Hình thái và kích thước mũi ở một nhóm dân tộc tày 18 25 tuổi tại tỉnh lạng sơn trên ảnh chuẩn hoá

85 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2019, 21:14

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trên khuôn mặt, mũi trung tâm đơn vị thẩm mỹ nhô Một mũi coi cân đối đặt khn mặt cho sẵn [1] Hiện nay, nhu cầu hiểu biết số nhân trắc mũi người Việt nói chung người dân tộc thiểu số nói riêng cần thiết Đó số sinh học đại diện cho dân tộc, đóng góp cho ngành khoa học khác như: phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu học pháp y Để phân tích khác hình thái khn mặt nói chung, có phương pháp là: đo trực tiếp thể sống, phân tích gián tiếp qua ảnh, phân tích gián tiếp qua phim XQuang Mỗi phương pháp có ưu, nhược điểm định, phương pháp phân tích gián tiếp qua ảnh đánh giá nhanh gọn, thu thập số lượng mẫu lớn với thời gian ngắn, chi phí thấp [2], [3], [4] Cho đến nay, hầu hết nghiên cứu hình thái kích thước mũi tiến hành người da trắng tác giả Nguyen Turley (1998) [5], Farkas cộng (2005) [6]…, số nghiên cứu người da đen Porter (2001) [7], hay Husein [8]; số với đối tượng người Trung Quốc Aung SC (2000) [9] Thời gian qua, Việt Nam, số tác giả nghiên cứu hình thái kích thước mũi nhóm đối tượng người Kinh tác giả Hoàng Tử Hùng (1999) [10], tác giả Võ Trương Như Ngọc (2010) [11]; chưa có nhiều nghiên cứu thực nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số Theo thống kê, nước ta có 1,6 triệu người dân tộc Tày dân tộc có số dân đông thứ hai đứng sau người Kinh [12] Chính vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hình thái kích thước mũi nhóm dân tộc Tày 18-25 tuổi tỉnh Lạng Sơn ảnh chuẩn hoá” với hai mục tiêu sau : Nhận xét hình thái mũi nhóm dân tộc Tày 18-25 tuổi tỉnh Lạng Sơn ảnh chuẩn hóa năm 2017 Xác định số kích thước, tỷ lệ mũi khn mặt nhóm đối tượng Chương TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu mũi Mũi phần đầu hệ hơ hấp, có nhiệm vụ chủ yếu dẫn khí, làm sưởi ấm khơng khí trước vào phổi, đồng thời quan khứu giác Mũi gồm có phần: mũi ngồi, mũi hay ổ mũi, xoang cạnh mũi [13] Mũi Mũi lồi lên mặt, có dạng hình tháp ba mặt mà mặt nhỏ hai lỗ mũi trước, hai mặt bên nằm hai bên Phía gốc mũi, hai mắt, gờ dọc tiếp tục từ gốc mũi xuống sống mũi tận đỉnh mũi Sau sống mũi vách mũi, hai bên hai cánh mũi Giữa vách mũi cánh mũi hai lỗ mũi trước Giữa cánh mũi má rãnh mũi má Mũi cấu tạo khung xương sụn, da, bên lót niêm mạc [13] Hình 1.1 Khung xương sụn mũi [13] Xương mũi Các sụn mũi Mũi hay ổ mũi Gồm hai ổ mũi, nằm sọ cứng, hai ổ cách vách mũi, thơng với bên ngồi qua lỗ mũi trước thơng với hầu sau qua lỗ mũi sau Mỗi ổ mũi có bốn thành: trong, ngồi, Có nhiều xoang nằm xương lân cận, đổ vào ổ mũi [13] Tiền đình mũi: Là phần ổ mũi, phình ra, tương ứng với phần sụn cánh mũi lớn Phần lớn tiền đình mũi lót da có nhiều lơng tuyến nhầy để cản bụi [13] Lỗ mũi sau: Là nơi thông thương ổ mũi với tỵ hầu Gồm lỗ, cách vách mũi [13] Thành mũi trong: Thành mũi hay vách mũi có hai phần:  Phần sụn: trước, gồm trụ sụn cánh mũi lớn (tạo nên phần màng di động phía vách mũi) sụn vách mũi, sụn mía mũi  Phần xương: sau, mảnh thẳng đứng xương sàng xương mía tạo nên [13] Hình 1.2 Thành mũi [13] Xoang bướm Xương mía Lỗ mũi sau Mảnh thẳng đứng xương sàng Sụn vách mũi Khẩu cứng Trần ổ mũi: Trần ổ mũi phần xương: mũi, trán, sàng thân xương bướm tạo nên [13] Nền ổ mũi: Nền ổ mũi cứng, ngăn cách ổ mũi ổ miệng [13] 1.2 Các phân loại hình thái mũi Tại Việt Nam, Trần Thị Anh Tú năm 2003 nghiên cứu hình thái mũi 400 sinh viên người Việt Dựa vào phân loại dạng mũi Olivier dựa tiêu chuẩn hình dạng đường viền sống mũi, góc mũi mơi, Trần Thị Anh Tú bổ sung tiêu chuẩn xếp loại dựa hình dạng lỗ mũi ảnh thẳng, sử dụng cách gọi tên thông dụng người dân, xếp thành sáu dạng mũi (Hình 1.3): mũi thẳng (53,5%), mũi lõm (39,25%), mũi gãy (2%), mũi gồ (5,25%), mũi hếch (17%), mũi khoằm (1,5%) [14] A B C D E F A: Mũi thẳng; B: Mũi lõm; C: Mũi gãy; D: Mũi gồ; E: Mũi hếch; F: Mũi khoằm Hình 1.3 Các hình thái mũi [14] Tiêu chuẩn phân loại dựa theo số đo góc mũi mơi có ý nghĩa việc đánh gía thẩm mỹ mơ mềm vùng mũi mơi, yếu tố then chốt phản ánh hài hòa/ bất hài hòa mũi khn mặt nhìn nghiêng Mũi hếch Mũi khoằm Hình 1.4 Phân loại dạng mũi dựa vào góc mũi mơi [14] 1.2.1 Phân loại sống mũi dựa vào đường nối gốc chóp mũi Hình dạng sống mũi tiêu chuẩn nhiều tác giả sử dụng nghiên cứu hình thái mũi phân tích, chẩn đốn lập kế hoạch phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Theo nghiên cứu Farhad B.N người da trắng (2011), đường viền sống mũi lý tưởng nên song song lõm nhẹ xuống so với đường thẳng nối gốc mũi đỉnh mũi Ở nữ, sống mũi lý tưởng lõm nhẹ 1mm so với đường Trong nam giới, sống mũi lý tưởng trùng với đường [15] Đường viền sống mũi so với đường nối sống mũi thẳng, gồ, lõm Từ có loại mũi tương ứng: Mũi thẳng, Mũi gồ, Mũi lõm (Hình 1.5) Mũi lõm Mũi thẳng Mũi gồ Hình 1.5 Phân loại hình thái mũi dựa vào đường nối gốc chóp mũi [15] Qua nghiên cứu hình thái mũi giới, thấy tồn nhiều cách để phân loại dạng mũi Một số cách phân loại phổ biến nêu tóm tắt bảng 1.1 Bảng 1.1 Phân loại dạng mũi dựa theo Olivier Trần Thị Anh Tú [14] Dạng mũi Sống mũi so với đường Góc mũi nối gốc mũi – chóp mũi mơi (độ) Đặc điểm lỗ mũi nhìn thấy ảnh thẳng Mũi thẳng Trùng ± 1mm 80-110 Lộ 50% lỗ mũi Mũi lõm Lõm >1-5 mm 80-110 Lộ 50% lỗ mũi Mũi gãy Lõm > 5mm 80-110 Lộ 50% lỗ mũi Mũi gồ Gồ > 1mm 80-110 Lộ 50% lỗ mũi Mũi hếch Bất kì >110 Lộ 50% lỗ mũi Mũi khoằm Bất kì < 80 Khơng nhìn thấy lỗ mũi 1.2.2 Phân loại hình dạng mũi theo số mũi Chỉ số mũi Olivier có giá trị nhân trắc học, tiêu chuẩn đánh giá đặc trưng hình thái chủng tộc với giá trị khác biệt [15] Theo nghiên cứu Olivier, ông phân thành bảy dạng mũi [16]: Cực hẹp: < 40 Rất hẹp: 40 – 54,99 Hẹp: 55 – 69,99 Trung bình: 70 – 84,99 Rộng: 85 – 99,99 Rất rộng: 100 – 114,99 Cực rộng: >115 1.3 Một số kích thước, tỷ lệ mũi khn mặt Mũi khối lồi nằm vị trí trung tâm mặt nên ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ khn mặt Khi nhìn nghiêng, mũi điểm gốc mũi, lý tưởng ngang mức nếp gấp mi mắt kết thúc điểm chân trụ mũi Tương quan kích thước mũi kích thước khuôn mặt Theo tiêu chuẩn tân cổ điển, chiều dài mũi (N-Sn) chiếm khoảng 45% chiều cao tầng mặt đặc biệt (N-Gn) Chiều rộng cánh mũi (Al-Al) nên với khoảng cách hai mí mắt (En-En), với chiều rộng mắt (En-Ex), theo nguyên tắc 1/5, khuôn mặt chia thành năm phần nhau, phần tương đương chiều rộng mắt [17] Bảng 1.2 Một số quan điểm Tân cổ điển tỷ lệ mũi [17] TÊN CHUẨN Khoảng gian góc mắt = Chiều rộng mũi Khoảng gian góc mắt = Chiều rộng mắt Chiều rộng mũi = 2/3 Chiều rộng miệng Chuẩn tỷ lệ mũi mặt (Chiều rộng mũi = 1/4 khoảng gian điểm gò má) Chiều dài mũi = 0,43 Chiều cao tầng mặt đặc biệt Chiều dài mũi = Chiều dài tai Khoảng cách từ mũi đến góc mép ngồi miệng = góc mép ngồi miệng đến đồng tử KÍ HIỆU En- En= Al- Al En-En = Ex-En Al- Al =2/3 Ch- Ch Al- Al=1/4 Zy –Zy N- Sn = 0,43 N- Gn N-Sn = Sa – Sba Al-Ch = Ch-Pp Tương quan mũi với thành phần khác khuôn mặt Mối tương quan mũi với thành phần xung quanh bao gồm: trán, cằm, mơi; thể tương quan góc trán – mũi, góc mũi – cằm, góc mũi mơi Góc trán mũi tạo tiếp tuyến qua điểm N (nasion) Gl (glabella) với tiếp tuyến sống mũi qua điểm N Pn (pronasale) [15] Ở người da trắng, theo Powell Humphreys (1984) giá trị góc trán mũi lý tưởng từ 115 o – 130o [18] Dean M Torumi Daniel G Becker, chiều dài mũi ảnh hưởng góc trán mũi góc mũi mơi Một góc trán – mũi nơng và/ góc mũi mơi nhọn góp phần làm mũi dài Và góc trán – mũi sâu và/ góc mũi mơi q tù góp phần làm mũi ngắn lại [19] Góc mũi mơi tạo đường thẳng tiếp tuyến môi (Sn-Ls) với tiếp tuyến bờ mũi (Sn-Cm) qua điểm mũi subnasale (Sn), có vai trò quan trọng lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân biến dạng mặt Góc mũi mơi trung bình nam da trắng từ 100 o ± 12o, , nữ từ 105o ± 10o [15] sử dụng để đánh giá độ nghiêng mũi Theo Holdaway, góc mũi-mơi yếu tố phát hài hòa vùng mũi, dấu hiệu báo động điều trị giá trị tham khảo bị hạn chế [20] Tuy nhiên, điều quan trọng thân góc mũi mơi xác định (định hướng) phần lại khn mặt Theo Scheideman G B (1980), phân tích góc mũi mơi cần dựa phân tích hai góc thành phần tạo nên góc mũi mơi Góc A tạo đường tiếp tuyến gốc mũi với mặt phẳng ngang góc 26 , đó, góc B tạo đường tiếp tuyến mơi nghiêng trước tạo với mặt phẳng ngang góc 860 Giá trị hai góc thay đổi độc lập nhau, góc nên đánh giá riêng trình điều trị [21] Hình 1.6 Phân tích góc mũi mơi theo Sheidemann [21] 10 Góc mũi cằm tạo tiếp tuyến sống mũi qua điểm N Pn với đường thẳng nối đỉnh mũi Pn điểm trước Pg, góc nên có giá trị từ 120o – 132o [15] Giá trị góc giảm rõ rệt trưởng hợp khuôn mặt bất hài hòa Góc trán mũi Góc mũi mặt Góc mũi cằm Góc trán mũi Góc mũi mặt Góc mũi cằm Hình 1.7 Các góc mũi khn mặt PHỤ LỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 1.1 THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Tên đề tài: “ Đặc điểm hình thái kích thước mũi người dân tộc Tày Lạng Sơn độ tuổi từ 18-25” Nghiên cứu viên: Nguyễn Quý Thắng, chuyên ngành Răng Hàm Mặt THƠNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU I MỤC ĐÍCH VÀ TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu: - Nhận xét hình dạng mũi người dân tộc Tày Lạng Sơn độ tuổi từ 18 đến 25 phương pháp đo ảnh chuẩn hóa - Xác định số số tỷ lệ theo hình thái mũi nhóm đối tượng 2.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang 2.1 Đối tượng nghiên cứu: - Nam nữ niên khỏe mạnh, dân tộc Tày Lạng Sơn, độ tuổi 18-25 - Có bố mẹ, ông bà nội ngoại người dân tộc Tày - Hợp tác nghiên cứu 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Có dị dạng hàm mặt, có tiền sử chấn thương hay phẫu thuật vùng hàm mặt - Đã điều trị nắn chỉnh phẫu thuật tạo hình khác - Các đối tượng nhiều ảnh hưởng đến tầm cắn dọc - Có viêm nhiễm cấp tính mũi hàm mặt 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu: ………………………………………………… 2.3 Số người tham gia vào nghiên cứu: 3285 người 2.4 Việc tiến hành nghiên cứu: Sau đối tượng nghiên cứu tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu việc nghiên cứu tiến hành với nội dung sau: - Chụp ảnh chuẩn hóa khn mặt thẳng, nghiêng - Đo giá trị trung bình khoảng cách, tính tỷ lệ máy tính II CÁC LỢI ÍCH, NGUY CƠ VÀ BẤT LỢI Các lợi ích người tham gia nghiên cứu - Được tư vấn, giải đáp miễn phí bệnh miệng dịch vụ chăm sóc miệng Nguy người tham gia nghiên cứu:Khơng có Bất lợi người tham gia nghiên cứu: Khơng có III NGƯỜI LIÊN HỆ - Họ tên: - Nghề nghiệp: - Địa chỉ: Điện thoại: IV SỰ TỰ NGUYỆN THAM GIA - Người tham gia quyền tự định, không bị ép buộc tham gia - Người tham gia rút lui thời điểm mà không bị ảnh hưởng đến việc đảm bảo giữ bí mật thông tin điều tra - Khi đối tượng nghiên cứu tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu ký tên xác nhận vào “bản chấp thuận tham gia nghiên cứu”./ Nghiên cứu viên (Ký tên) PHỤ LỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN CHẤP THUẬNTHAM GIA NGHIÊN CỨU I NGHIÊN CỨU VIÊN Họ tên: Nguyễn Quý Thắng Nghề nghiệp: Học viên Địa chỉ: Lớp Cao học 25 - Viện đào tạo Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội 4.Tên đề tài: “Hình thái kích thước mũi nhóm dân tộc Tày 18 – 25 tuổi tỉnh Lạng Sơn ảnh chuẩn hóa” II NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU Họ tên: Giới: Nam Nữ Tuổi: Dân tộc: Địa chỉ: III Ý KIẾN CỦANGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người tham gia nghiên cứu (Ký tên) PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU S T T 10 11 12 13 14 15 16 Họ tên Giới Dân Tộc Năm sinh S T T 17 Họ tên Giới Dân Tộc Năm sinh 18 19 20 21 22 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN QUÝ THẮNG HÌNH THÁI VÀ KÍCH THƯỚC MŨI Ở MỘT NHĨM DÂN TỘC TÀY 18-25 TUỔI TẠI TỈNH LẠNG SƠN TRÊN ẢNH CHUẨN HÓA Chuyên ngành Mã số : Răng Hàm Mặt : 60720601 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Thị Thái Hà HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian học tập, nghiên cứu, phân tích số liệu đánh giá tổng hợp Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, em hoàn thành Luận văn Thạc sỹ y học Trong suốt trình này, em Thầy, Cô Viện hết lòng dìu dắt bảo Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Trịnh Thị Thái Hà, Cơ tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực Luận văn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Trương Mạnh Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước, đạo hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để chúng em thực đề tài Em xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Võ Trương Như Ngọc, kinh nghiệm, kiến thức mình, Thầy tận tình theo sát giúp đỡ em, đặc biệt chuyến thực địa để hoàn thành đề tài nghiên cứu Ngồi ra, em thật trân trọng tình cảm, nhiệt tình, giúp đỡ UBND tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, tạo điều kiện cho chúng em thực nghiên cứu Cuối cùng, từ tận đáy lòng, tơi xin gửi lời yêu thương tới gia đình bạn bè, người ủng hộ, sát cánh tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Nguyễn Quý Thắng LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Quý Thắng, học viên lớp Cao học khóa 25, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS TS Trịnh Thị Thái Hà Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người viết cam đoan Nguyễn Quý Thắng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 Giải phẫu mũi .3 1.2 Các phân loại hình thái mũi 1.2.1 Phân loại sống mũi dựa vào đường nối gốc chóp mũi 1.2.2 Phân loại hình dạng mũi theo số mũi 1.3 Một số kích thước, tỷ lệ mũi khn mặt .8 1.4 Một số nghiên cứu hình thái, kích thước, tỷ lệ mũi khn mặt 11 1.4.1 Những nghiên cứu hình thái, kích thước tỷ lệ mũi khuôn mặt giới .11 1.4.2 Những nghiên cứu hình thái, kích thước tỷ lệ mũi khuôn mặt Việt Nam 12 1.5 Phương pháp đo ảnh chuẩn hoá 13 1.5.1 Ưu điểm phương pháp đo ảnh chụp chuẩn hóa 14 1.5.2 Nhược điểm phương pháp đo ảnh chụp chuẩn hóa .14 1.5.3 Kỹ thuật chụp ảnh chuẩn hoá 16 1.5.4 Bố cục vị trí đặt máy ảnh 17 1.6 Giới thiệu người dân tộc Tày Lạng Sơn .17 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 2.2 Đối tượng nghiên cứu 19 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 19 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ .19 2.3 Phương pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.3.2 Cỡ mẫu 19 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu: Có chủ đích .20 2.3.4 Phương tiện nghiên cứu 21 2.4 Các bước tiến hành nghiên cứu 22 2.5 Các điểm mốc giải phẫu cần xác định, kích thước, góc, số cần đo phương pháp đo ảnh chuẩn hóa thẳng, nghiêng 23 2.5.1 Các điểm mốc giải phẫu ảnh chuẩn hoá: 23 2.5.2 Các kích thước, góc sử dụng để phân tích ảnh chuẩn hố 25 2.6 Biến số số nghiên cứu 27 2.6.1 Biến số số nghiên cứu theo mục tiêu 27 2.6.2 Biến số nghiên cứu theo mục tiêu 29 2.7 Sai số cách khống chế sai số 31 2.7.1 Sai số ngẫu nhiên làm nghiên cứu - Cách khắc phục .31 2.7.2 Sai số hệ thống làm nghiên cứu – Cách khắc phục 31 2.7.3 Vấn đề đạo đức nghiên cứu .32 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 33 3.2 Đặc điểm hình thái mũi toàn mẫu nghiên cứu 33 3.2.1 Hình dạng mũi theo số mũi 33 3.2.2 Số đo góc mũi .35 3.3 Một số kích thước, tỷ lệ mũi khuôn mặt đối tượng nghiên cứu 39 3.3.1 Kích thước mũi khn mặt đối tượng nghiên cứu 39 3.3.2 Tỷ lệ mũi khuôn mặt đối tượng nghiên cứu .42 Chương 4: BÀN LUẬN .46 4.1 Nhận xét hình thái mũi nhóm người dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn 18-25 tuổi 46 4.1.1 Hình dạng mũi theo phân loại dựa vào số mũi 46 4.2 Về số kích thước, tỷ lệ mũi khn mặt nhóm đối tượng trên55 4.2.1 So sánh kích thước, tỷ lệ mũi khuôn mặt người Tày với nghiên cứu khác 55 4.2.2 So sánh số tỷ lệ mũi khuôn mặt người Tày với tiêu chuẩn tân cổ điển 60 KẾT LUẬN 63 KHUYẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT P SD X XQ : : : : Giá trị p kiểm định phía Độ lệch chuẩn Trung bình X quang DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại dạng mũi dựa theo Olivier Trần Thị Anh Tú Bảng 1.2 Một số quan điểm Tân cổ điển tỷ lệ mũi .8 Bảng 2.1 Các điểm mốc giải phẫu ảnh thẳng chuẩn hóa 24 Bảng 2.2 Các điểm mốc giải phẫu ảnh nghiêng chuẩn hoá 24 Bảng 2.3 Một số kích thước ảnh chuẩn hóa 25 Bảng 2.4 Một số góc mũi đo ảnh chuẩn hóa 27 Bảng 2.5 Biến số nghiên cứu theo mục tiêu 29 Bảng 2.6 Biến số nghiên cứu theo mục tiêu 29 Bảng 3.1 Chỉ số mũi trung bình nhóm đối tượng nghiên cứu .34 Bảng 3.2 Hình dạng mũi theo số mũi đối tượng nghiên cứu 34 Bảng 3.3 Số đo góc mũi đối tượng nghiên cứu .35 Bảng 3.4 Số đo góc trán mũi theo dạng mũi 36 Bảng 3.5 Số đo góc mũi mơi theo dạng mũi 37 Bảng 3.6 Số đo góc mũi cằm theo dạng mũi 38 Bảng 3.7 Số đo góc mũi trung bình theo dạng mũi 38 Bảng 3.8 Các kích thước ngang mũi khuôn mặt ảnh thẳng chuẩn hóa .39 Bảng 3.9 Các kích thước dọc mũi khn mặt ảnh nghiêng chuẩn hóa 40 Bảng 3.10 Chiều dài mũi theo dạng mũi .41 Bảng 3.11 Chiều rộng mũi theo dạng mũi 42 Bảng 3.12 Các tỷ lệ mũi ảnh thẳng chuẩn hóa 43 Bảng 3.13 Các tỷ lệ mũi ảnh nghiêng chuẩn hóa 44 Bảng 3.14 Các tỷ lệ mũi theo dạng mũi ảnh thẳng chuẩn hóa 44 Bảng 3.15 Các tỷ lệ mũi theo dạng mũi ảnh nghiêng chuẩn hóa 45 Bảng 4.1 So sánh số mũi người Tày với người Kinh .46 Bảng 4.2 So sánh số mũi người Tày với chủng tộc khác 48 Bảng 4.3 So sánh góc mũi nam người Tày với người Kinh .50 Bảng 4.4 So sánh góc mũi nữ người Tày với người Kinh 50 Bảng 4.5 So sánh góc mũi nam giới người Tày 18 – 25 tuổi số đo góc mũi lý tưởng 51 Bảng 4.6 So sánh góc mũi nữ giới người Tày 18 – 25 tuổi số đo góc mũi lý tưởng 51 Bảng 4.7 So sánh góc trán mũi người Tày với chủng tộc/quốc gia khác 52 Bảng 4.8 So sánh góc mũi môi người Tày với chủng tộc/quốc gia khác 54 Bảng 4.9 So sánh kích thước mũi nam người Tày so với nam người Kinh 56 Bảng 4.10 So sánh kích thước mũi nữ người Tày so với nữ người Kinh .57 Bảng 4.11 So sánh tỷ lệ mũi nam người Tày so với người Kinh 58 Bảng 4.12 So sánh tỷ lệ mũi nữ người Tày so với người Kinh .59 Bảng 4.13 Một số tỷ lệ khuôn mặt người Tày so với Tân cổ điển 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố theo giới tính đối tượng nghiên cứu .33 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khung xương sụn mũi Hình 1.2 Thành mũi Hình 1.3 Các hình thái mũi Hình 1.4 Phân loại dạng mũi dựa vào góc mũi mơi Hình 1.5 Phân loại hình thái mũi dựa vào đường nối gốc chóp mũi Hình 1.6 Phân tích góc mũi mơi theo Sheidemann .10 Hình 1.7 Các góc mũi khn mặt 10 Hình 1.8 Ảnh chụp chuẩn hóa 13 Hình 1.9 Những sai lệch ảnh tư đầu khơng ổn định 16 Hình 1.10 Bố cục vị trí đặt máy ảnh 17 Hình 2.1 Máy ảnh, ống kính, hắt sáng, chân máy ảnh thước đo có thủy bình sử dụng nghiên cứu 21 Hình 2.2 Giao diện phần mềm VNCEPH sử dụng nghiên cứu .23 Hình 2.3 Các điểm mốc giải phẫu ảnh thẳng 25 Hình 2.4 Các điểm mốc giải phẫu ảnh nghiêng 25 Hình 2.5 Các kích thước mũi ảnh theo kích thước thẳng, nghiêng .26 Hình 2.6.1 Cơng thức tính số mũi Olivier 28 ... đề tài: Hình thái kích thước mũi nhóm dân tộc Tày 18- 25 tuổi tỉnh Lạng Sơn ảnh chuẩn hoá với hai mục tiêu sau : Nhận xét hình thái mũi nhóm dân tộc Tày 18- 25 tuổi tỉnh Lạng Sơn ảnh chuẩn hóa... 0,57o Thay vào công thức, có: n = = 3219 người Cỡ mẫu tối thiểu cần điều tra hình thái kích thước mũi ảnh chuẩn hóa cho nhóm trưởng thành người dân tộc Tày độ tuổi 18 – 25 Lạng Sơn 3219 người... trưởng hợp khn mặt bất hài hòa Góc trán mũi Góc mũi mặt Góc mũi cằm Góc trán mũi Góc mũi mặt Góc mũi cằm Hình 1.7 Các góc mũi khn mặt 11 1.4 Một số nghiên cứu hình thái, kích thước, tỷ lệ mũi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thái và kích thước mũi ở một nhóm dân tộc tày 18 25 tuổi tại tỉnh lạng sơn trên ảnh chuẩn hoá , Hình thái và kích thước mũi ở một nhóm dân tộc tày 18 25 tuổi tại tỉnh lạng sơn trên ảnh chuẩn hoá , Mũi là phần đầu của hệ hô hấp, có nhiệm vụ chủ yếu là dẫn khí, làm sạch và sưởi ấm không khí trước khi vào phổi, đồng thời là cơ quan khứu giác. Mũi gồm có 3 phần: mũi ngoài, mũi trong hay ổ mũi, các xoang cạnh mũi [13]., Chỉ số mũi trung bình của nhóm đối tượng nghiên cứu người Tày độ tuổi 18 – 25 tại tỉnh Lạng Sơn được xác định theo bảng 3.1., Ngoài ra cần mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu của người Tày sinh sống tại các tỉnh khác để có thể thấy sự khác biệt, sự ảnh hưởng về địa hình khí hậu lên hình dạng, kích thước và đặc điểm của mũi. Đồng thời, cần mở rộng thêm các nghiên cứu cho các khu vực , Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm