DEGPY1 y học

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 22:08

Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội ĐỀ THI THỬ GIẢI PHẪU NỘI DUNG Phần Câu Hỏi MCQ: I Câu 5: Nhận định sau về khớp gối là sai Câu 1: Đâu là chi tiết của xương đùi: A B C D Diện nhi Củ vuông Đường cung Đường dép Câu 2: Các mô tả dưới về xương chậu là đúng, trừ: A Xương chậu gồm xương là xương cánh chậu, xương ngồi ở phía sau dưới, xương mu ở phía trước dưới B Mặt loa tai thuộc xương cánh chậu là nơi tiếp khớp với xương cùng C Phần tiếp khớp của ổ cối nằm ở trung tâm gọi là hố ổ cối D Lỗ bịt nằm ở giữa xương mu ở và xương ngồi ở ngoài Câu 3: Nếu ổ cối bị gãy ở phần trước thì xương nào bị gãy? A B C D Xương cánh chậu và xương ngồi Xương đùi và xương mu Chỉ xương cánh chậu Xương cánh chậu và xương mu Câu 4: Xương sên tiếp khớp với tất cả các xương sau trừ: A B C D E Xương chày Xương mác Xương gót Xương ghe Xương hộp A Khớp gối là khớp phức hợp gồm khớp phẳng và khớp bản lề B Bờ trước của sụn chêm và ngoài được nối với bằng dây chằng ngang khớp gối C Dây chằng ngoài bao khớp gồm có: dây chằng bánh chè, dây chằng bên chày, dây chằng bắt chéo trước và dc bắt chéo sau D Dây chằng bắt chéo trước của khớp gối ngăn cản sự di lệch sau của xương đùi xương chày Câu 6: Khi bàn tay ở tư thế ngửa, xương quay tiếp khớp ở khớp quay- cổ tay với xương nào các xương sau đây: A B C D E Xương tháp và xương thang Xương nguyệt và xương thang Xương nguyệt và xương thuyền Xương thuyền và xương móc Xương cả và xương thuyền Câu 7: Đặc điểm của các xương cổ tay, chọn đáp án đúng: A B C D Có xương cổ tay Tất cả xương cổ tay đều thuộc loại xương ngắn Mặt của các xương hàng dưới tiếp khớp với các xương đốt bàn tay Xương đốt bàn thứ tiếp khớp với xương đậu Câu 8: Xương cánh tay không tiếp khớp với các xương nào sau đây: Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội A B C D Xương vai Xương đòn Xương trụ Xương quay Câu 9: Xương thang tiếp khớp với: A B C D Xương thê Xương cả Xương tháp Xương nguyệt Câu 10: Xương nào sau không phải là xương hộp sọ: A B C D Xương sàng Xương bướm Xương cái Xương trán Câu 11: Chi tiết nào sau không thuộc phần ở mắt: A B C D E Hõm ròng rọc Hớ tuyến lệ Khuyết sàng Rảnh ổ mắt Lỗ thị giác Câu 12: Mô tả nào sau về thần kinh giữa là không đúng: A B C D Nó ngằm so với thần kinh bì Nó bắt chéo sau động mạch cánh tay Nó qua ống cổ tay Nó chi phối các mặt nông cẳng tay Câu 13: Ý nào sau mô tả về thần kinh quay không đúng: A B C D Nó không cho bất kì nhánh nào trước chui vùng cánh tay sau Nó có đoạn ngắn ở cẳng tay trước, trước chia nhánh nông và sâu Nó cùng động mạch vai dưới chui qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu Nó chi phối cho toàn bộ các vùng cẳng tay sau Câu 14: Xương cánh tay không tiếp khớp với xương nào? Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 A Xương vai B Xương đòn C Xương quay D Xương trụ Câu 15: Các vùng vai và nách thần kinh nào chi phối (trừ thang)? A B C D Nhánh bên của đám rối cánh tay Thần kinh phụ Đám rồi cổ Thần kinh quay Câu 16: Phát biểu nào sau đúng về động mạch dưới đòn? A ĐM dưới đòn phải tách từ ĐM cánh tay đầu ở trước khớp ức đòn chũm B Mặt sau của ĐM dưới đòn phải tựa lên bậc thang C Đoạn ngực của ĐM dưới đòn trái nằm sau ĐM cảnh chung trái, trước ống ngực D Đoạn cở của ĐM dưới đòn trái khơng bị ớng ngực bắt chéo Câu 17: Ứng dụng lâm sàng để đo huyết áp thường dựa vào mạch đập của : A B C D ĐM cánh tay ở ngày khuỷu TM nền TM nền nằm nông dưới lớp da ĐM cánh tay sâu ĐM quay Câu 18: Bệnh nhân có biểu hiện teo và yếu giạng ngón cái ngắn và rồi loạn cảm giác ở ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và nửa ngoài ngón nhẫn là do? A B C D Thần kinh giữa bị tổn thương bị chèn ép Thần kinh trụ bị các khối u chèn ép Thần kinh quay bị tổn thương Tất cả đều sai Câu 19: Cơ nào sau không thần kinh quay chi phối: A B C D Cơ duỗi các ngón tay Cơ duỗi ngón cái dài Cơ khoeo Cơ tam cánh tay Câu 20: TK trụ sát thành phần nào sau ở đường của nó nhất: Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội A B C D ĐM bên trụ ĐM bên trụ dưới ĐM cánh tay sâu ĐM bên giữa Câu 21: Nhánh nào động mạch nách dưới ngực bé A B C D E Đm ngực Đm vai trước Đm mũ cánh tay trước Đm cùng vai ngực Đm mũ cánh tay sau Câu 22 Câu nào Sai về Đm cánh tay sâu A B C D Là nhánh Đm cánh tay Chui qua tam giác bả vai tam đầu Không tiếp nối vs Đm mũ cánh tay sau Cho nhánh tận Đm bên Giữa và bên quay Câu 23 Tinh mạch sâu của chi là A B C D E Tinh mạch đầu Tinh mạch nền Tinh mạch nách Tất cả Không có đáp án đúng Câu 24 Phát biểu đúng Động mạch cánh tay A Chạy tiếp động mạch nách từ bờ dưới ngực lớn đến chỏm xương quay B Động mạch cánh tay chạy ống cánh tay C Động mạch bên trụ dưới tách dưới khuỷu tay D ở phần cánh tay thần kinh giữa ở trước ngoài và thần kinh trụ và bì cẳng tay nằm Đm A là nhánh tận cửa động mạch cánh tay ở hố khuỷu ngang chỏm xương quay B ở cảng tay chạy dưới sự che phủ của cánh tay quay, nằm trước động mạch C ở cổ tay và bàn tay: lúc chạy vòng ngoài mu tay Đm dưới gân dạng ngón cái dài và duỗi ngón cái ngắn D Chỉ ngang qua mà không chui qua hõm lào giải phẫu Câu 26 Phát biểu đúng tinh mạch A Tinh mạch nông và sâu không tiếp nói vs B Tinh mạch đầu bắt nguồn từ phần mạng lưới tinh mạch mu tay C Tinh mạch giữa cẳng tay bắt nguồn từ cung tinh mạch gan tay nông D Tinh mạch nông chỉ nằm dưới lớp Câu 27: Mô tả nào sau về lưỡi là sai: A B C D Phần trước rãnh tận được cảm giác bởi nhánh của thần kinh sinh ba Cảm giác về vị giác của phần trước rãnh tận và nhú dạng đài là của thừng nhi Các của lưỡi thần kinh hạ thiệt chi phối Nhú có ở cả mặt của lưỡi Câu 28: Mô tả đúng về tuyết nước bọt mang tai: A B C D Ống tuyết đổ trực tiếp vào ổ miệng chính Tuyến có mặt trước trong, mặt sau trong, mặt ngoài ống tuyến mang tai bắt chéo bờ cắn TK mặt mặt nông của tuyến Câu 29: Mỗi gồm: A phần: mấu răng, thân răng, cổ răng, chân B phần: thân răng, cổ răng, chân C phần: men răng, thân răng, cổ răng, chân D phần: thân răng, chân răng, men Câu 25 Phát biểu đúng Đm quay Câu 30: Các tuyến nước bọt lớn là: Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội A Tuyến mang tai, tuyến cái, tuyến dưới lưỡi B Tuyến dưới lưỡi, tuyến dưới hàm, tuyến mang tai C Tuyến mang tai, tuyến dưới lưỡi, tuyến cái D Tuyến dưới lưỡi, tuyến dưới hàm, tuyến cái Câu 31: Khi nói về lưỡi, câu nào sau đúng? A B C D Cơ trâm lưỡi là nội của lưỡi Lưng lưỡi gồm phần là phần miệng và phần hầu Lưỡi không tham gia động tác nhai Niêm mạc phần hầu của lưng lưỡi có nhiều nhú lưỡi Câu 32: Khi nói về các tuyến nước bọt, chọn sai: A B C D Tuyến mang tai là tuyến nước bọt lớn nhất Ống tuyến dưới hàm đổ vào sàn miệng đỉnh của nhú niêm mạc nằm ở bờ bên hãm lưỡi Chỉ có cặp tuyến nước bọt là: tuyến mang tai, tuyến dưỡi hàm, tuyến dưới lưỡi Tuyến dưới lưỡi đội niêm mạc sàn miệng lên tạo thành nếp dưới lưỡi Câu 33: Nằm hố hạnh nhân là: A B C D Hạnh nhân cái Hạnh nhân hầu Hạnh nhân vòi Hạnh nhân lưỡi Câu 34: Chọn đúng nói về răng: A B C D Răng được bọc bằng lớp men Mỗi chỉ có lỗ đỉnh chân Mọc khôn thì thông minh Ổ chứa mạch máu và thần kinh nuôi A B C D Ống tuyến nước bọt mang tai bắt chéo mặt nông cắn Tuyến mang tai nằm sau đầu ức đòn chũm Có các bờ là bờ trước ngoài, bờ sau ngoài và bờ sau Ống tuyến nước bọt mang tai đổ vào ổ miệng chính thức Câu 36: Đối chiếu từ nông vào sâu của tuyến nước bọt mang tai: A B C D ĐM – TM – TK TM – ĐM – TK TK – TM – ĐM TK – ĐM – TM Câu 37: Thần kinh cảm giác cho phần sau rãnh tận của lưỡi: A B C D Thừng nhi TK hàm dưới, nhánh của TK sinh ba TK mặt TK thiệt hầu Câu 38: Cơ nào không phải nội của lưỡi: A B C D Cơ dọc Cơ móng lưỡi Cơ ngang lưỡi Cơ thẳng đứng lưỡi Câu 39: Thần kinh cảm giác da ở mặt ngoài và sau của 1/3 dưới cẳng chân, đến cổ chân và gót A B C D Mác nông Hiển to Bắp chân Đùi ngoài Câu 40: Thành phần nào dưới không có ống khép : A B C D Câu 35: Câu nào đúng về tuyến mang tai: Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Thần kinh hiển Động mạch đùi Thần kinh dưới của rộng Tinh mạch hiển Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Câu 41: Tất cả các dưới được chi phối bởi thần kinh bịt, ngoại trừ : A Cơ thon B Cơ lược C Cơ bịt ngoài D Cơ khép nhỡ Câu 42: Động mạch thẹn ngoài xuất phát từ động mạch : A Thượng vị nông B Mũ chậu nông C Bẹn D Đùi Câu 43: Câu nào các câu sau SAI về TK ngồi: A TK ngồi là TK lớn nhất thể B Chức của TK ngồi là vận động và cảm giác toàn bộ chi dưới C TK ngồi được cấu tạo bởi TK là TK chày và TK mác chung được bọc một bao chung D TK ngồi khỏi chậu hông ở dưới hình lê E TK ngồi ở vùng mông nằm giữa mông lớn và nhóm ụ ngồi-xương mu-mẫu chuyển Câu 44: Câu nào sau ĐÚNG nói về ống khép: A Là một khe gian nằm ở mặt ngoài của 1/3 giữa đùi B Thành sau được bởi khép dài và khép ngắn C Thành trước-trong là may D Thành ngoài rộng tạo nên E Chứa ĐM và TM đùi, TK hiển và TK tới rộng trong, không chứa TK bịt Câu 45: Cho hình vẽ sau: Các chi tiết số 1, , lần lượt là: A B C D E TK chày, TM khoeo, ĐM khoeo TK chày, ĐM khoeo, TM khoeo ĐM khoeo, TK chày, TM khoeo ĐM khoeo, TM khoeo, TK chày TM khoeo, ĐM khoeo, TK chày Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Câu 46: Một bệnh nhân bị ngã gãy xương chậu, làm tổn thương thần kinh ngồi, bệnh nhân này có thể có các biểu hiện sau: A Mất thắng bằng B Mất cảm giác vùng cẳng chân và bàn chân, yếu cơ, có cảm giác rần rần kiến bò C Khơng thể gấp cẳng chân D Không thể đứng gót chân hay ngón chân E Tất cả đều đúng Câu 47: Chi tiết nào sau không có xương gót: A B C D Rãnh gân mác dài Ròng rọc sên Rãnh gân gấp ngón cái dài Ròng rọc mác Câu 48: Khi tổn thương thần kinh nào các thần kinh sau gây teo và yếu tứ đầu đùi, gây khó khăn cho việc bộ, chân có xu thế khuỵu xuống: A B C D Thần kinh đùi Thần kinh ngồi Thần kinh mác chung Thân kinh chày Câu 49: Phát biểu nào sau là sai: A Động mạch khoeo chạy tiếp theo động mạch đùi bắt đầu từ lỗ gân khép lớn B Động mạch gối xuống là nhánh dưới cùng của động mạch đùi tách ở đầu dưới của ống khép C Động mạch mũ chậu nông chạy lên về phía gai chậu trước trên, tiếp nối với các động mạch mũ chậu sâu, mông trên, mũ đùi D Động mạch đùi sâu tách từ mặt sau ngoài của động mạch đùi ở dưới dây chằng bẹn 3,5 cm Câu 50: Cơ nào sau không phải thần kinh gan chân chi phối: A B C D Cơ gan chân Cơ giạng ngón cái Cơ giun I Cơ gấp các ngón chân ngắn Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tơn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Câu 51: Chọn câu sai các câu sau: A B C D Cơ thắt lưng-chậu là gấp đùi mạnh nhất Cơ may, thon gấp cẳng chân Cơ tứ đầu đùi gấp đùi Các mác giúp nghiêng ngoài bàn chân Câu 52: Câu nào sai về tinh mạch hiển lớn: A Là tinh mạch lớn nhất thể B Bắt đầu từ đầu của cung tinh mạch mu chân và lên ở trước mắt cá C Đổ vào tinh mạch đùi ở dưới dây chằng bẹn cm D Tiếp nối nhiều với tinh mạch hiển bé và các tinh mạch sâu Câu 53: Câu nào sai về ống khép? A Thành sau tạo bởi khép dài và khép ngắn B Thành ngoài rộng tạo nên C Thành trước là lá mạc phủ mặt sâu may D Ống khép chứa động mạch,tinh mạch đùi, thần kinh hiển, thần kinh tới rộng và thần kinh bịt Câu 54: Khí quản không được cấp máu bởi: A B C D E Thân đm giáp cổ ĐM giáp dưới ĐM giáp ĐM phế quản ĐM phổi Câu 55: Khí quản được chia thành phế quản chính trái và phải ở đốt sống ngực? A B C D E 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Câu 56: Cơ nào sau không KHÉP môn: A Cơ phễu chéo B Cơ phễu ngang C Cơ phễu sau Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 D Cơ âm Câu 57: Cơ nào sau có tác dụng MỞ môn: A B C D Cơ nhẫn phễu sau Cơ giáp phễu Cơ giáp nhẫn Cơ phễu ngang Câu 58: Thần kinh nào là TK chính điều khiển các nội quản: A B C D E TK quản TK quản quặt ngược Nhánh TK quản ngoài Nhánh TK quản Tất cả đều sai Câu 59 Chọn đúng Thành của hòm nhi là: A B C D Thành tinh mạch cảnh Thành mê đạo Thành chũm Thành động mạch cảnh Câu 60 Chọn sai: A Trục của phần đá xương thái dương song song với ống bán khuyên sau B Trụ xương chung là sự hợp thành của trụ đơn ống bán khuyên trước và sau C Các bóng ống bán khuyên chứa các mào là nơi chứa tế bào cảm thụ thăng bằng D Mê đạo xương gồm tiền đình, các ống bán khuyên và ống ốc tai Câu 61 Chọn sai: A Cơ bàn đạp thần kinh mặt chi phối B Thần kinh tiền đình và ốc tai là dây số C Cơ căng màng nhi thần kinh tới chân bướm của thần kinh hàm chi phối D Thần kinh của màng nhi đến từ thần kinh hàm dưới, thần kinh lang thang và thần kinh lưỡi hầu Câu 62 Xương đe có đặc điểm: A Có một chỏm và trụ B Có mỏm thấu kính nằm ở trụ ngắn Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội C Trụ dài gắn với hố đe bằng dây chằng D Tất cả sai Câu 63 Chọn đúng Câu 67 Cho các ý sau: A Thuỷ dịch nằm một màng thuỷ dịch B Tăng chiết quang dịch kính gây đục thuỷ tinh thể C Ống kính có thành phần giớng hút tương D Giữa phòng trước và phòng sau chứa thuỷ dịch Thành sau thành mê đạo tai liên quan với toàn đoạn xương đá thần kinh mặt U nhô thành mê đạo đỉnh ốc tai tạo nên Cửa sổ ốc tai thơng hòm nhĩ với ốc tai màng đậy kín màng nhĩ phụ Cửa sổ tiền đình thơng hòm nhĩ tiền đình mê đạo xương đạy kín xương bàn đạp Câu 64 Điểm giớng của giác mạc và củng mạc: A B C D Đều được phủ kết mạc Đều có bản chất là mô liên kết suốt Cả A và B đều đúng Cả A và B đều sai Câu 65 Chọn đúng A Tầng sắc tố chứa melanin có vai trò hấp thụ ánh sáng, tăng phân tán ánh sáng nhãn cầu B Thấu kính tựa lên hố kính của thể kính C Thân các nơron thần kinh ở võng mạc gọi là nhân mắt D Bán kính độ cong thấu kính tăng dần theo tuổi Tập hợp các ý đúng A B C D Câu 68 Cho các ý sau: Câu 66 Cho các ý sau: Túi kết mạc nằm kết mạc mí kết mạc phủ giác mạc, củng mạc Cơ nhãn cầu thần kinh II, III, IV chi phối Hố tuyến lệ nằm góc ngồi thành ổ mắt Thần kinh thị giác gồm đoạn trước giao thoa Phát biểu đúng là : A B C D 1-4 1-2-3-4 Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 1,3,4 2,4 1,2,3 Chỉ có đúng Khi thể mi co làm chùng dây treo thấu kính ,làm tăng độ đàn hồi thấu kính Lớp vòng mống mắt làm giãn đồng tử lớp hình tia làm co đồng tử Vành mi vòng tròn 70-80 gờ lồi gọi nếp mi tạo nên Hõm trung tâm nơi có tế bào nón Tập hợp các ý đúng A B C D 1,2,3 2,4 2,3 Chỉ có Câu 69 Điều nào sau đúng nói về các vùng mặt: A B C D Một đầu bám vào mạc, một đầu bám vào da Một đầu bám vào xương, một đầu bám vào da Khi co làm dịch chuyển da Khi co làm dịch chuyển khớp Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Câu 70 Các nào sau vận động xương hàm dưới nhai và nói: A Cơ cắn, nâng góc miệng, hạ góc miệng B Cơ nâng môi trên, hạ môi dưới, vòng miệng C Cơ vòng miệng, hai chân bướm ngoài và D Cơ cắn, thái dương, hai chân bướm ngoài và Câu 71 Cơ naò không nằm xương móng: A B C D Cơ trâm móng Cơ hai bụng Cơ vai móng Cơ hàm móng Câu 72 Tam giác cảnh không được giới hạn bởi: A B C D Cơ ức đòn chũm Bụng vai móng Bụng sau hai bụng Bụng trước hai bụng Câu 73 Tinh mạch mặt bắt đầu từ: A B C D Tinh mạch góc Tinh mạch ròng rọc Tinh mạch ở mắt Tinh mạch dưới ổ mắt Câu 76 Động mạch mắt là nhánh của: A B C D Câu 77 Bụng trước của vai móng xuất phát từ A B C D A B C D nhánh bên, nhánh tận nhánh bên, nhánh tận nhánh bên, nhánh tận nhánh bên, nhánh tận Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Tuyến giáp Tuyến dưới hàm Tuyến cận giáp Hầu Câu 79 Mỏm vẹt là một phần của xương nào ? A B C D Đỉnh Hàm dưới Xương trán Bướm Câu 80 Cho các ý sau: A Được tạo bởi nhánh trước của dây thần kinh sống cổ đầu tiên B Chỉ vận động các ở cổ C Chỉ cảm giác cho da vùng cổ D Có sự hình thành quai nối từ sự tiếp nối giữa các nhánh trước A B C D Xương ức Xương móng Xương đòn Khơng phải các xương Câu 78 Đợng mạch giáp dưới không cấp máu cho Câu 74 Đám rối thần kinh cổ: Câu 75 Phân nhánh động mạch cảnh ngoài: ĐM cảnh chung trái ĐM cảnh chung phải ĐM cảnh ĐM cảnh ngoài Trong sữa cối hàm có hai chân răng, cối hàm có ba chân Thứ tự mọc sữa: cửa trung tâm, cửa bên, nanh, cối một, cối Răng tiền cối thứ hàm có hai chân Bộ vĩnh viễn, cối thú hàm có bốn mấu Tập hợp các ý đúng A B C D 1,2,3 2,3 1,3,4 2,4 Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Phần Câu Hỏi Đúng Sai: II Câu 1: Về Chi Trên mỏm vai xương vai có mặt khớp nhỏ với đầu gần xương đòn Xương đòn xương nối chi với xương trục Giữa củ lớn củ bé xương cánh tay rãnh gian củ, rãnh chạy xuống phần gần thân xương chứa gân đenta Mặt trước mỏm khuỷu xương trụ mặt khớp góp phần tạo nên khuyết ròng rọc, mặt nơi bám cánh tay Câu Về xương bướm Hố yên hố sọ Lưng yên ngăn cách rãnh giao thoa thị giác hố yên Chứa lỗ bầu dục Góp phần tạo nên ổ mắt Câu 5: Về Đầu mặt cổ: ĐM lưỡi nhánh ĐM cảnh TM lưỡi đổ vào TM mặt trực tiếp đổ vào TM cảnh TK hạ thiệt vận động lưỡi trừ dọc Nhú dạng đài xếp thành hình chữ V phía sau rãnh tận Câu 6: Về thần kinh giữa: Thần kinh tạo nên rễ: rễ trước tách từ bó ngồi đám rối cánh tay rễ sau tách từ bó đám rối cánh tay Khi qua vùng nách vùng cánh tay trước, tk không cho nhánh bên Thần kinh chi phối cho toàn vùng cẳng tay trước TK chi phối cho giun II III Câu 3: Về xương hàm dưới: Tạo khớp chỏm cầu với xương thái dương Có lồi cằm mặt sau Là chỗ bán cơ: thái dương, mút, cắn, chân bướm Là xương đơn số xương mặt Có lưỡi hàm che miệng lõ hàm Câu 4: lỗ sau năm nền sọ: Lỗ tròn Lỗ trâm chũm Lỗ ống tai Lỗ sang Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Câu 7: Về chi TK quay qua rãnh nhị đầu Rãnh nhị đầu giới hạn thành bờ nhị đầu cánh tay Đi kèm với dây tk quay rãnh nhị đầu Đm bên trụ TK qua rãnh nhị đầu Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tơn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Câu 8: Về chi TK quay qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu TK trụ qua ống cổ tay Cơ tùy hành ĐM trụ gan tay dài Đứt tk ống cổ tay khơng giạng ngón Thân xương đùi tạo với đường thẳng đứng góc độ Có xương cổ chân Xương sên tiếp giáp với xương thuyền, xương chày, xương gót xương hộp Câu 13: Về chi dưới Ba lớn vùng mông : Câu 9: Về đầu mặt cổ Tĩnh mạch lưỡi thu máu tĩnh mạch lưỡi đổ tĩnh mạch cảnh Thần kinh hạ thiệt vận động cho lưỡi Kích thước rang cối tang dần từ cối thứ đến cối thứ ba Tuyến hàm có mặt là: mặt dưới, mặt mặt Câu 10: về động mạch nách Bắt đầu từ khoảng sau điểm xương đòn tiếp tục ĐM đòn Tĩnh mạch nách chạy dọc phía ngồi động mạch nách Động mạch cánh tay sâu nhánh cuối động mạch nách Đm mũ cánh tay trước sau chạy vòng quanh cổ giải phẫu Câu 11: Về cung gan tay nông tiếp tục động mạch trụ sau tách nhánh gan tay sâu cung gan tay nông cung khép kín nhánh nối với động mạch quay tách động mạch cho bờ ngón út Đm gan ngón chung nhánh sâu thần kinh trụ chay gần song song với cung gan tay Câu 12: Về xương: Xương thuyền tiếp khớp với xương 10 Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 mông lớn , mông nhỡ, mơng nhỏ Cẳng chân có ba ngăn mạc: ngăn trước, ngăn ngăn sau Tam giác đùiđược giới hạn bới dây chằng bẹn, bời may bờ khép ngắn Thành sau ống khép tạo bời khép dài khép ngắn thần kinh mác nông chi phối mác dài mác ngắn thuộc ngăn trước vùng cẳng chân trước Câu 14: Về Chi dưới Cơ mác dài giúp gấp gan chân nghiêng ngọài bàn chân; giữ vững vòm gan chân Nhóm nơng vùng cẳng chân sau gồm bụng chân gan chân Toàn vùng cáng chân sau thần kinh chày vận động Ở mu chân khơng có Có bốn lớp gan chân Câu 15: Về chi dưới Lớp sâu gan chân gồm Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Ngãn mạc sau vùng cẳng chân mạc ngang sâu chia thành phần nông phần sâu Hãm gân duỗi (inferior extensor retinaculum) dải mạc hình chữ v Lớp nông gan chân gồm Lớp gan chân có gân gấp ngón chân dài Câu 16: Về mạch máu chi dưới: Động mạch đùi chạy động mạch chậu sau dây chằng bẹn, gai chậu trước-trên khớp mu Cùng nằm tam giác đùi với động mạch đùi có tĩnh mạch đùi trong, thần kinh đùi nhánh ngồi Động mạch đùi vây quanh mạc tạo nên ống khép Tĩnh mạch đùi bắt chéo trước động mạch đùi Câu 17: Về thanh-khí quản Màng tứ giác có bờ, bờ dây chằng tiền đình Nhờ nội quản mà khối quản vận động Cơ âm thuộc nhóm nội quản Khí quản 16-20 vòng sụn hình chữ C, khuyết sau, nằm chồng lên bao bọc Dây chằng nhẫn khí quản nối từ bờ sụn nhẫn tới bờ vòng sụn khí quản Cơ bàn đạp gắn với cổ xương bàn đạp Cơ bàn đạp nằm khoang rỗng lồi tháp Cơ bàn đạp có tác dụng hỗ trợ căng màng nhĩ Câu 19 Về hang chũm Hang chũm thông với hố sọ sau bất thường Nằm thành hòm nhĩ Đường tiếp cận ngoại khoa vào hang chũm thường thành ngoài: Hang chũm sinh nhỏ, to dần trưởng thành Câu 20 Cho các nhận xét sau, chọn đúng – sai Vùng khứu vùng xoăn mũi trên, có màu đỏ tươi có tế bào khứu giác Xoang hàm xoang sàng giữa, sau đổ vào ngách mũi Xoang hàm có lỗ đổ cao sàn xoang nên dịch thường bị ứ đọng, để dẫn lưu dịch cần chọc vào thành ngách mũi qua hố nanh mặt trước xương hàm Tiền định mũi che phủ niêm mạc có chức cản bụi dị vật thở Câu 21 Đám rối cổ: Câu 18 Về bàn đạp Liệt bàn đạp dẫn đến hội chứng giảm thính 11 Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Tạo thành bỏi nhánh trước bốn thần kinh sống cổ Trường Đại học Y Hà Nội CLB: Sinh Viên Học Tập Tích Cực & Nghiên Cứu Khoa Học Số Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Đám rối cổ tiếp nối với thần kinh sọ IX, X,XI Quai cổ phân nhánh vào tất móng Thần kinh hoành tạo nên nhánh sau thần kinh cổ III, IV, V bờ bậc thang trước Câu 22 Đúng/sai Các mạc cổ: Mạc cổ nông hay nông mạc cổ da cổ Lá trước khí quản tạo nên bao mạc cho tuyến giáp Lá trước sống tạo nên khoang sau hầu Khoang ức nằm hai lớp bọc Câu 23 Đúng/sai Các vùng đầu, mặt, cở: Có nhai Các nhai vận động cho xương hàm xương hàm nhai nói Các mặt thần kinh mặt vận động trừ bám da cổ Các hạ xương móng: giáp-móng, ức-móng, hàm móng Câu 24 Cho các ý sau: Vùng hô hấp niêm mạc mũi vùng xoăn mũi có màu hồng có dồi mạch máu Ngách mũi có lỗ đổ xoang sàng trước , ngách mũi nơi mở thông xoang trán Thần kinh lưỡi chi phối cảm giác chung cho vùng trước rãnh tận 12 Đề Thi thử Giải Phẫu cho Y1 Thần kinh thừng nhĩ chi phối cảm giác vị giác cho vùng trước rãnh nhú dạng đài , thần kinh thiệt hầu cảm giác vị giác cho phần sau rãnh tận Câu 25 Cho các ý sau: Động mạch thông sau, động mạch mạc trước động mạch mắt nhánh bên động mạch cảnh Thứ tự đường động mạch cảnh trong: đoạn cổ, đoạn đá, đoạn hang, đoạn não Động mạch hàm nhánh bên động mạch cảnh Trong vùng mang tai, động mạch cảnh mặt tuyến mang tai chui vào tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: DEGPY1 y học, DEGPY1 y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn