Nhân tố nước và ảnh hưởng lên đời sống sinh vật

28 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 15:42

nhân tố nước và ảnh hưởng lên đời sống sinh vật, công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, nhân tố nước, ảnh hưởng của nhân tố nước lên đời sống sinh vật, sinh thái môi trường Nhân tố nước ảnh hưởng lên đời sống sinh vật Ý nghĩa nước đến đời sống sinh vật Các sinh vật xuất mơi trường nước  Q trình đấu tranh lên sống cạn, chúng không tách khỏi môi trường nước; nước cần thiết cho trình sinh sản Sự kết hợp giao tử hầu hết thực mơi trường nước, nước cần thiết cho q trình trao đổi chất  Nước nguyên liệu cho trình quang hợp tạo chất hữu Nước mơi trường hồ tan chất vơ phương tiện vận chuyển chất vô hữu cây, vận chuyển máu chất dinh dưỡng động vật   Nước chứa thể sinh vật hàm lượng cao, từ 50 - 90% khối lượng thể sinh vật nước, có trường hợp nước chiếm tỷ lệ cao hơn, tới 98% số mọng nước, ruột khoang (ví dụ: thủy tức)  Nước tham gia vào q trình trao đổi lượng điều hòa nhiệt độ thể.   Cuối nước giữ vai trò tích cực việc phát tán nòi giống sinh vật, nước mơi trường sống nhiều loài sinh vật Các trạng thái tồn nước khí tác động nước lên sinh vật  Mù (sương mù): gồm giọt nước nhỏ li ti xuất vào lúc sáng sớm điều kiện trời trong, gió lặng thành trắng trải dài mặt đất tan mặt trời mọc Ở nơi có thảm thực vật dày đặc (rừng, đồng cỏ, savan) có nhiều mù Mù có tác dụng làm tăng độ ẩm khơng khí, thuận lợi cho sinh trưởng thực vật sâu bọ.   Sương: sương thường hình thành vào ban đêm Đối với thực vật sương có tác động tốt nguồn bổ sung độ ẩm cho trời khơ nóng, thường bị héo Đối với vùng khô hạn núi đá vôi, sa mạc, sương nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh vật vùng.   Mưa: Đóng vai trò quan trọng việc cung cấp nước cho thể sống  Mưa rào : thường xuất vùng nhiệt đới, thời gian mưa không kéo dài lượng nước lớn Tuy cung cấp nhiều nước mưa rào gây nhiều thiệt hại chồi non bị hư thối, ngăn chặn nảy mầm hạt giống chồi mầm đất mưa lớn làm lớp đất mặt bị nén chặt Hoạt động hệ động vật vinh sinh vật đất bị xáo trộn; nơi nhiều loài động vật bị phá hủy Ngoài mưa lớn gây nạn xói mòn rửa trơi lớp đất mặt đất bị thối hóa thành đất lateritic.   Mưa đá: thường xuất vào mùa nóng, gây tác hại thực vật, trồng động vật.   Mưa phùn: cung cấp lượng nước cho kéo dài nhiều ngày nên trì độ ẩm, hạn chế thoát nước thực vật.   Sương muối: hình thành điều kiện thời tiết khơ lạnh vào ban đêm, thành tinh thể trắng muối Sương muối gây tổn hại lớn cho thực vật lồi trồng.   Tuyết: vùng ơn đới, lớp tuyết phủ mặt đất có tác dụng nhiều mặt, thảm xốp cách nhiệt, bảo vệ cho chồi mặt đất động vật nhỏ.  Đặc điểm môi trường nước thích nghi sinh vật A Đặc điểm môi trường nước:   Môi trường nước(nước ngọt, nước lợ, nước mặn) hiểu môi trường mà cá thể tồn tại, sinh sống tương tác qua lại bị ảnh hưởng phụ thuộc vào nước Mơi trường nước bao qt lưu vực rộng lớn chứa giọt nước Môi trường nước đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật kinh tế – xã hội  Sự thay đổi hình thái, kích thước, sinh lí sinh vật để phù hợp với điều kiện  môi trường để giúp chúng sống sót tốt Những biến đổi gọi đặc điểm thích nghi  Nước ảnh hưởng lớn tới phân bố sinh vật, sa mạc sinh vật, vùng nhiệt đới ẩm nhiều nước sinh vật đơng đúc Sinh vật sống nước có đặc điểm hình thái, phân bố, hấp thụ chất, khả di chuyển thích nghi với mơi trường nước  Các sống mơi trường nước thường có số đặc điểm hình thái sau : sống ngập nước có hình dài (rong chó), có nằm sát mặt nước to (sen, súng), mặt nước cuống phìn - Mỗi lồi sinh vật thích nghi với giới hạn độ ẩm định             + Thực vật có nhóm: nhóm ưa ẩm, nhóm chịu hạn nhóm trung sinh            + Động vật cạn có nhóm thích nghi với độ ẩm mơi trường: nhóm động vật ưa ẩm, nhóm động vật ưa khơ nhóm động vật ưa ẩm vừa phải B Đặc điểm mơi trường Đặc điểm thích nghi sinh vật nước    Nước có độ đặc lớn    - Nhiều lồi thực vật có kích thước lớn nên có tác dụng nâng nong tằm, có phao thân dừa đỡ cho thể nước, có mơ xốp bao bọc lấy thân sống rau rút    - Cơ thể nhiều loài động vật bơi nhanh nhờ hệ phát triển thon nhọn hạn chế sức cản nước     Nước có nhiệt độ    - Sinh vật sống nước lồi có ổn định giới hạn nhiệt hẹp khơng khí    Cường độ ánh sáng    - Thực vật nước lồi ưa bóng ngày ngắn nước yếu khơng    - Nhiều lồi động vật khơng định hướng theo ánh sáng mà khí có khả định hướng âm Các loài cá nhận biết   vị trí bờ biển nhờ âm sóng, sứa nhận biết bão qua nhịpbật sóng chúng lặnvật xuống C .  Những đặc điểm thích nghi củavàthực vậtkịp vàthời động sốngsâu điều kiện khô hạn:    Nồng độ ơxi hòa tan    - Thực vật có quan dự trữ khí cuống bèo           Trong điều kiện khô hạn,Nhật sinhBản, vật thích nghi cách : tích nước, giảm nước thấp cuống thân sen, súng nước, tìm nước, trốn hạn thực vật lẫn tránh vào nơi có độ ẩm thích hợp động vật.   - Sinh vật nước hấp thụ ôxi qua bề mặt thể qua quan chuyên hóa động vật mang (cá, cua, hàu)      - Một số loài động vật tăng cường bề mặt trao đổi khí thể môi trường nước cách kéo dài thể nhiều lồi giun; hải quỳ thủy tức có nhiều tua miệng ln khua nước Các nhóm thực vật liên quan điến môi trường nước Thực vật thủy sinh (hay  thực vật sống nước) thực vật thích ứng với việc sống mơi trường nước có lồi :  Các lồi tảo biển chúng sống hoàn toàn nước , phần nước môi trường ẩm ướt bùn  Các lồi sen, hoa súng thích ứng với mơi trường ngập nước với phần mặt nước.  Các nhân tố kiểm soát phân tán thực vật thủy sinh độ sâu chu kỳ lũ Tuy nhiên, nhân tố khác xem kiểm sốt phân tán phát triển chúng chất dinh dưỡng, độ mặn dao động sóng nước Sự cân nước động vật cạn  Động vật ưa ẩm:Khi độ ẩm thấp, chúng khơng thể sống thể chúng thiếu chế dự trữ nước Ví dụ ếch, nhái trưởng thành,…  Động vật vùng hạn: Khả thích nghi động vật điều kiện khô hạn đa dạng, tập tính sinh lý sinh thái Các động vật nhờ có chế tích trữ nước bảo vệ nước chống bốc hơi, sử dụng thức ăn khô Hoặc chúng có vỏ bọc khơng thấm nước, nhiều lồi (gậm nhắm, sơn dương ) sống hoang mạc có tuyến mồ phát triển  Chúng có nhu cầu nước thấp, lấy nước từ thức ăn, thải phân khơ, tiết nước tiểu, số (lạc đà) sử dụng nước nội bào (ơ xy hố mỡ dự trữ) Ngồi có nhiều lồi động vật tránh khơ nóng cách ngủ hè hay đào hang đất Sên (Helix desertorum) sống năm liền cách ngủ hè khí hậu q khơ Các động vật sa mạc lồi bò sát đất cát; sâu bọ cánh cứng, châu chấu sa mạc thuộc nhóm Các nhóm động vật liên quan đến chế độ nước cạn Các nhóm động vật có liên quan đến chế độ nước cạn Tùy theo đáp ứng động vật với chế độ nước (nhu cầu nước), chia động vật thành nhóm sau : - Động vật ẩm sinh (ưa ẩm) - Động vật hạn sinh (ưa khô) - Động vật trung sinh Động vật ẩm sinh (ưa ẩm): gồm động vật có yêu cầu độ ẩm hay lượng nước thức ăn cao, loài động vật sống mơi trường cạn có độ ẩm cao khơng khí bão hòa hay gần bão hòa nước Động vật hạn sinh (ưa khô): động vật sống môi trường thiếu nước sa mạc, núi đá vôi, đất cát ven biển chúng có khả chịu độ ẩm thấp, thiếu nước lâu dài Động vật trung sinh: bao gồm lồi động vật trung gian hai nhóm trên, có yêu cầu vừa phải nước độ ẩm Nhóm có đặc tính chịu thay đổi luân phiên độ ẩm mùa mưa mùa khơ Phần lớn lồi động vật vùng ôn đới nhiệt đới gió mùa thuộc nhóm Những phương thức thích nghi sinh vật với chế độ nước  Chế độ nước nhịp điệp nước lên/xuống năm hoàn toàn phụ thuộc vào mùa mưa khí hậu  Sự thay đổi chế độ nước dẫn đến thay đổi hàm lượng chất dinh dưỡng nước  Sự thay đổi hàm lượng trung 2.5 Bình PO43- hòa tan: 1.5 0.5 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88  Thành phần chất hữu nước hidrat cacbon hòa tan, protein, chất mùn, sắc tố, vitamin,…  Hai khí quan trọng nước O2 CO2 thay đổi theo chế độ nước, nhiệt độ, áp suất nước,…  Sự thích nghi sinh vật với chế độ nước :  Sinh vật phân bố dọc theo chiều dòng chảy từ tầng mặt xuống tầng đáy theo tính chất khác nhau:  Thành phần lồi quần xã sinh vật phụ thuộc chặc chẽ vào chế độ nước , đặc trưng thủy lý, thủy hóa, sinh vật Ảnh hưởng phối hợp nhiệt độ, độ ẩm lên thể sống  Nhiệt độ độ ẩm hai nhân tố sinh thái quan trọng khí hậu, có tác động liên quan chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lên đời sống phân bố loài sinh vật tổ chức cao quần thể, quần xã sinh vật hệ sinh thái  Trong mối tác động tương hỗ chúng lên đời sống ảnh hưởng chúng không phụ thuộc vào giá trị tương đối mà vào giá trị tuyệt đối yếu tố  Chẳng hạn, nhiệt độ trở thành yếu tố giới hạn thể độ ẩm lại gần với cực trị nó, nghĩa cực cao cực thấp Cũng vậy, độ ẩm tác động mạnh lên thể nhiệt độ cao thấp  Đối với lồi sinh vật ta tìm giới hạn thích hợp đồng thời hai nhân tố  Khi xác định nhiệt độ độ ẩm cực thuận tăng tuổi thọ, làm tăng tốc độ phát triển sức sinh sản cao đồng thời hạn chế mức độ tử vong cho trồng vật ni, mặt khác nắm vững điều kiện thích hợp phát triển sâu bọ để tìm biện pháp diệt trừ  Để mô tả mối quan hệ nhiệt - ẩm quy định đời sống loài hay mức tổ chức cao người ta thiết lập đồ nhiệt ẩm hay gọi khí hậu đồ  Trên trục hệ toạ độ thường, ta đặt điểm tương quan nhiệt độ độ ẩm theo giá trị trung bình chúng theo thời gian nối chúng lại với nhau, ta có hình đa giác Đó khí hậu đồ vùng sinh thái xác định năm Khí hậu đồ ứng dụng nhiều mục đích để so sánh khí hậu vùng với giúp cho việc hoá, di giống đối tượng giống trồng - vật nuôi, so sánh điều kiện khí hậu thuộc nhiều năm khác để dự báo biến động số lượng động vật, tình hình sâu bệnh Ngồi ra, người ta thành lập biểu đồ cặp yếu tố khác “nhiệt độ - muối” môi trường biển Do vậy, biểu đồ cặp yếu tố có tên chung “Sinh thái đồ” ... giúp chúng sống sót tốt Những biến đổi gọi đặc điểm thích nghi  Nước ảnh hưởng lớn tới phân bố sinh vật, sa mạc sinh vật, vùng nhiệt đới ẩm nhiều nước sinh vật đơng đúc Sinh vật sống nước có đặc... thủy hóa, sinh vật 9 Ảnh hưởng phối hợp nhiệt độ, độ ẩm lên thể sống  Nhiệt độ độ ẩm hai nhân tố sinh thái quan trọng khí hậu, có tác động liên quan chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lên đời sống phân... vật liên quan điến môi trường nước Thực vật thủy sinh (hay  thực vật sống nước) thực vật thích ứng với việc sống mơi trường nước có lồi :  Các lồi tảo biển chúng sống hoàn toàn nước , phần nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố nước và ảnh hưởng lên đời sống sinh vật, Nhân tố nước và ảnh hưởng lên đời sống sinh vật, Sự cân bằng nước của thực vật trên cạn, Các nhóm động vật liên quan đến chế độ nước trên cạn, Những phương thức thích nghi của sinh vật với chế độ nước, Ảnh hưởng phối hợp của nhiệt độ, độ ẩm lên cơ thể sống

Từ khóa liên quan