NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI u nền sọ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

96 45 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI PHM DUY NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, HìNH ảNH Và ĐáNH GIá KếT QUả PHÉU THT NéI SOI U NỊN Sä T¹I BƯNH VIƯN VIƯT §øC LUẬN VĂN BÁC SỸ NỘI TRÚ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ PHẠM DUY NGHI£N CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, HìNH ảNH Và ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI U NềN Sọ TạI BƯNH VIƯN VIƯT §øC LUẬN VĂN BÁC SỸ NỘI TRÚ Chuyên ngành Mã số : Phẫu thuật thần kinh : NT 62720750 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỒNG VĂN HỆ HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS TS Đồng Văn Hệ, người thầy dày cơng dạy dỗ, hướng dẫn dìu dắt tơi trình học tập thực luận văn Các thầy cô, anh chị khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ học tập trau dồi chun mơn q trình học tập khoa Tôi xin chân thành cảm ơn: Bộ môn Ngoại trường Đại học Y Hà Nội Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Y Hà Nội Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Phòng Lưu trữ hồ sơ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Các Phó giáo sư, Tiến sĩ hội đồng khoa học bảo vệ đề cương chấm luận văn đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi q trình học tập hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Con xin cảm ơn bố mẹ, vợ, em trai - người thân yêu cạnh con, làm chỗ dựa cho Phạm Duy LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Duy, Bác sỹ nội trú khóa 37, chuyên ngành Ngoại khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS TS Đồng Văn Hệ Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu trước công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 Người viết cam đoan Phạm Duy DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHT : Cộng hưởng từ CLVT: Cắt lớp vi tính XQ : X-quang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 Lịch sử phẫu thuật nội soi điều trị u sọ Trên giới Tại Việt Nam .4 Giải phẫu sọ Nền sọ trước Nền sọ Các cấu trúc giải phẫu quan trọng sọ Nền sọ sau Hệ thống cấp máu não vùng sọ 10 Một số u sọ hay gặp 12 Nang Rathke 12 U nguyên sống (chordoma) 14 U sọ hầu .15 Các phương pháp phẫu thuật u sọ 17 Các phương pháp phẫu thuật mở nắp sọ 17 Phẫu thuật qua mũi xoang bướm sử dụng kính vi phẫu .19 Phẫu thuật nội soi qua mũi xoang bướm 21 CHƯƠNG 30 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 2.1 Đối tượng nghiên cứu .30 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .30 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân .30 2.2 Phương pháp nghiên cứu .31 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 31 2.2.2 Nội dung nghiên cứu .31 2.2.3 Quy trình phẫu thuật nội soi qua mũi-xoang bướm u sọ 34 2.2.4 Biến chứng sau phẫu thuật nội soi cách xử trí 35 2.2.5 Đánh giá kết khám lại .37 2.2.6 Xử lý số liệu .37 2.2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 37 CHƯƠNG 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 39 3.1.1 Dịch tễ học .39 3.1.2 Triệu chứng lâm sàng .43 3.1.3 Đặc điểm u cộng hưởng từ .44 3.2 Kết phẫu thuật 48 3.2.1 Kết lấy u 48 3.2.2 Kết thay đổi thị lực 50 3.2.3 Kết biến đổi nội tiết trước sau mổ .52 3.2.4 Biến chứng sau mổ 52 3.2.5 Kết khám lại .54 CHƯƠNG 56 BÀN LUẬN 56 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 57 4.1.1 Đặc điểm tuổi 57 4.1.2 Đặc điểm giới 57 4.2 Đặc điểm lâm sàng 57 4.2.1 Đau đầu 57 4.2.2 Rối loạn thị giác 58 4.2.3 Đái nhạt 59 4.2.4 Rối loạn nội tiết .59 4.2.5 Rối loạn tâm thần 60 4.3 Đặc điểm chẩn đốn hình ảnh 60 4.3.1 Kích thước u 60 4.3.2 Tính chất u 61 4.3.3 Vị trí u 62 4.4 Đánh giá kết phẫu thuật .62 4.4.1 Kết lấy u 62 4.4.2 Đánh giá kết lấy u theo tiền sử phẫu thuật 63 4.4.3 Đánh giá kết lấy u theo kích thước u 63 4.4.4 Đánh giá kết lấy u theo tính chất u 64 4.4.5 Kết thay đổi thị lực 64 4.4.6 Kết thay đổi nội tiết 65 4.4.7 Biến chứng sau mổ 66 4.5 Đánh giá kết khám lại 70 4.5.1 Đánh giá thị lực 70 4.5.2 Đánh giá nội tiết 71 4.5.3 Đánh giá điểm Karnofski sau mổ 71 4.5.4 Đánh giá kết lấy u phim chụp cộng hưởng từ .71 KẾT LUẬN 72 KIẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới 39 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 40 Bảng 3.3 Tiền sử phẫu thuật 41 Bảng 3.4 Giải phẫu bệnh u sọ 42 Bảng 3.5 Triệu chứng lâm sàng 43 Bảng 3.6 Triệu chứng lâm sàng số thể bệnh 44 Bảng 3.7 Kích thước u cộng hưởng từ 44 Bảng 3.8 Đặc điểm u cộng hưởng từ 46 Bảng 3.9 Tính chất u theo số thể giải phẫu bệnh .46 Bảng 3.10 Vị trí u 47 Bảng 3.11 Kết lấy u 48 Bảng 3.12 Kết lấy u theo kích thước u 49 Bảng 3.13 So sánh khả lấy u theo tiền sử phẫu thuật .49 Bảng 3.14 So sánh khả lấy u theo tính chất u 50 Bảng 3.15 Kết thay đổi thị lực 50 Bảng 3.16 Kết biến đổi nội tiết trước sau mổ 52 Bảng 3.17 Đặc điểm nội tiết trước mổ 52 Bảng 3.18 Biến chứng sau mổ 52 Bảng 3.19 Kết thay đổi thị lực sau tháng 55 Bảng 3.20 Kết thay đổi nội tiết sau tháng 55 Bảng 3.21 So sánh điểm Karnofski trước mổ sau mổ tháng 55 Bảng 3.22 Đánh giá kết lấy u phim cộng hưởng từ sau tháng 56 Bảng 4.1 So sánh triệu chứng lâm sàng với tác giả khác .60 Bảng 4.2 So sánh đặc đểm kích thước u với tác giả khác 60 Bảng 4.3 So sánh khả lấy u với tác giả khác 63 Bảng 4.4 So sánh tỉ lệ thay đổi thị lực với tác giả khác 65 Bảng 4.5 So sánh tỉ lệ suy tuyến yên nặng thêm đái nhạt mắc so với tác giả khác 66 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới .39 Biểu đồ 3.2 Phân bố nhóm tuổi 40 Biểu đồ 3.3 Tiền sử phẫu thuật 41 Biểu đồ 3.4 Tỉ lệ loại u sọ 42 Biểu đồ 3.5 Triệu chứng lâm sàng 43 Biểu đồ 3.6 Kích thước u 45 Biểu đồ 3.7 Tính chất u 46 Biểu đồ 3.8 Vị trí u 48 Biểu đồ 3.9 Khả lấy u 49 Biểu đồ 3.10 Kết thị lực sau mổ 51 Biểu đồ 3.11 Biến chứng sau mổ .53 71 4.5.2 Đánh giá nội tiết Tỉ lệ suy tuyến yên sau tháng 16% (bảng 3.20), so với thời điểm sau mổ 36,5% Kiểm định Khi bình phương cho p=0,008 cho thấy tỉ lệ suy tuyến yên sau mổ tháng giảm so với thời điểm sau mổ có ý nghĩa thống kê Chúng nhận thấy, bệnh nhân xuất suy tuyến yên từ trước mổ có kèm đái nhạt sau mổ khả cải thiện thấp Theo chúng tôi, bệnh nhân tổn thương tuyến yên vùng đổi trước mổ nên khó cải thiện chức nội tiết sau mổ 4.5.3 Đánh giá điểm Karnofski sau mổ Chúng đánh giá bệnh nhân sau mổ tháng theo thang điểm Karnofski Điểm Karnofski trung bình trước mổ 77,8 ± 6,78 sau mổ tháng 84,4 ± 9,07 (bảng 3.21) Chúng thực kiểm định T-test cho giá trị T=7,09 p40 mm (lớn) chiếm 11,5%; khơng có u kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI u nền sọ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI u nền sọ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn