Quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

105 99 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 02:16

Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 MỤC LỤC V.1 Phương pháp V.4 Các bước tiến hành 10 V.5 Tổ chức xây dựng dự án 11 Tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá chuyển dịch cấu kinh tế diễn mạnh mẽ Theo đó, ngồi tăng dân số tự nhiên có gia tăng học lớn, dẫn đến dân số tăng nhanh; cấu dân số, lao động nhóm ngành chuyển dịch mạnh để phù hợp với định hướng phát triển tỉnh 67 Khống chế mức giảm sinh hàng năm 0,2 – 0,35%0, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,15% vào năm 2015 1,10% vào năm 2020 Đến năm 2020 dân số khoảng 750 ngàn người, tăng học giai đoạn 2016 – 2020 chiếm 8% Dân số đô thị năm 2015 chiếm 43,9%, năm 2020 chiếm 48% 67 Dự báo đến năm 2020 dân số độ tuổi lao động tỉnh 543,8 ngàn người, lực lượng lao động dồi bổ sung cho ngành kinh tế quốc dân, kết hợp với giá nhân công rẻ lợi tỉnh việc phát triển kinh tế xã hội kêu gọi đầu tư .67 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban Nhân dân NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn HTX : Hợp tác xã DNTN : Doanh nghiệp tư nhân KT-XH : Kinh tế - xã hội CNH–HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa TNHH : Trách nhiệm hữu hạn GDP (Gross domestic product) : Tổng sản phẩm nội địa GTSX : Giá trị sản xuất NNCNC : Nông nghiệp công nghệ cao GAP (Good Agriculturel Practices) : Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt BAP (Best Aquaculture Practices) : Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt ACC : Hội đồng nuôi trồng thủy sản IPM (Integrated pest management) : Quản lý dịch hại tổng hợp ICM (Integrated Crop Management) : Quản lý dinh dưỡng tổng hợp RAT : Rau an toàn KHKT : Khoa học kỹ thuật BVTV : Bảo vệ thực vật VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm FDI (Foreign Direct Investment) : Đầu tư trực tiếp nước ngồi FAO : Tổ chức nơng lương Liên hợp quốc WTO : Tổ chức thương mại giới APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á– Thái Bình Dương BĐKH Báo cáo tổng hợp : Biến đổi khí hậu Quy hoạch vùng nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  Ninh Thuận, tháng 10 năm 2013 TỔNG QUAN Để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lượng cao có khả cạnh tranh thị trường, nhiệm vụ quan trọng phải đề chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ tất khâu trình sản xuất Việc xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực cần thiết, vùng nông nghiệp công nghệ cao giúp giải vấn đề môi trường sinh thái đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất chế thị trường, hội nhập quốc tế Xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước cần thiết Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, nông nghiệp có bước tiến mới, có tính cạnh tranh cao chất lượng giá Bên cạnh nước tiên tiến Israel, Mỹ, Anh, Phần Lan… khu vực lãnh thổ Châu Á chuyển nông nghiệp theo hướng sản xuất số lượng chủ yếu sang nông nghiệp chất lượng, ứng dụng cơng nghệ sinh học, cơng nghệ tự động hố, giới hoá, tin học hoá… để tạo sản phẩm có chất lượng cao, an tồn, hiệu Những mơ hình nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao triển khai thành công Trung Quốc Đài Loan Trung Quốc có khoảng 500 khu nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao 4.000 mơ hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng sinh thái khác Những khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao đóng vai trò quan trọng việc phát triển nông nghiệp đại Trung Quốc: Tăng nhanh suất trồng, vật ni thủy sản; tạo giống có mang gen kháng sâu bệnh; giống có chất lượng cao đồng Sự xuất khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo mơi trường thích hợp cho sáng tạo khoa học, công nghệ đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thuận tiện cho chuyển hóa tri thức thành sản xuất hàng hóa Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp nước ta phát triển nhanh, với thành tựu lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo khối lượng sản phẩm, hàng hoá đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta đa số manh mún, quy mơ sản xuất nhỏ, phương thức công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng dẫn đến suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm khơng ổn định, đặc biệt vấn đề an tồn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến khả cạnh tranh thị trường Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng nông nghiệp tiên tiến, thu hẹp khoảng cách so với nước phát triển, đặc biệt xu hội nhập nay, việc xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đường cho việc đưa nhanh tiến kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn hướng đại hoá Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 Từ yếu tố phân tích trên, đồng thời cụ thể hóa đạo Chính phủ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu, triển khai lập dự án “Quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 PHẦN MỞ ĐẦU I Sự cần thiết xây dựng dự án quy hoạch Phát triển sản xuất nông nghiệp (hiểu theo nghĩa rộng bao gồm nông, lâm nghiệp thủy sản) công nghệ cao (bao hàm kỹ thuật cao công nghệ mới) xu hướng tất yếu nội dung quan trọng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế, việc xây dựng khu nơng nghiệp công nghệ cao làm hạt nhân, tạo bước đột phá nhằm nâng cao sức canh tranh nông sản hàng hóa q trình hội nhập quốc tế bước quan trọng tất quốc gia giới Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Hà Tây, Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Ninh Thuận, nhằm đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm xác định tiến hành quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng đại, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm có lợi tỉnh yêu cầu cấp thiết Ngoài lợi đối tượng trồng, vật nuôi thủy sản tỉnh Ninh Thuận Thực Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 Văn số 735/BNN-VP ngày 20 tháng năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc Quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến năm 2020 vùng sinh thái có từ – khu nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh, thành phố chọn 23 sản phẩm chủ lực, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung Vì vậy, việc Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 2020 xu hướng tất yếu để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao q trình Hội nhập kinh tế Quốc tế II Những pháp lý II.1 Các pháp lý + Luật Công nghệ cao, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009; + Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 Chính phủ việc ban hành quy chế khu công nghệ cao; + Quyết định số 53/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ số sách khuyến khích đầu tư khu công nghệ cao; + Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; + Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; + Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020; + Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020; + Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; + Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; + Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; + Chỉ thị 2036/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; + Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định cơng bố quy hoạch Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu + Văn số 735/BNN-VP ngày 20 tháng năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc Quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; + Quyết định số 198/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận việc phê duyệt quy hoạch (điều chỉnh bổ sung) phát triển Ngành thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020; + Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XII kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2011 – 2015; + Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 28/03/2013 Chính phủ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ (2011 – 2015) tỉnh Ninh Thuận + Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển ngành nông lâm thủy sản đến 2020; + Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 16/06/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Ninh Thuận; + Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 UBND tỉnh Ninh Thuận V/v Ban hành Đề án phát triển giống thủy sản đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 địa bàn tỉnh Ninh Thuận; + Quyết định số 1555 /QĐ-UBND ngày 13/08/2012 UBND tỉnh Ninh Thuận Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010-2020 (gói thầu số 01/SAZ/NT-PPMU) thuộc Dự án Nâng cao chất lượng, an tồn sản phẩm nơng nghiệp Phát triển Chương trình khí sinh học (QSEAP); + Qui hoạch vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiêm vụ cho sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 việc phê duyệt danh mục dự án qui hoạch năm 2013 phân bổ kinh phí Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 kinh phí thực quy hoạch (đợt 1) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 + Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt đề cương dự toán kinh phí lập Quy hoạch vùng nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; + Quyết định số 649/QĐ-SNNPTNT ngày 12/12/2012 Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 II.2 Các nguồn tài liệu, số liệu + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22/7/2011); + Quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất chi tiết tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020 (Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 28/03/2013 Thủ tướng Chính phủ) + Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2020; + Quy hoạch (điều chỉnh, bổ sung) phát triển ngành thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 198/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2007 UBND tỉnh Ninh Thuận); + Số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình; số liệu điều tra, khảo sát trạng kinh tế – xã hội; kết điều tra, vấn hộ nằm vùng quy hoạch tài liệu, số liệu có liên quan khác III Mục tiêu, yêu cầu xây dựng quy hoạch III.1 Mục tiêu lập quy hoạch Góp phần xây dựng nơng nghiệp tỉnh Ninh Thuận phát triển tồn diện theo hướng đại, sản xuất hàng hố lớn, có suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh cao trước mắt lâu dài III.2 Yêu cầu xây dựng quy hoạch Cung cấp số liệu về: + Đối tượng sản xuất, sản lượng, quy mô, thị trường tiêu thụ số sản phẩm sản xuất vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao + Quy mơ diện tích, mức đầu tư, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy hoạch Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 + Xác định công nghệ cao khuyến cáo ứng dụng giai đoạn tương ứng đối tượng sản xuất có lợi khả ứng dụng công nghệ cao Các số liệu phải có sở khoa học thực tiễn, phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết, kế hoạch tổ chức đạo sản xuất Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, địa phương doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp IV Phạm vi đối tượng dự án IV.1 Phạm vị điều tra, xây dựng dự án + Khu vực toàn tỉnh Ninh Thuận + Phạm vi thời gian thu thập thông tin (2000 – 2013) IV.2 Đối tượng điều tra, xây dựng dự án + Đối tượng quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm đối tượng mạnh tỉnh sau: Thủy sản: sản xuất tôm giống (tôm thẻ chân trắng tôm sú), nuôi tôm thương phẩm rong biển Cây trồng: nho, táo, rau an toàn hành, tỏi Vật ni: Gia súc (dê, cừu, bò) + Các sở sản xuất nơng nghiệp, đặc biệt có ứng dụng công nghệ cao sản xuất + Thương lái, nhà xuất nhập khẩu, quan quản lý nhà nước có liên quan + Các siêu thị, Metro Cash, v.v… V Phương pháp xây dựng dự án V.1 Phương pháp (1) Kế thừa tài liệu pháp lý, gồm: quy hoạch (QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội, QH sử dụng đất đai, quy hoạch chuyên ngành địa bàn tỉnh: Công nghiệp, thương mại, xây dựng, giao thông…), phê duyệt, chủ trương, sách ban hành (2) Phối hợp chặt chẽ với ngành hữu quan, quan nghiên cứu chuyển giao công nghệ viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, địa phương tỉnh Báo cáo tổng hợp Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (3) Tham quan điều tra sở sản xuất có quy mô lớn vừa tỉnh tỉnh, thành khác để tìm thơng số kinh nghiệm thực tiễn cho phát triển sản xuất vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (4) Sử dụng định mức nhà nước ban hành kết hợp với điều tra trạng để cập nhật tính toán đầu tư (5) Phương pháp nội suy, ngoại suy (6) Tham khảo tài liệu, mơ hình nước, tỉnh thành nước, để phân tích ưu việt để rút học V.2 Điều tra, khảo sát + Thu thập thông tin từ quan quản lý nhà nước, quan chức chuyên môn, quan nghiên cứu + Khảo sát, vấn trực tiếp nhà quản lý, Công ty, sở, nông hộ sản xuất đối tượng dự kiến quy hoạch địa bàn toàn tỉnh Cụ thể: − Đối với nhà quản lý: Đăng ký làm việc trực tiếp tình hình ngành, thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp Nội dung thể chi tiết Văn đăng ký làm việc sau đề cương phê duyệt; − Đối với sở, Công ty, nông hộ sản xuất: Điều tra khảo sát theo phiếu điều tra in sẵn, với số lượng khoảng 100 phiếu (Sau đề cương phê duyệt, đơn vị tư vấn lập quy hoạch soạn thảo nội dung phiếu điều tra xin ý kiến đơn vị chủ quản trước tiến hành điều tra) − Đối với nhà khoa học: Phỏng vấn trực tiếp + Lập đồ quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 toàn tỉnh V.3 Xử lý kết điều tra + Sử dụng phương pháp phân tích thống kê (tốc độ phát triển bình qn, thống kê mơ tả đồ thị, ) + Phương pháp dự báo (dựa vào tốc độ phát triển bình quân giai đoạn, hàm xu tuyến tính, hàm hồi quy tuyến tính, ) + Phương pháp chuyên gia, hội thảo V.4 Các bước tiến hành + Bước 1: Lên phương án chi tiết Báo cáo tổng hợp 10 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 + Người lao động tổ chức, cá nhân sử dụng lao động phải tập huấn phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật biện pháp sử dụng bảo đảm an toàn + Trường hợp cần lựa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật chất điều hòa sinh trưởng cho phù hợp, cần có ý kiến người có chun mơn lĩnh vực bảo vệ thực vật + Nên áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM), quản lý trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật + Chỉ phép mua thuốc bảo vệ thực vật từ cửa hàng phép kinh doanh thuốc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật + Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật danh mục phép sử dụng cho loại + Phải sử dụng hoá chất theo hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn cho vùng sản xuất sản phẩm + Thời gian cách ly phải đảm bảo theo hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ghi nhãn hàng hóa + Các hỗn hợp hoá chất thuốc bảo vệ thực vật dùng không hết cần xử lý đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường + Sau lần phun thuốc, dụng cụ phải vệ sinh thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra Nước rửa dụng cụ cần xử lý tránh làm ô nhiễm môi trường + Kho chứa hoá chất phải đảm bảo theo quy định, xây dựng nơi thống mát, an tồn, có nội quy khóa cẩn thận Phải có bảng hướng dẫn thiết bị sơ cứu Chỉ người có trách nhiệm vào kho Không để thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng giá phía thuốc dạng bột + Hoá chất cần giữ nguyên bao bì, thùng chứa chuyên dụng với nhãn mác rõ ràng Nếu đổi hố chất sang bao bì, thùng chứa khác, phải ghi rõ đầy đủ tên hoá chất, hướng dẫn sử dụng bao bì, thùng chứa hóa chất gốc + Các hoá chất hết hạn sử dụng bị cấm sử dụng phải ghi rõ sổ sách theo dõi lưu giữ nơi an toàn xử lý theo qui định nhà nước + Ghi chép hoá chất sử dụng cho vụ (tên hoá chất, lý do, vùng sản xuất, thời gian, liều lượng, phương pháp, thời gian cách ly tên người sử dụng) Báo cáo tổng hợp 91 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 + Lưu giữ hồ sơ hóa chất mua sử dụng (tên hóa chất, người bán, thời gian mua, số lượng, hạn sử dụng, ngày sản xuất, ngày sử dụng) + Khơng tái sử dụng bao bì, thùng chứa hố chất Những vỏ bao bì, thùng chứa phải thu gom cất giữ nơi an toàn (thùng phuy, bể xi măng, ) xử lý theo qui định nhà nước + Nếu phát dư lượng hoá chất rau vượt mức tối đa cho phép phải dừng việc thu hoạch, mua bán sản phẩm, xác định ngun nhân nhiễm nhanh chóng áp dụng biện pháp ngăn chặn giảm thiểu ô nhiễm Phải ghi chép cụ thể hồ sơ lưu trữ + Các loại nhiên liệu, xăng, dầu hoá chất khác cần lưu trữ riêng nhằm hạn chế nguy gây ô nhiễm lên sản phẩm + Thường xuyên kiểm tra việc thực qui trình sản xuất dư lượng hố chất có rau, (nho, táo) theo yêu cầu khách hàng quan chức có thẩm quyền Các tiêu phân tích phải tiến hành phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia quốc tế lĩnh vực dư lượng thuốc bảo vệ thực vật  Đối với sản xuất giống thủy sản: Sản xuất hoàn toàn theo quy trình vi sinh  Đối với vùng ni thủy sản thương phẩm (nuôi tôm cát) Sự khác biệt lớn nuôi tôm cát nuôi tôm thông thường chỗ, nuôi tôm cát cần nhiều nước, nước biển lẫn nước Các khu vực nuôi tôm cát nằm sát biển, nguồn nước mặn dồi bơm trực tiếp từ biển vào, vấn đề khó khăn lại nguồn nước Các khu vực nuôi tôm cát thường xây dựng bãi ngang ven biển, nơi mà nguồn nước hạn chế so với nơi khác Chúng ta cần đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, hồ chứa nước để sử dụng nguồn nước mặt đáp ứng cho nuôi tôm, hạn chế sử dụng nước ngầm Chất thải từ nuôi tôm vấn đề lớn cần quan tâm Trong mơ hình ni tơm cát nay, việc xả nước thải chưa qua xử lý tuỳ tiện, đa số Tổng hợp từ nhiều nguồn thải trực tiếp bên ngồi Nếu quy mơ nhỏ vài năm đầu chưa gây ảnh hưởng đáng kể Nhưng diện tích ni lớn, tập trung việc phát thải diễn thời gian dài gây nhiễm mơi trường biển ven bờ, ảnh hưởng đến trình sinh trưởng phát triển nguồn lợi hải sản tự nhiên Chính để đảm bảo mơi trường phòng chống dịch bệnh cho tôm, vùng quy hoạch phải đáp ứng vấn đề xử lý chất thải, trước thải môi trường chung  Đối với chăn nuôi: Báo cáo tổng hợp 92 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 + Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn phần ăn loại đối tượng + Không sử dụng thức ăn thừa đàn xuất chuồng, thức ăn đàn bị dịch cho đàn + Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn đàn vật nuôi bị dịch bệnh phải tiêu độc, khử trùng + Nước dùng cho vật nuôi uống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng + Trong trường hợp phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống nhằm mục đích phòng bệnh trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hố chất theo hướng dẫn nhà sản xuất; khơng sử dụng kháng sinh, hoá chất danh mục cấm theo quy định hành + Các trại chăn ni phải có quy trình chăm sóc, ni dưỡng phù hợp loại vật nuôi theo giai đoạn sinh trưởng phát triển + Mật độ nuôi, cung cấp thức ăn nước uống, vệ sinh thú y phải phù hợp theo quy định hành IV Giải pháp huy động vốn cho xây dựng sở hạ tầng hỗ trợ cho phát triển sản xuất IV.1 Chính sách tín dụng Ngân hàng, HTX tín dụng cần xem xét đối tượng nông hộ, trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch vay vốn trung hạn, ngắn hạn đầu tư sản xuất Ngân hàng nên xem xét cho doanh nghiệp đầu tư vào vùng nông nghiệp công nghệ cao vay vốn theo dự án cụ thể để đầu tư hạ tầng, sản xuất, góp phần thúc đẩy nơng nghiệp cơng nghệ cao phát triển mạnh mẽ Nhà nước cần hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phần bảo hiểm, để quan bảo hiểm bảo lãnh ngân hàng (Phát triển ngân hàng sách xã hội) tạo điều kiện cho nhà đầu tư vay vốn để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với mức vay ưu đãi, đặc biệt khu vực vùng sâu, vùng xa bà dân tộc IV.2 Đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước − Ngân sách địa phương đầu tư 100% kinh phí: Điều tra khảo sát địa hình, lập dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch − Ngân sách nhà nước (địa phương Trung ương) đầu tư: Xây dựng, cải tạo sở hạ tầng: giao thông, kênh mương tưới, tiêu cấp 1, trạm bơm, điện hạ Báo cáo tổng hợp 93 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 − Hỗ trợ vốn ngân sách thực chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học sản xuất, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao − Hỗ trợ vốn từ ngân sách cho chương trình khuyến nông việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vùng quy hoạch (xây dựng mô hình trình diễn) theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ Thơng tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 Bộ Tài Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn − Đào tạo nguồn nhân lực: Hỗ trợ vốn đào tạo, tập huấn nhân lực cho ngành, chủ yếu tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, nhập công nghệ theo tinh thần Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 − Việc đầu tư hạ tầng cho vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh thời gian tới cần gắn kết chặt chẽ với chương trình nơng thơn để phát huy tối đa hiệu tránh chồng chéo đầu tư − Được hưởng ưu đãi cao theo quy định pháp luật đất đai thuộc vùng quy hoạch − Nhà nước có chế, sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao theo Luật công nghệ cao, bao gồm: + Tạo môi trường làm việc, sống thuận lợi cho hoạt động công nghệ cao; + Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm; + Bổ nhiệm vào vị trí then chốt để thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Nhà nước; + Ưu đãi cao thuế thu nhập cá nhân; + Tạo điều kiện tham gia hoạt động hợp tác quốc tế công nghệ cao; + Tôn vinh, khen thưởng người có thành tích xuất sắc IV.3 Chính sách phát triển sản xuất hàng hóa Sở Nơng nghiệp & Phát triển Nông thôn UBND huyện, thành phố: Vận động khuyến khích doanh nghiệp, tư nhân kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn IV.4 Chính sách khuyến nơng – khuyến ngư Đầu tư xây dựng mơ hình chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao tới người sản xuất vùng dự án Xây dựng mạng lưới cộng tác viên Báo cáo tổng hợp 94 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 khuyến nông sở để theo dõi phát sâu bệnh hướng dẫn cách phòng trừ theo tinh thần Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 Chính phủ khuyến nơng Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoạt động khuyến nơng IV.5 Chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhà nước ưu đãi, hỗ trợ theo luật công nghệ cao, cụ thể sau: + Hưởng mức ưu đãi cao theo quy định pháp luật đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; + Được xem xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, chuyển giao công nghệ từ kinh phí Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tổ chức khoa học công nghệ thành lập hợp tác với tổ chức, cá nhân khác thành lập doanh nghiệp công nghệ cao ưu đãi, hỗ trợ sau: + Giao quyền sử dụng quyền sở hữu kết nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc sở hữu nhà nước để thành lập doanh nghiệp công nghệ cao; + Góp phần tài sản nhà nước tổ chức khoa học công nghệ công lập để thành lập doanh nghiệp công nghệ cao; + Các ưu đãi áp dụng doanh nghiệp công nghệ cao IV.6 Chính sách bảo hiểm giá Sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao cần đầu tư cao nhiều trường hợp suất lại thấp sản xuất theo cách thơng thường (lạm dụng thuốc kích thích sinh trưởng) nên giá thành thường cao so với sản phẩm thơng thường Do vậy, để đảm bảo tính bền vững dự án hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường làm cho người sản xuất chạy theo lợi nhuận trước mắt Trong chờ sách chung Nhà nước, tỉnh cần xây dựng quỹ trợ giá cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để đảm bảo giá thành có lãi, người sản xuất yên tâm sản xuất gặp rủi ro thiên tai, dịch bệnh,… IV.7 Chính sách thị trường Cũng cố thị trường có, mở rộng thị trường cách xây dựng thêm đại lý tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh, tăng Báo cáo tổng hợp 95 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm để đảm bảo cho phát triển dự án Hàng năm tỉnh cần bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia hội chợ, triễn lãm nông nghiệp nước quốc tế để quản bá sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh IV.8 Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết với tổ chức khác để đầu tư xây dựng sở đào tạo nhân lực công nghệ cao Cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao ưu đãi, hỗ trợ theo Luật công nghệ cao, sau: + Hưởng mức ưu đãi cao theo quy định pháp luật đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu; + Tài trợ, hỗ trợ từ quỹ khoa học, công nghệ quỹ khác; + Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao xem xét hỗ trợ phần toàn chi phí phục vụ đào tạo nhân lực cơng nghệ cao cho việc thực mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao Tổ chức nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, trường đại học thực đào tạo nhân lực công nghệ cao Nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Luật cơng nghệ cao IV.9 Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu Thực tốt Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) Chính phủ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg, ngày 02/12/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Quyết định số 1183/QĐ-TTg, ngày 30/8/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 1474/QĐ-TTg, ngày 05/10/2012 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2012-2020 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận V Giải pháp tổ chức sản xuất triển khai dự án ưu tiên V.1 Giải pháp tổ chức sản xuất Hiện nay, phương thức sản xuất nông nghiệp nói chung địa bàn tỉnh Ninh Thuận chủ yếu quy mô nhỏ lẻ, manh mún Trong tương lai chuyển dần sang phương thức sản xuất tập trung với hình thức tổ chức có quy mơ vừa lớn, đặc biệt sách kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, đòi hỏi mức đầu tư người, công Báo cáo tổng hợp 96 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 nghệ kinh phí lớn Để thực mục tiêu cần có sách đất đai cho phù hợp Đồng thời, thông qua việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiến hành đầu tư cơng nghệ, giới hóa trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ, xử lý môi trường Ngồi ra, q trình sản xuất, hộ sản xuất rau an tồn hợp tác với doanh nghiệp lớn tinh thần tự nguyện để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhằm hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ đầu vào, đầu ra, tạo điều kiện phát huy hết tiềm lực Tổ chức khuyến nông tỉnh huyện tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến khoa học – kỹ thuật, tham gia làm dịch vụ giống, kỹ thuật tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Để ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển, cần có sách kêu gọi đầu tư, trọng kêu gọi đối tượng tổ chức, doanh nghiệp, vào sản xuất Từ doanh nghiệp đầu tàu để thúc đẩy ngành nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh mẽ Đây vấn đề tiên góp phần triển khai tốt quy hoạch V.2 Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán hộ nông dân vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Để thức đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đảm bảo chất lượng sản phẩm, cơng tác tập huấn đóng vai trò vơ quan trọng  Mở lớp đào tạo, tập huấn IPM, ICM áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP + Đào tạo, tập huấn dài hạn: Đối tượng tham gia tập huấn hộ nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cán đạo trực tiếp sản xuất địa bàn xã, huyện tỉnh + Đào tạo, tập huấn ngắn hạn: Đối tượng tham gia tập huấn cán khuyến nông hộ nơng dân có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao địa bàn tỉnh: Sau đào tạo cầu nối giúp tuyên truyền hướng dẫn hộ nông dân quy trình, kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP áp dụng biện pháp quản lý tiên tiến  Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm địa phương khác có vùng nơng nghiệp cơng nghệ cao với nội dung sau: + Kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, sơ chế kinh doanh sản phẩm; + Kinh nghiệm quản lý, giám sát sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp chứng nhận sản phẩm an toàn  Tổ chức Báo cáo tổng hợp 97 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Chỉ đạo giám sát diện rộng: Tại xã – phường có quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao, phân công cán kỹ thuật phụ trách nông nghiệp, cán khuyến nông chịu trách nhiệm đạo, hướng dẫn giám sát sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quan tâm đặc biệt đến hộ có tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Trong giai đoạn đầu dự án cần có hướng dẫn trực tiếp từ Viện nghiên cứu việc chuyển giao công nghệ, xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao địa phương làm sở cho việc tuyên truyền, nhân rộng V.3 Xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển đến năm 2020 Dự án Nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng sản phẩm an tồn Hoạt động dự án là: Tuyên truyền lợi ích sản phẩm nơng nghiệp cơng nghệ cao, an tồn qua khuyến khích người dân ủng hộ sản xuất tiêu thụ phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, truyền hình, báo, băng rơn, panơ, áp phích… ; tổ chức buổi hội nghị, hội thảo quan ban ngành người tiêu dùng, người sản xuất, kinh doanh … Dự án tiến hành nghiên cứu thị trường khảo sát nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng qua thời kỳ Dự án sở, tiền đề cho việc triển khai sản xuất sản phẩm an toàn tỉnh Ninh Thuận thời gian tới Dự án góp phần cho trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao triển khai nhiều địa phương tỉnh Từ nâng cao sản lượng, tăng thu nhập cho người sản xuất, bảo vệ mơi trường sống đảm bảo an tồn cho người sử dụng + Tổng mức đầu tư dự án: tỷ đồng + Thời gian thực hiện: 2014 – 2018 Dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau, (nho, táo) an tồn theo quy trình VietGAP + Mục tiêu dự án là: Thực tất vùng quy hoạch sản xuất Giúp nông dân vùng quy hoạch nắm vững quy trình sản xuất an toàn, sản xuất sản phẩm an toàn theo quy trình nghiên cứu quy định Bộ NN&PTNT (VietGAP) Xây dựng mơ hình trồng an tồn để nơng dân học tập Bước đầu có có đề xuất chế, sách quản lý tiêu thụ sản phẩm an toàn + Tổng mức đầu tư dự án: tỷ đồng Báo cáo tổng hợp 98 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 + Thời gian thực hiện: 2014 – 2015 Dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Ninh Thuận + Mục tiêu dự án là: Đầu tư xây dựng Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Ninh Thuận đủ điều kiện sở vật chất nguồn nhân lực thực nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới, cơng nghệ cao để hỗ trợ hình thành phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao hoạt động nhằm mục đích nghiên cứu, xây dựng, triển khai hồn thiện cơng nghệ (nghiên cứu thích nghi, cải tiến cơng nghệ, quy trình sản xuất, nghiên cứu sử dụng, sản xuất chế phẩm sinh học có sử dụng kỹ thuật cao, …) lai tạo thử nghiệm giống mới, trình diễn mơ hình sản xuất trồng vật ni, thủy sản sở ứng dụng công nghệ cao + Tổng mức đầu tư dự án: 30 tỷ đồng + Thời gian thực hiện: 2015 – 2017 V.4 Tổng vốn đầu tư Vốn đầu tư cụ thể cho khu sản xuất tính tốn chi tiết giai đoạn lập dự án đầu tư Với khu sản xuất xây dựng đóng góp cuả người dân người đầu tư tự Quyết định tiến độ thời điểm triển khai theo quy hoạch duyệt Nhu cầu vốn đầu tư cho quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 là: 1.150,97 tỷ đồng Trong đó, phân bổ nguồn vốn cụ thể sau: STT Danh mục Thành tiền (triệu đồng) Nguồn vốn Người Ngân sách dân, Trung Địa doanh ương phương nghiệp A VỐN CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 78.370 Dự án Nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao (an toàn) 3.000 3.000 10.750 10.750 Dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Báo cáo tổng hợp 30.000 45.850 2.520 Khác (tài trợ, ….) - 99 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 STT B Danh mục Thành tiền (triệu đồng) (Đào tạo ngắn hạn kỹ thuật viên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao) Dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp công 30.000 nghệ cao Ninh Thuận Mơ hình sản xuất rau, cơng nghệ cao (trong nhà 600 lưới, HT tưới nhỏ giọt, …) Vốn đầu tư hạ tầng vùng Nông nghiệp công 31.500 nghệ cao tỉnh Ninh Thuận Xây dựng cửa hàng tiện dụng, cửa hàng cung cấp sản phẩm nông nghiệp 2.520 công nghệ cao (mỗi huyện điểm) VỐN XÂY DỰNG ĐỒNG RUỘNG, 1.072.600 CHUỒNG TRẠI TỔNG CỘNG Tỷ lệ (%) Nguồn vốn Người Ngân sách dân, Trung Địa doanh ương phương nghiệp Khác (tài trợ, ….) 30.000 600 31.500 2.520 - 1.150.970 30.000 45.850 100,00 2,61 3,98 1.018.97 1.021.49 88,75 53.630 53.630 4,66 (Chi tiết thể phụ lục 12 kèm theo) VI Giải pháp sách VI.1 Điều chỉnh số sách quy định điều kiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung ban hành số văn bản, sách tiêu chí đánh giá doanh nghiệp nơng nghiệp cơng nghệ cao Trước mắt xây dựng ban hành quy định điều kiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; theo đó, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phải thẩm định đồng ý quan quản lý ngành nông nghiệp, hội đồng khoa học cấp tỉnh nhằm đáp ứng tiêu chí đầu tư VI.2 Khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao Báo cáo tổng hợp 100 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Thực tế cho thấy doanh nghiệp có vai trò to lớn phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Đây đối tượng cần xem quan trọng trình xây dựng ngành nông nghiệp công nghệ cao Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đặc biệt công ty sản xuất vốn nước nước, có vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực: chuyển giao tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, cầu nối người sản xuất với thị trường xúc tiến thương mại Do đó, cần củng cố phát triển hình thức liên kết doanh nghiệp chuỗi giá trị hàng hóa, khuyến khích hình thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhà sản xuất doanh nghiệp phân phối sản phẩm VI.3 Chính sách cho cơng tác nghiên cứu khoa học khuyến nông + Tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ kỹ thuật quản lý cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao + Hỗ trợ vùng sản xuất xây dựng thương hiệu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm nơng nghiệp cơng nghệ cao + Đào tạo cán nghiên cứu khuyến nông viên + Ưu tiên cho nghiên cứu theo chương trình, dự án ưu tiên như: nghiên cứu giống cao sản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất + Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin để quản lý + Nghiên cứu bảo quản, sơ chế sau thu hoạch, đảm bảo an toàn thực phẩm sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu + Nghiên cứu hiệu kinh tế, hệ thống sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp cơng nghệ cao Từ rút sở khoa học đề sách kinh tế, thị trường liên quan đến lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao Các sách cho nghiên cứu khoa học giúp tạo môi trường để nghiên cứu phát triển sử dụng kết hữu ích xác thực điều vô quan trọng VII Tổ chức thực quy hoạch Để quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 triển khai tốt theo mục tiêu đề ra, khâu tổ chức thực quan trọng, có ý nghĩa định đến thành công quy hoạch Đặc biệt, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không cơng việc riêng ngành Nơng nghiệp, mà liên quan đến nhiều ngành (thương mại, y tế, tài nguyên - môi trường,…) nên việc triển khai thực phải có phối hợp đồng đạt hiệu Tổ chức thực chi tiết ban ngành sau: Báo cáo tổng hợp 101 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 - Sở Nông nghiệp & PTNT: Chủ trì phối hợp với Ban, ngành, UBND huyện - thị tổ chức triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chuyên ngành trực thuộc Mặt khác, sở Nông Nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát đơn vị chuyên ngành trực thuộc giao nhiệm vụ đăng ký, thẩm định điều kiện sản xuất cho đơn vị, cá nhân đơn vị, cá nhân cũ chủ đầu tư muốn mở rộng qui mô theo quy hoạch duyệt, đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Triển khai tiến hành số mơ hình điểm cơng tác khuyến nơng Hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng mơ hình liên kết thích hợp giúp đỡ hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo vốn, tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Hướng dẫn kiểm tra tổ chức thực quy định quản lý nhà nước trồng trọt, chăn ni, giống, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn vật tư phục vụ sản sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo quy định pháp luật Xây dựng đạo công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm dịch, kiểm soát sản xuất kinh doanh sản phẩm Hàng năm tổ chức hội thảo, mơ hình sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao phù hợp Củng cố hoạt động mạng lưới hỗ trợ Tổ chức đạo thực tốt văn Chính phủ, Bộ Nơng nghiệp-PTNT cơng tác quản lý suốt q trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao - Sở Y tế: Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với ngành liên quan xây dựng ban hành theo thẩm quyền văn pháp luật hướng dẫn thực Luật an tồn thực phẩm Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật an tồn thực phẩm; xây dựng chiến lược thơng tin - truyền thơng - giáo dục an tồn thực phẩm; phối hợp với tổ chức quần chúng, ban ngành địa phương xây dựng mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến sở Kiểm sốt nhiễm vi sinh vật tồn dư hóa chất thực phẩm lưu thơng thị trường - Sở Công Thương: Phối hợp với ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh sản phẩm thị trường, đặc biệt nhóm thực phẩm có nguy nhiễm cao; kiểm soát nhãn thực phẩm, thực phẩm giả Phối hợp với ngành chức năng, huyện, thành phố xây dựng điểm bán thực phẩm an toàn chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại; Phối hợp với ngành nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức cho đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia hội chợ triển lãm; Tăng cường phối hợp với ngành chức việc kiểm tra ATVSTP theo pháp luật An toàn vệ sinh thực phẩm Báo cáo tổng hợp 102 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 - Sở Kế hoạch Đầu tư: Xây dựng sách ưu đãi đầu tư, kêu gọi nguồn đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp cơng nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, đặc biệt hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, hệ thống cảnh báo nhanh thực phẩm không an toàn hệ thống kiểm nghiệm vệ sinh an tồn thực phẩm - Sở Tài ngun Mơi trường: Phối hợp với ngành liên quan quản lý sử dụng đất, nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường bảo đảm an tồn mơi trường để khơng bị ảnh hưởng từ nguồn chất thải công nghiệp cho vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Theo chức mình, hỗ trợ mặt pháp lý nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư - Sở Tài chính: Căn vào chức nhiệm vụ vào QH phê duyệt để tham mưu bố trí vốn, phối hợp thẩm định dự tốn, định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để sớm khắc phục vướng mắc, khó khăn, phát huy lợi tiếp tục phát triển đột phá thời gian tới - Sở Khoa học Công nghệ: Sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước nghiên cứu, ứng dụng giống, cơng nghệ tiên tiến, phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm Đồng thời tiến hành triển khai đề tài nghiên cứu chuyển giao công nghệ phù hợp với đối tượng vật nuôi trồng quy hoạch - UBND huyện – thành phố: Theo chức nhiệm vụ giao, UBND huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp – PTNT, Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai thực quy hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân trình sản xuất bảo đảm qui hoạch phê duyệt Thực xử phạt theo thẩm quyền tổ chức cá nhân vi phạm quy định Nhà nước Chỉ đạo quyền xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực quy định sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Thực xử phạt hành vi vi phạm theo thẩm quyền Ngoài ra, UBND huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn phối hợp với tổ chức tín dụng để thẩm định đủ điều kiện vay vốn cá nhân theo phương án xây dựng, UBND huyện định phê duyệt phương án sản nơng nghiệp cơng nghệ cao để có sở hỗ trợ lãi suất vốn vay Tìm hiểu hỗ trợ kịp thời vướng mắc trình thực dự án quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao địa phương Báo cáo tổng hợp 103 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Phần thứ sáu KẾT LUẬN (1) Qua đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội mối quan hệ ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận với địa phương khu vực cho thấy việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh đến năm 2020 mang tính khả thi cao (2) Việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vào quy hoạch ngành nông nghiệp; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chương trình phát triển nơng thôn huyện, thành phố (qua khảo sát thực địa làm việc thống với huyện, thành phố) đến năm 2015 2020 quy hoạch chung toàn tỉnh + Đến năm 2015: Toàn tỉnh bước đầu hình thành vùng sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, với tổng diện tích sử dụng đất 770 + Đến năm 2020: Tồn tỉnh hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, với tổng diện tích sử dụng đất 2.190 Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy hoạch mở, có khả phát triển - Muc tiêu mục tiêu theo tiêu trung bình để đạt có khả phát triển cao hơn, nhanh điều kiện cho phép thực (3) Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mang tính hàng hóa u cầu cấp thiết tiến trình cơng nghiệp hóa đại hóa phát triển ngành nơng nghiệp nói chung, với huyện có lợi sẵn giống thủy sản huyện Ninh Phước, Ninh Hải Trồng vùng trồng ớt Tập đoàn CJ dự kiến đầu tư huyện Ninh Hải, Ninh Phước Thuận Nam (4) Quy hoạch sở, định hướng cho việc sản xuất kêu gọi đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao địa bàn tỉnh, bước tạo thói quen cho người sản xuất, tiêu dùng vào sản xuất theo tiêu chuẩn an tồn có kiểm sốt mục đích cuối bảo vệ sức khỏe người dân Sự phối hợp ngành cấp, quy hoạch thực mang lại hiệu cao Báo cáo tổng hợp 104 Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 PHỤ LỤC VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN QUY HOẠCH CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 Báo cáo tổng hợp 105 ... vậy, khó có điều kiện áp dụng kỹ thuật cao để có kết cao, ổn định bền vững Việc sản xuất nhỏ lẻ làm cho giá thành sản xuất cao, nên giá bán tôm nguyên liệu cao, người ni có lợi thấp Đến năm 2013... nghiệp công nghệ cao III.1 Khái niệm, tiêu chuẩn sản xuất III.1.1 Khái niệm công nghệ cao Theo Luật số: 21/2008/QH12 Quốc hội ban hành khái niệm Cơng nghệ cao cơng nghệ có hàm lượng cao nghiên cứu... sản) công nghệ cao (bao hàm kỹ thuật cao công nghệ mới) xu hướng tất yếu nội dung quan trọng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế, việc xây dựng khu nơng nghiệp công nghệ cao làm hạt nhân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn