NGHIÊN cứu một số tự KHÁNG THỂ và mối TƯƠNG QUAN với tổn THƯƠNG DA TRÊN BỆNH NHÂN LUPUS BAN đỏ hệ THỐNG

160 46 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 11:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ HUYỀN MY NGHI£N CøU MộT Số Tự KHáNG THể Và MốI TƯƠNG QUAN VớI TổN THƯƠNG DA TRÊN BệNH NHÂN LUPUS BAN Đỏ Hệ THèNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ HUYỀN MY NGHI£N CøU MéT Sè Tù KHáNG THể Và MốI TƯƠNG QUAN VớI TổN THƯƠNG DA TRÊN BệNH NHÂN LUPUS BAN Đỏ Hệ THốNG Chuyờn ngnh : Da Liễu Mã số : 62720152 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Lan Anh HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành cố gắng nỗ lực với giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Nhân dịp hồn thành cơng trình này, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn tới: - Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện Da Liễu Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia nghiên cứu hoàn thành luận án - Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, Bộ môn Da Liễu Bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho q trình nghiên cứu hồn thành luận án - Khoa Khám bệnh, khoa Điều trị, phòng khám Chuyên đề bệnh tự miễn, khoa xét nghiệm Huyết học, sinh hóa, miễn dịch Giải phẫu bệnh bệnh viện Da liễu Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án - Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.Trần Lan Anh, ngun phó Trưởng Bộ mơn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Đào tạo bệnh viện Da liễu Trung ương tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn: - Tồn thể Cán nhân viên khoa xét nghiệm Huyết học, sinh hóa, miễn dịch Giải phẫu bệnh bệnh viện Da liễu Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi động viên tơi suốt q trình thực luận án Xin bày tỏ lòng biết ơn đến: - Các bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống nghiên cứu hợp tác giúp tơi hồn thành luận án - Các bạn bè đồng nghiệp người thân gia đình động viên khích lệ tơi suốt q trình thực luận án Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Lê Huyền My LỜI CAM ĐOAN Tôi Lê Huyền My, nghiên cứu sinh khóa 33, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Da liễu, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy: PGS.TS Trần Lan Anh Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Người viết cam đoan Lê Huyền My CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh MMPs NET Acute cutaneous lupus erythematosus Antinuclear antibody Chronic cutaneous lupus erythematosus Cytotoxic T lymphocyte antigen Dendric cells Discoid lupus erythematosus Extractable nuclear antigen Glycosaminoglycans Interferon-α Antibody Lupus erythematosus tumidus Major histocompatibility complex Matrix metalloproteinases Neutrophil extracellular traps pDCs plasmacytoid Dendritic Cells ACLE ANA CCLE CTLA4 DCs DLE ENA GAG IFN-α KT LET MHC SCLE SLE TEN TLR TNF- α TT Subacute cutaneous lupus erythematosus Systemic lupus erythematosus Toxic epidermal necrolysis Toll-like receptor Tumor necrosis factor-α Tiếng Việt Tổn thương da lupus cấp tính Kháng thể kháng nhân Tổn thương da lupus mạn tính Kháng nguyên lympho T gây độc Tế bào tua gai Tổn thương da lupus dạng đĩa Kháng thể kháng nhân hòa tan Interferon-α Kháng thể Lupus tumidus Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu Tế bào tua gai dạng tương bào Tổn thương da lupus bán cấp Lupus ban đỏ hệ thống Hoại tử thượng bì nhiễm độc Yếu tố hoại tử u-α Tổn thương MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sinh bệnh học SLE 1.1.1 Tính nhạy cảm di truyền 1.1.2 Yếu tố hormon 1.1.3 Các rối loạn đáp ứng miễn dịch 1.1.4 Yếu tố môi trường 1.2 Tổn thương da bệnh nhân SLE 1.2.1 Các thương tổn da đặc hiệu 1.2.2 Các thương tổn da không đặc hiệu 14 1.2.3 Mô bệnh học tổn thương da đặc hiệu lupus 22 1.3 Một số tự kháng thể bệnh SLE 25 1.3.1 Kháng thể kháng nhân 25 1.3.2 Kháng thể kháng DNA 26 1.3.3 Kháng thể kháng Histone 28 1.3.4 Kháng thể kháng nucleosome 29 1.3.5 Kháng thể kháng phospholipid 30 1.3.6 Kháng thể kháng Ribosomal P 31 1.3.7 Kháng thể kháng C1q 32 1.3.8 Kháng thể kháng Smith 33 1.3.9 Kháng thể kháng RNP 35 1.3.10 Kháng thể kháng Ro 37 1.3.11 Kháng thể kháng La .40 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 44 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 44 2.2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu 44 2.2.4 Các bước nghiên cứu 45 2.2.5 Một số kĩ thuật xét nghiệm thực nghiên cứu 50 2.3 Địa điểm nghiên cứu 59 2.4 Thời gian nghiên cứu 59 2.5 Xử lý số liệu 59 2.6 Cách khống chế sai số nghiên cứu 60 2.7 Đạo đức nghiên cứu 60 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 61 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 61 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới tính 62 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh 62 3.1.4 Tiền sử gia đình có người mắc SLE 63 3.2 Đặc điểm tổn thương da bệnh nhân sle 63 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 63 3.2.2 Đặc điểm mô bệnh học 68 3.3 Tỷ lệ dương tính tự kháng thể mối liên quan với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 76 3.3.1 Tỷ lệ dương tính tự kháng thể 76 3.3.2 Nồng độ trung bình tự kháng thể 77 3.3.3 Tương quan nồng độ tự kháng thể 78 3.3.4 Liên quan kháng thể anti-U1RNP với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 79 3.3.5 Liên quan kháng thể anti-Smith với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 82 3.3.6 Liên quan kháng thể anti-SSA với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 85 3.3.7 Liên quan kháng thể anti-SSB với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 88 Chương 4: BÀN LUẬN 91 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 91 4.1.1 Tuổi giới 91 4.1.2 Thời gian bị bệnh 92 4.1.3 Tiền sử gia đình có người mắc SLE 93 4.2 Đặc điểm tổn thương da bệnh nhân sle 94 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng tổn thương da lupus 94 4.2.2 Đặc điểm mô bệnh học 102 4.3 Tỷ lệ dương tính tự kháng thể mối liên quan với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 112 4.3.1 Tỷ lệ dương tính tự kháng thể 112 4.3.2 Liên quan tự kháng thể với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học tổn thương da lupus 117 KẾT LUẬN 128 KIẾN NGHỊ 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại tổn thương da lupus ban đỏ theo Gilliam Sontheimer Bảng 2.1: Tiêu chuẩn chẩn đoán SLE Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR) năm 1997 42 Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 61 Bảng 3.2 Đặc điểm thời gian mắc bệnh .62 Bảng 3.3: Phân bố bệnh nhân theo thể tổn thương da lupus .63 Bảng 3.4: Phân bố loại TT da lupus đặc hiệu .64 Bảng 3.5: Đặc điểm rụng tóc .65 Bảng 3.6: Số vị trí tổn thương da đặc hiệu 66 Bảng 3.7: Điểm RCLASI hoạt động trung bình 66 Bảng 3.8: Điểm RCLASI hủy hoại trung bình 67 Bảng 3.9: Vị trí tổn thương cắt sinh thiết 68 Bảng 3.10: Loại tổn thương cắt sinh thiết 68 Bảng 3.11: Các biến đổi thượng bì tổn thương da đặc hiệu .69 Bảng 3.12: Các biến đổi trung bì tổn thương da dặc hiệu 70 Bảng 3.13: Biến đổi mô bệnh học tổn thương lupus bọng nước 72 Bảng 3.14: Lắng đọng mucin trung bì 72 Bảng 3.15: Tỷ lệ biểu granzym B tổn thương da đặc hiệu 73 Bảng 3.16: Một số dấu hiệu mơ bệnh học nhóm biểu granzym B dương tính âm tính 75 Bảng 3.17: Tỷ lệ dương tính tự kháng thể .76 Bảng 3.18: Nồng độ trung bình tự kháng thể 77 Bảng 3.19: Liên quan kháng thể anti-U1RNP với số triệu chứng lâm sàng tổn thương da lupus 79 Bảng 3.20: Liên quan kháng thể anti-U1RNP với số đặc điểm mô bệnh học tổn thương da lupus 80 Bảng 3.21: Liên quan kháng thể anti-Smith với số triệu chứng lâm sàng tổn thương da lupus 82 Bảng 3.22: Liên quan kháng thể anti-Smith với số đặc điểm mô bệnh học tổn thương da lupus 83 Bảng 3.23: Liên quan kháng thể anti-SSA với số triệu chứng lâm sàng tổn thương da lupus 85 Bảng 3.24: Liên quan kháng thể anti-SSA với số đặc điểm mô bệnh học tổn thương da lupus 86 Bảng 3.25: Liên quan kháng thể anti-SSB với số triệu chứng lâm sàng tổn thương da lupus 88 Bảng 3.26: Liên quan kháng thể anti-SSB với số đặc điểm mô bệnh học tổn thương da lupus 89 Bảng 4.1: Tần xuất xuất tự kháng thể bệnh nhân SLE .116 24 Farkas L, Lund-Johansen F (2001) Plasmacytoid dendritic cells (natural interferon-alpha/beta-producing cells) accumulate in cutaneous lupus erythematosus lesions American Journal of Pathology, 159, 237–243 25 Siegal F.P, Shodell M (1999) The nature of the principal type interferonproducing cells in human blood Science, 284, 1835–1837 26 Braunstein I, Okawa The IFN-inducible gene signature is elevated in SCLE and DLE and correlates with CLASI score Arthritis Rheumatism, 60, 551 27 Andrade F, Casciola-Rosen L, Rosen A (2000) Apoptosis in systemic lupus erythematosus Clinical implications Rheum Dis Clin North Am 26(2), 215-227 28 Kochevar I (1985) Action spectrum and mechanisms of UV radiation-induced injury in lupus erythematosus Journal of Investigative Dermatology, 85, 140 143 29 Kuhn A, Kleber S (2007) Accumulation of apoptotic cells in the epidermis of patients with cutaneous lupus erythematosus after ultraviolet irradiation Arthritis Rheumatism, 54, 939–950 30 LeFeber W.P, Norris D.A, Ryan S.R et al (1984) Ultraviolet light induces binding of antibodies to selected nuclear antigens on cultured human keratinocytes J Clin Invest, 74, 1545-51 31 Böhm M, Luger T.A (2007), Mechanisms of skin damage Systemic Lupus Erythematosus, 318 – 328 32 Kuhn A, Sticherling M, Bonsmann G (2007) Clinical manifestations of cutaneous lupus erythematosus J Dtsch Dermatol Ges, 5, 1124–1137 33 Sontheimer R.D, Thomas J.R, Gilliam J.N (1979) Subacute cutaneous lupus erythematosus: a cutaneous marker for a distinct lupus erythematosus subset Arch Dermatol, 115, 1409–1415 34 David-Bajar K.M, Bennion S.D, DeSpain J.D et al (1992) Clinical, histologic, and immunofluorescent distinctions between subacute cutaneous lupus erythematosus and discoid lupus erythematosus J Invest Dermatol, 99, 251–257 35 Sontheimer R.D, Henderson C.L, Grau R.H (2009) Drug-induced subacute cutaneous lupus erythematosus: a paradigm for bedside-to-bench patientoriented translational clinical investigation Arch Dermatol Res, 301, 65–70 36 Obermoser G, Sontheimer R.D, Zelger B (2010) Overview of common, rare and atypical manifestations of cutaneous lupus erythematosus and histopathological correlates Lupus, 19,(9), 1050-1070 37 Schneider S.W, Staender S, Schluter Bet al (2006) Infliximab-induced lupus erythematosus tumidus in a patient with rheumatoid arthritis Arch Dermatol, 142, 115–116 38 Braun-Falco O et al (1996) Dermatology, Second Completely Revised Edition,Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NewYork 39 Burge S.M, Frith P.A, Juniper R.Pet al (1989) Mucosal involvement in systemic and chronic cutaneous lupus erythematosus.Br J Dermatol, 121, 727–741 40 Orteu C.H, Buchanan J.A, Hutchison Iet al (2001) Systemic lupus erythematosus presenting with oral mucosal lesions: easily missed? Br J Dermatol, 144, 1219–1223 41 Hochberg M.C, Boyd R.B, Ahearn J.M et al (1985) Systemic lupus erythematosus: a review of clinico-laboratory features and immunogenetic markers in 150 patients with emphasis on demographics subsets Medicine, 64, 285–295 42 Kuhn A et al (2005) Nonspecific Cutaneous Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus Cutaneous Lupus Erythematosus, Springer Berlin Heidelberg, 93-106 43 O’Laughlin S, Schroeter A.L, Jordon R.E (1978) Chronic urticaria-like lesions in systemic lupus erythematosus Arch Dermatol, 114, 879–883 44 Shu U, Mannik M(1988) Low molecular weight C1q binding immunoglobulin G in patients with systemic lupus erythematosus consists of antibodies to collagen-like region of C1q Clin Invest, 82, 816–820 45 Levine J.S (2002) The antiphospholipid syndrome N Eng J Med, 346, 752–763 46 Yell J.A, Mbuagbaw J, Burge S.M (1996) Cutaneous manifestations of systemic lupus erythematosus Br J Dermatol, 135(3), 355-62 47 Kuhn A, Sonntag M, Richter-Hintz Det al (2001) Phototesting in lupus erythematosus: a 15 year experience J Am Acad Dermatol, 45, 86–95 48 Sontheimer R.D, Provost T.T (1996) Lupus erythematosus Cutaneous manifestations of rheumatic diseases Williams & Wilkins, Baltimore, 1–71 49 Diment J, Ginzler E, Schleisinger M et al (1979) The clinical significance of Raynauds phenomenon in systemic lupus erythematosus Arthritis, 22, 815–819 50 Maddison P.J, Mogavero H, Reichlin M (1978) Patterns of clinical disease associated with antibodies to nuclear ribonucleo protein J Rheumatol, 5, 407–411 51 Simmons-O’Brien E, Chen S, Watson R(1995) 100 anti-Ro (SS-A) antibody positivepatients: a ten year follow up Medicine, 74, 109–130 52 Cohen J.S (2000) Erythromelalgia: new theories and new therapies J Am Acad Dermatol,43, 841–847 53 Alarcon-Segovia D, Babb R.R, Fairbairn J.F (1963) Systemic lupus erythematosus and erythromyalgias.Ann Intern Med, 112, 102–106 54 Bielsa I, Herrero C, Font J et al (1987) Lupus erythematosus and toxic epidermal necrolysis.J Am Acad Dermatol, 16, 1265–1267 55 Gammon W.R, Woodley D, Dole K.C et al (1985) Evidence that antibasement membrane zone antibodies in bullous eruption of systemic lupus erythematosus recognize epidermolysis bullosaacquisita autoantigen J Invest Dermatol, 84, 472–476 56 Hall R.P, Lawley T.J, Smith H.R et al (1982) Bullous eruption of systemic lupus erythematosus.Ann Intern Med, 97, 165–170 57 Rowell N.R, Swanson-Beck J, Anderson JR (1963) Lupus erythematosus and erythema multiforme-like lesions Arch Dermatol, 88, 76–180 58 Zeitouni N.C, Funaro D, Cloutier R.A et al (2000) Redefining Rowell’s syndrome Br J Dermatol, 142, 343–346 59 Urowitz M.B, Gladmann D.D, Chalmers A et al (1978) Nail lesions in systemic lupus erythematosus.J Rheumatol, 5, 441–447 60 Vaughn R.Y, Bailey J.P, Field R.S et al (1990) Diffuse nail dyschromia in black patients with systemic lupus erythematosus J Rheumatol, 16, 640–643 61 Kuhn A et al (2005) Histologic Findings in Cutaneous Lupus Erythematosus Cutaneous Lupus Erythematosus Springer, Berlin, Heidelberg, 297-303 62 Jerdan JS, Hood AF, Moore GW et al (1990) Histopathologic comparison of the subsets of lupus erythematosus Arch Dermatol, 126, 52–55 63 Kuhn A, Sonntag M, Ruzicka T et al (2003) Histopathologic findings in lupus erythematosus tumidus: review of 80 patients J Am Acad Dermatol, 48, 901–908 64 Sánchez NP, Peters MS, Winkelmann RK (1981) The histopathology of lupus erythematosus panniculitis J Am Acad Dermatol, 5, 673–680 65 Peters MS, Su WPD (1991) Eosinophils in lupus panniculitis and morphea profunda J Cutan Pathol, 18, 189–192 66 Hiebert P.R, Granville D.J (2012) Granzyme B in injury, inflammation, and repair Trends Mol Med, 18(12), 732-41 67 Kagi D (1994) Cytotoxicity mediated by T cells and natural killer cells is greatly impaired in perforin-deficient mice Nature, 369, 31–37 68 Kagi D (1994) Fas and perforin pathways as major mechanisms of T cellmediated cytotoxicity Science, 265, 528–530 69 Ammar M, Mokni M, Boubaker S (2008) Involvement of granzyme B and granulysin in the cytotoxic response in lichen planus J Cutan Pathol, 35, 630–4 70 Yawalkar N, Hunger RE, Buri C (2001) A comparative study of the expression of cytotoxic proteins in allergic contact dermatitis and psoriasis: spongiotic skin lesions in allergic contact dermatitis are highly infiltrated by T cells expressing perforin and granzyme B Am J Pathol, 158, 803–8 71 Grassi M, Capello F, Bertolino L (2009) Identification of granzyme Bexpressing CD-8-positive T cells in lymphocytic inflammatory infiltrate in cutaneous lupus erythematosus and in dermatomyositis Clin Exp Dermatol, 34, 910–14 72 Abdou A.G, Shoeib M, Bakry O.A et al (2013) Immunohistochemical expression of granzyme B and perforin in discoid lupus erythematosus Ultrastruct Pathol, 37(6), 408-16 73 Hargraves M.M, Richmond H, Morton R (1948) Presentation of two bone marrow elements: The tart cell and the LE cell Proc Staff Meet Mayo Clin 23, 25 74 Isenberg D.A, Manson J.J, Ehrenstein M.R et al (2007) Fifty years of anti-ds DNA antibodies: are we approaching journey's end? Rheumatology (Oxford), 46(7), 1052-6 75 Hahn B.H (1998) Antibodies to DNA N Engl J Med, 338(19):1359-1368 76 Miles S, Isenberg D (1993) A review of serological abnormalities in relatives of SLE patients Lupus, 2(3), 145-150 77 SwaakA.J, Groenwold J, Bronsveld W (1986) Predictive value of complement profiles and anti-dsDNA in systemic lupus erythematosus Ann Rheum Dis, 45(5), 359-66 78 KavanaughA.F, Solomon D.H (2002) Guidelines for immunologic laboratory testing in the rheumatic diseases: anti-DNA antibody tests Arthritis Rheum 47(5), 546-555 79 Rubin R L, Burlingame R W, Arnott J E, et al (1995) IgG but not other classes of anti [(H2A-H2B)-DNA] is an early sign of procainamide-induced lupus Journal of Immunology,154 (5), 2483–2493, 80 M Salazar-Paramo M, Rubin R.L, Garcia-De La Torre I (1992) Systemic lupus erythematosus induced by isoniazid Annals of the Rheumatic Diseases, 51 (9),1085–1087 81 Schett G, Smole J, Zimmermann C et al (2002) The autoimmune response to chromatin antigens in systemic lupus erythematosus: autoantibodies against histone H1 are a highly specific marker for SLE associated with increased disease activity Lupus,11(11), 704-715 82 Sui M, Lin Q, Xu Z et al (2013) Simultaneous positivity for anti DNA, antinucleosome and anti-histone antibodies is a marker for more severe lupus nephritis Journal of Clinical Immunology, 33, (2), 378–387 83 Sawalha A.H, Harley J.B (2004) Antinuclear autoantibodies in systemic lupus erythematosus Curr Opin Rheumatol, 16(5): 534-40 84 Amoura Z, Chabre H, Bach J.F, et al (1997) Antinucleosome antibodies and systemic lupus erythematosus Advances in Nephrology from the Necker Hospital, 26, 303–316 85 Rekvig O.P, van der Vlag J, Seredkina N (2014) Review: Antinucleosome antibodies: A critical reflection on their specificities and diagnostic impact Arthritis Rheum, 66, 1061–1069 86 Rekvig O.P, van de Vlag J, Seredkina N (2004) Antinucleosome antibodies A Critical reflection on their specificities and diagnostic impact Arthritis & Rheumatology, 66 ( 5), 1061-1069 87 Ng K.P, Manson J.J, Rahman A, et al (2006) Association of antinucleosome antibodies with disease flare in serologically active clinically quiescent patients with systemic lupus erythematosus Arthritis Rheumatism, 55, (6), 900–904 88 Cervera R (2003) Anti-chromatin antibodies in systemic lupus erythematosus: a useful marker for lupus nephropathy Ann Rheum Dis, 62(5), 431-434 89 Chu P, Pendry K, Blecher T.E Detection of lupus anticoagulant in patients attending an anticoagulation clinic British Medical Journal, 297, (6661), 1449 90 Sciascia S, Cuadrado M.J, Khamashta M, et al (2014) Renal involvement in antiphospholipid syndrome Nat Rev Nephrol, 10, 279–289 91 Elkon K.B, Parnassa A.P, Foster C.L et al (1985) Lupus autoantibodies target ribosomal proteins J Exp Med,162, 459–471 92 Caponi L, Anzilotti C, Longombardo G, et al (2007) Antibodies directed against ribosomal P proteins cross-react with phospholipids Clinical & Experimental Immunology, 150, (1), 140–143 93 Reid K B M (1982) C1q Methods in Enzymology, 82, 319–324 94 Wener M.H, Mannik M, Schwartz M.M et al (1987) Relationship between renal pathology and the size of circulating immune complexes in patients with systemic lupus erythematosus Medicine, 66, (2), 85–97 95 Moroni G, Trendelenburg M, Del Papa N et al (2001) Anti C1q antibodies may help in diagnosing a renal flare in lupus nephritis American Journal of kidney Diseases, 37, (3), 490–498 96 Thanei S, Vanhecke D, Trendelenburg M (2015) Anti-C1q autoantibodies from systemic lupus erythematosus patients activate the complement system via both the classical and lectin pathways Clin Immunol,160, 180–187 97 Kim M.K, Maeng Y.I, Lee S.J et al (2013) Pathogenesis and significance of glomerular C4D deposition in lupus nephritis: Activation of classical and lectin pathways Int J Clin Exp Pathol, 6, 2157–2167 98 Zieve G.W, Khusial P.R (2003) The anti-Sm immune response in autoimmunity and cell biology Autoimmun Rev, 2, 235–240 99 Arroyo-Avila M, Santiago-Casas Y, McGwin G, et al (2015) Clinical associations of anti-smith antibodies in profile: A multi-ethnic lupus cohort Clin Rheumatol, 34, 1217–1223 100 Mannik M, Merrill C.E, Stamps L.D, et al (2003) Multiple autoantibodies form the glomerular immunedeposits in patients with systemic lupus erythematosus J Rheumatol, 30, 1495–1504 Hirohata S, Sakuma Y, Yanagida T, et al (2014) Association of 101 cerebrospinal fluid anti-Sm antibodies with acute confusional state in systemic lupus erythematosus Arthritis Res Ther, 16, 450 102 Font J, Cervera R, Ramos-Casals M et al (2004) Clusters of clinical and immunologic features in systemic lupus erythematosus: analysis of 600 patients from a single center Semin Arthritis Rheum, 33(4), 217-30 103 Patsinakidis N, Gambichler T, Lahner N et al (2016) Cutaneous characteristics and association with antinuclear antibodies in 402 patients with different subtypes of lupus erythematosus J Eur Acad Dermatol Venereol, 30(12), 2097-2104 104 Zaid F.E, Abudsalam N (2016) Cutaneous Manifestation of Systemic Lupus Erythematosus, Correlation with Specific Organ Involvement, Specific Auto Antibodies and Disease Activity and Outcome Dermatol Case Rep, 1, 108, doi:10.4172/dmcr.1000108 105 Migliorini P, Baldini C, Rocchi V, et al (2005) Anti-Sm and anti-RNP antibodies Autoimmunity, 38, 47–54 106 Vlachoyiannopoulos P.G, Guialis A, Tzioufas G, et al (1996) Predominance of IgM anti-U1RNP antibodies in patients with systemic lupus erythematosus Br J Rheum, 35, 534–541 107 Greidinger E.L, Hoffman R.W (2001) The appearance of U1 RNP antibody specificities in sequential autoimmune human antisera follows a characteristic order that implicates the U1-70 kd and B'/B proteins as predominant U1 RNP immunogens Arthritis Rheum, 44, 368–375 108 Bastian H.M, Roseman J.M, McGwin G et al (2002) Systemic lupus erythematosus in three ethnic groups XII Risk factors for lupus nephritis after diagnosis Lupus, 11, 152–60 109 Grönhagen C.M, Gunnarsson I, Svenungsson E, et al (2011) Cutaneous manifestations and serological findings in 260 patients with systemic lupus erythematosus Lupus, 20 (3):336 110 Vera-Recabarren MA, García-Carrasco M, Ramos-Casals M et al (2010) Comparative analysis of subacute cutaneous lupus erythematosus and chronic cutaneous lupus erythematosus: clinical and immunological study of 270 patients Br J Dermatol, 162(1), 91-101 111 Kim A, O’Brien J, Tseng L.C, et al (2014) Autoantibodies and disease activity in discoid lupus erythematosus patients JAMA Dermatology, 150 (6), 651–654 112 Verhagen A.P, Pruijn G.J (2011) Are the Ro RNP-associated Y RNAs concealing microRNAs? Y RNA-derived miRNAs may be involved in autoimmunity Bioessays, 33(9), 674-682 113 Xue D (2003) A lupus-like syndrome develops in mice lacking the Ro 60kDa protein, a major lupus autoantigen Proc Natl Acad Sci U S A,100(13), 7503-7508 114 Wada K, Kamitani T (2006) Autoantigen Ro52 is an E3 ubiquitin ligase Biochem Biophys Res Commun, 339(1), 415-421 115 Bolland S, Garcia-Sastre A (2009) Vicious circle: systemic autoreactivity in Ro52/TRIM21-deficient mice J Exp Med, 206 (8), 1647-51 116 Furukawa F, Kashihara-Sawami M, Lyons M.B, et al (1990) Binding of antibodies to the extractable nuclear anti-gens SS-A/Ro and SS-B/La is induced on the surface of humankeratinocytes by ultraviolet light (UVL): implications for the pathogenesis of photosensitive cutaneous lupus Journal of Investigative Dermatology, 94 (1), 77–85 117 Cimaz R, Spence D.L, Hornberger L, et al (2003) Incidence and spectrum of neonatal lupus erythematosus: a prospective study of infants born to mothers with anti-ro autoantibodies Journal of Pediatrics, (142), 6, 678–683 118 Jaeggi E, Laskin C, Hamilton R, et al (2010) The importance of the level of maternal Anti-Ro/SSA antibodies as a prognosticmarker of the development of cardiac neonatal lupus erythematosus A prospective study of 186 antibodyexposed fetuses and infants Journal of the American College of Cardiology, 55, 24, 2778–2784 119 Yoshimi R, Ueda A, Ozato K, et al (2012) Clinical and pathological roles of Ro/SSA autoantibody system Clinicaland Developmental Immunology, Article ID 606195, 12 120 McCauliffe D.P (1997) Cutaneous diseases in adults associated with AntiRo/SS-Aautoantibody production Lupus, 6, (2), 158–166 121 Menendez A, Gomez J, Escanlar E, et al (2013) Clinical associations of antiSSA/Ro60 and antiRo52/TRIM21 antibodies: diagnostic utility of their separate detection Autoimmunity, 46, (1), 32–39 122 Franceschini F, Calzavara-Pinton P, Quinzanini M et al (1999) Chilblain lupus erythematosus is associated withantibodies to SSA/Ro Lupus, 8, 215–219 123 Fok V, Friend K, SteitzJ.A (2006) Epstein-Barr virus noncoding RNAs are confined to the nucleus, whereas their partner, the human La protein, undergoes nucleocytoplasmic shuttling J Cell Biol, 173(3), 319-325 124 Lu R, Robertson J.M Bruner B et al (2012) Multiple autoantibody display association with lymphopenia, proteinuria, and cellular cast in a large ethinically diverse SLE patient cohort Autoimmun Diseases, 819634.hptt://doi.org/10.115/2012/819634 125 Hochberg M.C (1997) Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the systemic lupus erythematosus Arthritis Rheum., 40(9), 1725 126 Wang C.L, Ooi L, Wang F (1996) Prevalence and clinical significance of antibodies to ribonucleoproteins in systemic lupus erythematosus in Malaysia Br J Rheumatol, 35(2), 129-32 127 Nguyễn Thị Hà Vinh (2014) Mối liên quan kháng thể kháng Ro/SSA với biểu lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, chuyên ngành Da liễu, Trường đại học Y Hà Nội 128 Huỳnh Phan Phúc Linh, Lê Anh Thư (2014) Nghiên cứu số kháng thể bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống số yếu tố liên quan Y Học TP Hồ Chí Minh, 18, (2), 148-154 129 Võ Tam, Hoàng Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Lộc (2016) Tỷ lệ biểu lâm sàng sinh học bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống chẩn đốn theo tiêu chuẩn SLICC 2012 Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, 32, 142-148 130 Hussain N (2013) Clinical and Laboratory Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus in Pakistani Lupus Patients Pakistan J Zool, 45(3), 605-613 131 Li J, Leng X, Li Z et al (2014) Chinese SLE Treatment and Research Group Registry: III Association of Autoantibodies with Clinical Manifestations in Chinese Patients with Systemic Lupus Erythematosus Journal ofImmunology Research, Article ID 809389, 8, http://dx.doi.org/10.1155/2014/809389 132 Mok C.C, Wong RWS Pregnancy in systemic lupus erythematosus (2001) Postgrad Med J,77, 157–65 133 Phạm Thị Xuân (2015) Chất lượng sống bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống phòng Quản lý bệnh Lupus bệnh viện Bạch Mai năm 2015 Đề tài tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, trường đại học Thăng Long Hà Nội 134 Nguyễn Hữu Trường (2012) Nghiên cứu mối tương quan mức độ hoạt động bệnh với số tự kháng thể lupus ban đổ hệ thống Luận án tiến sỹ y học, chuyên ngành Dị ứng-MDLS, đại học Y hà Nội 135 Ulff-Møller C.J, Simonsen J, Kyvik KO et al (2017) Family history of systemic lupus erythematosus and risk of autoimmune disease: Nationwide Cohort Study in Denmark 1977-2013 Rheumatology, 56 (6), 957–964 136 Priori R, Medda E, Conti F et al (2003) Familial autoimmunity as a risk factor for systemic lupus erythematosus and vice versa: a case-control study Lupus, 12(10), 735-40 137 Kole A, Ghosh A (2009) Cutaneous manifestation of systemic lupus erythematosus in a tertiary referral center Indian J Dermatol, 54(2), 132–136 138 Mohammad R.M, Mansurul A, Gofranul H et al (2010) The Spectrum of Cutaneous Manifestations in Lupus Erythematosus: The Tertiary Hospital Experience Journal of Chittagong Medical College Teachers' Association, 21(1), 34-39 139 Hau K.L (2006) Cutaneous manifestations of systemic lupus erythematosus Hong Kong J Dermatol Venereol, 14, 120-128 140 Rabbani M.A, Siddiqui B.K, Tahir M.H et al (2004) Systemic lupus erythematosus in Pakistan Lupus, 13(10), 820-5 141 Aqsa N, Jamil A.S, Muhammad K et al (2004) Cutaneous manifestations of systemic lupus erythematosus – An experience from Bahawal Victoria Hospital, Bahawalpur Journal of Pakistan Association of Dermatologists, 24 (1), 15-20 142 Chanprapaph K, Sawatwarakul S, Vachiramon V (2017) A 12-year retrospective review of bullous systemic lupus erythematosus in cutaneous and systemic lupus erythematosus patients Lupus, 26(12), 1239-1251 143 Joerg A, Lynne T, Jesse A.B et al (2005) The CLASI (Cutaneous LE Disease Area and Severity Index): an outcome instrument for cutaneous lupus erythematosus J Invest Dermatol, 125(5), 889–894 144 Kuhn A, Meuth A.M, Bein D (2010) Revised Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index (RCLASI): a modified outcome instrument for cutaneous lupus erythematosus Br J Dermatol, 163(1), 83-92 145 Yıldız G.Ü, Salim D, Özer A et al (2014) Evaluation of skin lesions of lupus with Turkish revised cutaneous lupus erythematosus disease area and severity index Original Investigation, 48(4), 208-214 146 Salphale P, Danda D, Chandrashekar L et al (2010) The study of Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index in Indian patients with systemic lupus erythematosus Lupus, 20, 1510-1517 147 Szczęch J, Rutka M, Samotij D et al (2016) Clinical characteristics of cutaneous lupus erythematosus Postȩpy Dermatologi Alergologi, 33(1), 13-17 148 Karumbaiah K.P, Kariappa T.M (2013) A Histopathologic Study of Cutaneous Lesions of Lupus Erythematosus Sch J App Med Sci, 1(6), 765-768 149 Ambreen M, Anwar U (2005) The Value of Individual Microscopic Features in Diagnosis of Cutaneous Lupus Erythematosus (LE) International Journal of Pathology, 3(2), 76-80 150 Bangert JL, Freeman RG, Sontheimer RD et al (1984) Subacute cutaneous lupus erythematosus and discoid lupus erythematosus Comparative histopathologic findings Arch Dermatol, 120 (3), 332-7 151 Reena C, Rony M, Radhakrishnan S (2017) A Clinico-Pathological Study of Cutaneous Lupus Erythematosus JMSCR, 05(11), 30658-66 152 Jerdan M.S, Hood A.F, Moore G.W et al (1990) Histopathologic comparison of the subsets lupus erythematosus Arch Dermatol, 126, 52-5 153 Berbert A.L.C.V, Mantese S.A.O (2005) Cutaneous lupus erythematosus: clinical and laboratory aspects An Bras Dermatol, 80( ), 119-131 154 Bielsa I, Herrero C, Collado A et al (1994) Histopathologic findings in cutaneous lupus erythematosus Arch Dermatol, 130, 54-8 155 Crowson A.N, Magro C (2001) The cutaneous pathology of lupus erythematosus: a review J Cutan Pathol, 28(1), 1-23 156 Sáez-de-Ocariz M, Espinosa-Rosales F, López-Corella E et al (2010) Bullous lesions as a manifestation of systemic lupus erythematosus in two Mexican teenagers Pediatric Rheumatology http://doi.org/10.1186/1546-0096-8-19 157 Vijayalakshmi A.M, Jayavardhana Online Journal, 8,19 (2007): Bullous systemic lupus erythematosus and lupus nephritis in a 10-year-old boy Indian Pediatrics, 44, 861-63 158 Raman R, Sasisekharan V, Sasisekharan R (2005) Structural insights into biological roles of protein-glycosaminoglycan interactions Chem Biol, 12, 267-277 159 Xiao Z, Visentin G.P, Dayananda K.M et al (2008) Immune complexes formed following the binding of anti-platelet factor (CXCL4) antibodies to CXCL4 stimulate human neutrophil activation and cell adhesion Blood, 112 1091-1100 160 Fioravanti A, Collodel G (2006) In vitro effects of chondroitin sulfate Adv Pharmacol, 53, 449-465 161 Pandya A.G, Sontheimer R.D, Cockerell C.J (1995) Mucinosis associated with systemic lupus erythematosus: possible mechanisms of increased glycosaminoglycan accumulation J Am Acad Dermatol, 32(2 Pt 1), 199-205 162 Vincent J.G, Chan M.P (2015) Specificity of dermal mucin in the diagnosis of lupus erythematosus: comparison with other dermatitides and normal skin J Cutan Pathol, 42(10), 722-729 163 Chang L.M, Maheshwari P, Werth S et al (2011) Identification and Molecular Analysis of Glycosaminoglycans in Cutaneous Lupus Erythematosus and Dermatomyositis Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 59(3), 336-345 164 Kerr J.F.R, Wyllie A.H, Curie A.R (1972) Apoptosis: a basic biological 165 phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics Br J Cancer, 26, 239–57 166 Teraki T, Shiohara T (1999) Apoptosis and the skin Eur J Dermatol, 9, 413–26 167 Abdou A.G, Mohammed S, Bakry).A et al (2013), Immunohistochemical Expression of Granzyme B and Perforin in Discoid Lupus Erythematosus Ultrastructural Pathology, Early Online, 1–9 168 Grassi M, Capello F, Bertolino L et al (2009) Identification of granzyme Bexpressing CD-8-positive T cells in lymphocytic inflammatory infiltrate in cutaneous lupus erythematosus and in dermatomyositis Clin Exp Dermatol, 34, 910–14 169 Fogagnolo L, Soares T.C.B, Senna C.G et al (2014) Cytotoxic granules in distinct subsets of cutaneous lupus Erythematosus Clinical and Experimental Dermatology, 39, 835–839 170 Wenzel J, Uerlich M, Worrenkamper E et al (2005) Scarring skin lesions of discoid lupus erythematosus are characterized by high numbers of skinhoming cytotoxic lymphocytes associated with strong expression of the type I interferoninduced protein MxA Br J Dermatol, 153, 1011–15 171 Hoffman I.E.A, Peene I, Meheus L et al (2004) Specific antinuclear antibodies are associated with clinical features in systemic lupus erythematosus Ann Rheum Dis, 63, 1155–1158 172 Mamula M.J, Silverman E.D, Laxer R.M et al (1989): Human monoclonal anti-La antibodies: The La protein resides of a subset of Ro particles J Immunol, 143, 2923-2928 173 Boire G, Craft J (1990): Human Ro Ribonucleoprotein particles: Characterization of native structure and stable association with the La polypeptide J Clin Invest, 85, 1182-1190 174 Arbuckle M.R, McClain M.T, Rubertone M.V, et al (2003) Development of autoantibodies before the clinical onset of systemic lupus erythematosus N Engl J Med, 349, 1526-33 175 Tang X, Huang Y, Deng W, et al (2010) Clinical and serologic correlations and autoantibody clusters in systemic lupus erythematosus: a retrospective review of 917 patients in South China Medicine, 89 (1), 62-67 176 Kim D.S, Pyo J.Y, Byun S.J, et al (2016) The presence of antiribonucleoprotein at diagnosis is associated with the flare during the first follow-up year in korean patients with systemic lupus erythematosus J Rheumatic Dis, 23, 154-60 177 Greidinger E.L, Casciola-Rosen L, Morris S.M, et al (2000) Autoantibody recognition of distinctly modified forms of the U1-70-kd antigen is associated with different clinical manifestations Arthritis Rheum, 43(49), 881–888 178 Melek M, Erdmann M.F, Negreiros P.H, et al (2013) Anti RNP in systemic lupus erythematosus Acta Reumatol Port, 38(2), 136-7 179 Merola J.F, Prystowsky S.D, Iversen C, et al (2013) Association of Discoid Lupus with other Clinical Manifestations among Patients with Systemic Lupus Erythematosus Journal of the American Academy of Dermatology, 69(1), 19-24 180 Lê Hữu Doanh, Cấn Huyền Hân (2015) Mối liên quan kháng thể kháng Smith với mức độ nặng bệnh lupus ban đỏ hệ thống Tạp chí Nghiên cứu Y học-đại học Y Hà Nội, 98(6), 31-36 181 Mond C.B, Peterson M.G, Rothfield N.F (1989) Correlation of anti-Ro antibody with photosensitivity rash in systemic lupus erythematosus patients Arthritis Rheum, 32(2), 202-4 182 Fredi M, Cavazzana I, Quinzanini M, et al Rare autoantibodies to cellular antigens in systemic lupus erythematosus Lupus, 23(7), 672-7 183 Chien J.W, Lin C.Y, Yang L.Y (2001) Correlation between anti-Ro/La titers and clinical findings of patients with systemic lupus erythematosus Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei), 64(5), 283-91 184 Menéndez A, Gómez J, Caminal-Montero L (2013) Common and specific associations of anti-SSA/Ro60 and anti-Ro52/TRIM21 antibodies in systemic lupus erythematosus ScientificWorldJournal, Oct 30; 2013: 832789 doi: 10.1155/2013/832789 185 Ioannides D, Golden B.D, Buyon J.P, et al (2000) “Expression of SS-A/Ro and SS-B/La antigens in skin biopsy specimens of patients with photosensitive forms of lupus erythematosus,” Archives of Dermatology, 136, (3), 340–346 186 Fukuda M.V, Lo S.C, de Almeida C.S, et al (2009) Anti-Ro antibody and cutaneous vasculitis in systemic lupus erythematosus Clin Rheumatol, 28(3), 301-4 187 Yee C.S, Hussein H, Skan J, et al (2003) Association of damage with autoantibody profile, age, race, sex and disease duration in systemic lupus erythematosus Rheumatology (Oxford), 42(2), 276-9 188 Lee L.A, Weston W.L, Krueger G.G, et al (1986): An animal model of antibody binding in cutaneous lupus Arthritis Rheum, 29, 782-788 ... anti-La/SSB) với biểu tổn thương da Vì vậy, chúng tơi thực đề tài Nghiên cứu số tự kháng thể mối tương quan với tổn thương da bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm tổn thương. .. với đặc điểm tổn thương da bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sinh bệnh học SLE Lupus ban đỏ hệ thống bệnh lý tự miễn với biểu da niêm mạc với tổn thương nội tạng... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ HUYỀN MY NGHI£N CøU MộT Số Tự KHáNG THể Và MốI TƯƠNG QUAN VớI TổN THƯƠNG DA TRÊN BệNH NHÂN LUPUS BAN Đỏ Hệ THèNG Chuyên ngành : Da Liễu Mã số
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu một số tự KHÁNG THỂ và mối TƯƠNG QUAN với tổn THƯƠNG DA TRÊN BỆNH NHÂN LUPUS BAN đỏ hệ THỐNG , NGHIÊN cứu một số tự KHÁNG THỂ và mối TƯƠNG QUAN với tổn THƯƠNG DA TRÊN BỆNH NHÂN LUPUS BAN đỏ hệ THỐNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn