skmt y học

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 22:14

104 câu – 59 câu đ-s theo cụm – làm 45 phút Kinh nghiệm cá nhân chị thui nha : đa số có slide , sách có thơi , mơ khơng học khơng thin , tránh ko biết mà học sách , chị thấy đọc có them kiến thức thực tế hay học slide kĩ trước học them sách nha cưng Không biết năm trước , ca trước , sau ntn chưa nhà chị dao đôg với chúc em thi tốt chất thải nông nghiệp gây ô nhiễm đất chủ yếu chất nao: sử dụng thuốc trừ sâu , chất kích thích – thói quen sử dụng phân xanh – sử dụng phân bón vơ – phân hữu đánh giá ô nhiễm nước sinh hoạt : - DO đánh giá ô nhiễm nước -DO cao nhiễm cao - OBD cao , ô nhiễm cao - ko nhớ Pb có tác động - giảm thể lực - tác động trí tuệ - hệ thần kinh - tích lũy gan gây nhiễm đọc khoảng cách nhà máy cấp nước cấp đến khu dân cư : 300m , 400m, 500m , 500m nha nguyên nhân cận thị , ngoại trừ : truwd vitamin nha chiều cao bàn : thắc mắc : 40-42% hay 42-47% khoảng cách giữ cá giường diện tích cho bàn học : 0,8-1,2 khoảng cách giưa giường 10 nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiêu hóa : cáy vệ sinh nha 11 xét nghiệm vi khuẩn để xác định mức độ chung cuả nước : focal nha 12 tác nhân sinh học gây chủ yếu đến môi trường : vk , vr, kst, nấm 13 nhiễm khuẩn bệnh viện thương gặp chủ yếu : bệnh nhân nội trú , ngoại trú , nvyt , ý ko nhớ nạ 14 khái niệm nhiễm khơng khí 15 chất gây nhiễm khu đô thị : chất tahir công nghiệm hay chất thải sinh hoạt hộ gia đình 16 khối lượng tầng đối lưu chiếm %: 70% 17 khí khơng phải thành phần chủ yếu tầng đối lưu: khí nha 18: nhiễm khơng khí gây tác động đến mơi trường : biến đổi khí hậu , mưa acid , lỗ thủng tầng ozon 19 câu tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện bệnh chiếm % ( tróng sách phần nhiễm trùng bệnh viện có 20 câu số tối đa chất nước sinh hoạt 21 mô ko lây theo người dất người : xoắn khuẩn vàng da nha 22 mô không lây theo đường nước : rickketina 23 ngộ độc thịt tự tìm hiểu xem hấn có liên quan chi cấy nước tahir công nghiệp không nha 24 học cấy tỉ lệ , mật độ nhiễm trùng bệnh viện tính nha , cấy ni có giảng nên cố nghe giảng ỏ hỏi bạn nha 25 khái niệm môi trường chi 26 chất gây ô nhiêm khơng khí cấy mơ dài chọn 27 đặc điểm nguồn nước ngầm sâu : hàm lượng sắt hòa tan cao – có vi khuaanne hiếu khí - nằm hai lớp khơng thấm nước 28 sinh sôi vsv trog đất phụ thuộc : độ ẩm độ Ph- độ mùn –khí hậu , thời tiết – kích thước hạt đất 29 yếu tố tác động đến nhiễm khơng khí 30 biện pháp phòng chống nhiễm khơng khí , khoanh cấy thay động cũ gây nhiều ô nhiễm động nhiễm 31, tài ngun tự nhiên với người : đất – rừng – khoáng sản – thủy sản 32 nguyên nhân gây ô nhiễm nhà nơi làm việc chọn cấy khí thỉa cơng nghiệp xe cộ a 33 yếu tố ảnh hưởng đến khuyết tán nhiễm khơng khí : gió , nhiệt , mưa độ ẩm 34 học cấy đặc điểm loại tác nhân sinh hoạt , công nghiệp nông nghiệp chi zồ nha ( câu mà chị …….-…… -…….- Đ/s nha cưng )
- Xem thêm -

Xem thêm: skmt y học, skmt y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn