Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

27 362 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:59

MỞ ĐẦUTrong giai đoạn hiện nay, thực hiện các quy định của Nhà nước trong việc tuyển dụng và sử dụng viên chức giáo dục thực hiện theo vị trí việc làm và nguyên tắc vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó. Điều này đòi hỏi người GV phải có được những năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đáp ứng những đòi hỏi về nguồn nhân lực thế kỉ 21. Tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế. Trong hè năm 2018, chúng tôi đã được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II. Qua quá trình bồi dưỡng, tôi nắm bắt được các nội dung như sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở Ninh Hòa, Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA Học viên: Trần Thị Lánh Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Trung Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt CNH, HĐH CNTT CSVC CT GD ĐT GV GVTH HS KH-CN NCKHSPUD PHHS PT SKKN TH XH Chữ viết đầy đủ Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơng nghệ thơng tin Cơ sở vật chật Chương trình Giáo dục Đào tào Giáo viên Giáo viên Tiểu học Học sinh Khoa học công nghệ Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Phụ huynh học sinh Phổ thông Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học Xã hội MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, thực quy định Nhà nước việc tuyển dụng sử dụng viên chức giáo dục thực theo vị trí việc làm nguyên tắc vị trí việc làm bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm Điều đòi hỏi người GV phải có lực chun mơn, nghiệp vụ cần thiết đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực kỉ 21 Tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực bối cảnh phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới giáo dục Việt Nam đại hội nhập quốc tế Trong hè năm 2018, chúng tơi học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Qua q trình bồi dưỡng, tơi nắm bắt nội dung sau: Nắm vững chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương GDTH: tích cực, chủ động vận dụng chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước GD nói chung GD TH nói riêng vào thực tiễn cơng việc thân Thực có hiệu kế hoạch, chương trình GD TH Bản thân nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp, thực tốt nhiệm vụ viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVTH hạng II - Các nhiệm vụ đặt cho viết thu hoạch: Tìm hiểu 10 chuyên đề học Đặc biệt, tơi tìm hiểu sâu kĩ chuyên đề (Phát triển lực nghề nghiệp GVTH hạng II), chuyên đề có ý nghĩa nhất, liên quan đến lĩnh vực hoạt động cụ thể tơi trình bày thu hoạch - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân loại tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng hợp NỘI DUNG Chương Kiến thức trị, quản lý nhà nước kĩ chung 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.1 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm bắt cách thức quản lí nhà nước pháp quyền XHCN + Về kỹ năng: Thực hiệu cách thức quản lý 1.1.2 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Hệ thống quan nhà nước máy nhà nước có loại quan nhà nước sau: quan quyền lực nhà nước, quan hành nhà nước, quan xét xử, quan kiểm soát Chủ tịch nước người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại Chủ tịch nước trao quyền hạn ba lĩnh vực: Lập pháp, hành pháp tư pháp Trong công việc cần xác định rõ mục tiêu GD phát triển đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách cho HS, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.1.3 Những đề xuất: Cần thực dân chủ hóa, phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ để phát huy tính chủ động sáng tạo; giao việc người có lực làm 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng đổi quản lý GDPT quản trị nhà trường TH 1.2 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm bắt xu hướng đổi quản lý GDTH quản trị nhà trường TH + Về kỹ năng: Thực nghiêm túc việc đổi tồn diện giáo dục 1.2 Cơng việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Sau học lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho GVTH hạng II, nhận thấy chuyên đề giúp thấy việc đổi toàn diện giáo dục yêu cầu cấp thiết Đổi giáo dục theo hướng tiếp cận lực, phù hợp với xu phát triển chương trình giáo dục giới bắt kịp giáo dục nước tiên tiến Tôi cảm thấy phải có kết hợp hài hòa dạy kiến thức công cụ với kiến thức phương pháp, đặc biệt trọng dạy cách học, phương pháp tự học để người học học tập suốt đời xác định yếu tố quan trọng bật chương trình giáo dục phổ thơng 1.2 Những đề xuất: Thực thu hút thành phần xã hội tham gia vào trình giáo dục Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đồn -Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng quốc tế đổi GDPT Việt Nam 1.3 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm bắt vai trò GD, xu hướng quốc tế đổi GDPT Việt Nam + Về kỹ năng: Học hỏi khơng ngừng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu GD ngày đổi 1.3 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Trong đổi GDPT, vấn đề đổi chương trình ln tâm điểm , chi phối có tác động to lớn đến nhiều yếu tố khác tồn hệ thống GDPT Chương trình GD hiểu đầy đủ bao gồm thành tố : Mục tiêu , nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra kết học tập Trong q trình dạy học tơi ln vận dụng hình thức dạy học phù hợp, đem lại chất lượng cao học, truyền đạt cho HS ý thức lình hội tri thức, vận dụng thực tiễn cách hiệu quả, sáng tạo 1.3 Những đề xuất: Cần xây dựng, đầu tư trang thiết bị, phòng chức việc tổ chức hoạt động dạy học Có liên hệ phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội Cần trọng phát triển tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân 1.4 Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho GVTH 1.4 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm chất động lực, vai trò tạo động lực cho GVTH, thuyết + Về kỹ năng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhà trường 1.4.2 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Trong kỉ XXI xuất thách thức yêu cầu giáo viên cần có thay đổi: Đảm nhận nhiều chức khác so với trước đây,có trách nhiệm nặng việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức xã hội Sử dụng rộng rãi phương dạy học đại Trong trình dạy học, tơi ln cố gắng trang bị cho kiến thức cần thiết, tham gia hoạt động rộng rãi nhà trường nhằm tạo động lực cho GVTH 1.4.3 Những đề xuất: Muốn tạo động lực làm việc cho giáo viên việc quan trọng hàng đầu nhận biết nhu cầu họ Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công ,tiền thưởng, qua phụ cấp, phúc lợi dịch vụ Sự đảm bảo lợi ích cho giáo viên giúp giáo viên toàn tâm toàn ý sáng tạo, trách nhiệm cơng tác giáo dục Ngồi phương pháp kinh tế phải làm tốt cơng tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện ,tự giác ,công khai công Chương Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp chức danh GVTH 2.1 Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPƯD trường TH 2.1 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm cách quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPUD trường TH + Về kỹ năng: Viết đạt NCKHSPUD, vận dụng kết vào trình dạy học 2.1 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Xây dựng mục tiêu kế hoạch NCKHSPUD: Kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học thể ý đồ, cách thức bước thực cụ thể người nghiên cứu, định hướng cho toàn việc nghiên cứu Từ việc thu thập thông tin tư liệu đến viết bảo vệ cơng trình Lập kế hoạch đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu phát triển hướng, tự chủ động làm việc, đạt mục đích cuối đề Tôi vận dụng NCKHSPUD đạt vào trình dạy học bồi dưỡng GV, hoạt động giáo dục quản lý HS, bước nâng cao phương pháp dạy học áp dụng có hiệu NCKHSPUD 2.1 Những đề xuất: Cần có cách hướng dẫn cấu trúc viết hồn chỉnh, cách tính điểm bên NCKHSPUD Thông báo nguyên nhân chưa đạt NCKHSPUD, SKKN để người viết chỉnh sửa rút kinh nghiệm 2.2 Chuyên đề 6: Dạy học bồi dưỡng HS giỏi, HS khiếu trường 2.2 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm phẩm chất người GV, GV hiệu quả, việc dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường TH + Về kỹ năng: Là người tổ chức, hỗ trợ cho HS chiếm lĩnh tri thức, trọng phát lực HS, khả phát giải vấn đề 2.2 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Việc phát HS có khiếu bồi dưỡng HS giỏi môn học tiểu học có vị trí quan trọng, góp phần phát phát triển khiếu cho HS bối cảnh giáo dục thường nhiều HS học theo nội dung hình thức hoạt động Đối với công việc giảng dạy mà đảm nhiệm, nhận thấy để dạy học bồi dưỡng HS giỏi, HS khiếu cần phải phát kịp thời lực em, xâm nhập vào giới bên trẻ hiểu biết tường tận nhân cách trẻ khả quan sát tinh tế, hiểu biết tâm lý HS trình dạy học giáo dục Người GV phải nắm vững hiểu biết sâu rộng mơn phụ trách Thường xun theo dõi, nắm bắt xu hướng phát triển phát minh khoa học mơn phụ trách 2.2 Những đề xuất: Cần phải phân hóa, phát huy khiếu khả sáng tạo HS 2.3 Chuyên đề 7: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường 2.3 Những kết thu nhận được: + Kiến thức: Nắm quản lí hoạt động giáo dục mơ hình trường học (VNEN) + Kỹ năng: Vận dụng mơ hình trường học (VNEN) vào lĩnh vực chuyên môn đơn vị công tác hoạt động xã hội khác 2.3 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Chấp hành sách, pháp luật nhà nước, chấp hành quy chế ngành, quy định trường, kỷ luật lao động Có trách nhiệm cơng dân việc xây dựng bảo Tổ quốc trách nhiệm nhà giáo nghiệp trồng người Có kiến thức chuyên sâu để có khả hệ thống hóa chương trình; vận dụng kiến thức tam lý sư phạm tâm lý lứa tuổi, giáo dục học TH vào môn học để nâng cao hiệu dạy, đánh giá kết rèn luyện học tập HS theo hướng đổi Đăng kí thực SKKN, NCKHSPUD vào thực tế giảng dạy giáo dục HSTH 2.3 Những đề xuất: Nhà trường cần đầu tư thêm trang thiết bị, phòng chức Tổ chức thêm hoạt động trải nghiệm cho HS 2.4 Chuyên đề 8: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II (chuyên đề có ý nghĩa nhất, liên quan đến lĩnh vực hoạt động cụ thể tơi trình bày thu hoạch) 2.4.1 Khái niệm lực: Theo Quesbec – Ministere de Education: “Năng lực khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ hứng thú để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống.” Ở Việt Nam, khái niệm lực thu hút quan tâm nhà nghiên cứu GD Khái niệm định nghĩa tương đồng với định nghĩa mà nhà nghiên cứu giới đưa Mặc dù có nhiều cách tiếp cận diễn đạt khác thấy điểm chung cách phát biểu khái niệm lực khả vận dụng kiến thức, kĩ thái độ để giải tình có thực sống Năng lực tổng thể nhiều yếu tố có liên hệ tác động qua lại với hai đặc điểm là: tính vận dụng; tính chuyển đổi phát triển Tức khơng tiềm ẩn dạng khả người mà phải thể thông qua hoạt động thực tiễn cụ thể Năng lực sư phạm lực chuyên biệt đặc trưng nghề dạy học nói chung “Năng lực sư phạm hệ thống thuộc tính cá nhân người, phù hợp với yêu cầu hoạt động sư phạm làm cho hoạt động đạt kết cao” (Quan điểm Trần Trung, Trần Việt Cường) “Năng lực sư phạm tổ hợp đặc điểm tâm lí nhân cách nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sư phạm định thành công hoạt động ấy”(Quan điểm GS Phạm Minh Hạc) 2.4.2 Năng lực nghề nghiệp người GV: Hoạt động GV, với tư cách nhà GD gồm dạng hoạt động bản: dạy học GD Do vậy, nghiên cứu lực sư phạm GV, cần nghiên cứu hệ thống kỹ tương ứng với dạng hoạt động đó, phân chia tương đối * Năng lực dạy học Năng lực dạy học gồm lực thành phần sau đây: - Năng lực chuẩn bị gồm kỹ năng: Chọn lựa tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho hoạt động giảng dạy Xác định mục tiêu giảng; yêu cầu kiến thức kĩ dạy học Chọn phương pháp, hình thức giảng dạy kĩ thuật giảng dạy thiết bị tương ứng; Dự kiến khả xảy phương án xử lí Tất kĩ cụ thể phải chuẩn bị đầy đủ viết dạng kế hoạch (kế hoạch giảng dạy cụ thể) - Năng lực thực + Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Khi đánh giá GV có lực giảng dạy tốt, chắn người ta phải xem xét chủ yếu đến lực diễn đạt, trình bày hình ảnh… GV yếu tố quan trọng đảm bảo cho dạy thành công Ngôn ngữ người thể dạng nói, viết biểu trình độ tư duy, chấp nhận cách biện hộ cho GV diễn đạt “chuyên môn giỏi yếu lực sư phạm”, khó chấp nhận GV nói ngọng nói lắp + Năng lực sử dụng thiết bị phương tiện dạy học: Đây lực thiếu GV cấp học giai đoạn Thiết bị phương tiện vừa yếu tố điều kiện tốt để phục vụ cho giảng dạy học tập, đồng thời yếu tố kích thích tư sáng tạo, nghiên cứu cho GV HS + Năng lực hoạt động XH trường: Trọng tâm quan hệ giao tiếp người dạy, người học Mối quan hệ đòi hỏi người GV khơng huy động khả để thiết lập quan hệ dạy học có hiệu mà điều qua trọng trình giao tiếp, tác động GD đến người học Giao tiếp GV với HS khơng đảm bảo tính chất mơ phạm nhà giáo hoạt động chun mơn mà thơng qua thể quan tâm đến người học với thái độ ân cần, lịch thiệp phạm vi học + Năng lực đánh giá: Để tạo uy tín trước HS, người GV phải có quan điểm đánh giá khách quan, xác công Thái độ hành vi trung thực, khách quan nhà GD mặt đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ GD mặt khác tạo sức cảm hóa lớn người học kể đánh giá thành công hay hạn chế HS * Năng lực tổ chức hoạt động GD Năng lực tổ chức hoạt động GD bao gồm lực thành phần: - Năng lực thiết kế mục tiêu, kế hoạch hoạt động GD; - Năng lực cảm hóa thuyết phục người học; - Năng lực hiểu biết đặc điểm HS để có phương án GD có hiểu quả; - Năng lực phối hợp hoạt động dạy học GD thầy trò, trò với nhau, GV với hoạt động giảng dạy (lí thuyết, thực hành, khóa, ngoại khóa…); - Năng lực nắm vững bước tổ chức hoạt động dạy học GD theo algorit sáng tạo, biết nêu nhiệm vụ dạy học GD, đánh giá sản phẩm kiểm tra, điều chỉnh hoạt động HS; - Năng lực tập hợp, phối hợp nguồn lực (HS người khác) xung quanh để giải vấn đề học tập sống - Năng lực chuẩn đoán: Tức lực phát nhận biết đầy đủ, xác kịp thời phát triển HS, nhu cầu GD HS Đối với GV TH lực đặc biệt quan trọng phát triển mặt HS lứa tuổi TH diễn nhanh, lại khơng đồng - Năng lực đáp ứng: Đó lực đưa nội dung biện pháp GD đắn, kịp thời, phù hợp với nhu cầu người học yêu cầu mục tiêu GD - Năng lực thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với PHHS quan hệ với HS 10 - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động XH, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học GD TH 2.4.6 Từ thực trạng lực nghề nghiệp GV TH trường tiểu học Ninh Trung, nơi công tác, đưa số biện pháp phát triển lực nghề nghiệp cho GV TH hạng II sau : - Một là, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng CNTT để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học - Hai là, tham gia dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn; tham gia sinh hoạt cụm trường; dạy chuyên đề; tham gia GV dạy giỏi cấp; tham gia lớp bồi dưỡng để rèn luyện tính chuyên nghiệp, kĩ dạy học; - Ba là, tổ chức hoạt động GD theo mơ hình mới, thay đổi cách kiểm tra, đánh giá chất lượng GD; - Bốn là, thay đổi cách đánh giá GVTH, để tạo điều kiện cho GV phát huy lực sáng tạo GD dạy học GV; - Năm là, tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ , đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhập xu hướng GD Giải khó khăn GV q trình giáo dục HS; - Sáu là, khuyến khích GV tự học, tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp; - Bảy là, thường xuyên tổ chức thực phát triển lực đội ngũ nhà giáo để GV không ngừng phát triển hồn thiện chun mơn, đạo đức nghề nghiệp 2.4.7 Những kết thu nhận qua chuyên đề 8: + Kiến thức: Xác định yêu cầu lực GV kỉ XXI + Kĩ năng: Vận dụng lực, phẩm chất vào cấc lĩnh vực chuyên môn trường hoạt động xã hội khác 2.4.8 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc; chấp hành pháp luật, sách nhà nước; chấp hành quy chế 13 ngành, quy định trường, kỉ luật lao động; có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; có tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; có tín nhiệm đồng nghiệp, HS cộng đồng; trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân HS; vận dụng kiến thức bản, nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, SGK mơn phân cơng; có kiến thức chun sâu để có khả hệ thống hóa chương trình hướng dẫn đồng nghiệp bồi dưỡng HS có khiếu, giúp đỡ HS chưa đạt chuẩn trở nên tiến bộ; vận dụng kiến thức tâm lí lứa tuổi GD học TH vào môn học để nâng cao hiệu dạy; đánh giá kết qua học tập rèn luyện HS theo hướng đổi mới; tích cực bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức PT trị, XH nhân văn, kiến thức ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếng dân tộc; tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng tình hình trị, kinh tế, văn hóa XH nghị địa phương nơi cơng tác; lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới; lớp tổ chức thực hoạt động phát huy tính động sáng tạo HS; kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thể, Tổng phụ trách tổ chức HĐNGLL cho HS, Ví dụ: Trung thu, thi văn nghệ 20/11, ; thường xun có thơng tin trao đổi góp ý với HS tình hình học tập rèn luyện để có giải pháp cải tiến sau học kì; tham gia dự đồng nghiệp, sinh hoạt tổ chuyên môn trường quy định, xây dựng tổ, khối đoàn kết vững mạnh; lập, xếp, lưu trữ khoa học hồ sơ cá nhân thông tin HS liên quan tới công việc mà đảm nhận; đăng kí thực SKKN vào thực tế giảng dạy GD HS TH, có ứng dụng CNTT 2.4.9 Những đề xuất: Nhà trường cần xây dựng nội quy, quy chế trường học sát với thực tế trường Sinh hoạt tổ chun mơn cần hiệu chất lượng, tránh hình thức Nhà trường cần có hoạt động kết hợp hoạt động GV-HS -PHHS tạo điều gắn kết gia đình, nhà trường, thầy cô HS, PHHS 2.5 Chuyên đề 9: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học 2.5.1 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm bắt tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục trường TH 14 + Về kỹ năng: Vận dụng vào việc xếp hồ sơ đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cách khoa học 2.5.2 Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Các loại đánh giá gồm: đánh giá học sinh, đánh giá cán quản lí đánh giá giáo viên, đánh giá sở giáo dục Các tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng: Tiêu chuẩn 1:Tổ chức quản lí nhà trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lí ,giáo viên nhân viên học sinh Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị Tiêu chuẩn 4:Quan hệ nhà trường gia đình xã hội Tiêu chuẩn 5: Kết giáo dục Minh chứng đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học: Mục tiêu kiểm định; Đặc trưng kiểm định; Đánh giá (hoạt động tự đánh giá); Đánh giá ngồi; Thơng báo kết quả; Xử lý kết đánh giá 2.5.3 Những đề xuất: Cần có nơi đựng hồ sơ GV, tạo xếp khoa học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế 2.6 Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Nắm vai trò quan trọng việc xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế + Về kỹ năng: thực tốt vai trò, trách nhiệm giảng dạy 2.6.2 Công việc đảm nhận vận dụng vào cơng việc: Văn hóa nhà trường phát triển thương hiệu nhà trường có vai trò quan trọng,có tác động mạnh tới việc nâng cao chất lượng giáo dục Khi nhà trường có thương hiệu giúp PHHS tin tưởng hơn, HS học mơi trường giáo dục hồn thiện, sở vật chất đầy đủ đáp ứng trình dạy học Đối với giáo dục địa phương năm qua thực tốt, thường xuyên, liên tục phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Thi đua dạy tốt học tốt", phong trào đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS.Từ góp phần nâng cao chất 15 lượng giáo dục bước đầu xây dựng thương hiệu nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân 2.6 Những đề xuất: Cần tích cực tham gia cơng tác XH hóa GD trường địa phương Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị cơng tác PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Trần Thị Lánh Công việc đảm nhận đơn vị công tác: Giáo viên Thời gian thực tế: ngày Đơn vị công tác: Trường TH Ninh Trung Địa đơn vị công tác: xã Ninh Trung – thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0934042397 P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phước Thủy I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường Tiểu học Ninh Trung thành lập từ tháng năm 1979, tách từ trường Phổ thông sở Ninh Trung thức vào hoạt động độc lập từ năm học 1991 - 1992 Từ ngày đầu thành lập cơng tác dạy học gặp nhiều khó khăn thiếu thốn sở vật chất đội ngũ giáo viên Được quan tâm Nhà nước, ngành GD&ĐT, Đảng ủy quyền địa phương nhiệt tình đóng góp phụ huynh học sinh cới phấn đấu hiến công hiến kế Ban giám hiệu, Công đoàn, tập thể giáo viên trường, khắc phục khó khăn dần bước đưa nhà trường phát triển mặt bước nâng cao chất lượng giáo dục Trong trình xây dựng phát triển nhà trường đạt kết định I.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà trường - Ban giám hiệu: Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phước Thủy - Chi đảng: có 11 người, bí thư chi P.Hiệu trưởng 16 - Cơng đồn: 01 chủ tịch Cơng đồn, 01 P chủ tịch Cơng đồn,01 Chủ nhiệm UBKT,02 ủy viên ban chấp hành - Đoàn thành viên: 01 bí thư chi Đồn,01 P.bí thư 10 ủy viên ban chấp hành - Đội TNTP Hồ Chí Minh: 01 Tổng phụ trách - Có 05 Tổ chun mơn 01 tổ Văn phòng Chi BT: Nguyễn Thị Phước Thủy Cơng đồn Ban Giám hiệu Đồn TNCS HCM CT: Lê Thị Thanh Thúy PHT: Nguyễn Thị BT: Hồ Vy Thảo Phước Thủy Tổ Văn Phòng Đội TNTP HCM TT: Đinh Thị Thu Hiền TPT: Nguyễn Ngọc 1.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: 36 CB, GV, NV Trong đó: + Ban giám hiệu: 01 người + Giáo viên: 28 người (Tổ 1) (Tổ 3) (Tổ 2) (Tổ 4) + Nhân viên: 07 người TT:-Nguyễn TT: Trần TT: Số lượng học sinh, sốTrần lớp/khối: TT: Nguyễn + Năm học 2015 – 2016: 510HS/5 khối/19 lớp T Kim Xinh Thị Lánh Thị Xuân Thị Liệp + Năm học 2016 – 2017: 474HS/5 khối/19 lớp + Năm học 2017 – 2018: 459HS/5 khối/19 lớp Hữu (Tổ 5) TT: Hồng Thị Ngọc Bích 1.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2017 – 2018 Tổng số lớp: Lớp Số HS Năng lực Tốt Đạt Chưa Tốt Phẩm chất Đạt 19 Tổng số HS: 459 Kiến thức, kỹ Chưa Giỏi Đạt 17 Thái độ học tập, hoạt động phong trào Chưa Tốt Đạt Chưa đạt 98 38 54 112 72 92 đạt 38 60 32 50 72 50 34 41 51 41 51 26 85 42 43 42 43 33 87 46 41 46 41 42 239 229 239 235 101 Tổng số HS đạt 364 đạt Phần trăm tổng số 50,4 48.3 1.3 50,4 49,6 21,3 76,8 1,9 HS Học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ học tập, đảm bảo quyền, đảm bảo quy định tuổi học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học 1.5 Quản lý hồ sơ sổ sách: Hàng năm vào đầu năm học, y tế học đường có tham mưu xây dựng kế hoạch khám sức khỏe ban đầu cho học sinh Có sổ theo dõi sức khỏe cho em Giáo viên hàng ngày lên lớp có kế hoạch, nhật kí giảng dạy chuẩn bị trước 03 ngày theo quy định Các tổ chuyên môn có Kế hoạch, Nghị quyết, sổ theo dõi chất lượng hoạt động giáo viên, sổ theo dõi chất lượng học sinh, sổ bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 1.6 Những thành tích/ khen thưởng bật nhà trường (Năm học 2017 – 2018) - Thành tích tập thể nhà trường: Trường đạt lao động tiên tiến - 05 chiến sỹ thi đua sở - Thành tích cá nhân GV: 01 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 02 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1.Đội ngũ giáo viên 18 Có tổ chun mơn với 28 GV Cụ thể: TT Tổ chuyên môn Số lượng GV (người) Cử Thạc nhân sĩ Số lượng GV đạt chuẩn CĐ,ĐH, Hạng II TC Hạng Hạng III IV TỔ 0 TỔ 0 TỔ 0 4 TỔ 0 5 TỔ 0 0 28 18 Tổng cộng Phần trăm tổng 0 100 7,1 28,6 64,3 số GV (%) Có 01 giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh 01 giáo viên làm cơng tác Bổ túc văn hóa Số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đội ngũ giáo viên trẻ, động, nhiệt tình cơng tác Trình độ giáo viên đạt chuẩn chuẩn Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: GV cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ Thường xuyên dự thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 01 qua đào tạo lớp lý luận trị, học tập bồi dưỡng cán quản lý giáo dục - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 07 (liệt kê theo phận như: 01 tài vụ, 01 văn thư, 01 thư viện thiết bị, 01 phục vụ, 03 bảo vệ) - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 19 III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: Trường Tiểu học Ninh Trung có điểm trường: điểm điểm phụ Khn viên điểm trường: Điểm Phú Văn: 5283.3m2, Điểm Thạch Định: 10011m2, Điểm Phú Sơn: 4438.6m2, Điểm Quãng Cư: 4104.6m2, Điểm Tân Ninh: 1694.6m2 Môi trường , sạch, đẹp, hệ thống nhà vệ sinh đầy đủ đáp ứng nhu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh hoạt động Đề xuất: Tăng cường trồng xanh tạo bóng mát cho sân trường tạo sân chơi cho học sinh III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 19 phòng + Diện tích: 48 m2/phòng, phòng học thống mát, rộng rãi + Bàn ghế chỗ ngồi không đủ đáp ứng nhu cầu bàn ghế chỗ ngồi + Máy chiếu/ Tivi hình lớn: có máy chiếu phục vụ cho việc giảng dạy + Hệ thống đèn, quạt đủ đáp ứng yêu cầu - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Có sân chơi, bãi tập cho học sinh chưa đạt chuẩn - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: có phòng làm việc dành riêng cho hiệu bộ, hành chính, Đội, Y tế - Phòng đa chức năng: chưa có phòng đa Đề xuất: Cần xây dựng thêm phòng (phòng hiệu bộ, phòng họp hội đồng, dãy văn phòng, phòng chức năng, phòng đồn đội) để phục vụ thuận lợi cho công tác chung nhà trường III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước 20 - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 96m2 + Số cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: SGK, Sách tham khảo, sách truyện, Tạp chí, Báo thiếu nhi,… + Số lượng tài liệu: 3965 Có 01 phòng y tế trang bị 01 giường nằm, số thuốc men, vật dụng y tế để sơ cứu cho học sinh Mỗi dãy phòng học, khu hiệu có nhà vệ sinh cho nam nữ Có nhà để xe cho CB-GV-CNV học sinh Có hệ thống nước đảm bảo cho hoạt động nhà trường - Nhận xét, đề xuất: Từ năm học 2017-2018 năm trường tăng cường công tác tham mưu cấp có thẩm quyền có kế hoạch đầu tư, xây dựng trang bị sở vật chất hai điểm trường theo quy định Trồng thêm xanh để tạo khơng gian xanh, bóng mát cho học sinh vui chơi, luyện tập III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy họctrong nhà trường - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo: Một số đồ dùng dạy học bị hư hỏng, thiếu số đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy Nhận xét, đề xuất: Bổ sung thêm số tài liệu tham khảo phù hợp với chương trình giảng dạy đồ dùng dạy học III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường - Chất lượng khu vệ sinh đảm bào - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: có tổ chức chưa hiệu - Chưa có phòng y tế, chưa có nhân viên y tế chun trách công tác y tế học đường Nhận xét, đề xuất: khơng có nhân viên chun trách y tế nên công tác y tế học đường chưa trọng 21 IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa  Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên  Sinh hoạt chun mơn theo mơ hình nghiên cứu học  Hình thức họp trao đổi trực tiếp  Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh hoạt chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh Coi trọng, đạt hiệu cao Chưa coi trọng - Sinh hoạt, thảo luận đổi giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…) Sinh hoạt thường xuyên Chưa coi trọng mức IV.2 Công tác hoạt động lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học  Được xây dựng cụ thể công khai 22  Được xây dựng khơng cơng khai  Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn  Mang tính đơn mơn - Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể HS  Chủ yếu dạy nội khóa  Có nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực - Tổ chức thực  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục  Được phân công cụ thể  Có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh Hoàn thành tốt chương trình giáo dục phổ cập giáo dục IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách  Có cán chuyên trách  Giáo viên chủ nhiệm  Đồn niên  Giáo viên mơn - Mức độ tổ chức 23  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít - Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn,  Phương pháp phù hợp, hiệu  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường  Mơi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội  Mơi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường Thực chương trình giáo dục; chất lượng học sinh đạt tiêu đề đầu năm Tổ chức nhiều chuyên đề giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh IV.7 Thực cơng khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Tài cơng khai đến cán giáo viên, công nhân viên; đảm bảo chất lượng hoạt động nhà trường V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XA HỘI - Nhà trường phối hợp quyền địa phương tham gia giáo dục tốt học sinh, hạn chế tình trạng bỏ học, lưu ban - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh qua trình học tập em 24 - Giáo dục lồng ghép mối quan hệ trình giáo dục Kết luận chung kiến nghị Qua trình bồi dưỡng học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy giúp tôi: Nắm xu hướng quốc tế giáo dục phổ thông đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Đổi toàn diện giáo dục đào tạo tạo điều kiện đưa giáo dục Việt Nam phát triển Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định ngành Vận dụng linh hoạt hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng kiến thức GD học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao hiệu giáo dục học sinh Những nội dung chuyên đề học qua lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTH hạng II cần phải tiếp tục trang bị cho người học khóa học Những nội dung cần bổ sung thêm nhằm nâng cao hiểu biết cho học viên hướng dẫn cụ thể viết Đề tài NCKHSPƯD, chuyên đề dạy học nhà trường nội dung thường áp dụng nhà trường năm Việc phân công giảng viên tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp GV phù hợp, giảng viên có lực chun mơn tay nghề vững vàng (Các giảng viên có Thạc sĩ Tiến sĩ) Giảng viên giảng dạy dễ hiểu, gây hứng thú học tập Qua đó, chúng tơi học hỏi nhiều kinh nghiệm, nắm kiến thức, kĩ cần thiết vận dụng vào việc giảng dạy cách có hiệu Vì vậy, chúng tơi mong giảng viên tiếp tục giảng dạy lớp bồi dưỡng khóa học Kiến nghị : Đối với Sở Giáo dục Đào tạo : 25 Cần trì việc mở lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp GV, chuyên đề có nội dung liên quan để học viên có hội học tập học tập suốt đời nhằm nâng cao kiến thức kĩ nghề nghiệp GD Đối với Phòng giáo dục đào: - Hỗ trợ kinh phí để học viên tham gia học tập đông đủ - Đối với nhà trường: - Làm tốt công tác xã hội hóa để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đối với giáo viên: - Phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi phương pháp dạy học - Phải có đạo đức nghề nghiệp, lương tâm nhà giáo sáng, hết lòng tận tụy thương yêu học sinh Trên nội dung quy định tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng II mà học tập nghiên cứu qua chuyên đề thời gian thầy, cô truyền đạt, tác giả thực Các liệu sử dụng thu hoạch trung thực xác Ninh Trung, ngày tháng năm 2018 Người viết Trần Thị Lánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II nhà xuất giáo dục Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục 26 Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng 27 ... công nghiệp 4.0, hướng tới giáo dục Việt Nam đại hội nhập quốc tế Trong hè năm 2018, học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Qua trình bồi dưỡng, ... chuyên đề học qua lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTH hạng II cần phải tiếp tục trang bị cho người học khóa học Những nội dung cần bổ sung thêm nhằm nâng cao hiểu biết cho học viên hướng... Chương trình Giáo dục Đào tào Giáo viên Giáo viên Tiểu học Học sinh Khoa học công nghệ Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Phụ huynh học sinh Phổ thông Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học Xã hội MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan