CA DAO TỤC NGỮ VỀ HẢI DƯƠNG

2 587 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:21

CA DAO TỤC NGỮ VỀ HẢI DƯƠNG Phú thọ quạt nước hỏa lò Hải dương rọc giã giò gói nem => HD có nghề truyền thống làm giò nem => Ca dao Xa đưa văng vẳng tiếng chng Kìa chùa Phả Lại trập trùng bên sơng => Tiếng chng chùa Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương => Ca dao Đã mẹ cha Sinh đất Thanh Hà xứ Đông => Người sinh Thanh Hà, Hải Dương => Ca dao Ninh Bình trải chiếu bưng mâm Hải Dương vót đũa, Phủ Ðơng đúc nồi => HD có nghề truyền thống vót đũa Xứ sở bánh chưng đất => Phê phán số người bán hàng rong cầu Phú Lương cũ Ai chợ huyện Thanh Lâm Hỏi thăm cô Tú đánh vần chưa Đánh vần năm ngoái năm Mà quên hết chữ i chữ tờ => Phê phán cô Tú học chậm Nam Sách-HD Tứ Kỳ, Gia Lộc, ăn độc, ăn tham Nam Sách, Kinh Môn, vừa khôn, vừa đểu => Phê phán người dân huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Kinh Môn Ai lên Đông Tỉnh, Huê Cầu Đông Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm Nào chợ Thanh Lâm Mua anh áo vải thâm hạt dền… => Chơ huyện Thanh Lâm (NS) bán nhiều vải thâm(đen) Ai lên Đông Tỉnh, Huê Cầu Để thương để nhớ để sầu cho Để sầu cho khách vãng lai Để thương để nhớ cho chịu sầu => Đông Tỉnh, Huê Cầu (HD) có nhiều kỉ niệm để khách vãng lai nhớ 10 Quần cộc chân chì, khơng Tứ Kỳ Gia Lộc => Người dân Tứ Kỳ, Gia Lộc chuyên mặc quần cộc nên chân đen 11 Con gái làng Vờ đẹp tranh Chồng gọi da thưa anh bảo Con gái Vũ thượng mặt mủng da chì Chồng gọi hử, thằng kia? => Ca ngợi gái làng Vờ ngoan, đẹp phê phán gái Vũ Thượng vừa xấu, vừa ghê (AQ-HD) 12 Trên đồng cạn, đồng sâu Chồng cày, vợ cấy, trâu bừa (ca dao) => Ca ngợi sống người nông dân, người gia đình tham gia sản xuất 13 Có cơng mài sắt,có ngày nên kim => Kiên trì, nhẫn lại có ngày thành cơng 14 Một nghề sống, đống nghề chết (tục) => ca ngợi người biết say sưa theo đuổi nghề nghiệp để đem lại sống đẹp Đồng thời chê bai, phê phán người thiếu kiên trì khơng có nghề tinh thông 15 Khoai đất lạ, mạ đất quen (tục ngữ) => khoai trồng đất lạ suất tốt, mạ phải gieo nơi đất thường xuyên gieo mạ vụ trước tốt 16 Bao đom đóm bay Hoa gạo rụng xuống tra hạt vừng => T3, đom đóm bay nhiều, hoa gạo bắt đầu nở rụng khoảng thời gian tra hạt vừng 17 Con gái Vũ La làm mắm mắm thối, làm cà cà thâm => Phê phán gái Vũ LA làm ăn vụng (nam đồng-HD) 18 Chớp đơng nhay nháy, gà gáy mưa => Nếu đầu tối thấy chớp phía đơng rạng sáng gà gáy mưa 19 Cơn đằng đơng vừa trông vừa chạy Cơn đằng Tây không mưa rây gió giật Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi Cơn đằng Bắc lắc rắc hạt mưa  Cơn mưa đằng Đ mưa đến nhanh  Cơn mưa đằng T mưa gió to  Cơn mưa đằng N khó mưa  Cơn mưa đằng B mưa nhỏ 20 Chuồn chuồn bay thấp mưa, bay cao nắng bay vừa râm => Chuồn chuồn bay là mặt ffaats mưa, bay bổng nắng, bay trung trung râm ... bừa (ca dao) => Ca ngợi sống người nông dân, người gia đình tham gia sản xuất 13 Có cơng mài sắt,có ngày nên kim => Kiên trì, nhẫn lại có ngày thành cơng 14 Một nghề sống, đống nghề chết (tục) ... (tục) => ca ngợi người biết say sưa theo đuổi nghề nghiệp để đem lại sống đẹp Đồng thời chê bai, phê phán người thiếu kiên trì khơng có nghề tinh thông 15 Khoai đất lạ, mạ đất quen (tục ngữ) =>... khơng có nghề tinh thông 15 Khoai đất lạ, mạ đất quen (tục ngữ) => khoai trồng đất lạ suất tốt, mạ phải gieo nơi đất thường xuyên gieo mạ vụ trước tốt 16 Bao đom đóm bay Hoa gạo rụng xuống tra hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: CA DAO TỤC NGỮ VỀ HẢI DƯƠNG, CA DAO TỤC NGỮ VỀ HẢI DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn