ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN

35 72 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 21:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ HƯỜNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIIB- IV BẰNG PHÁC ĐỒ GEMCITABINE & CISPLATIN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn : PGS.TS LÊ VĂN QUẢNG ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư phổi (UTP) : Bệnh lý ác tính thường gặp tồn giới Globocan 2012 : + TG có khoảng 1,825 triệu ca mắc (12,9%) + 1,589 triệu ca tử vong (19,4%) Việt Nam : + 21.865 ca mắc (24,4%) + 19.559 ca tử vong UT ( 21,8%) ĐẶT VẤN ĐỀ Thế giới Việt Nam ĐẶT VẤN ĐỀ UTP: Độ ác tính cao, tiến triển nhanh, di sớm 2/3 BN Chẩn đoán giai đoạn muộn, khơng thể điều trị PT Hóa trị dựa phác đồ chứa Platinum + thuốc hệ (Gemcitabin, Taxan, Vinorelbine… ) phác đồ chuẩn UTPKTBN giai đoạn muộn  Gemcitabine + Cisplatin có ưu cải thiện thời gian sống thêm, kiểm soát triệu chứng bệnh Tại BVUBNA : Chưa có đề tài nghiên cứu kết phác đồ ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIB – IV BV Ung Bướu Nghệ An Đánh giá kết điều trị số độc tính phác đồ Gemcitabine – Cisplatin CHƯƠNG : TỔNG QUAN Một số yếu tố nguy - Thuốc : Là ngun nhân gây UTP - Ơ nhiễm môi trường - Tuổi : 35- 75 tuổi, Đỉnh cao lứa tuổi 55- 65 - Giới : Nam/ nữ = 4/1 - Bệnh lý mạn tính phổi - Yếu tố gen UTP CHƯƠNG : TỔNG QUAN Triệu chứng lâm sàng  TCHH : Ho, đau ngực, khó thở  Dấu hiệu chèn ép : + Khàn tiếng, nấc, nuốt nghẹn + Phù áo khoác u chèn vào TMCT + HC Pancoat – Tobias + HC Claude- Bernard- Horner HC cận u : HC Pierre- Marie, HC tăng tiết ACTH… TC toàn thân : Mệt mỏi, ăn kém, gầy sút cân, sốt… TC di CHƯƠNG : TỔNG QUAN  Triệu chứng cận lâm sàng  Chẩn đốn hình ảnh : XQ T-P, CT scanner, MRI, Nội soi PQ, PET/CT, xạ hình xương, SA ổ bụng Tế bào học : dịch rửa phế quản, dịch MP - màng tim , hạch… Mô bệnh học : tiêu chuẩn vàng chẩn đoán xác định bệnh Chất điểm u : CEA, SCC, Cyfra 21-1 XN đột biến gen CHƯƠNG : TỔNG QUAN  Phân loại mô bênh học UTPKTBN UTP UTBM tuyến UTBM vảy UTPTBN UTBM tế bào lớn CHƯƠNG : TỔNG QUAN  Chẩn đoán  Chẩn đoán xác định - Dựa vào đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng - Tiêu chuẩn vàng : Mô bệnh học SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU BN UTPKTBN giai đoạn IIIB_IV Đặc điểm LS, CLS Điều trị phác đồ Gemcitabine- Cisplatin Sau đợt điều trị Đánh giá đáp ứng Đánh giá độc tính Bệnh tiến triển Đáp ứng Chuyển phác đồ ĐTTC Điều trị tiếp đợt Đánh giá sống thêm Đánh giá đáp ứng CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  DỰ KIẾN VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  Đặc điểm lâm sàng  Đặc điểm tuổi  Đặc điểm giới  Tiền sử hút thuốc  Lí vào viện  Thời gian xuất TC đến nhập viện  TCLS thường gặp  Tình trạng BN theo số KPS  Đặc điểm cận lâm sàng Vị trí u CT  Tình trạng di hạch trung thất  Tình trạng di  Tổn thương NSPQ  Phân loại mô bệnh học  Phân loại giai đoạn bệnh  CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 3.1 Phân bố người bệnh theo nhóm tuổi, giới CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 3.2 Các triệu chứng lâm sàng thường gặp Triệu chứng Số BN Tỷ lệ % Ho khan     Ho máu     Khó thở     Đau ngực     Khàn tiếng     Phù áo khoác     HC Piere Marie     Sốt     Gầy sút cân     Khơng có triệu chứng     CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 3.3 Vị trí u CT Vị trí Trung tâm Ngoại vi Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % Phổi phải         Phổi trái         Tổng         CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tỷ lệ UTBM tuyến UTBM tế bào lớn UTBM vảy Biểu đồ 3.1 Phân loại mô bệnh học CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tỷ lệ Giai đoạn IIIB Giai đoạn IV Biểu đồ 3.2 Phân loại giai đoạn bệnh CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ GEMCITABINE- CISPLATIN  Đáp ứng điều trị Số chu kỳ hóa chất  Tình trạng đáp ứng  Đáp ứng  Đáp ứng theo giai đoạn , mô bệnh học  Đáp ứng theo số yếu tố khác ( tuổi, giới, KPS, di căn…) CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đáp ứng 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Đáp ứng hoàn toàn Đáp ứng phần Bệnh giữ nguyên tỷ lệ Biểu đồ 3.3 Tình trạng đáp ứng Bệnh tiến triển CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  Thời gian sống thêm - Thời gian STTB - Thời gian ST năm theo số yếu tố ( mô bệnh học, giai đoạn bệnh, tình trạng hút thuốc…)  Tác dụng phụ phác đồ Gem – Cis - TDP hệ tạo huyết - TDP hệ tạo huyết CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 3.4 Tác dụng phụ hệ tạo huyết Tác dụng phụ Độ Độ Độ Độ Độ n % n % n % n % n % Hạ bạch cầu                     Hạ bạch cầu hạt                     Hạ huyết sắc tố                     Hạ tiểu cầu                     CHƯƠNG : DỰ KIẾN BÀN LUẬN DỰ KIẾN KẾT LUẬN DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ ... điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIB – IV BV Ung Bướu Nghệ An Đánh giá kết điều trị số độc tính phác đồ Gemcitabine – Cisplatin CHƯƠNG : TỔNG QUAN Một số yếu tố nguy -... sánh trung bình ( p < 0,05 ) SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU BN UTPKTBN giai đoạn IIIB _IV Đặc điểm LS, CLS Điều trị phác đồ Gemcitabine- Cisplatin Sau đợt điều trị Đánh giá đáp ứng Đánh giá độc tính Bệnh tiến... UTBM tế bào lớn UTBM vảy Biểu đồ 3.1 Phân loại mô bệnh học CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tỷ lệ Giai đoạn IIIB Giai đoạn IV Biểu đồ 3.2 Phân loại giai đoạn bệnh CHƯƠNG : DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3 : dự kiến kết quả nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn