHI VÀO VIỆN 47 BẢNG 3.3 THÓI QUEN CHẢI RĂNG CỦA BỆNH NHÂN 47 BẢNG 3.4 SỐ LƯỢNG RĂNG MỊN CỔ PHÂN BỐ THEO NHĨM TUỔI TỪ 35-45 49 BẢNG 3.5 SỐ LƯỢNG RĂNG MÒN CỔ PHÂN BỐ THEO NHÓM TUỔI TRÊNỪ 35- 45 50 BẢNG 3.6 KÍCH THƯỚC TỔN THƯƠNG MÒN CỔ RĂNG 54 BẢNG 3.7 ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG MÒN CỔ RĂNG 54 BẢNG 3.8 Ê BUỐT RĂNG SAU KHI HÀN 56 BẢNG 3.9 HIỆU QUẢ GIẢM Ê BUỐT RĂNG SAU KHI HÀN 57 BẢNG 3.10 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 59 BẢNG 3.11 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ 3.1 PHÂN BỐ BỆNH NHÂN THEO GIỚI 44 BIỂU ĐỒ 3.2 NGHỀ NGHIỆP CỦA BỆNH NHÂN 45 BIỂU ĐỒ 3.3 LÝ DO VÀO VIỆN 47 BIỂU ĐỒ 3.4 TÌNH TRẠNG MỊN RĂNG NHIỀU THEO NHÓM TUỔI 49 BIỂU ĐỒ 3.5 SỐ CẶP RĂNG 51 BIỂU ĐỒ 3.56 PHÂN BỐ RĂNG MÒN CỔ THEO NHÓMLOẠI RĂNG 53 BIỂU ĐỒ 3.67 ĐÁP ỨNG TỦY SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 58 BIỂU ĐỒ 3.87 ĐÁP ỨNG TỦY SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 60 DANH MỤC HÌNH HÌNH 1.1 CẤU TRÚC GIẢI PHẪU CỦA RĂNG [13] 13 HÌNH 1.2 HÌNH ẢNH MẶT NGỒI CÁC RĂNG NANH [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 17 HÌNH 1.3 MẶT NGOÀI GIẢI PHẪU RĂNG HÀM NHỎ THỨ NHẤT 18 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 18 HÌNH 1.4 MẶT NGỒI CÁC RĂNG HÀM NHỎ THỨ HAI 18 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 18 HÌNH 1.5 CƠ CHẾ BỆNH SINH ĐỘNG HỌC MỊN RĂNG (GRIPPO) [15] 19 HÌNH 1.6 TỔN THƯƠNG CỔ RĂNG CHỈ MÒN LỚP MEN 24 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 24 HÌNH 1.7 TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG QUA LỚP MEN 25 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 25 HÌNH 2.1 SONDE NHA CHU [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 35 HÌNH 2.2 SƠ ĐỒ MƠ TẢ TỔN THƯƠNG MỊN CỔ RĂNG 36 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 36 HÌNH 2.3 MÁY ĐÁNH TRỘN CHẤT HÀN 37 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 37 HÌNH 2.4 GC FUJI II LC CAPSULE 37 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 37 HÌNH 2.5 HÌNH ẢNH COMPOSITE FILTEK Z350 XT 38 [NGUỒN: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU] 38 3,6,7,24,26,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 13,14,62-65 1-2,4,5,8-12,15-23,25,27-31,46-61,66- ... cứu đề tài Đánh giá kết điều trị mòn cổ GC Fuji II với hai mục tiêu: Mơ tả đặc điểm lâm sàng mòn cổ nhóm hàm nhỏ nanh Đánh giá hiệu điều trị mòn cổ GC Fuji II nhóm bệnh nhân 13 CHƯƠNG TỔNG QUAN... thương mòn cổ GC Fuji II vật liệu tieu biểu thuộc nhóm Vì vậy, để hiểu rõ hiệu việc điều trị tổn thương mòn cổ Hybrid ionomer cement, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết điều trị mòn. .. SAU KHI HÀN 56 BẢNG 3.9 HIỆU QUẢ GIẢM Ê BUỐT RĂNG SAU KHI HÀN 57 BẢNG 3.10 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 59 BẢNG 3.11 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SAU THÁNG ĐIỀU TRỊ 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ BIỂU
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ mòn cổ RĂNG BẰNG GC FUJI II , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ mòn cổ RĂNG BẰNG GC FUJI II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn