giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng

312 340 0
  • Loading ...
1/312 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 20:50

giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 Ngày soạn: 03/09/2017 Ngày giảng :08./09/2017 MỞ ĐẦU TIẾT THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ I MỤC TIÊU Kiến thức: HS chứng minh đa dạng phong phú động vật thể số lồi mơi trường sống Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát, so sánh.Kĩ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức học tập u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh ảnh động vật mơi trường sống lồi ĐV- HS: Sưu tầm tranh ảnh ĐV III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ : Không Bài mới: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết để trả lời câu hỏi: Sự đa dạng, phong phú động vật thể nào? Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng lồi phong phú số lượng cá thể Hoạt động GV HS Nội dung Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát H 1.1 I Đa dạng loài phong phú số 1.2 trang 5,6 trả lời câu hỏi: lượng cá thể ? Sự phong phú loài thể nào? - HS trình bày đáp án, HS khác nhận xét, bổ sung - GV ghi tóm tắt ý kiến HS phần bổ sung - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Số lượng loài 1,5 triệu loài ? Hãy kể tên loài động vật mẻ lưới kéo + Kích thước loài khác biển, tát ao cá, đánh bắt hồ, chặn dòng nước suối nơng? - HS thảo luận từ thông tin đọc hay qua thực tế nêu được: + Dù ao, hồ hay sơng suối có ? Ban đêm mùa hè ngồi đồng có động vật nhiều loài động vật khác sinh phát tiếng kêu? sống - GV lưu ý thông báo thông tin HS không nêu + Ban đêm mùa hè thường có số ? Em có nhận xét vè số lượng cá thể bầy loài động vật như: Cóc, ếch, dế mèn, ong, đàn kiến, đàn bướm? sâu bọ phát tiếng kêu - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, + Số lượng cá thể loài nhiều bổ sung Yêu cầu nêu - GV yêu cầu HS tự rút kết luận đa dạng động vật - HS lắng nghe GV giới thiệu thêm Kết luận: - Thế giới động vật đa dạng phong phú loài đa dạng số cá - GV thông báo thêm: Một số động vật thể lồi người hố thành vật ni, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu người Hoạt động 2: Sự đa dạng môi trường sống Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 Hoạt động GV HS Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H 1.4 hoàn thành II Sự đa dạng môi trường sống tập, điền thích.(SGK-7) + Dưới nước: Cá, tơm, mực - GV cho HS chữ nhanh tập + Trên cạn: Voi, gà, chó, mèo - GV cho HS thảo luận trả lời: + Trên khơng: Các lồi chim dơi ? Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi + Chim cánh cụt có lơng dày, xốp, lớp với khí hậu giá lạnh vùng cực? mỡ da dày để giữ nhiệt - Cá nhân vận dụng kiến thức có, trao đổi + Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thực vật nhóm nêu được: phong phú, phát triển quanh năm nguồn ? Nguyên nhân khiến động vật nhiệt thức ăn lớn, nhiệt độ phù hợp cho đới đa dạng phong phú vùng ơn đới, nhiều lồi Nam cực? + Nước ta động vật phong phú nằm ? Động vật nước ta có đa dạng, phong phú vùng khí hậu nhiệt đới khơng? Tại sao? + Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá ? Hãy cho VD để chứng minh phong phú phát sáng đáy biển môi trường sống động vật? - HS nêu thêm số lồi khác mơi Kết luận: trường như: Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa - Động vật phân bố nhiều môi trường mạc, cá phát sáng đáy biển : Nước , cạn, khơng - Đại diện nhóm trình bày - Do chúng thích nghi cao với mơi - GV cho HS thảo luận toàn lớp trường sống Củng cố - GV cho HS đọc kết luận SGK - Yêu cầu HS làm tập câu 1, (SGK) Hướng dẫn nhà Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 - Học trả lời câu hỏi SGK Kẻ bảng trang vào tập Ngày soạn: 03/09/2017 Ngày giảng :09./09/2017 TIẾT PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức- HS nắm đặc điểm để phân biệt động vật với thực vật - Nêu đặc điểm chung động vật - Nắm sơ lược cách phân chia giới động vật Kĩ năng- Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tranh phóng to H 2.1 , 2.2 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ : Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng phong phú? Bài học Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật Hoạt động GV HS Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H 2.1 hoàn thành bảng I Phân biệt động vật với thực vật SGK trang 9.( GV Treo tranh) bảng phụ Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 ? Phân biệt ĐV với TV HS: Cá nhân quan sát hình vẽ SGK/9, đọc thích ghi nhớ kiến thức, trao đổi nhóm trả lời - GV kẻ bảng lên bảng phụ để HS chữa - Động vật thực vật : - Đại diện nhóm lên bảng ghi kết nhóm + Giống nhau: Đều thể sống, - Một HS trả lời,Các HS khác theo dõi, nhận xét cấu tạo từ tế bào, lớn lên sinh - HS theo dõi tự sửa chữa sản - GV lưu ý: nên gọi nhiều nhóm để gây hứng thú + Khác nhau: ĐV có khả Di chuyển, có hệ thần kinh giác quan, học sống dị dưỡng nhờ vào chất hữu có - GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh bảng sẵn - GV nhận xét thông báo kết bảng - TV: không di chuyển, khơng có HTKvà giác quan, sống tự dưỡng, tự - GV yêu cầu tiếp tục thảo luận: tổng hợp chất hữu để sống ? Động vật giống thực vật điểm nào? ? Động vật khác thực vật điểm nào? * HS ghi k luận: Đặc Cấu tạo từ Thành xenlulo Lớn lên Chất hữu nuôi Khả di Hệ thần kinh tế bào tế bào sinh sản thể chuyển giác quan Tự điểm Đối tượng Không phân biệt C ó Khơng Có Khơng C tổng ó hợp Đv X Tv X X X X X Sử dụng chất hữu Khơng Có Khơng Có có sẵn X X X X X X Hoạt động 2: Đặc điểm chung động vật Mục tiêu: HS nắm đặc điểm chung động vật Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 Hoạt động GV HS Nội dung GV:Yêu cầu HS làm tập mục II II Đặc điểm chung động vật SGK trang 10 ? Động vật có đặc điểm chung nào? - HS nghiên cứu trả trả lời, em khác - Động vật có đặc điểm chung có khả nhận xét, bổ sung di chuyển, có hệ thần kinh giác - GV ghi câu trả lời lên bảng phần bổ sung quan, chủ yếu dị dưỡng (khả dinh - HS theo dõi tự sửa chữa rút kết luận dưỡng nhờ chất hữu có sẵn) - GV thơng báo đáp án là: 1, 3, - Yêu cầu HS rút kết luận Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vật Mục tiêu: HS nắm ngành động vật học chương trình sinh học lớp Hoạt động GV HS - HS : N.cứu SGK /10 Nội dung III.Sơ lược phân chia giới động vật ?Người ta phân chia giới ĐV NTN? - HS trả lời ( SGK/10) - Có ngành động vật - GV giới thiệu: Động vật chia thành 20 + Động vật không xương sống: ngành ngành, thể qua hình 2.2 SGK Chương (ĐV nguyên sinh, Ruột khoang, Các ngành trình sinh học học ngành giun: (giun dẹp, giun tròn,giun đốt), thân - mềm, chân khớp) HS nghe ghi nhớ kiến thức + Động vật có xương sống: ngành (có lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) Hoạt động 4: Tìm hiểu vài trò động vật Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 Mục tiêu: HS nắm lợi ích tác hại động vật Hoạt động GV HS Nội dung - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bảng 2: Động III Tìm hiểu vai trò động vật vật với đời sống người (SGK/11) HS: Các nhóm hoạt động, trao đổi với hồn thành bảng HS: Đại diện nhóm lên ghi kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kẽ sẵn bảng để HS chữa - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: ? Động vật có vai trò đời sống người? - HS hoạt động độc lập, yêu cầu nêu được: + Có lợi nhiều mặt có số tác - Động vật mang lại lợi ích nhiều mặt cho người, nhiên số lồi có hại hại cho người - Yêu cầu HS rút kết luận STT Các mặt lợi, hại Tên loài động vật đại diện Động vật cung cấp nguyên liệu cho - Gà lợn, trâu, thỏ, vịt người: Thực phẩm , Lông , Da - Gà, cừu, vịt - Trâu, bò Động vật dùng làm thí nghiệm: - Học tập nghiên cứu khoa học - Ếch, thỏ, chó - Thử nghiệm thuốc - Chuột, chó Động vật hỗ trợ người - Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 - Lao động - Voi, gà, khỉ - Giải trí ,Thể thao - Ngựa, chó, voi - Bảo vệ an ninh - Chó Động vật truyền bệnh - Ruồi, muỗi, rận, rệp Củng cố - GV cho HS đọc kết luận cuối - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK trang 12.(tham khảo ôn tập sinh trang8, SGV) Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Có thể em chưa biết” Ngày soạn: 10/09/2017 Ngày giảng :15/9/2017 CHƯƠNG I TIẾT NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Kiến thức - HS thấy đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh lag: trùng roi trùng đế giày - Phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ - Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi Thái độ - Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước ngày III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Phân biệt giống khác động vật thực vật? - Nêu đặc điểm chung động vật? Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát trùng giày Mục tiêu: HS tìm quan sát trùng giày nước ngâm rơm, cỏ khô Hoạt động GV HS Nội dung - GV lưu ý hướng dẫn HS tỉ mỉ Quan sát trùng giày thực hành đầu tiên,và phân chia nhóm HS làm việc theo nhóm phân cơng - GV hướng dẫn thao tác: + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm rơm (chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính, đậy la men soi kính hiển vi + Điều chỉnh thị trường nhìn cho rõ Giáo án Sinh học Năm học: 2017 - 2018 + Quan sát H 3.1 SGK để nhận biết trùng giày HS: Các nhóm tự ghi nhớ thao tác GV - GV kiểm tra kính nhóm - Lần lượt thành viên nhóm lấy mẫu soi kính hiển vi  nhận biết hình dạng trùng giày GV hướng dẫn cách cố định mẫu:Dùng la menđậy lên giọt nước có trùng, lấy giấy thấm bớt nước - HS vẽ sơ lược hình dạng trùng giày - GV yêu cầu lấy mẫu khác, HS quan sát trùng giày di chuyển - Hình dạng: Cơ thể hình khối, khơng - HS quan sát trùng giày di chuyển đối xứng, có hình giày lam kính, tiếp tục theo dõi hướng di chuyển ? Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay tiến? - GV cho HS làm tập trang 15 SGK chọn câu trả lời - Di chuyển: Vừa tiến vừa xoay, có lơng bơi - HS dựa vào kết quan sát hoàn thành tập - Đại diện nhóm trình bày kết quả, 10 Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014  Tham quan thiên nhiên C) Tiến trình lên lớp: 1) Ổn định lớp ( phút) 2) Kiểm tra cũ: 3) Bài mới: * Hoạt động 1: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung Hoạt động trò Nội dung Hoạt động trò Nội dung * Hoạt động 2: Hoạt động thầy * Hoạt động 3: Hoạt động thầy D) Củng cố:  GV nhận xét tinh thần thái độ học tập HS  Căn vào báo cáo nhóm đánh giá kết học tập E) Dặn dò:  Ơn tập chương trình chuẩn bị thi học kì GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 298 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 Tiết 58 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đượcặn tiến hố hình thức sinh sản động vật từ đơn giản đến phức tạp (sinh sản vơ tính đến sinh sản hữu tính) - HS thấy hồn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính Kĩ - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt mùa sinh sản II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh sinh sản vô tính trùng roi, thuỷ tức - Tranh chăm sóc trứng - HS: Chuẩn bị theo nội dung SGK III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ KIỂM TRA 15 PHÚT GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 299 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 Bài VB: Sinh sản đặc điểm đặc trưng sinh vật để trì nòi giống, động vật có hình thức sinh sản nào? Sự tiến hố hình thức sinh sản thể nào? Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thức sinh sản vơ tính Mục tiêu: HS nắm khái niệm sinh sản vơ tính  hình thức sinh sản vơ tính động vật Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời - Cá nhân HS tự đọc tóm tắt SGK câu hỏi: trang 179 trả lời câu hỏi: - Yêu cầu: ? Thế sinh sản vơ tính? + Khơng có kết hợp đực, ? Có hình thức sinh sản vơ tính + Phân đơi, mọc chồi nào? - Một vài HS trả lời, HS khác nhận - GV treo tranh số hình thức sinh xét, bổ sung sản vơ tính động vật khơng xương - HS lưu ý: có cá thể tự phân sống đôi hay mọc thêm thể ? Hãy phân tích cách sinh sản thuỷ tức trùng roi? ? Tìm số động vật khác có kiểu GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 300 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 sinh sản giống trùng roi? - HS kể thêm: trùng amip, trùng - Yêuc ầu HS rút kết luận giày… Kết luận: - Sinh sản vơ tính khơng có kết hợp tế bào sinh dục đực - Hình thức sinh sản: + Phân đôi thể + Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi tái sinh Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thức sinh sản hữu tính Mục tiêu: HS nắm khái niệm sinh sản hữu tính hồn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính thơng qua lớp động vật Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK a Sinh sản hữu tính trang 179 trả lời câu hỏi: - Cá nhân HS tự đọc tóm tắt SGK trang ? Thế sinh sản hữu tính? 143, trao đổi nhóm ? So sánh sinh sản vơ tính với hữu tính - u cầu: (bằng cách hồn thành bảng 1) + Có kết hợp đực - GV kẻ bảng để HS so sánh + Tìm đặc điểm giống khác - Đại diện nhóm lên ghi kết vào bảng - Nhóm khác nhận xét bổ sung GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 301 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Hình thức sinh sản Số cá thể tham gia Năm học: 2013 - 2014 Thừa kế đặc điểm Hình Của Của thức cá thể cá thể sinh sản Vơ tính Vơ tính Hữu Hữu tính tính Số cá thể tham gia Thừa kế đặc điểm Của Của cá thể cá thể - Từ nội dung bảng so sánh rút - HS phải nêu được: nhận xét gì? + Sinh sản hữu tính ưu việt sinh ? Em kể tên số động vật sản vơ tính khơng xương sống động vật có - Kết hợp đặc tính bố mẹ xương sống sinh sản hữu tính mà em - HS nêu: thuỷ tức, giun đất, châu biết? chấu, sứa… gà, mèo, chó… - GV phân tích: số động vật khơng xương sống có quan sinh dục đực thể gọi lưỡng tính - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: ? Hãy cho biết giun đất, giun đũa thể lưỡng tính, phân tính có hình thức thụ tinh ngồi thụ tinh trong? - GV yêu cầu HS tự rút kết luận: sinh sản hữu tính hình thức sinh sản hữu tính * Kết luận: - Sinh sản hữu tính hình thức sinh GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 302 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 sản có kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục tạo thành hợp tử - GV giảng giải: trình phát triển sinh vật tổ chức thể ngày phức tạp ? Hình thức sinh sản hữu tính hồn - Sinh sản hữu tính cá thể đơn tính hay lưỡng tính b Sự tiến hố hình thức sinh sản hữu tính chỉnh dần qua lớp động vật - HS nhớ lại cách sinh sản loài động vật cụ thể giun, ca, thằn lằn, thể nào? chim, thú - Trao đổi nhóm, nêu được: + Loài đẻ trứng, đẻ - GV tổng kết ý kiến nhóm + Thụ tinh ngồi, thơng báo đặc điểm thể + Chăm sóc hồn chỉnh hình thức sinh sản - Đại diện nhóm trình bày, nhóm hữu tính khác nhận xét, bổ sung - GV yêu cầu nhóm hoàn thành bảng SGK trang 180 - GV kẻ sẵn bảng bảng phụ - Trong nhóm: - GV lưu ý có ý kiến chưa + Cá nhân đọc câu lựa chọn, nộ thống cho nhóm tiếp tục dung bảng trao đổi + Thống ý kiến nhóm để hoàn - GV cho HS theo dõi bảng kiến thức thành nội dung chuẩn - Đại diện nhóm ghi ý kiến nhóm vào bảng GV GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 303 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 - Các nhóm nhận xét bổ sung ý kiến - HS theo dõi tự sửa chữa cần Bảng 2: Sự sinh sản hữu tính tập chăm sóc động vật Tên lồi Phát triển Tập tính bảo Tập tính phơi vệ trứng ni Thụ tinh Sinh sản Ngồi Đẻ trứng Biến thái Khơng Trai sơng đào Con hang làm tổ (ấu non trùng) tự kiếm mồi Châu chấu Ngoài Đẻ trứng Biến thái Trứng Con non tự hốc đất Ngoài Đẻ trứng Trực Cá chép kiếm ăn tiếp Không làm tổ Con non tự (không kiếm mồi thai) Ếch đồng Thằn lằn Ngoài Đẻ trứng Biến thái Trong Đẻ trứng Trực tiếp Đào hang (không dài kiếm mồi Con non tự kiếm mồi thai) Trong Đẻ trứng Trực câu Thỏ đào Ấu trùng tự hang, làm tổ bóng Chim bồ Khơng Trong Đẻ tiếp Làm tổ, ấp Bằng (không trứng diều, thai) mồi Trực tiếp (có Lót ổ Bằng thai) mẹ sữa mớm sữa - Dựa vào bảng trên, trao đổi nhóm trả - Các nhóm tiếp tục trao đổi, trả lời câu lời câu hỏi: GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch hỏi 304 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 - Yêu cầu nêu được: - Thụ tinh ưu việt so với thụ + Thụ tinh trong, số lượng trứng đựoc tinh nào? thụ tinh nhiều - Sự đẻ tiến hố so với đẻ + Phơi phát triển thể mẹ an trứng nào? toàn - Tại phát triển trực tiếp lại tiến + Phát triển trực tiếp tỉ lệ non sống so với phát triển gián tiếp? cao - Tại hình thức thai sinh tiến bịi + Con non nuôi dưỡng tốt, tập giới động vật? tính thú đa dạng, thích nghi cao - GV ghi tóm tắt ý kiến nhóm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm để nhóm khác theo dõi khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo ý kiến đúng, từ yêu cầu HS tự rút kết luạn; hồn chỉnh hình thức sinh sản Kết luận: - Sự hồn chỉnh dần hình thức sinh sản thể hiện: + Từ thụ tinh  thụ tinh + Đẻ nhiều trứng đẻ trứng  đẻ + Phơi phát triển có biến thái  phát triển trực tiếp khơng có thai  phát triển trực tiếp có thai + Con non khơng nuôi dưỡng  nuôi dưỡng sữa mẹ  học tập thích nghi với sống Củng cố Đánh dấu X vào câu trả lời đúng: GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 305 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 Câu 1: Trong nhóm động vật sau, nhóm sinh sản vơ tính: a Giun đất, sứa, san hơ b Thuỷ tức, đỉa, trai sông c Trùng roi, trùng amip, trùng giày Câu 2: Nhóm động vật chưa có phận di chuyển, có đời sống bám, cố định? a Cá, cá voi, ếch b Trai sông, thằn lằn, rắn c Chim, thạch sùng, gà Câu 3: Con non loài động vật phát triển trực tiếp? a.Châu chấu, chim bồ câu, tắc kè b ếch, cá, mèo c Thỏ, bò, vịt Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Ơn tập đặc điểm chung ngành động vật học GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 306 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch Năm học: 2013 - 2014 307 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 Hoạt động GV HS Nội dung Bước 1: GV hướng dẫn nội quan sát: a Quan sát cấu tạo vỏ - Trai: Phân biệt: Đầu, đi; đỉnh vòng tăng trưởng; lề - Ốc: Quan sát vỏ ốc, đối chiếu H20.2 SGK tr.68 để nhận biết phận , thích số vào hình - Mực: Quan sát mai mực, đối chiếu H20.3 SGK tr.69 để thích số vào hình Quan sát cấu tạo vỏ a.Trai - Đầu, - Đỉnh,vòng tăng trưởng b Quan sát cấu tạo - Trai: quan sát mẫu vật phân biệt: áo trai, khoang áo, - Bản lề mang; thân trai, chân trai; khép vỏ Đối chiếu mẫu b Ốc vật với H20.4 tr.69→ Điền thích số vào hình - Chú thích số vào H20.2 - Ốc: Quan sát mẫu vật, nhận biết phận: Tua, c Mực mắt lỗ miệng, chân thân, - Chú thích số vào H20.3 Điền thích số vào H20.1 tr.68 Quan sát cấu tạo - Mực quan sát mẫu nhận biết phận sau Đối chiếu với mẫu vật để nhận thích vào H20.5 tr.69 biết phận thích số vào hình c Quan sát cấu tạo GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 308 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 - GV cho HS quan sát mẫu mổ sẵn cấu tạo mực Quan sát cách di chuyển - Đối chiếu mẫu mổ với tranh vẽ→ phân biệt quan Học sinh quan sát cách di chuyển đối chiếu với hình vẽ - Thảo luận nhóm→ Điền số vào trống 18.4 19.1 ` thích H20.6 tr.70 SGK, thảo luận tìm cách di Bước 2: HS tiến hành quan sát chuyển - HS tiến hành quan sát theo nội dung hướng dẫn - GV tới nhóm kiểm tra việc thực HS hỗ trợ nhóm yếu - HS quan sát đến đâu ghi chép đến Bước 3: Viết thu hoạch - Hồn thành thích H20.1- - Hồn thành bảng thu hoạch (mẫu SGK tr.70) Ngày soạn: 15/02/2013 Ngày giảng: 17/02/2013 TIẾT 47 THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH LỒI CHIM GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 309 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 I MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố, mở rộng học qua hình đời sống tập tính chim bồ câu loài chim khác Kĩ - Rèn kĩ quan sát băng hình - Kĩ tóm tắt nội dung xem băng hình Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV chuẩn bị máy chiếu, băng hình - HS ôn lại kiến thức lớp chim - Phiếu học tập: Tên động vật quan sát Di chuyển Bay đập cánh Kiếm ăn Bay Bay lượn khác Thức Cách bắt ăn mồi Sinh sản Giao hoan Làm tổ Ấp trứng nuôi III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Bài học Hoạt động 1: GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 310 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 Giáo viên nêu yêu cầu thực hành: + Theo nội dung băng hình + Tóm tắt nội dung xem + Giữ trật tự, nghiêm túc học Giáo viên phân chia nhóm thực hành Hoạt động 2: HS xem băng hình Giáo viên cho HS xem lại đoạn băng với yêu cầu quan sát: + Cách di chuyển + Cách kiếm ăn + Các giai đoạn trình sinh sản HS theo dõi băng hình, quan sát đến đâu điền vào phiếu học tập đến Hoạt động 3: Thảo luận nội dung băng hình Giáo viên giành thời gian để nhóm thảo luận, thống ý kiến, hồn chỉnh nội dung phiếu học tập nhóm Giáo viên cho HS thảo luận: + Tóm tắt nội dung băng hình + Kể tên động vật quan sát + Nêu hình thức di chuyển chim + Kể tên loại mồi cách kiếm ăn đặc trưng loài + Nêu đặc điểm khác chim trống chim mái + Nêu tập tính sinh sản chim + Ngồi đặc điểm có phiếu học tập, em phát đặc điểm khác? - HS dựa vào nội dung phiếu học tập, trao đổi nhóm hồn thành câu trả lời GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 311 Trường THCS Hưng Giáo án Sinh học Năm học: 2013 - 2014 - Giáo viên kẻ sẵn bảng gọi HS chữa - Đại diện nhóm lên ghi kết bảng, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Giáo viên thơng báo đáp án đúng, nhóm theo dõi, tự sửa chữa Nhận xét - đánh giá - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Dựa vào phiếu học tập giáo viên đánh giá kết học tập nhóm Hướng dẫn học nhà - Ơn lại tồn lớp chim - Kẻ bảng trang 150 vào GV: Trần Thị Minh Tươi Trạch 312 Trường THCS Hưng ... học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ phiếu học tập vào tập 17 Giáo án Sinh học Năm học: 20 17 - 2018 18 Giáo án Sinh học Năm học: 20 17 - 2018 19 Giáo án Sinh học Năm học: ... 10/9/20 17 Ngày giảng 16/09/20 17 TIẾT TRÙNG ROI 12 Giáo án Sinh học Năm học: 20 17 - 2018 I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản trùng roi xanh, khả hướng sáng - HS... NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đặc điểm chung động vật nguyên sinh - HS vài trò tích cực động vật ngun sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Kĩ 30 Giáo án Sinh học Năm học: 20 17 - 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng, giáo án sinh học 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng, III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, Kiểm tra bài cũ (không), II.Tập đoàn trùng roi, TIẾT 7 ĐẶC ĐIỂM CHUNG. VAI TRÒ THỰC TIỄN, II. ĐÔ DÙNG DẠY HỌC, Ổn định tổ chức, Kiểm tra 15 phút., Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra sự chuẩn bị của HS), Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY, GV giới thiệu ngành thân mềm có mức độ cấu tạo như giun đốt nhưng tiến hoá theo hướng: có vỏ bọc ngoài, thân mềm không phân đốt. Giới thiệu đại diện nghiên cứu là con trai sông., - Điền chú thích vào hình 18.3 SGK, GV giới thiệu đặc điểm chung ngành chân khớp và đặc điểm lớp giáp xác như SGK. Giới hạn nghiên cứu là đại diện con tôm sông., Hướng dẫn học ở nhà:, Hướng dẫn hoc ở nhà:, Nêu biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?, IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY ..................................................................................................................................................................................................................................., Thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm túc không quay cóp, gian lận trong trong kiểm tra, thi cử., III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:, II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC, - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK quan sat H50.2 Tìm hiểu những đặc điểm cấu tạo của răng của các loài gặm nhâm tích nghi với chế độ ăn gặm nhấm., A. Thiết kế Ma trận, Kiểm tra bài cũ: Không, D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG, III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn