ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN BẰNG PHẪU THUẬT cắt GAN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

44 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI **** O NG SN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ BIểU MÔ Tế BO GAN BằNG PHẫU THUậT CắT GAN TạI BệNH VIệN VIƯT ®øc ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÀO NG SN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ BIểU MÔ Tế BO GAN BằNG PHẫU THUậT CắT GAN TạI BệNH VIệN VIệT đức Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mã số : 60720123 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ TUẤN ANH HÀ NỘI – 2018 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân CĐHA Chẩn đốn hình ảnh CT .Computed Tomography (Chụp cắt lớp vi tính) MRI Magnetic resonance imaging (Chụp cộng hưởng từ) PET/CT .Positron Emision Tomography/ Computed Tomography SA .Siêu âm AFP .Alphafeotoprotein DCP Des-gamma-carboxy prothrombin HCC Hepatocellular carcinoma (Ung thư biểu mô tế bào gan) PTV Phẫu thuật viên RF Đốt sóng cao tần MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU SINH LÝ LIÊN QUAN TỚI PHẪU THUẬT CẮT GAN 1.1.1 Đặc điểm chung giải phẫu gan 1.1.2 Phân chia gan theo hình thể bên ngồi 1.1.3 Phân chia gan theo hệ thống mạch máu đường mật 1.2 CHẨN ĐỐN UNG THƯ BIỂU MƠ TẾ BÀO GAN 1.2.1 Triệu chứng lâm sàng .7 1.2.2 Triệu chứng cận lâm sàng .7 1.2.3 Quy trình chẩn đốn xác định HCC theo dướng dẫn đồng thuận quốc tế .8 1.2.4 Phân chia giai đoạn HCC .10 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN 13 1.3.1 Điều trị triệt 14 1.3.2 Điều trị không triệt 15 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN .15 1.4.1 Chỉ định cắt gan ung thư biểu mô tế bào gan 15 1.4.3 Các phương pháp cắt gan .16 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 18 2.2.2 Cỡ mẫu 18 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu .18 2.2.4 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 19 2.2.5 Tiêu chuẩn loại trừ 19 2.3 CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 19 2.3.1 Chỉ tiêu chung 19 2.3.2 Triệu chứng lâm sàng 20 2.3.3 Triệu chứng cận lâm sàng .20 2.3.4 Phương pháp điều trị 21 2.3.5 Kết 22 2.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU 25 Chương 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 26 3.1.1 Đặc điểm phân bố theo tuổi giới 26 3.1.2 Đặc điểm cân nặng, chiều cao, gầy sút cân 26 3.1.3 Tiền sử bệnh lý phối hợp 26 3.1.4 Các đặc điểm lâm sàng BN 26 3.1.5 Xét nghiệm dấu ấn viêm gan 27 3.1.6 Tế bào máu ngoại vi prothrombin trước mổ 27 3.1.7 Chỉ số sinh hóa trước mổ 27 3.1.8 Nồng độ AFP trước phẫu thuật .28 3.1.9 Đặc điểm cắt lớp vi tính trước mổ 28 3.1.10 Các tổn thương phối hợp siêu âm cắt lớp vi tính 28 3.2 CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT 29 3.2.1 Số lượng kích thước u 29 3.2.2 Điểm Child-Pugh trước mổ 29 3.3 ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT 29 3.3.1 Đường mở bụng 29 3.3.2 Các loại cắt gan nghiên cứu 30 3.4 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 30 3.4.1 Kết mổ 30 3.4.2 Kết gần sau mổ 31 3.4.3 Kết xa .32 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 33 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số phân loại giai đoạn cho HCC 11 Bảng 1.2 Bảng phân loại TNM dành cho HCC 12 Bảng 2.1 Bảng phân loại Child-Pugh .21 Bảng 3.1 Đặc điểm phân bố theo tuổi giới 26 Bảng 3.2 Đặc điểm lâm sàng BN .26 Bảng 3.3 Xét nghiệm dấu ấn viêm gan 27 Bảng 3.4 Tế bào máu ngoại vi prothrombin trước mổ 27 Bảng 3.5 Chỉ số sinh hóa trước mổ 27 Bảng 3.6 Nồng độ AFP trước phẫu thuật 28 Bảng 3.7 Các tổn thương phối hợp siêu âm cắt lớp vi tính 28 Bảng 3.8 Số lượng kích thước u 29 Bảng 3.9 Điểm Child-Pugh trước mổ .29 Bảng 3.10 Đường mở bụng 29 Bảng 3.11 Các loại cắt gan nghiên cứu 30 Bảng 3.12 Thời gian mổ 30 Bảng 3.13 Biến chứng sau mổ 31 Bảng 3.14 Đánh giá kết sau mổ: 31 Bảng 3.15 Thời gian nằm viện 32 Bảng 3.16 Tỷ lệ tái phát 32 Bảng 3.17 Tỉ lệ tử vong 32 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình thể ngồi gan Hình 1.2: Phân chia gan theo Couinaud Hình 1.3: Phân chia gan theo Tơn Thất Tùng .6 Hình 1.4: Phân chia gan theo Takasaki .6 Hình 1.5: Phác đồ chẩn đốn ung thư biểu mô tế bào gan theo AASLD năm 2005 .9 Hình 1.6: Phác đồ chẩn đốn ung thư biểu mô tế bào gan theo AASLD năm 2011 10 Hình 1.7: Phác đồ chia giai đoạn lựa chọn điều trị ung thư biểu mô tế bào gan theo Viện ung thư gan Barcelona 13 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư biểu mô tế bào gan ung thư xuất phát từ tế bào gan (hepato cellular carcinoma – HCC) Các khối u ác tính xuất phát từ tế bảo biểu mô tế bào đường mật, u mạch máu, u tế bào Kuffer, sarcom tế bào Kuffer, … ung thư gan nguyên phát HCC Ung thư biểu mô tế bào gan, loại ung thư thường gặp nguyên nhân gây tử vong ung thư đứng hàng thứ 3, sau ung thư phổi ung thư dày[1] Hàng năm, giới có khoảng 620.000 trường hợp HCC phát khoảng 600.000 – 1.000.000 người tử vong bệnh lý này[1] Thống kê nhiều tác giả cho thấy tỷ lệ mắc bệnh HCC vùng khác nhau: Châu Á chiếm 70%, Châu Phi chiếm 12%, Châu Âu có 9% Bắc Mỹ 2% HCC gặp nam nhiều nữ, hầu hết xuất bệnh gan mạn tính (80% - 85%) Tỷ lệ mắc HCC khác vùng địa lý giới, liên quan đến khác biệt tần suất yếu tố nguy cơ, trực tiếp tình trạng nhiễm virút viêm gan B C mạn tính Việt Nam nằm số quốc gia có tỷ lệ mắc HCC cao giới, phù hợp với tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B C cao Theo số liệu từ GLOBOCAN 2012, nước ta ung thư gan loại ung thư đứng hàng thứ sau ung thư phổi, loại ung thư gây tử vong hàng đầu nam giới[2] Chẩn đốn HCC có nhiều tiến vượt bậc với phát triển mạnh mẽ phương tiện đại (siêu âm, chụp cắt lớp vi tính đa lớp, chụp cộng hưởng từ ) Sử dụng phương pháp chẩn đốn hình ảnh đại khơng có khả phát u sớm, mà tính thể tích gan lại sau mổ thực kỹ thuật gây tắc tĩnh mạch cửa làm phì đại phần gan lại trước mổ cắt gan lớn, giúp cho thầy thuốc lâm sàng lựa chọn chiến thuật điều trị[3-6] HCC có tiên lượng xấu, phần lớn số trường hợp phát bệnh giai đoạn muộn Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị HCC áp dụng: ghép gan, cắt gan, sử dụng sóng cao tần, tắc mạch hóa dầu chọn lọc, Tuy nhiên, phẫu thuật xem phương pháp điều trị hiệu cho HCC Phẫu thuật cắt gan với diện cắt âm tính xem phẫu thuật triệt để điều trị HCC đem lại khả khỏi bệnh sống thêm lâu dài cho bệnh nhân[7, 8] Phẫu thuật cắt gan điều trị HCC tiến hành thường quy bệnh viện Việt Đức, theo hiểu biết chúng tôi, chưa có nghiên cứu đầy đủ năm gần Vì vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết điều trị ung thư biểu mô tế bào gan phẫu thuật cắt gan bệnh viện Việt Đức”, với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, định cắt gan ung thư biểu mô tế bào gan bệnh viện Việt Đức Đánh giá kết điều trị ung thư biểu mô tế bào gan phẫu thuật cắt gan bệnh viện Việt Đức 22 Billirubin toàn phần PT % < 34 µmol/l > 55% 34 – 51 µmol/l > 51 µmol/l 45 – 55% < 45% Tính tổng điểm số để phân loại mức độ Phân loại: Child A: – điểm Child B: – điểm Child C: 10 – 15 điểm 2.3.4 Phương pháp điều trị - Phương pháp phẫu thuật: Mổ cấp cứu hay mổ phiên, lý mổ cấp cứu (nếu có), mổ mở, mổ nội soi hay mổ nội soi chuyển mở, lý chuyển mở - Tổn thương mổ:  Dịch ascite, nhân di phúc mạc vòm hồnh, túi douglas, mạc treo ruột, mạc nối lớn,  Đánh giá tạng ổ bụng (lách, tụy, dày, ruột non, đại trực tràng) tìm tổn thương phối hợp hay di xa  Vị trí u: thuộc phân thùy  Tính chất u: kích thước, mật độ, di - Phương pháp phẫu thuật:  Cắt u đơn  Cắt hạ phân thùy gan  Cắt phân thùy gan  Cắt thùy gan  Cắt gan kèm cắt quan hay tổn thương khác kèm theo không  Nạo vét hạch khơng - Tính triệt để phẫu thuật đánh giá dựa vào mô tả mổ kết xét nghiệm giải phẫu bệnh với diện cắt phân thành loại:  R0: Phẫu thuật coi triệt để lấy toàn u mặt vi thể đại thể  R1: Phẫu thuật lấy bỏ triệt để mặt đại thể tổ chức ung thư vi thể  R2: Phẫu thuật để lại tổ chức ung thư đại thể - Biến chứng mổ: 23 Chảy máu, tổn thương mạch máu lớn, tổn thương quan lân cận ghi nhận cách thức phẫu thuật biên theo dõi gây mê hồi sức mổ - Thời gian phẫu thuật tính từ lúc rạch da đến lúc kết thúc mổ 2.3.5 Kết - Kết gần:  Bệnh nhân ổn định, diễn biến hậu phẫu bình thường  Biến chứng sau mổ:  Chảy máu (tại vết mổ, ổ bụng, xuất huyết tiêu hóa): dấu hiệu máu lâm sàng, vị trí chảy máu, tình trạng bụng, chất nôn phân, dẫn lưu ổ bụng kết xét nghiệm công thức máu thường quy cấp cứu sau mổ  Nhiễm trùng vết mổ: vết mổ sưng nề, viêm tấy, chảy dịch chảy mủ qua vết mổ, kết cấy dịch vết mổ  Viêm phúc mạc rò mật: dấu hiệu nhiễm trùng, đau bụng, phản ứng thành bụng cảm ứng phúc mạc khu trú lan tỏa khắp ổ bụng; khám dẫn lưu nhiều dịch mật; siêu âm thấy dịch tự ổ bụng  Áp xe tồn dư: Dấu hiệu lâm sàng sốt, môi khô, lưỡi bẩn, thở hôi, đau bụng, tắc ruột hay bán tắc ruột sớm sau mổ hình ảnh ổ áp xe tồn dư siêu âm, chụp Xquang chụp cắt lớp vi tính sau mổ Tách vết mổ chọc dò thấy dịch mủ kết cấy dịch ổ bụng  Nhiễm trùng đường hô hấp: Viêm phổi, tràn dịch màng phổi… dựa triệu chứng lâm sàng sốt, ho đờm, khó thở, nghe phổi thấy rì rào phế nang giảm, có rales ẩm, rales nổ hình ảnh chụp Xquang tim phổi kiểm tra sau mổ  Nhiễm trùng tiết niệu: dấu hiệu kích thích đường tiết niệu với biểu đái buốt, đái dắt hay cặn mủ nước tiểu, kết xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu sau mổ 24  Suy gan sau mổ: Đánh giá theo tiêu chuẩn “50 - 50” Belghiti: ngày thứ sau mổ nồng độ billirubin máu > 50µmol/l kết hợp tỉ lệ PT% < 50% [37]  Tràn dịch, tràn khí màng phổi  Tử vong hay nặng sau mổ: Tất trường hợp tử vong vòng 30 ngày sau phẫu thuật, nguyên nhân phẫu thuật gây mê hồi sức coi biến chứng sau mổ Các trường hợp gia đình xin tình trạng nặng, bệnh nhân hấp hối coi tử vong  Thời gian nằm viện: tính từ ngày mổ đến ngày viện - Kết xa (Sau tháng, năm)  Tình trạng bệnh nhân tới thời điểm nghiên cứu đánh giá theo tiêu sống / chết, sống khỏe mạnh / tình trạng diễn biến nặng, nguy cao  Điều trị bổ trợ sau mổ với tên thuốc cụ thể, nơi định điều trị, thời gian, liều dùng (nếu có)  Bệnh nhân có u gan tái phát, phẫu thuật lại sử dụng biện pháp can thiệp khác (đốt sóng cao tần nút mạch) - Đánh giá kết quả:  Tốt: Lâm sàng: Bệnh nhân sau mổ diễn biến ổn định, khơng có biến chứng sau mổ Cận lâm sàng: Các xét nghiệm dấu ấn ung thư giá trị binh thường, chẩn đốn hình ảnh khơng tổ chức khối u Giải phẫu bệnh: Diện cắt gan khơng tế bào ung thư  Khá: Bệnh nhân sau mổ lâm sàng cận lâm sàng diễn biến tốt, diện cắt gan tế bào ung thư  Trung bình: Bệnh nhân có biến chứng sau mổ phải tiến hành can thiệp, phẫu thuật sau mổ  Xấu: Bệnh nhân tử vong 25 2.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU Số liệu thu thập dựa mẫu bệnh án thống nhất, nhập xử lý phần mềm SPSS 20.0 phép thống kê T-test test χ Thời gian sống thêm sau mổ ước tính theo phương pháp Kaplan Meier 26 CHƯƠNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 3.1.1 Đặc điểm phân bố theo tuổi giới Bảng 3.1 Đặc điểm phân bố theo tuổi giới Tuổi Nam Số BN Tỉ lệ Nữ Số BN Tỉ lệ Tổng Số BN Tỉ lệ ≤14 15-44 45-64 >65 Tổng 3.1.2 Đặc điểm cân nặng, chiều cao, gầy sút cân 3.1.3 Tiền sử bệnh lý phối hợp 3.1.4 Các đặc điểm lâm sàng BN Bảng 3.2 Đặc điểm lâm sàng BN Lâm sàng Đau tức HSP Chán ăn Vàng da Thiếu máu Sờ thấy khối u gan Gan to Lách to Số lượng Tỷ lệ % 27 3.1.5 Xét nghiệm dấu ấn viêm gan Bảng 3.3 Xét nghiệm dấu ấn viêm gan Dấu ấn viêm gan virus HBsAG (+) Anti – HCV (+) HBsAG (+) Anti-HCV (+) HBsAG (-) anti-HCV (-) Tổng Số BN Tỉ lệ 3.1.6 Tế bào máu ngoại vi prothrombin trước mổ Bảng 3.4 Tế bào máu ngoại vi prothrombin trước mổ Chỉ số Hồng cầu (T/l) Hb (g/l) Bạch cầu (G/l) Tiểu cầu (G/l) Prothrombin % Trung bình Nhỏ Lớn 3.1.7 Chỉ số sinh hóa trước mổ Bảng 3.5 Chỉ số sinh hóa trước mổ Các số sinh hóa Trung bình Glucose (mmol/l) Ure (mmol/l) Creatinin (µmol/l) AST (U/L) ALT (U/L) Bilirubin toàn phần (mmol/l) Protein toàn phần (g/l) Albumin (g/l) 3.1.8 Nồng độ AFP trước phẫu thuật Nhỏ Lớn Bảng 3.6 Nồng độ AFP trước phẫu thuật Nồng độ (ng/ml) 400 Số BN Tỉ lệ 28 Tổng 3.1.9 Đặc điểm cắt lớp vi tính trước mổ 3.1.10 Các tổn thương phối hợp siêu âm cắt lớp vi tính Bảng 3.7 Các tổn thương phối hợp siêu âm cắt lớp vi tính CLVT Số BN Tỉ lệ Đặc điểm Siêu âm Số BN Tỉ lệ Bờ gan không Nhu mô gan thô Lách to Dịch ổ bụng Nhánh phải Huyết khối Nhánh trái TM cửa Khơng có Phải Huyết khối Trái TM gan Giữa Khơng có Hạch cuống gan Cuống gan vị trí khác Hạch ổ bụng Vi trí khác Khơng có hạch 3.2 CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT 3.2.1 Số lượng kích thước u Bảng 3.8 Số lượng kích thước u Đặc điểm khối u CT Số BN Tỉ lệ Siêu âm Số BN Tỉ lệ Đơn độc, ≤ 5cm Đơn độc, kích thước >5cm Đa u(≤ u, ≤ 3cm) Đa u (>3cm) Tổng Kích thước trung bình 3.2.2 Điểm Child-Pugh trước mổ Bảng 3.9 Điểm Child-Pugh trước mổ Trong mổ Số BN Tỉ lệ 29 Child-Pugh A (5-6 điểm) B (7-9 điểm) C (10-15 điểm) Số BN Tỷ lệ % 3.3 ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT 3.3.1 Đường mở bụng Bảng 3.10 Đường mở bụng Đường mổ Số BN Tỉ lệ Mercedes Dưới sườn phải Dưới sườn hai bên Trên rốn Khác 3.3.2 Các loại cắt gan nghiên cứu Bảng 3.11 Các loại cắt gan nghiên cứu Loại phẫu thuật Cắt gan phải Cắt gan phải mở rộng Cắt gan trái Cắt gan trái mở rộng Cắt phân thùy sau Cắt thùy trái Cắt gan trung tâm Cắt phân thùy trước Tổng Số BN Tỉ lệ 3.4 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 3.4.1 Kết mổ 3.4.1.1 Thời gian mổ Bảng 3.12 Thời gian mổ Phẫu thuật Cắt gan phải Cắt gan phải mở rộng Cắt gan trái Số BN Thời gian mổ trung bình (phút) 30 Cắt gan trái mở rộng Cắt phân thùy sau Cắt thùy trái Cắt gan trung tâm Cắt phân thùy trước 3.4.1.2 Tử vong tai biến mổ 3.4.2 Kết gần sau mổ 3.4.2.1 Biến chứng sau mổ Bảng 3.13 Biến chứng sau mổ Biến chứng Suy gan sau mổ Ổ đọng dịch Tràn dịch màng phổi Rò mật Cổ chướng Chảy máu Áp xe tồn dư Nhiễm trùng vết mổ Tử vong sau mổ Số BN Tỉ lệ (%) 3.4.2.2 Đánh giá kết sau mổ: Bảng 3.14 Đánh giá kết sau mổ: Kết Tốt Khá Trung bình Xấu Số bệnh nhân Tỷ lệ( %) 31 3.4.2.3 Thời gian nằm viện Bảng 3.15 Thời gian nằm viện Phẫu thuật Thời gian nằm viện Ngắn Dài trung bình (ngày) (ngày) (ngày) Cắt gan phải Cắt gan phải mở rộng Cắt gan trái Cắt gan trái mở rộng Cắt phân thùy sau Cắt thùy trái Cắt gan trung tâm Cắt phân thùy trước 3.4.3 Kết xa 3.4.3.1 Tỷ lệ tái phát Bảng 3.16 Tỷ lệ tái phát Số BN Tỉ lệ % Không tái phát Tái phát RF sau mổ Nút mạch sau mổ 3.4.3.2 Tỉ lệ tử vong Bảng 3.17 Tỉ lệ tử vong Tử vong < năm > năm Tổng 3.4.3.3 Thời gian sống thêm Số BN Tỉ lệ % 32 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN Theo kết nghiên cứu DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Schütte, K., J Bornschein, and P Malfertheiner, Hepatocellular carcinoma–epidemiological trends and risk factors Digestive diseases, 2009 27(2): p 80-92 Ferlay, J., et al., Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 Int J Cancer, 2015 136(5): p E359-86 Singal, A., et al., Meta-analysis: surveillance with ultrasound for earlystage hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis Aliment Pharmacol Ther, 2009 30(1): p 37-47 Bruix, J and M Sherman, Management of hepatocellular carcinoma Hepatology, 2005 42(5): p 1208-36 Bruix, J and M Sherman, Management of hepatocellular carcinoma: an update Hepatology, 2011 53(3): p 1020-2 Nguyễn Quang Nghĩa, Nghiên cứu áp dụng đo thể tích gan chụp cắt lớp vi tính định, điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên phát Học viện Quân y, 2012 Phan Thị Phi Phi, Góp phần nghiên cứu ung thư gan nguyên phát Việt Nam, tần xuất HbsAg huyết người lành người bị ung thư biểu mô tế bào gan Y học Việt Nam, 1993: p 26-30 Phạm Hoàng Phiệt, Ung thư gan nguyên phát Việt Nam Ngoại khoa, 1976: p 27-32 Drake, R., A.W Vogl, and A.W Mitchell, Gray's Anatomy for Students E-Book 2009: Elsevier Health Sciences 10 Trịnh Văn Minh, Giải phẫu gan, in Giải phẫu người 2010, Nhà xuất giáo dục: Nhà xuất giáo dục 11 Bismuth, H., Surgical anatomy and anatomical surgery of the liver World J Surg, 1982 6(1): p 3-9 12 Yamamoto, M., et al., Glissonean pedicle transection method for liver surgery (with video) J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2012 19(1): p 3-8 13 Tôn Thất Tùng, Cắt gan 1971 p 5-73 14 Strasberg, S.M and C Phillips, Use and dissemination of the brisbane 2000 nomenclature of liver anatomy and resections, in Ann Surg 2013 p 377-82 15 Trịnh Hồng Sơn, Tôn Thất Bách Weillon F, Một cách xếp loại phân bố biến đổi giải phẫu đường mật qua 130 chụp đường mật: ứn dụng cắt gan ghép gan Ngoại khoa, 1998: p 15-21 16 PGS Trịnh Bỉnh Dy, Sinh lý học 2006, Y học Hà Nội 17 Bruix, J and M Sherman, Management of hepatocellular carcinoma: an update Hepatology, 2011 53(3): p 1020-1022 18 El-Serag, H.B., et al., Diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma Gastroenterology, 2008 134(6): p 1752-63 19 Edge, S.B and C.C Compton, The American Joint Committee on Cancer: the 7th edition of the AJCC cancer staging manual and the future of TNM Ann Surg Oncol, 2010 17(6): p 1471-4 20 Ferlay, J., et al., Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 International journal of cancer, 2015 136(5) 21 Jemal, A., et al., Global cancer statistics CA Cancer J Clin, 2011 61(2): p 69-90 22 Đào Văn Long, Ung thư biểu mô tế bào gan, in Bài giảng nội khoa tập II 2012 23 Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hạnh Trần Hồng Trường, Tỷ lệ mắc ung thư người Hà Nội ước tính qua năm thực ghi nhận Tạp chí Y học Việt Nam, 1991: p 13-16 24 Đoàn Hữu Nam, e.a., Phẫu thuật ung thư gan nguyên phát trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh từ tháng 1/1995 đến tháng 1/2000 Tạp chí thơng tin Y dược, 2012: p 117-123 25 Văn Tần, Hoàng Danh Tấn Nguyễn Cao Cương, Ung thư gan nguyên phát: định điều trị, phẫu thuật kết Thông tin Y dược, chuyên đề gan mật, 2004: p 87-97 26 Lê Hoàng Minh, et al., Thống kê ung thư Thành phố Hồ Chí Minh: xuất độ xu hướng ung thư từ 2006 đến 2010 2012, Tạp chí Ung thư học Việt nam p 19-28 27 Mazzaferro, V., et al., Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis N Engl J Med, 1996 334(11): p 693-9 28 Bruix, J., et al., Clinical management of hepatocellular carcinoma Conclusions of the Barcelona-2000 EASL conference European Association for the Study of the Liver J Hepatol, 2001 35(3): p 42130 29 Tanaka, H., et al., Selective ligation of portal vein and hepatic artery for ruptured hepatocellular carcinoma in a 13-year-old boy J Pediatr Surg, 2011 46(5): p 973-7 30 Kudo, M., et al., Management of hepatocellular carcinoma in Japan: Consensus-Based Clinical Practice Guidelines proposed by the Japan Society of Hepatology (JSH) 2010 updated version Dig Dis, 2011 29(3): p 339-64 31 Tôn, T.B., Phẫu Thuật Gan Mật 2006, Y Học 32 Bismuth, H., D Houssin, and D Castaing, Major and minor segmentectomies "reglees" in liver surgery World J Surg, 1982 6(1): p 10-24 33 Belghiti, J., et al., Liver hanging maneuver: a safe approach to right hepatectomy without liver mobilization J Am Coll Surg, 2001 193(1): p 109-11 34 Ogata, S., et al., Two hundred liver hanging maneuvers for major hepatectomy: a single-center experience Ann Surg, 2007 245(1): p 31-5 35 Nguyen, K.T., T.C Gamblin, and D.A Geller, World review of laparoscopic liver resection-2,804 patients Ann Surg, 2009 250(5): p 831-41 36 Organization, W.H., International classification of díeases Revision, Geneva, 1975 37 Balzan, S., et al., The "50-50 criteria" on postoperative day 5: an accurate predictor of liver failure and death after hepatectomy Ann Surg, 2005 242(6): p 824-8, discussion 828-9 ... bệnh viện Việt Đức , với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, định cắt gan ung thư biểu mô tế bào gan bệnh viện Việt Đức Đánh giá kết điều trị ung thư biểu mô tế bào gan phẫu thuật. .. PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN 13 1.3.1 Điều trị triệt 14 1.3.2 Điều trị không triệt 15 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. ..HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÀO NG SN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ BIểU MÔ Tế BO GAN BằNG PHẫU THUậT CắT GAN TạI BệNH VIệN VIệT đức Chuyờn ngnh :
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN BẰNG PHẪU THUẬT cắt GAN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN BẰNG PHẪU THUẬT cắt GAN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

Từ khóa liên quan