Dạy học vận dụng hàm số bậc nhất, bậc hai vào các bài toán thực tế theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học

19 651 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 14:22

SỞ GIÁO DỤCSỞ VÀGIÁO ĐÀO DỤC TẠO THANH HOÁ * THANH HỐ VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG PHỊNG GD&ĐT (TRƯỜNG THPT )** (*Font Times New Roman, cỡ 15, CapsLock; ** Font Times New Roman, cỡ 16, CapsLock, đậm) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (Font Times New Roman, cỡ 15, CapsLock) DẠY HỌC VẬN DỤNG HÀM SỐ BẬC NHẤT, BẬC HAI VÀO CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TÊN ĐỀ TÀI (Font Times New Roman, cỡ 16-18, đậm) Thị Hường Người thựcCapsLock, hiện: Nguyễn Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực (mơn): Tốn Người thực hiện: Nguyễn Văn A Chức THANH vụ: GiáoHOÁ viênNĂM 2019 MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các biện pháp thực 2.3.1 Tổ chức hoạt động 2.3.2 Bài tập thực tế tham khảo 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trang 3 4 6-15 16 16 17 17 Đổi phương pháp dạy học thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, phải thực chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất người học Việc giảng dạy mơn tốn phải đổi theo xu hướng Trong chương trình tốn THPT, nội dung hàm số nội dung quan trọng, xuất xun suốt chương trình tốn lớp 10, lớp 11 lớp 12 Tuy nhiên bước vào lớp 10 học sinh phải làm quen với khái niệm hàm số bậc nhất, bậc hai, khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số Từ thực tế giảng dạy nhiều năm, tơi nhận thấy học sinh gặp khó khăn việc tiếp nhận vận dụng kiến thức hàm số bậc nhất, bậc hai, chí nhiều học sinh tỏ không hứng thú với nội dung cảm thấy lạ, trừu tượng, khó hiểu Với tinh thần đổi để nâng cao hiệu giảng dạy, với mong muốn giúp em học sinh lớp 10 nắm vững kiến thức hàm số bậc nhất, bậc hai vận dụng linh hoạt vào giải toán nên lựa chon đề tài: " Dạy học vận dụng hàm số bậc nhất, bậc hai vào toán thực tế theo định hướng hình thành phát triển lực người học" Hi vọng với đề tài nhỏ giúp bạn đồng nghiệp dạy học hiệu hơn, giúp em học sinh hứng thú học tập 1.2 Mục đích nghiên cứu Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng nghiên cứu học, giúp học sinh củng cố khái niệm, tính chất hàm số bậc nhất, bậc hai vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn Thúc đẩy hứng thú học tập cho học sinh, gợi động để học sinh học tập tích cực từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trường trung học phổ thông 1.3 Đối tượng nghiên cứu  Học sinh thực nội dung học sinh lớp 10  Đối tượng nghiên cứu: cách thức tổ chức hoạt động dạy học vận dụng hàm số bậc nhất, bậc hai 1.4 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài như: sách giáo khoa, tài liệu phương pháp dạy học toán, sách tham khảo chuyên đề hàm số  Phương pháp điều tra quan sát: Tìm hiểu việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực số trường phổ thông  Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tham gia dự giờ, rút kinh nghiệm tổ môn, tham dự buổi họp chuyên đề, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp  Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm lớp 10A, 10G trường THPT Hà Trung năm học 2018 -2019 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận Việc đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực thể qua bốn đặc trưng sau: Một là, dạy học thông qua tổ chức liên tiếp hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá điều chưa biết không thụ động tiếp thu tri thức đặt sẵn Giáo viên người tổ chức đạo học sinh tiến hành hoạt động học tập phát kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức biết vào tình học tập tình thực tiễn Hai là, trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại kiến thức có, suy luận để tìm tòi phát kiến thức Định hướng cho học sinh cách tư phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ quen… để dần hình thành phát triển tiềm sáng tạo Ba là, tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp giáo viên – học sinh học sinh – học sinh nhằm vận dụng hiểu biết kinh nghiệm cá nhân, tập thể giải nhiệm vụ học tập chung Bốn là, trọng đánh giá kết học tập theo mục tiêu học suốt tiến trình dạy học thơng qua hệ thống câu hỏi, tập (đánh giá lớp học) Chú trọng phát triển kỹ tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh với nhiều hình thức theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, tự xác định tiêu chí để phê phán, tìm ngun nhân nêu cách sửa chữa sai sót Đề tài nghiên cứu thực thực tế tiết dạy nội dung hàm số có sử dụng số phương pháp dạy học đổi theo định hướng phát triến lực phẩm chất học sinh Mỗi học bao gồm hoạt động học theo tiến trình sư phạm phương pháp dạy học tích cực sử dụng Mỗi hoạt động học sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức thực theo bước sau: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với khả học sinh, thể yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành thực nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú nhận thức học sinh; đảm bảo cho tất học sinh tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ Bước 2: Thực nhiệm vụ học tập Khuyến khích học sinh hợp tác với thực nhiệm vụ học tập; phát kịp thời khó khăn học sinh có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; khơng có học sinh bị "bỏ quên" Bước 3: Báo cáo kết thảo luận Hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nội dung học tập; xử lí tình sư phạm nảy sinh cách hợp lí Bước 4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ ý kiến thảo luận học sinh; xác hóa kiến thức mà học sinh học thông qua hoạt động 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Qua trình quan sát, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, thăm dò từ phía học sinh Tơi rút số vấn đề sau: • Về giáo viên: Phần lớn giáo viên dạy theo nội dung sách giáo khoa, chí sử dụng nguyên vẹn hoạt động SGK mà khơng có thêm hoạt động bổ trợ, dẫn dắt giúp học sinh tiếp cận kiến thức Thêm vào việc truyền đạt nội dung hàm số máy móc, xa rời thực tiễn, khơng sử dụng phương tiện dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin việc soạn giảng điện tử nhiều thời gian nên học đến nội dung hàm số học sinh cảm thấy không hứng thú dẫn đến hiệu dạy học khơng cao • Về phía học sinh: Đối với học sinh khá, giỏi nắm vững kiến thức bản, vận dụng vào giải tập Đối với học sinh trung bình trở xuống việc tiếp thu khó khăn, khơng hiểu định nghĩa hàm số, tính chất đồng biến, nghịch biến, không khảo sát vẽ đồ thị hàm số quan trọng học sinh khơng hiểu học nội dung hàm số có tác dụng 2.3 Các biện pháp thực 2.3.1 Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: - Học sinh tái kiến thức cũ - Học sinh ’’kiểm kê’’ lại kiến thức có, kiến thức chưa nhớ - Hệ thống lại đầy đủ, ngắn gọn kiến thức hàm số bậc nhất, bậc hai học tiết trước Nội dung, phương thức tổ chức: Mỗi bàn HS lập thành nhóm Chuyển giao nhiệm vụ: Với hàm số bậc y = ax + b (a≠0) em cho biết: + Tập xác định; + Chiều biến thiên + Bảng biến thiên +Dạng đồ thị GV cho HS suy nghĩ tìm câu trả lời Thực nhiệm vụ: HS ý theo dõi, thảo luận suy nghĩ trả lời… Báo cáo, thảo luận: HS nhóm báo cáo kết quả: y = ax + b a ≠ Hàm số bậc nhất: ( ) ¡ TXĐ : D = Chiều biến thiên : a>0 ¡ hàm số đồng biến a0 a
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học vận dụng hàm số bậc nhất, bậc hai vào các bài toán thực tế theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học , Dạy học vận dụng hàm số bậc nhất, bậc hai vào các bài toán thực tế theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học , Ứng dụng parabol trong chế tạo các loại mặt kính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn