ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT gãy kín XƯƠNG BÁNH CHÈ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

92 288 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2019, 20:40

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRNG I HC Y H NI Tễ C KHễI ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT GãY KíN XƯƠNG BáNH CHè TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh : Chn thng chỉnh hình Mã số : CK 62720725 LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Ngô Văn Toàn HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè khắp nơi Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: - Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phòng sau đại học, Bộ mơn ngoại trường Đại học Y Hà Nội - Đảng ủy, Ban Giám đốc,các khoa phòng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin đặc biệt cảm ơn đến: PGS TS Ngơ Văn Tồn, người thầy tận tâm, tận lực, ân cần bảo,hướng dẫn giúp đỡ từ xây dựng đề cương hoàn thành luận văn Tôi xin vô cảm ơn GS, PGS, TS Hội đồng có ý kiến nhận xét q báu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Gang Thép, khoa Chấn thương Chỉnh hình nơi tơi cơng tác tạo diều kiện cho học Tôi xin chân thành cảm ơn động viên, khích lệ, giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp thân yêu Tôi xin cảm ơn người thân gia đình hai bên nội ngoại, đặc biệt người vợ yêu quý dành nhiều tình cảm, vật chất tinh thần giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới tất bệnh nhân gia đình họ tham gia vào cơng trình nghiên cứu tơi Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Tô Đức Khôi LỜI CAM ĐOAN Tôi Tô Đức Khơi, Chun khoa II khóa 30, chun ngành Chấn thương chỉnh hình, Trường Đại học Y Hà Nội, xin cam đoan Luận văn “Đánh giá kết phẫu thuật gãy kín xương bánh chè Bệnh Viện Việt Đức” cơng trình nghiên cứu thân tơi trực tiếp thực hướng dẫn thày PGS.TS Ngô Văn Tồn Cơng trình khơng trùng lặp chưa công bố với nghiên cứu khác từ trước đến Các số liệu thông tin sử dụng nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực, khách quan, xác nhận chấp nhận sở nghiên cứu Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Người viết cam đoan Tô Đức Khôi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AO : Hiệp hội kết hợp xương ( Association of Ostheosynthesis) BN : Bệnh nhân GP : Giải Phẫu KHX : Kết hợp xương OTA : Hiệp hội chấn thương quốc tế (Orthopaedic Trauma Association) PTV : Phẫu thuật viên TB : Trung bình TNGT : Tai nạn giao thông TNLĐ : Tai nạn lao động TNSH : Tai nạn sinh hoạt TNTT : Tai nạn thể thao XBC : Xương bánh chè XQ : X.quang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH ĐẶT VẤN ĐỀ Xương bánh chè xương vừng lớn thể, có vai trò quan trọng hoạt động khớp gối, làm tăng sức mạnh gân tứ đầu đùi duỗi gối giữ gối thăng lại [1],[2],[3] Gãy xương bánh chè gãy nội khớp (trừ gãy cực dưới), việc điều trị sớm, phương pháp đồng thời chế độ luyện tập sau mổ thích hợp mang lại kết phục hồi khớp gối tốt cho bệnh nhân Ngược lại điều trị không tốt ảnh hưởng xấu đến chức khớp gối làm giảm khả sinh hoạt lao động người bệnh [4],[5],[6],[7],[8] Gãy xương bánh chè chiếm khoảng 1% tổng số gãy xương Mức độ tổn thương đa dạng, gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động tai nạn sinh hoạt, thể thao, xảy lứa tuổi, nam gặp nhiều nữ [9],[10],[11],[12] Trước kia, chưa có phẫu thuật, gãy xương bánh chè chủ yếu điều trị bảo tồn Năm 1877, Cameron người thực phẫu thuật gãy xương bánh chè, tác giả dùng sợi dây bạc luồn qua lỗ khoan xương để kết hợp xương gãy [13],[14],[15] Từ có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố áp dụng làm cho điều trị gãy xương bánh chè ngày tốt Có thể điểm lại số cơng trình kỹ thuật thực áp dụng tác giả sau: Năm 1892, Berger người đặt vấn đề, Denegre Martin [14] người mơ tả kỹ thuật buộc vòng quanh bánh chè, kỹ thuật sử dụng kết hợp xương bánh chè, ngày áp dụng phổ biến Năm 1917, Payr năm 1936 Magnuson [14], dùng sợi thép luồn qua mảnh xương vỡ theo hai đường khoan song song với chiều dày xương bánh chè gãy để kết hợp xương Kỹ thuật cố định XBC vít xốp Depalma Muller [15],[16] mô tả năm 1954 Kỹ thuật néo ép 10 nhóm AO Weber Muller [17],[18] mô tả năm 1963, tác giả cho rằng: kỹ thuật kết hợp xương vững chắc, bệnh nhân tập luyện sớm sau mổ, kết phục hồi khớp gối tốt Ở Việt Nam, kinh tế đà phát triển, phương tiện giao thông ngày gia tăng, tai nạn giao thông tai nạn lao động ngày nhiều nên số bệnh nhân gãy xương bánh chè gia tăng Song song với y tế ngày phát triển, phẫu thuật gãy xương bánh chè thực hầu hết sở y tế từ tuyến Trung ương đến tuyến huyện, kết phẫu thuật ngày hồn thiện Có hai kỹ thuật thường áp dụng kỹ thuật buộc vòng thép kỹ thuật néo ép số tám Để tổng hợp, nhận xét, đánh giá kết điều trị hai kỹ thuật thực nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết phẫu thuật gãy kín xương bánh chè Bệnh viện Việt Đức” với 02 mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang gãy xương bánh chè Đánh giá kết phẫu thuật kết hợp xương bánh chè Bệnh viện Việt Đức 26 J Stuart Melvin and Madhav A Karunakar (2015), Patella Fractures and Extensor Mechanism Injuries Rockwood and Green’s fracture in Adults, Volume By: Rockwood C.A., Green D.P., 8th edn Wolters Kluwer Health, 2269 – 2302 27 Nguyễn Quang Quyền (1997), Bản dịch ALTAS giải phẫu người, trang 509 – 510 28 Lư Thới (1998) Góp phần nghiên cứu kết điều trị vỡ xương bánh chè bệnh viện Trung ương Huế, Luận văn Thạc sĩ khoa học Y dược, trường Đại học Y Huế 29 Văn Đức Minh Lý (2008) Phẫu thuật điều trị gãy xương bánh chè, Hội nghị thường niên hội CTCH Tp Hồ Chí Minh lần thứ XV 30 Brooke R (1937), The treatment of fractured patella bay excision A study of morphology and function Br J, Surg 24 743 – 747 31 Trương Quý Trường (2001) Đánh giá kết điều trị vỡ xương bánh chè bệnh viện Việt – Đức từ tháng 06/2000- 05/2001 Luận văn Thạc sỹ y học, chuyên nghành Phẫu thuật đại cương, Trường Đại học y Hà Nội 32 Nguyễn Công Khanh (1978) Kết hợp xương bánh chè kỹ thuật néo ép mặt trước có dùng đinh Kirschner, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội 33 Nguyễn Hữu Ngọc (1993), Điều trị vỡ xương bánh chè phương pháp néo ép số phương pháp khác để hỗ trợ, kết hợp thay néo ép số 8, Ngoại khoa, tập 23, số 2/1993, 15 – 21 34 Trần Trung Dũng (2014) Nhận xét kết phẫu thuật gãy xương bánh chè bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tạp chí y học thực hành số 4(914)/2014 35 Trương Văn Thanh (2017) Đánh giá kêt điều trị gãy kín xương bánh chè phẫu thuật kết xương néo ép số tám Bệnh viện Quân Y 103 Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân Y 36 Canale T.S (1998), Patella, Cambell’s Operative Orthopacdies, Vol 3,9th Edition, Mosby – Year Book, Inc, 2111 – 2119 37 Delepine G, Gloutller D (1989), Reconstruction du I: appa etnsur apres resetion de I’extrémité superieru du tibia pour tumeur primtive A propos de 18 cas Rev, Chirg Orthop.75.No_ 1, suppl 146 38 Nguyễn Văn Hanh (2001) Kỹ thuật X.Quang Nhà xuất Y học – Hà Nội 2001, tr 64 - 66 39 Boehler L (1994), Technique du traitement des fracture, Volumes Pari 40 BrayJ.J (2000), Patella fractures, Chapman’s orthopaedic surgery, vol.1, 725_725 41 Weber M.J, Janeck C.J, Meleod O, et al (1980), Efficacy of various forms of fixation of transverse fracture of the Patella, I bone joint Surg [Am], 62 – A, 215 – 220 42 Yip DK (2002), Internal Wxation of a patella fracture using absorbable suture J Orthop Trauma 16(7):529 43 Trilat A et Dejour H (1989), La Dysplasie de la Trochlee de la rotul, Rev chirg orthop 1989.75 No-3, 142 44 Nguyễn Văn Lợi (2008), Đánh giá kết phẫu thuật vỡ xương bánh chè Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2006 đến 12/2007”Luận văn CKII, chuyên ngành ngoại, Trường Đại học y Hà Nội 45 Berg E.E (1997) Open reduction internal fixation of displaced transversePatlella fracture with Figure – eight through parallel cannulatedcompression screws J Orthop Trauma, 11(8), page 573-576 46 Saltzman L.B, Goulet A.J., Mc Clellan T.R, et al (1990) Results of Treatment of Displaced Patellar Fractures by Partial Platellectomy J Bone joint Surg [Am], 72- A, 1279-1285 47 Wu C.C, Tai C.L, Chen W.J (2001), Patella tension band wiring: A Revised technique, Arch orthop tranma surg, 121 (1 – 2), 12 – 16 48 Lavack B, Flannfan J.P, Hobbs S (1985), Results of sugical treatment of Patellar fractures, J bone joint surg, 67 – B, 416 – 419 49 Muller M E, Allgower M, Schneider R, Willeneger H (1991), Fratures of the Patella, Manual of internal fisation, 564 – 567 50 Schaweker (1977) The practice of osteosynthesis Stuttgat, Georg thienne Verlag 51 Saltzman L.B, Goulet A.J., Mc Clellan T.R, et al (1990) Results of Treatment of Displaced Patellar Fractures by Partial Platellectomy J Bonejoint Surg [Am], 72- A, 1279-1285 52 Mital V.A (1995) A case for partial patellectomy J Postgrad Med, 41 (2), 31-33 53 Trần Đức Mậu (1994), Kỹ thuật kết xương bánh chè phương pháp buộc vòng néo ép xương để điều trị vỡ xương bánh chè nhiều mảnh, Ngoại khoa, tập 24, số 5/1994, – 11 54 Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Đức Phúc CS (1999) Néo ép buộc thép gãy xương bánh chè, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật BV- tập I Nhà xuất y học – Hà Nội 1999, 479-480 55 Nguyễn Xuân Nghiêm (2002), Vận động trị liệu, Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, nhà xuất Y học, 277 – 287 56 Fourati M.K, Essaddam H, Sine H.B (1987), Resultát lointains du traitements des fractuers de a rotule, Revue de chirurgie Orthopédique, 73, 361 – 364 57 Kastelec M, Veselko M (2004), Inferior patellar pole avulsion fractures: osteosynthesis compared with pole resection J Bone Joint Surg Am 86: 696–701 58 Curtis M.I (1990), Internal Fixation for fracture of the Patella: A comparison of two methods, J bone joint surg, 72 – B, 280 – 282 59 Dietz SO, Hessmann MH, Gercek E, Rommens, PM (2009), Patella fracture, Oper Orthop Traumatol 2009 Jun;21(2):206-22 60 Burvant JG, Thomas KA, Alexander R, Harris MB (1994), Evaluation of methods of intenal fixation of transverse patella fractures: a biomechanica study J Orthop trauma 1994, 8(2): 147-53 61 Florian Gebhard, Phil Kregor, Chris Oliver (2008), Reduction & Fixation, https://www2.aofoundation.org, Accessed 20 august 2018 62 Sun Xiao-liang, Yang GJ, Zhang L, Wang WL, Xie BJ (2015), Treatment of patellar fractues with cable throughthe bone and Kirschner with a hole in the tail Zhongguo Gu Shang 2015 Jul; 28(7):603-605 63 Lahbabi S(1974), Urgencess chez les polytraumatises, Librairie maloine S.A edit Paris, 94 – 109 64 Melvin JS, Mehta A (2011), Patella fracturein in adults, J Am Acad Orthop Surg 2011; 19:198 - 207 65 Sayum Filho J, Lenza M, Teixeira de Carvalho R, et al (2015) Interventions for treating fractures of the patella in adults Cochrane Database Syst Rev 27-2 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU 1.Số hồ sơ Họ tên: Tuổi: Giới: (1 Nam, nữ) Nghề nghiệp: (1 Lao động chân tay; Lao động trí óc; Khác) Địa chỉ: Ngày vào viện: Ngày viện: Ngày mổ: 10 Chi tổn thương: (1 Trái, Phải) 11 Nguyên nhân chấn thương: (1 TNGT; TNLĐ; TNSH; 4.TT) 12 Tổn thương giải phẫu bệnh: (1 Gãy ngang; Gãy nhiều mảnh; Gãy dọc; Gãy cực dưới) 13 Thời gian từ lúc bị chấn thương đến lúc phẫu thuật: (1 1-12h; 12-24h; 14 Kỹ thuật mổ: 24-48h; 48-72h; >72h) (1 Buộc vòng thép; Néo ép số tám) 15 Cố định bột tăng cường sau mổ: ( Có; Khơng) 16 Phương pháp tập luyện sau mổ: (1.Vật lý trị liệu; Tự tập) 17 Thời gian sau mổ đến khám lại: ( 6-12 tháng.2 12-18 tháng.3 18-24 tháng.4 Trên 24 tháng) 18 Đánh giá theo chủ quan bệnh nhân: - Triệu chứng đau: (1 Không; Thỉnh thoảng đau; Đau lao động) - Lên xuống cầu thang: (1 Được; Không) - Hoạt động thể thao: (1 Được; Khơng) - Hài lòng: (1 Có; Không) 19 Đánh giá tiêu chẩn khách quan: - Thời gian đứng trụ chân chân gãy xương bánh chè: (1 > 30 giây; 20 giây; 10 giây; Khơng đứng được) - Ngồi xổm Gót bên xương bánh chè gãy chạm mơng Góc tạo đùi cẳng chân bên gãy XBC 60o Góc tạo đùi cẳng chân bên gãy XBC 100o Không ngồi xổm - Đo chu vi vùng đùi hai bên cánh khe khớp 15cm: (1 Không giảm < 1cm; Giảm 2cm; Giảm 3cm; Giảm 4cm) - Biên độ gấp gối: (1 140o; 2.110o - 130o; 90o -110o; 3mm) 21 Biến chứng: - Cứng gối: (1 Có; Khơng) - Viêm khớp thối hóa: (1 Có; Khơng) - Hoại tử xương: (1 Có; Khơng) - Chậm liên xương: (1 Liền; Chậm liền) - Không liên xương: (1 Liền; Không liền) - Gãy lại – nhiễm trùng muộn: (1 Có; Khơng) - Biến chứng vật liệu kết xương: (1 Có; Không) PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY KÍN XƯƠNG BÁNH CHÈ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC A Hành Họ tên………………………………Tuổi…… Giới…… (nam: nữ: 2) Nghề nghiệp……………… Địa chỉ: Thôn (phố)……….… Xã (phường)…………………………… Quận (huyện)………………… Tỉnh (thành phố)……………………… Sốđiện thoại:……………… …………………….……………………… Ngày vào viện …………………… ……………….…………………… Ngày phẫu thuật: ……………………………….……………… ……… Ngày viện: ………………………………………… ………………… Mã hồ sơ lưu chữ………………………………………………………… B Chuyên môn 1.Bệnh sử: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xquang: Kỹ thuật mổ: ………………………………………………………………………………… Biên phẫu thuật ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………… Sau mổ: a Bó bột sau mổ b Khơng bó bột c Vật lý trị liệu d Tự tập luyện Khám lại: - Ngày……… tháng…… năm……… (sau mổ ………… tháng) - Kết lâm sàng: - Kết Xquang: Kết điều trị: Biến chứng: BỆNH ÁN MINH HỌA Họ tên: Nguyễn Thị M Giới tính: Nữ Tuổi: 62 Mã số bệnh án: 5099/S820 Ngày vào viện: 11/02/2017 Ngày viện: 13/02/2017 Ngày mổ: 11/02/2017 Bệnh sử: Hồi 14h ngày 11/02/2017, bệnh nhân trượt chân ngã chống gối xuống cứng, sau tai nạn tỉnh, đau sưng gối trái Vào Bệnh viện Việt Đức khám: Tỉnh, huyết động ổn định, gối trái sưng nề, bầm tím, khơng có vết thương Xquang: Gãy ngang xương bánh chè mảnh Chẩn đoán: Gãy kín xương bánh chè trái Kỹ thuật mổ: Néo ép số tám Cách thức phẫu thuật: Garo 1/3 đùi trái Rạch da đường dọc mặt trước bánh chè dài 10cm, tách cân bộc lộ xương bánh chè thấy xương bánh chè gãy ngang thành mảnh, nhiều máu tụ, tiến hành lấy máu tụ, làm diện gãy, bơm rửa khớp gối nước muối 9‰ Tiến hành đặt xương gãy vị trí giải phẫu, xuyên kim Kirschner song song theo hướng dọc xương bánh chè, cách 3cm Lấy thép khâu qua chân đinh bắt chéo thành hình số mặt trước xương bánh chè Bẻ cong đầu kim phía trên, cắt ngắn kim Khâu phục hồi cánh bên bánh chè Đặt dẫn lưu ngồi khớp, đóng da lớp Điều trị sau mổ: Kháng sinh, giảm đau, truyền dịch Thay băng, rút dẫn lưu sau mổ 48 Sau mổ: hướng dẫn tập luyện giường Sau ngày nằm viện bệnh nhân nhà tự tập theo hướng dẫn bác sỹ Sau mổ tuần bệnh nhân đến khám lại theo hẹn Sau mổ tháng bệnh nhân lại sinh hoạt hồn tồn bình thường Khám lại ngày: 24/7/2018 (sau mổ 17 tháng) - Không đau - Đứng trụ chân chi gãy > 30 giây, lên xuống cầu thang bình thường, chu vi đùi so với bên lành nhau, biên độ gấp duỗi gối 140°/0°, ngồi xổm gót chân chạm mơng - Xquang: xương liền tốt, khơng chênh mặt khớp - Kết điều trị: tốt Ảnh 1: Xquang trước mổ Ảnh 2: Xquang sau mổ Ảnh Xquang khám lại Ảnh sau khám lại sau mổ 17 tháng Ảnh Động tác ngồi xổm Ảnh Biên độ gấp gối Ảnh Biên độ duỗi gối Ảnh Đứng trụ chi gãy xương bánh chè ... gãy kín xương bánh chè Bệnh viện Việt Đức với 02 mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang gãy xương bánh chè Đánh giá kết phẫu thuật kết hợp xương bánh chè Bệnh viện Việt Đức 11 Chương TỔNG... dạng gãy này, đường gãy dọc theo hướng xương bánh chè Đường gãy dọc nằm xương bánh chè dọc theo bờ xương bánh chè (hiếm gặp) Gãy dọc xương bánh chè chiếm khoảng 1217% tổng số trường hợp gãy xương. .. đường gãy nằm trung tâm ngoại vi xương bánh chè Đây loại gãy xương bánh chè hay gặp nhất, chiếm 50 - 80% tổng số trường hợp gãy xương bánh chè Khoảng 80% gãy ngang xương bánh chè có đường gãy qua
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT gãy kín XƯƠNG BÁNH CHÈ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT gãy kín XƯƠNG BÁNH CHÈ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức , Hình 1.5 . Sơ đồ mạch máu cung cấp cho xương bánh chè [27], Trong lịch sử điều trị gãy xương bánh chè, rất nhiều vật liệu đã được sử dụng trong phẫu thuật để làm phương tiện kết hợp xương như: chỉ catgut, gân kanguroo, sợi bạc, sợi nhôm, sợi đồng thau., ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Đánh giá phục hồi cơ năng khớp gối dựa theo tiêu chuẩn của Fourati 56., KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Thời gian khám lại, Trong 80 trường hợp khám lại thì có 4 trường hợp được mổ bằng kỹ thuật buộc vòng chỉ thép là có đứt chỉ thép. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân tập quá mạnh hoặc do chỉ thép đường kính quá nhỏ., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Ảnh 3 Xquang khi khám lại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm