Tóm tắt kiến thức Vật Lý THCS

9 246 8
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:04

Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Phần 1: CƠ HỌC Khối lượng 1.1 Khối lượng: lượng chất tạo thành vật m (kg) 1.2 Khối lượng riêng: khối lượng mét khối chất D = m ( kg / m3 ) V 1.3 Trọng lượng riêng: trọng lượng mét khối chất d = P = 10 D ( N / m3 ) V Vận tốc * Vận tốc: cho biết mức độ nhanh chậm chuyển động v = s (m / s; km / h) t * v: số: chuyển động * v: thay đổi: chuyển động không đều: vtb = s1 + s2 + + sn t1 + t2 + + tn Lực 3.1 Lực: tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác - Lực đại lượng vecto - Khi có lực tác dụng, vật thay đổi vận tốc đột ngột có qn tính - Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng - Hai lực cân bằng: + Cùng cường độ + Cùng phương + Ngược chiều 3.2 Trọng lực: lực hút Trái Đất tác dụng lên vật - Phương thẳng đứng, chiều hướng Trái Đất - Độ lớn trọng lực gọi trọng lượng P = 10m 3.3 Lực đàn hồi: lực mà vật biến dạng tác dụng vào vật Độ biến dạng lò xo lớn, lực đàn hồi lớn 3.4 Lực ma sát: - Lực ma sát trượt sinh vật trượt bề mặt vật khác - Lực ma sát lăn sinh vật lăn bề mặt vật khác - Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt vật bị tác dụng lực khác 3.5 Áp lực: lực ép vng góc với mặt bị ép 3.6 Lực đẩy Acsimet: lực tác dụng chất lỏng hướng thẳng đứng từ lên vào vật nhúng chất lỏng Độ lớn trọng lượng phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ FA = dV * Sự nổi: + FA < P: vật chìm + FA > P: vật + FA = P: vật lơ lửng chất lỏng Áp suất 4.1 Áp suất: độ lớn áp lực đơn vị diện tích bị ép p = F ( N / m = Pa ) S 4.2 Áp suất chất lỏng: chất lỏng gây áp suất theo phương lên đáy bình, thành bình vật lòng p = dh , h: độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thống * Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên, mặt thoáng chất lỏng nhánh khác độ cao Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS * Máy ép dùng chất lỏng: Cấu tạo Hoạt động Công thức Theo nguyên lí Pascal, tác dụng lực f lên pitton nhỏ xi lanh (2 pittong) có tiết có diện tích s, lực gây F S diện khác nối thông áp suất p= f/s lên chất lỏng Áp = f s với nhau, có chứa chất suất truyền lỏng nguyên vẹn tới pitton lớn có diện tích S gây lực nâng F lên pitton 4.3 Áp suất khí quyển: Trái Đất vật Trái Đất chịu tác dụng áp suất khí theo phương - Càng lên cao áp suất khí giảm - Độ lớn áp suất khí áp suất cột thủy ngân ống Toricelli, đơn vị: mmHg - Áp suất khí độ cao so với mặt biển 760 mmHg Máy đơn giản 5.1 Mặt phẳng nghiêng: - Dùng mặt phẳng nghiêng có lợi lực kéo - Mặt phẳng nghiêng ít, lực cần để kéo vật mặt phẳng nhỏ 5.2 Đòn bẩy: Khi OO2 > OO1 F2 < F1 5.3 Ròng rọc: - Dùng ròng rọc cố định làm thay đổi hướng lực kéo - Dùng ròng rọc động có lợi lực kéo Công, công suất, 6.1 Công học: công lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời A = Fs (J = Nm) * Định luật công: Không máy đơn giản cho ta lợi công Được lợi lần lực thiệt nhiêu lần đường ngược lại 6.2 Công suất: xác định công thực đơn vị thời gian p= A (W = J/s) t 6.2 Cơ năng: Vật có vật có khả sinh cơng - Các dạng năng: + Động năng: Do chuyển động mà có Phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật + Thế năng: gồm: * Thế hấp dẫn: Phụ thuộc vào khối lượng độ cao vật so với vị trí chọn làm mốc * Thế đàn hồi: Phụ thuộc vào độ biến dạng vật - Sự chuyển hóa bảo tồn năng: * Động chuyển hóa thành ngược lại * Trong trình học, động chuyển hóa lẫn nhau, bảo tồn Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Phần 2: NHIỆT HỌC Sự nở nhiệt chất 1.1 Sự nở nhiệt chất rắn: - Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất rắn khác nở nhiệt khác 1.2 Sự nở nhiệt chất lỏng: - Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác 1.3 Sự nở nhiệt chất khí : - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Nhiệt giai Nước đá tan Nước sôi 0 Celsius 0C 100 C Fahrenheit 32 F 2120F Kelvin 273 K 373 K Sự chuyển thể chất 2.1 Sự sôi: - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sơi - Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi 2.2 Cấu tạo chất: - Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử - Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách - Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng - Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh 2.3 Nhiệt năng: tổng động phân tử cấu tạo nên vật Đơn vị: J Nhiệt thay đổi hai cách: thực công truyền nhiệt 2.4 Nhiệt lượng: phần nhiệt mà vật nhận thêm hay trình truyền nhiệt Q = mc∆t ( J ) - Có cách truyền nhiệt: + Dẫn nhiệt + Đối lưu + Bức xạ nhiệt 2.5 Nhiệt dung riêng: Nhiệt dung riêng c chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho kg chất tăng thêm 10C Đơn vị: J/kgK 2.6 Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu: cho biết nhiệt lượng tỏa kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi suất tỏa nhiệt q nhiên liệu Q = qm ( J / kg ) 2.7 Phương trình cân nhiệt: Qtoa = Qthu vao 2.8 Định luật bảo tồn chuyển hóa lượng: Năng lượng không tự sinh không tự đi; truyền từ vật sang vật khác, chuyển hóa từ dạng sang dạng khác Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS 2.9 Động nhiệt: Một phần lượng nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành Hiệu suất động nhiệt: H = A Q Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Phần 3: QUANG HỌC Ánh sáng 1.1 Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong mơi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng * Hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực xảy Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm đường thẳng 1.2 Định luật phản xạ ánh sáng: * Tia phản xạ IR nằm mặt phẳng chứa tia tới SI pháp tuyến điểm tới IN * Góc phản xạ góc tới: i’ = i 1.3 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Tia sáng bị gãy khúc truyền qua hai môi trường suốt khác - Tia sáng truyền từ nước sang môi trường suốt khác r < i + i tăng r tăng + i = r = 1.4 Một số đặc điểm ánh sáng: - Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác - Có thể trộn hai nhiều ánh sáng màu với để màu khác - Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với cách thích hợp ánh sáng trắng - Trộn ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với ánh sáng trắng - Khi nhìn thấy vật màu có ánh sáng màu từ vật đến mắt ta - Vật màu trắng có khả tán xạ tất ánh sáng màu - Vật màu tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, tán xạ ánh sáng màu khác - Vật màu đen khơng có khả tán xạ ánh sáng màu - Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học tác dụng quang điện Từ suy ánh sáng có lượng - Năng lượng ánh sáng biến đổi thành dạng lượng khác Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Gương Gương Gương phẳng Gương cầu lồi Tính chất ảnh qua gương Ảnh ảo, lớn vật Ảnh ảo, nhỏ vật Gương cầu lõm Ảnh ảo, lớn vật Thấu kính Thấu kính Thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì Ứng dụng Gương soi Vùng nhìn thấy rộng nên dùng làm gương chiếu hậu Chế tạo pha đèn để chiếu ánh sáng xa Tính chất ảnh qua thấu kính + d > f: ảnh thật, ngược chiều với vật + d < f: ảnh ảo, lớn vật chiều với vật + d = ∞: ảnh thật, có vị trí cách thấu kính khoảng f + Vật đặt trước thấu kính phân kì cho ảnh ảo, chiều, nhỏ vật, nằm khoảng tiêu cự + d = ∞: ảnh ảo, có vị trí cách thấu kính khoảng f Máy ảnh Cấu tạo Ảnh phim Vật kính (thấu kính hội tụ) buồng tối Ảnh thật, nhỏ vật Mắt Các phận Ảnh Điểm cực viễn Điểm cực cận Giới hạn quan trọng nhìn rõ - Thể thủy tinh Ảnh rõ Là điểm CV xa Là điểm CC gần Là khoảng (vai trò vật màng lưới có mắt mà ta có mặt mà ta có cách từ CC kính máy điều tiết nhìn rõ thể nhìn rõ đến CV ảnh) mắt: thể thủy tinh không điều tiết - Màng lưới (vai bị co dãn, phồng trò phim lên dẹt máy ảnh) xuống Các tật mắt Mắt Cách khắc phục Mắt cận Đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa Mắt lão Đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần Kính lúp Cơng dụng Ảnh Số bội giác Là kính hội tụ có tiêu cự f Ảnh ảo lớn vật vật Dùng kính có số bội giác ngắn, dùng để quan sát vật đặt khoảng tiêu cự lớn để quan sát vật nhỏ kính thấy ảnh lớn Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Phần 4: ÂM HỌC Vật dao động phát âm Đại lượng Đơn vị Tần số: Số dao động giây Hz Độ to dB Mối liên hệ Tần số dao động lớn âm phát cao ngược lại Biên độ dao động lớn âm phát to ngược lại Biên độ: Độ lệch lớn so Rad; m 130 dB: ngưỡng đau với vị trí cân Âm Tần số Âm nghe 20 Hz đến 20 000 Hz Hạ âm < 20 Hz Siêu âm > 20 000 Hz - Âm truyền chất rắn, lỏng, khí mà không truyền chân không - Vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s, nhỏ nước kim loại - Âm gặp mặt chắn bị phản xạ lại - Tiếng vang âm phản xạ nghe cách âm trực tiếp 1/15 s - Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm ngược lại Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Phần 5: ĐIỆN HỌC Điện tích - Vật nhiễm điện có khả hút vật khác - Các vật nhiễm điện loại đẩy nhau, khác loại hút Cấu tạo nguyên tử - Hạt nhân mang điện dương - Các electron chuyển động xung quanh mang điện âm - Tổng điện tích âm có trị số tuyệt đối điện tích dương hạt nhân * Vật nhận thêm electron: nhiễm điện âm * Vật bớt electron: nhiễm điện dương Dòng điện - Dòng điện kim loại dòng dịch chuyển có hướng electron tự - Tác dụng dòng điện: Nhiệt, phát sáng, từ, học, hóa học, sinh lí Các đại lượng Cơng thức Đơn vị đo Dụng cụ đo Định luật Ôm: U Cường độ dòng điện Ampe (A) Ampe kế I= Hiệu điện U = IR R= Điện trở Điện trở suất Công suất dòng điện Cơng dòng điện Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua Loại đoạn mạch Nối tiếp Song song R U I l R=ρ S ρ= RS l P = UI = I R = Vơn (V) Vơn kế Ơm (Ω) Ôm kế Ôm nhân mét (Ωm) U2 R Oát (W) Oát kế kWh hay J 1kWh = 3600kJ Công tơ điện Jun (J) Nhiệt lượng kế Cường độ dòng điện Hiệu điện Điện trở I = I1 = I U = U1 + U Rtd = R1 + R2 I = I1 + I U = U1 = U 1 = + Rtd R1 R2 A = Pt = UIt Định luật Jun – Lenxo: Q = I Rt Tóm tắt kiến thức Vật lý THCS Phần 6: ĐIỆN TỪ HỌC Từ trường - Xung quanh nam châm dòng điện có từ trường - Sau bị nhiễm từ, sắt non khơng giữ từ tính lâu, thép giữ từ tính lâu dài Các quy tắc Quy tắc Mục đích Nội dung ngón tay hướng theo chiều Xác định chiều đường sức dòng điện, ngón tay chỗi Nắm tay phải từ lòng ống dây chiều đường sức từ lòng ống dây Đặt bàn tay cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay Bàn tay trái Xác định chiều lực điện từ hướng theo chiều dòng điện ngón tay chỗi 900 chiều lực điện từ Động điện chiều Cấu tạo Nguyên tắc hoạt động Năng lượng chuyển hóa - Nam châm tạo từ trường Dựa tác dụng từ Điện chuyển hóa - Khung dây dẫn có dòng điện trường lên khung dây dẫn có thành chạy qua dòng điện chạy qua Máy phát điện xoay chiều Cấu tạo Nguyên tắc hoạt động Năng lượng chuyển hóa Khi cho cuộn dây dẫn kín quay - Nam châm từ trường nam châm Cơ chuyển hóa - Cuộn dây (bộ phận đứng yên: hay cho nam châm quay trước thành điện stato, phận quay: roto) cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng Truyền tải điện xa - Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: Php = RP U2 - Để giảm hao phí điện tỏa nhiệt đường dây tải điện, phải tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây Máy biến Cấu tạo Nguyên tắc hoạt động Tác dụng - Làm biến đổi hiệu điện - Hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với - Một lõi sắt pha silic chung cho hai cuộn dây U1 n1 Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ = U n2 cấp máy biến hiệu điện xoay chiều hai - Đặt máy tăng đầu đầu cuộn thứ cấp xuất đường dây tải điện, đặt máy hạ hiệu điện xoay chiều nơi tiêu thụ để giảm hao phí đường dây tải điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt kiến thức Vật Lý THCS, Tóm tắt kiến thức Vật Lý THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn