Tái chính công chương 4 phân tích chi phí lợi ích

44 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 11:29

Chương Phân tích chi phí – lợi ích Tài cơng Dẫn nhập  Bài học trước dựa vào khái niệm lý thuyết chi phí biên lợi ích biên hàng hóa cơng  Sử dụng phủ phân tích lợi ích – chi phí để so sánh dự án hàng hóa cơng định liệu dự án có thực hay khơng Dẫn nhập  Về nguyên tắc, phân tích thực hành kế toán  Trong thực tế, phân tích chi phí – lợi ích thiên phân tích kinh tế gắn kết với lý thuyết thực nghiệm Dẫn nhập  Hãy xem xét dự án đường cao tốc  Chi phí bao gồm xây dựng dụng cụ, xin giấy phép, giải phóng mặt bằng, phá hoại quang cảnh, kẹt xe suốt trình xây dựng  Lợi ích bao gồm giảm thời gian lại, phí đậu xe, giảm chi phí bảo dưỡng, thời gian lại giảm tiếng ồn xe bt  Các nhà phân tích tính tốn lợi ích đường cao tốc khoảng $2.07 tỷ , chi phí $1.68 tỷ  Chênh lệch $390 triệu dự án chấp nhận ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN CƠNG: Ví dụ  Hãy xét dự án nâng cấp đường cao tốc  Câu hỏi đặt liệu phủ có nên chấp nhận dự án hay không?  Bảng cho thấy yếu tố cần xem xét Bảng Phân tích chi phí – lợi ích dự án đường cao tốc Số lượng Chi phí Giá Nhựa đường triệu bao Lao động triệu Bảo dưỡng $10 triệu /năm Chi phí năm đầu: Tổng chi phí : Lợi ích Thời gian 500,000 Giảm tai nạn mạng sống Lợi ích năm đầu: Tổng lợi ích: Lợi ích trừ chi phí: TC ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN  Mục tiêu thứ đo lường chi phí Cách tiếp cận kế tốn dòng tiền chi phí đơn giản cộng tất cá yếu tố đầu vào mà phủ chi trả  Nhưng khơng phản ảnh chi phí xã hội biên mà sử dụng phân tích chi phí hàng hóa cơng Đo lường chi phí  Chi phí xã hội biên nguồn lực chi phí hội – giá trị mà yếu tố đầu vào sử dụng tốt thứ nhì  Nó khơng phí tiền, xã hội xử lý yếu tố đầu vào theo khía cạnh khác  Vì dụ nhựa đường, sử dụng tốt bán bao nhựa đường cho người khác Giá trị sử dụng thay giá trị thị trường Đo lường chi phí  Nếu thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo, ứng dụng logic tương tự - giá trị lao động cho dự án đơn giản tiền lương thị trường  Nếu thị trường khơng hồn hảo, tức có thất nghiệp   Tiền lương làm việc $20 Thất nghiệp xảy  Giả sử nhàn rỗi $5 (xem phim, giải trí) Đo lường chi phí  Trong trường hợp này, hoạt động thay thất nghiệp/nhàn rỗi   Hoạt động thay có chi phí hội $5 , khơng phải $20 Điều làm giảm chi phí kinh tế dự án (nhưng chi phí kế tốn )  Những người lao động thất nghiệp nhận tiền thuê (Rents), khoản tiền toán cho người lao động vượt tiền toán cần thiết để thuê mướn họ  Bảng iminh chứng điều Định giá giá trị người  Keeler phát hiện: trung bình người nữ 20 tuổi có thu nhập $487.000 (theo giá) giá trị $3.1 triệu  Người đàn ơng có giá trị cao thu nhập kiếm cao  Những người già có giá trị thấp thời gian sống ngắn Định giá giá trị người  Cách tiếp cận giá trị ngẫu nhiên để xác định giá trị người  Khó khăn vấn câu hỏi liên quan đến vấn đề Làm xác định xác suất chết sống  Ví dụ, bạn trả cho vé máy bay xác suất 1/500,000 máy bay rơi so với 2/500,000?  Ước lượng giá trị ngẫu nhiên có phạm vi rộng, từ $825,000 - $22.3 triệu/1 mạng sống người Định giá giá trị người  Cách tiếp cận tiết lộ sở thích: cá nhân sẵn lòng tốn cho việc mua vật dụng để giảm chết  Ví dụ, giả sử người tiêu dùng mua túi khơng khí $350 với xác suất 1/10,000 Giá trị ngầm định người $3.5 triệu Định giá giá trị người  Một cách tiếp cận tiết lộ sở thích kiểm tra cơng việc rủi ro:  Giả cơng việc có mức rủi ro 2%, trả thêm $15,000 so với tiền lương  15,000 trả thêm gọi bù đắp chênh lệch  Giá trị ngầm định mạng sống người $3 triệu ($15,000/0.02) Định giá giá trị người  Trong kinh tế học có nhiều phương pháp tiếp cận tiết lộ sở thích Viscusi ước lượng giá trị mạng sống người khoảng $7 million  Tuy nhiên cách tiếp cận có nhiều tranh luận:  Phải có đầy đủ thơng tin xác suất chết  Giả sử người chuẩn bị tốt để đánh giá sử trao đổi  Khó khăn để kiểm sốt thuộc tính khác cơng việc  Khác biệt việc định giá gía trị người (e.g: góc độ khơng muốn rủi ro) Định giá giá trị người  Một cách tiếp cận khác tập trung vào phân tích chi tiêu phủ việc bảo vệ sống người  Một cơng trình nghiên cứu đánh giá 76 chương trình quy định hành phủ: chi phí cứu mạng sống từ $100,000 việc ngăn đứa trẻ từ bật lửa thuốc đến $100 tỷ từ quy định xử lý chất thải rắn  Bảng cho thấy kết Bảng Costs Per Life Saved of Various Regulations Regulation concerning … Cost per life saved ($ millions) Year Agency Childproof lighters 1993 CPSC Food labeling 1993 FDA 0.4 Reflective devices for heavy trucks 1999 NHTSA 0.9 Children’s sleepware flammability 1973 CPSC 2.2 Rear/up/should seatbelts in cars 1989 NHTSA 4.4 Asbestos 1972 OSHA 5.5 Value of statistical life $0.1 7.0 Benezene 1987 OSHA 22 Asbestos ban 1989 EPA 78 Cattle feed 1979 FDA 170 Solid waste disposal facilities 1991 EPA 100,000 Chiết khấu dòng lợi ích tương lai  Vấn đề gai góc phân tích lợi ích chi phí chi phí ngắn hạn lợi ích dài hạn  Ví dụ, khí hậu nóng lên toàn cầu  Điều dẫn đến vấn đề vì: Lựa chọn tỷ lệ chiết khấu có tính chất quan trọng lợi ích tương lai  Lợi ích trải dài qua hệ tương lai  GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU  Bảng thêm vào lợi ích dự án nâng cấp đường cao tốc Table Control-Benefit Analysis of Highway Construction Project Quantity Cost Benefit s Price or Value Asphalt million bags $100/bag Labor million hours ½ at $20/hr ½ at $5/hr Maintenance $10 million/year 7% disc rate Total $100.0 m $12.5 m $143.0 m First-year cost: $112.5 m Total cost over time: $255.5 m Driving time speed 500,000 hours $17/hr Lives saved lives $7 million/life First-year benefit: $8.5 m $35.0 m $43.5 m GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU  Bởi lợi ích lớn chi phí, khuyến nghị phủ nên đeo đuổi dự án  Tuy nhiên, phủ nên xem xét thêm yếu tố: chi phí ngân sách huy động vốn để tài trợ dự án  Các nhà kinh tế giả sử chi phí hiệu quả, tổn thất xã hội thấp để tài trợ chi tiêu Nếu chi phí hiệu huy động vốn q cao, dự án cơng khơng thể chấp nhận Chi phí ngân sách  Mặc dù, khuyến nghị phủ nên đeo đuổi dự án lợi ích lớn chi phí, thực tế phủ đương đầu khó khăn ngân sách giới hạn  Chính phủ nên đánh giá chi phí huy động vốn cho dự án  Điều liên quan đến chi phí hiệu chi phí tổn thất xã hội  Chi phí nên đưa vào tính tốn Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Có vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Có số tính trùng quan tâm tái phân phối Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Lỗi tính trùng bao gồm:  Tính lợi ích thứ cấp  Tính lao động chí phí hay lợi ích  Tính trùng lần Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Cũng có vấn tái phân phối:  Chi phí lợi ích dự án cơng khơng thiết cơng dồn lợi ích cá nhân giống ... Bảng Phân tích chi phí – lợi ích dự án Số lượng Chi phí Giá Nhựa đường triệu bao $100/bao Lao động triệu ½ - $20/g ½ - $5/g Bảo dưỡng $10 triệu/năm Chi phí năm đầu tiên: Tổng chi phí : Lợi ích. .. lượng Chi phí Giá Nhựa đường triệu bao Lao động triệu Bảo dưỡng $10 triệu /năm Chi phí năm đầu: Tổng chi phí : Lợi ích Thời gian 500,000 Giảm tai nạn mạng sống Lợi ích năm đầu: Tổng lợi ích: Lợi ích. .. thuyết chi phí biên lợi ích biên hàng hóa cơng  Sử dụng phủ phân tích lợi ích – chi phí để so sánh dự án hàng hóa cơng định liệu dự án có thực hay khơng Dẫn nhập  Về nguyên tắc, phân tích thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái chính công chương 4 phân tích chi phí lợi ích , Tái chính công chương 4 phân tích chi phí lợi ích , Chương 4 Phân tích chi phí – lợi ích, Đo lường chi phí hiện tại, Đo lường chi phí tương lai, Định giá thời gian tiết kiệm, Một số vấn đề về định giá ngẫu nhiên, Định giá giá trị con người, GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU

Từ khóa liên quan