KẾT QUẢ điều TRỊ VI PHẪU THUẬT túi PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC BẰNG ĐƯỜNG mở sọ lỗ KHÓA TRÊN ổ mắt

40 55 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH THƠNG TRƯỚC BẰNG ĐƯỜNG MỞ SỌ LỖ KHĨA TRÊN Ổ MẮT Người thực hiện: Phạm Quỳnh Trang Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Hào ĐẶT VẤN ĐỀ • Phình ĐM thông trước: – – – – Xuất phát từ chỗ hợp lại ĐM não trước Tỷ lệ cao PĐM não: 30% Chẩn đốn khơng khó Điều trị phẫu thuật: p.pháp hiệu • Các đường mở sọ kinh điển : Trán thái dương, trán • Đường mở sọ lỗ khóa ổ mắt: Giảm sang chấn, bảo tồn chức thẩm mỹ, năng, giảm t.gian p.thuật, t.gian hồi phục MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá kết phương pháp điều trị vi phẫu thuật túi phình động mạch thơng trước áp dụng đường mở sọ lỗ khóa ổ mắt TỔNG QUAN • LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU – Trên giới: • Perneczky -1998: PT lỗ khóa điều trị 139 PĐM não • Perneczky - 2008: Keyhole approaches in neurosurgery – Việt Nam: • P.thuật PĐM não đầu tiên: Nguyễn Thường Xuân – 1962 • Đồng Văn Hệ - 2010: Đường mổ cung mày điều trị u não sọ tầng trước • Nguyễn Thế Hào : – 2012: PT lỗ khóa điều trị PĐM tuần hồn trước – 2013: PT lỗ khóa điều trị túi phình ĐM não TỔNG QUAN • GP vi phẫu phức hợp ĐM não trước – GP bình thường – Bất thường : A1, thông trước, A2, Heubner, hướng phức hợp ĐM não trước TỔNG QUAN • Bất thường GP phức hợp ĐM não trước  T.trước  A2 TỔNG QUAN • GP vi phẫu túi phình ĐM t.trước – – – – Kích thước: nhỏ, lớn, khổng lồ Hình dạng: Hình túi, hình thoi (0,3%) Số lượng: túi phình, >1túi phình (4,1%) Hướng túi phình (Theo Lawton – 2010) TỔNG QUAN • Đặc điểm lâm sàng: – Túi phình chưa vỡ: H.c chèn ép, ko có tr.chứng – Túi phình vỡ (63-83%): bảng phân độ LS Hunt Hess, liên đoàn PTTK giới, Botterell TỔNG QUAN • Cận lâm sàng – CLVT sọ não: H.ảnh CMDN, MTTN, CMNT – MSCT - Vị trí, hình dạng, kích thước túi phình - Các dị dạng mạch máu khác – DSA TỔNG QUAN • Điều trị vi phẫu thuật phình ĐM thơng trước – Đường trán-TD – Đường trán Ưu điểm Nhược điểm - Trường mổ rộng - Sẹo mổ dài  a hưởng - Ứng dụng cho tất chức năng, thẩm mỹ t.tổn sọ - Volet lớn  nhiều - Ko cần d.c vi phẫu đặc máu, t.chức não bị bộc biệt lộ nhiều - T.gian p.thuật dài KẾT QUẢ & BÀN LUẬN • P.pháp phẫu thuật: T.gian PT Số BN Số BN 40 35 30 30 34 35 30 25 25 20 20 15 10 12 120 phút *TG trung bình: 93 mổ ± ph Mất máu Trán-TD: 134± 7(p
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ điều TRỊ VI PHẪU THUẬT túi PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC BẰNG ĐƯỜNG mở sọ lỗ KHÓA TRÊN ổ mắt , KẾT QUẢ điều TRỊ VI PHẪU THUẬT túi PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC BẰNG ĐƯỜNG mở sọ lỗ KHÓA TRÊN ổ mắt , ĐỐI TƯỢNG & P.PHÁP NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn