NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SOI BUỒNG tử CUNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

84 79 3
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 15:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÒ QUỐC ANH NGHI£N CøU HìNH ảNH SOI BUồNG Tử CUNG NHữNG BệNH NHÂN VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngành: Sản Phụ khoa Mã số: 60720131 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quảng Bắc HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận vãn nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp quan cơng tác Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng cảm ơn: Ban Giám hiệu, phòng đào tạo Sau đại học, môn Phụ sản trường đại học Y Hà Nội Ban Giám đốc, khoa Điều trị theo yêu cầu bệnh viện Phụ sản Trung ương Ban Giám đốc, khoa Phụ sản bệnh viện đa khoa Thường Xuân nơi công tác Đã tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tới: Tiến sĩ Nguyễn Quảng Bắc, người thầy dìu dắt giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu, hồn thành luận văn Các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hội đồng khoa học thông qua đề cương bảo vệ luận văn đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tơi q trình nghiên cứu hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Cuối xin cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Lò Quốc Anh LỜI CAM ĐOAN Tơi Lò Quốc Anh, học viên Cao học khóa 25, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Sản Phụ Khoa, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn TS Nguyễn Quảng Bắc Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Lò Quốc Anh CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC : Buồng tử cung CTC : Cổ tử cung TC : Tử cung VS : Vô sinh VSI : Vô sinh nguyên phát VSII : Vơ sinh thứ phát VTC : Vòi tử cung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 Vô sinh .3 1.1.1 Đại cương 1.1.2 Điều kiện cần phải có để thụ thai 1.1.3 Nguyên nhân vô sinh 1.1.4 Các thăm dò cặp vợ chồng vơ sinh .5 1.1.5 Điều trị cho cặp vợ chồng vô sinh .6 1.2 Độ nhạy độ đặc hiệu .6 1.3 Các phương pháp thăm dò bệnh lý buồng tử cung 1.3.1 Siêu âm 1.3.2 Chụp tử cung vòi tử cung có bơm thuốc cản quang 1.3.3 Soi buồng tử cung .9 1.4 Bệnh lý buồng tử cung phương pháp chẩn đoán 12 1.4.1 U xơ tử cung 12 1.4.2 U xơ tử cung khối u lành tính phát triển từ tử cung .12 1.4.3 Polype niêm mạc tử cung 13 1.4.4 Quá sản niêm mạc tử cung 14 1.4.5 Viêm niêm mạc tử cung 14 1.4.6 Dính buồng tử cung 15 1.4.7 Vách ngăn tử cung 16 1.5 Một số nghiên cứu soi buồng tử cung .17 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 19 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 19 2.2 Phương pháp nghiên cứu .19 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.2.2 Cỡ mẫu nghiêncứu 19 2.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán .20 2.3.1 Tiêu chuẩn chẩn đốn mơ bệnh học 20 2.3.2 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh Buồng tử cung X quang .20 2.3.3 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh siêu âm 21 2.3.4 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh soi buồng tử cung 22 2.4 Kỹ thuật áp dụng 24 2.5 Các biến số .26 2.6 Xử lý số liệu 29 2.7 Đạo đức nghiên cứu .29 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân phẫu thuật soi buồng tử cung vô sinh .30 3.2 Nhận xét hình ảnh Xquang, siêu âm với soi Buồng tử cung 37 3.2.1 Nhận xét kết hình ảnh X quang so với soi buồng tử cung 37 3.2.2 Nhận xét kết siêu âm soi buồng tử cung 39 Chương 4: BÀN LUẬN .43 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng đối tượng nghiên cứu 43 4.1.1 Tình trạng vơ sinh 43 4.1.2 Địa bàn cư trú, tiền sử sản khoa 44 4.1.4 Triệu chứng cận lâm sàng 46 4.2 Nhận xét hình ảnh chụp XQ, siêu âm với soi BTC 57 4.2.1 Nhận xét kết chụp XQ với soi BTC 57 4.2.2 Nhận xét kết siêu âm với soi BTC 60 4.2.3 Nhận xét kết siêu âm soi BTC với kết mô bệnh học 61 KẾT LUẬN 64 KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo địa dư .30 Bảng 3.2 Triệu chứng lâm sàng 32 Bảng 3.3 Kết chụp X quang .33 Bảng 3.4 Kết siêu âm tử cung 33 Bảng 3.5 Kết soi buồng tử cung 34 Bảng 3.6 Kết mô bệnh học 34 Bảng 3.7 Dùng kháng sinh .36 Bảng 3.8 Kết chụp X quang bờ không với soi buồng tử cung .37 Bảng 3.9 Kết chụp X quang hình khuyết với soi buồng tử cung .38 Bảng 3.10 Kết chụp X quang dính buồng tử cung với soi buồng tử cung 38 Bảng 3.11 Kết chụp X quang bình thường với soi buồng tử cung 39 Bảng 3.12 Kết siêu âm polype NMTCvới soi buồng tử cung 39 Bảng 3.13 Kết siêu âm bình thường với soi Buồng tử cung 40 Bảng 3.14 Kết chẩn đoán polype buồng TC qua siêu âm đối chiếu với mô bệnh học 41 Bảng 3.15 Kết chẩn đoán polype buồng TC qua soi buồng TC đối chiếu với mô bệnh học 41 Bảng 3.16 Kết chẩn đoán u xơ TC qua soi buồng tử cung đối chiếu với mô bệnh học 42 Bảng 3.17 Kết chẩn đoán sản NMTC qua soi buồng tử cung đối chiếu với mô bệnh học 42 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tình trạng vơ sinh đối tượng nghiên cứu 30 Biểu đồ 3.2 Số lần sinh đủ tháng đối tượng nghiên cứu 31 Biểu đồ 3.3 Số lần nạo hút thai 31 Biểu đồ 3.4 Các thủ thuật can thiệp qua soi BTC .35 Biểu đồ 3.5 Tai biến soi buồng tử cung 36 Biểu đồ 3.6 Thời gian nằm viện 37 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh u xơ tử cung niêm mạc 12 Hình 1.2 Hình ảnh Polype nội mạc tử cung .13 Hình 2.1 Ống kính soi 24 Hình 2.2 Nguồn sáng 24 Hình 2.3 Các dụng cụ dùng điện cực để cắt cầm máu .25 Hình 2.4 Giàn máy soi BTC hãng Karl - Storz 25 ĐẶT VẤN ĐỀ Soi buồng tử cung (BTC) phương pháp sử dụng ống soi đưa qua cổ tử cung (CTC) vào BTC, làm tách thành tử cung để quan sát trực tiếp tồn BTC, nhằm mục đích chẩn đốn xử trí tổn thương BTC, có làm đầy BTC dịch khí q trình thực kỹ thuật Bằng cách nhìn trực tiếp qua soi BTC, quan sát niêm mạc tử cung, xác định tổn thương BTC dính, vách ngăn, polyp, u xơ, chẩn đốn sớm tổn thương ung thư tiền ung thư niêm mạc tử cung Hơn nữa, qua soi BTC xử trí nhiều tổn thương phẫu thuật Phương pháp phẫu thuật qua soi BTC bảo tồn tử cung, sẹo mổ thành bụng phương pháp phẫu thuật cổ điển qua đường bụng, thời gian nằm viện ngắn, hồi phục sau mổ nhanh Trước kia, nhà phụ khoa thường sử dụng phương pháp thăm dò mù BTC dùng dụng cụ đưa vào BTC để đánh giá BTC qua chụp BTC, Sau này, phương tiện kỹ nội soi nói chung soi BTC nói riêng phát triển soi BTC để thăm dò BTC phương pháp ưu tiên lựa chọn Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, nội soi vô sinh phát triển mạnh từ năm 2004 với số lượng người bệnh vô sinh đến phẫu thuật nội soi ngày đông Lúc đầu, soi BTC áp dụng khó khăn phương tiện kỹ thuật Cho đến soi BTC sử dụng rộng rãi, đặc biệt người bệnh vô sinh Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu hình ảnh soi buồng tử cung bệnh nhân vô sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017 - 2018” 61 Theo nghiên cứu Đỗ Thị Thu Hiền năm 2009 [34], Trong 227 trường hợp có kết siêu âm bình thường có 103 trường hợp có kết soi buồng tử cung bình thường, chiếm 45,4% Như vậy, siêu âm không phát nhiều trường hợp bệnh lý buồng tử cung mà có soi buồng tử cung phát Có đến 18,5% 8,1% trường hợp siêu âm bình thường soi buồng tử cung dính buồng TC vàpolype NMTC Vì vậy, bệnh nhân có yếu tố thuận lợi triệu chứng lâm sàng hướng đến polype NMTC dính buồng TC siêu âm kết bình thường, nên soi buồng TC để có chẩn đốn xác - Theo kết bảng 3.12: Trong trường hợp siêu âm chẩn đoán polype NMTC, tất soi buồng TC có bệnh lý buồng TC Tỷ lệ phù hợp siêu âm soi buồng TC chẩn đoán polype NMTC 100% Theo nghiên cứu Đỗ Thị Thu Hiền 2009 [34], Trong 43 trường hợp siêu âm chẩn đoán polype NMTC, tất soi buồng TC có bệnh lý buồng TC Tỷ lệ phù hợp siêu âm soi buồng TC chẩn đoán polype NMTC 83,7% Như vậy, kết siêu âm chẩn đoán polype buồng TC có giá trị để chẩn đốn polype NMTC 4.2.3 Nhận xét kết siêu âm soi BTC với kết mô bệnh học 4.2.3.1 So sánh siêu âm soi BTC chẩn đoán polype niêm mạc tử cung với mô bệnh học Kết bảng 3.14: Cho thấy độ nhạy siêu âm chẩn đoán polype buồng tử cung 18,7%; độ đặc hiệu 100%; giá trị chẩn đốn dương tính 100% giá trị chẩn đốn âm tính 55,5% Kết bảng 3.15 cho thấy độ nhạy soi buồng tử cung chẩn đoán polype buồng tử cung 100%; độ đặc hiệu 57,1%; giá trị chẩn đoán 62 dương tính 62,5% giá trị chẩn đốn âm tính 100% Theo Đặng Thị Minh Nguyệt, độ nhạy soi buồng tử cung chẩn đoán polype buồng tử cung 96%; độ đặc hiệu 93%; giá trị chẩn đốn dương tính 66% giá trị chẩn đốn âm tính 99% [35] Như vậy, kết tương đồng với nghiên cứu Đặng Thị Minh Nguyệt Soi buồng tử cung có độ nhạy giá trị chẩn đốn âm tính cao chẩn đoán polype buồng tử cung Điều nói lên soi buồng tử cung phát hầu hết trường hợp polype buồng tử cung soi buồng tử cung khơng thấy hình ảnh polype nội mạc tử cung n tâm với chẩn đốn khơng có polype nội mạc tử cung Soi buồng tử cung có độ nhạy giá trị chẩn đốn âm tính cao siêu âm Tuy nhiên, siêu âm có giá trị cao chẩn đoán trường hợp polype buồng tử cung lâm sàng Giá trị chẩn đốn dương tính soi buồng tử cung chẩn đốn polype buồng tử cung khơng cao Điều trường hợp dương tính sai chúng tơi chủ yếu có kết mơ bệnh học bình thường q sản 4.2.3.2 Nhận xét kết soi Buồng tử cung chẩn đoán u xơ niêm mạc với kết mô bệnh học Kết bảng 3.16 cho thấy, độ nhạy soi buồng tử cung chẩn đoán u xơ tử cung 50%; độ đặc hiệu 100%; giá trị chẩn đốn dương tính 100% giá trị chẩn đốn âm tính 96,7% Kết nghiên cứu tương tự kết nghiên cứu nghiên cứu Đỗ Thị Thu Hiền năm 2009 [34], Theo tác giả: độ nhạy soi buồng tử cung chẩn đoán u xơ tử cung 56%; độ đặc hiệu 98%; giá trị chẩn đốn dương tính 83% giá trị chẩn đốn âm tính 94% Soi Buồng Tử cung có độ nhạy khơng cao chẩn đoán u xơ tử 63 cung Soi buồng tử cung quan sát u xơ buồng TC, bỏ sót u xơ khơng lồi vào buồng TC u xơ cơ, u xơ phúc mạc Điều có nghĩa soi buồng tử cung bỏ sót trường hợp u xơ tử cung lâm sàng Tuy nhiên, soi buồng tử cung có độ đặc hiệu giá trị chẩn đốn âm tính cao chẩn đốn u xơ tử cung 4.2.3.3 Nhận xét kết soi Buồng tử cung chẩn đoán sản niêm mạc với kết mô bệnh học Kết bảng 3.17 cho thấy độ nhạy soi buồng tử cung việc chẩn đoán sản niêm mạc tử cung 66,7%; độ đặc hiệu 56,6%; giá trị chẩn đốn dương tính 23,5% giá trị chẩn đốn âm tính 81,8% Theo nghiên cứu tác giả Đỗ Thị Thu Hiền [34] cho thấy độ nhạy soi buồng tử cung việc chẩn đoán sản niêm mạc tử cung 71%; độ đặc hiệu 84%; giá trị chẩn đốn dương tính 68% giá trị chẩn đốn âm tính 85% Tác giả Đặng Thị Minh Nguyệt [35] nghiên cứu cho thấy: độ nhạy phương pháp soi buồng tử cung chẩn đoán sản niêm mạc tử cung 76%; độ đặc hiệu 98%; giá trị chẩn đốn dương tính 96% giá trị chẩn đốn âm tính 89% Như vậy, độ nhạy soi thấp việc chẩn đoán sản niêm mạc tử cung 64 65 KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng đối tượng nghiên cứu VSII soi BTC chiếm 51,1%, VSI soi BTC chiếm 48,9% Kích thước TC: bình thường chiếm tỷ lệ 100%, Mật độ TC: bình thường chiếm 99,6%, Di động TC: bình thường chiếm 100% Chụp X quang BTC - VTC: 13,7% dính BTC; 4,2% hình khuyết BTC; 0,4% tử cung hai sừng; 0,4% không đánh giá BTC Soi BTC: 48,3% dính BTC; 9,2% polype BTC; 6,5% sản NMTC; 1,1% vách ngăn BTC, 0,4% u xơ niêm mạc Nhận xét hình ảnh soi Buồng tử cung Chụp X quang có giá trị gợi ý hình ảnh bệnh lý, từ đó, qua soi buồng tử cung giúp chẩn đoán bệnh Chụp X quang có hình ảnh bờ khơng hình khuyết biến dạng TC gợi ý bệnh lý sản NMTC dính buồng TC Siêu âm phát trường hợp bệnh lý buồng tử cung mà có soi buồng tử cung phát Trong chẩn đốn polype BTC, soi BTC có độ nhạy (100%), độ đặc hiệu (57,1%) Trong chẩn đoán U xơ tử cung, soi BTC có độ nhạy (50%) ,độ đặc hiệu (100%) Trong chẩn đoán sản niêm mạc tử cung soi BTC có độ nhạy (66,7%), độ đặc hiệu (23,5%) 66 KIẾN NGHỊ Mở rộng phương pháp siêu âm bơm nước buồng tử cung để chẩn đoán bệnh lý buồng tử cung TÀI LIỆU THAM KHẢO Sản Phụ Khoa tập 2, Vô sinh 2000, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh 1027-1040 Nguyễn Khắc Liêu (2002), Vơ sinh: Chẩn đốn điều trị Nhà xuất y học Dương Thị Cương (2003) Chẩn đốn điều trị vơ sinh Nhà xuất y học Dương Thị Cương.Nguyễn Đức Hinh (1999) Vô sinh, Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành Nhà xuất y học 263-273 Govan A.D.T., D.C., Callander R., (1993) Vơ sinh, Phụ khoa hình minh họa Nhà xuất y học 369-390 Altman DG and Bland JM, (1994) Diagnostic tests 1: Sensitivity and specificity Phan Trường Duyệt (2005) “Siêu âm chẩn đoán thay đổi tử cung, nôi mạc tử cung”, Kỹ thuật siêu âm ứng dụng sản phụ khoa Nhà xuất y học 372-392 MIMS Việt Nam - Cẩm nang sử dụng thuốc số 2, Međimeia Asia 2002 20-1 Barbot J Parent B (1984) Hystéroscopie, EMC Gynécologies 72 A10 p 1-16 10 Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh (1996) Nôi soi phụ khoa, (Tài liêu lưu hành nôi bô) 11 Donnez J and Nisolle M, (2003) "Instrumentation for hysteroscopy", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy p 391 - 395 12 Lamorte A., D.C.A.H., (1993) "History of operative hysteroscopy", Endometrial ablation Churchill, Livingstone London p 1-5 13 Gimpelson, R.J., (1992) Office hysteroscopy Clinical obstetrics and gynecology, 35(2): p 270-281 14 Bộ môn Phụ Sản trường Đại học Y - Dược Thành phố Hổ Chí Minh, “U xơ tử cung”, Bài giảng Sản phụ khoa 1996, Nhà xuất Y học 27-34 15 Bộ môn Phụ Sản trường Đại học Y Hà Nội (2006) “U xơ tử cung”, Bài giảng Sản phụ khoa Nhà xuất Y học 150-155 16 Phan Trường Duyệt (2006) Kỹ thuật đại ứng dụng thăm dò sản phụ khoa Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nôi 17 Anastasiadis P.G., K.N.G., Skaphida P.G., Galazios G.C., Tsikouras P.N., Liberis V.A, (2000) “Endometrial polyps: prevalence, detection, and malignant potential in women with abnormal uterine bleeding”, Eur J Gynecol Oncol, 21 p 13 18 Hartwig, W.C., (2008) Fundamental anatomy Lippincott Williams & Wilkins 19 Eun Ju Lee, J.H.H., and Hee Sug Ryu (2004) “Polypoid Adenomyomas Sonohysterographic and Color Doppler Findings with Histopathologic Correlation”, J Ultrasound Med, 23: p 1421- 20 Nadubidri V.G., A.E., (2005) “Uterine polyps, fibromyoma and sarcoma”, Prep Manual for Undergraduates Gynaecology, Elsevier a division of reed Elsevier India Pvt Ltd., 324 p 235 - 21 Dương Thị Cương, "Thời kỳ tắt dục phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh sau mãn kinh", Chuyên đề mãn kinh, Viện bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh, tập I 1- 43 22 Downing B, (1992) Complications of operative hysteroscopy", Gynecological Endoscopy, (1) 1992: p 185-9 23 Vũ Nhật Thăng (1979) "Chẩn đoán tế bào học cổ tử cung - âm đạo phụ nữ huyết thời kỳ mãn kinh sau mãn kinh", Nghiên cứu khoa học điều trị, Viên Bảo vê Bà mẹ Trẻ sơ sinh p 60-1 24 Bộ mơn Chẩn đốn hình ảnh trường Đại học Y Hà Nội (2001) Chẩn đốn Xquang hình ảnh y học Nhà xuất y học 25 Barbot J (1996) "Atrophie de l'endomètre", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris 1996: p 163-165 26 M, B., (1996) "Les synéchies utérines", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris, 1996: p 169-188 27 Madelénat P et al (1996) "Synéchies utérines", Problèmes mécaniques de l'appareil génital p 362-378 28 Fedorkow, D., H Pattinson, and P Taylor (1991) Is diagnostic hysteroscopy adhesiogenic? International journal of fertility 36(1): p 21-22 29 Darnaud T et al (2004) "Etiologies et bilan biologique", Les troubles hémorragiques fonctionnels, Diffusion Vigot-Paris p 37-61 30 Rochet Y, V.S., (1986) "Les malformations utérines", EMC Gynécologies 123 A10, p 1- 16 31 Christian Deutschmann et al (1992) "Hysteroscopic findings in postmenopausal bleeding", Hysteroscopy principles and practice , JB Lippincotte, Philadelphia p 132-134 32 Đặng Thị Hồng Thiện (2009) Tình hình soi BTC bệnh nhân vô sinh bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2008 Đại Học Y Hà Nội 33 Lê Hoàng, Đặng Thị Hồng Thiện, Trần Thị Thu Hạnh (2006) Tổng kết nội soi chẩn đốn điều trị vơ sinh bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2004 - 2005", Hội nghị vô sinh hô trợ sinh sản p 95-93 34 Đỗ Thị Thu Hiền (2009) Đối chiếu hình ảnh Xquang - Siêu âm với soi BTC bệnh viện Phụ sản Trung ương Đại học y hà nội 35 Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), Soi BTC để chẩn đoán bất thường buồng BTC, Trường Đại học Y Hà Nội 36 Nguyễn Khắc Liêu (2000) Vô sinh: Chẩn đoán điều trị Nhà xuất y học 37 Đặng Minh Thuyết (2013), Nghiên cứu kết soi buồng tử cung chẩn đốn xử trí số tổn thương buồng tử cung điều trị vô sinh Đại học y hà nội 38 Wamsteker K, Emanuel MH, and d.K JH., (1993) Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension Obstetrics & Gynecology p 736-40 39 Anastasiadis P.G KNG, et al., (2000) “Endometrial polyps: prevalence, detection, and malignant potential in women with abnormal uterine bleeding”, Eur J Gynecol Oncol, 21 13 40 Valle Rafael, (1995) "Diagnostic hysteroscopy", Sciarra Revised Edition, Vol 1, Chapter 25 41 Wamsteker Kees, Emnuel, and Mart H, (1993) "Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding", Ob & Gyn, Part 1, p 736 - 740 1993 42 Surrey.Mark W, Aronberg, and Sandra (1992) "Hysteroscopy in the management of abnormal uterine bleeding", Hysteroscopy principles and practice, JB Lippcotte, Philadelphia, p 119 - 140 1992 43 Fedor Kow D, (1991) "Is diagnostic hysteroscopy adhesiogenic?", BA - 41 Inter J Fertil, (36), 1, p 21 - 22 44 Christian Deutschmann et al (1992) "Hysteroscopic findings in postmenopausal bleeding", Hysteroscopy principles and practice , JB Lippincotte, Philadelphia p 132-134 45 M B, (1996) "Les synéchies utérines", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris 169-88 46 Benmussa M, (1996) "Les synéchies utérines", Endoscopie Utérine Edition Pradel Paris, pp 169 - 188 47 Cisse C.T, (1995) "Place de l'hystéroscopie dans le diagnostic et le traitement des synéchies utộrines A propos de quinze observations", Revue Franỗaise de Gyn et d'Obst, p 17 - 21 48 Donnez and J and Nisolle M, (2003) "Instrumentation for hysteroscopy", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy p 391 - 49 Donnez J and Smets M, (2003) "Hysteroscopy in the diagnosis of specific disorde", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy, pp 409 - 419 2003 50 Barbot J and Parent B (1984) Hystéroscopie, EMC Gynécologies 72 A10 1984: p 1-16 51 Bouton JM, (1996) "Les polypes de l'endomètre", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris, pp 125 - 132 1996 52 Brooks and Philip G, (1992) "Complication of operative hysteroscopy How safe is it ?", Clinical Obs & Gyn, (35), 2, p 256 – 261 53 Cisse C.T, (1995) "Place de l'hystéroscopie dans le diagnostic et le traitement des synéchies utérines A propos de quinze observations", Revue Franỗaise de Gyn et d'Obst, p 17 - 21 54 Wamsteker, K., M.H Emanuel, and J.H de KRUIF, (1993) Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension Obstetrics & Gynecology, 82(5): p 736-740 55 Vilos GA, et al., (2009) “Miscellaneous uterine malignant neoplasms detected during hysteroscopic surgery”, J Minim Invasive Gynecol 2009 May-Jun;16(3): 318-25 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU SOI BUỒNG TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI KHOA YÊU CẦU BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 1, Số thứ tự:……………………………… 2, Ngày vào viện:………………………… 3, Số bệnh án:……………………………… 4, Họ tên bệnh nhân:……………………………… 5, Số điện thoại: 6, Địa liên hệ: 1= Hà nội 2= Khác 7, Tuổi: 1=< 20 tuổi 2= 20 – 24 tuổi 3= 25 – 29 tuổi 4= 30- 34 tuổi 5=> 35 tuổi 8, Lý vào viện: Para: 1= Tổng số đẻ( đủ non tháng) 2= Tổng số sảy, nạo, hút 3= Tổng số thai lưu 10 TSSK: ( Số lần ) Đẻ thường Mổ đẻ Sảy thai Nạo hút thai Thai lưu 11 TSPK: ( Có, khơng ) Viêm nhiễm Đặt dụng cụ tử cung 3,Dùng thuốc tránh thai 4, Nạo buồng tử cung 5, Phẫu thuật buồng tử cung 6, Phẫu thuật tử cung 12 Kinh nguyệt: 1, Bình thường 2, Thống kinh 3, Vơ kinh 4, Rong kinh 13 Tư tử cung: ( Khám , SA) 1, Ngả trước 2, Trung gian 3, Ngả sau 14 Kích thước TC: 1, Bình thường 2, To bình thường 3, Nhỏ bình thường 15 Mật độ TC: 1, Bình thường 2, Khơng bình thường 16 Di động tử cung: Bình thường 2, Khơng bình thường 17 NMTC : 1≤4 mm 2= 4- mm 3≥ 8mm 18 Hình ảnh BTC soi BTC: 1= Bình thường 2= U xơ niêm mạc 3= Polype niêm mạc TC 4= Dị dạng 5= Dính BTC 19 Hình ảnh buồng CTC soi BTC: 1= Bình thường 2= Bất thường 3= Khác 20 Hình ảnh NM TC soi BTC: 1= Bình thườn 2= Mỏng 3= Quá sản 4= Khác ( cụ thể ) 21 Hình ảnh BTC soi BTC 1= Bình thường 2= Dính 3= Polype 4= U xơ niêm mạc 5= Dị dạng 22 Hình ảnh VTC soi BTC : 1= Nhìn rõ lỗ vòi 2= Nhìn rõ lỗ vòi 3= Khơng nhìn rõ ( lý ) 4= Khác ( Cụ thể ) 23 Xử trí Soi buồng tử cung chẩn đốn Gỡ dính nong BTC gỡ dính dụng cụ nội soi Khơng xử trí 24 Tai biến : 1= Thủng TC 2= Chảy máu 3= Nhiễm khuẩn 4= Không tai biến 25 sủ dụng kháng sinh: 26 Thời gian nằm viện Có Khơng =< Ngày 4- ngày > ngày 27 Hình ảnh XQ BTC chụp lại sau tháng nội soi BTC 1= Bình thường 2= Có hình khuyết ( vị trí ) 28 Tình trạng bệnh nhân có thai sau nội soi BTC: 1.Có Khơng Ngày …… tháng ……… năm…… Người thu thập ... phương tiện kỹ thuật Cho đến soi BTC sử dụng rộng rãi, đặc biệt người bệnh vô sinh Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu hình ảnh soi buồng tử cung bệnh nhân vô sinh Bệnh viện Phụ sản. .. sản Trung ương năm 2017 - 2018” 2 Với mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân có định soi buồng tử cung điều trị vô sinh Nhận xét hình ảnh soi buồng tử cung bệnh nhân. .. Các tổn thương buồng tử cung như: viêm dính niêm mạc buồng tử cung, sản niêm mạc buồng tử cung, polype buồng tử cung, u xơ niêm mạc buồng tử cung 9 Các tai biến gặp chụp buồng tử cung - Đau -
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SOI BUỒNG tử CUNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG , NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SOI BUỒNG tử CUNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG , Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân có chỉ định soi buồng tử cung trong điều trị vô sinh., Các kỹ thuật hiện đại soi buồng tử cung từ xa, * Hình ảnh bệnh lý BTC, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, U xơ dưới niêm mạc có 1 trường hợp chiếm 0,4%., Trong 6 trường hợp có kết quả mô bệnh học là quá sản niêm mạc tử cung thì soi Buồng tử cung phát hiện được 4 trường hợp quá sản nội mach tử cung, độ nhạy của soi BTC trong chẩn đoán quá sản nội mạc tử cung là 66,7% (4/6); độ đặc hiệu là 56,6% (17/30); giá, Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn