Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

26 660 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:33

A. PHẦN MỞ ĐẦUGiáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà cả xã hội đều quan tâm, bởi vì “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Để ngày mai thế giới có những người chủ xứng đáng, xã hội có những người công dân tốt thì chỉ ngày hôm nay khi trẻ em là những mầm non mới nhú, thế hệ đi trước phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ em đi đúng hướng. Đúng như lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Mặc dù nhiệm vụ giáo dục trẻ em được xã hội quan tâm nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhà trường, đặc biệt vẫn là trường tiểu học. Có điều này bởi vì nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng là nơi kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong công tác giáo dục trẻ em. Vì vậy trẻ em phải được giáo dục toàn diện, như Bác Hồ đã nói: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Do đó, ở nhà trường tiểu học nhiệm vụ dạy trẻ các tri thức khoa học và phẩm chất đạo đức là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hoa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA Học viên: Vũ Thị Lan Anh Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Giang Huyện (TP) Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà , MỤC LỤC Trang A MỞ ĐẦU…………………………………………………… B NỘI DUNG …… Chương Kiến thức trị, quản lý nha nước va kỹ chung I CƠ SỞ LÝ LUẬN Những quan điểm, nhận xét việc Dạy và Học Tầm quan trọng việc quản lí Dạy và Học II Đặc điểm tình hình nha trường Thuận lợi Khó khăn Các công việc làm Ban giám hiệu từ đầu năm học Chương Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên nganh va đạo đức nghề nghiệp Quản lí hoạt động dạy thầy 1.1 Thực chương trình dạy học 1.2 Soạn bài 1.3 Giảng bài 10 1.4 Thăm lớp - dự 10 1.5 Sinh hoạt tổ chuyên môn 11 1.6 Đồ dùng dạy học góp phần quan trọng tới chất lượng giảng dạy 12 1.7 Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi 12 Quản lí hoạt động học trò 12 Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị cơng tác PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 15 Kết luận…………………………………………………………… 23 Kiến nghị…………………………………………………………… 24 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - CB……………………………………………… Cán - NV……………………………………………… Nhân viên - GV……………………………………………… Giáo viên - HS………………………….……………….…… Học sinh - HTT:……………………………………………… Hoàn thành tốt - HT:……………………………………………… Hoàn thành - CHT……………………………………………… Chưa hoàn thành - T………………………………………………… Tốt - Đ………………………………………………… Đạt - CCG……………………………………………… Cần cố gắng - PCGDTHĐ ĐT…………………………………… Phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi - UBND…………………………………………… Ủy ban nhân dân - HĐND…………………………………………… Hội đồng nhân dân A PHẦN MỞ ĐẦU Giáo dục trẻ em là nhiệm vụ vô quan trọng mà xã hội quan tâm, “trẻ em hơm nay, giới ngày mai” Để ngày mai giới có người chủ xứng đáng, xã hội có người cơng dân tốt ngày hơm nay- trẻ em là mầm non nhú, hệ trước phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ em hướng Đúng lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Mặc dù nhiệm vụ giáo dục trẻ em xã hội quan tâm quan trọng là nhà trường, đặc biệt là trường tiểu học Có điều này nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng là nơi kết tinh trình độ văn minh xã hội cơng tác giáo dục trẻ em Vì trẻ em phải giáo dục toàn diện, Bác Hồ nói: “Người có đức mà khơng có tài làm việc khó Người có tài mà khơng có đức là người vơ dụng” Do đó, nhà trường tiểu học nhiệm vụ dạy trẻ tri thức khoa học và phẩm chất đạo đức là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu Trong năm gần đây, nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam nói chung và việc giảng dạy tiểu học nói riêng là vấn đề xã hội quan tâm Khi bàn đến vai trò người thầy nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Thầy giáo là nhân vật trọng tâm nhà trường, là người định và tạo nên người xã hội chủ nghĩa Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng mặt để thực xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa” Vậy là từ trước đến nay, bồi dưỡng giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài Ngày đời sống công nghệ và khoa học phát triển, người làm công tác quản lí trường học, chúng tơi hiểu cách sâu sắc hết tầm quan trọng giáo viên nghiệp giáo dục nói chung và tồn và phát triển trường nói riêng Vì việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng cán quản lí trường học Hơn trường tiểu học Ninh Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, vậy, là người quản lí tơi ln tự suy nghĩ cần phải làm để phấn đấu trường đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến xuất sắc Chính tơi chọn nghiên cứu vấn đề : “ Biện pháp nâng cao chất lượng Dạy - Học trường Tiểu học Ninh Giang” làm bài viết thu hoạch B NỘI DUNG Chương Kiến thức trị, quản lý nha nước va kỹ chung I Cơ sở lí luận Những quan điểm, nhận xét việc Dạy va Học Tuổi thiếu niên ngày khơng thể thiếu trình độ văn hố phổ thơng lĩnh hội từ nhà trường Hoạt động dạy và học trường đem lại cho tuổi thiếu niên vốn văn hoá chưa phải là đủ cho đời tương đối hoàn chỉnh, có hệ thống và là sở ban đầu quan trọng hình thành nhân cách học sinh, để từ em lao động và tiếp tục học tập sau này Trẻ em trở thành “Con người” nhờ có giáo dục (Komenski) Nếu khơng học và dạy bảo, người sống hoang thú, hành động mang tính Tầm quan trọng việc quản lí Dạy va Học Nhiệm vụ hoạt động dạy và học trường tiểu học là làm cho học sinh nắm vững tri thức khoa học cách có hệ thống, bản, có kĩ năng, kĩ xảo cần thiết học tập, lao động và sống trẻ Trong kĩ cần rèn luyện cho học sinh quan trọng là làm cho học sinh có kĩ học tập để thực “Hình thành hoạt động học tập”- Hoạt động chủ đạo em thời kì này Dạy kiến thức văn hố phải đơi với hình thành học sinh giới quan khoa học, lòng yêu Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội…Những phẩm chất này phải trở thành động cơ, mục đích học tập học sinh nhà trường và định hướng hoạt động học sinh đời Hoạt động dạy thầy và hoạt động học trò là hai hoạt động trung tâm trình dạy học và là hai hoạt động mang tính chất khác Song thống với mối quan hệ qua lại thầy và trò, dạy và học lúc diễn điều kiện vật chất - kĩ thuật định II Đặc điểm tình hình nha trường Thuận lợi Trường tiểu học Ninh Giang đóng địa bàn vùng nông thôn, dân cư sống tập trung và có đời sống ổn định Phụ huynh quan tâm đến việc học em, học sinh ngoan, chăm học, có ý thức kỉ luật tốt Trường có 613 học sinh chia làm 18 lớp từ khối đến khối 5.Tổng số cán giáo viên và công nhân viên trường là 37 người đó:02 cán quản lí; 18 giáo viên chủ nhiệm lớp; giáo viên môn; tổng phụ trách; chuyên trách bổ túc văn hoá; nhân viên và bảo vệ Nhiều đồng chí giáo viên có tuổi nghề cao, độ tuổi trung bình giáo viên là 39 tuổi Các đồng chí có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, công tác chủ nhiệm và quan hệ với phụ huynh Còn số đồng chí giáo viên trẻ trường nhiệt tình với cơng việc giao, u nghề, mến trẻ Trình độ chun mơn: nhìn chung cán giáo viên đạt trình độ chuẩn và chuẩn Trong có 18 đồng chí có trình độ đại học, 06 đồng chí có trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp có 03 đồng chí Hầu hết đồng chí giáo viên nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm nghề nghiệp và công việc giao Ngoài công tác chủ nhiệm lớp, số đồng chí giáo viên sẵn sàng nhận thêm công tác khác công đoàn, tra, khối trưởng chuyên môn…khi ban giám hiệu phân công Trường nhận đạo chun mơn Sở GD-ĐT và Phòng GDĐT Thị xã Ninh Hoà Bên cạnh đó, trường nhận động viên và hỗ trợ kịp thời Đảng uỷ và UBND Phường Ninh Giang nơi trường đóng và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường Là trường hai năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Khó khăn Bên cạnh thuận lợi là trường gặp số khó khăn: - Đội ngũ giáo viên trường có nhiều đồng chí cao tuổi nên chưa linh hoạt việc đổi phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy Giáo viên trẻ trường thiếu kinh nghiệm nghề - Vẫn số học sinh chưa thật chăm học, phận phụ huynh làm ăn nên chưa quan tâm đến việc học cái, khốn trắng cho nhà trường Các công việc đã lam Ban giám hiệu từ đầu năm học - Về học sinh Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu tổ chức điều tra bản, nắm vững tình hình học sinh mặt: Sĩ số, học lực, hạnh kiểm, hoàn cảnh… - Về giáo viên + Thống kê số lượng, trình độ chun mơn Trình độ chuyên môn Tổng số GV 27 Ghi THSP Cao đẳng sư phạm Đại học sư phạm 18 +Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Phần lớn giáo viên trường có đời sống đảm bảo, mức thu nhập ổn định, n tâm cơng tác Tính nết, sở trường giáo viên: Nhìn chung đồng chí giáo viên yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác, có ý thức phấn đấu để giành kết cao giảng dạy và chủ nhiệm Các đồng chí lâu năm có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và quản lí học sinh Giáo viên trẻ nhiệt tình cơng tác, có trình độ kiến thức cao, biết vi tính, ngoại ngữ, nhạy bén với việc đổi phương pháp dạy học, sẵn sàng nhận công việc mà nhà trường phân cơng Tập thể giáo viên đoàn kết, trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn hoàn cảnh và giáo viên coi trường tổ ấm Trên sở nắm vững hoàn cảnh kinh tế, sở trường và tính nết giáo viên trường, Ban giám hiệu phân công, giao việc cho giáo viên cách hợp lí Ví dụ: Đối với đồng chí có chun mơn chắc, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm giao cho làm khối trưởng chun mơn Đối với đồng chí có khả thuyết phục người, gương mẫu, người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch cơng đoàn Còn đồng chí chủ nhiệm tuỳ vào khả chuyên môn mà giao chủ nhiệm lớp cho phù hợp Với đặc điểm tình hình chung trường và vào mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu năm học mới, để giữ vững và phát huy truyền thống dạy học tốt nhà trường năm học qua là người cán quản lí cần có biện pháp quản lí dạy thầy và học trò nào để trì và phát huy thành tích tốt đẹp Chương Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên nganh va đạo đức nghề nghiệp Quản lí hoạt động dạy thầy 1.1 Thực chương trình dạy học Chương trình dạy học là pháp lệnh Nhà nước Bộ Giáo dục ban hành Người quản lí phải nắm vững và làm cho toàn thể giáo viên nắm vững Với tư cách là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm cao chun mơn nhà trường, người quản lí phải điều khiển hoạt động dạy thầy và hoạt động học trò theo yêu cầu, nội dung, hướng dẫn chương trình dạy học Sự nắm vững chương trình dạy học người quản lí là đảm bảo để quản lí giáo viên thực tốt chương trình dạy học Muốn vậy, từ đầu năm học, Hiệu trưởng phổ biến thay đổi (nếu có) nội dung, phương pháp giảng dạy mơn, sửa đổi chương trình theo thị hướng dẫn giảng dạy môn Bộ giáo dục Nhất là năm học gần thực dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ và điều chỉnh nội dung dạy học Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàng tháng, hết học kì và cuối năm học, Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, đánh giá tình hình thực chương trình dạy học môn, khối lớp thông qua lịch báo giảng, sổ đầu bài Từ Ban giám hiệu phát hiện, nhận xét vấn đề cần uốn nắn Ban giám hiệu cần nghiêm cấm việc cắt xén, dồn bài, thêm bớt tiết môn học nào cách tuỳ tiện Muốn làm tốt việc này Ban giám hiệu khối trưởng chuyên môn phân cơng theo dõi, nắm tình hình thực chương trình dạy học hàng tuần, hàng tháng Sử dụng biểu bảng, lịch kiểm tra học tập, sổ dự giờ… để nắm tình hình có liên quan đến việc thực chương trình dạy học Ban giám hiệu phải biết dùng thời khoá biểu để điều khiển và kiểm soát tiến độ thực chương trình dạy học tất môn, lớp cho đồng đều, cân đối 1.2 Soạn bài Là việc chuẩn bị quan trọng giáo viên cho lên lớp Đồng thời với việc soạn bài là chuẩn bị đồ dùng dạy học, thí nghiệm Đó là hai loại cơng việc chủ yếu trước lên lớp giáo viên Để quản lí tốt người quản lí chun mơn cần tiến hành số công việc sau: - Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch soạn bài vào phân phối chương trình và yêu cầu mà đề bài phải soạn - Thống nội dung và hình thức thể loại bài soạn Với giáo viên giỏi, dạy lâu năm yêu cầu bài soạn khác với giáo viên trường Bài soạn phải có nội dung phù hợp với nội dung bài dạy - Ban giám hiệu khối trưởng chuyên môn phân công kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình soạn bài giáo viên như: + Ban giám hiệu trực tiếp dự buổi sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi bài soạn khó + Kiểm tra giáo án giáo viên khối lớp qua đợt học kì I, cuối kì I, kì II và cuối năm - Sau đợt kiểm tra có nhận xét, khen chê kịp thời, xếp loại cụ thể, xác, cơng bằng, tun dương phê bình cơng khai mang tính xây dựng - Để đảm bảo có tương đối đủ điều kiện vật chất, kĩ thuật cho dạy, Ban giám hiệu khối trưởng chuyên môn vào chương trình giảng dạy để mua sắm đồ dùng thiếu và đề quy định sử dụng, bảo quản Qua việc làm trên, thấy trường tơi đồng chí giáo viên thực nghiêm túc việc soạn bài, chất lượng bài soạn nâng cao và ảnh hưởng tốt đến hiệu tiết dạy Qua đợt kiểm tra Phòng giáo dục trường đánh giá có nhiều hồ sơ tốt 1.3 Giảng bài Hoạt động dạy và học trường tiểu học thực chủ yếu hình thức dạy và học lớp Giờ lên lớp giữ vai trò định chất lượng dạy học Vì dễ hiểu Ban giám hiệu và giáo viên tập trung ý, cố gắng vào lên lớp với mục đích là nâng cao chất lượng toàn diện lên lớp Trực tiếp định lên lớp là người giáo viên Quản lí nào để lên lớp giáo viên có kết tốt là việc làm người quản lí chun mơn * Yêu cầu lên lớp - Giáo viên đảm bảo yêu cầu kiến thức bản, xác - Phương pháp phù hợp với bài dạy - Sử dụng đồ dùng dạy học nào để có hiệu cao - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gây hứng thú học tập cho học sinh tất đối tượng lớp - Tuỳ bài mà học sinh tự rút bài học, hướng dẫn kĩ thực hành, liên hệ thực tế sống, mở rộng kiến thức… - Lời đánh giá, nhận xét học sinh thể tơn trọng nhân cách, cho điểm xác, khuyến khích tư Qua thực tế trường, tơi thấy nhờ đạo trực tiếp Ban giám hiệu và khối trưởng chuyên môn mà tiết tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã và cấp Tỉnh đạt kết tốt Cụ thể năm học 2016 – 2017 có 01 giáo viên đạt GV giỏi cấp tỉnh, năm học 2017 – 2018 có giáo viên giỏi cấp Thị xã và 01 GV đạt GV chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh Phong trào hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường diễn sôi và đạt kết tốt với 22/20 giáo viên đạt giỏi 1.4 Thăm lớp - dự Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch thăm lớp, dự đột xuất báo trước Ban giám hiệu khối trưởng giáo viên khối dự Sau dự giờ, Ban giám hiệu phải có đánh giá nhận xét xác, chân tình có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển mặt mạnh, điển hình tốt, điều chỉnh mặt hạn chế giáo viên Qua dự giờ, Ban giám hiệu cần đánh giá lên lớp cách khách quan, trung thực, để từ có biện pháp thích hợp, thực tế cho cơng tác quản lí lên lớp 10 - Thống việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết tuần tới điều kiện nhà trường có, thiếu phải bổ sung làm thêm mua phục vụ cho giảng dạy - Trong tiết dự giờ, Ban giám hiệu cần ý tới việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan Chính thấy rõ tầm quan trọng đồ dùng trực quan tới chất lượng bài dạy nên Ban giám hiệu đạo: - Những năm gần trường thường xuyên tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học chỗ cấp trường là dịp để giáo viên thể rõ tài năng, sáng tạo việc tạo sản phẩm đồ dùng dạy học có hiệu - Kết quả: Nhờ đồ dùng dạy học phong phú, giáo viên có điều kiện đổi phương pháp giảng dạy môn, học sinh hứng thú học tập, chủ động tìm hiểu nội dung bài hướng dẫn thầy 1.7 Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt điều quan trọng là phải xây dựng mũi nhọn giáo viên Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích động viên giáo viên, là giáo viên trẻ đăng kí giáo viên dạy giỏi cấp và có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu vươn lên Liên tục năm qua trường tơi có giáo viên dạy giỏi tạo khơng khí phấn khởi tự tin tập thể giáo viên, học sinh và gây lòng tin phụ huynh Quản lí hoạt động học trò Hoạt động dạy thầy hoàn thành trọn vẹn hoạt động trò tổ chức hướng dẫn tốt từ lớp học - lên lớp - đến ngoài trường và nhà Đó là liên tục hoạt động dạy học, là trách nhiệm người thầy “sản phẩm” Hoạt động học học sinh ăn nhịp với hoạt động dạy giáo viên, giáo viên điều khiển nên hoạt động dạy giáo viên phải bao gồm: tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập học sinh quan tâm đến hoạt động dạy giáo viên Thông qua giáo viên Ban giám hiệu quản lí hoạt động học sinh làm để học sinh thấy “Mỗi ngày đến trường là ngày vui” 12 Trong việc quản lí hoạt động học tập học sinh, Ban giám hiệu cần bao quát khơng gian, thời gian và hình thức hoạt động học tập để điều hoà, cân đối chúng, điều khiển chúng hoạt động phù hợp với tính chất và quy luật hoạt động dạy học Vấn đề quản lí hoạt động học tập học sinh đặt Ban giám hiệu khơng phải bình diện khoa học giáo dục mà là đòi hỏi có ý nghĩa tinh thần trách nhiệm nhà giáo dục nghiệp giáo dục hệ trẻ * Kết khả thi biện pháp Với biện pháp nêu trên, Ban giám hiệu bước đưa chất lượng dạy và học trường ngày nâng cao thể kết sau đây: Năm học 2017 – 2018 trường đạt LĐTT xuất sắc UBND tỉnh tặng khen; - Về phía giáo viên: Phong trào thi giáo viên dạy giỏi diễn sôi đạt nhiều kết tốt như: giáo viên dạy giỏi cấp trường có 22/20 giáo viên; GV chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh có 1/1 giáo viên Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã đạt 3/3 GV Kết kiểm tra nội trường: Số giáo viên kiểm tra: 10 - Xếp loại Tốt 09, 01 Kết kiểm tra toàn diện Phòng giáo dục: Số giáo viên kiểm tra: 05 - Xếp loại Tốt 04, 01 Xếp loại chuyên môn giáo viên cuối năm 2017 - 2018: Tốt: 21; khá: 04 Danh hiệu thi đua cuối năm: 05 Chiến sĩ thi đua; 05 GV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND thị xã khen; 37 Lao động tiên tiến Đặc biệt Ban giám hiệu quan tâm và tạo điều kiện để đồng chí giáo viên học, tập huấn lớp PGD tổ chức để nâng cao trình độ chuyên mơn - Về phía học sinh: + Kết năm học 2017 – 2018: Các môn đánh giá điểm số: 613 em (có học sinh KT em tham gia đánh học sinh bình thường - em không tham gia đánh giá) 13 CHẤT LƯỢNG Sĩ sô Lớp HTT HT CHT SL % SL % SL % Tiếng Việt 613/302 329/201 54,1 278/99 45,6 0,3 Toán 613/302 422/235 69,3 185/65 30,4 0,3 Khoa học 252/122 203/102 81,9 45/18 18,1 LS-ĐL 252/122 185/101 74,6 63/19 25,4 Tiếng Anh 364/177 162/98 45 198/77 55 (Trong có 4/2 khuyết tật lớp không tham gia đánh giá) * Xếp loại lực, phẩm chất cuối năm: Năng lực Sĩ sô HS T trường 613 Đ CCG SL % SL % SL % 560 92 49 0 Phẩm chất Sĩ sô HS T trường 613 Đ CCG SL % SL % SL % 572 93,9 37 6,1 0 Học sinh lên lớp thẳng: 99,7% Lên lớp sau kiểm tra bổ sung: 99,7% Hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 141/141-100% Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh khiếu Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên môn tổ chức bồi dưỡng học sinh có khiếu Mỗi mơn có kế hoạch cụ thể tuần, tháng Chọn đồng chí giáo viên dạy giỏi có kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh khiếu Kết là: 14 + Thi Hùng biện Tiếng Anh tiểu học cấp thị xã đạt giải: 02 khuyến khích; 01 giải ba + Giao lưu VSCĐ cấp trường đạt 115 em Giao lưu VSCĐ cấp thị xã đạt giải A, giải B, giải C + Cuối năm trường đạt Giáo dục thể chất cấp tỉnh Trường thực tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững truyền thống Dạy tốt - Học tốt là Ban giám hiệu nhà trường có biện pháp quản lí tốt phù hợp với yêu cầu đổi dạy học Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị cơng tác PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Vũ Thị Lan Anh Công việc đảm nhận đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng Thời gian thực tế: 07 ngày Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Giang Địa đơn vị công tác: 368 Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà Điện thoại: 3844536 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lộc I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nha trường: năm thành lập, trình xây dựng, phát triển, Trường TH Ninh Giang – phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa thành lập vào tháng năm 2002 tách từ trường phổ thông sở Ninh Giang - Về quy mô phát triển giáo dục và đội ngũ: nhà trường có 18 lớp với 613 học sinh Tổng số CB, GV, NV là 37 người, CBQL: 2; GV: 27; NV: Tất CBQL và GV đạt trình độ chuẩn đào tạo, chuẩn đạt 89.7% - Về sở vật chất: trường có 20 phòng học đủ cho 18 lớp học buổi/ngày; 01 phòng dạy Mỹ thuật, 01 phòng dạy Âm nhạc; phòng làm việc và phục vụ dạy học; trường có điểm đặt tổ dân phố Mỹ Chánh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa Sau 16 năm tách trường, trường tiểu học Ninh Giang không ngừng phát triển quy mô và chất lượng giáo dục Nhà trường thực tốt nhiệm vụ năm học và giai đoạn phát triển giáo dục Nhà trường có đội ngũ CBQL, GV, NV đầy đủ để phục vụ cho hoạt động giáo dục Tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất, nhân dân và phụ huynh tin tưởng Từ năm học 2002 – 2003 đến nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến và Tập thể Lao động Xuất sắc thị xã và tỉnh khen, Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc cấp thị xã, Chi Đoàn niên hàng năm công nhận Chi đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; Liên đội nhà trường liên tục 15 đạt danh hiệu liên đội mạnh, Liên đội xuất sắc cấp thị xã, cấp tỉnh I.2 Cơ cấu tổ chức máy nha trường CHI BỘ ĐẢNG Bí thư: Nguyễn Thị Lộc HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lộc HỘI CMHS Nguyễn Long Nghĩa 16 CHỦ TỊCH CƠNG ĐỒN Ngơ Thị Xuân Hiền BÍ THƯ CHI ĐOÀN Võ Thị Ngọc Bích TT TỔ HÀNH CHÍNH Trần Thị Thuý Kiều TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Ngơ Thị Xn Hiền KẾ TỐN Nguyễn Thị Ngọc Lộc PHÓ HIỆU TRƯỞNG THANH TRA NHÂN DÂN Vũ Thị Lan Anh Trương Văn Thinh TT TỎ Lê Thị Uyên Phương THƯ VIỆN – THIẾT BỊ VĂN THƯ – THƯ KÍ HĐ Trần Thị Thuý Kiều TT TỎ Nguyễn Thị Kim Oanh Phạm Thị Ngọc Phượng BẢO VỆ – PHỤC VỤ TT TỎ Trần Thị Thuỷ TT TỎ Nguyễn Long Minh Châu TT TỎ Trần Thị Hoa I.3 Quy mô nha trường: - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: 37 người - Số lượng học sinh: 613, số lớp/khối: 18 lớp/ khối I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học và giáo dục học sinh) Năm học: 2017- 2018 Lớp Số HS Năng lực Tổng số lớp: 18 Phẩm chất 17 Tổng số HS: 613 Kiến thức, kỹ Thái độ học tập, hoạt động phong trào Tốt Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt Giỏi Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt 91 43 134 126 123 11 78 54 115 112 112 73 42 82 33 112 108 110 54 58 65 47 111 95 12 100 49 58 55 52 141 127 14 130 11 47 94 61 80 568 41 575 34 301 306 354 255 Phần trăm tổng số 93,3 HS 6,7 94,4 5,6 49,4 50,2 0,3 58,1 41,9 613 (Sĩ số HS toàn trường: 613 có 04 HS lớp thuộc diện khuyết tật không đánh giá) Học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo quyền, đảm bảo quy định tuổi học sinh I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách (sổ theo dõi sức khỏe học sinh, kế hoạch giảng dạy giáo viên, tổ chun mơn ) Có sổ theo dõi sức khoẻ HS lớp Từ phận trường CBQL: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ trưởng chun mơn, GV chủ nhiệm có kế hoạch giảng dạy, chủ nhiệm lớp cụ thể Cập nhật đầy đủ thông tin HS đầu năm, đánh giá, xếp loại HS theo kiểm tra định kì quy chế chun mơn theo TT 22/2016 BGD-ĐT I.6 Những tích/ khen thưởng nởi bật nha trường - Thành tích tập thể nhà trường: Trường đạt tập thể LĐ xuất sắc - Thành tích cá nhân GV: 05 CSTĐ sở, 02 CSTĐ cấp tỉnh; 05 GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND thị xã tặng giấy khen; 37 GV đạt LĐTT - Thành tích HS: + Thi Hùng biện Tiếng Anh tiểu học cấp thị xã đạt giải: 02 khuyến khích; 01 giải ba + Giao lưu VSCĐ cấp trường đạt 115 em Giao lưu VSCĐ cấp thị xã đạt giải A, giải B, giải C II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có tổ chun mơn với 27 GV Cụ thể: TT Tổ chuyên môn Sô lượng GV (người) 18 Sô lượng GV đạt chuẩn Cử nhân Thạc sĩ CĐ,TH Khối Khối Khối Hạng Hạng Hạng 4 Khối 0 0 Khối 4 16 11 14 33,3 14,8 Tổng cộng Phần trăm tổng số 59,3 40,7 51,9 GV Có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên: Có 01 GV Nhận xét số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Số lượng GV tạm đủ, chất lượng đội ngũ GV tốt Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: Tiếp tục học bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn và tay nghề II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nha trường - Số lượng: 02, có TS, ThS, 01 cử nhân; có 02 cán qua đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục (chiếm 100% tổng số CB quản lý) - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Tiếp tục học bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (học tiếp lớp Đại học quản lí trường Đại học Khánh Hoà tổ chức) II.3 Đội ngũ nhân viên nha trường - Số lượng: 01 kế toán; 01 văn thư; 01 thư viện thiết bị; 02 tạp vụ; 03 bảo vệ - Chất lượng: chưa đáp ứng u cầu cơng việc thiếu 01 y tế học đường Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Cần tuyển 01 y tế để tư vấn y tế học đường cho HS III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nha trường: khuôn viên trường (diện tích), u cầu mơi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục: khuôn viên trường là 6455 m2, môi trường thoáng, xanh, sạch, đẹp đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lên lớp III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 20 phòng 19 + Diện tích : 48m2/ phòng, thống mát + Bàn ghế: đủ số lượng cho HS lớp, chiều cao phù hợp với lứa tuổi HS, thuận lợi cho việc di chuyển + Máy chiếu/ Tivi màn hình lớn: trường có 02 đèn chiếu, 03 ti vi màn hình lớn bố trí khoa học phục vụ cho việc dạy và học GV và HS + Hệ thống đèn, quạt đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: 2800m2 - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Có đủ phòng làm việc cho CBQL, NV hành và tổ chun mơn - Phòng đa chức năng: chưa có Nhận xét, đề xuất: Cần xây thêm 01 nhà đa cho HS hoạt động, đổ bê tông hết khuôn viên sân trường nhằm đảm bảo III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy va học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 02 + Diện tích: 96m2 + Số cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: sách pháp luật, SGK, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách thiếu nhi + Số lượng tài liệu: 5500 - Phòng y tế trường học: phòng:24m2 - khu vệ sinh: 01 khu dùng cho GV;02khu dùng cho HS nam/nư - nhà để xe:2 dãy dãy dành cho GV; 01 dãy dành cho HS hệ thống nước sạch: tia cực tím III.4 Thiết bị dạy học va hiệu sử dụng thiết bị dạy học nha trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo: Đủ cung cấp cho GV và HS việc dạy và học - Hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: Có tạm đủ đồ dùng dạy học cho GV và Hs, chưa có phòng thí nghiệm Nhận xét, đề xuất: đáp ứng yêu cầu dạy và học, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: tốt - Đảm bảo nguồn nước sạch, có hệ thống bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản tốt - Vấn đề thu gom, phân loại và xử lý rác thải: tốt Nhận xét, đề xuất: cần xây dựng thêm nhà ăn cho HS rộng, thoáng mát 20 IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Cơng tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn x Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chun mơn: x Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu là nội dung chương trình khóa x Có buổi sinh hoạt chun đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chun mơn x Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên x Sinh hoạt chun mơn theo mơ hình nghiên cứu bài học x Hình thức họp trao đổi trực tiếp Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh x - Coi trọng, đạt hiệu cao  Chưa coi trọng Sinh hoạt, thảo luận đổi mới giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…) x Sinh hoạt thường xuyên  Chưa coi trọng mức IV.2 Công tác hoạt động ngoai lên lớp nha trường - Kế hoạch giáo dục năm học x Được xây dựng cụ thể và công khai  Được xây dựng khơng cơng khai  Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định: x Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục x Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn 21  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn - Phương pháp, hình thức giáo dục  Mang tính đơn môn x  Đa dạng, đề cao chủ thể HS Chủ yếu dạy nội khố x Có nhiều hoạt động ngoại khoá thiết thực - Tổ chức thực x x Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục Được phân công cụ thể x Có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: Cần có tham gia, quan tâm tổ chức xã hội địa phương nhiều IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Trường đạt PCGD Tiểu học mức độ IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị niên - Cán phụ trách -  Có cán chuyên trách x Giáo viên chủ nhiệm  Đoàn niên  Giáo viên môn Mức độ tổ chức x Thỉnh thoảng  Thường xun -  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn, x Phương pháp phù hợp, hiệu  Phương pháp và hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu Ghi chú: Hiệu hoạt động thể việc tạo mơi trường lành mạnh, khơng có tượng bạo lực học đường, IV.5 An ninh va chăm sóc sức khoẻ học đường x Mơi trường nhà trường và địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội  Mơi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường x Có phòng y tế và cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế và cán y tế chuyên trách IV.6 Hiệu đao tạo nha trường: Kết thực chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất Trong năm qua, nhà trường đạo thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo, qui định chuyên môn Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Để hoạt động giáo dục đạt kết tốt, nhà trường trọng đến công tác đổi và nâng cao chất lượng giáo dục, có giáo dục kĩ 22 sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất cho HS quy định Với quan tâm giúp đỡ và lãnh đạo sâu sát kịp thời cấp lãnh đạo, ngành, tập thể giáo viên nhà trường ln nhiệt tình và nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục độ tuổi và triển khai thực có hiệu Hoạt động giáo dục đơn vị năm học qua đạt kết cao IV.7 Thực cơng khai hố tai chính, đảm bảo chất lượng nha trường Thực công khai tài theo quý, đảm bảo chất lượng nhà trường V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Nhà trường, gia đình và xã hội là ba môi trường giáo dục gắn kết với cách chặt chẽ nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục nhà trường Do đó, công tác tham mưu trường với địa phương nhằm tuyên truyền việc thực mục tiêu giáo dục, xây dựng sở vật chất, chống lưu ban bỏ học … là việc làm thường xuyên nhà trường; giữ mối quan hệ tốt với Ban đại diện CMHS nhằm thực biện pháp giáo dục học sinh có hiệu - Trường có Ban đại diện CMHS lớp và Ban đại diện CMHS trường Hàng năm, Ban đại diện CMHS có báo cáo tổng kết và kế hoạch hoạt động triển khai đến Ban đại diện CMHS lớp ; Ban đại diện CMHS thành lập từ đầu năm học, hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, có phối hợp nhịp nhàng với nhà trường thực nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện CMHS ; kế hoạch hoạt động Ban đại diện CMHS trường ; - Trong q trình hoạt động, nhà trường ln tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện CMHS làm việc hiệu ; - Trong năm học nhà trường chức họp định kỳ và đột xuất nhà trường với CMHS, với Ban đại diện CMHS để trao đổi việc học tập, giáo dục hạnh kiểm học sinh, bàn vấn đề xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, giải kiến nghị CMHS; góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện CMHS ] Tuy nhiên số Ban đại diện CMHS lớp có trường hợp bầu vào chưa thực tích cực tham gia vào hoạt động hội Nhận xét, đề xuất: Ban đại diện CMHS lớp có trường hợp bầu vào chưa thực tích cực tham gia, xem cơng tác giáo dục và rèn luyện HS là nhiệm vụ nhà trường và giáo viên KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động giáo dục tiểu học là trình tổ chức hoạt động phức tạp Nó bao gồm tác động nhiều nhân tố khách quan và chủ quan Sự hình thành nhân cách học sinh không thể tách rời tham gia hoạt động ngoại khoá, hoạt động xã hội Tuy bật lên tất là hai hoạt động nhà trường: Hoạt 23 động dạy thầy và hoạt động học trò Nó là sở hoạt động giáo dục khác nhà trường Người quản lí nhà trường phải chuyên tâm, say sưa cơng việc quản lí hoạt động này để đạt tới hiệu cao Muốn đòi hỏi người quản lí phải khơng ngừng học hỏi và rèn luyện Biện pháp quản lí hoạt động dạy và học trường là công việc quan trọng, phải soi sáng lí luận khoa học giáo dục, phải Ban giám hiệu vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo thực tế trường đạt kết tốt Chất lượng dạy và học là thước đo giá trị nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng Việc đạo hoạt động dạy học trường tiểu học có ý nghĩa vơ quan trọng định chất lượng nghiệp đào tạo hệ trẻ Đây là việc làm khó đòi hỏi người quản lí phẩm chất và lực đặc biệt; Biết đề kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, biện pháp sát với thực tế nhà trường Thường xuyên đạo tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng và bồi dưỡng khối trưởng và giáo viên giỏi làm lực lượng nòng cốt chuyên môn, cần phát huy sức mạnh lực lượng này làm cánh tay đắc lực giúp Ban giám hiệu việc đạo quản lí hoạt động dạy học nhà trường Trong nhà trường tiểu học làm tốt cơng tác quản lí đạo hoạt động dạy học chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường nâng cao bền vững Kiến nghị 2.1 Đối với phòng giáo dục: Đầu tư thêm kinh phí hỗ trợ cho công tác tu sửa sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường hàng năm có trọng tâm, trọng điểm 2.2 Đối với cấp ủy, quyền xã: Ln quan tâm tới công tác tu sửa trường lớp Làm tốt công tác tuyên truyền để huy động HS lớp và PCGD độ tuổi Phát huy cao công tác khuyến học phường 2.3 Đối với nhà trường: Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đầu tư thêm tài liệu cho công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn cho GV; bồi dưỡng học sinh khiếu và phụ đạo HS chưa hoàn thành 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX Bùi Trọng Tuân – Nguyễn Kỳ (1984) Một số vấn đề quản lý giáo dục Nguyễn Ngọc Quang (1968) Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường quản lý giáo dục trung ương Hà Nội 25 Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trường Tiểu học Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch chiến lược trường Tiểu học Ninh Giang từ năm 2016 đến năm 2020 Báo cáo tổng kết năm học trường Tiểu học Ninh Giang năm học 20172018 26 ... năm học Ban giám hiệu với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên mơn tổ chức bồi dưỡng học sinh có khiếu Mỗi mơn có kế hoạch cụ thể tuần, tháng Chọn đồng chí giáo viên dạy giỏi có kinh nghiệm việc bồi. .. khuyến khích động viên giáo viên, là giáo viên trẻ đăng kí giáo viên dạy giỏi cấp và có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu vươn lên Liên tục năm qua trường tơi có giáo viên dạy giỏi tạo... đội ngũ CB quản lý giáo dục: Tiếp tục học bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ (học tiếp lớp Đại học quản lí trường Đại học Khánh Hoà tổ chức) II. 3 Đội ngũ nhân viên nha trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan