ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của điện CHÂM kết hợp CHIẾU đèn HỒNG NGOẠI TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG cấp

78 109 2
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI PHAN TH THANH ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị CủA ĐIệN CHÂM KếT HợP CHIếU ĐèN HồNG NGOạI TRÊN BệNH NHÂN ĐAU THắT LƯNG CấP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2009 - 2015 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THU HÀ Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Phòng cơng tác Học sinh – Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, thầy cô Khoa Y học cổ truyền tận tình dạy dỗ, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán Phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp có ý kiến đóng góp sâu sắc quý báu để em hoàn thiện đề tài nghiên cứu rút nhiều kinh nghiệm trình học tập, nghiên cứu sau Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng khoa khoa YHCT Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình tạo điều kiện tốt giúp em hoàn thành khóa luận Sự nhiệt tình kiến thức cô gương sáng cho em noi theo suốt trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, em xin cảm ơn tình cảm chân thành, giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện tốt người thân gia đình bạn bè– người bên cạnh, giúp đỡ, động viên em suốt thời gian qua Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Phan Thị Thanh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan kết nêu khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên Phan Thị Thanh CÁC CHỮ VIẾT TẮT AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) BC Bạch cầu BN Bệnh nhân CNSH Chức sinh hoạt CSTL Cột sống thắt lưng HC Hồng cầu HIV Human Immunodeficiency Virus (Virus gây suy giảm miễn dịch người) MRI Magnetic Resonance Imaging RMDQ Roland – Morris disability questionaire TC Tiểu cầu THCS Thối hóa cột sống TVĐ Tầm vận động TVĐĐ Thoát vị đĩa đệm VAS Visual Anlalogue Scale YHCT Y học cổ truyền YHHĐ Y học đại MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐAU THẮT LƯNG THEO YHHĐ TỔNG QUAN VỀ ĐAU THẮT LƯNG THEO YHCT 15 TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN CHÂM VÀ CHIẾU ĐÈN HỒNG NGOẠI 19 CHƯƠNG .23 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 23 2.2 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 23 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 CHƯƠNG .31 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 31 3.1.2 PHÂN BỐ BỆNH NHÂN THEO GIỚI CỦA HAI NHÓM 32 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ Ở HAI NHÓM 35 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO YHHĐ 38 3.4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO YHCT 43 NHẬN XÉT: 43 Ở NHÓM I, TỶ LỆ BỆNH NHÂN THUỘC THỂ PHONG HÀN ĐẠT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LOẠI KHÁ CHIẾM 52,6%, LOẠI TRUNG BÌNH CHIẾM 47,4% VỚI THỂ HUYẾT Ứ, TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐẠT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LOẠI KHÁ CHIẾM 18,2%, LOẠI TRUNG BÌNH CHIẾM 81,8% 43 Ở NHÓM II, TỶ LỆ BỆNH NHÂN THUỘC THỂ PHONG HÀN ĐẠT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LOẠI KHÁ CHIẾM 85%, LOẠI TRUNG BÌNH 15% VỚI THỂ HUYẾT Ứ, TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐẠT KẾT QUẢ LOẠI KHÁ CHIẾM 46,1%, LOẠI TRUNG BÌNH CHIẾM 53,9% 43 SO SÁNH GIỮA HAI NHĨM, CHÚNG TƠI THẤY BỆNH NHÂN THUỘC THỂ PHONG HÀN CÓ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỐT HƠN THỂ HUYẾT Ứ, NHÓM II TỐT HƠN NHÓM I Ở THỂ PHONG HÀN, TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐẠT KẾT QUẢ KHÁ Ở NHÓM II CHIẾM 85%, NHÓM I CHIẾM 52,6% Ở THỂ HUYẾT Ứ, TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐẠT KẾT QUẢ KHÁ Ở NHÓM II CHIẾM 46,1%, NHÓM I CHIẾM 18,2% SỰ KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIỮA HAI NHÓM CÓ Ý NGHĨA THỐNG KÊ VỚI P < 0,05 3.5 TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP CHIẾU ĐÈN HỒNG NGOẠI 43 44 CHƯƠNG .45 BÀN LUẬN .46 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 46 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ 48 4.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO YHHĐ 49 4.4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO YHCT 53 DỰA VÀO KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHUNG THEO YHHĐ Ở HAI THỂ PHONG HÀN VÀ HUYẾT Ứ CHÚNG TÔI NHẬN THẤY HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở CÁC THỂ BỆNH YHCT NHƯ SAU: 53 VỚI THỂ BỆNH PHONG HÀN, TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐẠT LOẠI KHÁ CHIẾM 69,2% (NHÓM I CHIẾM 52,6%, NHÓM II CHIẾM 85%), LOẠI TRUNG BÌNH CHIẾM 30,8% THỂ HUYẾT Ứ, LOẠI KHÁ CHIẾM 38,1% (NHÓM I CHIẾM 18,2%, NHÓM II CHIẾM 46,1%), LOẠI TRUNG BÌNH CHIẾM 61,9% SỰ KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO YHCT GIỮA HAI NHÓM CÓ Ý NGHĨA THỐNG KÊ VỚI P HƠN THỂ HUYẾT Ứ, NHÓM < 0,05 TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐẠT LOẠI KHÁ Ở THỂ PHONG HÀN CAO II CAO HƠN NHÓM I NHƯ VẬY, Ở CẢ HAI NHÓM, HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THỂ PHONG HÀN TỐT HƠN THỂ HUYẾT Ứ, NHÓM BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤP THỂ PHONG HÀN ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP CHIẾU ĐÈN HỒNG NGOẠI CÓ TÁC DỤNG TỐT HƠN NHÓM BỆNH NHÂN CHỈ CĨ ĐIỆN CHÂM ĐƠN THUẦN 53 4.5 TÁC DỤNG KHƠNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP CHIẾU ĐÈN HỒNG NGOẠI 53 KẾT LUẬN 55 KIẾN NGHỊ .57 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 PHỤ LỤC 62 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại đau thắt lưng theo phương pháp Mooney Bảng 2.1 Các huyệt châm cứu theo phác đồ 26 Bảng 3.1 So sánh độ giãn CSTL trước điều trị hai nhóm 36 Bảng 3.2 So sánh tầm vận động CSTL trước điều trị hai nhóm .36 Bảng 3.3 So sánh điểm VAS trước sau điều trị hai nhóm 38 Bảng 3.4 So sánh độ giãn CSTL sau điều trị hai nhóm .39 Bảng 3.5 So sánh tầm vận động CSTL sau điều trị hai nhóm 40 Bảng 3.6 So sánh thay đổi CNSH hàng ngày sau điều trị hai nhóm .41 Bảng 3.7 Sự thay đổi hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu nhóm nghiên cứu trước sau điều trị 44 Bảng 3.8 Sự thay đổi hàm lượng AST, ALT, Urê, Creatinin máu nhóm nghiên cứu trước sau điều trị 45 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Sự phân bố bệnh nhân theo tuổi hai nhóm 31 Biểu đồ 3.2 Sự phân bố bệnh nhân theo giới hai nhóm 32 Nhận xét: .32 Tỷ lệ bệnh nhân đau thắt lưng nữ nhiều nam Ở nhóm nghiên cứu, bệnh nhân nữ chiếm 60%, bệnh nhân nam chiếm 40% Ở nhóm chứng, bệnh nhân nữ chiếm 53,3%, bệnh nhân nam chiếm 46,7% Sự phân bố bệnh nhân theo giới tính hai nhóm khác biệt khơng có ý nghĩa thơng kê với p > 0,05 32 Biểu đồ 3.3 Sự phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp hai nhóm 33 Biểu đồ 3.4 Phân bố bệnh nhân theo vị trí đau thắt lưng .34 Biểu đồ 3.5 Mức độ đau theo thang điểm VAS trước điều trị hai nhóm .35 Biểu đồ 3.6 Sự phân bố bệnh nhân theo thể bệnh YHCT 37 Biểu đồ 3.7 So sánh kết điều trị chung hai nhóm 42 Biểu đồ 3.8 So sánh kết điều trị theo hai thể bệnh YHCT 43 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1.Giải phẫu vùng cột sống thắt lưng .4 Hình 1.2 Giải phẫu xương đốt sống đĩa đệm .5 Hình 1.3 Đèn hồng ngoại sử dụng y học 21 ĐẶT VẤN ĐỀ Đau thắt lưng bệnh lý thường gặp Việt Nam giới, bệnh xảy nam nữ, độ tuổi gặp nhiều từ 20 đến 60 tuối Đây lúc người có suất lao động cống hiến cao Theo tổ chức y tế giới, đau thắt lưng nguyên nhân hay gặp gây ốm đau sức lao động độ tuổi 45, tỉ lệ đau thắt lưng năm ước tính 5% dân số, 50% số người đau thắt lưng độ tuối lao động Ở Việt Nam, theo Phạm Khuê đau thắt lưng chiếm 2% nhân dân, chiếm 17% người 60 tuổi Tại khoa Cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai, năm 1988 đau thắt lưng chiếm 6% tổng bệnh đau xương khớp Theo Nguyễn Văn Đăng số bệnh nhân đau thắt lưng vào điều trị khoa khớp, khoa vật lý trị liệu chiếm 50% so với bệnh khác Đau thắt lưng không khiến người bệnh phải nghỉ việc, phải trả chi phí điều trị ảnh hưởng đến kinh tế mà làm giảm sút chất lượng sống phát triển xã hội Chính vậy, việc chẩn đốn điều trị hiệu đau thắt lưng vấn đề có ý nghĩa quan trọng quốc gia giới có Việt Nam Trong việc điều trị hội chứng thắt lưng hông, y học có nhiều phương pháp Điều trị nội khoa bảo tồn đề cập đến lâu việc sử dụng nhiều thuốc giảm đau chống viêm lại có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh Cùng với phát triển y học ngành Phục hồi chức đời với nhiều phương pháp điều trị đau thắt lưng dùng nhiệt, từ trường, sóng ngắn, siêu âm, chiếu đèn hồng ngoại, kéo giãn cột sống, đạt nhiều kết tích cực điều trị Đồng hành Y học đại, Y học cổ truyền có nhiều phương pháp độc đáo điều trị “chứng Tý” với bệnh danh “Yêu 55 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu điều trị 30 bệnh nhân đau thắt lưng cấp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại 30 bệnh nhân điện châm đơn thuần, rút kết luận sau: Hiệu điều trị nhóm điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại cao nhóm điện châm đơn - Tác dụng giảm đau nhóm sau điều trị so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Bệnh nhân nhóm II sau điều trị giảm đau tốt nhóm I Cụ thể, mức độ đau theo thang điểm VAS hai nhóm sau điều trị giảm, nhóm I từ 6,06 ± 1,99 điểm xuống 4,73 ± 1,98 điểm, nhóm II từ 6,32 ± 1,51 điểm xuống 2,40 ±1,28 điểm Sự khác biệt hiệu điều trị hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 - Phương pháp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại có tác dụng cải thiện triệu chứng lâm sàng như: độ giãn CSTL, tầm vận động CSTL Cụ thể, nhóm II tỷ lệ bệnh nhân có độ giãn CSTL ≥ cm sau điều trị chiếm 53,4%, nhóm I tỷ lệ 33,3% Tỷ lệ bệnh nhân không hạn chế TVĐ CSTL sau điều trị nhóm II chiếm 36,7%, nhóm I tỷ lệ 16,7% Sự khác biệt hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 - Theo YHCT, phương pháp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại điều trị đau thắt lưng cấp thể phong hàn tốt thể huyết ứ tốt phương pháp điện châm đơn Tỷ lệ bệnh nhân thuộc thể phong hàn đạt kết điều trị loại nhóm II 85%, tỷ lệ nhóm I 52,6% Sự khác biệt hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 56 Phương pháp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại khơng có tác dụng khơng mong muốn lâm sàng cận lâm sàng Phương pháp chiếu đèn hồng ngoại không làm thay đổi công thức máu số sinh hóa máu AST, ALT, Urê, Creatinin có nghĩa khơng ảnh hưởng tới chức gan thận bệnh nhân 57 KIẾN NGHỊ Điều trị đau thắt lưng cấp phương pháp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại phương pháp đơn giản, an tồn có hiệu tốt Vì sử dụng rộng rãi phương pháp để điều trị bệnh nhân đau thắt lưng cấp nguyên nhân học tuyến y tế sở TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Ngọc Ân (2002), “Đau vùng thắt lưng”, Bệnh thấp khớp Nhà xuất Y học, Hà Nội, 334, 374-395 Phạm Khuê (1979), Tình hình bệnh nội khoa miền Bắc qua điều tra 107.398 người, Tạp chí nội khoa, số 3/1979, 12 Nguyễn Văn Đăng (1991), Đau cột sống thắt lưng, Tạp chí y học, 16-17 Vũ Quang Bích (1997), Phòng chữa chứng bệnh đau lưng, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 137-139 Cao Thị Nhi (2002), Đau cột sống thắt lưng, Tạp chí Bác sỹ gia đình số 1, 40- 43 Mooney (1989), Evaluating low back disorder in the primary care office, The journal of musculoskeletal medicine, pp 18-32 Trịnh Văn Minh (1998), Giải phẫu người, tập I, Nhà xuất Y học, 327- 339 Nguyễn Quang Quyền (2007), Bài giảng Giải phẫu học, tập II, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 22-23 Nguyễn Quang Quyền (2004), Atlas giải phẫu người, Nhà xuất Y học, 160 10 Frank U, Atlas giải phẫu người, Nhà xuất Y học, 155 11 White A (1998), Measuring pain, Accupunture in medicine journal, vol 16 No.2 12 Đoàn Hải Nam (2005), Đánh giá tác dụng điện châm huyệt Ủy Trung Giáp tích thắt lưng (L1-L5) điều trị chứng yêu thống thể hàn thấp, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 13 Boulange M (1994), “Short and long- term effect of therapy in chronic low back pain”, Low back pain therapy, pp.148- 150 14 Helen Henderson (2002), “ Accupunture: evidence for itsuse is chronic low back pain”, British Journal of Nursing, pp 1395- 1403 15 Hồ Thị Tâm (2013), Đánh giá tác dụng điều trị đau thắt lưng THCS phương pháp cấy catgut vào huyệt, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 16 Eric Manheimer MS (2005), “ Accupunture for low back pain”, V.142, N8, pp 651- 663 17 Langworthy J.R (1993), “ Evaluation of impairments relate to low back pain”, Low back pain classification, Hawaii, pp.253- 256 18 Ngô Quý Châu (2012), Bệnh học Nội khoa, tập II, Nhà xuất Y học, 255-257 19 Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012), Bệnh học xương khớp nội khoa, Nhà xuất giáo dục Việt Nam 20 Hồ Hữu Lương (2006), Khám lâm sàng hệ thần kinh, Nhà xuất Y học, 266 21 Bộ môn Thần Kinh (2008), Triệu chứng học thần kinh, Nhà xuất Y học, 90-98 22 Dudeney S (2000), Extraspinal cause of sciatica, A case report 23 Khoa Y học cổ truyền (2005), Bài giảng Y học cổ truyền, tập II, Nhà xuất Y học, 155-157, 157- 158, 160- 163, 166-168, 491-500 24 Khoa Y Học Cổ Truyền (2012), Bệnh học nội khoa y học cổ truyền, Nhà xuất Y học, 146-147 25 Nguyễn Nhược Kim (2009), Phương tễ học, Nhà xuất Y học, 153 26 Nguyễn Nhược Kim (2008), Châm cứu phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất Y học, 37, 77, 114 - 115, 134, 136, 152, 158, 166 - 174, 223 - 225 27 Viện Đông Y (1984), Châm cứu học, Nhà xuất Y học, 315- 317 28 Đặng Trúc Quỳnh (2011), Đánh giá tác dụng điều trị điện châm chiếu đèn hồng ngoại bệnh nhân đau vai gáy thối hóa cột sống cổ, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 29 Nguyễn Xuân Nghiên (2008), Phục hồi chức năng, Nhà xuất Y học, 19-23 30 Roland M, Morris R (1983 Mar), A study of the natural history of back pain, Part I: development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back pain 31 Nguyễn Văn Chương (2006), "Thực hành lâm sàng thần kinh học”, Khám lâm sàng thần kinh, Nhà xuất Y học, 147- 158 32 Valal Y.P (1998), Đau thắt lưng, Hội thảo khoa học Pháp Việt, Hạ Long 33 Lê Thế Biểu (1998), Một số đặc điểm đau thắt lưng người lính cơng nhân Việt Nam, Hội thảo khoa học Việt Pháp 34 Nguyễn Thị Định (2014), Đánh giá hiệu điều trị điện châm kết hợp từ rung nhiệt bệnh nhân đau thắt lưng thối hóa cột sống, Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ Y khoa, Đại học Y Hà Nội 35 Nguyễn Tử Siêu (1992), Hoàng đế nội kinh tố vấn (dịch), Nhà xuất Tp Hồ Chí Minh, 283-289 36 Nguyễn Văn Thông (1997), Đau thần kinh hông, Tái lần thứ nhất, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 5-130 37 Tarrasenko Lindiay (2003), Nghiên cứu điều trị hội chứng đau thắt lưng hơng thối hóa cột sống L2-S1 mãng điện châm, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, 38 Trần Thái Hà (2008), Đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng phương pháp điện châm, xoa bóp, kết hợp vật lý trị liệu, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 39 Nguyễn Thị Thanh Tú (2005), Đánh giá tác dụng cao dán Thiên Hương điều trị bệnh đau thần kinh tọa, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 40 Lương Thị Dung (2008), Đánh giá tác dụng phương pháp điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thắt lưng thối hóa cột sống, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 41 Trần Thị Kiều Loan (2009), Đánh giá tác dụng điện châm kết hợp thủy châm điều trị đau thắt lưng THCS, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 42 Nguyễn Tài Thu, Nguyễn Năng An, Nguyễn Tuất cộng (1972) Dùng phương pháp tân châm chữa 30 trường hợp đau lưng cột sống Tạp chí Đơng y 43 Nguyễn Châu Quỳnh (1994), Báo cáo hồi cứu điều trị đau thắt lưng khoa Châm cứu dưỡng sinh viện Y học cổ truyền Việt Nam, Tạp chí Y học Việt Nam PHỤ LỤC Phụ lục MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Bộ Y tế Số vào viện Bệnh viện YHCT – TW Nhóm: Chứng □ Nghiên cứu □ A HÀNH CHÍNH Họ tên: Tuổi Địa chỉ: Nghề nghiệp: Ngày vào viện: / / Ngày viện: / / Tổng số ngày điều trị: B CHUYÊN MÔN I Y học đại Lý vào viện: Thời gian mắc bệnh: Bệnh sử: Tiền sử: Khám lâm sàng: Giới a Cơ xương khớp: Chỉ số theo dõi Hội chứngthắt lưng hông Gù/ vẹo Tư chống đau Khối cạnh sống Điểm đau cạnh sống Co cứng cạnh sống Tầm vận động CSLT + Gấp + Nghiêng bên + Đứng duỗi + Nằm duỗi - Độ giãn CSTL (Nghiệm pháp Schober) - Nghiệm pháp tay đất - VĐ vùng chậu hông, chi dưới: + Đứng gót chân Hội + Đứng mũi chân chứng - Cơ lực rễ - Phản xạ gân xương thần kinh - Rối loạn cảm giác - Rối loạn tròn - Rối loạn thần kinh tự chủ - Điểm đau Valliex - Nghiệp pháp Lasègue - Dấu hiệu bấm chuông Dấu - Nghiệm pháp Bonnet hiệu - Màu sắc lưng loại - Nhiệt độ vùng lưng (Sờ nóng) trừ - Có lỗ rò - U cục (khối) - Teo - Khám vận động khớp háng - Nghiệm pháp Patric - Nghiệm pháp ép giãn khớp chậu b Tim mạch c Hô hấp T0 C T7 K C K T14 C K d Tiêu hóa e Thận – Tiết niệu f Nội tiết g Các phận khác Cận lâm sàng a Công thức máu Các số Hồng cầu (T/L) Hemoglobin (g/dl) Hematocrit (%) Bạch cầu (G/L) Bạch cầu trung tính (%) Tiểu cầu (G/L) T0 T7 T14 b Sinh hóa máu Các số Ure (mmol/l) Creatinin (µmol/l) AST (U/l-37ºC) ALT (U/l-37ºC) c X- quang CSTL: d CT/MRI CSTL: e X- quang Tim phổi thẳng: f Tổng phân tích nước tiểu: Chẩn đốn YHHĐ - Chẩn đoán xác định: - Chẩn đoán nguyên nhân: II PHẦN YHCT Vọng chẩn - Vọng thần - Vọng thái T0 T7 T14 - Vọng sắc - Vọng mắt/mũi/miệng - Vọng vùng cột sống thắt lưng Văn chẩn - Hơi thở - Tiếng nói Vấn chẩn - Thời gian mắc bệnh - Vị trí, tính chất đau - Cảm giác (Tê bì, kiến bò…) - Lạnh đau tăng/ Chườm ấm dễ chịu: - Mồ hôi - Đau đầu - Ù tai - Tiểu tiện - Ngủ Thiết chẩn Xúc chẩn - Bì phu - Cơ nhục Mạch chẩn: Chẩn đoán YHCT a Bát cương: b Kinh lạc: c Nguyên nhân: d Thể bệnh: Phong hàn □ Huyết ứ □ Pháp điều trị Phương điều trị C Đánh giá kết - Số ngày điều trị: - Tác dụng không mong muốn: - Kết điều trị: Tốt □ Khá □ Trung bình □ Kém □ - Rút kinh nghiệm trình điều trị: Ngày tháng Bác sĩ điều trị năm Phụ lục THANG ĐIỂM VAS Mức độ đau đánh giá theo thang điểm VAS từ 0-10 thước đo độ hãng Astra-Zeneca Thang điểm số học đáng giá mức độ đau VAS thước đo độ có hai mặt: • Một mặt chia thành 11 vạch từ 0-10 điểm • Một mặt có hình tượng, quy ước mơ tả mức để bệnh nhân tự lượng giá cho đồng độ sau: o Hình tượng thứ (tương ứng điểm): bệnh nhân không cảm thấy đau đớn, khó chịu o Hình tượng thứ hai (tương ứng 1-2,5 điểm): bệnh nhân thấy đau đớn, khó chịu, không ngủ, không vật vã hoạt động khác bình thường o Hình tượng thứ ba (tương ứng >2,5-5 điểm): bệnh nhân đau, khó chịu, ngủ, bồn chồn, khơng dám cử động có phản xạ kêu rên o Hình tượng thứ tư (tương ứng >5-7,5 điểm): bệnh nhân đau nhiều, đau liên tục, bất lực vận động, ln kêu rên o Hình tượng thứ năm (tương ứng >7,5-10 điểm): bệnh nhân đau liên tục, toát mồ hơi, chống ngất Hình: Thang điểm số học VAS Trước đo bệnh nhân phải nghỉ ngơi n tĩnh, khơng bị kích thích khác từ bên ngồi, sau giải thích mơ tả cho bệnh nhân hiểu rõ phương pháp đánh giá cảm giác đau để bệnh nhân mức độ đau Dựa vào cách tính điểm chia làm mức độ sau: • Mức độ nhẹ: tương đương < điểm VAS • Mức độ vừa: tương đương 4-7 điểm VAS • Mức độ nhẹ: tương đương >7 điểm VAS Phụ lục CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG Bộ câu hỏi: “ROLAND MORIS DISABILITY QUESTIONARE” (RMDQ) Tơi nhà hầu hết thời gian đau lưng Vì đau lưng, tơi thay đổi vị trí thường xun để thoải mái Tơi chậm so với bình thường đau lưng Vì đau lưng, không làm công việc mà tơi thường làm nhà Vì đau lưng, tơi phải vịn lan can để leo cầu thang Vì đau lưng, nằm xuống để nghỉ ngơi thường xuyên Vì đau lưng, tơi phải giữ để đứng lên dễ dàng Vì đau lưng, tơi phải nhờ người khác giúp việc Vì đau lưng, mặc quần áo chậm so với bình thường 10 Vì đau lưng, tơi đứng thời gian ngắn 11 Vì đau lưng, tơi cố gắng không uốn cong quỳ xuống 12 Tôi cảm thấy khó khăn đứng dậy khỏi ghế đau lưng 13 Đau lưng gần tất thời gian 14 Tơi khó khăn để chuyển giường đau lưng 15 Tơi ăn khơng ngon miệng đau lưng 16 Tơi gặp khó khăn tất đau lưng 17 Vì đau lưng, tơi khoảng cách ngắn 18 Tơi ngủ đau lưng 19 Vì đau lưng, tơi mặc quần áo với giúp đỡ từ người khác 20 Tôi phải ngồi cho hầu hết ngày bị đau lưng 21 Tôi tránh công việc nặng nhọc nhà đau lưng 22 Vì đau lưng, cáu kỉnh cư xử tồi tệ với người khác bình thường 23 Vì đau lưng, tơi lên gác chậm so với bình thường 24 Tơi nằm giường hầu hết thời gian đau lưng - Đánh giá: Mỗi câu hỏi điểm Chỉ số RMDQ = Số điểm bệnh nhân sau điều trị Số điểm trước điều trị x 100% ... khoa học đánh giá hiệu tác dụng sử dụng lâm sàng Vì vậy, chúng tơi tiến hành đề tài với hai mục tiêu: Đánh giá hiệu điều trị điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại bệnh nhân đau thắt lưng cấp Theo... QUẢ ĐIỀU TRỊ THỂ PHONG HÀN TỐT HƠN THỂ HUYẾT Ứ, NHÓM BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤP THỂ PHONG HÀN ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP CHIẾU ĐÈN HỒNG NGOẠI CÓ TÁC DỤNG TỐT HƠN NHÓM BỆNH NHÂN... tác động cột sống, thuốc Đông dược kết hợp YHHĐ YHCT điện châm, thủy châm, cấy Với bệnh đau thắt lưng cấp, phương pháp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại phổ biến, phương pháp đơn giản,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của điện CHÂM kết hợp CHIẾU đèn HỒNG NGOẠI TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG cấp , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của điện CHÂM kết hợp CHIẾU đèn HỒNG NGOẠI TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG cấp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn