Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh

8 50 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC: 2018 – 2019 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 101 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: 3 3 A a B a C a D a Câu 2: Cho hình lập phương ABCD A′B′C ′D′ có cạnh a Thể tích hình cầu ngoại tiếp hình lập phương 8π a A ⋅ π a3 12πa 3 4πa 3 B C D ⋅ 3 Câu 3: Cho hàm số y = f(x) liên tục [a;b] Gọi D miền hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành đường thẳng x =a, x =b (a có nghiệm Trang 2/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/  x < −1  x < −2  x < −2  x < −1 A  B  C  D   x > log  x > log  x > log  x > log Câu 22: Một hình nón có bán kính đáy 5a, độ dài đường sinh 13a đường cao h hình nón là? A 7a B 12a C 17a D 8a Câu 23: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Mệnh đề ? A Hàm số đạt cực tiểu x = −5 C Hàm số khơng có cực đại B Hàm số đạt cực tiểu x = D Hàm số có bốn điểm cực trị Câu 24: Với giá trị tham số m phương trình x − m.2 x +1 + 2m = có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1 + x2 = 3? A m = B m = C m = D m = Câu 25: Tìm giá trị nhỏ m hàm số y = x − x + 13 đoạn [ −2;3] A m = 51 B m = 13 49 C m = D m = 51 Câu 26: Nghiệm bất phương trình: lg ( − x ) ≥ lg ( x + 1) A −1 < x ≤ B x ≥ −2 C ≤ x < dx 2x − B I = ln 3 D −1 ≤ x ≤ 2 Câu 27: Tính tích phân I = ∫ A I= ln3 – Câu 28: Trong khai triển nhị thức ( x − A -210 B 120 C I = ln2 + 1 10 ) , số hạng không chứa x x3 C 210 D I = ln2 – D -120 Câu 29: Có số nguyên m thỏa mãn điều kiện hàm số y = x + 9mx + 12m x + m − đồng biến khoảng (−∞;+∞) A B C D Câu 30: Tập xác định hàm số = y A (2;+∞) ( x − 2) B ( −∞; ) −3 là: C R\{2} D R Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) với a,b,c > cho OA + OB + OC + AB + BC + CA = 1+ Giá trị lớn VO.ABC 1 1 A B C D 108 486 162 54 Trang 3/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 32: Cho hai số thực x, y thỏa mãn log x+ y = x( x − 3) + y ( y − 3) + xy Tìm giá trị lớn x + y + xy + 2 biểu thức P = x + y + x+ y+6 37 − 249 69 + 249 69 − 249 43 + 249 B C D 94 94 94 94 Câu 33: Một ô tơ chạy với vận tốc a(m/s) người lái đạp phanh Từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = -5t + a, t thời gian tính giây kể từ lúc đạp phanh Hỏi vận tốc ban đầu a ô tô bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn ô tô di chuyển 40m A A = 40 B a = 20 C A = 25 D A =10 Câu 34: Cho hàm số f(x) có đạo hàm f’(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) cho hình vẽ bên Biết f (0) + f (1) − f (2) = f (4) − f (3) Tìm giá trị nhỏ m giá trị lớn M f(x) đoạn [0;4]? A A m = f(4), M= f(2) B m = f(1), M = f((2) C m = f(4), M = f(1) D m = f(0), M = f(2) Câu 35: Một khúc gỗ hình trụ có bán kính R bị cắt mặt phẳng không song song với đáy ta thiết diện hình elip Khoảng cách từ điểm A đến mặt đáy 12 cm , khoảng cách từ điểm B đến mặt đáy 20 cm Đặt khúc gỗ vào hình hộp chữ nhật có chiều cao 20 cm chứa đầy nước cho đường tròn đáy khúc gỗ tiếp xúc với cạnh đáy hình hộp chữ nhật Sau đó, người ta đo lượng nước lại hình hộp chữ nhật lít Tính bán kính khúc gỗ (giả sử khúc gỗ không thấm nước kết làm tròn đến phần hàng chục) A R = 5,2 cm C R = 6,4 cm B R = 4,8 cm D R = 8,2 cm Câu 36: Cho hàm số y = f(x) liên tục R có đồ thị hình vẽ Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để phương trình f (sin x) = sin x + m có nghiệm thuộc khoảng (0;π ) Tơng phần tử S Trang 4/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A -10 B -8 C -6 D -5 Câu 37: Có giá trị nguyên tham số m thuộc khoảng (-19;19) để hàm số π tan x − 3m + y= đồng biến khoảng (0; ) tan x − m A 17 B 10 C 11 D 1 1 + + + + + theo n ta Câu 38: Tính tổng S = 2!2017! 4!2015! 6!2013! 2016!3! 2018! 2018 − 2018 2018 − 2018 − A S = B S = C S = D S = 2017! 2017! 2017 2017 Câu 39: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x + (m − 2) x − (m − 4) x + đạt cực tiểu x = A B C Vơ số D Câu 40: Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính m Người ta cần trồng dải đất rộng 6m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng 70000đồng/m2 Hỏi cần tiền để trồng dải đất (số tiền làm tròn đến hàng đơn vị) A 412 322 đồng B 821 322 đồng C 142 232 đồng D 821 232 đồng Câu 41: Trước kì thi học sinh giỏi, nhà trường tổ chức buổi gặp mặt 10 em học sinh đội tuyển Biết em có số thứ tự danh sách lập thành cấp số cộng Các em ngồi ngẫu nhiên vào hai dãy bàn đối diện nhau, dãy có ghế ghế ngồi học sinh Tính xác suất để tổng số thứ tự hai em ngồi đối diện nhau 1 1 B C D A 954 252 126 945 π Câu 42: Cho hàm số f(x) liên tục không âm [0; ] , thỏa mãn f ( x) f ' ( x) = cos x + f ( x) π π Với x ∈ [0; ] f (0) = Giá trị f ( ) 2 A B C 2 D e πx + x + ex x 1 ∫ π + e.2 x dx = m + e ln n ln( p + e + π ) với m, n, p số nguyên dương Tính tổng P = m + n + p A P = B P = C P = D P = Câu 44: Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm sau: Câu 43: Biết Trang 5/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Hàm số y = f (− x + 2) + x + x − x ngịch biến khoảng A (-2;1) B (−∞;−2) C (0;2) D (2;+∞) Câu 45: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số g ( x) = ( x − x + 2) x − có tiệm cận đứng? x[ f ( x) − f ( x)] A B C D Câu 46: Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tích 2110 Biết A’M=MA, DN = 3ND’, CP=2C’P hình vẽ Mặt phẳng (MNP) chia khối hộp cho thành hai khối đa diện Thể tích khối đa diện nhỏ A 5275 B 5275 12 C 7385 18 D 8440 Câu 47: Cho bất phương trình m.3 x+1 + (3m + 2)(4 − ) x + (4 + ) x > , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x ∈ (−∞;0] A m ≥ − 2−2 3 B m ≥ 2−2 3 C m > 2−2 3 D m > 2+2 3 Câu 48: Một bác nông dân cần xây dựng hố ga khơng có nắp dạng hình hộp chữ nhật tích 3200cm3, tỉ số chiếu cao hố chiều rộng đáy Hãy xác định diện tích đáy hố ga để xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? A 1200cm2 B 120cm2 C 160cm2 D 1600cm2 Câu 49: Cho tam giác ABC cạnh a nội tiếp đường tròn tâm O, AD đường kính đường tròn tâm O Thể tích khối tròn xoay sinh cho phần tơ đậm (hình vẽ bên) quay quanh đường thẳng AD Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A π a3 24 B 20π a 3 217 C 23πa 3 216 D 4π a 3 27 Câu 50: Cho hàm số f ( x) = (m − 1) x − x + (m + 3) x + Có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị? A - B C D - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B A A C B A D C D B D A B C C D D D A C B B B B A B C B B D D B D D C A A A B C C D A A D C C C A ... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B A A C B A D C D... đường thẳng AD Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A π a3 24 B 20π a 3 217 C 23 a 3 216 D 4π a 3 27 Câu 50: Cho hàm số f ( x) = (m − 1) x − x + (m + 3) x + Có tất giá trị nguyên... theo n ta Câu 38 : Tính tổng S = 2!2017! 4!2015! 6!20 13! 2016 !3! 2018! 2018 − 2018 2018 − 2018 − A S = B S = C S = D S = 2017! 2017! 2017 2017 Câu 39 : Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh, Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn