Bài thi giữa kỳ 2 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên

5 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ BÀI THI GIỮA KỲ II KHỐI 12 – NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN GIẢI TÍCH 12 Ngày thi: 13/03/2019 Thời gian làm : 45 Phút; (Đề có 30 câu) (Đề có trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 225 Câu 1: Nguyên hàm sinx A cos x B  cot x C  cos x D tanx C D 27 C x  C D x4 C Câu 2: Tích phân I   x  x   dx 1 A 19 B Câu 3: Nguyên hàm x3 A x  C B 3x  C Câu 4: Nguyên hàm hàm số f  x    x  1 A  x  1 5 B  x  1  C C C  x  1  C D  x  1 10 C Câu 5: Cho hàm số f(x) liên tục đoạn [-2;3] Gọi F(x) nguyên hàm hàm f(x) đoạn [-2;3] F(3)=-3; F(-2)=-5 Tính I   f ( x)dx 2 A B -4 Câu 6: Cho I   C 16 D -16 x dx Bằng cách đặt t  x  x 1 2 dt A I   t B I   dt t 1 dt C I   t D I   dt t Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y   x  x  3; y  0; x  0; x  A (đvdt) B (đvdt) C (đvdt) D (đvdt) C 1 D 1    Câu 8: Tích phân J   cos  x   dx 6   A 1 B 1 Câu 9: Thể tích khối tròn xoay sinh quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường x  0; x  ; y  x.e x ; y  Trang 1/4 - Mã đề 225 - https://toanmath.com/ A  e  1 (đvtt) B  e  1 (đvtt) C  e  1 (đvtt) D  e  1 (đvtt) e Câu 10: Tính I   x5 ln xdx 5e6  A 36 2e6  B 36 2m Câu 11: Biết I   x  x  1 dx  A m=1 5e6  C 36 2e6  D 36 34 Khi giá trị m C m  B m=2 D m=4 Câu 12: Tìm số phức liên hợp số phức z  i (3i  1) A z  3  i B z  3  i C z   i D z   i Câu 13: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (D): y  x2  x  , y  0, x  quanh trục Ox A 33 (đvtt) B 8 (đvtt) C 32 (đvtt) D 132 (đvtt) Câu 14: Cho số phức z   5i Tìm số phức w  iz  z A w   3i B w  7  7i C w  3  3i D w   7i Câu 15: Cho số phức z   2i Điểm điểm biểu diễn số phức w  iz  ( z )2 mặt phẳng tọa độ: A N (  1;  5) B M (5;  1) 1 Câu 16: Cho hai tích phân  f  x  dx  1 A 21 C Q (  1; 5) B 31 D P (  5;  1)  g  x  dx  Tính I   3 f  x   g  x   2 dx 1 C 27 D 17 Câu 17: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x ; y  x  x  6; x  0; x  A B 16 C Câu 18: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   A 5(1+ln2) B 2ln5+4 112 D 17 F(0)=2 Tìm F(2)  2x C 2(1+ln5) D 4ln5+2 Câu 19: Cho số phức z thỏa mãn z   z  2i  z   2i Tính z A z  10 B z  10 C z  D z  Câu 20: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn  0;1 , f ( x)  xf ( x )  x  x  Tính tích phân I   f ( x ) dx A 13 B 17 C 17 D 31 Trang 2/4 - Mã đề 225 - https://toanmath.com/ Câu 21: Cho hàm số F ( x)  xe x nguyên hàm hàm số e3 x f ( x) Tính I   e3 x f '( x ) dx A I  1  x  e x  c B I  1  x  e x  c C I  1  x  e x  c D I    x  e x  c Câu 22: Cho số phức z  a  bi(a, b  ) thoả mãn (1  i) z  z   2i Tính P  a  b A P = -1 B P = - C P = D P = 2 Câu 23: Cho  H  hình phẳng giới hạn parabol y  x đường tròn x  y  Diện tích  H  A   B   C 2  D 2  Câu 24: Tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng x  x  mặt phẳng tùy ý vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x với  x    , biết cắt vật thể thiết diện tam giác vng có độ dài hai cạnh góc vng 2x sin x A V  B V    C V  2   1    4 D V   Câu 25: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục đoạn 1; 2 , thỏa mãn f  x   x f '  x   x3  f 1  Tính I   f  x  dx A I  B I  12 C I  25 24 D I  23 24  f  x  f   x   Câu 26: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm đoạn  0; 2 thỏa mãn  , x   0; 2  f  x   1 f  0  xf '  x  dx Tính I   1  f   x   f  x  A I  4 B I  C I  D I  3 Câu 27: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần với vận tốc v1  t   5t  m / s  Đi 7s người lái xe gặp chướng ngại vật phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần với gia tốc a  60  m / s  Tính qng đường tơ từ lúc bắt đầu chuyển bánh đến dừng hẳn A S  3185 m 24 B S  245 m C S  245 m 24 D S  2695 m 24 Câu 28: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y   x  2; y  x  2; x  (như hình vẽ) Trang 3/4 - Mã đề 225 - https://toanmath.com/ Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay hình phẳng (H) quanh trục hoành A V  9 B V  27 C V  55 D V  9 Câu 29: Cho hình thang cong (H) giới hạn đường y  e x ; y  0; x  0; x  ln Đường thẳng x  k   k  ln  chia (H) thành hai phân có diện tích S1 S2 (như hình vẽ) Biết k  a ln b  a, b  *  để S1  S Tính P  a  b A P  B P  C P  D P  Câu 30: Cho I   x.e x dx  a.x.e x  b.e2 x  C Mệnh đề đúng? A a  b B b  a C a  2b  D 2a  b  HẾT Trang 4/4 - Mã đề 225 - https://toanmath.com/ SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐÁP ÁN BÀI THI GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN GIẢI TÍCH – 12 Thời gian làm : 45 Phút (Đáp án có trang) Phần đáp án câu trắc nghiệm: 225 227 229 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D D D A A C B B C A B C C C B D C B C C A B C D B A C A C D B D D B B B D D A C C D A D D A B D B B B B C A C A C A B D D B D D D C A C D D C B B B B D B D B C D C B D C C B D D 231 233 235 226 228 230 232 234 236 A C A D B A D B D B A B B B B C A C C B D B C A B A D B C C B B B D B C A A D B B C B D B B B A D A D A B D D B A C D C C C C B A B B B B A B D B D D C B D D C C A A B A C B D D C C D A B D D A B C D D D C B D C B D B C D C A A A D A B C D C C A B B C C B D C C B B A D A B A C D D D A B B B D C A D B A B C C B D C B B A C D A C B A C C A A B D B D D A D A B B B A D D A C D D D A A A B C B A B D B A C B A C A A A B B B A A D D A C C B B B C C D C B B B A D A B A A D D D C C A B D C B C A D D A C C D B A D B B B D A D B B D D A C D A B Trang 5/4 - Mã đề 225 - https://toanmath.com/ ... a  2b  D 2a  b  HẾT Trang 4/4 - Mã đề 22 5 - https://toanmath.com/ SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐÁP ÁN BÀI THI GIỮA KỲ II NĂM HỌC 20 18 - 20 19 MƠN GIẢI TÍCH – 12 Thời... làm : 45 Phút (Đáp án có trang) Phần đáp án câu trắc nghiệm: 22 5 22 7 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D D D A A C B B C A B C C C B D C B C C A B C D B A C... B B B C A C A C A B D D B D D D C A C D D C B B B B D B D B C D C B D C C B D D 23 1 23 3 23 5 22 6 22 8 23 0 23 2 23 4 23 6 A C A D B A D B D B A B B B B C A C C B D B C A B A D B C C B B B D B C A A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi giữa kỳ 2 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên, Bài thi giữa kỳ 2 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên