Đề thi HSG môn Vật Lý 9 thành phố Vĩnh Yên 20102011 (có đáp án)

4 168 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:53

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ LỚP Thời gian làm bài: 150 phút -Câu (2,5 điểm) Trên đoạn đường thẳng có ba người bắt đầu chuyển động: người xe máy với vận tốc 30km/h, người xe đạp với vận tốc 20km/h người chạy Ban đầu, người chạy cách người xe đạp khoảng phần tư khoảng cách từ người đến người xe máy Giả thiết chuyển động ba người chuyển động thẳng Hãy xác định vận tốc người chạy để sau người gặp điểm? Câu (2 điểm) Nung nóng thỏi đồng hình lập phương cạnh a=10cm đặt thẳng đứng vào nhiệt lượng kế đồng đáy hình vng cạnh b = 20 cm, thành thẳng đứng, khối lượng 200g Khi có cân nhiệt, đổ từ từ nước có sẵn phòng vào nhiệt lượng kế Để mức nước nhiệt lượng kế ngang đáy thỏi đồng cần phải đưa vào 3,5 kg nước Nhiệt độ cuối nhiệt lượng kế 50 OC Hãy xác định nhiệt độ thỏi đồng trước bỏ vào nhiệt lượng kế Biết nhiệt độ nơi làm thí nghiệm 20OC; nhiệt hóa nước L = 2,3.106 J/kg; khối lượng riêng đồng D=8900kg/m3; nhiệt dung riêng nước đồng C1 = 4200j/kg.K C2 = 400j/kg.K Câu (2 điểm) Dùng dây dẫn điện để tải điện từ đường dây điện ngồi đường có hiệu điện khơng đổi 220V vào nhà gia đình Trong nhà, thắp sáng bóng đèn điện mà cắm vào ổ cắm thêm bàn thấy bóng đèn điện sáng trước a) Em giải thích tượng b) Khi gia đình sử dụng bóng đèn điện có số ghi 220V-100W cơng suất tiêu thụ điện thực tế đèn điện 81W Hỏi công suất tiêu thụ điện thực tế bàn có số ghi 220V- 1000W cắm vào ổ cắm để sử dụng đồng thời với bóng đèn điện trên? Câu (2 điểm) Chiếu chùm ánh sáng song song có bề rộng a qua mặt bên hộp, bên có 02 dụng cụ quang học học chương trình vật lý trung học sở ghép với Mặt bên hộp có chùm ánh sáng ló chùm ánh sáng song song với chùm ánh sáng tới bề rộng a Hãy cho biết dụng cụ cách đặt chúng hệ quang học nói Minh họa hình vẽ lý giải Câu (1,5điểm) Dùng động điện có cơng suất khơng đổi 5kW kéo kiện hàng có khối lượng 500kg từ thuyền lên bờ sông, theo đường máng nghiêng gồm nhiều mặt phẳng nghêng có độ cao h ghép nối tiếp Bờ sơng có độ cao so với thuyền H=35m Mặt phẳng nghiêng lập với phương nằm ngang 30 O, mặt phẳng nghiêng liền sau có góc nghiêng tăng mặt phẳng nghiêng liền trước O mặt nghiêng cuối có góc nghiêng 60O Hỏi: a) Thời gian để kéo 01 kiện hàng từ thuyền lên đến bờ sông b) Vận tốc kiện hàng mặt nghiêng mặt nghiêng cuối cùng? Bỏ qua ma sát Lấy  1, 73 -Giáo viên coi thi khơng giải thích thêm PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2010-2011 -A-Lưu ý: Có thể chia nhỏ điểm phân phối cho ý Điểm câu điểm tồn làm tròn đến 0,25 theo quy tắc làm tròn số Học sinh có cách giải khác nhau, phương pháp giải kết cho điểm theo phân phối điểm tương ứng hướng dẫn chấm B-Sơ lời giải cách cho điểm: Nội dung cho điểm điểm Câu 1: Gọi A, B, C tên vị trí ban đầu người xe máy, người xe đạp người chạy bộ; vận tốc người xe máy, người xe đạp người chạy v1, v2 , v3 khoảng cách người chạy người xe máy L, hướng chuyển động theo chiều mũi tên Xét trường hợp: Yêu cầu trình bày tối thiểu 04 trường hợp * Trường hợp thứ nhất: A, B chuyển ngược chiều, hướng nhau, C khoảng AB, chuyển động chiều A 0.5 A C B L 5L L A B gặp sau thời gian t    L (1) (v1  v2 ) 50 40 L L C B gặp sau thời gian t  (2)  (v1  v3 ) 4(20  v3 ) Từ (1) (2)  v3= 10 km/h
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG môn Vật Lý 9 thành phố Vĩnh Yên 20102011 (có đáp án), Đề thi HSG môn Vật Lý 9 thành phố Vĩnh Yên 20102011 (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn